ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
 

หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

วัดเครือวัลย์

               เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2364 " หลวงพ่อแก้ว " ท่านได้ธุดงค์ผ่านมาทางภาคตะวันออก และได้มาพักแรมอยู่ ณ สถานที่แห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งในสมัยนั้น จังหวัดชลบุรี ซึ่งสมัยนั้นจังหวัดชลบุรี ยังเป็นป่ารกชัฏด้วยป่าไม้เบญจพรรณต่างๆ มองไปทางไหนก็พบแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าของน้ำทะเล สาเหตุเนื่องมาจากผลของสงคราม ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทำการกู้อิสรภาพนั่นเอง วัดวาอารามต่างๆ ที่ถูกทำลายก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นฐานนั้น ส่วนมากมีการศึกษาน้อย เพราะขาดการเหลียวแล จะเป็นด้วยวาสนาของชาวจังหวัดชลบุรีหรืออย่างไรไม่ทราบ ที่ทำให้ท่านธุดงค์ผ่านมาทางนี้ และด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่าน ทำให้ท่านมีความคิดที่จะปลุกฝังญาติโยมในละแวกนั้น ให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ จึงปักกลดอยู่ที่นั้น เพราะความน่าเลื่อมใสของท่าน ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็นำอาหารมาทำบุญ ส่วนชาวบ้านที่นิยมของขลัง เมื่อเห็นพระรุกขมูลมา และมีวัตรปฎิบัติแปลกว่าพระธุดงค์รูปอื่น เกิดความเลื่อมใส เข้าไปขอเครื่องรางของขลังกับท่าน ส่วนท่านเมื่อมีญาติโยมมาหาท่านก็เชื้อเชิญต้อนรับด้วยธัมมปฏิสันถาร เพราะท่านมีธรรมเป็นเครื่องให้ เมื่อใครเอ่ยปากขอของขลังจากท่าน ท่านก็ให้ของขลัง และของที่ให้ก็ดีจริงๆ อันประกอบไปด้วยบทคาถามหามนต์ขลัง เพราะการเดินธุดงค์ท่านจะหอบหิ้วเอาวัตถุของติดตัวมาด้วยนั้น ท่านคงหอบหิ้วไม่ไหวแน่ ท่านคงมีแต่บทคาถามหามนต์ขลัง เมื่อเขาออกปากท่านก็ให้ ตามหลักกตัญญกตเวทิตาธรรม ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ คือให้คาถาบทภาวนา ระลึกถึงพระรัตนตรัย เมื่อญาติโยมในระแวกนั้นเกิดความเลื่อมใส ทำให้ท่านเริ่มบูรณะซากสลักหักพัง ของวัดร้างวัดหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมในละแวกนั้นเป็นอย่างดีจนพอใช้การได้แล้ว ท่านก็ได้ตั้งชื่อว่า " วัดเครือวัลย์ " คงถือเอานิมิตต์ที่มีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่มากมายก็ได้ หลังจากนั้น ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จนมีผู้แสดงตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกา เข้าถึงพระรัตนตรัย ส่วนผู้ที่มีศรัทธากล้าก็เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ท่านก็อบรมสั่งสอนด้วยหลักธรรมต่างๆ ตามภูมิธรรมของบุคคลนั้นๆ

สถานที่ตั้ง

                ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี (มะขามหย่ง) มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี

วัดในบริเวณใกล้เคียง

               วัดกลาง วัดกำแพง วัดราษฎร์บำรุง

ประวัติ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

               เมื่อย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 150 ปีก่อนนี้ ถ้ามีใครเอ่ยถึงคำว่า หลวงพ่อแก้ว คงเป็นที่น่าแปลกใจ และสงสัยไปตามๆ กันว่า ท่านเป็นใคร จำพรรษาอยู่วัดไหน มีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใด คำถามเหล่านี้จะตั้งขึ้นมา สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักท่านมาก่อน แม้แต่บุคคลที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับที่ท่านจำพรรษาอยู่ แต่ในช่วงระยะเวลา 150 ปี ให้หลัง จนถึงปัจจุบัน คำว่า "หลวงพ่อแก้ว" คำนี้รู้สึกว่าจะเป็นคำที่ คุ้นหู คุ้นปาก กันมากในหมู่สาธุชนทั่วไป เพราะเมื่อเอ่ยถึงหลวงพ่อแก้วแล้วทุกคนก็ระลึกถึงคุณธรรมความดี และความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไปต่างๆนานาถึงแม้ท่านจะล่วงลับไปเป็นเวลานานแล้วก็ตามแต่คุณงามความดี
ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ยังดังก้องอยู่ในโสตประสาทของสาธุชนทั้งหลาย ดุจท่านยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้น แม้กระทั่งปัจจุบัน วัดวาอารามต่างๆ ที่ทราบถึงอภินิหารจากพระเครื่องของท่าน บางวัดหากจะสร้างพระเครื่องราง ของขลัง ยังนำชื่อของท่านไปตั้งเป็นชื่อพระเครื่องต่างๆ ดังที่เราได้รู้ได้เห็นกันมาแล้ว เช่น หลวงพ่อแก้วหลังพระ บ้าง หลวงพ่อแก้วหลังอุ บ้าง ดังนี้เป็นต้น

               แต่ที่แน่ๆ ถ้าใครเอ่ยถึง " หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ " แล้ว ชื่อเสียงกิตติศัพท์ก็เป็นที่รู้กันไปในหมู่สาธุชน ทั้งชาย-หญิง ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ท่านมีดีอะไร และจะเป็นไปได้หรือที่พระรูปร่างสันทัดรูปหนึ่ง ซึ่งรับหน้าที่เป็นสมภารเจ้าวัด ได้ร่วมแรงร่วมใจกับญาติโยม บูรณะสถานที่ซึ่งรกชัฏไปด้วยไม้เบญจพรรณต่างๆ ให้กลายสภาพเป็นวัดจนถึงทุกวันนี้ เหตุการณ์เหล่านี้ จึงทำให้ท่านมีชื่อเสียง จนถึงกับเป็นที่รู้จัก และเคารพนับถือของสาธุชนทั่วไป โดยถึงกับวัดวาอารามต่างๆ ต้องนำชื่อของท่านไปตั้งเป็นชื่อของพระเครื่อง พร้อมกับเน้นหนักให้ญาติโยมรู้ว่า สร้างมาจาก "ผงของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์" จนเป็นที่รู้จักกันถึงทุกวันนี้ เหตุผลเพียงท่านี้ยังไม่พอหรอกที่จะทำให้ชื่อเสียงและคุณธรรมความดีของท่านระบือลือลั่นไปถึงขนาดนั้น แล้วอะไรเล่า ที่เป็นเกียรติประวัติและคุณความดีของท่าน แต่อยากเชิญท่านที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ หรือ่านมาแล้วก็ตาม มาลองพิจารณาถึงเกล็ดประวัติย่อยๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านนั้นว่า ท่านมีคุณธรรมอะไร มีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน สมควรหรือไม่ที่วัดวาอารามต่างๆ ตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม ต่างยกย่องสรรเสริญ 

ชาติภูมิ

               "หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์"จากหลักฐานที่ค้นคว้าได้ หลวงพ่อแก้วท่านถือกำเนิดมาจากครอบครัวของชาวประมงค์ ทางจังหวัดเพชรบุรี เมื่อประมาณ พ.ศ.2337 เมื่อท่านมีอายุพอสมควรแล้ว บิดารมารดาของท่าน ก็ได้พาท่านไปฝากกับสมภารวัดในระแวกนั้น เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเล่าเรียนหนังสือ เพราะการศึกษาในสมัยนั้นยังไม่เจริญก้าวหน้า ต้องอาศัยเรียนจากวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้วิถีชีวิตของท่านได้เปลี่ยนเส้นทางจากชาวประมงค์ กลายมาเป็นเด็กวัด และภายหลังได้เป็นหลวงพ่อแก้วในกาลต่อมา ดังที่รู้จักกันของสาธุชนทั่วๆ ไป ถึงทุกวันนี้
ชีวิตในปฐมวัย ในระหว่างที่ท่านได้ใชัชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัดนั้น ปรากฏว่าท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยแตกต่างไปจากเด็กทั่วๆไป คือ แทนที่ท่านจะเกเรหรือซุกซนตามวิสัยเด็กทั่วๆไป แต่ตรงกันข้าม ท่านกลับมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ที่อาศัยวัดเป็นอย่างดี ประกอบด้วยท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและมีสติปัญญาอันชาญฉลาด ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ จนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ครูสอนเป็นอันมาก ความแตกต่างที่ผิดไปจากวิสัยของเด็กนี้เอง ที่ทำให้สมภารเจ้าวัด เล็งเห็นว่า ถ้าเด็กคนนี้มีโอกาสบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้ว ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นกำลังอันสำคัญแก่พระศาสนามิใช่น้อย ด้วยเหตุนี้เอง ท่านสมภารเจ้าวัดจึงจัดแจงให้เด็กชายแก้ว ได้บรรพชาเป็นสามเณรแก้ว ตั้งแต่นั้นมา

การบรรพชาอุปสมบท

                เมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย จนมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ครั้นเมื่อมีอายุครบบวชแล้ว ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา อาศัยที่ท่านมีความเพียร ความอดทนเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว ท่านจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าคำสอนในพระพุทธศาสนาให้แตกฉานยิ่งขึ้น จึงได้เข้ามาศึกษาบาลีไวยากรณ์ ซึ่งตามภาษาโบราณ เรียกกันว่า เรียนหนังสือใหญ่ ที่กรุงเทพฯ จนมีความรู้ความสามารถ เป็นอย่างยิ่ง

การเผยแพร่พระศาสนา

                 เมื่อท่านได้ศึกษาพระพุทธวจนะตามพระบาลี จนมีความรู้ความเข้าใจดีแล้ว อาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูง มาตั้งแต่วัยเด็ก ประกอบกับท่านได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้าอย่างขว้างขวาง เมื่อมีวิชาความรู้พอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นได้แล้ว ท่านจึงตั้งใจจะจาริกแสวงบุญ โดยเผยแพร่พระพุทธวจนะ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเป็นอันมาก เพื่อแบ่งส่วนกุศล ความรู้ ให้แก่ผู้ที่สนใจหลักธรรม ในพระพุทธศาสนา ในสมัยนั้นตรงกับรัชกาลที่สอง

                 ซึ่งวงการศาสนากำลังก้าวสู่ความเสื่อม ประกอบกับลัทธิศาสนาของประเทศทางฝ่ายตะวันตก ได้เข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมทางศาสนาอย่างมากมาย เพื่อที่จะปลูกฝังให้คนไทยลืมสัจจธรรมอันแท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทำครั้งนั้นนับว่ามีอิทธิพลมากต่อสภาพบ้านเมืองของเราในขณะนั้น เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น ถ้าหากว่า ทางบ้านเมืองหรือในวงการพระศาสนาไม่มีการตื่นตัวแล้วไซร้ ศาสนาพุทธในประเทศไทย ก็คงถูกกลืนหายไปในเวลานั้นเป็นแน่ "หลวงพ่อแก้ว" ในฐานะที่ ท่านมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง ซึ่งเราก็ได้ทราบกันดีมาแล้ว ท่านจึงตกลงใจในอันที่จะออกประกาศสัจจธรรมแก่ชาวโลก ประกอบกับท่านมีความประสงค์ที่จะท่องเที่ยวโดยการเดินธุดงค์ เพื่อแสวงหาความวิเวกทางกายและใจ ดังนั้น ท่านจึงเริ่มต้นธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ขึ้นเหนือบ้าง ลงใต้บ้าง โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น ท่านต้องเผชิญกับความลำบากต่างๆ ถึงแม้ท่านจะต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นของอากาศ สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ตลอดจนการกระทำ และความคิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว พร้อมเสมอที่จะเผชิญต่ออุปสรรคต่างๆ โดยท่านคิดว่า อุปสรรคต่างๆ เป็นเครื่องพิสูจน์กำลังใจว่าจะท้อถอยหรือไม่ ท่านอาศัยความเมตตา กรุณา ที่ท่านเจริญเป็นนิตย์ กับทั้งท่านมีหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นอาวุธ คือธรรมาวุธ พร้อมที่จะฟันฝ่าต่ออุปสรรคทั้งหลาย ให้ลุล่วงไปด้วยดีตลอดมา

คุณธรรมหลวงพ่อแก้ว

                   หลวงพ่อแก้ว ท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง มีคุณธรรมเป็นเวทย์มนต์ คาถาขลังและศักดิ์สิทธิ์ ท่านตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นภาคพื้นในจิตใจของท่าน จิตใจของท่านเปี่ยมไปด้วยความรัก และความสงสารในสัตว์โลก พลอยยินดีด้วยเมื่อเห็นเขาได้ดี และวางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจและไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ อาศัยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตสูงเช่นนี้ ท่านจึงชอบสร้างพระเป็นรูปพระปิดตา เพราะพระปิดตาแบบนี้เป็นสัญญาลักษณ์แห่งการไม่ดูไม่มองอะไร คือไม่เพ่งโทษ และหาโทษผู้อื่น ตั้งความเมตตาและกรุณา เที่ยงตรงต่อมนุษย์และสัตว์อื่นเสมอกันหมด ดุจดังพื้นแผ่นดินที่มั่นคง ไม่ยินดียินร้ายในของหอมและของเหม็นที่พวกมนุษย์ทิ้งลงแผ่นดิน ฉะนั้นหลวงพ่อแก้ว ท่านวางจิตเป็นกลาง ไม่รักคนนี้ เกลียดคนนั้น หรือชังคนโน้น ไม่ปรารถนาให้ใครเดือดร้อนเพราะท่าน ท่านถือหลักว่า ใครใคร่ลาภ จงได้ลาภ ใครใคร่บุญ จงได้บุญ ดังนี้

วิธีสร้างผงของหลวงพ่อแก้ว

                   การสร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนั้น ก็ไม่มีอะไรมากนัก โดยปกติแล้ว หลวงพ่อแก้ว ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยละเอียดรอบคอบเป็นปกติ ท่านเป็นผู้เห็นการณ์ไกล คือ ในขณะที่ท่านสอนบาลีไวยากรณ์อยู่นั้น ท่านก็ได้เก็บเอาผงที่ลบจากอักขระเอาไว้ เพราะการสอนหนังสือในสมัยนั้นจะต้องเขียนต้องลบตัวอักขระบนกระดานดำจริงๆ และนิยมกันว่า ผงอักขระที่ลบจากการเรียนภาษาบาลี ซึ่งเขียนเป็นอักษรขอมที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านก็จะนำมาผสมกับผงพระพุทธคุณ หรือผงมหาราช เป็นต้น เมื่อเอาผงดินสอ และผงพุทธคุณรวมกันเข้าแล้ว ท่านก็เอาเกษรดอกไม้ต่างๆ ใบไม้ เปลือกไม้ และเนื้อไม้ มาบดให้ละเอียดเป็นผง แล้วจึงนำมาผสมกับผงอักขระ เอาน้ำข้าวมาคละเคล้าเข้ากับผง เพื่อทำให้เหนียว จนได้หล่อเป็นรูปพระ การผสมผงเพื่อสร้างเป็นรูปพระหลวงพ่อแก้วนั้น ท่านเอาผงคุณพระกับผงดินสอที่ท่านเขียนอักขระบนกระดานดำ เอาผงทั้งสองอย่างนั้นมาผสมกันเข้าไว้ แล้วเอาใบไม้ ที่เรียกกันว่า ใบไม้รู้นอนต่างชนิด เช่น ยอดสวาท เป็นต้น

                   เอาเกษรดอกไม้บ้าง มาบดเป็นผงให้ละเอียด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยดีแล้ว จึงเอาน้ำข้าวเหนียวมาผสมทำให้เหนียว จึงเอากดลงในแม่พิมพ์ ก็สำเร็จเป็นองค์พระ อนึ่ง ชีวประวัติของหลวงพ่อแก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรีนี้ อาจจะไม่ตรงกับที่ท่านได้ยินได้ฟังมา เพราะประวัติของท่านอาจมีผู้จำมาคลาดเคลื่อน ซึ่งมีความผิดแปลกกันไปต่างๆ ตามที่ตนเข้าใจ

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                  วัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างขึ้นและได้รับความนิยมในหมู่นักเลงพระได้แก่

-  พระปิดตา พิมพ์ใหญ่หลังแบบ

-  พระปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังเรียบ

-  พระปิดตาพิมพ์กลาง         

-  พระปิดตาพิมพ์เล็ก            

-  พระพิมพ์ลอยองค์

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                  พุทธคุณที่ได้เล่าขานกันสืบทอดกันมาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ท่านสร้าง ก็ได้แก่ ทางด้านเมตตามหานิยม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง


 

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาเนื้อชินตะกั่ว

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังเรียบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังเรียบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบP2
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบP2

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ปั้นวัดากทะเลเนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์ปั้นวัดากทะเลเนื้อผงคลุกรัก

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์กลางหลังยันต์
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ปิดตาพิมพ์กลางหลังยันต์

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อแก้ว พิมพ์เศียรแหลม วัดพวงมาลัยปี2460
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อแก้ว พิมพ์เศียรแหลม วัดพวงมาลัยปี2460

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
ความคิดเห็นจากคุณ : กอ้ย [ 12:28 19/4/2551 125.24.100.18 : 125.24.100.18 ]
มีพระปิดตาด้านหลังเป็นรูปเจรีดีไม่รู้รุ่นไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : tanakorn35@hotmail.com [ 19:19 26/7/2556 61.19.235.222 ]
มีพระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ เนื้อกะลา ด้านหน้า และด้านหลัง เนื้อสวย สนใจโทร 0899321593 ทัศ

ความคิดเห็นจากคุณ : nimkerdphol_c@yahoo.com [ 15:27 25/6/2556 180.183.83.250 ]
ต้องการปล่อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมใหญ่ แท้แน่นอน 085 110 8558

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbm_palmseaview@yahoo.com [ 15:22 25/6/2556 180.183.83.250 ]
ต้องการปล่อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมใหญ่ แท้แน่นอน 085 110 8558

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbm_palmseaview@yahoo.com [ 15:19 25/6/2556 180.183.83.250 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ แท้ 100% หยากปล่อยครับ ใครให้ราคาเท่าไหร่ว่ามาเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : tanakorn35@hotmail.com [ 19:19 26/7/2556 61.19.235.222 ]
มีพระปิดตา หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ เนื้อกะลา ด้านหน้า และด้านหลัง เนื้อสวย สนใจโทร 0899321593 ทัศ

ความคิดเห็นจากคุณ : nimkerdphol_c@yahoo.com [ 15:27 25/6/2556 180.183.83.250 ]
ต้องการปล่อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมใหญ่ แท้แน่นอน 085 110 8558

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbm_palmseaview@yahoo.com [ 15:22 25/6/2556 180.183.83.250 ]
ต้องการปล่อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมใหญ่ แท้แน่นอน 085 110 8558

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbm_palmseaview@yahoo.com [ 15:19 25/6/2556 180.183.83.250 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ แท้ 100% หยากปล่อยครับ ใครให้ราคาเท่าไหร่ว่ามาเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ [ 9:21 8/6/2556 118.173.126.174 ]
มีหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ สวยมาก ต้องการให้เช่าด่วน 086-2796377

ความคิดเห็นจากคุณ : มีพระปิดตาหลังแบบ [ 19:35 29/4/2556 118.173.138.201 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบลงรักปิดทองได้มาโดยบังเอิญสนใจจะส่งรูบไปให้ดู 086-2796377

ความคิดเห็นจากคุณ : dol_2512@hotmail.com [ 8:37 29/4/2556 115.67.69.18 ]
ให้เช่าตะกรุดเงินหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสภาพสวยเช่า 2,500,000 บาท Tel. 086-5348214

ความคิดเห็นจากคุณ : มีพระปิดตาหลังแบบ [ 19:57 28/4/2556 118.173.143.57 ]
มีหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ อยากให้ท่านที่ดูเป้นช่วยดูให้หน่อยว่าใช่หรือไม่ อยู่จังหวัดตรัง 086-27

ความคิดเห็นจากคุณ : มีพระปิดตาหลังแบบ [ 19:57 28/4/2556 118.173.143.57 ]
มีหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ อยากให้ท่านที่ดูเป้นช่วยดูให้หน่อยว่าใช่หรือไม่ อยู่จังหวัดตรัง 086-27

ความคิดเห็นจากคุณ : พระจิต [ 16:38 16/3/2556 115.67.68.252 ]
มีพระปิดตา ล. พ แก้ววัดเคลือวัลย์พิมพ์ปั้นเล็กเปิดให้บูชาที่เบอร์0894393446หรือจะดูรูปก็โทรมา

ความคิดเห็นจากคุณ : พระจิต [ 16:38 16/3/2556 115.67.68.252 ]
มีพระปิดตา ล. พ แก้ววัดเคลือวัลย์พิมพ์ปั้นเล็กเปิดให้บูชาที่เบอร์0894393446หรือจะดูรูปก็โทรมา

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณคุณภัทร [ 10:36 1/7/2555 110.49.249.240 ]
เปิดให้เช่าบูชาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผง จุมรัก 12 ล้าน ครับ สนใจ 089-2041650 , 0853208719

ความคิดเห็นจากคุณ : Ptthanapin9@gmail.com [ 14:42 3/6/2555 101.108.114.168 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วให้เช่าขอแค่5ล้านครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : songpon2514@gmail.com [ 19:57 26/3/2555 125.26.184.149 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว 3องค์ๆ10 ]ล้านครับ โทร 08-0008-6343

ความคิดเห็นจากคุณ : boontinan@hotmail.co.th [ 22:11 14/3/2555 110.49.226.162 ]
คนที่มีหลวงพ่อแก้วมีวาสนาสุดสุดหลวงพ่อสร้างไม่เกิน200องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : [ 14:57 7/3/2555 115.87.55.56 ]
ผมก็มี ปล่อยไปแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : 0865977368 ต้น [ 14:38 15/2/2555 103.3.66.19 ]
ให้เช่า พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่หลังแบบ คมชัดลึก หน้าใหม่วงการ เพียง 7 ล้าน

ความคิดเห็นจากคุณ : toknoodang@hotmail.com [ 14:54 3/2/2555 180.183.160.79 ]
ผมก็มีเหรียญ หลวงพ่อแก้ว หลังจาร รุ่นแรกคับ มีจริงๆๆ ปู่ให้มา ใครสนใจ (ต๊อก หนองดินแดง) 0811900465

ความคิดเห็นจากคุณ : vat_1234@hotmail.com [ 20:51 29/1/2555 110.49.227.245 ]
มีปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่หลังแบบ สภาพสวยคับ 0822734990 ส่งเมล์มาแล้วส่งภาพไปให้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : x_jomhode@hotmail.com [ 20:23 24/1/2555 118.175.152.211 ]
ผมมีเหรียญและพระปิดตา สนใจโทร

ความคิดเห็นจากคุณ : phop26@Gmail.com [ 19:33 23/1/2555 223.206.199.41 ]
ผมมีหลวงพ่อเเก้วพิมพ์กลางหลังเเบบครับการันตีเลยครับสนใจสอบถามได้ครับเปิด7.5ล้านบาท.0872445471สมภพ

ความคิดเห็นจากคุณ : m [ 13:52 21/11/2554 124.121.204.80 ]
หลวงพ่อแก้ว มีประสบการณ์ตรง 360,000 บาท ได้หญิง 2 คนพร้อมกัน 0859846159 สนใจติดต่อคุณ m

ความคิดเห็นจากคุณ : ช่วยหน่อยคับ [ 18:7 20/11/2554 180.183.217.141 ]
ผมมีเนื่อว่านสีดำเเบบกลม หน้าปิดตามีชฎาครอบ ด้านหลังลายเซ็น

ความคิดเห็นจากคุณ : มีปิดตาพ่อแก้วคิดว่าแท้นะดู [ 6:20 29/10/2554 1.47.166.193 ]
ราคาก็ตามชอบที่ไม่เอาเปรียบกันอิอิ๐๘๖๙๙๔๐๑๘๒ชลบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : destiny_lovena@hotmail.com [ 16:40 20/10/2554 118.174.74.197 ]
มีเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์จาร หน้า หลัง ครบ สวย สนใจ โทรมา 037 244997

ความคิดเห็นจากคุณ : ดำ [ 13:3 20/10/2554 180.183.106.3 ]
มีปิดตาหลังแบบพิมพ์กลาง_0850552800

ความคิดเห็นจากคุณ : terapol.ja@gmail.com [ 7:42 18/10/2554 125.24.14.227 ]
แนะนำเว็บลงซื้อขาย เปิดเว็บขายพระเครื่องออนไลน์ได้ที่ www.t2528.com

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 14:53 8/10/2554 183.89.188.212 ]
ท่านใดมีพระปิดตารุ่นแรกสวยๆแทๆสู้ตายครับ0816386374

ความคิดเห็นจากคุณ : noppholb@scg.co.th [ 10:7 8/10/2554 203.130.145.99 ]
ปล่อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังรูปเหมือนปี 2411มีตำหนินิดหน่อย ราคาเบาๆ 083-5526869

ความคิดเห็นจากคุณ : sunnthorn@11hotmail.com [ 13:7 2/10/2554 113.53.78.208 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ พิมพ์ใหญ่สนใจติดต่อ 0801089091

ความคิดเห็นจากคุณ : phakawan.fai@hotmail.com [ 17:55 17/9/2554 202.91.18.195 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ ติดต่อได้ที่เมลล์จะส่งรูปให้ดู เป็นมรดก ไม่ปล่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : 0869797312 [ 21:49 7/9/2554 223.204.115.138 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมใหญ่ ใครต้องการก็ติดต่อมานะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : faigarnsura@hotmail.com [ 8:41 11/8/2554 223.206.199.54 ]
มีหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์ปิดตาหลังแบบฝังตะกรุดทองคำแท้ 9 ดอกเก่ามาก10ล้านครับ 0818771620

ความคิดเห็นจากคุณ : เนส [ 20:8 31/7/2554 125.27.1.99 ]
มีปิดตาหลวงพ่อปาน 10ล้าน สนใจที่0814282013

ความคิดเห็นจากคุณ : ติดต่อ 0802777373 [ 14:2 25/7/2554 124.121.175.179 ]
มีหลวงพ่อแก้วค่ะ เนื้อชินปี24.. ไม่แน่ใจ ราคาว่ากันได้ ไม่แน่ใจรุ่น ของแท้ 100%ได้มาจากคนดังเมืองชล

ความคิดเห็นจากคุณ : นก [ 19:2 4/7/2554 223.204.215.117 ]
ขายด่วนพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลาง หลังแบบ เนื้อกะลา ฝังตะกุด สวยมาก ติดต่อ 0814735450

ความคิดเห็นจากคุณ : tlerayong@hotmail.com [ 3:4 28/6/2554 49.229.98.15 ]
พระปิดตาล.ปเฮี้ยงพิมพ์(ห)หลังยันต์เฑาะลงรักปิดทองรับประกันแท้!เก๊คืนเงิน1เท่าครับT.087-6072180

ความคิดเห็นจากคุณ : นพดล(ชลบุรี)0819831261 [ 17:53 16/6/2554 122.154.100.226 ]
ผมมีปิดตาสวยมากของชลบุรีไม่รู้ว่าของหลวงพ่อแก้วหรือหลวงพ่อปานต้องการให้เช่าสอบถามได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 0894690085 [ 21:15 15/6/2554 223.204.96.254 ]
มีพระปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบ โทรมานะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นก เชียงใหม่081-4735450 [ 16:43 7/6/2554 182.52.196.153 ]
มีพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์เนื้อเหมือนกะลาเก่าๆมีตะกุดฝัง สนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : pronlah_p@hotmail.com [ 21:53 1/6/2554 182.53.214.214 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์หลังรูปเหมือนปี2411สภาพสวยสนใจติดต่อโทร0832808903

ความคิดเห็นจากคุณ : tanaga06@hotmail.com [ 21:26 31/5/2554 125.27.38.168 ]
มีหลวงพ่อพรมห2518และรุ่นฉลองอายุครบ90สนใจติดต่อ0845681437(โต้ง)

ความคิดเห็นจากคุณ : promrak_u@hotmail.co.th [ 20:50 31/5/2554 182.53.208.10 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์หลังรูปเหมือนปี2411สนใจดูรูปส่งเมลล์promrak_u@hotmail.co.th

ความคิดเห็นจากคุณ : thechay99@hotmail.com [ 18:0 21/5/2554 124.121.131.4 ]
มีพระเครื่องทุกชนิดสนใจติดต่อได้พระเหรียญ ปิดตา สนใจมาชมได้ครับตลาดสะพานใหม่เปิดบริการทุกวันในตลาด

ความคิดเห็นจากคุณ : sundaynight21@hotmail.co.th [ 10:48 9/5/2554 136.1.1.105 ]
มีนางกำแพงเม็กมะเคล็ด เนื้อดิน พระกรุ สวยมาก ดูง่าย 087-501-8368

ความคิดเห็นจากคุณ : ppronlah_p@hotmail.co.th [ 10:18 7/5/2554 182.53.212.208 ]
ปล่อยพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์หลังรูปเหมือนปี2411สภาพสวยสนใจเมลpronlah_p@hotmail.co.th

ความคิดเห็นจากคุณ : anarwin_@hotmail.com [ 21:11 23/4/2554 125.27.110.82 ]
มีพระปิดตาลพ.แก้วพิมพ์กลางหลังแบบสวยมาดูได้0819820798

ความคิดเห็นจากคุณ : anarwin_@hotmail.com [ 17:6 21/4/2554 125.27.134.145 ]
ผมมีหลวงพ่อเเก้ววัดเครือวัลพิมพ์กลางหลังแบบไห้เช่าสนใจติดต่อมาราคาสูงนะครับ0819820798

ความคิดเห็นจากคุณ : marum45@hotmail.com [ 13:58 8/4/2554 110.49.243.190 ]
มีเหร๊ยญด้านหน้าหลวงพ่อแก้วด้านหลังปิดตาใครอยากไดู้บูชาติดต่อมาโทร0838393445

ความคิดเห็นจากคุณ : kzagroup [ 9:20 30/3/2554 180.183.70.129 ]
พระเครื่องมาแรงที่สุดนะตอนนี้ รวมพระเครื่องหายากไว้มากมายไว้ที่นี่ที่เดียว

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:0 27/3/2554 124.121.125.36 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-เหรียญวัดหนัง-ลพ กลั่น-รูปหล่อนิยม ลพ เงิน-พรหม-ด0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : tawaswit555@hotmail.com [ 19:1 23/3/2554 124.122.54.253 ]
ต้องการขายหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:0 23/3/2554 110.168.5.104 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ชินตะกั่ว+ปิดตาสะพานสูง-วัดหนัง-ลป ทิม-แดง-คง 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:53 23/3/2554 110.168.5.104 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-เหรียญวัดหนัง-ลพ กลั่น-รูปหล่อนิยม ลพ เงิน-พรหม-ด0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:45 19/3/2554 110.168.60.66 ]
ให้เช่าปิดตากลาง ลป แก้ว +หล่อลพ เงิน ขี้ตา+จอบเล็ก+ลป โต๊ะ+ลป ทิมระหารไร่+พระดังๆอีกมาก089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:20 11/3/2554 124.121.157.177 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-เหรียญวัดหนัง-ลพ กลั่น-รูปหล่อนิยม ลพ เงิน-พรหม-ด0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : caiman588@hotmail.com [ 20:34 28/2/2554 58.9.88.135 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์เล็กสวยมาก ติดต่อ 0892304066

ความคิดเห็นจากคุณ : ปรีชา บวรกิจอนันต์ [ 21:7 17/2/2554 58.9.203.184 ]
ให้เช่าผงพรายกุมารพิมพ์ใหญ่ ลป.ทิม วัดละหารไร่ 15000 ปรีชา0803033014

ความคิดเห็นจากคุณ : wason-m@hotmail.com [ 16:36 11/2/2554 125.27.14.174 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อเเก้วเนี้อผง สนใจโทร 0860084524

ความคิดเห็นจากคุณ : moohin.com [ 21:52 9/2/2554 223.204.205.33 ]
ปิดตาหลวงพ่อแก้วสภาพสวยมากๆราคากันเองเบาๆติดตอ083-6033534ผอ.ภัทรเดช พันแสน

ความคิดเห็นจากคุณ : Phataradech685@hotmail.com [ 21:48 9/2/2554 223.204.205.33 ]
มีลพ.แก้วปิดตารุ่นจิ๋วสภาพสวยมากๆดูง่ายราคาแค่เบาๆ1,000,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : caiman588@hotmail.com [ 8:12 30/1/2554 58.9.82.35 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์ปั้นสวยมาก ติดต่อ 0892304066

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:4 28/1/2554 124.121.150.67 ]
ห้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:24 23/1/2554 124.121.150.70 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-เหรียญวัดหนัง-ลพ กลั่น-รูปหล่อนิยม ลพ เงิน-พรหม-ด0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : taloveyai_123@msn.com [ 23:30 19/1/2554 182.232.125.54 ]
มีเหรียนหลวงพ่อเเก้วรูปไข่วัดเครือวัลย์ต้องการให้เช่าคับติดต่อ0801617001

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:0 11/1/2554 124.122.231.84 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-เหรียญวัดหนัง-ลพ กลั่น-รูปหล่อนิยม ลพ เงิน-พรหม-ด0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:6 9/1/2554 125.25.52.139 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-วัดหนัง-ลพ กลั่น ลพ เงิน0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 6:4 30/12/2553 125.25.34.145 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-วัดหนัง-ลพ กลั่น ลพ เงิน0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:25 21/12/2553 125.25.33.127 ]
ห้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : earthjvichai@hotmail.com [ 18:50 17/12/2553 124.121.147.192 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ชินตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-วัดหนัง0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:5 15/12/2553 125.25.41.160 ]
ห้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : โชค ภูเก็ต [ 12:13 14/12/2553 113.53.77.103 ]
ผมมหลวงพอแก้ววัดเครือวัลย์ฝังตะกรุด 5 ดอกครับ ทองคำราคาสุงครับ โทร 076221911

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 23:49 6/12/2553 125.25.47.83 ]
ห้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 2:25 30/11/2553 125.25.35.254 ]
มีพระปิดตาและเหรียญลพ แก้ว เครื่อวัล สนใจติดต่อให้เช่าได้ราคาไม่แพงด่วน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : caiman588@hotmail.com [ 23:36 28/11/2553 58.9.80.138 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ฝังตะกรุดทองคำ 3 ดอก ติดต่อ 0892304066

ความคิดเห็นจากคุณ : P_kul111@hotmail.com [ 11:21 22/11/2553 125.26.7.75 ]
ผมมีปิดตาเนื้อขาวผงอิฐิเจหลวงพ่อแก้วโทร 0896149135

ความคิดเห็นจากคุณ : usgroupthailand@yahoo.com [ 13:38 21/11/2553 158.108.78.68 ]
ปิดตาหลวงพ่อแก้ว กลาง หลังแบบ 150000 บ 0897771700

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:4 10/11/2553 124.121.156.107 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ชินตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-วัดหนัง0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : pon_jovi@hotmail.com [ 18:41 8/11/2553 118.173.227.16 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์พิมพ์กลางหลังแบบติดต่อ081-8881071 มีรูปให้ดู

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:11 7/11/2553 124.122.45.241 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ชินตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-วัดหนัง0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : surasid@hotmail.com [ 13:42 3/11/2553 119.42.115.201 ]
ผมมีปิตตา ลพ.แก้ว พิมพ์ใหญ่หลังเรียบสภาพสวยมรดกจากคุณตา 1 องค์ ผมแคล้วคลาดหลายครั้งติดต่อ083-3493766

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 7:58 27/10/2553 124.122.6.195 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบรัก-ชินตะกั่ว+ปิดตา เอี่ยมสะพานสูง-วัดหนัง0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : aagchai_@hotmail.com [ 20:27 17/10/2553 58.9.65.117 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเนื้อกะลาต้องการดูพระนัดวันเวลาราคาค่อยว่ากัน 0847621171( bank )

ความคิดเห็นจากคุณ : adisorn35@Gmail.ccom [ 20:9 17/10/2553 110.49.193.143 ]
มีพระแก้ววัดเคลือวัลย์ของแท้เนื้อกะลาแห้งลายงาปล่อย หลักแสนก็พอ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:23 9/10/2553 124.121.151.45 ]
ห้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : pinaim@cuel.co.th [ 15:4 8/10/2553 113.53.253.238 ]
ปิดตาสองหน้าหลวงพ่อแก้ว มีหรือไม่ และข้างในมีตะกุร

ความคิดเห็นจากคุณ : นิก [ 12:53 3/10/2553 222.123.80.95 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อเเก้วตะกรุดทอง 3 ดอก เนื้อผงสมเด็จ

ความคิดเห็นจากคุณ : koy.kk1@hotmail.com [ 12:34 3/10/2553 222.123.80.95 ]
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ตะกุดทองคำ 3ดอก เนื้อผงสมเด็จให้เช่าบูชาสนจัยติดต่อ 086-916-9739

ความคิดเห็นจากคุณ : supachim@tot.co.th [ 20:53 2/10/2553 182.53.52.179 ]
ท่านผู้รู้ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ มีเนื้อผงแบบสมเด็จวัดระฆัง หรืไม่ครับ( สีออกขาว)

ความคิดเห็นจากคุณ : mong_chuen66@hotmail.com [ 9:25 1/10/2553 183.89.214.2 ]
มีพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อปานวัดเครือวัลล์สนใจชมองค์จริงติดต่อที่084-9114780

ความคิดเห็นจากคุณ : kingpat2525@hotmail.com [ 19:11 27/9/2553 125.26.120.214 ]
อยากขายพระปิดตาหลวงพ่อเเก้วของมรดกของยายใครอยากได้โทรบอกได้นะร้อนตังอยากขายด่วนโทร0837237219

ความคิดเห็นจากคุณ : kingpat2525@hotmail.com [ 19:10 27/9/2553 125.26.120.214 ]
อยากขายพระปิดตาหลวงพ่อเเก้วของมรดกของยายใครอยากได้โทรบอกได้นะร้อนตังอยากขายด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:21 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : มด [ 23:55 25/9/2553 180.183.222.255 ]
ราคาพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์หลังยันต์

ความคิดเห็นจากคุณ : kuk [ 21:21 23/9/2553 180.183.214.7 ]
ผมมีพ่อแก้วปิดตาพิมพ์บายศรีสวยสุดๆคับโทร 0859195268

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:59 19/9/2553 124.122.233.189 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครื่อวัลย์+พระปิดตาอื่นๆ +พระเกจิชื่อดังอีกพอสมควรไม่แพงครับ 089-7913603กันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : โอ๋ aoaoho555@hotmail.co [ 17:37 9/9/2553 111.84.166.160 ]
ด่วนๆๆๆ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์กลาง สวย ๆๆ 150,000 บาท เท่านั่น สนใจ ติดต่อ 083-1138999

ความคิดเห็นจากคุณ : arm_puchit@hotmail.com [ 16:51 4/9/2553 119.31.85.6 ]
ของผมก็ได้มาแท้ปิดตาวัดเคลือ เก๊าเก่า แต่เล่นพระไม่เป็นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรรู้แต่เนื้อว่าน อยู่ชล

ความคิดเห็นจากคุณ : 123@hotmail.com [ 23:26 28/8/2553 125.27.71.252 ]
มีเหรียญฝังพัทธหลวงปู่ทิม สวยๆ อยากได้หนึ่งหมื่น

ความคิดเห็นจากคุณ : Spection@hotmail.com [ 13:31 27/8/2553 125.27.118.57 ]
ปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปั้น เนื้อผงคุกรักจุ่มรัก สวยเด็ด ติดต่อ 0896004530

ความคิดเห็นจากคุณ : perati_riti@hotmail.com [ 11:11 25/8/2553 111.84.166.21 ]
มีอยู่ 1 องค์ อยากปล่อยให้เช่า ราคาคุยกันได้ 087-5878684

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:18 23/8/2553 124.121.156.37 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผง+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : sosoya2012@hotmail.com [ 16:20 23/8/2553 61.19.33.53 ]
ผมมีพระปิตตาหลวงพ่อจีนวัดท่าลาด สนใจ 0895603856

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 16:30 21/8/2553 125.24.86.188 ]
มีเหรียญหล่อสุนทรีวาณีสภาพสวยมากประกวดได้สนใจ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 21:38 18/8/2553 110.168.7.251 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผงชุบร+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : jamie2520@yah.com [ 1:24 17/8/2553 58.8.177.211 ]
มีพระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อเก้ววัดปากทะเล สนใจดูได้ www.phra_amulate.plazathai.com นะครับท่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 10:54 15/8/2553 124.122.231.220 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผง+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : kopong3@hotmail.com [ 10:40 12/8/2553 222.123.74.229 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กหลังแบบลงรักปิดทองคลุกรัก 300,000 บาท โทร. 081-8956789 k.ศิริพงษ์

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:49 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผง+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:59 1/8/2553 124.122.232.61 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผง+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:51 25/7/2553 124.122.232.138 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผง+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : market2dee@gmail.com [ 9:4 16/7/2553 182.232.93.209 ]
พระบูชา พระเครื่อง บ้านน็อคดาวน์ ที่ดิน ชมได้ที่ www.market2dee.com เชิญทุกท่านนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:48 14/7/2553 124.121.154.253 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เนื้อผง+ปิดตาชินตะกั่ว+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : jame_jamea@gmail.com [ 20:41 13/7/2553 124.122.84.190 ]
ปิดตาหลวงพ่อแก้วออกวัดปากทะเลสนใจโทร08-7699-4389

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณกฤต [ 23:26 10/7/2553 222.123.174.89 ]
ให้เช่า หลวงพ่อคูณปี17 ราคา 1000 ติดต่อ 0845919938 คุณกฤต

ความคิดเห็นจากคุณ : loukhuak2@gmail.com [ 17:57 6/7/2553 125.24.17.42 ]
ปิดตาจัมโบ้ 1 ลป.โต๊ะ สวยงาม-ผิวนวล-คมชัด ได้ที่ 1 หลายครั้ง @ 250,000 โทร.086-857-6200 พ.ต.อ.วรชัย

ความคิดเห็นจากคุณ : loukhuak2@gmail.com [ 17:53 6/7/2553 125.24.17.42 ]
ลพ.แก้วตะกั่ว สวยงามดีดูง่ายไม่ขมวดคิ้ว 400,000 บาท โทร.0868576200 วรชัย

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:16 5/7/2553 124.121.158.11 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครือวัลย์+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:1 21/6/2553 124.122.45.137 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครือวัลย์+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:45 13/6/2553 124.122.233.2 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว เครือวัลย์+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:56 11/6/2553 124.122.43.167 ]
ให้เช่าปิดตาพิมพ์ใหญ่พิเศษเนื้อกะลาสภาพสวยมากๆ+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 8:46 11/5/2553 124.121.156.230 : 124.121.156.230 ]
ให้เช่าปิดตาพิมพ์ใหญ่พิเศษเนื้อกะลาสภาพสวยมากๆ+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:5 10/5/2553 124.121.156.230 : 124.121.156.230 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่เนื้อกะลา+ตะกั่วสวยมากๆ+พระเกจิดังๆอีกมาก ไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : play.boy_best999@hotmail.com [ 14:9 10/5/2553 125.25.140.233 : 125.25.140.233 ]
ให้เช่าพระปิดต่อหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ 5 ล้านบาทคับ สนใจติดต่อ 0837555995 /เบส

ความคิดเห็นจากคุณ : play.boy_best999@hotmail.com [ 14:7 10/5/2553 125.25.140.233 : 125.25.140.233 ]
ฝากด้วยนะครับ ให้เช่าพระสมเด็จวัดระฆัง 7 ล้านบาท 0837555995

ความคิดเห็นจากคุณ : อิทธิพงษ์ [ 12:37 10/5/2553 58.8.158.138 : 58.8.158.138 ]
ผมมีปิดตารุ่น3เกลออยากให้เช่าติดต่อจ่าดำ087-4984012

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 11:33 9/5/2553 125.24.27.108 : 125.24.27.108 ]
รับเช่าพระเหมาพระ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : artit616@windowslive.com [ 15:21 7/5/2553 113.53.153.245 : 113.53.153.245 ]
มีพิพ์เล็กหลังแบบ สภาพเยี่ยม ดูง่าย สนใจคุยกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:43 7/5/2553 124.121.155.5 : 124.121.155.5 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่เนื้อกะลาสวยมากๆ+พระเกจิดังๆอีกมาก ไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:51 4/5/2553 124.122.233.252 : 124.122.233.252 ]
ให้เช่าปิดตาพิมพ์ใหญ่พิเศษเนื้อกะลาสภาพสวยมากๆ+พระปิดตาอีกหลายเกจิดังๆ+พระดังๆอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:42 4/5/2553 124.122.232.76 : 124.122.232.76 ]
ให้เช่าปิดตา ลพ แก้ว พิมพ์ใหญ๋พิเศษซาวด์เบ้าเนื้อกะลาเก่ามากๆราคากันเองและพระอื่นๆอีกมาก 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : pa_nut191@hotmail.com [ 23:6 1/5/2553 124.122.232.92 : 124.122.232.92 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงปู่แก้วคับใด้มาจากปู่ผมครับไม่ทราบราคาแต่จะให้เช่าครับ0809105052นัส รังสิตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:50 27/4/2553 124.121.156.248 : 124.121.156.248 ]
ให้เช่าปิดตาเนื้อผงกะลาสภาพดี+พระเครื่องอีกมากราคาเบาๆแถวรังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : YAKUZA_522@hotmail.com [ 16:4 24/4/2553 112.142.28.223 : 112.142.28.223 ]
หลวงพ่อพัฒน์ นาราโท 30 แบ่งให้เช่า สภาพเหมือนตอนสร้างใหม่ๆใส่กล่องไว้ติดต่อมาที่ เบอร์ 077214920

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:7 21/4/2553 124.121.154.147 : 124.121.154.147 ]
ให้เช่าปิดตากลาง ลป แก้ว +หล่อลพ เงิน ขี้ตา+จอบเล็ก+ลป โต๊ะ+ลป ทิมระหารไร่+พระดังๆอีกมาก089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : มส [ 14:25 21/4/2553 113.53.123.170 : 113.53.123.170 ]
รู้จักพ่อลีมัยคับอยู่วัดธรรมสามัคคี

ความคิดเห็นจากคุณ : sarochap@yahoo.com [ 17:18 18/4/2553 58.8.165.134 : 58.8.165.134 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์พิมพ์ใหญ่หลังแบบ ดร.สาโรช 0897771700

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:11 18/4/2553 124.121.147.190 : 124.121.147.190 ]
ให้เช่าปิดตา เนื้อกะลา+ลพเงิน ขี้ตา+ลป บุญ กลางบางแก้ว+พระอื่นๆอีก089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:49 12/4/2553 124.121.147.178 : 124.121.147.178 ]
ให้เช่าปิดตาพิมพ์พิเศษ+ชินตะกั่วสนิมแดง+พิมพ์กลาง +พระดังๆอีกมากมายไม่แพงเลิกสะสม0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:11 9/4/2553 124.122.231.85 : 124.122.231.85 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบพิมพ์พิเศษ+ชินตะกั่ว+พระดังๆอีกมากเลิกสะสมแถวรังสิตไม่แพงครับ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ไก่ [ 16:16 7/4/2553 118.173.251.203 : 118.173.251.203 ]
เหรียญพระปิดตา

ความคิดเห็นจากคุณ : nualhun@hotmail.com [ 15:49 7/4/2553 118.173.251.203 : 118.173.251.203 ]
มีเหรียญพระปิดตารุ่นก่อน2470สมัย ผบ.ทองทับเรือสร้างแล้วเอามาให้หลวงพ่อแก้วลงจารให้หายากมากๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:28 6/4/2553 124.121.158.184 : 124.121.158.184 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่+ชินตะกั่วสภาพดี+พระดังๆทางบ้านราคากันเองแถวรังสิต089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:47 1/4/2553 124.122.45.135 : 124.122.45.135 ]
แบ่งให้เช่าปิดตา ลพแก้วและเหรียญปิดตาราคากันเองแถวรังสิต 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ด.ต.ฤทธิพงศ์ อาศัย [ 21:13 1/4/2553 118.173.105.22 : 118.173.105.22 ]
มีหลวงพ่อแก้วรุ่น1 ผงคลุกรักวัดเครือวัลย์ด้านหลังมีรอยนิ้วมือของหลวงพ่อประทับสนใจติดต่อ089-0977408

ความคิดเห็นจากคุณ : nattawut.wescharak@carrier.utc [ 15:19 31/3/2553 58.181.223.3 : 58.181.223.3 ]
พระปิดวัดเครือวัลย์ ทรงกลม ธรรมจักร มีพระปิดตาอยู่ตรงกลาง อยากรู้รุ่น 0818487136

ความคิดเห็นจากคุณ : chinnawat_21487@hotmail.com [ 19:18 30/3/2553 118.175.204.1 : 118.175.204.1 ]
เช็คพระปลอมแท้ได้ที่ไหนบ้างครับในชลบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : ake_2517@hotmail.com [ 9:32 25/3/2553 115.67.135.80 : 115.67.135.80 ]
ผมก็มี มีหลายรุ่นถ้าสนใจโทรมาคุย 0845678296

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 17:40 23/3/2553 124.121.153.28 : 124.121.153.28 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบสวยมากพร้อมพระอื่นๆดังๆอีกมากแถวรังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:34 20/3/2553 124.121.155.189 : 124.121.155.189 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบ ลป แก้ว เครือวัลย์ สภาพดีแท้แน่นอนราคา 550.000 รังสิต พร้อมอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : gift2521@hotmail.com [ 13:6 18/3/2553 124.157.181.130 : 124.157.181.130 ]
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี รุ่นสร้างแจกตอนสร้างโรงเรียน 0815704239

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:7 15/3/2553 124.121.157.38 : 124.121.157.38 ]
ให้เช่าปิดตาหลงแบบ 2 ชิ้นไม่แพงกันเองแถวรังสิต 089-7913603 พร้อมพาระอื่นๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : suprabrainpower@yahoo.com [ 14:35 13/3/2553 58.8.150.136 : 58.8.150.136 ]
มีหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่ และ กลางหลังแบบ เนื้อตะกั่วก็มี ขายครับ รับเช็คพระ องค์ละ 100 089-4900-111

ความคิดเห็นจากคุณ : toon_loveyoutoo@hotmail.com [ 11:26 13/3/2553 125.24.246.161 : 125.24.246.161 ]
มีหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกั่วปี2450-2460 สนใจติดต่อ โทร.082-336-9962 ราคา 4 หลัก สภาพสวย แอ้มการบิน

ความคิดเห็นจากคุณ : nun051@hotmail.com [ 23:54 10/3/2553 115.67.73.209 : 115.67.73.209 ]
มีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วให้เช่าพิมพ์ใหญ่หลังแบบหนึ่งล้านบาทแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์0815554815

ความคิดเห็นจากคุณ : ไช้ thanayut@gmail.com [ 17:18 7/3/2553 202.28.78.52 : 202.28.78.52 ]
ผมคนโคราชมาทำงานอยู่เมืองชลได้มีโอกาสมากราบไหว้ จิตนับถือต่อให้มีพระไม่ทัน ใช้ได้เหมือนกันประสบการณ

ความคิดเห็นจากคุณ : paranee_ni@hotmail.com [ 12:55 7/3/2553 117.47.54.101 : 117.47.54.101 ]
มีสมเด็จวัดระฆังโหญ่หาอยากให้บูชา สามล้าน เเท้เเน่ติดต่อ087-1182659คุณต๋อง

ความคิดเห็นจากคุณ : ryumi_yumi@hotmail.com [ 16:58 6/3/2553 125.26.183.106 : 125.26.183.106 ]
มีพระปิดตา พิมท์จิ๋ว นะครับสนใจ 0804067702 ราคาคุยกันนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kopong3@hotmail.com [ 21:21 5/3/2553 117.47.104.106 : 117.47.104.106 ]
ให้เช่าปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กหลังแบบเนื้อผงคลุกรักปิดทอง350,000บาท 081-8956789

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:42 5/3/2553 124.121.149.8 : 124.121.149.8 ]
มีให้เช่า ปิดตา ลพ แก้ว เครือวัลย์ และพระเครื่องดังๆราคาเบาๆคุยกันได้ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : jirayu.j@egat.co.th [ 19:7 3/3/2553 203.149.16.36 : 203.149.16.36 ]
อยากดูรูปหลวงพ่อแก้ว 2 องค์ของคุณชาญ รังสิตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jirayu.j@egat.co.th [ 18:47 3/3/2553 203.149.16.36 : 203.149.16.36 ]
อยากดูรูปหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ของคุณชาญ รังสิตที่มีอยู่ 2 องค์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 8:29 2/3/2553 124.121.150.110 : 124.121.150.110 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบสภาพสวยและพระสะสมดังๆอีกมากไม่แพงแถวรังสิต 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 21:16 21/2/2553 124.122.231.193 : 124.122.231.193 ]
มีปิดตา ลพ แก้ว พร้อมพระอื่นๆให้เช่าครับมีมากพอแล้วแบ่งกันไปสะสม089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : san0ngsuk@yahoo.com [ 16:46 16/2/2553 118.174.46.125 : 118.174.46.125 ]
มีหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ลงลักรุ่นที่สอง และวัดป่าสุทธาวาสรุ่นหนึ่ง มรดกของเตี่ยติดต่อจะส่งmailกลับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thammaporn_7@hotmail.com [ 18:45 12/2/2553 58.137.104.2 : 58.137.104.2 ]
ผมมีปิดตาหลวงพ่อแก้ว ด้าน หลังปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อครับใครสนใจเมลมาเลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:35 8/2/2553 124.121.158.159 : 124.121.158.159 ]
ให้เช่าปิดตาหลังแบบลปแก้ว ไม่แพงครับ0897913603และพระอื่นๆอีกมากมาย

ความคิดเห็นจากคุณ : awadpa@hotmail.com [ 15:25 5/2/2553 119.31.109.148 : 119.31.109.148 ]
ให้บูชา เหรีญ ล.พ.แก้วหลังปิดตาปี2411สภาพเดิม (ร้อนเงิน)200000บาท 0852086535

ความคิดเห็นจากคุณ : awadpa@hotmail.com [ 15:17 5/2/2553 119.31.109.148 : 119.31.109.148 ]
เหรียญ ล.พ.แก้ว หลังปิดตาปี2411สภาพเดิมๆราคาเท่าไหร่ครับ(หลานทหารเก่า)

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:27 2/2/2553 124.121.149.13 : 124.121.149.13 ]
ให้เช่าปิดตาพิมพ์ใหญ่+เล็กและเหรียญสวยๆราคากันเองแถวรังสิตคลองสอง 089-7913603 ชาญ

ความคิดเห็นจากคุณ : ksrichum@gmail.com [ 21:10 30/1/2553 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผมมีหลวงพ่อแก้พิมจิ๋ว ขอเปิดราคา ๕๐๐,๐๐๐บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : ืnaifun_sriracha@hotmail.com [ 10:56 28/1/2553 119.42.81.252 : 119.42.81.252 ]
อยากให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยดูให้หน่อยครับ พระปิดตาครับ 081-4281332 เอกครับขอรบกวนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : MEENADOG@hotmail.com [ 22:45 24/1/2553 125.27.58.136 : 125.27.58.136 ]
มีปิดตาหลังแบบอยู่สนใจดูได้ติดต่อที่mailที่ให้ไว้เป็นของเก่าจากย่า

ความคิดเห็นจากคุณ : najachumphon_2552@hotmail.com [ 20:4 23/1/2553 119.42.68.62 : 119.42.68.62 ]
มีปิดตาหลวงพ่อแก้วครับพิมพ์เล็กวัดเครือวัลญหลังนูนสนใจโทรมาครับ0846905612เอกครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก0846905612 [ 20:0 23/1/2553 119.42.68.62 : 119.42.68.62 ]
หลวงพ่อแก้วครับพิมพ์เล็กครับแท้ครับสนใจโทรมาครับมีรูป

ความคิดเห็นจากคุณ : star_10099@hotmail.com [ 20:51 22/1/2553 125.27.91.132 : 125.27.91.132 ]
มีหลวงปู่เฮี้ยงสะดือไหญ่เปิด50000 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : juju_0530@hotmail.com [ 10:44 22/1/2553 58.97.35.116 : 58.97.35.116 ]
ผมมีพระปิดตาหลังแบบสายชลบุรีอยู่องค์นึงเก่ามากท่านใดมีความรู้ประสบการณ์ช่วยพิจารณาด้วยครับ0836784711

ความคิดเห็นจากคุณ : Prasit1133@hotmail.com [ 16:34 13/1/2553 58.8.158.109 : 58.8.158.109 ]
มีเหรียญหลวงพ่อหรุ่นเก้ายอดรุ่นแรกสวยมากสนใจโทร 089-2355177

ความคิดเห็นจากคุณ : sunsahna@hotmail.com [ 20:27 26/12/2552 110.49.58.89 ]
คนเพชรต้องเหน่อๆหน่อย ยิ่งคนท่ายางกับบ้านลาดนะ เหน่อๆๆสัญลักษณ์เลยแหละ ผมก็เหน่อนะ ก็คนเพชรเหมือนกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : nop99 [ 13:43 25/12/2552 125.27.146.8 ]
เราไปเที่ยวหาดเจ้าสำราญกับครอบครัวมา พักที่พรเพชรรีสอร์ทบรรยากาศดีราคาไม่แพง และอาหารอร่อยมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : pumarin1@hotmail.com [ 14:44 3/5/2551 222.123.95.6 : 222.123.95.6 ]
มีพระปิดตาอยู่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าใครชี้ขาดได้ช่วยหน่อยครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter