ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
 

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน พิจิตร

 หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

วัดบางคลาน

              วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า "วัดวังตะโก" ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จักและเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ทางวัดได้สะสมไว้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุที่มีผู้นำมาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เปิดให้ประชาชนนมัสการระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

               สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือโบราณวัตถุต่างๆ ที่ทางวัดได้สะสมไว้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุที่มีผู้นำมาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ
               สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จักและเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้

สถานที่ตั้ง

               ตำบลบางคลาน อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร

วิธีการเดินทาง

               ใช้ทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร

               โทร 056-669030-1

ข้อมูลประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

                เกิด                       วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2353  เดือน 10 ปีฉลู

                อุปสมบท               ที่วัดตองปู หรือวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

                มรณภาพ               วันศุกร์ แรม 11 ค่ำ  ปีมะแม พ.ศ. 2462

                รวมสิริอายุ             ประมาณ 109 ปี               

                หลวงพ่อเงิน ท่านเกิดเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๓ ตรงกับวันศุกร์ เดือน ๑๐ ปีฉลู บิดาชื่อ อู๋ มารดาชื่อ ฟัก ท่านเกิดที่บ้านบางคลาน อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร บิดาเป็นชาวบางคลาน มารดาเป็นชาวบ้านแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี (แสนตอ) จังหวัดกำแพงเพชร
ชาติภูมิ
                บิดาของหลวงพ่อเงินเป็นชาวบางคลาน มารดาเป็นคนบ้านแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีพี่น้องทั้งสิ้นรวม ๖ คน ดังนี้

                (๑) ตาพรหม เป็นพี่ชายคนโต
                (๒) ยายทับ (ไม่ทราบนามสกุล)
                (๓) ตาทอง หรือ ตาภุมรา
                (๔) หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ
                (๕) ตาหลำ (ไม่ทราบนามสกุล)

                (๖) ยายรอด (ไม่ทราบนามสกุล)
                ตั้งแต่อายุ ๓ ขวบ ได้ไปอยู่กับลุง ชื่อนายช่วง ที่กรุงเทพฯ และได้เข้าเรียนที่ บ้านตองปุ (วัดชนะสงคราม) จังหวัดพระนคร เมื่ออายุได้ ๑๒ (พ.ศ. 2365) ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรได้ศึกษาธรรมวินัย เวทย์วิทยาการต่างๆ จนแตกฉาน พออายุใกล้อุปสมบทท่านได้สึกจากสามเณรและหลังจาก ได้อุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) ได้ร่ำเรียนวิปัสสนาอยู่ ๓ พรรษา แล้วมาอยู่วัดคงคาราม (วัดบางคลานใต้) ได้ ๑ พรรษา ขณะนั้นหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ให้เป็น    เจ้าอาวาสอยู่ ท่านเป็นพระเรืองวิชา ชอบเล่นแร่ แปลธาตุ แต่หลวงพ่อเงินท่านเคร่ง ธรรมวินัย ชอบความสงบ ท่านจึงได้ย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโก ลึกเข้าไปทางลำน้ำเก่า
                กล่าวกันว่า....เดิมที่ท่านจากวัดคงคารามไปแล้ว ก็มาปลูกกุฏิด้วยไม่ไผ่มุงหลังคาด้วยแฝกอยู่องค์เดียว และพร้อมกันนั้นได้นำกิ่งโพธิ์มาปักไว้ที่ริมตลิ่ง (หน้าพระอุโบสถ) แล้วอธิษฐานว่าถ้าท้องถิ่นนี้จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอารามต่อไป ก็ขอให้โพธิ์ต้นนี้งอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นนิมิตดีต่อไปด้วย และเหตุการณ์ก็เป็นจริงดังอธิษฐานไว้ ซึ่งต่อมาพื้นที่แถบนั้นก็ได้ปรากฏเป็น "วัดวังตะโก" เกิดขึ้น พระอารามแห่งนี้ "หลวงพ่อเงิน" ได้เป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2377 ต่อมาวัดวังตะโก หรือวัดหิรัญญารามก็เจริญอย่างรวดเร็ว มีผู้คนเคารพนับถือและถวายตัวเป็นศิษย์ ขอมาฟังธรรม ขอเครื่องรางของขลัง และขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโรคให้ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์และสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนา
                หลวงพ่อเงินขณะอยู่ที่วัดท้ายน้ำ ท่านไม่ต้องการตำแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น คือ เพียงมาอาศัยอยู่ในฐานะลูกวัด แต่ก็มีผู้เลื่อมใสท่านากกว่าพระองค์อื่น ๆ ในวัด ท่านสนิทสนมกับกลวงพ่อเขียวมากผู้เฒ่าในหมู่บ้านท้ายน้ำหลายท่านซึ่งมีชีวิตอยู่ในขณะนี้สามารถยืนยันเกตุการณ์ในอดีตได้เป็นอย่างดี

                ที่ว่าประวัติคลุมเครือก็เพราะหลวงพ่อเงินมีอายุยืนยาวมาก ถ้าท่านออกจากวัดคงคารามเมื่ออายุก่อน๓๐ ปี แล้วท่านจะไปอยู่ที่ใดจึงมาอยู่ที่วัดท้ายน้ำเอาเมื่ออายุเกือบ ๘ ปี ลุงเลียบ พูลชัยนาท บอกว่า หลวงพ่อเงินมาอยู่วัดท้ายน้ำเมื่อท่านยังเป็นเด็ก และจากไปอยู่วัดบางคลานเมื่อท่านอายุได้ประมาณ ๑๕ ปี ปัจจุบันท่านอายุ ๘๗ ปี แสดงว่าหลวงพ่อเงินจากวัดท้ายน้ำไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๗ นั่นเอง และไปอยู่วัดบางคลานอีกไม่กี่ปีก็สิ้นบุญ ท่านยืนยันอย่างนั้น มีทัศนะเดียวที่เป็นไปได้ก็คือ เมือท่านจากวัดคงคาราม นำต้นโพธิ์มาปลูกแล้ว อาจจะ จำพรรษาอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่ง พ.ศ.๒๓๗๗ ออกจากวัดคงคาราม พ.ศ.๒๓๗๕-๒๓๗๗ อยู่วัดท้ายน้ำร่วมกับหลวงพ่อเขียว พ.ศ.๒๓๗๗-๒๔๒๗ แล้วจึงออกธุดงค์ไปที่อื่นนานถึง ๕๐ ปี แล้วจังกลับไปอยู่วัดบางคลานที่ท่านริเริ่มสร้างไว้ ที่ท่านอยู่วัดบางคลานไม่กี่ปีเพราะเนื่องจากถาวรวัตถุที่วัดบางคลานที่ท่านสร้างไว้มีน้อยมากเปรียบเทียบแล้วสู่วัดท้ายน้ำไม่ได้ข้าวของเครื่องใช้ของท่านก็มีหลงเหลืออยู่ที่วัดท้ายน้ำมากวัดบางคลานถูกทิ้งร้างมานาน พ.ศ.๒๓๗๕-๒๓๗๗ อยู่วัดท้ายน้ำร่วมกับหลวงพ่อเขียว พ.ศ.๒๓๗๗ ออกจากวัด
                เมื่อหลวงพ่อเงินย้ายกลับไปอยู่วัดบางคลานในระยะสุดท้ายของชีวิต ท่านไม่ได้ทอดทิ้งวัดท้ายน้ำและวัดคงคาราม ท่านยังกลับมาช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่าง ๆ ด้วย เมื่ออาจารย์โห้ให้เจ้าอาวาสวัดคงคารามสิ้นแล้ว ท่านก็ยังกลับไปสร้างศาลาให้วัดคงคารามอีก นอกจากนี้ท่านยังเดินทางไปวัดท้ายน้ำบ่อย ๆ สมัยก่อนไม่มีถนนหนทางสะดวกอย่างทุกวันนี้ มีข่างเล่ากันว่า บางครั้งหลวงพ่อเงินเดินทางจากวัดท้ายน้ำกลับไปวัดบางคลาน ท่านยังหลงอยู่ในป่าเป็นเงลานาน เพราะสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบจริง ๆ ไม่ใช่ทุ่งนาอย่างในสมัยนี้ ระยะทางระหว่าง ๒ วัดนี้ ถ้าหากวัดระยะทางเป็นเส้นตรง ก็จะได้ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

                "หลวงพ่อเงิน" นับเป็นพระเกจิอาจารย์ ผู้เลื่องชื่อ ด้านไสยเวทเยี่ยมยอดที่สุดของเมืองพิจิตร จนเมื่อมาอยู่วัดวังตะโดและได้พัฒนาวัดจนรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่า หลวงพ่อเงินสามารถรู้ผู้มาเยือนด้วยญาณวิเศษได้อย่างมหัศจรรย์ และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชะงัดอีกด้วย เคยมีผู้ไปลองดีกับท่าน ท่านก็แอ่นอกให้ยิง แต่กระสุนไม่ยอมออกจากลำกล้อง ความศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงอัจฉริยะของ "หลวงพ่อเงิน" บางคลาน นับว่าร่ำลือกันไปไกลมาก จนถึงขนาดเสด็จในกรม "กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์" ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วย
ผลงานที่สำคัญ
                ๑. ด้านการก่อสร้าง หลวงพ่อมักเป็นธุระในเรื่องการสร้างถาวรวัตถุ ท่านเป็นนักก่อสร้าง ท่านควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเอง ท่านรวบรวมปัจจัยได้จากการสร้างวัตถุมงคล เงินบริจาค สิ่งที่ท่านชอบสร้างอีกอย่างหนึ่งนอกจากโบสถ์ วิหาร ศาลา ก็คือ ศาลาพักร้อนเพื่อคนสัญจรไปมา
                ๒. ด้านการรักษาโรคด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณ หลวงพ่อเงิน เป็นหมอแผนโบราณ ทางด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรหรือบางครั้งก็ใช้น้ำมนต์ ซึ่งก็ให้ผลในด้านกำลังใจ ปัจจุบันยังมีตำรายาและสมุดข่อย ของท่านที่เก็บรักษาไว้ที่วัดบางคลาน
                ๓. เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนา เป็นศิษย์รุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ซึ่งท่านได้ แนะนำให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้มาเรียนวิชาทางวิปัสสนากับหลวงพ่อ รวมทั้งสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ก็เสด็จมาประทับที่วัดวังตะโก อยู่หลายวัน เพื่อเรียนทางด้านวิปัสสนา
                ๔. พระเครื่องหรือพระพิมพ์ หลวงพ่อไม่นิยมสร้างพระเครื่อง เพราะท่านบอกว่า คงกระพันชาตรีเป็นเรื่องเจ็บตัว พระเครื่องรุ่นที่ หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่จึงมีน้อย และมีพระคุณานุภาพทรงคุณทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม พระเครื่องรุ่นที่ท่านจัดสร้างมี
                - หลวงพ่อเงินชนิดกลม (ลอยองค์ มี ๒ ชนิด คือ พิมพ์ขี้ตาและพิมพ์นิยม)
                - หลวงพ่อเงินชนิดแบนหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
                - หลวงพ่อเงินชนิดสามเหลี่ยมหน้าจั่วไข่ปลา
                - พระเจ้าห้าพระองค์
                ท่านมีโรคประจำตัว คือโรคริดสีดวงทวาร ท่านรักษาตัวเองบางครั้งก็หาย บางครั้ง ก็กลับเป็นอีก ท่านเคยกล่าวว่า "คนอื่นร้อยพันรักษาให้หาย แต่ผงเข้าตาตัวเองกลับรักษาไม่ได้" ท่านมรณภาพ เมื่อวันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะแม ตรงกับ พ.ศ.๒๔๖๒ อายุได้ ๑๐๙ ปี

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                หลวงพ่อเงิน  ท่านได้สร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิดทั้งพระรูปหล่อ  เหรียญหล่อ  พระเนื้อดิน  และตะกรุด ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และพระที่นิยมในวงการปัจจุบัน คือ รูปหล่อ  และเหรียญหล่อ

                รูปหล่อหลวงพ่อเงิน  เป็นพระเนื้อโลหะผสมประเภททองเหลือง มี 2 พิมพ์ คือ พิมพ์นิยม และพิมพ์ขี้ตา สร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2460  ส่วนเหรียญหล่อหรือเหรียญจอบมีทั้งพิมพ์จอบใหญ่และพิมพ์จอบเล็ก        

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                วัตถุมงคลท่านเด่นทางด้าน เมตตามหานิยมและแคล้วคลาด

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
พิจิตร
วัดท่าหลวง
Wat Tha Luang
(จังหวัดพิจิตร)
รูปปั้นพญาชาละวัน
(จังหวัดพิจิตร)
วัดโรงช้าง
Wat Rong Chang
(จังหวัดพิจิตร)
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
The Old City Park
(จังหวัดพิจิตร)
ศาลหลักเมือง
City Pillar Shrine
(จังหวัดพิจิตร)
วัดมหาธาตุวัดนครชุม
Wat Mahathat
(จังหวัดพิจิตร)
บึงสีไฟ
Bung Si Fai
(จังหวัดพิจิตร)
สวนสมเด็จพระศรีนคริรทร์
(จังหวัดพิจิตร)
สวนสัตว์
(จังหวัดพิจิตร)
พิจิตร
วนอุทยานนครไชยบวร
Nakhon Chai Boworn Forest Park
(จังหวัดพิจิตร)

 

รูปของ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
รูปของ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์เท้าตรง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์เท้าตรง

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์เท้าหยัก
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์เท้าหยัก

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์แข้งติด
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์แข้งติด

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่พิมพ์สังฆาฏิมีเส้นแตก
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่พิมพ์สังฆาฏิมีเส้นแตก

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่พิมพ์สังฆาฏิไม่มีเส้นแตก
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบใหญ่พิมพ์สังฆาฏิไม่มีเส้นแตก

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง

พระพุทธชินราช หรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์หน้าแก่
พระพุทธชินราช หรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานจอบเล็ก พิมพ์หน้าแก่

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์ขี้ตา

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบเล็ก

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์จอบใหญ่

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลานรูปหล่อพิมพ์นิยม

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
ความคิดเห็นจากคุณ : samai_y@truemail.co.th [ 22:2 30/3/2551 58.9.195.107 : 58.9.195.107 ]
เหรียญจอบหลวงพ่อเงินและรูปหล่อแท้ๆดูง่าย ชมได้ที่ www.heritage-thailand.com เร็วๆนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 16:56 17/8/2556 180.183.191.211 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินบางคลานรุ่น๑พิเศษสมบัตรพ่อให้เก่าโบราณสนใจ0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 16:55 17/8/2556 180.183.191.211 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินบางคลานรุ่น๑พิเศษสมบัตรพ่อให้เก่าโบราณสนใจ0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 15:43 12/8/2556 183.89.112.75 ]
พร้อมส่งรูปให้ดูสนใจ1500000บาทติดต่อเอก0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 15:32 12/8/2556 183.89.112.75 ]
ผมมีจอบใหญ่รุ่น1พิเศษเนื้อเก่าโบราณสนใจติดต่อ0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : Nateevidio@hotmail.com [ 17:57 5/8/2556 118.175.175.75 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกและรุ่นฟ้าคำรณ ท่านใดสนโทรติดต่อ 0890382753 พร้อมกล่องเดิม

ความคิดเห็นจากคุณ : Nateevidio@hotmail.com [ 2:44 3/8/2556 125.27.200.24 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกและรุ่นฟ้าคำรณ ท่านใดสนโทรติดต่อ 0890382753 พร้อมกล่องเดิม

ความคิดเห็นจากคุณ : จากคุณ นที [ 22:9 31/7/2556 182.52.146.37 ]
ผมมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกและรุ่นฟ้าคำรณ ท่านใดที่สนใจโทร.มาสอบถามราคาที่เบอร์ 0890382753

ความคิดเห็นจากคุณ : ผู้ศรัทธาบารมีหลวงพ่อเงิน [ 10:11 21/6/2556 101.51.137.104 ]
ต้องการปล่อยหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา 3 ชาย สวยดูง่ายแชมป์โลก สนใจ 0872588417

ความคิดเห็นจากคุณ : sumate_boy007@hotmail.co.th [ 5:45 20/6/2556 180.183.250.48 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสภาพ 90%ให้เช่าบูชาในราคา850.000ด่วนครับ สนใจติดต่อ 087-316-0748หรือ082-772-7486

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 16:56 17/8/2556 180.183.191.211 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินบางคลานรุ่น๑พิเศษสมบัตรพ่อให้เก่าโบราณสนใจ0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 16:55 17/8/2556 180.183.191.211 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินบางคลานรุ่น๑พิเศษสมบัตรพ่อให้เก่าโบราณสนใจ0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 15:43 12/8/2556 183.89.112.75 ]
พร้อมส่งรูปให้ดูสนใจ1500000บาทติดต่อเอก0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 15:32 12/8/2556 183.89.112.75 ]
ผมมีจอบใหญ่รุ่น1พิเศษเนื้อเก่าโบราณสนใจติดต่อ0890921791

ความคิดเห็นจากคุณ : Nateevidio@hotmail.com [ 17:57 5/8/2556 118.175.175.75 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกและรุ่นฟ้าคำรณ ท่านใดสนโทรติดต่อ 0890382753 พร้อมกล่องเดิม

ความคิดเห็นจากคุณ : Nateevidio@hotmail.com [ 2:44 3/8/2556 125.27.200.24 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกและรุ่นฟ้าคำรณ ท่านใดสนโทรติดต่อ 0890382753 พร้อมกล่องเดิม

ความคิดเห็นจากคุณ : จากคุณ นที [ 22:9 31/7/2556 182.52.146.37 ]
ผมมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกและรุ่นฟ้าคำรณ ท่านใดที่สนใจโทร.มาสอบถามราคาที่เบอร์ 0890382753

ความคิดเห็นจากคุณ : ผู้ศรัทธาบารมีหลวงพ่อเงิน [ 10:11 21/6/2556 101.51.137.104 ]
ต้องการปล่อยหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา 3 ชาย สวยดูง่ายแชมป์โลก สนใจ 0872588417

ความคิดเห็นจากคุณ : sumate_boy007@hotmail.co.th [ 5:45 20/6/2556 180.183.250.48 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสภาพ 90%ให้เช่าบูชาในราคา850.000ด่วนครับ สนใจติดต่อ 087-316-0748หรือ082-772-7486

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณอุ้ย [ 12:4 10/6/2556 182.52.36.145 ]
มีพระหลง

ความคิดเห็นจากคุณ : ให้เช่าหลวงพ่อเงินค่ะ [ 13:43 8/6/2556 180.183.2.5 ]
มีหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน 2515 ให้เช่าค่ะ สนใจติดต่อ akanaelove@gmail.com เสนอราคามาค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : เล็ก leklucky13@gmail.com [ 14:21 20/5/2556 124.122.186.172 ]
ผมมีเหรีญหลวงพ่อเงินด้านหลังเปนพระเจ้าเสือไม่ทราบว่าเปนของวัดใดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน [ 23:47 15/5/2556 115.67.194.230 ]
หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน แพงเปล่าคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ11111111111 [ 11:25 14/5/2556 1.0.198.207 ]
5555555555555555555555555555

ความคิดเห็นจากคุณ : 0852466694 [ 10:48 3/5/2556 171.101.102.38 ]
มีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่รุ่น๑ จอบเล็กรุ่นพิเศษ รุ่นปื่นแตกพร้อมกล่องของแท้ รุ่น 15 กริ่ง โทร 0852466694

ความคิดเห็นจากคุณ : oinchaidchay_1 @hotmail.com [ 10:33 3/5/2556 171.101.102.38 ]
มีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่รุ่น๑ จอบเล็กรุ่นพิเศษ รุ่นปื่นแตกพร้อมกล่องของแท้ รุ่น 15 กริ่ง โทร 0852466694

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน [ 23:47 15/5/2556 115.67.194.230 ]
หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน แพงเปล่าคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ11111111111 [ 11:25 14/5/2556 1.0.198.207 ]
5555555555555555555555555555

ความคิดเห็นจากคุณ : 0852466694 [ 10:48 3/5/2556 171.101.102.38 ]
มีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่รุ่น๑ จอบเล็กรุ่นพิเศษ รุ่นปื่นแตกพร้อมกล่องของแท้ รุ่น 15 กริ่ง โทร 0852466694

ความคิดเห็นจากคุณ : oinchaidchay_1 @hotmail.com [ 10:33 3/5/2556 171.101.102.38 ]
มีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่รุ่น๑ จอบเล็กรุ่นพิเศษ รุ่นปื่นแตกพร้อมกล่องของแท้ รุ่น 15 กริ่ง โทร 0852466694

ความคิดเห็นจากคุณ : 0865664831 [ 16:36 23/4/2556 58.11.94.97 ]
มีหลวงพ่อเงินพิพม์ขิ้ตาคะจะให้ดูค่ะว่าเช่าได้เท่าไรคะอยู่ กทม คะ0865664831

ความคิดเห็นจากคุณ : pspasjfirp [ 15:17 19/4/2556 188.165.215.170 ]
TULCqWqqMuRDMoAJ

ความคิดเห็นจากคุณ : Seetan_S9284@hotmail.com [ 4:36 12/4/2556 180.183.58.209 ]
หลวงพ่อเงินจอมใหญ่แท้ครับสภาพ70% 20000 คับ 0867389284

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmaail.com [ 12:6 4/4/2556 180.183.187.237 ]
ให้เช่า ลพ เงิน พิมพ์นิยม เนื้อขันลงหิน สภาพสวยแก่เงิน และพระเครื่องที่บ้านไม่แพง สนใจติดต่อ 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : AUNG_2528@hotmail.com [ 21:31 1/3/2556 14.207.166.158 ]
มีหลวงพ่อเงินอยู่สององค์ค่ะรุ่นจอบใหญ่สลักด้านหลังว่ารุ่นพิเศษและอีกองค์เป็นรูปหล่อสลักจีวร

ความคิดเห็นจากคุณ : ผมมีพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม [ 16:31 21/2/2556 1.2.249.14 ]
ต้องการปล่อยราคา 4.5-5 ล้าน สนใจ 0833625008

ความคิดเห็นจากคุณ : wwittaya72@gmail.com [ 21:14 14/1/2556 110.77.232.121 ]
เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นวร้างพิพิฒพรรณไชย์บวรราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : wwittaya72@gmail.com [ 21:14 14/1/2556 110.77.232.121 ]
เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นวร้างพิพิฒพรรณไชย์บวรราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : arm23123@hotmail.com [ 13:49 10/1/2556 124.121.183.38 ]
ผมมีหลวง พ่อเงิน วัดบางคาน รุ่นกริ่ง15 สภาพ100%พร้อมกล่องไส่เดิมๆจากวัด เปิดที่ 28x.xxxto0870002192

ความคิดเห็นจากคุณ : nat_wrranty@hotmail.com [ 15:38 6/12/2555 124.121.250.242 ]
มีหลวงพ่อเงินหลายรุ่น หลายวัด นัท 081-6124366

ความคิดเห็นจากคุณ : totozung2009@hotmail.com [ 21:8 22/11/2555 182.53.251.182 ]
หลวงพ่อเงินจอบเล็กปี15วัดบางคลานแท้สวยสภาพ90%ไม่แท้ไม่เอาเงิน 0841170903 0825138371 (โพทะเลพิจิตร)

ความคิดเห็นจากคุณ : สุพัตรา [ 21:5 22/11/2555 182.53.251.182 ]
หลวงพ่อเงินจอบเล็กปี15วัดบางคลานแท้สวยสภาพ90%ไม่แท้ไม่เอาเงิน 0841170903 0825138371 (โพทะเลพิจิตร)

ความคิดเห็นจากคุณ : ติ๊ก 081-2905514 [ 7:6 10/11/2555 125.26.155.229 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินกริ่งปี15 และไม่ใช่กริ่ง 2องค์ ผมเก็บบูชามาจากลูกพี่ลูกน้องกัน ตั้งแต่ปี 2529

ความคิดเห็นจากคุณ : armza_49@hotmail.com [ 19:53 9/11/2555 115.67.162.172 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน15จอบเล็กครับ เนื้อสวยดีคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : armza_49@hotmail.com [ 19:50 9/11/2555 115.67.162.172 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน15จอบเล็กครับ เนื้อสวยดีคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : vittawot_golfza@hotmail.com [ 19:1 28/10/2555 115.87.152.187 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินรุ่น ๑ สนใจติดต่อ 0854407677 ได้มาเกือบ 20ปีแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : ahpncoq [ 6:51 25/10/2555 177.71.224.192 ]
harQEDlkARyQ

ความคิดเห็นจากคุณ : pong_29538@hotmail.com [ 11:12 11/10/2555 182.53.107.174 ]
ผมมีหลวพ่อเงินรุ่น1วัดบางคนานสนใจติดต่อ 0801223618

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้องการให้เช่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ [ 18:17 28/9/2555 115.67.5.251 ]
ราคา 50,000 สนใจติดต่อ..0910366588

ความคิดเห็นจากคุณ : นัท 081-6124366 [ 14:13 21/9/2555 101.108.59.177 ]
หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสวยๆคับ โทร 081-6124366 มีรูปคับส่งเมล์ให้ดูคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : armyspm412@yahoo.co.th [ 13:57 10/9/2555 223.204.127.27 ]
มีหลวงพ่อเงิน สอง องค์ครับ ออกสีทองๆ และสีเหมือนทองเหลือง ดำๆเขียว อยากรู้แท้หรือเปล่า ดูที่ไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : prakarn1892@gmail.com [ 12:24 6/9/2555 110.49.233.121 ]
มีรูปหล่อครับไม่ทราบร่นและราคาบูชาต้องการใช้เงินครับสนใจMailมาคุยนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแท้ให้บูชา [ 16:31 1/9/2555 171.98.122.97 ]
โทร0815159369 ด่วนสภาพสวยมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแท้ให้บูชา [ 16:30 1/9/2555 171.98.122.97 ]
สวยมาก 2000000บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : chokchai-29@hotmail.com [ 18:58 29/8/2555 171.4.233.186 ]
มีพระหลางพ่อเงินบางคลานจอบใหญ่ หรังพิมรุ่น1 สนใจโทรคุยกันได้ 085-8449946

ความคิดเห็นจากคุณ : rontong2009@hotmail.com [ 11:16 21/8/2555 115.67.33.180 ]
ให้เช่ารูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ยิยม 20,000,000

ความคิดเห็นจากคุณ : gamesa456789@hotmail.com [ 10:19 19/8/2555 49.48.212.131 ]
ขาย สนใจติด ต่อ ได้ 0839823016 รูปหล่อหลวงพ่อ เงิน วัด บาง คาน 1100000 ติดตอ ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : yonza235@gmail.com [ 10:7 18/8/2555 49.48.224.82 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิรุ่นจอบใหญ่ไข่ปลาข้างหลังพิมพ์รุ่น1ใครสนใจ โทร 0882408850

ความคิดเห็นจากคุณ : yonza235@gmail.com [ 10:7 18/8/2555 49.48.224.82 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิรุ่นจอบใหญ่ไข่ปลาข้างหลังพิมพ์รุ่น1ใครสนใจ โทร 0882408850

ความคิดเห็นจากคุณ : jayjay_sarawut@hotmail.com [ 10:37 5/8/2555 182.52.140.48 ]
รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม ปี 2515 ฐานไม่ตอกโค๊ต สถาพสวย 2,500,000 คับ สนใจ 0828428868

ความคิดเห็นจากคุณ : jayjay_sarawut@hotmail.com [ 10:35 5/8/2555 182.52.140.48 ]
รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม ปี 2515 ฐานไม่ตอกโค๊ต สถาพสวย 2,500,000 คับ สนใจ 0828428868

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.comต้องการ [ 13:55 1/8/2555 27.130.149.86 ]
ให้เช่าหลวงพ่อเงินจอบเล็ก70.000.-k.หาญ 085-0632780

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.comต้องการ [ 13:54 1/8/2555 27.130.149.86 ]
ให้เช่าหลวงพ่อเงินจอบเล็ก70.000.-k.หาญ 085-0632780

ความคิดเห็นจากคุณ : kerkchai2525@hotmail.com [ 20:19 30/7/2555 122.155.42.69 ]
หลวงพ่อเงินปี15นิ้วกระดกวัดวังกระทึงแท้100%สนใจติดต่อเบิร์ดพิจิตร0845914292

ความคิดเห็นจากคุณ : waf_amm@yahoo.co.th [ 19:30 30/7/2555 124.120.246.247 ]
ต้องการปล่อยหลวงพ่อเงินรุ่น1วัดบางคลาน จอบใหญ่ข้างหลังเขีนยรุ่น1สนใจติดต่อ0863668350

ความคิดเห็นจากคุณ : m_against@hotmail.com [ 17:22 27/7/2555 58.9.94.146 ]
องค์ทองเหลือง แต่ไม่ทราบปีไหนครับ อุดกริ่ง ปั๊มที่ข้างใต้ครับสภาพดีครับ สนใจเช่้าบูชา ติดต่อ 089 457 1128 ศักดิ์

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงิน [ 12:38 25/7/2555 125.27.199.118 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินองค์1รูปหล่อพิมพ์นิยมคับสนใจติดต่อ0845147918ดวนคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : มีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายยอมรุ่นแรก [ 22:41 24/7/2555 61.90.18.37 ]
่jonavy191_@hotmail.comมีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายยอมรุ่นแรก 0804432851 โจ

ความคิดเห็นจากคุณ : จ๊อบเล็ก [ 19:29 19/7/2555 223.207.93.89 ]
จ๊อบเล้กปี15สภาพ 95% หลังซึกนิดหน่อย เปิด 45000 หรือคุยกันได้ ติดต่อเมล superchai_tang@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 10:48 19/7/2555 58.11.199.145 ]
ให้เช่าำพิมพ์ขี้ตาสภาพสวยครับกับ ลพทบ วัดชนแดนหน้าฝรั่งกับหัวไม้ขีด 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 10:47 19/7/2555 58.11.199.145 ]
ให้เช่าำพิมพ์ขี้ตาสภาพสวยครับกับ ลพทบ วัดชนแดนหน้าฝรั่งกับหัวไม้ขีด 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 10:47 19/7/2555 58.11.199.145 ]
ให้เช่าำพิมพ์ขี้ตาสภาพสวยครับกับ ลพทบ วัดชนแดนหน้าฝรั่งกับหัวไม้ขีด 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 10:47 19/7/2555 58.11.199.145 ]
ให้เช่าำพิมพ์ขี้ตาสภาพสวยครับกับ ลพทบ วัดชนแดนหน้าฝรั่งกับหัวไม้ขีด 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : prachapirom@yahoo.co.th [ 13:6 17/7/2555 223.204.138.89 ]
มีจอบเล็กปี15สภาพสวยกริ๊บพิมพ์ธรรมดาต้องการออก 100,000 บาทสนใจเมล์มาห่นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 0908423295 [ 2:22 16/7/2555 110.77.239.107 ]
ผมมีหลองเงินขี่ตารูปหล่อสวยมากวัดบางคลานมีใครพ่อที่จะชวยดูให้ผมได้เปล่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : timloo140@hotmail.com [ 18:17 11/7/2555 110.77.248.155 ]
มี หลางพ่อเงิน แบบช่อ9องค์ ปี28

ความคิดเห็นจากคุณ : Akhom_kuBPom@hotmail.com [ 14:44 10/7/2555 124.120.77.13 ]
ผมมีท่านพ่อเขียว ปี 13 พิมพ์นิยม อำตัน 80000 สนใจ ติดต่อ 0860526681

ความคิดเห็นจากคุณ : bee_saksit@hotmail.com [ 13:40 8/7/2555 183.89.6.57 ]
หลวงพ่อเงินไล่ๆกับพิมนิยม150000สนใจโทร084-1497862ศักดิ์สิทธิ์

ความคิดเห็นจากคุณ : tory1892@hotmail.com [ 9:35 8/7/2555 202.28.52.138 ]
ให้บูชาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม 1 องค์พิมขี้ตา 1 องค์สวย สบทบสร้างโบสถ์สอบถามพระปลัดประสิทธ์ 0877551732

ความคิดเห็นจากคุณ : แพ บุญเลิศ [ 13:3 30/6/2555 110.49.240.197 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนื้อทองเหลือง พิมพ์นิยม สภาพสมบูรณ์ ดูง่าย สนใจโทรสอบถามได้ครับ 0860163068

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiwatjeenchaona@hotmail.com [ 1:26 27/6/2555 110.168.82.223 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอุดกริ่งตอกโค้ต ปี 15 เนื้อทองเหลืองรุ่น มือจุด ขาย 30000 แค่วันเดียวนะคับร้อนเงิน สนใจติดต่อ 08474

ความคิดเห็นจากคุณ : sangad_hanchana@gotmail.com [ 13:47 15/6/2555 118.174.94.250 ]
0826189221 ผมมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา1องค์ (6หลัก) จอบใหญ่ข้างหลังรุ่น ๑ (6หลัก)รุ่น55มหาบารมี2องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : kai.com.th [ 22:34 12/6/2555 223.205.90.65 ]
หลวงพ่อเงินคอแอว2515อาบังก้า 100000 ติดต่อ 0812813412

ความคิดเห็นจากคุณ : Ochinshohoku1@hotmail.com [ 13:58 5/6/2555 118.174.103.82 ]
มีหลวงพ่อเงิน1องค์อย่างรู้0820259812 ถ้าจริงใครได้โชคดีมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : Ochinshohoku1@hotmail.com [ 13:51 5/6/2555 118.174.103.82 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน1องค์ น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาใหญ่ใครสนใจติดต่อ0820259812 หรือตามอีเมล์

ความคิดเห็นจากคุณ : 0865077818 [ 12:41 4/6/2555 223.206.190.64 ]
มีหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รุ่นปืนแตกพิมพ์เศียรโต ให้เช่าสนใจติดต่อ 0865077818

ความคิดเห็นจากคุณ : 034218974 [ 12:35 4/6/2555 223.206.190.64 ]
มีหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รุ่นปืนแตกพิมพ์เศียรโต สนใจสมารถดูได้ 034218974

ความคิดเห็นจากคุณ : 0881485029 [ 17:46 3/6/2555 110.77.205.166 ]
ใครอยากได้หลวงพ่อเงินจอบใหญ่ข้างหลังพิมพ์รุ่น1อยากปล่อย/300000บ/ต่อลองได้ -0881485029

ความคิดเห็นจากคุณ : mixkaza_46@hotmail.com [ 15:9 31/5/2555 110.168.235.177 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินเนื้อผงผสมทองคำเปลวสวยมากเลย สนใจติดต่อ 0839787113

ความคิดเห็นจากคุณ : namtip_006@hotmail.com [ 7:55 27/5/2555 58.11.26.119 ]
มีหลวงพ่อเงินรูปหล่อ 1องพิมอะไรไม่รู้ แท้ๆ สภาพ 80-90% คุย 0889187834

ความคิดเห็นจากคุณ : 0895906676 [ 7:28 27/5/2555 118.173.17.63 ]
ผมมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี15 สนใจโทร 0895906676 (อยู่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ความคิดเห็นจากคุณ : fanavelek@blumail.org [ 18:33 25/5/2555 41.71.147.212 ]
Hello, I am Mr.fana velek,a legit loan lender.Are you into debts? Do you have a bad credit?Are you f

ความคิดเห็นจากคุณ : sorasit2468@hotmail.com [ 16:6 24/5/2555 180.180.192.69 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินรูปหล่อโบราณ แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหน เนื้อทองดอกบวบ สนใจดูได้ 0812978197 โอ๋ วัดทุม

ความคิดเห็นจากคุณ : โอ๋ วัดทุม 0812978197 [ 14:16 24/5/2555 180.180.192.69 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน รูปหล่อโบราณ แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหน ดูได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 20:49 22/5/2555 124.121.77.198 ]
ใครที่ต้องการความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของพระเครื่องเมืองพิจิตรผมบอกให้ฟรีๆครับไม่คิดตังค์0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : lanongsang_5318@hotmail.com [ 13:22 17/5/2555 203.172.199.254 ]
หลวงพ่อเงินจอบใหญ่ข้างหลังเขียนรุ่น ๑ สภาพสมบูรณ์ เปิดราคาให้เช่า1,000,000สนใจติดต่อได้089-8437937

ความคิดเห็นจากคุณ : earn.gm@gmail.com [ 12:31 17/5/2555 124.121.167.114 ]
มีติดตัวอยู่ 1 องค์ค่ะ แม่ให้มา ท่านชอบไปวัดสวดมนต์ค่ะ ก่อนออกจากบ้านมาเรียนมหาลัยแม่ให้คล้องคอไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : aod59@yahoo.com [ 20:15 16/5/2555 124.122.3.51 ]
ให้เช่า จอบเล็กหลวงพ่อเงิน พิมพ์บล็อกติดแข้ง... 1 แสน ด่วน 084 3343559

ความคิดเห็นจากคุณ : ซาไก [ 21:54 10/5/2555 58.9.91.228 ]
ต้องการให้เช่าหลวงพ่อเงินพิมพ์มือเลข8 สวยเดิมๆ 85000 บาท ติดต่อ 0833004333

ความคิดเห็นจากคุณ : 0856772775 น้องใหม่ครับ [ 9:49 8/5/2555 110.77.242.116 ]
ผมมี1องค์...ด้านหลังเขียนว่าง..รุ่น ๑ หลวงพ่อเงิน บางคลาน

ความคิดเห็นจากคุณ : AJ_naja@hotmail.co.th [ 14:22 3/5/2555 182.52.30.120 ]
มีเหรียญหลวงพ่อเงิน ปี 15 วัดบางคลาน ต้องการผู้สนใจจริงๆ 100,000 ราคาคุยกันได้ ดูรูปทางอิเมล์

ความคิดเห็นจากคุณ : 0889218321ป้อป407 [ 12:35 1/5/2555 101.108.20.69 ]
ผมขับรถทัวร์อุบัติเหตุรุนเเรง2ครั้งไม่ระคายเพราะจอบใหญ่รุ่น1อยากให้ผู้อื่นได้ชมบารมีบ้าง6หลักครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : o858932689 [ 12:23 1/5/2555 223.205.60.70 ]
ต้องการให้เช่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม ราคา999,999 รับประกันความแท้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sanan_99-@hotmail.co.th [ 18:59 26/4/2555 183.88.251.14 ]
ต้องการปล่อยรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น15 และสมเด็จบ้างขุนพรม แล้วก้อรูปหล่อหลวงปู่ทวด 0832623048

ความคิดเห็นจากคุณ : chadetkung@hotmail.com [ 11:19 19/4/2555 171.4.81.8 ]
สมเด็จเกศไชโย 9 ชั้น อกตัน พระบ้านครับ เก่าสวย เคาะที่ 500,000 บาท สนใจ 085-4399781 , 087-1288423

ความคิดเห็นจากคุณ : pai.paa@hotmail.com [ 8:43 19/4/2555 180.180.154.37 ]
หลวงพ่อเงินจอบใหญ่ข้างหลังเขียนรุ่น ๑ สภาพสมบูรณ์ เปิดราคาให้เช่า 9xxxxx สนใจติดต่อได้086-1000933

ความคิดเห็นจากคุณ : numchai_pp@yahoo.co.th [ 11:16 18/4/2555 110.168.51.67 ]
ต้องการขายเหรียญหล่อใบสาเกหลวงพ่อเงินสภาพสวยราคา150000บาทติดต่อ0865425943

ความคิดเห็นจากคุณ : ณ ดิน ศิลาแลง [ 20:0 17/4/2555 180.180.187.230 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน ออกวัดทุ่งน้อย 1องค์ หลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้าง 2 องค์ วัดห้วยเขนหลายองค์ 0868069496

ความคิดเห็นจากคุณ : ืืืืnarongkonbee@gmail.com [ 13:37 10/4/2555 124.122.200.65 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาครับ (ได้มาจากพระป่าสายหลวงปู่มั่น) ต้องการปล่อยที่ราคา 500,000 บาท ติดต่อโทร. 080-9459725

ความคิดเห็นจากคุณ : chadetkung@hotmail.com [ 22:47 5/4/2555 223.206.56.101 ]
ให้เช่า รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี15 ตอกโค๊ด 15 สภาพสวย 50,000 บ สนใจติดต่อ 085-4399781 087-1288423

ความคิดเห็นจากคุณ : pukpui-pla@hotmail.com [ 1:18 4/4/2555 49.49.107.218 ]
หลวงพ่อเงินปี15พิมพ์มือจุด เนื้อทองเหลือง ตอกโค๊ด 14/15 ติดต่อ 0897699392

ความคิดเห็นจากคุณ : parinya [ 9:39 2/4/2555 113.53.200.106 ]
มีรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนั่งที่บันไดสวยมากสนใจติดต่อ0845221634

ความคิดเห็นจากคุณ : chan_cha1@hotmail.com [ 16:3 29/3/2555 119.46.192.56 ]
มีรุ่นช้างคู่2องค์ และลป.ทวด รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด บี40 ต้องการปล่อยเหมารวมไปเลย สนใจ 0811379123

ความคิดเห็นจากคุณ : chadetkung@hotmail.com [ 13:6 19/3/2555 223.204.244.223 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่รุ่น 1 เช็คเซียนพระแล้วว่าแท้ ร้อนเงิน 1,000,000 สนใจติดต่อ 085-4399781

ความคิดเห็นจากคุณ : chadetkung@hotmail.com [ 13:42 13/3/2555 223.206.162.140 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่รุ่น 1 เช็คจากเซียนพระแล้วว่าแท้ครับ สวยมาก 3,000,000 สนใจติดต่อ 085-4399781

ความคิดเห็นจากคุณ : mon_8846@hotmail.com [ 21:16 12/3/2555 61.19.65.145 ]
หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา แท้100% อยู่จังหวัดพิจิตร สนใจโทร 0850503451

ความคิดเห็นจากคุณ : จ๊อบเล้กปี15 [ 19:7 12/3/2555 183.89.5.245 ]
จ๊อบเล้กปี15สภาพ 95% หลังซึกนิดหน่อย เปิด 40000 หรือคุยกันได้ ติดต่อเมล superchai_tang@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : samorn191_@hotmail.com [ 10:30 12/3/2555 125.24.216.70 ]
มีหลวงพ่อเงินอยู่องค์หนึ่งค่ะรุ่น 1 จอบใหญ่ วัดบางคลาน สนใจโทรต่อรองราคาได้ค่ะไม่สูงมาก 0875984044

ความคิดเห็นจากคุณ : gappy_ats43@hotmail.com [ 13:49 2/3/2555 119.46.176.222 ]
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม -10,000,000.-

ความคิดเห็นจากคุณ : pakpong_kkk@hotmail.com [ 15:28 1/3/2555 171.7.235.154 ]
มีเหรียณหลวงพ่อเงิน รุ่น 1 ครับ สนใจ 089-2172399

ความคิดเห็นจากคุณ : 090-4064826 ประเสริฐ [ 14:50 1/3/2555 58.9.225.10 ]
พระเจ้าห้าพระองค์เนื้อผงมีมวลสารอย่างเดียวกับพระสมเด็จมีขี้กรุเก่าสีออกขาวติดแน่นพระเก่ามาก เห็นแต่สีแดงและดำเนื้อขาวมีไหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : พิมพิ์นิยม/ไม่เคยใช้ [ 3:57 27/2/2555 1.47.198.15 ]
เพิ่งได้มาจากชุมแสงสนใจอยากได้บูชาติดต่อได้. 08- 3260943. 08- 05550905

ความคิดเห็นจากคุณ : araya.P@hmcpolymers.com [ 8:54 18/2/2555 58.181.153.2 ]
มีหลวงพ่อเงินเนื้อเหล็กน้ำพี้

ความคิดเห็นจากคุณ : มีรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดิน [ 19:58 17/2/2555 124.120.15.217 ]
มีใครรู้บ้างว่าวัดไหนสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดิน? ช่วยให้ความรู้ผมทีครับ ติดต่อเบอร์ 0818342358

ความคิดเห็นจากคุณ : จากอ๊อบโทร0804143032 [ 16:3 16/2/2555 183.88.51.174 ]
คับผมเองก็เป็นคนชอบวิชาไสยศาสตร์หลวงพ่อที่ผมนับถือคือหลวงพ่อเงินผมมีอยู่1องค์คือพิมพ์สี่ชายติดต่อได้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0879260669 16/2/2555 [ 10:23 16/2/2555 110.49.240.98 ]
ผมมีรูปหล่อ2515พิมย์มือนับแบงค์ให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : b.nithit2010@gmail.com [ 13:16 14/2/2555 125.27.26.190 ]
ใหเช่าหลวงพ่อเงินรุ่นจอบเล็กปี/2515สภาพสวยมาก สนใจติดต่อ 0816727470

ความคิดเห็นจากคุณ : tada_thanks@hotmail.com [ 18:50 13/2/2555 180.183.210.13 ]
หลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กแข็งติด สภาพ95%สวยมาก สนใจติดต่อ089 88 326 99

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงิน รุ่นสิริโลกนาถ๓๖ [ 6:13 12/2/2555 182.52.160.198 ]
หลวงพ่อเงินจอบใหญ่ วัดบางคลาน ต้อการใช้ด่วนจำเป็นจริงๆๆ ต้องการ100000 T.0904600809

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณ เล็ก [ 15:12 11/2/2555 101.51.93.230 ]
มีหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ปี2525 หลวงพ่อเปลื่องเป็นผู้สร้างต้องการปล่อย สนใจติดต่อ 0832299120

ความคิดเห็นจากคุณ : prakorm_amarak@hotmail.com [ 11:13 10/2/2555 223.206.169.131 ]
ร้อนเงิน ใครสนใจหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รุ่น 1 สภาพ 100 % ในราคา 5,000,000 บาท โทร 0817852510 ใครติดต่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : pongthap2011@hotmail.com [ 9:35 9/2/2555 182.53.39.88 ]
มีเตารีดหลังยันต์สิบพิมพ์กรรมการหลวงพ่อพรหมสร้างแค่270องค์เท่านั้นสนใจโทรถาม086-0044800ครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : pongthap2011@hotmail.com [ 9:34 9/2/2555 182.53.39.88 ]
มีจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน จะให้เช่า50000บาทใครสนใจโทรมา086-0044800 หรือเมลมาก้อได้

ความคิดเห็นจากคุณ : pongthap2011@hotmail.com [ 9:28 9/2/2555 182.53.39.88 ]
มีจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน จะให้เช่า50000บาทใครสนใจโทรมา086-0044800 หรือเมลมาก้อได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Apisit [ 13:17 2/2/2555 141.0.9.25 ]
ผมมีจอบใหญ่ปี15ครับสนใจโทร0887432549

ความคิดเห็นจากคุณ : ผมมีพิมพ์ขี้ตา3ชาย [ 4:18 30/1/2555 61.90.46.104 ]
ขาย 80000 รับรองว่าแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : จ๊อบเล็ก ปี15 [ 12:31 29/1/2555 182.53.197.188 ]
อยากทราบราคาหลวงพ่อเงินบางคลานจ็อบเล็กปี 15 เปิด ประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : puy.sanae@hotmail.com [ 12:26 29/1/2555 124.122.91.2 ]
หลวงพ่อเงินจอบใหญ่ข้างหลังเขียนรุ่น ๑ สภาพสมบูรณ์ เปิดราคาให้เช่า1,000,000สนใจติดต่อได้0840480737

ความคิดเห็นจากคุณ : x_jomhode@hotmail.com [ 20:13 24/1/2555 118.175.152.211 ]
ผมมีหลายรุ่น สนใจ 0802772721

ความคิดเห็นจากคุณ : คนขอนแก่น [ 2:31 23/1/2555 110.49.227.88 ]
อยากทราบว่าคุณ 088-0558455 ปล่อยรึยังครับ ผมอยากดูของจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : นคนครสวรรค์ [ 9:54 7/1/2555 180.183.60.222 ]
สวยที่สุดเก่าตกทอดหายากพิมพ์ขี้ตาสามชายสนใจ0845741235

ความคิดเห็นจากคุณ : noparat_design@hotmail.com [ 9:49 7/1/2555 180.183.60.222 ]
ของตกทอดหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายแท้แน่นอน ดูง่าย เนื้อออกทองเห็นชัด มีแร่เหล็ก สนใจ 0845741235

ความคิดเห็นจากคุณ : มาร์ช อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก [ 20:28 5/1/2555 182.53.145.92 ]
ผมมีอยู่ 4 องค์ ที่ผมได้มานั้น ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ครับ....ในขณะ ทวดใหญ่ ผมป่วหนัก ท่านเอาสร้อยในคอมา...ฆ้องคอให้ผม...จากนั้นท่านก็เสีย...

ความคิดเห็นจากคุณ : ghost@hotmail.com [ 0:11 31/12/2554 223.207.17.130 ]
มีพระสังกัจจายน์เนื้อดินให้เช่า 50000 กรุวัดหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : np6206@hotmail.com [ 9:6 27/12/2554 122.154.16.246 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหล่อโบราณลงรักสีน้ำตาลดำเก่ามากแต่ร่อนออกไปกว่าครึ่งองค์เห็นเนื้อในสวยมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : yathip999@hotmail.com [ 13:31 21/12/2554 182.53.247.124 ]
ต้องการปล่อยหลวงพ่อเงิน จอบใหญ่ รุ่น ๑ สภาพสวย 70,000 บาท ต้องนำเงินไปจัดการเรื่องที่ดินด่วนมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : suttichai1884@hotmail.com [ 16:42 15/12/2554 182.52.105.237 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินสภาพเดิมสวยให้เช่าราคาถูกติดต่อคุณสุทธิชัย 0853835489

ความคิดเห็นจากคุณ : มังกร M_mungkhon @ hotmail.com [ 22:4 13/12/2554 49.48.182.5 ]
มีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสวยมากสนใจโทร.084 8162244 หรือ M_mungkhon @ hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กน่าน [ 12:42 7/12/2554 180.183.154.40 ]
ผมออกเช่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลาง ปี82 มีโค๊ดหลังครบสภาพสวยลายละเอียดชัดเจน 0884030536

ความคิดเห็นจากคุณ : ขอนแก่น088-0558455 [ 12:16 30/11/2554 171.4.111.212 ]
ผมมีรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาครับสวยเดิมๆครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sky-0888182457@hotmail.com [ 20:43 26/11/2554 110.169.234.154 ]
หลังจอบใหญ่รุ่นแรก 500,000

ความคิดเห็นจากคุณ : pong [ 21:58 8/11/2554 141.0.9.1 ]
หยากได้จอบเล็กแท้แบบสึกๆพอเห็นรูปร่างไครต้องการขาย30,000โทร085-3182712

ความคิดเห็นจากคุณ : ilovekhajonsak@hotmail.com [ 11:43 8/11/2554 223.205.95.213 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งคราบไม่รู้รุ่นอารายเเต่เก่ามากพ่อให้มาคราบสนใจเช่าด่วน (บาส)0821637047

ความคิดเห็นจากคุณ : อยากปล่อยพระ [ 9:57 6/11/2554 180.183.176.238 ]
หลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา ชาย3 ขอดูรูปโทรมาที่ 0845741235 (แบงค์) สภาพดี สวย ราคาตามตกลง(ลองเสนอมา)

ความคิดเห็นจากคุณ : คนนครสวรรค์ [ 9:51 6/11/2554 180.183.176.238 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน 1องค์ พิมพ์ขี้ตา 3ชาย สภาพดี สวย ขอดูภาพจริงได้ที่0845741235 ราคานั้นตามตกลง

ความคิดเห็นจากคุณ : tonmai_23@hotmail [ 20:10 5/11/2554 180.180.145.196 ]
มีเหรียญจอบใหญ่สังฆาติไม่แตกสนใจ0811854850

ความคิดเห็นจากคุณ : มีเหรียญจอบใหญ่สังฆาติไม่แตกสน [ 20:7 5/11/2554 180.180.145.196 ]
ใจ0811584850

ความคิดเห็นจากคุณ : คนอยากปล่อยพระจ.สุพรร [ 22:27 4/11/2554 118.173.183.90 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาชายสี่ปล่อยครับสภาพสวย90% สนใจ คุยกันได้0895986654

ความคิดเห็นจากคุณ : 0875272679 [ 17:48 4/11/2554 118.172.203.164 ]
มีหลวงพ่อเงินร่น1พิมพ์จอบใหญ่สีทองเหลืองสุกปลั่ง สนใจโทร 089-4361474 (จากกำแพงเพชร)

ความคิดเห็นจากคุณ : คนอยู่ขอนแก่นครับ [ 11:51 3/11/2554 223.205.132.218 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยเดิมมากครับถ้าสนใจติดต่อใด้ที่088-05584558ครับจะส่งรูปให้ดู

ความคิดเห็นจากคุณ : carrot@yahoo.co.th [ 15:4 2/11/2554 115.87.196.223 ]
ผมมีองค์หนึ่งครับ แต่ทราบว่าแท้หรือเทียม สนใจโทรมานะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 081-2574286 [ 15:16 29/10/2554 122.154.100.2 ]
หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา5ชายรุ่น5 ให้เช่าต่อราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : คนอยากปล่อยพระ [ 12:56 28/10/2554 182.53.170.105 ]
ผมมีรูปหล่อโปราณหลวงพ่อเงินอยู่องค์หนึ่งแต่ไม่ทราบรุ่น สภาพสวยเห็นแล้วต้องชอบ ให้เช่าโทร 0896522576

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเงินจอบใหญ่ สังฆาติแตก [ 18:43 25/10/2554 1.46.213.36 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ สังฆาฏิแตก สภาพสวยมาก ให้เช่า 2,500,000 สนใจโทร 083-5507619

ความคิดเห็นจากคุณ : modhospital@mail.com [ 21:18 18/10/2554 203.131.208.198 ]
ให้เช่าพระบูชา 5 นิ้วหลวงพ่อเงินปี 16 ออกวัดบางมูลนาก เนื้อทองเหลืองรมดำ สนใจโทร 0837021813

ความคิดเห็นจากคุณ : maxke01@hotmail.com [ 15:8 15/10/2554 124.122.60.169 ]
ผมต้องการปล่อยรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมนิยม เช็คแล้วว่าแท้ครับ ผมปล่อย100000ครับ 0845335320

ความคิดเห็นจากคุณ : kon-tee-rang@hotmail.com [ 12:28 15/10/2554 110.77.227.68 ]
มีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนื้อทองเหลืองผสมทองคำมีคราบผิวไฟน้ำทองกระจายทั่วองค์สภาพสวย-0884209138

ความคิดเห็นจากคุณ : tee_classic2011@hotmail.com [ 13:32 9/10/2554 125.26.175.54 ]
ให้เช่าหลวงพ่อเงินจอบเล็ก+วัดบางคลาน สภาพสวยครับ แท้ 100% ราคา 30,000 สนใจ 0821127225 ธนากร อุดร

ความคิดเห็นจากคุณ : jolomp3@hotmail.com [ 12:58 8/10/2554 223.204.170.180 ]
ผมมีหลวงพี่เงิน พิมพ์ ขี้ ตา ปีประมาณ 24 ปลายๆๆ อยากทราบว่า เขาปล่อยบูชากันเท่าไรครับช่วยที

ความคิดเห็นจากคุณ : tepparit@dedottech.com [ 1:18 6/10/2554 180.210.216.131 ]
ขายหลวงพ่อเงินจอบเล็กแข้งติด สภาพ 100 % เก่าเก็บ 1 ล้านบาท สนใจติดต่อ 0806105534 หรือ tepparit@dedottech.com

ความคิดเห็นจากคุณ : เหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบลพิมน [ 8:5 5/10/2554 223.207.163.92 ]
เหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบลพิมพ์นิยม สภาพสวยมากหุ้มทองไว้(300,000บาท) สนใจติดต่อ 083-4646891

ความคิดเห็นจากคุณ : wut209@hotmail.com [ 10:53 23/9/2554 101.108.202.146 ]
ผมมี รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ด้านหลังตัวเลขไทย ๒๔๕๙ ขอความกรุณาผู้รู้ข้อมูลช่วยกรุณา ขอบคุณมากๆๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : wut209@hotmail.com [ 10:50 23/9/2554 101.108.202.146 ]
ขอความกรุณาผู้รู้ ผมรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ด้านเป็นตัวเลขไทย ๒๔๕๙ แต่ไม่ทราบข้อมูลครับ ขอความกระจ่ายจาก

ความคิดเห็นจากคุณ : mahabovon@hotmail.com [ 12:51 21/9/2554 49.229.66.23 ]
ให้บูชาหลวงพ่อเงินติดต่อ ๐๘๐๙๖๙๖๗๗๗

ความคิดเห็นจากคุณ : ตุ๊กตา [ 14:17 19/9/2554 180.183.123.18 ]
มีหลวงพ่อเงินจอบเล็ก สวยเป็นทองเหลืองเก็บมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว สนใจดูชมได้นะคะ 081-458-5354

ความคิดเห็นจากคุณ : ratsasee [ 16:27 16/9/2554 119.42.101.16 ]
หลวงเงินพิมพ์นิยม 1,000,000 สนใจติดต่อ 0877875955

ความคิดเห็นจากคุณ : ธนากร มันตะ 089-8948491 [ 14:44 9/9/2554 58.137.45.34 ]
ผมมีหลวงพ่อเงินจอบเล็ก แท้ครับ แต่สึก พิษณุโลก ไม่มีคนสู้ ผมเปิดอยู่ 300,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : T_ee0402@hotmail.com [ 13:53 8/9/2554 182.53.142.144 ]
ผมมีหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา สภาพสมบูรณ์ 100 % สวยมากครับ สนใจติดต่อ 082-1918995

ความคิดเห็นจากคุณ : supachai.ex@gmail.com [ 21:31 7/9/2554 101.109.36.120 ]
มีพิมพ์ขี้ตาปี24กว่า,ฟ้าคำรณปี34,ปืนแตกปี28สนใจ086-9370717

ความคิดเห็นจากคุณ : somone25@hotmail.com [ 13:12 6/9/2554 115.67.108.30 ]
ต้องการปล่อยรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมนิยมราคา 900,000สนใจติดต่อ 0801981552------------------------------

ความคิดเห็นจากคุณ : k0303_k0303@hotmail.com [ 18:38 4/9/2554 125.26.102.9 ]
หนูมีหลวงพ่อเงินของแท้ มีคนบอกว่ารุ่นจอบใหญ่ เพราะได้มาจากคุณปู่ สนใจ ติดต่อ 081-901-9778

ความคิดเห็นจากคุณ : svx_1122@hotmail.com [ 14:56 3/9/2554 180.183.61.155 ]
มีเหรียญหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ สภาพสวยมาก สนใจติดต่อเมลล์หรือโทรศัพท์ขอดูรูปถ่ายได้ค่ะ 080-2869516 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : svx_1122@hotmail.com [ 14:51 3/9/2554 180.183.61.155 ]
เรามีเหรียญหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ สภาพสวยมาก สนใจติดต่อเมลล์หรือโทรศัพท์ขอดูรูปถ่

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jinchayanut@hotmail.com [ 17:57 1/9/2554 223.205.146.133 ]
พี่ชายมีเหรียญหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ สภาพสวยมาก สนใจติดต่อเมลล์หรือโทรศัพท์ขอดูรูปถ่ายได้ค่ะ 0875183795

ความคิดเห็นจากคุณ : buthsombat@gmail.com [ 17:29 30/8/2554 58.11.54.77 ]
มีหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม สภาพ 100% เนื้อทองเงินนากผสม มรดกคุณย่าเก่าเก็บ สนใจติดต่อ 0899906713

ความคิดเห็นจากคุณ : buthsombat@gmail.com [ 17:29 30/8/2554 58.11.54.77 ]
มีหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม สภาพ 100% เนื้อทองเงินนากผสม มรดกคุณย่าเก่าเก็บ สนใจติดต่อ 0899906713

ความคิดเห็นจากคุณ : sosza@sanook.com [ 13:48 29/8/2554 58.11.55.217 ]
พระเจ้าห้าพระองค์เนื้อเป็นพระสมเด็จสีขาวมีไขขี้กรุเต็มมีไหมครับ เคยเห็นแต่สีดำผงใบลานและสีแดงอิฐ สีข

ความคิดเห็นจากคุณ : alexseed [ 13:44 29/8/2554 58.11.55.217 ]
ผมมีพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อผงสีขาวอย่างพระสมเด็จมีไขกรุ เคยเห้นแต่สีดำและแดง เท่านั้นใครเคยเห็นสีขาวม

ความคิดเห็นจากคุณ : nanooncity@hotmail.com [ 14:44 24/8/2554 1.47.248.10 ]
ผมมีลอยองค์ปี82แจ่มๆ สนใจTo.088-4030536

ความคิดเห็นจากคุณ : buthsombat@gmail.com [ 1:50 24/8/2554 49.228.252.44 ]
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา เนื้อทองเหลืองอมแดงสวยมาก สมบัติย่ารับจากหลวงพ่อเงินเอง 0899906173

ความคิดเห็นจากคุณ : kitsada_523i@yahoo.com [ 22:58 29/3/2551 125.27.67.222 : 125.27.67.222 ]
ผมมีองค์1แต่เป็นรุ่นหลังออกวัดตะพานหินปี2525จอบเล็กได้ประสบอุบัตติเหตุวันที่16/3/51ที่ผ่านมารถทัวชน

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter