ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
 

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา

 หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่าง่าม

สถานที่ตั้ง

                 ตำบลซำป่างาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดในบริเวณใกล้เคียง
                วัดท้าวอู่ไท วัดกระบกเตี้ย วัดหินแร่ วัดสุ่งเจริญ วัดโป่งเจริญ วัดเนินสว่างพัฒนา วัดนายาว วัดหนองกระทิง วัดหนองตานาค วัดทุ่งเหียง วัดทุ่งส่อหงษา วัดทุ่งสอหงษา วัดโปร่งเกตุ วัดคลองเตย วัดนางาม

ข้อมูลประวัติ

                เกิด                      ปี พ.ศ.2377

                มรณภาพ               ปี พ.ศ.2485

                รวมสิริอายุ             108 ปี

                หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่าง่าม จ.ฉะเชิงเทรา พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวเมืองฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ถึงแม้ว่าในสมัยนั้น "วัดซำป่าง่าม" จะเป็นเพียงวัดเล็กๆ อยู่เข้าไปในป่าลึก แยกจากอำเภอพนมสารคาม ไปทางขวามือ การเดินทางลำบากมาก ลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพศรัทธาก็ยังดั้นด้นไปเพื่อกราบนมัสการท่าน แม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์แห่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ยังเดินทางไปกราบนมัสการท่านทุกปี แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อคงอย่างแท้จริง วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่นิยมและแสวงหาในแวดวงนักนิยมสะสมพระ เครื่องและเหรียญคณาจารย์ โดดเด่นที่สุดคือ "เหรียญรูปอาร์ม เนื้อเงินลงยา ปี พ.ศ.2483

                อัตโนประวัติ หลวงพ่อคง สุวัณณ เป็นชาวเขมร แขวงเมืองพระตะบอง เกิดประมาณ ปี พ.ศ.2377 บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 15 ปี จนอายุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเริ่มศึกษาพุทธาคมและไสยเวทจากพระคณาจารย์ชาวเขมรที่มีชื่อเสียงด้าน เวทมนตร์
                ในสมัยนั้น เมืองพระตะบองอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทย มีเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลอยู่ ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อคงเป็นอย่างสูง เมื่อจะเดินทางกลับเมืองไทย เนื่องจากต้องยกเมืองพระตะบองให้ฝรั่งเศส ท่านจึงนิมนต์หลวงพ่อคงให้ร่วมคณะกลับมาด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางให้ราบรื่น เมื่อมาถึงแถบอำเภอพนมสารคามซึ่งเป็นป่าดงดิบ หลวงพ่อคงเห็นว่าเป็นอาณาบริเวณที่เงียบสงบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านจึงขอพำนักในบริเวณดังกล่าว เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์จึงได้สร้างกุฏิและเสนาสนะถวาย หลวงพ่อคงก็จำพรรษาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ความที่ท่านเจริญด้วยวัตรปฏิบัติและด้วยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ ปรากฏ ชาวบ้านเริ่มเดินทางไปกราบนมัสการ และร่วมกันปลูกสร้างศาสนสถานและเสนาสนะต่างๆ จนกลายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า "วัดซำป่าง่าม" และเจริญรุ่งเรืองจนปัจจุบัน หลวงพ่อคงมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2485 สิริอายุ 108 ปี
                ความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธาคมและไสยเวทเป็น ที่ลือเลื่อง ท่านสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายหลายชนิด ทั้งสมเด็จชานหมาก เหรียญ แหวน ตะกรุด ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ และผ้าประเจียด ฯลฯ
                สร้างพระเครื่องแต่ละครั้งจำนวนน้อยมาก ดังนั้น ผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงหวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เหรียญรูปอาร์ม เนื้อเงินลงยา ปี พ.ศ.2483" ซึ่งท่านสร้างในโอกาสทำบุญครบรอบอายุ 106 ปี ลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม หรือที่นิยมเรียกกันว่า "เหรียญปาดตาล" หูในตัว พิมพ์ด้านหน้า ยกขอบทำลายคล้ายโบ มีรูปเหมือนหลวงพ่อคงลอยองค์ครึ่งองค์อยู่ตรงกลาง
                ด้านล่างเป็นแผ่นป้ายจารึกอักษรไทยคำว่า "หลวงพ่อคง สุวณฺณ" พิมพ์ด้านหลัง บนสุดจารึกอักษรไทยว่า "งานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี" ถัดลงมาเป็นยันต์สี่เหลี่ยม มีอักขระขอมอ่านว่า "มะ อะ อุ อุ อะ มะ พุท โธ" ตรงกลางยันต์เป็น "รอยเหล็กจาร" ด้านล่างเป็นอักษรไทยคำว่า "วัดซำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา" และ "๒๔๘๓" นับว่าเหรียญนี้เป็นที่นิยมสะสมหาอย่างในวงการนักนิยมสะสมพระเครื่องเหรียญคณาจารย์ทีเดียว

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                หลวงพ่อคง  เป็นพระคณาจารย์ที่มีอายุยืนยาวอีกองค์หนึ่ง คือมีอายุถึง 108 ปี  วัตถุมงคลที่แพร่หลาย และมีราคาแพง คือเหรียญที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาศทำบุญอายุครบ 106 ปี  เมื่อปี พศ.2483 มีเนื้อเงินลงยา  เนื้อเงิน  เนื้ออัลปาก้า  และทองแดง  ส่วนเครื่องราของขลังประกอบไปด้วย เสื้อยันต์  และตะกรุด           

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณเด่นทางคงกระพันชาตรี

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 

 

รูปของ หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
รูปของ หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม

พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา
พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา

พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา
พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา

พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา
พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา

พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา
พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเนื้อเงินลงยา

พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเหรียญ
พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเหรียญ

พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเหรียญเนื้อทองแดง
พระเหรียญ หลวงพ่อคง วัดซำป่างามเหรียญเนื้อทองแดง

พระรูปหล่อ หลวงหลวงพ่อจาดรูปหล่อรุ่นแรก ปี 2484
พระรูปหล่อ หลวงหลวงพ่อจาดรูปหล่อรุ่นแรก ปี 2484

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
ความคิดเห็นจากคุณ : samai_y@truemail.co.th [ 22:17 4/4/2551 58.9.200.99 : 58.9.200.99 ]
เหรียญกลมเนื้อทองเหลืองปี2483 โปรดรอชม www.heritage-thailand.com เร็วๆนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0844295019 [ 13:1 30/4/2556 118.172.249.2 ]
มีเหรียญทองคำลงยา2483สนใจติดต่อด่วนนะครับ ถ้าโพสเกิน1เดือนจะปล่อยออกแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : น้องโยเซฟ [ 2:13 28/3/2556 171.101.124.188 ]
หลวงพ่อคงเหรียญเงินทำบุญ106อยากห็นติดต่อ0800806801สมเด็จวัดระฆังอีกหลายรุ่นเก่าพอดู

ความคิดเห็นจากคุณ : butsuepsai@msn.com [ 1:27 25/3/2556 171.99.55.207 ]
ผมมีเหรียญเนื้อทองเเดง2483 จะปล่อยถูกๆ สนใจติดต่อได้ 0821283149 ป๊อบ

ความคิดเห็นจากคุณ : ิิbutsuepsai@msn.com [ 1:23 25/3/2556 171.99.55.229 ]
ผมมีเหรียญเนื้อทองเเดง2483 จะปล่อยถูกๆ สนใจติดต่อได้ 0821283149 ป๊อบ

ความคิดเห็นจากคุณ : ton_surathap@hotmail.com [ 23:7 11/1/2556 171.7.100.102 ]
เหรีญนหลวงพ่อคง วัดซ้ำป่างาม ลงยา,อาจารย์ฝั่น น้ำกลวง 084-0721425

ความคิดเห็นจากคุณ : luxnoojum@hotmail.com [ 7:42 25/12/2555 124.121.87.56 ]
มีเหรียญ 106 ปีเนือทองแดง ครับผม ปล่อยที่ 12000 สนใจติดต่อ 0877471318

ความคิดเห็นจากคุณ : luxnoojum@hotmail.com [ 7:31 25/12/2555 124.121.87.56 ]
มีเหรียญ 106 ปีเนือทองแดง ครับผม ปล่อยที่ 12000 สนใจติดต่อ 0877471318

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiom_2519@hotmail.com [ 8:43 25/11/2555 223.204.70.219 ]
ผมมีหลวงพ่อคงลงยา 2463 ของแท้ ต้องการปล่อย สนใจโทรถาม 0871804198

ความคิดเห็นจากคุณ : Anwat829@gmail.com [ 11:31 27/10/2555 61.90.71.121 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง สุวัณณ วัคชำป่าง่าม ทำอายุ106ปี 2483 เนื้อทองแดง 650,000 โทร 087-0915-604

ความคิดเห็นจากคุณ : kittiyanee2010@hotmail.com [ 16:10 22/10/2555 115.67.131.35 ]
ผมมีผ้ายันต์พระพรหมหลวงพ่อคงครับเพ่งตามได้มาสภาพสวยครับอย่ากโชร์มากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : aikq_chansri@hotmail.com [ 19:50 25/9/2555 125.27.118.68 ]
มีเหรียญปี 2483 แปดกลับ เนื้อ อาปาก้าลงยา พร้อมให้เช่า แท้100% Tel 080-0942684

ความคิดเห็นจากคุณ : hsrpy@hotmail.com [ 23:8 12/8/2555 203.155.165.15 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงลงยารุ่นย้อนยุค 2463 อยากให้เช่าบูชาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ช่างฬหญ่ [ 14:16 28/7/2555 171.98.108.182 ]
ผมมีอยู่ 1 เหรียญ ครับสนจัยโทมานะกับ 084-6528509

ความคิดเห็นจากคุณ : tom. [ 15:13 17/7/2555 203.157.31.10 ]
มีหลวงพ่อคง เหรียญอาร์ม อายุ 106 ปี 2483 ให้บูชา 500,000 บาท ไม่ลด ติดต่อเบอร์ 081-953-3674

ความคิดเห็นจากคุณ : 0871456193 [ 18:29 28/5/2555 125.27.114.7 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงแปดกลับหัวสภาพดี

ความคิดเห็นจากคุณ : topsanook_top@hotmail.com [ 23:2 20/5/2555 27.55.7.8 ]
ผมมีเหรียน ครบรอ บ106 ปี /20000 บาท 0861027226

ความคิดเห็นจากคุณ : tom_newcastle@hotm0810005389 [ 21:36 29/4/2555 223.24.4.58 ]
มีเหรียญเนื้ออัลปาก้าของแท้พ่อเคยเป็นเด็กวัดชำป่างามได้มาแต่ค่อนข้างบางแล้วพร้อมปล่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : tom_newcastle@hotmail.com [ 21:29 29/4/2555 223.24.4.58 ]
มีเหรียญเนื้ออาปาก้าของแท้พ่อเคยเป็นเด้กวัด

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.com [ 20:57 18/4/2555 124.121.238.93 ]
ให้เช่าบูชาเหรียญอามร์ ล.พ คง2483 เนื้อเงินลงยาโบราณ75% 35.000.-(k.วัฒน์ 085-0632780)

ความคิดเห็นจากคุณ : copy_210425@hotmail.com [ 22:28 8/3/2555 110.49.233.205 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง วัด ซำป่าง่าม รุ่น 8 กลับ สภาพสวย... สนใจ ติดต่อ... 086-135-3516

ความคิดเห็นจากคุณ : suracheat2515@hotmail.com [ 11:51 28/1/2555 125.25.132.83 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง2483แปดกลับต้องการปล่อยให้เช่าราคา 50000

ความคิดเห็นจากคุณ : มีสองเหรียญ ลงยา 1 เหรียญ [ 18:58 5/1/2555 110.171.11.239 ]
เหรียญธรรมดา 1 เหรียญ 0890506096

ความคิดเห็นจากคุณ : สมพร1962 [ 21:15 14/11/2554 171.4.216.104 ]
ผมมีหนึ่งองค์ครับ หลวงพ่อคง 2483 ราคาอยากขายสูงๆ แต่ช่วงนี้ต้องการเงิน ขอที่ราคา 85,000.-ครับ โคราช 080-1677099

ความคิดเห็นจากคุณ : auto [ 19:49 4/11/2554 110.49.233.63 ]
ใครมีรุ่น 8 กลับ ถ้าอยากขายกรุณาโทร 0847813143

ความคิดเห็นจากคุณ : thanisv@gmail.com [ 22:42 30/10/2554 119.31.114.121 ]
รุ่นโบสถ์สะเทือน หลวงพ่อคง ปี 2542 รับจากมือหลวงพ่อสาย สนใจติดต่อ 0854340108

ความคิดเห็นจากคุณ : auto [ 20:41 15/10/2554 110.49.232.136 ]
รองพิมพ์2483เนื้อตะกั่วขอบเลื่อยกะไหล่เงินน่าเก็บหายากติดต่อได้0847813143

ความคิดเห็นจากคุณ : auto [ 20:33 15/10/2554 110.49.232.136 ]
ใครสนใจรุ่นโบส์ถสะเทือนประสบการณ์ดีติดต่อ0847813143

ความคิดเห็นจากคุณ : auto [ 17:31 13/10/2554 110.49.248.174 ]
มีตะกรุดหลวงพ่อคงเนื้อตะกั่วสนใจโทร0847813143

ความคิดเห็นจากคุณ : auto [ 20:38 22/9/2554 110.49.227.11 ]
มีเหรียญ8กลับแท้ดูง่ายใครสู้ราคาติดต่อ0847813143

ความคิดเห็นจากคุณ : krangkrai@hotmail.com [ 23:19 27/8/2554 223.204.218.168 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง ปี 2483 เนื้อเงิน ราคา 800000 สภาพสวย ราคาต่อรองกันได้ โทร0840899004

ความคิดเห็นจากคุณ : spavare@toyota.co.th [ 20:33 24/8/2554 58.97.37.61 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง เนื้ออาพาก้า ปี 2483 ราคา 500,000 สภาพสวย ราคาต่อรองกันได้ สนใจ โทร 082-2042951

ความคิดเห็นจากคุณ : ่wingwan@hotmail [ 20:30 24/8/2554 58.97.37.61 ]
ผมมีเหรียญอาพาก้า เปิด 300,000 สภาพสวยครับเห็นแล้วถูกใจเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : ka-same@hotmail.com [ 11:45 3/7/2554 118.172.128.120 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง เนื้อทองแดง ปี 2483 ราคา 600,000 สภาพสวย ราคาต่อรองกันได้ สนใจ โทร 086-4310548

ความคิดเห็นจากคุณ : sangnakhon2@hotmail.com [ 22:48 19/5/2554 110.49.248.24 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคงปี2482 เนื้อเงินเหรียญบางมากๆสภาพสวยเปิดราคา100,000บาท ติดต่อ0892806643

ความคิดเห็นจากคุณ : kwongprasit@gmail.com [ 16:0 6/5/2554 202.91.18.206 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง ปี 2483 ด้านหลังมีเม็ดงา ของแท้ ขาย 100000 บาท สนใจติดต่อ 089-681-6063

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:10 23/3/2554 110.168.5.104 ]
ให้เช่าเหรียญลงยา ตะกั่ว+เส็ง โภคทรัพย์+ดิ่งรุ่น1+จาด เหรียญ+เผือก+โต๊ะ+แดง 089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:6 23/3/2554 110.168.5.104 ]
ให้เช่าเหรียญกะไหล่ทอง-ทองแดง+เหรียญลพแดง+ลพน้อย+ดอนยายหอม+วัดกลางบางแก้ว+จาด+จง+อี๋ 089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:21 21/3/2554 124.121.148.218 ]
ให้เช่าเหรียญลงยา ตะกั่ว+เส็ง โภคทรัพย์+ดิ่งรุ่น1+จาด เหรียญ+เผือก+โต๊ะ+แดง 089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : verginsex@hotmail.com [ 5:33 21/3/2554 122.54.235.132 ]
ผมมีหลวงพ่อคงหลายรุ่น เพราะบ้านอยู่ข้างวัด เป็นหลานหลวงตา สาย ด้วย ไม่ได้โม้

ความคิดเห็นจากคุณ : tomy.l2hotmail.com [ 14:46 3/3/2554 119.42.127.50 ]
มีเหรียญเงินลงยาสถาพสวยของเเท้รับประกันรุ่น2483

ความคิดเห็นจากคุณ : tomyl@hotmailcom [ 13:46 3/3/2554 110.49.233.138 ]
มีเหรียญเงินลงยาหลวงพ่อคงรุ่นงานทำบูญครบอายุ106ปี พ.ศ.2483เเท้รับประกัน0819713624

ความคิดเห็นจากคุณ : ka-same@hotmail.com [ 14:51 14/2/2554 49.229.64.180 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง ปี 2483 ราคา 600000 สภาพสวย ราคาต่อรองกันได้ โทร 086-4310548

ความคิดเห็นจากคุณ : KORN_GUITARMAN@WINDOWSLIVE.com [ 3:32 23/12/2553 115.67.23.215 ]
พ่อผมมีผ้าเช็ดน้ำหมากหลวงพ่อคง ผมคนชำป่างามโดยกำเนิด 081-636-0996

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณศรายุทธ [ 13:20 3/12/2553 203.114.106.7 ]
ผมมีพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ให้เช่า 084-775-6570

ความคิดเห็นจากคุณ : guayclub@hotmail.com [ 10:58 16/11/2553 125.26.237.223 ]
ผมมีหลวงพ่อลำใย.หลวงพ่อคงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : fart.100@hotmail.com [ 13:19 14/11/2553 210.148.57.5 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงลงยา แต่มีแต่สีขาวแดงไม่สีน้ำเงินอะคับ ไม่รู้ว่าของแท้รึป่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : sombut_k@ovi.com [ 14:23 11/11/2553 202.149.25.20 ]
เหรียญมีตำนานหลวงพ่อคงวัดชำป่าง่ามเปิดราคาให้ผู้เป็นเจ้าของคนต่อไป แล้วแต่วาสนาครับ บัติ0885216044

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:22 27/10/2553 124.122.6.195 ]
ให้เช่าเหรียญลงยา ตะกั่ว+เส็ง โภคทรัพย์+ดิ่งรุ่น1+จาด เหรียญ+เผือก+โต๊ะ+แดง 03 089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : chanwitg36me@yahoo.com [ 14:22 26/10/2553 111.84.95.219 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงเนื้อเงินลงยาปี 2483 สีน้ำเงินขาวให้เช่า 400,000 ขาดตัว ติดต่อได้ที่ 0841035954ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 17:10 23/10/2553 182.52.20.121 ]
หลวงพ่อคง ลงยา สวย สนใจติดต่อ 085-1923388

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:52 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 17:10 23/10/2553 182.52.20.121 ]
หลวงพ่อคง ลงยา สวย สนใจติดต่อ 085-1923388

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:52 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:52 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:51 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:50 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:50 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:50 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:50 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : prasan_23@hotmail.com [ 16:46 23/10/2553 182.52.20.121 ]
สมเด็จวัดระฆังพระประธานพิมพ์ใหญ่ถึงยุค,พิมพ์เกศบัวตูมถึงยุค,พิมพ์เจดีย์ถึงยุค สนใจติดต่อ 089-0313888

ความคิดเห็นจากคุณ : smartviza@hotmail.com [ 14:35 21/10/2553 223.207.160.51 ]
ผมมีเหรียญลงญาหลวงพ่อคงปี2463 สนใจโทมาคุยกันได้คับ 080-4710727

ความคิดเห็นจากคุณ : www.wanlop@hotmait.com [ 20:20 12/10/2553 110.49.205.29 ]
ผมมีรุ่นพิมพ์8กลับ อยากรู้สร้างกี่เหรียญ ราคาเท่าไหร่ มีสร้างย้อนยุคหรือเปล่า มีตำนิอย่างไร

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:5 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่าเหรียญทองเเดง+กระไหล่ทอง+สวยงามคมมากๆให้เช่าไม่แพงหรือแลกรถเก่าๆก็ได้089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : tanaput_999@hotmail.com [ 22:28 8/10/2553 119.31.5.225 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างามปี2463 เนื้อเงินลงยาสภาพสวย เปิดราคา 90,000 สนใจต่อรองได้คับ080-6348021

ความคิดเห็นจากคุณ : tanaput_999@hotmail.com [ 22:24 8/10/2553 119.31.5.225 ]
มีเหรียญลงยา ปี 2463 สภาพ 90%เปิดราคาที่ 90,000 ต่อรองได้ 080-6348021

ความคิดเห็นจากคุณ : pueymc@hotmail.com [ 15:9 28/9/2553 125.26.111.54 ]
มีเหรียญอัลปาก้าที่สร้างเนื่องในงานทำบุญครบ106ปี ของหลวงพ่อคงปี 2483ได้มาจากสังพ่อ สนใจโทร 083378214

ความคิดเห็นจากคุณ : boonsir_m@yahoo.co.th [ 17:35 27/9/2553 116.68.155.18 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างามปี2463 เนื้อเงินลงยาสภาพสวย สนจัยลองโทมาคุยกันได้คับ 089-8903370

ความคิดเห็นจากคุณ : ka-same@hotmail.com [ 22:33 25/9/2553 119.31.60.73 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคง ปี 2483 ราคา 600000 สภาพสวย ราคาต่อรองกันได้ โทร 086-4310548

ความคิดเห็นจากคุณ : fart.100@hotmail.com [ 19:40 20/9/2553 114.128.115.26 ]
ผมมีสมเด็จพ่อคงชำป่างามอยู่1องค์ไม่รู้สร้างปีไหนใครก็ได้ช่วยบอกที

ความคิดเห็นจากคุณ : ru_ng_@hotmail.com [ 11:18 13/9/2553 110.49.193.179 ]
มีเหรียญเงินลงยา สีน้ำเงิน สภาพสวย 90% ราคาต่อรองกันได้ โทร 0812943423

ความคิดเห็นจากคุณ : ru_ng_@hotmail.com [ 11:15 13/9/2553 110.49.193.179 ]
มีเหรียญเงินลงยา สีธงชาติ รุ่นแรก ราคา 600000 สภาพสวย 90% ราคาต่อรองกันได้ โทร 0812943423

ความคิดเห็นจากคุณ : viroj03@mail.com [ 22:21 6/9/2553 110.49.193.69 ]
เหรียญเงินลงยาหลวงพ่อคง2483สภาพ80./.ต้องการแลกเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ 084-3483886

ความคิดเห็นจากคุณ : SUPTAP_95@HOTMAIL.COM [ 14:9 6/9/2553 124.122.97.40 ]
อยากทราบราคาเหรียญอัลปาก้าปี2483ครับกรุณาบอกหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : funnyhavejoe@hotmail.com [ 19:24 30/8/2553 180.183.29.19 ]
มีหลวงพ่อคงเนื้อเงินลงยา2460เลข๖คายตัว ล คับเมลมานะคับ.ถามรายละเอียดได้นะคับ...

ความคิดเห็นจากคุณ : สิทธิโชค [ 22:43 29/8/2553 222.123.2.59 ]
....ผมมีหลวงพ่อคงวันชำป่างามเนื้อเงินลง

ความคิดเห็นจากคุณ : darkness061@gmail.com [ 17:28 24/8/2553 125.24.204.1 ]
ผมก็มีครับเนื้อเงินลงยารุ่น106ปี 2483 หลังจารสภาพสวยใครสนใจสอบถามราคาได้รับประกันความแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : smartviza@hotmail.com [ 0:34 17/8/2553 180.183.50.52 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างามปี2463 สนจัยลองโทมาคุยกันได้คับ 089-4254573

ความคิดเห็นจากคุณ : sssssssssssssssssssssss [ 0:32 17/8/2553 180.183.50.52 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคงปี2463คับ สนจับลองโทมาคุยกันดูคับ 0894254573

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ๊กเด็กเขาหินซ้อน [ 1:31 9/8/2553 203.154.234.34 ]
มีเนื่อทองแดงรุ่น1หลวงพ่อคงกับรุ่นฝังลูกนิมิตรเนื้อลงยากับเนื้อทองแดงสนใจ0860220342

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ๊กเด็กเขาหินซ้อน [ 1:22 9/8/2553 203.154.234.34 ]
มีรุ่น2เนื้อเงินลงยา8กลับเสียดายมากเพราะผมปล่อยเช่าไปแค่5000บ.เองแต่ยังมีอีก3องค์รุ่น1เนื้อทองแดงกับ

ความคิดเห็นจากคุณ : add-vason@hotmail.com [ 13:43 7/8/2553 110.49.205.199 ]
มีเหรียนรุ่นที่ระลึกงานปิดทองผังลูกนิมิตร ปี2542 ลงยาอาปาก้า อยากรู้ราคาเท่าไร่ ช่วยตอบด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : Adirek@cobrainter.com [ 11:8 5/8/2553 203.170.251.102 ]
ขอโทษครับลืมบอกรุ่น ที่มีคือรุ่น 106 ปีลงยาครับ เปิดที่ 180000 ครับ สนใจติดต่อ 089-790-4625 ชลบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : Adirek@cobrainter.com [ 11:4 5/8/2553 203.170.251.102 ]
ผมก็มีครับ สภาพ 80 % เปิดราคาที่ 180000 สนใจ 089-790-4625 ชลบรี

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:15 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าทองเเดง+กระไหล่ทอง+ลพเอียรุ่น1-2 +ลพดิ่งรุ่น1 +ลพเส็ง โภคทรัพย์+ลป โต๊ะ089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:27 15/7/2553 124.121.154.253 ]
ให้เช่าเหรียญทองเเดง+กระไหล่ทอง+สวยงามคมมากๆให้เช่าไม่แพงหรือแลกรถเก่าๆก็ได้089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:38 13/6/2553 124.122.233.2 ]
ให้เช่าเหรียญทองเเดง+กระไหล่ทอง+สวยงามคมมากๆให้เช่าไม่แพงหรือแลกรถเก่าๆก็ได้089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : Cemetorygate@sanook.com [ 23:54 7/5/2553 202.149.25.201 : 202.149.25.201 ]
มีเหรียญทองแดง2463 แล้วเหรียญ2463กับ2483 ต่างกันยังไงรบกวนผู้รู้ด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : dorn28@hotmail.com [ 14:44 6/5/2553 61.19.98.126 : 61.19.98.126 ]
ไม่ว่ารุ่นใหน..ที่ออกจากวัดซำป่างามแท้ๆ...รับจากมือหลวงพ่อสายทุวันนี้มีการลงสลักหลังโดยหลวงพ่อสาย.

ความคิดเห็นจากคุณ : rccomsugus@hotmail.com [ 12:38 3/5/2553 124.157.142.9 : 124.157.142.9 ]
มีเหรียญเงินอยู่1องค์ไม่รู้เขานิยมกันป่าวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sitthinun13@hotmail.com [ 22:46 19/4/2553 124.122.5.199 : 124.122.5.199 ]
มีเหรียญทองแดงอยู่ 1 องค์สนใจเสนอราคามาได้นะครับ รุ่นทำบุญครบ106ปี 2483 - 0891673366-สนใจจะส่งรูป

ความคิดเห็นจากคุณ : poonsak muangket@holmail.com [ 1:42 6/4/2553 110.49.48.223 : 110.49.48.223 ]
ช่วยบอกราคาเหรียญเนื้อทองแดงหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : SOMSAK (HR)-METCO [ 11:17 3/4/2553 124.120.50.52 : 124.120.50.52 ]
ผมมีเหรียญหลวพ่อคง 1 เหรียญ ลงยา ด้านหลังมีจาร สวยมากครับ สนใจติดต่อ 0851004407

ความคิดเห็นจากคุณ : pemakiti@siamyachiyo.com [ 21:9 1/4/2553 124.157.142.10 : 124.157.142.10 ]
ประมาณ5หลัก

ความคิดเห็นจากคุณ : เก่งkeng_ku55@hotmail.com [ 21:3 1/4/2553 124.157.142.10 : 124.157.142.10 ]
สนใจเหรียญหลวงพ่อคง2483โทร0856201515 - 0856201414

ความคิดเห็นจากคุณ : jjj.ab.co.th@hotmail.com [ 13:7 26/3/2553 111.84.11.49 : 111.84.11.49 ]
ทีเหรียญทองแดงเปิด7000 สนใจโทร0824743236

ความคิดเห็นจากคุณ : sompong@srirachaport.com [ 11:33 26/3/2553 58.147.16.147 : 58.147.16.147 ]
ที่เห็นๆกันอยู่เป็นเหรียญย้อนยุคครับราคาไม่กี่พัน แต่เหรียญเดิม2483จริง สภาพสวยๆราคา 6 หลักขึ้นครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkuan [ 13:5 3/3/2553 118.175.14.66 : 118.175.14.66 ]
ผมมีเหรียญเงิน 2483 เนื้ออัลปากา 3 เหรียญ และเหรียณกลม เนื้ออัลปากา 1 เหรียญ 0809607068

ความคิดเห็นจากคุณ : anuchjt@hotmail.com [ 5:45 27/2/2553 112.142.13.131 : 112.142.13.131 ]
ไม่ทราบเหรียญลงยามีลงยาสีนําเงินไหมครับ ในสารระบบ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nikorn_korn@yahoo.com [ 14:1 23/2/2553 203.185.152.181 : 203.185.152.181 ]
เหรียญเนื้อเงินลงยาราคาเช่าเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : SPAN.ROTS@hotmail.com [ 21:31 12/2/2553 58.8.87.170 : 58.8.87.170 ]
มีเหรียนเงินลงยาปี2483ใครสนใจโทรคุยกันได้ที่0895166963 ราคาดังไว้100,000บาทเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : issala@hotmail.com [ 16:3 13/1/2553 124.120.164.183 : 124.120.164.183 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงเนือ้อัลปังก้าปี82สนใจคุยกันได้คราบราคากันเอง0819496487

ความคิดเห็นจากคุณ : issala@hotmail.com [ 16:3 13/1/2553 124.120.164.183 : 124.120.164.183 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงเนือ้อัลปังก้าปี82สนใจคุยกันได้คราบราคากันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : issala@hotmail.com [ 16:3 13/1/2553 124.120.164.183 : 124.120.164.183 ]
มีเหรียญหลวงพ่อคงเนือ้อัลปังก้าปี82สนใจคุยกันได้คราบราคากันเอง0819496487

ความคิดเห็นจากคุณ : boytelmy@hotmail.com [ 21:45 29/12/2552 118.172.216.115 ]
เดกโขทัยสวยจิงจิง

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:3 22/12/2552 124.121.148.156 : 124.121.148.156 ]
ให้เช่าเหรียญทองเเดงสภาพสวยงามคมมากๆให้เช่าไม่แพงหรือแลกรถเก่าๆก็ได้089+-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:10 15/12/2552 124.121.155.211 : 124.121.155.211 ]
มีเหรียญเก่าของหลวงพ่อให้เช่าไม่แพงแล้วจะให้มาที่บ้านมีพระเยอะ089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ja_meza1234@hotmail.com [ 15:13 12/12/2552 125.25.55.119 : 125.25.55.119 ]
ผมอยากทราบว่าหลวงพ่อมีเหรียญทองแดงลงยาสีน้ำเงินรึเป่าครับ พศ 2483 ได้มานานมากแล้วครับมากกว่า 20 ปีแล

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:9 24/11/2552 124.122.232.215 : 124.122.232.215 ]
มาแบ่งไปสะสมกันบ้างนะครับเหรียญทองแดงสวยดี หรือแลกของก็ได้ 089-7913603 รังสิตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:17 21/11/2552 124.121.148.43 : 124.121.148.43 ]
มี 1 เหรียญแบบทองแดงอยากแบ่งให้เช่าหรือแลกโน๊ตบุค 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กทางเข้าวัดชำป่างาม [ 9:51 17/11/2552 125.27.84.85 : 125.27.84.85 ]
บ้านอยู่ทางเข้าวัดชำป่างามมีเหรียญหลวงปู่ติดรถตลอด แคล้วคลาดปลอดภัยจริง รุ่นแรกอยู่ที่หลวงพ่อสาย

ความคิดเห็นจากคุณ : namaauma@hotmail.com [ 14:57 10/11/2552 110.49.143.30 : 110.49.143.30 ]
รับดูพระเครื่องทุกชนิด พระเหรียญ พระผง พระกรุ ชี้แจงรายละเอียดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : watunyu_pui@hotmail.com [ 12:58 5/11/2552 118.175.195.56 : 118.175.195.56 ]
มีอยู่เหรียญเงินลงยาแท้ๆสภาพ 70-80% เซียนซื้อเข้า 180,000 อยากได้ 250,000 บาท 0890958915

ความคิดเห็นจากคุณ : โต [ 11:9 4/11/2552 58.64.73.42 : 58.64.73.42 ]
ผมมีเหรียญเงินลงยา สนใจติดต่อมาได้ทาง mail ต่อรองได้ครับ veenatt @yahoo.com

ความคิดเห็นจากคุณ : watunyu_pui@hotmail.com [ 10:54 4/11/2552 118.175.195.56 : 118.175.195.56 ]
มีเหรียญเงินลงยาแท้อยู่เหรียญนึง สภาพ 70-80%เซียนให้ 180,000 แล้ว อยากได้ 220,000 โทร 0890958915

ความคิดเห็นจากคุณ : chelsea_pangpond@hotmail.com [ 11:15 13/10/2552 125.27.136.41 : 125.27.136.41 ]
ผมมีย้อนยุค 1 องค์ ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : หินแร่ ฉช. [ 21:51 9/10/2552 110.49.147.73 : 110.49.147.73 ]
บารมีหลวงพ่อคงรุ่นโบสถ์สะเทือนรถผมคว่ำไม่เป็นไร 0848928258

ความคิดเห็นจากคุณ : lo-soland@hotmail.com [ 11:52 22/9/2552 124.122.160.57 : 124.122.160.57 ]
มีเหร๊ยญหลวงพ่อคงครับ ปี2483 พ่อผมเอามาจากหลวงพ่อสายตั้งแต่ผมอยู่ ป.5 ตอนนี้อยู่ ปี 3 แล้ว เก่ามากๆจ

ความคิดเห็นจากคุณ : srichan.tan@gmail.com [ 18:12 18/9/2552 118.175.88.130 : 118.175.88.130 ]
ผมมีเหรียญรุ่นหลังคาโบถส์สะเทือน เคยประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่ด้วยบารมีของท่านทำให้ผมรอดมาได้

ความคิดเห็นจากคุณ : SOMSAK (HR)-METCO [ 10:45 15/9/2552 124.120.53.201 : 124.120.53.201 ]
เหรียญเนื้อเงินลงยารอยจารย์ด้านหลังแท้ 100 เปอร์ ปล่อย 300000 สนใจติดต่อ 0851004407

ความคิดเห็นจากคุณ : ดุ๊ก [ 5:22 11/9/2552 110.49.136.179 : 110.49.136.179 ]
เดี๋ยวนี้เค้าเล่นรุ่นโบสถ์สะเทือนปี2542ลงยาประสบการดียิงไม่เข้าหลวงพ่อสายปลุกเสกจนโบสถ์สะเทือน

ความคิดเห็นจากคุณ : tingkunna@gmail.com [ 9:51 1/9/2552 124.121.125.80 : 124.121.125.80 ]
จุดตำหนิในการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ช่วยบอกด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sukdichotp@betagro.com [ 19:49 29/8/2552 58.181.146.130 : 58.181.146.130 ]
อยากทราบว่าเหรียญอัลปาก้าหลวงพ่อคงวัดซำป่าง่าม 2483 ราคาเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pemakiti@siamyachiyo.com [ 17:47 21/8/2552 118.173.234.7 : 118.173.234.7 ]
หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม 2483 งานทำบุญอายุ 106 ปี เหรียญเงิน สภาพสวย ของแท้ ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : ongart-9@hotmail.com [ 0:19 8/8/2552 203.144.180.65 : 203.144.180.65 ]
อยากทราบว่าราคาหลวงพ่อคงรุ่น2463ราคาเท่าไหร่ครับ เด็กบ้านนา ครับ ongart-9hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : ongart-9@hotmail.com [ 0:9 8/8/2552 203.144.180.65 : 203.144.180.65 ]
อยากทราบว่าราคาหลวงพ่อคงรุ่น2463ราคาเท่าไหร่ครับ เด็กบ้านนา

ความคิดเห็นจากคุณ : somchai_oob@hotmail.com [ 18:9 6/7/2552 124.120.123.39 : 124.120.123.39 ]
เหรียญรุ่นแรกเป็นอย่างไรครับผมเกิดไม่ทันขอทราบจากผู้ที่เกิดทัน

ความคิดเห็นจากคุณ : supavadi-nkt@thaimail.com [ 16:22 11/6/2552 124.121.93.223 : 124.121.93.223 ]
เหรียญ2483 เนื้ออัลปาก้า ราคาเท่าไหร่ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : supavadi@Gmail.com [ 16:19 11/6/2552 124.121.93.223 : 124.121.93.223 ]
มีเหร๊ยญเนื้ออัลปาก้า 1เหรียญ สภาพใช้ อยากทราบว่าตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ ใครทราบช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : thatthep@windowslive.com [ 16:18 3/6/2552 124.120.159.172 : 124.120.159.172 ]
อยากทราบว่าเหรียญหลวงพ่อคงวัดซำป่างาม2463 ใครสร้างครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : thatthep@windowslive.com [ 15:48 3/6/2552 124.120.159.172 : 124.120.159.172 ]
อยากทราบว่าเหรืยญหลวงพ่อคง2463กับ2483 ต่างกันอย่างไร และท่านหลวงพ่อปลุกเสกทั้ง2หรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : visutti22@hotmail.com [ 21:45 4/5/2552 125.26.94.205 : 125.26.94.205 ]
ผมมีเสื้อยันต์สีแดงของหลวงปู่คง เป็นของคุณพ่อซึ่งไปสงครามโลก กับสงครามเกาหลี มอบให้ก่อนเสียชีวิตสวยม

ความคิดเห็นจากคุณ : อ๊ะ ลุกศิษ หลวงปุ่ [ 11:9 22/4/2552 125.27.123.181 : 125.27.123.181 ]
มีอยุ่หลายรุ่นคับ ติดต่อสอบถามได้ ผมคนชำป่างาม 089-5086109

ความคิดเห็นจากคุณ : maymaya50@yahoo.com [ 12:6 18/4/2552 114.128.89.252 : 114.128.89.252 ]
ผมก็มีครับ เชิญแวะชมที่www.buddha-hip.com

ความคิดเห็นจากคุณ : daverine_gto@hotmail.com [ 0:6 29/3/2552 124.120.182.25 : 124.120.182.25 ]
ผมมีเนื้อทองแดง 1 เหรียญ สวยมากครับ สนใจโทรมาคุยกันได้ครับ เปิดไม่แพงครับ ต้าร์ 086-5181199

ความคิดเห็นจากคุณ : วรวงศ์ ทาหอม [ 11:15 18/3/2552 115.67.33.110 : 115.67.33.110 ]
มีเหรียญอาปาก้าและลงยาสภาพดีมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : เลิศพงษ์ [ 11:24 6/3/2552 124.157.232.115 : 124.157.232.115 ]
ผมอยากได้เนื้ออัลปาก้าครับขอให้แท้สภาพใช้ก็ไม่เป็นไรยังไงช่วยโทรบอกที 081-588-2589 (ผมอยู่ นิคม304)

ความคิดเห็นจากคุณ : watunyu_pui@hotmail.com [ 17:56 7/2/2552 118.175.195.56 : 118.175.195.56 ]
เหรียญแท้ส่วนใหญ่ต้องมีเส้นกากบาทตรงนอกยันต์มุมบนซ้ายมือเราและ บ มีเนื้อเกินเฉียงไปทางซ้ายยาวชัดเจน

ความคิดเห็นจากคุณ : อ๊อด บ้านไข่ ปราจีนบุรี [ 22:0 4/2/2552 124.157.142.220 : 124.157.142.220 ]
ผมมีปี2483องค์นึงไม่รู้แท้รึเปล่าอยากเล่นพระไม่มีที่ปรึกษาช่วยที0800165280ตลอด24ชัวโมงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : watunyu_pui@hotmail.com [ 15:45 4/2/2552 118.175.195.56 : 118.175.195.56 ]
เหรียญเงินลงยาและอับปาก้าไม่จำเป็นต้องมีจารทุกเหรียญ หลายๆเหรียญไม่มีจาร

ความคิดเห็นจากคุณ : watunyu_pui@hotmail.com [ 15:39 4/2/2552 118.175.195.56 : 118.175.195.56 ]
เหรียญเงินลงยาแท้ไม่จำเป็นต้องมีรอยจานทุกเหรียญครับ หลายๆเหรียญที่ไม่มีจารครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : paemaesod@hotmail.com [ 14:14 23/1/2552 114.128.83.19 : 114.128.83.19 ]
ผมมี เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี 2483 ลูกศิษย์หลวงพ่อท่านใดสนใจ ชม-เช่า ติดต่อ วรพงษ์ 0811335524

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 0:58 27/12/2551 125.25.103.204 : 125.25.103.204 ]
บล็อค8กลับหลังสร้างโดยหลวงพ่อมิ ออกก่อนปี2500วัดสรุดบางนา เริ่มหายากแล้วคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : lo-soland@hotmail.com [ 10:52 20/12/2551 203.147.3.230 : 203.147.3.230 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเอามาจากหลวงพ่อสาย วัดชำป่างาม สภาพเก่า

ความคิดเห็นจากคุณ : hahahaha_969@hotmail.com [ 20:13 11/11/2551 61.7.173.207 ]
***โรงพยาบาลสวรรคโลก ได้รางวัลเหรียญทองสิ่งแวดล้อมดีเด่น ด้วย ไปดูซิ เหมือนรีสอร์ท

ความคิดเห็นจากคุณ : hahahaha_969@hotmail.com [ 20:10 11/11/2551 61.7.173.207 ]
****ตี๋รับสมัครเพื่อนทั่วประเทศครับ ตามเมลล์ คับ***** เปนเพื่อนกันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : hahahaha_969@hotmail.com [ 20:8 11/11/2551 61.7.173.207 ]
ผมตี๋คนสวรรคโลก สุโขทัย เพื่อนคนใน๋ สนใจแนะนำ กิน เที่ยว ชิมอาหาร เราพร้อมให้คำแนะนำยินต้อนรับทุกคน

ความคิดเห็นจากคุณ : kane_1150@hotmail.com [ 14:39 5/11/2551 222.123.162.153 : 222.123.162.153 ]
ผมมีเหรียญ 1 ครับใครรุ้ช่วยบอกด้วยเป็นเหรียญขี่เสือเนื้อทองแดง ใครรุ้ว่ารุ่นไรบอกหน่อยนะครับขอบคุณ

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha_s11@yahoo.com [ 10:24 4/11/2551 203.152.41.4 : 203.152.41.4 ]
ผมมีอยู่ 1 เหรียญเป็นเนื้ออัลปาก้า สนใจ 0817825840

ความคิดเห็นจากคุณ : dkry3349@hotmail.com [ 8:42 28/10/2551 125.25.112.213 : 125.25.112.213 ]
ผมไปเจอมาเหรียญหนึ่ปล่อย 3500 ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่ามีจานหลังด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : thita_jj@hotmail.com [ 10:19 16/10/2551 118.174.94.145 : 118.174.94.145 ]
หลวงปู่คงรุ่น 2463 มีรอยจานหลังเหรียญ ราคาเหรียญละประมาณ3000-4000 บาท สนใจโทร083-1162795

ความคิดเห็นจากคุณ : thita_jj@hotmail.com [ 10:11 16/10/2551 118.174.94.145 : 118.174.94.145 ]
ของแท้เหรียญลงยาต้องมีลอยจานหลังเหรียญจากมือหลวงปู่คงผมเป็นคนชำป่างามตั้งแต่เกิด จากแม็กเด็กชำ

ความคิดเห็นจากคุณ : cp_major@hotmail.com [ 14:8 3/10/2551 203.156.49.134 : 203.156.49.134 ]
2463 เป็นเหรียญใหม่ครับสร้างย้อนยุคครับ ราคาประมาณ1,000 - 2,000บาทเองครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : y_pongpat@yahoo.com [ 14:7 3/10/2551 61.7.182.176 : 61.7.182.176 ]
แหนบไม่มีครับมีแต่เหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : toro.adi@chaiyo.com [ 14:6 3/10/2551 61.7.182.176 : 61.7.182.176 ]
เนื้อทองแดงมีครับราคาประมาณ10,000 - 15,000 บาท ครับแล้วแต่สภาพ

ความคิดเห็นจากคุณ : ch029_99@hotmail.com [ 14:4 3/10/2551 61.7.182.176 : 61.7.182.176 ]
วัดซำป่างามไปได้2ทางครับ เข้าทางสี่แยกพนมสารคามผ่านตลาดเกาะขนุนวิ่งตรงตลอดประมาณ14กม.ถึงอ.สนายชัยเขต

ความคิดเห็นจากคุณ : armsmall_30@hotmail.com [ 19:9 27/9/2551 202.176.114.126 : 202.176.114.126 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคงคับ แต่ไม่รู่ว่ารุ้นอะไร เป็นปี2483คับ แต่เลข 8 กลับด้าน คับทราบแล้วตอบด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : phon007@hotmail.com [ 2:15 19/9/2551 202.91.18.205 : 202.91.18.205 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม เนื้อทองแดง สวยมาก ให้บูชาครับ 087 411 7018 พล

ความคิดเห็นจากคุณ : nut.jk@hotmail.com [ 3:48 22/8/2551 117.47.196.74 : 117.47.196.74 ]
ผมอยู่แปลงยาวมีเหลียญหลวงพ่อคงเนื่ออัลปาก้า คิดว่าเป็นของแท้อยากทราบราคาเช่าอยู่ประมาณเท่าใดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : byuth@windowslive.com [ 11:5 11/8/2551 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผมเป็นคนแปดริ้ว มีเหรียนหลวงพ่อคง แต่ว่าไม่ทราบว่าแท้หรือเปล่าวิธีการดูว่าแท้หรือไม่แท้ดูอย่างไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Pasin_555@hotmail.com [ 6:17 31/7/2551 125.25.187.219 : 125.25.187.219 ]
เหรียญแท้เนื้อเงินดูตรงไหนได้บ้างครับ ใครพอทราบช่วยทีน่ะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Pasin_555@hotmail.com [ 6:15 31/7/2551 125.25.187.219 : 125.25.187.219 ]
เหรียญแท้เนื้อเงินดูตรงไหนได้บ้างครับ ใครพอทราบช่วยทีน่ะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 22:29 24/7/2551 124.121.8.156 : 124.121.8.156 ]
เหรียญลงยาข้างเลื่อยคับดูให้ดี

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 22:24 24/7/2551 203.209.103.248 : 203.209.103.248 ]
2463สร้างย้อนยุค2483กะหลั่ยยังใหม่คับผมคนพื้นที่

ความคิดเห็นจากคุณ : cp_major@hotmail.com [ 18:43 22/7/2551 117.47.10.37 : 117.47.10.37 ]
ผมมี 2463 เนื้อเงินลงยา สภาพ 90% ปล่อยให้บูชาครับ 2483 ศิษย์สร้างครับ วงการเล่นได้ไง 085-0888144

ความคิดเห็นจากคุณ : phairoh_p [ 15:7 22/7/2551 203.144.139.226 : 203.144.139.226 ]
อยากได้เหรียญหลวงพ่อคง (วัดชำป่างาม) พ.ศ 2463 สนใจจะเช่าครับช่วยลงเบอร์ติดต่อด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 21:2 2/7/2551 125.25.12.47 : 125.25.12.47 ]
เหรียญลงยาสวยๆแสนนิดถึงแสนกลางเก๊เยอะเนียนมากไม่แน่อย่าแตะ

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 20:59 2/7/2551 125.25.12.47 : 125.25.12.47 ]
2463สร้างย้อนยุคโดยหลวงพ่อสายเจ้าอาวาสปัจจุบัน

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 20:57 2/7/2551 125.25.12.47 : 125.25.12.47 ]
เนื้อทองเหลืองไม่มีสร้างคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : : stepinw@hotmail.com [ 20:55 2/7/2551 125.25.12.47 : 125.25.12.47 ]
วัดอยู่ในป่านอกเมืองพนมทางสนามชัย

ความคิดเห็นจากคุณ : pk_ortai@hotmail.com [ 21:57 1/7/2551 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
ช่วยตอบหน่อยครับเพราะกลัวโดนหลอกซื้อในราคาถูก

ความคิดเห็นจากคุณ : pk_ortai@hotmail.com [ 21:54 1/7/2551 202.149.24.129 : 202.149.24.129 ]
ผมมีเหรียญลงยาแต่เป็น พศ.2463ครบรอบ106ปี(สภาพพอใช้และแท้ด้วย)มีคนถามเช่าแต่ไม่ทราบเค้าเล่นกันเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : waranya_qp@hotmail.com [ 15:51 30/6/2551 124.120.114.86 : 124.120.114.86 ]
อยากทราบว่าวัดซำป่างามอยู่ตรงไหนของฉะเชิงเทรา ถ้าทราบรบกวนบอกด้วยนะคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : : rukjung_milk2@hotmail [ 12:21 30/6/2551 203.209.103.237 : 203.209.103.237 ]
เหรียญกลมสร้างที่หลังโดยหลวงพ่อมิ

ความคิดเห็นจากคุณ : : rukjung_milk2@hotmail [ 12:19 30/6/2551 203.209.103.237 : 203.209.103.237 ]
ชานหมากพิมสมเด็จหายากสุดๆจากเด็กพนม

ความคิดเห็นจากคุณ : stepinw@hotmail.com [ 12:15 30/6/2551 203.209.103.237 : 203.209.103.237 ]
เหรียญเนื้อทองแดงปี2483ไม่ค่อยนิยม

ความคิดเห็นจากคุณ : vandee00 [ 11:23 30/6/2551 58.147.95.253 : 58.147.95.253 ]
ผมมีรูปเหญียนที่ท่านนั่งหลังเสือครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : khumchu@hotmail.com [ 14:13 28/6/2551 58.147.58.96 : 58.147.58.96 ]
ผมมีอยู่เหรียญหนึ่งไม่ทราบว่า ราคาเท่าไหร่คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ทักษ์ [ 11:54 23/6/2551 118.175.130.8 : 118.175.130.8 ]
เหรียญลงยา และเหรียญเนื้อทองแดงราคาเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : arpea-15@hotmail.com [ 12:58 11/6/2551 202.143.142.226 : 202.143.142.226 ]
แหนบไม่มีทำออกมาครับ-------ทองแดงลงยาไม่มีทำครับ--แต่เนื้อผงชานหมากมีครับ---ทองแดง2483ไม่นิยมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : oranllll@hotmail.com [ 0:11 30/5/2551 125.26.179.50 : 125.26.179.50 ]
ผมมีเหรียญเงินลงยา สนใจติดต่อมาได้ทาง mail ต่อรองได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : txh-tw@thaixihu.com [ 17:30 8/4/2551 125.26.135.60 : 125.26.135.60 ]
มีเหรียญทองแดงลงยาหรือเปล่า พอดีผมมีอยู่องค์หนึ่งเนื้อดีสภาพสวย ประวัติความเป็นมาดี ช่วยออกความคิด

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter