ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
 

หลวงพ่อเชิด จันทสุวัณโณ วัดลาดบัวขาว  ฉะเชิงเทรา

 หลวงพ่อเชิด จันทสุวัณโณ วัดลาดบัวขาว 

ประวัติวัดลาดบัวขาว

ตำบลลาดบัวขาวเป็นที่ราบลุ่ม มีหนอง คลอง บึง ล้อมรอบพื้นที่และบัวขาวขึ้นเป็นจำนวนมากจึงได้รับการตั้งชื่อตำบลว่าลาดบัวขาว

ข้อมูลประวัติ

                เกิด                         ประมาณ พ.ศ.2438

                อุปสมบท               ปี พ.ศ.2458  หลวงพ่อปาน  วัดบัวขาว เป็นพระกรรมวาจาจารย์

                มรณภาพ               ปี พ.ศ.2500

อุปสมบท

พุทธศักราช 2454 ณ วัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา>>
พระอุปัชฌาย์ พระครูรอด วัดคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ปาน เกสโร วัดลาดบัวขาว (เจ้าอาวาสรูปแรก) ตำบลหัวไทร
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์เที่ยง วัดหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

การศึกษา
เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ปาน เกสโร เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
 

งานเผยแผ่
เป็นพระฝ่ายวิปัสนาธุระ เดินธุดงค์ตลอดชีวิต ปีละประมาณ 5 เดือน เป็นหัวหน้ามีพระไม่ต่ำกว่า 100 รูป ร่วมปฏิบัติธุดงค์วัตร มีคฤหัสถ์ติดตามประมาณ 20 คน ก่อนเป็นเจ้าอาวาสท่านเดินธุดงค์ตลอด 2-3 ปี จึงกลับวัด
ปี 2487 สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก(แพ ติสสเทโว) วัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ได้มีพระบัญชา ให้พระมหาสงัด นำตู้พระไตรปิฏกพร้อมคัมภีร์ เครื่องลายครามและพรมมาถวายโดยทางเครื่องบิน เพราะทรงทราบในจริยาวัตรจากคนใกล้ กล่าวว่า”ทางวัดสุทัศน์ฯ นิมนต์หลวงพ่อไปนั่งปรกถึงสามครั้ง แต่ท่านไม่ไปแม้แต่ครั้งเดียว

หน้าที่การงาน
ปี 2467 เป็นเจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
 

สมณศักดิ์
ปี 2499 เป็นพระครูชั้นประทวน มีเรื่องเล่าว่า”(สมัยก่อนมีการรับพัดเหมือนพระครูสัญญาบัตร) ถึงเวลาท่านไม่ไปรับ บอกว่าไม่ได้ขอ ใครให้ก็เอามาให้เอง ร้อนถึงเจ้าคณะจังหวัดต้องเอาพัดมาถวายเมื่องานฝังลูกนิมิตวัดโพธิ์บางคล้า แล้วท่านก็ฝากพระครูสุตาลงกชไว้ แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ยึดติดในตำแหน่ง ท่านเป็นพระที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม ทรงจำพระปาฏิโมกข์ ท่องเพียง 7 วัน แต่พอให้เป็นคู่สวดท่านนำเป็นสวนไม่ได้ คือไม่สวดให้ใคร

ความสามารถพิเศษ/เมตตาจิต
1. รักษาคนวิกลจริตด้วยยา กดด้วยมีดอีโต้ ลงอาคม (จิตวิทยา) มีผู้มาให้รักษาตลอด>>
2. รักษาโรคทุกอย่างด้วยมีดอีโต้ และเป่าพ่นน้ำหมาก รดน้ำมนต์ วาจาสิทธิ์>>
3. มีพลังทางจิตสูง แปลงกายเป็นเสือสมิงได้ หายตัว สมัยท่านอยู่กับหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม สามารถย่นระยะทางบิณฑบาตรแถบพระขโนงกับหลวงพ่อคงผู้เป็นอาจารย์>>
4. อดีตเจ้าคณะจังหวัด วัดสัมปทวน เมตตาท่านมาก เพราะความเป้นพระตรงไปตรงมา พ.ศ.2469 ท่านหล่อพระธัมมจักรที่วัดลาดบัวขาว ทองเหลือง ทองแดง ลงหิน ทองคำ เหลือจากเทองค์ใหญ่ นายช่างแถว อ.พยุหะคีรี ทำพระนักษัตรให้โดยเก็บเงินทีหลัง เพราะท่านไม่อยากทำถูกนายช่างยัดเยียดให้ทำ ครั้นเวลาผ่านไปนายช่างก็มาเก็บเงิน ท่านไม่มีจ่ายให้ จึงฟ้องเจ้าคณะจังหวัดหลายครั้ง เจ้าคณะจังหวัดก็มาสอบสวน จะปลดจากเจ้าอาวาส ท่านก็พูดทำนองว่า ปลดผมก็ออกเพราะไม่อยากจะเป็น >>
มีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่เจ้าคณะจังหวัดมาที่วัด ลูกศิษย์นิมนต์หลวงพ่อให้ไปต้อนรับที่ท่าน้ำ ท่านบอกว่ามาจากไหนมาได้ ถึงวัดแล้วไม่ขึ้นวัดก็อยุ่ในเรือ กูไม่ไป จนกระทั้งปี พ.ศ. 2480 ท่านจองกฐินเพราะเชื่อมั่นในศีลาจารวัตร ของหลวงพ่อ นำคณะมาถวายสิ่งของโบราณ เช่น ตุ่มน้ำโบรารเขียวไข่กา เครื่องลายครามกระโถน ฯลฯ ปัจจุบันยังมีให้ชม

มรณภาพ  ท่านมรณภาพ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2500 สิริรวมอายุ 66 ปี

หลวงพ่อเชิดท่านมีเรือประจำตัวของท่านชื่อเรือมาตรประสาทพร ใช้เป็นยานพาหนะเวลาไปไหนมาไหนในสมัยนั้น เวลาได้ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันเรือได้หายไปจากวัดนานแล้ว จนกระทั่งนายประเสริฐ รอดอุดม ฝันเห็นหลวงพ่อเชิด ท่านถามว่าเอาเรื่อไปไว้ที่ไหน ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปหาซื้อถังตวงข้าว 2 ลูก ไปข้ามน้อยได้ 1 ลูก เขตน้ำนา 1 ลูก ได้เอามาไว้ที่บ้านนายแหยม เลยมองเห็นเรือจอดอยู่บนบก และตากแดด เรือหลวงพ่อเชิดลำนี้มีคนนำมาถวายที่วัดไผ่ขวาง จึงจำเป็นต้องจัดทอดผ่าป่าขอซื้อเรือคืนกลับมาในวันที่ 29 กรกฏาคม 2550 ซึ่งเรือลำนี้ทำจากไม้ตะเคียนอายุ 100 กว่าปี ปัจจุบันยังอยู่ที่วัด

 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้ในปี พ.ศ.2469  จำนวน 2 ชนิด คือ เหรียญหล่อประจำปีเกิด  เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมรูปพระพุทธ มีอักขระด้านหลัง ส่วนด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ประจำปีเกิด  หล่อด้วยเนื้อโลหะผสมประเภททองเหลือง  พร้อมทั้งได้สร้างรูปเหมือนหล่อขึ้นมาพร้อมกัน ซึ่งมือขวาจะถืออีโต้  ก้นจะบรรจุผงพุทธคุณ

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  แคล้วคลาด   

วัดในบริเวณใกล้เคียง

วัดรางวาลย์ วัดลาดบัวขาว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ

 

อำเภอบางคล้า
วัดโพธิ์บางคล้า
Wat Pho Bangkhla
(ฉะเชิงเทรา)
ฉะเชิงเทรา
ศาลสำเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(ฉะเชิงเทรา)
สวนมะม่วง
(ฉะเชิงเทรา)

 


 

 

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : kungthekop@hotmail.com [ 20:22 23/7/2556 183.89.248.117 ]
วันนี้ด้ไปทำบุญมา

ความคิดเห็นจากคุณ : kungthekop@hotmail.com [ 20:22 23/7/2556 183.89.248.117 ]
วันนี้ด้ไปทำบุญมา

ความคิดเห็นจากคุณ : รามสิงห์ [ 8:39 31/1/2556 110.168.92.194 ]
ขอชมภาพยนต์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเชิดถ้ายังพอมีเอาลงให้ดูหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : yongyutth.rt@hotmail.com [ 18:11 26/12/2555 110.49.105.62 ]
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาวเป็นพระที่สมควรเคารพและเป็นแบบอย่างกับพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทั่ไป เ

ความคิดเห็นจากคุณ : sss11@hotmail.com [ 2:20 11/10/2554 125.25.4.51 ]
มีรูปหล่อรุ่นแม่ชีสร้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ [ 10:22 29/10/2553 125.27.72.13 ]
คุณพ่อผมเคยเดินธุดงค์กับหลวงพ่อและพ่อบวชพร้อมลพ.จ้อยวัดหนองน้ำเขียวแต่พ่อบวชได้5พรรษา

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณกฤต [ 23:37 10/7/2553 222.123.174.89 ]
ให้เช่า เหรียญหลวงพ่อคูณปี17 ราคา 1000 ติดต่อ 0845919938 คุณกฤต

ความคิดเห็นจากคุณ : kuttjung79@hotmail.com [ 22:41 2/5/2553 118.174.43.56 : 118.174.43.56 ]
พ่อหนูบวชกับหลวงพ่อผิวเป็นรูปสุดท้ายก่อนท่านมรณะภาพ!!

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:30 18/4/2553 124.121.147.190 : 124.121.147.190 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อประจำปีเกิด+หล่อ ลพ กวย+พรหม+เดิม+ทบ+เขียน+ลพ เงินบางคลานแท้ๆ089-7913603ไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:7 9/4/2553 124.122.231.85 : 124.122.231.85 ]
ให้เฃ่าเหรียญปี 2469 4500 +พระดังๆอีกเยอะแถวรังสิตไม่แพงครับ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:17 5/4/2553 124.121.155.225 : 124.121.155.225 ]
ให้เช่าเหรียญปี 2469 ส-ภาพดี 6500 และพระทางบ้านสวยๆอีกมากราคากันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:33 2/4/2553 124.122.45.135 : 124.122.45.135 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่น 2469 ราคา15000 บ. และพระเกจิดังๆอีกมาก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : z-tun-z@hotmail.com [ 13:45 3/3/2553 117.47.196.228 : 117.47.196.228 ]
ผมเคยบวชที่วัดลาดบัวขาว เหรียญเล่นกันอยู๋หลักพันตั้นๆๆรูปหล่อรุ่นแลกที่หลวงพ่อทำเพื่อซื้อที่เข้าวัด3

ความคิดเห็นจากคุณ : mike.good@hotmail.com [ 8:40 1/2/2553 115.67.42.144 : 115.67.42.144 ]
ผมเป็นคนวัดลาดบัวขาว หลวงพ่อเชิดแปลงกายเป็นเสือได้

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:14 15/12/2552 124.121.155.211 : 124.121.155.211 ]
ให้เช่าเหรียญเก่าไม่ทราบราคา2469 พร้อมพระอีกเยอะโล๊ะขายมาที่บ้านรังสิตคลอง2 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 4:3 4/12/2552 124.121.147.82 : 124.121.147.82 ]
ให้เช่าเหรียญอัลปาก้าเก่ามากไม่แพงนะครับ มาดูได้ที่บ้านรังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:13 1/12/2552 124.122.232.203 : 124.122.232.203 ]
ให้เช่าเหรียญ 2469 ไม่แพงมาดูได้ที่บ้านรังสิตได้เลยแบบกันเอง0897913603ชาญ

ความคิดเห็นจากคุณ : คนบางกระเจ็ด [ 3:2 20/9/2552 222.123.146.241 : 222.123.146.241 ]
ป้องกันและขับไล่ คุนผีคุนคนชงัดนัก

ความคิดเห็นจากคุณ : suwat777@hotmail.com [ 15:28 30/8/2552 125.27.78.233 : 125.27.78.233 ]
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนหลวงพ่อเดินธุดงค์ ได้เดินไปทางหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปเจอฝูงควาย ชาวบ้านได้ห้ามท่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : autaiwat_a@hotmail.com [ 15:48 23/8/2552 58.136.8.139 : 58.136.8.139 ]
ผมมีทั้งเหรียญและรูปหล่อ เหรียญทำไมแพงนักล่ะตั้ง 70000 หรือว่าพิมพ์ผิด

ความคิดเห็นจากคุณ : autaiwat_w@hotmail.com [ 15:46 23/8/2552 58.136.8.139 : 58.136.8.139 ]
ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับท่านโดยตรง แต่เคยได้ยินญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนแปดริ้วเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าท่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : kangtuy@hotmail.com [ 20:41 16/6/2552 125.24.0.118 : 125.24.0.118 ]
ผมเป็นลูกศิษหลวงพ่อผิวอยู่ผมไม่เคยเห็นว่าจะกลายล่างชักที่...คนวัดสามแยก

ความคิดเห็นจากคุณ : ni.pon nipon@hotmail [ 8:2 13/6/2552 124.121.131.245 : 124.121.131.245 ]
เคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อผิว ท่านกลายร่างเป็นหมาดำ ส่วนเหรียญหลวงพ่อเชิดก็มี แต่ไว้บูชา

ความคิดเห็นจากคุณ : ni.pon.nipon@hotmail.com [ 9:51 1/3/2552 124.121.125.161 : 124.121.125.161 ]
เหรียญ 700000 รูปหล่อ แสน ขึ้น

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหม่ [ 1:8 17/2/2552 61.91.219.195 : 61.91.219.195 ]
มีเหรียหล่อธรรมจักร2469เล่นกันเท่าไหล่

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter