ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
 

หลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์) วัดไชยธาราม (ฉลอง) ภูเก็ต

 หลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์) วัดไชยธาราม (ฉลอง) ภูเก็ต

 

ข้อมูล วัดไชยธาราราม

                วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง 8 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่านสนามกีฬาสุระกุล เลี้ยวซ้ายไปห้าแยกฉลอง


                สมัยรัชกาลที่ 5
พระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) เป็นเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี ได้มรณภาพแล้ว


                เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร (วัดสัมโพธิหาร เดิมชื่อ วัดป่าอรัญนิรมล ประเทศศรีลังกา) ได้กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุที่ได้มอบให้วัดไชยธาราราม เคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงเดิมของศรีลังกา มีอายุกว่า 2,200 ปี มาแล้ว


                วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมายุครบ 72 พรรษา พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของศรีลังกาคือ พระปิยะทัสสะ นายะกะเถโร และพระกุศลาธรรมา แห่งวัดสัมโพธิวิหาร ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเยือนศรีลังกา เพื่อรับการถวายพระบรมสารีริกธาตุ


                วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2542สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาให้ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปรับพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสัมโพธิวิหาร ประเทศศรีลังกา และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาถึงประเทศไทย พ.ศ. 2543 สมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากศรีลังกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธบริษัทในจังหวัดภูเก็ต และบริเวณฝั่งอันดามัน

 

การเดินทาง

วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง 8 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่านสนามกีฬาสุระกุล เลี้ยวซ้ายไปห้าแยกฉลอง

ข้อมูลประวัติ

                เกิด                         พ.ศ.2370  พื้นเพท่านเป็นชาวตำบลฉลอง โดยกำเนิด

                อุปสมบท               ณ วัดไชธาราม (ฉลอง)

                มรณภาพ               วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2451

                รวมสิริอายุ            81 พรรษา

 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลต่าง ๆ ที่เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่ม  ล้วนเริ่มสร้างในสมัยท่านหลวงพ่อช่วง เป็นเจ้าอาวาส  และหลวงพ่อแช่มมรณภาพไปแล้ว  จะมีวัตถุมงคลอยูประเภทเดียวที่ทันท่านคือ ผ้าประเจียดสีขาว  ซึ่งท่านแจกลูกศิษย์คราขบถ ของกรรมกรทำเหมืองแร่ เท่านั้น

                เหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.2486  จัดสร้างพร้อมกับการสร้างรูปหล่อ  หลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง  ทำพิธี ณ วัดมงคลนิมิตร

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  เมตตามหานิยม


สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 

หมูหินพาชิมกุ้งมังกรยักษ์ที่ภูเก็ต
เมืองเก่าภูเก็ต
พาชิมพาเที่ยว เมืองเก่าภูเก็ต
ภูเก็ต ไซม่อน คาบาเร่ต์โชว์  สวยปิ๊งสาวจริง ๆ ยังต้องอาย
คาบาเร่ต์โชว์  สวยปิ๊งสาวจริง ๆ ยังต้องอาย

 

 

รูปของ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)
รูปของ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญเนื้อเงินลงยาปี2497
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญเนื้อเงินลงยาปี2497

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญเนื้อเงินลงยาปี2497
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญเนื้อเงินลงยาปี2497

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญรุ่นแรกปี2486
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญรุ่นแรกปี2486

พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญรุ่นแรกปี2486
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญรุ่นแรกปี2486

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
ความคิดเห็นจากคุณ : ya_ka_oo@hotmail.com [ 20:36 29/3/2551 58.9.18.55 : 58.9.18.55 ]
ขาย 0836547273

ความคิดเห็นจากคุณ : 0900678040 ท๊อป [ 11:54 20/8/2556 223.27.245.206 ]
ขายหลวงพ่อแช่ม86-97เนื้อเงินเนื้อทองแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : thomas2521@windowslive.com [ 0:20 15/7/2556 14.207.70.241 ]
ผมหนุ่มมีเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก๊ตปี่2497สภาพสวยยังไม่ใช้งานสนใจนัดเจอ0914366246อยู่ กรุงเทพ

ความคิดเห็นจากคุณ : kris.silanachai@yahoo.com [ 21:17 9/7/2556 1.0.250.160 ]
หาหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ปี 2486 หลังยันต์ม /2497 ยาแดง-ยาเขียว ส่งเมล์พร้อมราคาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ak.parinton.group@gmail.com [ 16:43 21/6/2556 223.207.192.190 ]
พ่อแช่มเหรียญสี่เหลี่ยม 2484/2498/2512/เหรียญรูปใข่2512/รูปหล่อ 2515/สนใจให้เช่าครับ(0884457227)

ความคิดเห็นจากคุณ : 0900678040 ท๊อป [ 11:54 20/8/2556 223.27.245.206 ]
ขายหลวงพ่อแช่ม86-97เนื้อเงินเนื้อทองแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : thomas2521@windowslive.com [ 0:20 15/7/2556 14.207.70.241 ]
ผมหนุ่มมีเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก๊ตปี่2497สภาพสวยยังไม่ใช้งานสนใจนัดเจอ0914366246อยู่ กรุงเทพ

ความคิดเห็นจากคุณ : kris.silanachai@yahoo.com [ 21:17 9/7/2556 1.0.250.160 ]
หาหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ปี 2486 หลังยันต์ม /2497 ยาแดง-ยาเขียว ส่งเมล์พร้อมราคาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ak.parinton.group@gmail.com [ 16:43 21/6/2556 223.207.192.190 ]
พ่อแช่มเหรียญสี่เหลี่ยม 2484/2498/2512/เหรียญรูปใข่2512/รูปหล่อ 2515/สนใจให้เช่าครับ(0884457227)

ความคิดเห็นจากคุณ : Opat [ 22:7 2/6/2556 27.55.2.187 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแช่ม บ๊อกสายฝนเล็กสนใจโทร0864074177อาม

ความคิดเห็นจากคุณ : kris-silanachai@yahoo.com [ 11:23 12/5/2556 1.0.245.14 ]
ต้องการบูชา หลวงพ่อแช่มปี12 หลังเลข 1 ใครสนใจโทรติดต่อ 081-6913029

ความคิดเห็นจากคุณ : kris_silanachai@yahoo.com [ 11:19 12/5/2556 1.0.245.14 ]
รับเช่าเหรียญพ่อแช่มปี 2497 ลงยาเขียว-ยาแดง ทุกสภาพ สนใจเมล์หรือ 081-6913029 ภูเก็ตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kris-silanachai@yahoo.com [ 11:23 12/5/2556 1.0.245.14 ]
ต้องการบูชา หลวงพ่อแช่มปี12 หลังเลข 1 ใครสนใจโทรติดต่อ 081-6913029

ความคิดเห็นจากคุณ : kris_silanachai@yahoo.com [ 11:19 12/5/2556 1.0.245.14 ]
รับเช่าเหรียญพ่อแช่มปี 2497 ลงยาเขียว-ยาแดง ทุกสภาพ สนใจเมล์หรือ 081-6913029 ภูเก็ตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nokcop2544@hotmail.com [ 11:21 25/4/2556 101.108.154.140 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแช่ม 2486 สนใจ 0841525656

ความคิดเห็นจากคุณ : rak_019@hotmail.com [ 15:12 14/4/2556 171.96.24.145 ]
รูปหล่อหลวงพ่อแช่มสนใจโทร 082-6591753

ความคิดเห็นจากคุณ : ch1_opd@hotmail.com [ 19:3 6/4/2556 14.207.129.26 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแช่มเหรียญเล็กลงยา 084-0721425

ความคิดเห็นจากคุณ : khunthep.94@gmail.com [ 4:22 21/3/2556 223.206.196.254 ]
เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง 2486 สนใจโทร 0881064679 นัดดูพระดูราคาได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : วิชัยวัฒน์ /vichiwat@gmali.com [ 8:39 6/2/2556 202.91.18.201 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแช่มปี2486สภาพขลังให้เช่าสองหมื่น 0816506924

ความคิดเห็นจากคุณ : thaiyuwa@gmail.com [ 11:12 1/2/2556 27.55.129.2 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่ม พ.ส.2486 หากมีคนสนใจก็จะปล่อยครับให้เช่า 950000 สนใจโทรติดต่อได้นะครับ 086-5439526

ความคิดเห็นจากคุณ : poxer_m3@hotmail.com [ 11:54 6/12/2555 203.158.120.53 ]
ต้องการขายหลวงพ่อแช่มรุ่นหม้อแปลงระเบิด สนใจติดต่อ ด่วน 090-9739832

ความคิดเห็นจากคุณ : kanthong_boss@hotmail.com [ 21:17 30/9/2555 183.88.249.198 ]
หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อช่วงเกจิลงยาสีเขียว2497เชียงใหม่โทร0848097610

ความคิดเห็นจากคุณ : kanthong_boss@hotmail.com [ 21:15 30/9/2555 183.88.249.198 ]
ผมมี หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อช่วง 2497 ลงยาสีเขียวหายากมาก อยาก ปล่อย ดู พระ ก่อนได้ โทร 0848097610

ความคิดเห็นจากคุณ : kruakradet@gmail.com [ 7:3 12/9/2555 1.2.128.137 ]
มีเหรียญหลวงปู่แช่ม หลังหลวงพ่อช่วง ปี 2497 สภาพสวยสุดๆ ๆ ๆ สนใจโทร 0821110787

ความคิดเห็นจากคุณ : นัน nwuti_2009@hotmail.com [ 16:9 4/9/2555 125.25.152.146 ]
ให้บูชาเหรียญหลวงพ่อแช่ม ปี2486 พระเก่าของพ่อเก็บใส่กล่องไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : ไก่ 084 2599048 [ 12:8 4/7/2555 180.183.25.216 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแช่ม ปี2486 พิมพ์ธรรมดารุ่นแรกต้องการปล่อยสนใจโทรเลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bu-ngaa@hotmail.com [ 10:8 31/5/2555 125.27.1.105 ]
ที่บ้านมี หลวงพ่อแช่ม ปี 2486 พ่อเจอใต้ท้องทะเลน่าจะเป็น พังงา น้องชายห้อยคออยู่ทุกวัน

ความคิดเห็นจากคุณ : phop26@Gmail.com [ 11:7 27/5/2555 49.48.96.184 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อเเช่มรุ่นเเรกยันต์วรรคสวยมากเเท้ดูง่ายสนใจสอบถามได้เปิด1400000สวยจริง..0833699771

ความคิดเห็นจากคุณ : nicha_2408@hotmail.com [ 13:53 15/5/2555 61.19.27.68 ]
มี หลวงพ่อแช่ม 2497 สภาพดีใส่กรอบทอง สนใจ ทาวเมลล์

ความคิดเห็นจากคุณ : atom22_lala@hotmail.com [ 21:0 13/5/2555 14.207.171.248 ]
มีเหรีญหลวงพ่อแช่มปี2486 สายฝนเล็กเนื้อทองแดงรมดำ ของคุณปู่คุณย่า ติดต่อ 088-2141944 หมู่บ้านประชาชื่น นนทบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : จอส ksjcomputer@hotmail.com [ 18:35 18/4/2555 223.207.74.13 ]
หลวงพ่อแช่ม 2497 และอีกหลารุ่นครับ สนใจติดต่อได้ครับ อยู่ภูเก็ต นัดดูได้ที่ ร้านครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : numni-13@hotmail.com [ 23:22 24/3/2555 49.237.222.82 ]
ผมก็มเหรียญ2486เป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่ สนใจโทร 0844500464 0898664689

ความคิดเห็นจากคุณ : taiynongpho2@gmail.com [ 4:48 8/3/2555 115.67.160.112 ]
อยากทราบประวัติพระบูชาไม้แกะ7นิ้วหลวงพ่อแช่มวัดฉลองม ข า ู้ เบ่งปั ห ห

ความคิดเห็นจากคุณ : lek-chaiya@mail.com [ 0:3 25/2/2555 110.49.233.125 ]
ผมอยากทราบพระกลีบบัววัดฉลองใครสร้างและสร้างเมื่อไหรเล่นหากันราคาเท่าไหรครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : บุญเลิศ [ 15:21 24/2/2555 223.207.75.125 ]
เหรียญหลวงพ่อแช่มลงยาหน้าเดียวสีส้ม2497สร้างปีไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : pnc_pathanun@hotmail.com [ 12:32 21/2/2555 223.207.194.144 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแช่ม 2497 สนใจสอบถามได้ครับ 0842443434

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณ วัฒน์ [ 21:41 10/2/2555 125.24.139.165 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อแช่ม2486 ราคา400,000บาท สนใจโทร0906643857

ความคิดเห็นจากคุณ : welcome-kik@hotmail.com [ 2:54 2/2/2555 110.164.110.211 ]
หลวงปุ่แชมปี38สภาพดีสนใจติดต่อ0821665716

ความคิดเห็นจากคุณ : August-2520@hotmail.com [ 10:58 28/1/2555 223.207.66.206 ]
เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองปี24ราคาที่เท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mongkolone@hotmail.com [ 8:38 19/1/2555 113.53.5.241 ]
อยากเห็นรูปพิมพ์ด้านหลัง2497ครึ่งองค์ที่เป็นเหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : jeng_ayutthaya@hotmail.com [ 11:20 12/1/2555 101.108.138.198 ]
ผมมี เหรียญ หลวงพ่อแช่ม รุ่น1 ปี พ.ส.2486 ปล่อย 0826850892

ความคิดเห็นจากคุณ : Supera99@hotmail.com [ 1:47 12/1/2555 110.49.242.178 ]
มีหลวงพ่อแช่มปี2497สภาพสวยมากพระเก็บ120000สนใจ0818456737ด่วนมาก่อนได้ก่อน

ความคิดเห็นจากคุณ : wera@ hotmailom [ 9:54 8/1/2555 118.174.62.155 ]
คุณน่าจะเปิดเสรีให้ดูได้ บางคนอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิก

ความคิดเห็นจากคุณ : suriya.pechsiri@valeo.com [ 13:15 27/12/2554 203.144.166.66 ]
อยากทราบราคาเหรียญหลวงพ่อแช่ม2497ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : phop26@Gmail.com [ 20:13 9/12/2554 223.206.50.154 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อเเช่ม..ยันต์วรรค..สนใจติดต่อ0872445471ถุกใจค่อยว่ากันขอบครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mazda36519@hotmail.com [ 21:5 17/11/2554 119.42.95.172 ]
ผมได้มา1เหรียญ ยัญวรรค mail มาดูรูปได้ ต้องการปล่อยถ้าได้ราคาพอควร

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง-ท่าน้ำนนท์ [ 2:32 8/11/2554 58.9.119.7 ]
รับเช่าเหรียญพ่อแช่ม ยันต์วรรค ราคาดี!!ครับ..086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : microsame@hotmail.com [ 10:55 7/11/2554 171.4.80.124 ]
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญรุ่นแรกปี2486 คุณภาพ 99% สอบถามราคาโทร 087-3610731

ความคิดเห็นจากคุณ : patthamas@hotmail.com [ 22:42 10/10/2554 223.207.77.164 ]
มีหลวงพ่อแช่มเนื้อเงินลงยาสีแดง2497เหรียญไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ทองแดงรมดำและรูปหล่อแขนทะลุ087-7116594

ความคิดเห็นจากคุณ : ออด [ 14:35 30/9/2554 125.27.19.29 ]
หลวงพ่อแช่มบังปืน.......สนใจเจอกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : sleepcacom8@hotmail.com [ 21:25 13/9/2554 223.207.69.116 ]
หลวงพ่อแช่มเนื้อเงินลงยาสีแดงรุ่น2497หลังยันต์ไม่ทราบว่าสร้างปีอะไรครับช่วยบอกด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pee_pitt@hotmail.com [ 0:29 22/7/2554 118.173.79.14 ]
มีเนื้อว่าน 2511 และ พศ ๒๔๘๖ (เลขไทย)

ความคิดเห็นจากคุณ : aojom602@hotmail.com [ 23:0 5/6/2554 182.53.222.6 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแช่ม 2486 ยันหกแถว สภาพ 100 หลวงพ่อแช่มแขนทะลุสภาพสวยมาก ติดต่อ 085-2497331 คุณโอ๋

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง-ท่าน้ำนนท์ [ 2:19 3/6/2554 58.11.23.114 ]
ยันต์วรรค (สวยสุดๆ..) วิ้งๆ แชมป์!! ภูเก็ตครับ!!.ประกันแท้!!ทั่วไทย..ชั้น 1.086-9887361ครับ..

ความคิดเห็นจากคุณ : im.aaa@hotmail.com [ 14:25 26/4/2554 110.171.14.8 ]
ต้องการปล่อยหลวงพ่อแช่ม2486สถาพยังสวยปล่อยแค่35000สนใจติดต่อ 0875548141

ความคิดเห็นจากคุณ : iamlabboy@yahoo.com [ 17:43 21/4/2554 223.205.133.19 ]
ผมเหลียญรูปหล่อหลวงพ่อแช่มปี 2504 หรือ2524 กันแน่นดูไม่ใช่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง-ท่าน้ำนนท์ [ 2:20 24/3/2554 58.9.162.180 ]
ยันต์ วรรค แชมป์ โลก!! เเท้ ดูง่ายไม่ต้องผจญภัย พังงา ภูเก็ต และพี่น้องที่นับถือพ่อท่าน086-9887361!!

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 2:10 7/3/2554 58.9.162.201 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองตรงข้าม"หอนาฬิกา"ร้านอยู่ตรงข้ามวินมอเตอร์ไซค์ครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 2:4 7/3/2554 58.9.162.201 ]
ยันต์ วรรค!! แชมป์ โลก!! ครับท่านพี่น้อง พังงา ภูเก็ต และพี่น้องที่นับถือพ่อท่าน086-9887361!!

ความคิดเห็นจากคุณ : pum2n4@hotmail.com [ 15:35 1/2/2554 118.172.111.180 ]
มีหลวงพ่อแช่มหลังพ่อช่วงปี2497 สนใจเมล์มาได้ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : sittapasomkit@hotmail.com [ 10:52 17/1/2554 115.67.145.107 ]
มีเหรียญหลองพ่อแช่ม 84 สภาพสวยเดิม เปิดไว้ 9200 ติดต่อ 0835850096 ด่วน คับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : 0878986035 [ 11:38 11/1/2554 58.9.79.112 ]
มีรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม รุ่นย้อนยุค ปี 2543 สนใจติดต่อโอ ราคาคุย 0878986035

ความคิดเห็นจากคุณ : ทน [ 19:21 26/12/2553 119.42.88.193 ]
มีหลวงพ่อแซมปี ๒๔๙๗ สนใจ ๐๘๔๓๙๙๑๙๑๔

ความคิดเห็นจากคุณ : men_ttt@hotmail.com [ 19:20 23/12/2553 223.207.137.112 ]
เหรียญหลวงพ่อแช่มรุ่น1ปี 2486 ถ้าสนใจติดต่อเบอร์ 0818650463

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 23:52 13/12/2553 58.9.163.32 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 23:51 13/12/2553 58.9.163.32 ]
อันดับ 1 เมืองภูเก็ต!! รูปหล่อ ปี15 สมาคมร้านทองสร้างครับไม่อยากผจญภัย!! โทรหาผมครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : s.panupong@myself.com [ 20:10 1/12/2553 61.19.67.223 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแช่มหลังหลวงพ่อช่วงปี2497สภาพ100% ครับ สนใจติดต่อมาทางเมลเลยนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : iu@thamail.com [ 13:2 30/11/2553 125.24.138.240 ]
2486ขาย500000 รุ่นแรกห้ามต่อราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 1:34 30/11/2553 58.9.163.197 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 1:33 30/11/2553 58.9.163.197 ]
ยันต์ วรรค!! แชมป์ โลก!! ครับท่านพี่น้อง พังงา ภูเก็ต และพี่น้องที่นับถือพ่อท่าน086-9887361!!

ความคิดเห็นจากคุณ : toi_heyisland@hotmail.com [ 18:39 19/11/2553 202.29.50.66 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่มหลังพ่อช่วงปี2497ขอชมได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : toi_heyisland@hotmail.com [ 18:38 19/11/2553 202.29.50.66 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่มหลังพ่อช่วงปี2497-v=,wfh8y[

ความคิดเห็นจากคุณ : yoyotem@hotmail.com [ 14:42 16/11/2553 183.89.207.2 ]
หลวงพ่อแช่มไม้เท้าศักสิทหลังยันเยอะปี2497 สนใจ0839709817

ความคิดเห็นจากคุณ : Putanarinton@yahoo.co.th [ 14:46 15/11/2553 202.151.4.17 ]
รูปหล่อลอยองค์ รุงที่ 1 เปิดบูชา 25,000.- บาท โทร 0823848770 (ภู ฯ) การไฟฟ้า จ.พะเยา

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:59 10/11/2553 124.121.156.107 ]
ให้เช่าเหรียญ97+หล่อรุ่นแรก-หล่อถือพัดยศ+ทวดเนื้อว่าน 97+05-เหรียญรุ่น1-2-3+ท่านซัง+นำ+ส 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 23:19 1/11/2553 58.9.158.76 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:39 29/10/2553 58.9.159.159 ]
เหรียญยันต์ วรรค สภาพแชมป์!!มณเทียรเรียกพี่!!รีบหน่อยนะครับพี่น้องที่นับถือพ่อท่าน086-9887361!!

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:14 27/10/2553 124.122.6.195 ]
ให้เช่าเหรียญ97+หล่อรุ่นแรก-หล่อถือพัดยศ+ทวดเนื้อว่าน 97+05-เหรียญรุ่น1-2-3+ท่านซัง+นำ+ส 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : kamtorn-ampring@hotmail.com [ 20:28 25/10/2553 117.47.211.105 ]
อยากดูภาพหลวงพ่อแช่มรุ่นไม้เท้าศักสิทธิ์

ความคิดเห็นจากคุณ : kamtorn-ampring@hotmail.com [ 20:28 25/10/2553 117.47.211.105 ]
อยากดูภาพหลวงพ่อแช่มรุ่นไม้เท้าศักสิทธิ์

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:54 20/10/2553 58.9.160.206 ]
มาใหม่ครับ เหรียญพ่อแช่ม(สายฝนเล็ก)86 สุดสวยครับ แท้!!ดูง่ายไม่ต้องผจญภัย!!086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:22 17/10/2553 58.11.6.69 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : krr_001@hotmail.com [ 11:55 13/10/2553 118.172.177.58 ]
มีเหรียญเม็ดแตงปี06เนื้ออัลปาก้าสภาพสวยเดิมๆครับ(นครสวรรค์)T.089-1576295

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 12:33 30/9/2553 61.90.88.113 ]
เนื้อหอมจริงๆครับยันต์ วรรค องค์นี้แชมป์เรียกพี่รีบหน่อยนะครับเนื้อคู่ตัวจริง 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:12 19/9/2553 124.122.233.189 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+ทวดเนื้อว่าน 97+เหรียญรุ่น 1 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 23:22 18/9/2553 58.9.245.253 ]
เหรียญยันต์ วรรคสภาพแชมป์เรียกพี่รีบหน่อยนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตและพี่น้องที่นับถือพ่อท่าน086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : ampbie@hotmail.com [ 20:35 17/9/2553 222.123.31.205 ]
ผมอยากทราบรูปหล่อหลวงพ่อแช่มมีกี่รุ่นราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : hs8dvo [ 16:51 13/9/2553 58.11.67.68 ]
อยากได็หนังสือหลวงพ่อแช่มเล่มใหญ่ราคาไม่แพงมากนักคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:59 8/9/2553 124.121.150.26 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+พระดังๆจากทางบ้านแท้ๆกันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : a_wongsa@hotmail.com [ 15:48 1/9/2553 180.180.231.126 ]
หลวงพ่อแช่ม รุ่น 100 องค์สร้างพ.ศใหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กภูเก็ต [ 15:44 1/9/2553 180.180.231.126 ]
อยากทราบว่าพระรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม รุ่น 100 องค์ สร้างพ.ศ ใหน

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 23:10 31/8/2553 111.84.6.210 ]
เหรียญยันต์วรรคปี86สวยแชมป์โลกราคานักสะสม!!โทรหาผมครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 22:52 31/8/2553 115.67.22.40 ]
ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงชาวภูเก็ตคงไม่ตั้งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดหรอกครับ!!

ความคิดเห็นจากคุณ : tron97890@hotmail.com [ 11:33 10/8/2553 117.47.212.117 ]
ต้องการปล่อยเหรีญนทองคำรูปไข่หลวงพ่อแซ่มวัดฉลองรุ่น 102 ปีที่ 65000 ใครสนใจติดต่อ 0863522388

ความคิดเห็นจากคุณ : piyapat_poo@hotmail.com [ 18:40 9/8/2553 118.173.62.116 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่มเนื้อว่านท่ายืนถือไม้เท้าสภาพสมบูรณ์ สนใจ mail มาได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:58 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+ทวดเนื้อว่าน 97+เหรียญรุ่น 1 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : market2dee@gmail.com [ 9:16 16/7/2553 182.232.93.209 ]
พระบูชา พระเครื่อง บ้านน็อคดาวน์ ที่ดิน ชมได้ที่ www.market2dee.com เชิญทุกท่านนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:41 15/7/2553 124.121.154.253 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+พระดังๆจากทางบ้านแท้ๆกันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:43 6/7/2553 124.121.155.82 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+พระดังๆจากทางบ้านแท้ๆกันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:1 1/7/2553 124.122.233.59 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+พระดังๆจากทางบ้านแท้ๆกันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : may_0215@hotmail.com [ 15:5 28/6/2553 203.130.131.134 ]
มีหลวงพ่อแช่มปี2497สภาพดี โทร.083-9868969

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ๊ก [ 19:45 22/6/2553 117.47.180.44 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแชมปี26 สนใจติดต่อ0801174831

ความคิดเห็นจากคุณ : modhospital@gmail.com [ 1:37 17/6/2553 124.121.124.176 ]
มีล็อคเก็ตหลวงพ่อแช่มจิ๋วปี15 พร้อมกล่องเดิม สอบถามได้0837021813

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:24 11/5/2553 124.121.156.230 : 124.121.156.230 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+รูปหล่อ+พระดังๆจากทางบ้านแท้ๆกันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 11:40 9/5/2553 125.24.27.108 : 125.24.27.108 ]
รับเช่าพระเหมาพระ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : s_thongyat@hotmail.com [ 0:44 26/4/2553 118.173.84.175 : 118.173.84.175 ]
,มีหลวงพ่อแช่มร่น2486สนใจ โทร0866864708

ความคิดเห็นจากคุณ : ok6228176@yahoo.com [ 15:1 22/4/2553 180.180.77.10 : 180.180.77.10 ]
อยากทราบว่าหลวงพ่อแช่มเนื้อว่านพิมพ์ใบเสมา หลังเจดีย์สถูป ใครสร้างและปีไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:20 18/4/2553 124.121.147.190 : 124.121.147.190 ]
ให้เช่า รูปหล่อ+เหรียญทองแดงรุ่นแรก+หล่อพิมพ์ถือตารปัตร+พระ ลพ ทวด 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : billepk77@hotmail.com [ 15:10 17/4/2553 110.164.232.229 : 110.164.232.229 ]
ขายแหวนเงินลงยาสีน้ำเงินหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ภูเก็ต คับหน้าจะปี2506นะคับสวยมาก 90% 082-4030327

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:32 9/4/2553 124.122.231.85 : 124.122.231.85 ]
ให้เช่ารูปหล่อ+เหรียญรุ่นแรก+ราคากันเองแถวรังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : tokyo833@hotmail.com [ 23:44 8/4/2553 117.47.209.175 : 117.47.209.175 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่มลงยา 2497 สนติดต่อ 0831801658

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:14 8/4/2553 124.122.7.23 : 124.122.7.23 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 86 เนื้อทองแดงเถื่อนสวยมาก+พระดังๆจากทางบ้านแท้ๆกันเอง089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:19 5/4/2553 124.121.155.225 : 124.121.155.225 ]
ให้เช่าเหรียญปี 2486+รูปหล่อ+พระดังๆสวยๆทางบ้านฝากมาราคากันเอง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:37 2/4/2553 124.122.45.135 : 124.122.45.135 ]
ให้เช่าเหรีญปี 86 สภาพดี 25000+รูปหลอ่ 30000บ. และพระอื่นดังๆอีกมากแถวรังสิต089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:29 23/3/2553 124.121.151.123 : 124.121.151.123 ]
ให้เช่าพระหล่อ ลพ แช่ม ทองแดง+เงิน ไม่แพง รังสิตครับ 089-7913603พร้อมอื่นๆอีกมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : โอ พิดโลก [ 19:23 19/3/2553 114.128.0.239 : 114.128.0.239 ]
ผมมีรูปหล่อปี12

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กหลอง [ 20:48 17/3/2553 222.123.76.102 : 222.123.76.102 ]
มีเหรียญสี่เหลี่ยมรุ่น102ปียันต์เมือง เนื้อทองคำ เลขที่องค์ 102 พอดีสร้างปีนี้เองสนใจ0805230652

ความคิดเห็นจากคุณ : daew_in@hotmail.com [ 12:13 9/3/2553 124.120.82.102 : 124.120.82.102 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแช่ม พส2486 หลังยันต์วรรค ราคาคุยกันได้ รับประกันแท้ล้านเปอร์ ติดต่อ 08-1710-8024

ความคิดเห็นจากคุณ : guang_jack@hotmail.com [ 19:28 4/3/2553 125.26.226.81 : 125.26.226.81 ]
ผมมีเหรียญใบโพปี2522 เนื้อเงินลงยา สนใจเมล์มาเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : lynn_tpd@hotmail.com [ 8:29 1/3/2553 117.47.87.211 : 117.47.87.211 ]
หล่อโบราณ พิมพ์แขนทะลุ สุดยอดครับ มหาอุด แทงไม่เข้า เมื่อ 10 ปีก่อนครับที่หาดบางเทา

ความคิดเห็นจากคุณ : wanlapapatchthai@yahoo.com [ 14:57 24/2/2553 202.143.162.74 : 202.143.162.74 ]
มีพระเครื่องให้แลกเปลี่ยนกับบูชาเยาะมากติดต่อ 0869476483 เชษฐ์ ภูเก็ต

ความคิดเห็นจากคุณ : bayphuket@hotmail.com [ 0:14 21/2/2553 118.173.139.41 : 118.173.139.41 ]
ปีนี้สร้างองค์พระสวยมากๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : ting_pipe@hotmail.com [ 20:13 20/2/2553 125.27.80.7 : 125.27.80.7 ]
มีรุ่น พ.ศ 2486 สภาพดี100% สนใจ 0870829118

ความคิดเห็นจากคุณ : indiana922@gmail.com [ 17:33 19/2/2553 180.180.76.133 : 180.180.76.133 ]
มีหลายรุ่นใครอยากได้โทรมาสอบถามได้ที่ 080-5205250 จากคนเก็ตแท้ๆไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : billepk77@hotmail.com [ 9:26 13/2/2553 117.47.88.198 : 117.47.88.198 ]
ผมต้องการขายเหรียญหลวงพ่อแช่ม2486สภาพของเหรียญ70%พิมยันวรรคคับร้อนเงินมากขาย25000บโทร089-2684949

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:29 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรก2486 35000 บาท-หล่อโบราณ 30000 และพระอื่นๆไม่แพงแถวรังสิต089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:58 8/2/2553 124.121.158.159 : 124.121.158.159 ]
ให้เช่ารูปหล่อโบราณและเหรียญทองแดงเก่าๆไม่แพงพร้อมพระเก่าอื่นๆอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : techin_phuket@hotmail.com [ 15:15 7/2/2553 113.53.74.105 : 113.53.74.105 ]
ผมมีเหรียญยันต์วรรคเนื้อเงินและทองแดง สนใจ 089-4718238

ความคิดเห็นจากคุณ : nattawut_pop@hotmail.com [ 12:47 7/2/2553 210.1.15.174 : 210.1.15.174 ]
ผมสนใจลอยองค์หลวงพ่อแช่มปี06ที่ราคาไม่สูงมากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ nattawut_pop@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : gnome@live.com [ 5:51 3/2/2553 210.1.11.11 : 210.1.11.11 ]
งานประจำปีวัดฉลอง 13-19/2/2553 และทางวัดได้สร้างเหรียญฉลุ สวยงามมาก รายระเอียด ทางwww.pralanna.co

ความคิดเห็นจากคุณ : kitipo_ng1820@hotmail.com [ 22:14 29/1/2553 115.67.218.251 : 115.67.218.251 ]
มีเหรียญรุ่น พ.ส 2486 สนใจติดต่อ 083-6446055

ความคิดเห็นจากคุณ : don-love-patong@hotmail.com [ 19:18 25/1/2553 180.180.74.184 : 180.180.74.184 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแช่มสี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้งหลังยันต์เนื้อทองแดงไม่มีปีพศ อยากทราบว่าพศ อะไร ช่วยบอก

ความคิดเห็นจากคุณ : lynn_tpd@hotmail.com [ 9:11 23/1/2553 117.47.210.28 : 117.47.210.28 ]
อยากได้พระบูชาหลวงพ่อแช่ม ปี 12 ราคา 18,000 บาท ใครมีโทรบอก 081-7373495 ผมหลิน ปุญญพัฒน์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : natt_28631@hotmail.com [ 15:3 21/1/2553 124.120.36.70 : 124.120.36.70 ]
ผมต้องการปล่อย เหรียญรุ่นแรก พ.ส.2486 ยันต์วรรคที่ 60,000 ติดต่อ นัท natt_28631@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:2 13/1/2553 124.121.158.243 : 124.121.158.243 ]
สุดยอดแคล้วคลาด คอนเฟิร์ม เหรียญรุ่นแรกปี86 35000 สนใจเอาไว้ขึ้นคอสำหรับผู้ที่ชอบพระสายใต้0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : play_girl_6_9@hotmail.com [ 18:0 6/1/2553 125.27.203.183 : 125.27.203.183 ]
กราบหลวงพ่อแช่ม

ความคิดเห็นจากคุณ : kitipo_ng1820@hotmail.com [ 8:34 4/1/2553 115.67.44.161 : 115.67.44.161 ]
มีเหรียญรุ่น พ.ส 2486 แบบรูปข้างบน รูปสุดท้ายครับ สนใจติดต่อ 083-6446055

ความคิดเห็นจากคุณ : นน [ 15:4 25/12/2552 124.121.83.98 ]
รักนะเกาะ

ความคิดเห็นจากคุณ : aon_252536@homail.com [ 17:50 21/12/2552 125.26.78.194 : 125.26.78.194 ]
ผม มีเหรียญ หลวงพ่อแช่ม ปี2497 0844975927

ความคิดเห็นจากคุณ : aon_252536@homail.com [ 17:47 21/12/2552 125.26.78.194 : 125.26.78.194 ]
ผม มีเหรียญ หลวงพ่อแช่ม ปี2497

ความคิดเห็นจากคุณ : nakarin_02@hotmail.com [ 10:30 17/12/2552 113.53.59.88 : 113.53.59.88 ]
มีเหรียญ ลพ. แช่ม 2497 แท้ 100 % โทร 081-5974107 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : mosikanut@hotmail.com [ 14:29 15/12/2552 222.123.139.97 : 222.123.139.97 ]
รุ้นที่เป็น พ.ศ ๒๔๘๖รุ้นไหนคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mosikanut@gmail.com [ 14:10 15/12/2552 222.123.139.97 : 222.123.139.97 ]
หลวงพ่อแชมที่เป็น พ.ศ ๒๔๘๖ วัดฉลองรุ้นไหนคับผมได้มา20กว่าปีแล้วเพราะเห็นเป็น พ.ส 2486

ความคิดเห็นจากคุณ : poom.pr@hotmail.com [ 15:9 14/12/2552 58.137.129.220 : 58.137.129.220 ]
ยากทราบจริงจริงเหรียญเม็ดแตงเงินลงถมปี2497ราคาประมาณเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 3:30 4/12/2552 124.121.147.82 : 124.121.147.82 ]
ให้เช่าเหรียญปี 2486 ทองแดงสภาพเก่าไม่แพงมาดุที่บ้านได้รังสิต0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:23 24/11/2552 124.122.232.215 : 124.122.232.215 ]
ผมได้รูปหล่อ 1 เหรียญ 2486 ให้เช่าเหมาๆไปเก็บครับ ชาญ 089-7913603 ไม่แพงนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:57 24/11/2552 124.122.45.212 : 124.122.45.212 ]
มีหล่อโบราณ 1 กับ เหรียญ 1 ให้เช่าไม่แพงไม่อยากเก็บหรือแลกของอะไรก้ได้ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:25 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
มีแบบเนื้อผงลอยองค์ปี 06 หายากครับได้จากคนใต้ปล่อยให้สะสม 8500 บาท 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:25 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
มีแบบเนื้อผงลอยองค์ปี 06 หายากครับได้จากคนใต้ปล่อยให้สะสม 8500 บาท 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : benz500sel@sanook.com [ 12:11 9/11/2552 110.164.228.250 : 110.164.228.250 ]
เหรียญหลวงพ่อแช่ม ปี2486หลังยันต์ 6 แถว100% มีรูป นัดดูพระได้ครับ 17000เบอร์ 0814244581 ฝั่งธน

ความคิดเห็นจากคุณ : volk1965@hotmail.com [ 14:36 5/11/2552 124.157.137.26 : 124.157.137.26 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแช่ม ปี 2486 หลังยันต์ 6แถว สถาพ 100% ให้เช่า 30000 อยู่ ตลิ่งชันครับมีรูป

ความคิดเห็นจากคุณ : hhhh [ 23:4 25/10/2552 222.123.149.197 : 222.123.149.197 ]
มีหลวงพ่อแช่มปี 2486 บล๊อกสายฝนใหญ่ เปิด 2500 รับประกันความแท้ 100 เปอร์เชน สนใจ 0810878456

ความคิดเห็นจากคุณ : ผู้รู้ [ 23:32 13/9/2552 117.47.204.22 : 117.47.204.22 ]
แจ้งให้ทราบว่าเหรียญ4เหลี่ยม2486ไม่มีครับ เพราะรุ่นแรกสร้างเมื่อ 2473สร้างที่วัดบางนมโคหลวงพ่อปาน

ความคิดเห็นจากคุณ : นนนนนนน [ 22:4 10/9/2552 125.27.19.178 : 125.27.19.178 ]
อยากรู้ว่าราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jum_bo_49@hotmail.com [ 2:38 27/8/2552 202.57.171.11 : 202.57.171.11 ]
เหรียญรุ่นแรก 2486 ราคาเท่าไหร่ ช่วยแจ้งหน่อย 082-327-5627 อุ๊ หรือ aupachat.takkinan@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : sunback09@hotmail.com [ 21:24 23/8/2552 113.53.77.215 : 113.53.77.215 ]
,มีเม็ดแตงเนื้อนากปี12ราคาเท่าไหร่มีการสร้างกี่เหรียญช่วยตอบหน่อยครับไม่ทราบประวัติครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sunback09@hotmail.com [ 0:51 22/8/2552 118.173.81.32 : 118.173.81.32 ]
ผมมีเหรียญเม็ดแตงเนื้อนากปี12สภาพประมาณ70-80/ไม่ทราบว่าราคาเล่นหาเท่าไหร่เนื้อนากสร้างกี่เหรียญครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sunback09@hotmail.com [ 11:34 21/8/2552 113.53.76.109 : 113.53.76.109 ]
ผมมีเหรียญเม็ดแตงเนื้อนากปี12สภาพประมาณ70-80/ไม่ทราบว่าราคาเล่นหาเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : สมชาย [ 19:26 9/8/2552 115.67.93.39 : 115.67.93.39 ]
สมเด็จหลวงพ่อแช่มวัดฉลองมีการสร้างหรือเปล่าครับวอนผู้ที่มีข้อมูลแนะนำด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กพังงา [ 6:22 8/8/2552 118.173.65.118 : 118.173.65.118 ]
หลวงพ่อแช่มวัดฉลองพื้นเพเดิมท่านเป็นคน บ่อแสนไทย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กพังงา [ 6:20 8/8/2552 118.173.65.118 : 118.173.65.118 ]
หลวงพ่อแช่มวัดฉลองพื้นเพเดิมท่านเป็นคน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chalawan21@windowslive.com [ 10:14 7/8/2552 58.10.80.219 : 58.10.80.219 ]
หลวงปูแช่มเหรียญ4เหลี่ยม ปี2486 สนใจโทร 0868989157

ความคิดเห็นจากคุณ : chalawan21@windowslive.com [ 10:12 7/8/2552 58.10.80.219 : 58.10.80.219 ]
เหรียญหลวงปู่แช่มสี่เหลี่ยมเนื้อทองแดง สวยสุดใจปี2486สนใจโทร 0868989157

ความคิดเห็นจากคุณ : wwwsien@hotmail.com [ 16:18 13/7/2552 203.144.180.65 : 203.144.180.65 ]
อยากทราบว่าหลวงพ่อแช่ม ลอยองค์ หลังคู้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.ไหนครับ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : joe2514_phuket@hotmail.com [ 15:29 30/6/2552 115.67.104.43 : 115.67.104.43 ]
ประมาณปี2520ระเบิดที่โรงภาพยนต์โกลกราม่าแขวนหลังเลข๑ เด็กเดินตั๋วเดินมาเรียกนั่งผิดระเบิดลงที่นั่งตา

ความคิดเห็นจากคุณ : sukbad@msn.com [ 23:23 25/6/2552 124.121.3.112 : 124.121.3.112 ]
เหรียญสี่เหลียมมีไหมคับรุ่นแรกๆคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : opop-servic@hotmail.com [ 11:4 22/6/2552 58.10.198.53 : 58.10.198.53 ]
พระเหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดไชธาราม(ฉลอง)เหรียญปี2497 ติดต่อ วัฒนวังโส 0812453055

ความคิดเห็นจากคุณ : teerasak846@hotmail.com [ 12:48 20/6/2552 58.8.172.127 : 58.8.172.127 ]
นำเสนอหลวงพ่อแช่มได้นะครับส่งเป็นรูปถ่าย ระบุรุ่นปีที่สร้างและระบุด้วยว่าทำจากอะไรตามMailข้างต้น

ความคิดเห็นจากคุณ : ต่อ [ 12:12 15/6/2552 117.47.138.16 : 117.47.138.16 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่มพิมสายฝนปี2486จะป่อย30000ต่อลองได้0896080616

ความคิดเห็นจากคุณ : wrpoom@hotmail.com [ 9:52 15/6/2552 61.19.98.125 : 61.19.98.125 ]
อยากทราบราคาเหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ด้านหลังมีปี 24 อยู่ ว่าราคาประมาณเท่าไหร่

ความคิดเห็นจากคุณ : yakuzaku13@gmail.com [ 11:53 14/6/2552 222.123.146.35 : 222.123.146.35 ]
หลวงพ่อแช่มนะเป็นคนจังหวัดพังงาคราบ

ความคิดเห็นจากคุณ : chalawan21@windowslive.com [ 21:4 7/6/2552 58.136.127.76 : 58.136.127.76 ]
ผมมีเหรียญ หลวงพ่อ แช่ม รุ่นปี2484 ของปู่ผม ครับ สนใจ 0869355171 ส่งเมลล์มาได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : san_ch@lycos.com [ 9:15 19/5/2552 144.5.59.105 : 144.5.59.105 ]
แหวนหลวงพ่อแช่ม เป็นเนื้อเงิน มีมั้ยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ป้อ [ 12:47 13/5/2552 119.42.85.116 : 119.42.85.116 ]
ตอนนี้หลวงพ่อทวดวัดทุ่งยาวที่พระอ. แดงปลุกเสก กำลังสร้างจองได้เลยที่วัด ดีมากๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : ddaymobile@hotmail.com [ 10:4 5/5/2552 117.47.204.116 : 117.47.204.116 ]
จากเด็กภูเก็ต จริยวัตรของพ่อท่านวัดหลองท่านงดงามมากท่านเป็นพระสมถะเรียบง่ายวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นล้วน

ความคิดเห็นจากคุณ : benzboonsoong@hotmail.com [ 10:41 26/4/2552 222.123.20.169 : 222.123.20.169 ]
ผมมีแขนทะลุปี12เนื้อนวะ3องค์สวยๆทั้งนั้นลงในหนังสือหลวงพ่อแช่มด้วยสนใจโทร0817370839

ความคิดเห็นจากคุณ : บิว [ 17:29 24/4/2552 222.123.74.4 : 222.123.74.4 ]
2486 2497 2512 2516 2526 มีบูชา สนใจ ติดต่อDexchobfun@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กภูเก็ต [ 11:52 21/3/2552 124.121.197.79 : 124.121.197.79 ]
ใช่คับ ผมเก็บสะสมหมดทุกรุ่นเลยคับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยม รูปไข่ หรือเนื้อว่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กหลอง [ 21:11 20/3/2552 222.123.75.37 : 222.123.75.37 ]
ดีใจครับที่มีคนชอบและสนใจกับหล่วงพ่อแช่มไม่ว่าจะรู่นไหนผมก็คนนึงที่ชอบและสัทธาหล่วงพ่อแช่มมากพอสมควร

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กภูเก็ต [ 20:49 20/3/2552 124.121.195.251 : 124.121.195.251 ]
หลวงพ่อแช่มส่วนใหญ่จะเป็นสายเมตตานะคับ ส่วนที่จะยิงเข้าหรือป่าวนั้นก็แล้วแต่ศัทธาคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : voonzen@hotmail.com [ 17:9 19/3/2552 124.121.35.108 : 124.121.35.108 ]
ผมมีพระเครื่องสะสมของเก่าหลายองค์สนใจ 081-920-1955

ความคิดเห็นจากคุณ : pee.kimtong@hotmail.com [ 19:44 14/3/2552 117.47.107.83 : 117.47.107.83 ]
อยากทราบว่าสมเด็จวัดฉลองราคา2500บาทให้เช่าไปถูกไหม

ความคิดเห็นจากคุณ : ป. ราไวย์ [ 14:17 29/1/2552 125.24.88.228 : 125.24.88.228 ]
ถ้าท่านสนใจจะเช่าบูชาพระของหลวงพ่อแช่ม เชิญได้เลยคับ ตอนนี้มีงานประจำปีอยู่คับหมดวันเสาร์นี้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : yimlamai909@hotmail.com [ 13:0 24/1/2552 58.9.113.221 : 58.9.113.221 ]
ผมมีรุ่น 2497 ครับ ปล่อยครับ 0854422560

ความคิดเห็นจากคุณ : pkt_srp@hotmail.com, [ 22:18 17/1/2552 203.155.182.233 : 203.155.182.233 ]
ผมมีหลวงพ่อแช่มแขนทะลุสภาพดี

ความคิดเห็นจากคุณ : b.2524@hotmail.com [ 17:1 7/5/2551 203.146.114.211 : 203.146.114.211 ]
อยากทราบประวัติรุ่นปราบอั้งยี่ครับช่วยบอกหน่อยครับขอบคุณครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter