ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
 

หลวงพ่อดิ่ง คงคสุวัณโณ วัดอุสภาราม (บางวัว)  ฉะเชิงเทรา

 หลวงพ่อดิ่ง คงคสุวัณโณ วัดอุสภาราม (บางวัว)

ข้อมูลประวัติ

เกิด                         วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2420 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู เป็นบุตรของ นายเหม  นางล้วน  เหมล้วน

อุปสมบท               เมื่ออายุ 20 ปี ณ พัทธสีมาวัดอุสภาราม (บางวัว) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2440  ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา

มรณภาพ               วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2495  ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เวลา 15.00 น.

รวมสิริอายุ            75 ปี 55 พรรษา

หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา ชื่อเกจินามนี้ สำนักนี้ แห่งเมืองแปดริ้ว นักเลงพระทั่วถ้วนทุกคนตองรู้จัก เพราะเหรียญของท่านเป็น หนึ่ง” ในเบญจภาคีเหรียญ หรือแม้แต่เครี่องรางของขลังจำลองรูป “ลิง ก็เป็นหนึงโนทำเนียบเครืองรางของขลังที่เล่นหากันราคาสูงยิงโนขณะนี้ พระครูพิบูลย์คณารักษ์ คงฺคสุวณฺโณ หรือหลังพ่อดิ่งเป็นชาวบ้านตำบลบางวัว ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “เกาะหลัง บ้าน” เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ .ศ. 2420 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 คำ เดือน 4 ปีฉลู จ. ศ .1239 เป็นบุตรโยมเหม โยม ล้วน นามสกุลเหมล้วน มีพี่เองด้วยกัน 16 คน ท่านเป็น บุตรคนที่ 8 พอเข้าวัยการศึกษา บิดามารดาได้นำท่านไปฝาก ศึกษาเลาเรียนให้อยูกับพระที่วัดบางวัว ด้วยชีวิตในวัยเด็ก ได้รับการอุปถัมภ์อยูกับพระรสพระธรรม ได้ขึมซาบเข้าไปใน จิตใจของท่านอย่างลึกชึ้ง ยามว่างก็จะเข้ามาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพคีอการทำนา สมัยก่อนทำนาจะทำปี ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงมีเวลาว่างมาก เพราะต้องรอ คอยฤดูฝนจึงจะทำนากันได้ จนกระทังทานอายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ โยมบิดามารดา จึงได้จัดการโหทานบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธฉมาวัดบางวัว เมื่อวันที่10 เมษายน พ .ศ.2440 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา โดยมีหลวงพอดิษฐ์ วัดบางสมัคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์จ่าง วัดบางสมัคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ปลอด วัดบางวัว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางพระวา คงฺคสุวณฺโณ เมื่อบวชแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางวัว ศึกษาพระธรรมวินัย จากพระอุปัชฌาย์เป็นเวลา 2 พรรษา แล้ว

ท่านก็ได้ เดินทางเข้ามาศึกษาปริยัติธรรมที่วัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีน) ในสมัยที่หลวงพ่อโมยังมีชีวิตอยู่ จากคำบันทึกทีหลังพอดิ่งเล่าให้ศิษย์ฟังวา ขณะที่มาอยู่ที่วัดไตรมิตรฯ เพียง 1 พรรษา พระอธิการเปีย เจ้าอาวาส วัดบางวัวก็มรณภาพลง พระภิกษุในวัดและญาติโยมได้ประชุมปรึกษากันมีมติให้ไปนิมนต์ท่านกลับมาดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อไป ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่อาจขัดศรัทธาของญาติโยมได้ จึงเดินทางมาครองวัดบางวัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 เรียกว่าบวชเพียง 3 พรรษาก็ไดเป็นเจ้าอาวาส วัดบางวัวเพิ่มเป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่บนที่นาของนายถ้วย สร้อยสุพรรณ ทางจากวัดในปัจจุบันไป 1 กม ต่อมาได้ย้าย มาตั้งอยู่ใกล้วัดปัจจุบันนี้ประมาณ 10 เส้นเศษ ครั้งหลังสุด ได้ย้ายออกมาอีก โดยนายหร่าย-นางเพียน ชัวล่ำ นางสังข์ นางทิ้ง น้อยจินดา นายเงิน นางสังวาลย์ อู่เจริญ ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันนี้
เมื่อหลวงพ่อดิ่งได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านก็เริ่มพัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ ในวัดซึ่งขณะนั้นกำลังชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ได้พัฒนาให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ-สามเณร
หลวงพ่อดิ่งได้เล่าให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังเสมอว่า อาจารย์ที่ฉันได้เล่าเรียนวิชามาด้วยกันจริง ๆ มีอยู่ 3 องค์อคือ 1.หลวงพ่อดิษฐ์ วัดบางสมัคร ซึ่งเป็ฯพระอุปัชฌาย์ของฉันเอง 2.หลวงพ่อเปิ้น วัดบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี องค์นี้ท่านเก่งมาก ขนาดปราบฝรั่งที่มันมาเผยแพร่ศาสนาศริสต์จนต้องยอมสยบต่อท่าน แน่ไม่แน่ขนาดฝรั่งยิงปืนไปที่โบสถ์วัดบ้านเก่าไม่ออกก็แล้วกัน 3.หลวงพ่อเปอะ วัดจวนเขื่อนขันธ์ พระประแดง สมุทรปราการ องค์นี้ท่านเก่งทางสมุนไพร แพทย์แผนโบราณ
หลวงพ่อดิ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2495 สิริรวมอายุ 75 ปี 55 พรรษา
วัตถุมงคลที่หลวงพ่อดิ่งสร้าง เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปีพ.ศ.2481 ที่เป็นที่นิยมเล่นหากันมาก และยังมีลิงจับหลัก เหรียญพระพุทธ ตะกรุด ผ้ายันต์ ตลอดจนพระปิดตาเนื้อเมฆพัด

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีหลายรุ่น เช่น เสื้อยันต์  ผ้ายันต์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งท่านมักเขียนด้วยมือ  ยาแคล้วคลาด  หนุมานแกะจากรากพุด  ตะกรุดชนิดต่าง ๆ

                เหรียญรุ่นแรกปี พ.ศ.2481 เป็นเหรียญทองแดงหูเชื่อม  เหรียญเงินลงยาแจกกรรมการ  และล็อกเกตขาว ดำ

                เหรียญรุ่นสองปี พ.ศ.2492 เป็นเหรียญรูปไข่ เนื้อทองแดง

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  เมตตามหานิยม 

แผนที่วัดบางวัว

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง


 

 

รูปของ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
รูปของ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญเนื้อเงินลงยา ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญเนื้อเงินลงยา ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญเนื้อเงินลงยา ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญเนื้อเงินลงยา ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญเนื้อเงินหลังล็อกเกตพระแก้ว ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญเนื้อเงินหลังล็อกเกตพระแก้ว ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรูปไข่รุ่น 2 ปี 2492 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรูปไข่รุ่น 2 ปี 2492 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรูปไข่รุ่น 2 ปี 2492 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรูปไข่รุ่น 2 ปี 2492 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวล็อกเกตขาว-ดำ รุ่นแรก ปี 2481
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวล็อกเกตขาว-ดำ รุ่นแรก ปี 2481

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวลูกสะกดเนื้อชินตะกั่ว
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวลูกสะกดเนื้อชินตะกั่ว

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวลูกอมเนื้อผลงคลุกรัก
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวลูกอมเนื้อผลงคลุกรัก

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวหนุมาน
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวหนุมาน

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
ความคิดเห็นจากคุณ : nop.mcu.kk@hotmail.com [ 16:23 3/4/2551 222.123.0.156 : 222.123.0.156 ]
มีหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว แต่ไม่รู้รุ่นไหน และเอาภาพลง net อย่างไง

ความคิดเห็นจากคุณ : lek.boonchird [ 9:19 8/6/2556 124.120.224.255 ]
ผมมีหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรก ปี 2481 .ใครอยากมได้ไปบูชา ติดต่อได้ 0814048451 เล็ก

ความคิดเห็นจากคุณ : Skot_collagen@hotmail.com [ 22:23 7/4/2556 27.55.172.161 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่ง รุ่นแรก 2481 เนื้อตระกั่ว รองพิมพ์ 0910037906

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmaail.com [ 13:40 4/4/2556 183.89.116.128 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรก ลปดิ่ง กะไหล่ทองสภาพสวยพร้อมพระเครื่องอื่นๆ สนใจ 0889787309 ชาญ

ความคิดเห็นจากคุณ : คน_บัวแก้ว [ 21:51 25/3/2556 110.49.251.113 ]
ใครไม่มีเหรียญหลวงพ่อรุ่นเก่าๆ ก็ลองหาเหรียญปี251แขวนก็ได้ครับ พุทธคุณนั่น สุดบรรยายจริงๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : chaikittiporn@gmail.com [ 21:23 16/3/2556 223.206.163.246 ]
หลวงพ่อดิ่งรุ่น2511 หลวงปู่ทิมปุกเสก รุ่นนี้ดีครับน่าสะสม ใครมีรุ่นนี้บ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : amzabzaa@gmail.com [ 16:16 8/2/2556 171.101.209.143 ]
ผมมีหลวงพ่อดิ่งรุ่นสาม สวยมาก 95% ราคา 7500 บาท และรุ่นอื่นอีกมากมาย สนใจ 0800553943

ความคิดเห็นจากคุณ : amzabzaa55@hotmail.com [ 19:5 30/1/2556 171.101.209.244 ]
ผมมีหลวงพ่อดิ่งรุ่นสาม สวยมาก 95% ราคา 7500 บาท และรุ่นอื่นอีกมากมาย สนใจ 0800553943

ความคิดเห็นจากคุณ : amzabzaa55@hotmail.com [ 9:43 13/1/2556 27.145.72.190 ]
ผมมีพระสมเด็จวัดบางวัวพิมพิ์พระประธาน(พิมพิ์ใหญ่)และเกตุทะลุซุ้ม สนใจ0800553943 คุยกันแท้100เปอร์เซ็น

ความคิดเห็นจากคุณ : San.tp09@gmail.com [ 10:56 23/12/2555 115.67.5.99 ]
มีเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่น2คับเนื่อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมาก เปิดราคาคับ0808255462อยู่ชลบุรีคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Skot_collagen@hotmail.com [ 2:18 21/12/2555 27.55.137.59 ]
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง เนื้อตระกั่ว รองพิม สภาพ เกือบ 100% เล่นหากันเท่าไหร่คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Skot_collagen@hotmail.com [ 2:18 21/12/2555 27.55.137.59 ]
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง เนื้อตระกั่ว รองพิม สภาพ เกือบ 100% เล่นหากันเท่าไหร่คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : amzabzaa55@hotmail.com [ 10:12 8/11/2555 183.89.2.201 ]
ใครอยากได้หลวงพ่อดิ่งรุ่นสองไว้บูชาติดต่อมาได้ที่ 0800553943 สภาพสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : ave_na69@hotmail.com [ 21:18 18/9/2555 110.49.226.193 ]
อยากได้หลวงพ่อดิ่งไว้ใช้สักองค์ สภาพดี ราคาถูก

ความคิดเห็นจากคุณ : Bee [ 14:58 27/6/2555 183.88.251.110 ]
ให้เช่ารูปหลวงปู่ดิ่ง ด้านหลังมีจาร์ณจากคนบางวัว0806430591

ความคิดเห็นจากคุณ : Bee [ 11:29 27/6/2555 183.88.251.110 ]
มีรูปหลวงปู่ดิ่งอยากทราบราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : ลูกศิษย์วัดบางว้ว [ 9:49 17/6/2555 171.7.189.66 ]
เมื่อเด็กเด็กเคยเห็นศพคนตายเผาไฟไม่ไหม้สัปเหร่อค้นในตัวมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่น๒เอาเหรียญออกแล้วถึงติดไฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : bvcxanm4@hotmail.com [ 22:14 16/6/2555 171.7.148.236 ]
เมื่อเด็กเด็กเคยเห็นศพคนบ้าในวัดบางวัวถูกเผาที่เชิงตะกอนในโรงเรียนไม่ติดไฟในตัวมีหลวงพ่อดิ่งรุ่น2

ความคิดเห็นจากคุณ : เก่ง/Anuwat_mut@hotmail.co.th [ 9:1 6/6/2555 171.4.167.219 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่ง2481 เจ้าของเก่าเอาไปหุ้มเงินมาครับ เนื้อข้างในยังเห็นเป็นทองแดงครับ สนใจดูพระได้ที่อยุธยาโทร089902817

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 13:13 8/5/2555 110.169.140.135 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรก กะไหล่ทอง ราคาไม่แพงแถวรังสิต 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : chaipan07@gmail.com [ 11:45 5/5/2555 180.183.150.27 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรก2481กะใหล่ทองต้องการขาย.50000บาท.สนใจ.0845235822

ความคิดเห็นจากคุณ : sosasak_2554@hotmai.coml [ 11:52 14/4/2555 202.62.96.18 ]
ผมมีสมเด็ด วักระฆังรุ่นแรกเก่ามากๆและหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรก 2481สวยๆหลวงปู่ฝั้นรุ่นแรกสวยมากๆ2882915 fj

ความคิดเห็นจากคุณ : ง่า...สกลนคร [ 11:22 14/4/2555 202.62.96.18 ]
สมเด็ดวัดระฆัง....พิมใหญ่...เก่ามากๆ.....แท้ 100 เปอร์เซ็นต์,,,,,,,ติดต่อขอดูได้ที่.......28803677

ความคิดเห็นจากคุณ : ง่า...สกลนคร [ 11:21 14/4/2555 202.62.96.18 ]
สมเด็ดวัดระฆัง....พิมใหญ่...เก่ามากๆ.....แท้ 100 เปอร์เซ็นต์,,,,,,,ติดต่อขอดูได้ที่.......28803677

ความคิดเห็นจากคุณ : topza33_2005@hotmail.com [ 17:45 27/3/2555 124.120.249.196 ]
ผมมีหลวงพ่อดิ่งคับข้างหลังเป็นสิงแต่เก่าพอสมควรลายอัคละจะเป็นเนื้อเดียวกับเหรียญรุ่นในคำบอกที ราคาปร

ความคิดเห็นจากคุณ : topza33_2005@hotmail.com [ 13:31 27/3/2555 124.120.249.196 ]
คือว่าบ้านผมมี หลวงพ่อ ดิ่ง อะคับ คือว่าเก่าพอสมควร รายอัคระแทบจะหายไปแต่ข้างหลัง เปงตัวสิงค์อะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jatupol_ta@hotmail.com [ 0:14 31/1/2555 124.121.240.41 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว ปี2467 สภาพสมบูรณ์กรอบทอง tel 0829901045

ความคิดเห็นจากคุณ : bo_2554_bem@hotmail.com [ 9:40 20/1/2555 183.88.92.88 ]
มี หลวงพเอดิ่งให้เช่า แท้ รุ่น 2481 ราคา คุยกัน 088-9560323

ความคิดเห็นจากคุณ : vanachai191@hotmail.com [ 14:29 18/1/2555 1.47.58.34 ]
ต้องการเช่า เหรียญ ทองแดงห่วงเชื่อม ปี81 ราคาแล้วแต่สภาพ 0813051151

ความคิดเห็นจากคุณ : Peeking_peerat@hotmail.com [ 19:44 10/1/2555 49.228.249.144 ]
ดิฉันมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งทองแดงปี2481หลังเป็นยันต์ให้เช่าดูสภาพได้สนใจ 0899277049

ความคิดเห็นจากคุณ : sornchai191@hotmeil.com [ 11:44 28/12/2554 1.47.156.127 ]
ต้องการเช่าหลวงพ่อดิ่ง ปี81 ราคาแล้วแต่สภาพ

ความคิดเห็นจากคุณ : todimg@hotmail.com [ 0:0 24/12/2554 119.31.24.147 ]
พระเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัวเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2481ให้เช่า 087-0841513

ความคิดเห็นจากคุณ : Tem [ 16:35 18/12/2554 202.91.19.169 ]
ใครมี หลวงพ่อดิ่ง เนื้อผง 2480

ความคิดเห็นจากคุณ : s.thit@yhaoo.co.th [ 12:42 17/12/2554 180.183.119.141 ]
มีเหรียญทองคำ หลวงพ่อดิ่งปลุกเสก หนัก8.8 กรัม ข้างเลือย

ความคิดเห็นจากคุณ : s.thit@yhaoo.co.th [ 11:27 17/12/2554 180.183.138.179 ]
เหรียญให้โชคดีจริงๆๆๆเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : s.thit@yhaoo.co.th [ 11:27 17/12/2554 180.183.138.179 ]
เหรียญให้โชคดีจริงๆๆๆเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : s.thit@yhaoo.co.th [ 11:26 17/12/2554 180.183.138.179 ]
เก่งจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : todimg@hotmail.com [ 22:16 9/12/2554 110.49.153.230 ]
มีหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว แต่ไม่รู้รุ่นไหนไม่มี พ.ศ บอก หลังยันต์

ความคิดเห็นจากคุณ : thechay99@hotmail.com [ 22:40 22/9/2554 124.122.59.57 ]
มครสนใจเหรียญรุ่นแรก ผมมีแบ่งให้เช่าบูชาครับสภาพ70%แท้แน่นอนครับสนใจติดต่อมานะครับ 081-918-2508

ความคิดเห็นจากคุณ : kittiwut9@gmail.com [ 22:16 16/9/2554 119.31.99.88 ]
อยากซื้อจริงครับใครมีเหรียญรุ่นแรก แท้ๆเสนอมาได้ครับ 0833820213

ความคิดเห็นจากคุณ : krutee11@hotmail.com [ 21:50 29/8/2554 124.121.222.86 ]
ผมมีลิงไม้แกะหลวงพ่อดิ่ง สวย สภาพดีมากๆ สนใจติดต่อ 0852557996

ความคิดเห็นจากคุณ : phongsak009@hotmail.co.th [ 17:34 30/6/2554 27.130.77.67 ]
ผมโดนยิงกับเพื่อน2คนเพื่อนผมตายแต่ผมรอดเพราะห้อยหลวงพ่อดิ่งติดตัว

ความคิดเห็นจากคุณ : rongdu_naja@hotmail.com [ 0:25 9/6/2554 134.159.137.201 ]
เหรียญกลมหลวงพ่อดิ่ง ออกปีไหนครับ ตัว พ มีเส้นแตก

ความคิดเห็นจากคุณ : pmony-2521@msn.com [ 12:1 8/5/2554 113.53.178.11 ]
มีเหรียญหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งต้องการขายเดือนร้อนเงิน แต่เป็นเหรีญที่สร้างมาแล้ว ๔๐ ปี แต่ไม่ใช่ของแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : นุ [ 18:4 3/5/2554 49.230.1.123 ]
ผมนับถือ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:51 19/4/2554 125.25.37.34 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : www.tom@ubon.com [ 17:11 18/4/2554 223.206.48.217 ]
ผมมีลิงปิดตา เนื้อทองเหลืองของหลวงพ่อ 1 องค์ ใครสนใจโทร 084 9622636

ความคิดเห็นจากคุณ : noppagaos@hotmail.com [ 19:28 2/4/2554 182.52.172.203 ]
หลวงพ่อดิ่ง รูปไข่ เนื้อตะกั่วรองพิมพ์ ปี81 สนใจโทร T.0871299315 อยู่บ้านโพธิ์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:9 27/3/2554 124.121.125.36 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น 2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ สิวลี-ปรก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:23 24/1/2554 125.25.55.187 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น 2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ สิวลี-ปรก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:26 22/1/2554 125.25.38.251 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น 2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ สิวลี-ปรก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : teeprakorn_b@hotmail.com [ 16:28 21/1/2554 124.120.138.162 ]
หนุมานพิมพ์วันทาแกะจากไม้รักมีการสร้างไหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : พระครูปลัดประสืทธิ์ ฉันทโก [ 17:8 16/1/2554 117.47.157.233 ]
ผมเป็นพระวัดบางวัว มีพระเพียบ 30กว่าองค์ใครนิมนต์ไปไหนได้คับ ติดต่อ087-6124714 เจริญพร

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 0:32 7/12/2553 125.25.47.83 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น 2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ สิวลี-ปรก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:56 10/11/2553 124.121.156.107 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น 2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ สิวลี-ปรก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : jaran.j@gmail.com [ 19:40 8/11/2553 110.49.51.36 ]
แหนบลงยาสีแดงรูปกงจักร 2510 ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : POJ_3399@HOTMAIL.COM [ 17:47 6/11/2553 118.172.177.154 ]
ลิงหลวงพ่อดิ่งที่แกะจากเขาควายเผือกมีไหมครับผมแลกพระมา เครียดมากช่วยตอบหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : uriwan_x@windowslive.com [ 12:23 26/10/2553 119.46.164.211 ]
มีซุ้มประตู วัดบางวัว อยากทราบว่า ราคาที่เช่ากันเท่าไหร จาก เด็กซอยบางจาก

ความคิดเห็นจากคุณ : amzabzaa@gmail.com [ 22:32 16/10/2553 111.84.8.113 ]
ผมรักวัดบางวัว และชอบเหรียญหลวงพ่อดิ่งมากคับ.

ความคิดเห็นจากคุณ : gameza10@hotmail.com [ 17:23 11/10/2553 222.123.247.92 ]
ผมมีเหรียญลงยาครับ แท้ดูง่าย (หายาก)

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:32 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:47 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : เอียเชียรบางวัว [ 15:35 10/9/2553 125.27.13.173 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งปี2481สนใจบูชา0816523453

ความคิดเห็นจากคุณ : Apple_p1@hotmail.com [ 16:12 7/9/2553 210.1.29.250 ]
มีเหรียญ หลวงพ่อดิ่ง รุ่นแจกกรรมการ ปี 2481 ลงยา ใครสนใจ ติดต่อ 089-515-9413_ยอด

ความคิดเห็นจากคุณ : อนุชิต [ 23:14 4/9/2553 114.128.58.42 ]
ผมรักวัดบางวัว

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 22:45 14/8/2553 183.89.75.148 ]
ใครมีเหรียญรุ่นแรกสวยๆสู้ตาย0816386374

ความคิดเห็นจากคุณ : siris67@hotmail.com [ 19:40 7/8/2553 124.120.205.229 ]
ให้เช่าหลวงพ่อดิ่งรุ่น2 สภาพสวย 25000 0875874562

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:53 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:33 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : nu-boss@hotmil.com [ 20:5 2/8/2553 222.123.123.138 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่ง2481ครับผมขับรถไปชนจนรถใช้ไม่ด้ายแต่ตัวผมไม่เป็นไรเลยครับ T 0890102543

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:47 15/7/2553 124.121.154.253 ]
ให้เช่าเหรียญปี81เนื้อเงินกรรการ+ทองแดง+ลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือกขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณกฤต [ 23:34 10/7/2553 222.123.174.89 ]
ให้เช่า เหรียญหลวงพ่อคูณปี17 ราคา 1000 ติดต่อ 0845919938 คุณกฤต

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:34 6/7/2553 124.121.155.82 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 81ทองแดง+เหรียญลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือก เหรียญ-ขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่งสะพานใหม่0856789233 [ 13:28 27/6/2553 110.49.12.188 ]
ผมมีเหรียญเงินลงยาปี2481มีเซียนพนันเคยให้ราคา60000ยังอยู่กับผมครับผมรักท่านมากสุดยอดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : suk.sa@hotmail.com [ 12:32 10/6/2553 58.9.185.92 ]
ผมมีตะกรุด7ดอกอยู่1ชุดสนใติดต่อด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:26 11/5/2553 124.121.156.230 : 124.121.156.230 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 81ทองแดง+เหรียญลพเอีย รุ่น1-2 +ลป เผือก เหรียญ-ขุดสระ+ลป โต๊ะ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 11:41 9/5/2553 125.24.27.108 : 125.24.27.108 ]
รับเช่าพระเหมาพระ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 1:58 7/5/2553 124.120.36.222 : 124.120.36.222 ]
ต้องการเช่าจริงรุ่น1-2 สวยๆสู้ราคาครับ0816386374

ความคิดเห็นจากคุณ : suraksa2008@hotmail.com [ 13:56 30/4/2553 202.151.6.29 : 202.151.6.29 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งเนื้อทองแดงปี2481ให้เช่าราคา9,000บาทต่อรองกันได้ครับโทร08-67966536สุรักษา

ความคิดเห็นจากคุณ : joeyplim@hotmail.com [ 13:45 22/4/2553 119.31.121.66 : 119.31.121.66 ]
ผมมีรุ่นปี 2481ผมเป็นรุ่นที่สาม ที่คุณตาท่านมอบให้ ก่อนท่านเสียชีวิต

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:7 9/4/2553 124.122.231.85 : 124.122.231.85 ]
ให้เช่าเหรียญทองแดง+เนื้อเงินหายากมาก+ลิงไม้แกะ +พรดังๆอีกมาก ลพโต๊ะ ไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:12 8/4/2553 124.122.7.23 : 124.122.7.23 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกปี 81ทองแดง+เนื้อเงินหายากนอกระบบ+พระดังๆจากทางบ้านแท้แถวร้งสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : bangun@hotmail.com [ 15:1 7/4/2553 124.157.132.163 : 124.157.132.163 ]
มีเสืองาเกาะหลักหลวงพ่อดิ่งสวยมากๆๆๆๆราคา๓๐๐๐๐บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:44 5/4/2553 124.121.155.225 : 124.121.155.225 ]
ให้เช่าเหรียญทองแดง+เหรียญเงินสุดหายากปี 81+พระทางบ้านดังๆมากมายราคากันเอง 089-7913603 แถวรังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:51 2/4/2553 124.122.45.135 : 124.122.45.135 ]
ให้เฃ่าเหรียญปี 2481 เนื้อทองแดง+เนื้อเงิน สุดหายาก+ลิงไม้แกะกันเอง+พระอื่นๆรังสิต089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ddd123-1925@hotmcil.com [ 12:0 18/3/2553 125.26.165.51 : 125.26.165.51 ]
ผมต้องการปล่อยเหรียญหลวงพ่อดิ่งสภาพสวยมาครับ ไม่แพง 45000 สนใจโทร0874319050

ความคิดเห็นจากคุณ : taechapol07.-@hotmail.com [ 9:59 13/3/2553 118.172.96.230 : 118.172.96.230 ]
ท่านใดสนใจเหรียญหลวงพ่อดิง 2481 รุ่นแรกทองแดง ติดต่อด่วนที่ อ. เตชาภณ ( ติดต่อผ่านเมล ด่วน)

ความคิดเห็นจากคุณ : amzabzaa@gmail.com [ 14:2 2/3/2553 115.67.247.11 : 115.67.247.11 ]
ผมอยากได้หลวงพ่อดิ่งปี 09 กับใบโพธิ์ สวยๆน่ะครับ ใครมีโทร 0800553943 เด็กบางวัว

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 22:25 26/2/2553 124.122.129.77 : 124.122.129.77 ]
อยากซื้อจริงครับใครมีเหรียญรุ่นแรกเสนอมาน่ะครับ0816386374

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:46 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ผมมีเหรียญรุ่นแรก 2481 เนื้อเงินไม่มีในสารบบ 2 เหรียญ ท้าพิสูจน์เก๊หรือแท้ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:45 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่าเหรียญ2481 50000บาท และพระอื่นๆไม่แพงแกวรังสิต089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : tin_tinza@hotmail.com [ 13:0 11/2/2553 125.27.114.10 : 125.27.114.10 ]
ผมชอบหลวงพ่อกิ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 10:44 10/2/2553 125.24.23.150 : 125.24.23.150 ]
มีเหรียญนาคปรกพื้นเงินหน้านาคสนใจ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : thanasiths@gmail.com [ 0:13 9/2/2553 124.120.245.74 : 124.120.245.74 ]
มีเหรียญเนื้อทองแดง ของหลวงพ่อปี2481 ติดต่อดูรูปได้ตาม mail นี้

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:6 8/2/2553 124.121.158.159 : 124.121.158.159 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกทองแดง+เงินไม่มีในสารบบสองเหรียญและพระอื่นๆ ชาญ089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : nopglavar@hotmail.com [ 22:5 7/2/2553 58.9.81.115 : 58.9.81.115 ]
ผมมีเหรียญเงินหลวงพ่อดิ่งรูปไข่หูเชื่อมต้องการให้เช่า _50000 บาท มีรูปให้ดู แอดมา

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:22 2/2/2553 124.121.149.13 : 124.121.149.13 ]
มีเหรียญทองแดง +เงิน ให้เช่าไม่แพงรวมแล้วคิดแค่ 150.000บาท รังสิตครับ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : สุขสันต์ คนบางกงใกล้บางวัว [ 10:8 15/1/2553 203.172.175.166 : 203.172.175.166 ]
แม่เคยเล่าให้ฟังว่า พ่อเคยโดนสิบล้อชน รถพ่อพังเละแต่พ่อไม่เป็นไรเลย เพราะแขวนเหรียญหลวงพ่อดิ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:10 13/1/2553 124.121.158.243 : 124.121.158.243 ]
เมตาดีนัก ให้เช่าเหรียญรุ่นแรก ทองแดง+เงิน ไม่แพงอย่างที่คิดสนใจคุยกัน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:38 30/12/2552 124.121.150.219 : 124.121.150.219 ]
ให้เช่าเหมา เหรียญเงินบล๊อคเขยื้อ+ทองแดง 100000 บ.เลิกสะสมแล้วพร้อมพระอีกมาก0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : rescue713@hotmail.com [ 16:24 27/12/2552 117.47.159.3 : 117.47.159.3 ]
ด้วยแรงศรัทธาเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึง ผมมี1องค์พ่อตาให้มา ท่านเคยเป็นเด็กวัดได้มาตอนแจกกรรมการวัด

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 10:51 24/12/2552 124.122.43.91 : 124.122.43.91 ]
ให้เช่า ลป ดิ่ง ทองแดง + เงิน แต่ถูกล้างแล้ว 250000 บาท อยากได้รถหรือจะแลกก็ได้089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:44 22/12/2552 124.121.148.156 : 124.121.148.156 ]
ให้เช่าเนื้อเงิน2481หายากมากๆพระล้างแล้ว 100000 บาทชาญ 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:26 15/12/2552 124.121.155.211 : 124.121.155.211 ]
มีเหรียญทองแดง+เนื้อเงินหายากให้เช่าไม่ทราบราคาแล้วแต่ให้เไม่แพงมาที่รังสิตได้เลย089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:27 24/11/2552 124.122.232.215 : 124.122.232.215 ]
ให้เช่าเหรียญ ลพ ดิ่ง ทองแดง สภาพพอใช้ครับไม่แพง 35000ไม่อยากเก็บเหมาๆไป 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : sun_sawang@hotmail.com [ 13:16 19/11/2552 125.27.129.223 : 125.27.129.223 ]
มีหลวงพ่อดิ่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481

ความคิดเห็นจากคุณ : sun_sawang@hotmail.com [ 12:1 19/11/2552 125.27.129.223 : 125.27.129.223 ]
มีหลวงพ่อดิ่ง เนื้อทองแดง มีคนเคยมาขอดูแต่ยังไม่ปล่อย สนใจติดต่อ 0811543223

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:33 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
พ่อให้มา เหรียญ ทองแดง 81 ดูไมเป็นให้เช่า 50000 รังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:33 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
พ่อให้มา เหรียญ ทองแดง 81 ดูไมเป็นให้เช่า 50000 รังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : natthapongg@hotmail.com [ 10:47 13/10/2552 113.53.37.114 : 113.53.37.114 ]
อยากทราบว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมี เนื้อเงิน หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mokulove_ch@hotmail.com [ 19:47 9/9/2552 124.157.187.153 : 124.157.187.153 ]
ผมมีลิงหลวงพ่อดิ่งปี2538 คับเขาเอาไว้ทำเกี่ยวกับรัยคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sak_somsak09@hotmail.com [ 18:48 7/9/2552 119.63.80.125 : 119.63.80.125 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อปี 2511 ผมนับถือบูชาทุกวันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : madee2504@hotmail.com [ 22:10 29/8/2552 115.67.81.104 : 115.67.81.104 ]
ผมมีลูกอมของหลวงพ่อดิ่ง 2 ลูก(พ่อของแฟนเป็นลูกศิษย์ก้นกุฎิก่อนที่หลวงพ่อมรณะภาพ)ปัจจุบันพ่อเสียแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : mrpon_1@hotmail.com [ 21:44 6/8/2552 117.47.30.82 : 117.47.30.82 ]
ผมเชื่อครับเพ่Dจิงๆๆๆไม่ไหม้บ้านตัวเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : pradee@pradung.com [ 12:33 3/8/2552 58.147.40.185 : 58.147.40.185 ]
ไม้แกะลิงหลวงพ่อดิ่ง สนใจ 085 -740-7042 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : honda_tena@hotmail.com [ 23:1 5/7/2552 125.27.112.148 : 125.27.112.148 ]
มี 7ดอก ยาแคล้วคลาด ลูกอม รุ่นสอง รุปถ่าย ร่น1แจกกรรมการ สวยกริบ สนใจมาที่เมลล์คุยกันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : honda_tena@hotmail.com [ 22:57 5/7/2552 125.27.112.148 : 125.27.112.148 ]
ผมมีพระเครื่อง-เครื่องรางชุดหลวงพ่อดิ่งหลายชุดครับแบบครบเซ็ทครับ ทั้งลุกอม ยาแคล้วคลาด ลิงรากพุด

ความคิดเห็นจากคุณ : korn.nnn@hotmail.com [ 15:8 30/5/2552 222.123.1.233 : 222.123.1.233 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่น2แต่เป็นเนื้อเงินมีหรือเปล่าขอข้อมูลด้วยถ้ามืสนใจโทร0860621709ขอบคุณ

ความคิดเห็นจากคุณ : amrin_bangpakong@yahoo.com [ 13:43 29/5/2552 125.27.113.245 : 125.27.113.245 ]
ผมมีตระกรุต7ดอกหลวงพ่อดิ่งสนใจ 0800909813

ความคิดเห็นจากคุณ : korn.nnn@hotmail.com [ 16:39 1/5/2552 124.120.98.44 : 124.120.98.44 ]
มีเหรียญหลวงพ่อดิ่งเนื้อเงินรุ่น2สภาพสวยถ้ามีคนสนใจคุยกันได้โทร0860621709

ความคิดเห็นจากคุณ : amorn221@thaimail.com [ 21:0 4/4/2552 119.31.69.173 : 119.31.69.173 ]
หลวงพ่อดิ่งมีการจัดสร้างหัวแหวนหรือเปล่าครับใครรู้ช่วยสงเคราะห์รูปพร้อมข้อมูลด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : b-boy-00@hotmail.com [ 14:35 2/4/2552 125.27.144.98 : 125.27.144.98 ]
www.pt-amulet.com เวปให้เช่าบูชาพระเครื่องแบบมีมาตรฐานสูง ในเครือท่าพระจันทร์ มีการรับประกันสินค้าดี

ความคิดเห็นจากคุณ : sitmaiaok@hotmail.com [ 17:48 20/3/2552 58.8.145.93 : 58.8.145.93 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรกเหรียญเนื้อเงินแบ่งให้บูชาคับติดต่อได้ที่0846890116

ความคิดเห็นจากคุณ : t.haweep27art@hotmail.com [ 16:32 16/3/2552 115.67.112.206 : 115.67.112.206 ]
กระผมนับถือหลวงพ่อมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : คนบางวัว [ 20:4 20/2/2552 125.25.58.15 : 125.25.58.15 ]
ผมดีใจที่ทุกคนรักและนับถือหลวงปู่ดิ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : cha.1912@hotmail.com [ 15:55 7/2/2552 203.144.139.230 : 203.144.139.230 ]
ผู้สนใจ ลิงหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว ติดต่อ ชะ 082-4577437

ความคิดเห็นจากคุณ : cha.1912@hotmail.com [ 13:54 7/2/2552 203.144.139.230 : 203.144.139.230 ]
ผู้สนใจ ลิงหลวงพ่อดิ่ง ติดต่อ ชะ 082-4577437

ความคิดเห็นจากคุณ : mgrprapan@gmail.com [ 15:17 3/2/2552 202.142.193.21 : 202.142.193.21 ]
ใครมีลูกกะบกฝั่งตะกรุดของหลวงปู่บ้าง เยี่ยมมากนำครับ คนพื้นที่รู้จักดี

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้า [ 19:11 27/1/2552 124.120.251.107 : 124.120.251.107 ]
ผมมีไว้ไม่ขายเรอของดีอยู่ที่ใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : ronaldo_gott@hotmail.com [ 16:36 3/1/2552 115.67.42.228 : 115.67.42.228 ]
สวยมาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bas_ati0@hotmail.com [ 17:18 24/12/2551 115.67.104.87 : 115.67.104.87 ]
ไม่มีหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวรุ่นปี 2517

ความคิดเห็นจากคุณ : 0878694257 [ 11:40 17/12/2551 202.151.183.162 : 202.151.183.162 ]
มีเหรียญหลวงพ่อดิ่ง ปี2481 หูเชื่อมหักสนใจ0878694257 ราคา50000฿

ความคิดเห็นจากคุณ : โทน [ 17:11 19/10/2551 124.121.46.151 : 124.121.46.151 ]
ผมบูชาตระกรุดโทนหลวงพ่อดิ่ง สุดยอดครับ ผ่านมาเยอะ สบายๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ เมืองขอน [ 19:50 14/10/2551 125.26.146.32 : 125.26.146.32 ]
ผมมีลิงงาช้างแกะงาแท้นะครับลิงนั่งแต่ไม่มีหลักบางเซียนบอกของหลวงพ่อดิ่งบางเซียนบอกไม่ไช่รบกวนผู้รู้

ความคิดเห็นจากคุณ : paman_ppp@hotmail.com [ 15:56 9/10/2551 58.136.75.6 : 58.136.75.6 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อดิ่งแต่เป็นเนื้อเงินครับไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือป่าวเหมื่อนกับเหรียญทองแดงทุกอย่าง

ความคิดเห็นจากคุณ : jirayuthh@hotmail.com [ 23:9 27/9/2551 124.121.54.4 : 124.121.54.4 ]
ผมมีลิงจับหลักหลวงพ่อดิ่งสวยมากๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : คนบางวัว [ 22:33 12/9/2551 202.149.25.236 : 202.149.25.236 ]
เมื่อก่อนมีผ้าป่าจากสมุทรปราการแวะมาไหว้พระ และบางคนบูชาแหนบหลวงพ่อไปหลายคน ขากลับรถคว่ำคนที่บูชาแหนบไม่เป็นอะไรเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : nuttawat_jia1@hotmail.com [ 11:50 15/8/2551 58.8.59.141 : 58.8.59.141 ]
ผมมีลิงจับหลัก แต่เป็นงาแกะนะ กับลูกอมหลวงพ่อดิ่งที่หลวงพ่อดิ่งให้หลวงพ่อครึ้มมาแจกที่วัดคลองสวนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sikkha_16@hotmail.com [ 16:5 13/8/2551 58.10.84.19 : 58.10.84.19 ]
อยากได้ลิงจับหลักของหลวงพ่อชอบมากๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : byuth@windowslive.com [ 18:39 11/8/2551 202.149.24.161 : 202.149.24.161 ]
ผมมีเหรียนรูปอาร์ม อยากทราบว่าออกปีไหนครับเป็นเนื้อทองแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:54 10/8/2551 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
เคารพเละนับถึอหลวงปู่ด้วยใจจริงชีวิตจะมีแต่สิ่งดี?ไฟใหม้บ้านผมของทุกชิ้นไม่ใหม้แต่บ้านข้าง?โดนใหม้

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:42 10/8/2551 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาญชัย [ 11:41 10/8/2551 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
บ้านผมโดนไฟใหม้แต่รูปถ่ายหลวงปู่และของในบ้านไม่โดนใหม้ทั้งที่บ้านผมติดกับต้นเพลิง

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter