ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
 

หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ  เพชรบุรี

 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ  เพชรบุรี

 

ประวัติ

วัด เขาบันไดอิฐ  แต่เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มามีฐานะเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ใน ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี บนเขาบันไดอิฐแห่งนี้มีถ้ำอยู่มากมาย มีหลักฐานว่าในแผ่นดินพระบรมราชาที่ 2 พระเชษฐาธิราช พ.ศ.2171 "พระศรีศิลป์" ซึ่งเป็นเชื้อสายพระเจ้าทรงธรรม ได้ถูกจับกุมและถูกเนรเทศจากอยุธยามาคุมขังอยู่ที่ถ้ำเขาบันไดอิฐแห่งนี้ เพราะคิดคดซ่องสุมผู้คน คิดแย่งชิงราชสมบัติ แต่แผนการได้รั่วไหลออกมาเสียก่อน

เมื่อ "พระศรีศิลป์" มาถูกจองจำที่นี่ก็ได้มี "หลวงมงคล" ซึ่งเป็นพระญาติทางฝ่ายมารดาของพระศรีศิลป์ คุมบ่าวไพร่ มาทำการขุดเจาะถ้ำ ทางด้านอื่นให้ทะลุติดต่อกันหลายถ้ำจนถึงถ้ำใหญ่ที่คุมขังพระศรีศิลป์ ซึ่งมีแผ่นกระดานตีปิดปากถ้ำ และมีทหารเฝ้ายามคอยส่งอาหารและน้ำ ใส่ตะกร้าหย่อนลงไปให้ ปรากฏว่าอาหารและน้ำไม่มีใครแตะต้องคงอยู่ตามเดิม ตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงขานรับ ก็คิดว่าพระศรีศิลป์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว จึงรายงานให้ทางกรุงศรีอยุธยาทราบและมีคำสั่งให้ถมดินปิดปากถ้ำเสีย

"พระ ศรีศิลป์" เมื่อลอบออกจากถ้ำมาได้ ก็หลบซ่อนตัว ซ่องสุมผู้คน และทหารทำการขบถต่อแผ่นดิน ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เพชรบุรี แต่ต่อมาได้ถูกจับตัวส่งกลับไปกรุงศรีอยุธยาและถูกสำเร็จโทษ

วัดเขา บันไดอิฐยังมีประวัติและเรื่องราวอีกว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายระหว่าง พ.ศ.2240-2249 รัชกาลของพระพุทธเจ้าเสือ มีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า "พระอาจารย์แสง" เคยบวชอยู่ที่วัดมเหยงค์ กรุงศรีอยุธยา เป็นพระภิกษุที่มีเวทย์มนต์ขลัง เชี่ยวชาญทั้งในพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ การวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งได้ธุดงค์มาพักที่วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี "พระอาจารย์แสง" จำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้จนมรณภาพ เพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งสงบ วิเวก เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม (ในสมัยรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ก็เคยมาเยือนที่วัดเขาบันไดอิฐ และได้ร้อยกรองถึงสถานที่นี้ไว้ใน "นิราศเมืองเพชร")
ตามประวัติ ศาสตร์กล่าวว่า "พระอาจารย์แสง" เป็นพระอาจารย์ของ "พระเจ้าเสือ" สอนทางเวทย์มนต์คาถา และเหตุที่พระอาจารย์ธุดงค์มาอยู่ที่วัดเขาบันไดอิฐก็เพราะน้อยใจที่กล่าว ตักเตือนพระเจ้าเสือไม่ให้ประพฤติในทางโหดร้ายต่อสตรีไม่ได้ พระอาจารย์แสงเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้ กษัตริย์ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ความขลังของวิชาที่เรียนมาเสื่อมลงด้วย

"พระเจ้าเสือ" พระองค์นี้มีนิสัยดุดัน ชอบหมกมุ่นในกามราคะ ชอบฆ่าสัตว์ แต่ทรงพระปรีชาสามารถในทางไสยศาสตร์ เวทย์มนต์คาถา ไพร่ฟ้าประชาชนเกรงกลัวมาก จึงขนานนามพระองค์ว่า "พระเจ้าเสือ" (ขุนหลวงสรศักดิ์) มีบันทึกอยู่ในพงศาวดารความว่า

"พอพระทัยเสวยน้ำ จัณฑ์ และเสพสังวาสด้วยดรุณีอิตถี อายุ 11-12 ปี ถ้าสตรีใดโยกโคลงไปทรงพระโกรธ ลงพระอาญาถองยอดอกตายคาที่ ถ้าสตรีได้ไม่ดิ้นเสือกโคลงนิ่งอยู่ชอบอัชฌาลัย พระราชทานบำเหน็จรางวัล ประการหนึ่ง ถ้าเสด็จไปประพาสมัชฉาชาติฉนากฉลามทางชลมารค ทรงทะเลเกาะสีชัง เขาสามมุข และประเทศใดย่อมเสวยน้ำจัณฑ์ไปพลาง ถ้าหมู่พระสนมนิกรนางไนและมหาดเล็กชาวที่ทำให้เรือพระที่นั่งโคลงไหวไปมิได้ มีวิจารณปราศจากพระกรุณาญาณ ลุอำนาจแก่พระโทโส ดำรัสสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดท้างไปในทะเล ให้ปลาฉลากฉลามกินเป็นอาหาร ประการหนึ่งปราศจากเบญจางคิกศีลมักพอพระทัย ทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนาง แต่นั้นมาปรากฏเรียกว่า "พระเจ้าเสือ"

ครั้ง ที่พระเจ้าเสือเสด็จมาเยือนเมืองเพชร พระองค์โปรทราบเบ็ดโดยเรือพระที่นั่งพายในท้องที่ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม กรรมการเมืองเพชรสมัยนั้นได้จัดสร้างพลับพลารับเสด็จไว้ที่บ้านคุ้งตำหนัก และตามตำนานยังมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า พระเจ้าเสือได้ประกาศเป็นกฎหมายไม่ให้ราษฎรจับปลาที่พระองค์ทรงโปรด ปลาที่พระองค์ทรงโปรดมากคือปลาตะเพียน และปลาหมอ

นอกจากพระเจ้าเสือ จะเสด็จมาเมืองเพชร เพื่อตกปลาและคล้องช้างแล้ว พระองค์ยังมีพระประสงค์เพื่อขอร้องให้พระอาจาร์แสงกลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วย แต่ก็ไม่สำเร็จ อาจารย์แสงไม่ยอมกลับพระองค์จงจนพระทัยยอมพระอาจารย์ แต่ก็โปรดฯให้บูรณะซ่อมแซมวัดเขาบันไดอิฐขึ้นใหม่ให้สวยงามหลายอย่าง วัดจึงเจริญรุ่งเรือง

และในสมัยโบราณก็ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ วัดจะต้องมีเกจิอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านอาคม รวมถึงเก่งทางวิปัสสนาหรือทางใน ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ใกล้ชิดเหมือนที่วัดเขาบันไดอิฐ เพราะปรากฏยืนยันเป็นหลักฐานได้ว่าวัดเขาบันไดอิฐยังมีพระอาจารย์ชื่อว่า "เหลือ" เป็นพระมีเวทย์มนต์ขลังมาก ผู้คนนับถือเยอะ เล่ากันว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อทหารเมืองเพชรจะออกรบจะต้องมาขอผ้ายันต์และตะกรุดโทน หรือไม่ก็สักยันต์ลงกระหม่อม รดน้ำมนต์เพื่อเพิ่มความขลังให้รอดปลอดภัยกลับมา

สถานที่น่าสนใจ

หน้าบันพระอุโบสถ วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผล งานไว้เหนือหน้าบันพระอุโบสถ เป็นลายปูนปั้นที่งดงามงามสกุลช่างเมืองเพชร เป็นรูปลายกนกเปลวพลิ้วล้อมรูปครุฑ

ถ้า วัด เขาบันไดอิฐมีถ้ำหลายแห่งที่น่านำชมโดยถ้ำแรก คือ “ถ้ำประทุน” มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำทั้งสองด้าน ลึกเข้าไปจะเป็นถ้ำ “พระเจ้าเสือ” ที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่า พระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสง และได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถ้ำแห่งนี้ ถัดจากถ้ำนี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถ้ำพระพุทธไสยาสน์ จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ และตรงซอกผนังถ้ำมีประทุนเรือทำด้วยไม้เก่าแก่มาก เป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง นอกจากถ้ำทั้งสามนี้แล้ว ยังมีถ้ำอื่น ๆ เช่น ถ้ำพระอาทิตย์ ถ้ำพระจันทร์ ถ้ำสว่างอารมณ์ ถ้ำช้างเผือก และถ้ำดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮัลเบิร์ต ผู้สำเร็จราชการเมืองปอร์นสวิค (Braunschweig) ประเทศเยอรมัน ผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้

ที่ตั้งและการเดินทาง

ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง 3171 ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร

 

 

 

ข้อมูลประวัติ

เกิด                         ปี พ.ศ.2421  เดือนเมษายน ปีระกา ณ บ้านามเรือน  เพชรบุรี  เป็นบุตรของ นายแป้น  นางนุ่ม  อ้นแสง

อุปสมบท               ประมาณปี พ.ศ.2441  ณ วัดเขาบันไดอิฐ

มรณภาพ               วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2517  ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีขาล

รวมสิริอายุ            95 ปี

 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลของท่านมีหลายรุ่น เช่น

 เหรียญรุ่นแรก ปี 2503 มี 2 เนื้อ คือ เนื้อเงิน  เนื้อและทองแดง

 เหรียญรุ่นสอง ปี 2507 ลักษณะคล้ายกับรุ่นแรก

 เหรียญรุ่นตระกูลโจว ปี 2510  ที่ระลึกครบรอบ 89 ปี

เหรียญรุ่นแม่ทัพภาค ปี 2511 , ปี 2513

เหรียญรุ่น จ.ป.ร.12

พระผงญาณวิลาศ มีหลายพิมพ์และหลายเนื้อ

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง   เมตตามหานิยม 

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 

         

 

รูปของ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
รูปของ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

พระเนื้อผง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐพระผงญานวิลาศ
พระเนื้อผง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐพระผงญานวิลาศ

พระเนื้อผง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐพระผงญานวิลาศ
พระเนื้อผง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐพระผงญานวิลาศ

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรีนญคุกเข่าเนื้อทองแดง ปี 2517
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรีนญคุกเข่าเนื้อทองแดง ปี 2517

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญ ลพ.แดง หลัง ลพ.เจริญ เนื้อทองคำ
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญ ลพ.แดง หลัง ลพ.เจริญ เนื้อทองคำ

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญแจกแม่ครัวเนื้อทองคำ
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญแจกแม่ครัวเนื้อทองคำ

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแม่ทัพภาคที่  1 เนื้อทองคำ ปี 2511
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 เนื้อทองคำ ปี 2511

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน ปี 2503

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน ปี 2503

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503

พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503
พระเหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2503

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
ความคิดเห็นจากคุณ : pornchai05_s@hotmail.com [ 16:15 29/3/2551 125.25.70.164 : 125.25.70.164 ]
สวัสดีครับผมสนใจเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง รุ่น จปร. ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด้วยครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : g_n_814@hotmail.com [ 14:52 19/8/2556 125.27.70.102 ]
มี ห ล ว ง พ่ อ แ ด ง ปี 2 5 0 3 เ นื้ อ ท อ ง แ ด ง ใ ห้ เ ช่ า : 0 8 5 - 3 9 4 3 2 0 2 ราคา 80,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : g_n_814@hotmail.com [ 14:51 19/8/2556 125.27.70.102 ]
มี ห ล ว ง พ่ อ แ ด ง ปี 2 5 0 3 เ นื้ อ ท อ ง แ ด ง ใ ห้ เ ช่ า ติ ด ต่ อ : 0 8 5 - 3 9 4 3 2 0 2

ความคิดเห็นจากคุณ : rooney1170@hotmail.com [ 17:30 13/8/2556 110.77.137.175 ]
เหรียญหลวงพ่อเเดงรุ่น1มีห่วงเนื้อทองเเดงสภาพสวยดูรูปได้190000 สนใจ 090-0799066

ความคิดเห็นจากคุณ : manit2516@live.com [ 20:24 8/8/2556 110.77.136.48 ]
ผมมีรูเหมือนหลวงพ่อแดงเป็นโลหะ

ความคิดเห็นจากคุณ : manit2516@live.com [ 20:22 8/8/2556 110.77.136.48 ]
ผมมีรูเหมือนหลวงพ่อแดงเป็นโลหะ

ความคิดเห็นจากคุณ : rojludda_2526@hotmail.com [ 14:50 29/7/2556 61.7.168.65 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญทองแดง ของแท้ ให้เช่า 150,000 ติดต่อ 084-8343323

ความคิดเห็นจากคุณ : rojludda_2526@hotmail.com [ 10:37 26/7/2556 61.7.170.9 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดงปี2503 รุ่นแรก อายุ82ปี แท้( ด่วน)150,000 สนใจโทรติดต่อดูพระก่อนได้ 0845375619

ความคิดเห็นจากคุณ : _jack_tawun@hotmail.com [ 12:12 19/6/2556 27.55.14.70 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงรุ่นไม่มีห่วงให้เช่าสนใจติดต่อ 091 22265207

ความคิดเห็นจากคุณ : _jack_tawun@hotmail.com [ 11:35 19/6/2556 27.55.14.70 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงรุ่นไม่มีห่วงให้เช่าสนใจติดต่อ 091 22265207

ความคิดเห็นจากคุณ : Nongsonigple@hotmail.com [ 14:59 18/6/2556 182.52.84.179 ]
หลวงพ่อแดง แท้ 100 % ปี 2503 รุ่นแรก ดูก่อนได้ ราคาต่อรองได้ 0800772018

ความคิดเห็นจากคุณ : Nongsonigple@hotmail.com [ 14:59 18/6/2556 182.52.84.179 ]
หลวงพ่อแดง แท้ 100 % ปี 2503 รุ่นแรก ดูก่อนได้ ราคาต่อรองได้ 0800772018

ความคิดเห็นจากคุณ : Nongsonigple@hotmail.com [ 14:56 18/6/2556 182.52.84.179 ]
ผมมีเหรียญ หลวงพ่อแดงรุ่นแรกปี 2503 เป็นของมรดก ตกทอดมาจาก ปู่ให้พ่อ แล้ว พ่อให้ผมไว้ติดตัว รับรองแท้ 100% 0800772018

ความคิดเห็นจากคุณ : g_n_814@hotmail.com [ 14:52 19/8/2556 125.27.70.102 ]
มี ห ล ว ง พ่ อ แ ด ง ปี 2 5 0 3 เ นื้ อ ท อ ง แ ด ง ใ ห้ เ ช่ า : 0 8 5 - 3 9 4 3 2 0 2 ราคา 80,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : g_n_814@hotmail.com [ 14:51 19/8/2556 125.27.70.102 ]
มี ห ล ว ง พ่ อ แ ด ง ปี 2 5 0 3 เ นื้ อ ท อ ง แ ด ง ใ ห้ เ ช่ า ติ ด ต่ อ : 0 8 5 - 3 9 4 3 2 0 2

ความคิดเห็นจากคุณ : rooney1170@hotmail.com [ 17:30 13/8/2556 110.77.137.175 ]
เหรียญหลวงพ่อเเดงรุ่น1มีห่วงเนื้อทองเเดงสภาพสวยดูรูปได้190000 สนใจ 090-0799066

ความคิดเห็นจากคุณ : manit2516@live.com [ 20:24 8/8/2556 110.77.136.48 ]
ผมมีรูเหมือนหลวงพ่อแดงเป็นโลหะ

ความคิดเห็นจากคุณ : manit2516@live.com [ 20:22 8/8/2556 110.77.136.48 ]
ผมมีรูเหมือนหลวงพ่อแดงเป็นโลหะ

ความคิดเห็นจากคุณ : rojludda_2526@hotmail.com [ 14:50 29/7/2556 61.7.168.65 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญทองแดง ของแท้ ให้เช่า 150,000 ติดต่อ 084-8343323

ความคิดเห็นจากคุณ : rojludda_2526@hotmail.com [ 10:37 26/7/2556 61.7.170.9 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดงปี2503 รุ่นแรก อายุ82ปี แท้( ด่วน)150,000 สนใจโทรติดต่อดูพระก่อนได้ 0845375619

ความคิดเห็นจากคุณ : _jack_tawun@hotmail.com [ 12:12 19/6/2556 27.55.14.70 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงรุ่นไม่มีห่วงให้เช่าสนใจติดต่อ 091 22265207

ความคิดเห็นจากคุณ : _jack_tawun@hotmail.com [ 11:35 19/6/2556 27.55.14.70 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงรุ่นไม่มีห่วงให้เช่าสนใจติดต่อ 091 22265207

ความคิดเห็นจากคุณ : Nongsonigple@hotmail.com [ 14:59 18/6/2556 182.52.84.179 ]
หลวงพ่อแดง แท้ 100 % ปี 2503 รุ่นแรก ดูก่อนได้ ราคาต่อรองได้ 0800772018

ความคิดเห็นจากคุณ : Nongsonigple@hotmail.com [ 14:59 18/6/2556 182.52.84.179 ]
หลวงพ่อแดง แท้ 100 % ปี 2503 รุ่นแรก ดูก่อนได้ ราคาต่อรองได้ 0800772018

ความคิดเห็นจากคุณ : Nongsonigple@hotmail.com [ 14:56 18/6/2556 182.52.84.179 ]
ผมมีเหรียญ หลวงพ่อแดงรุ่นแรกปี 2503 เป็นของมรดก ตกทอดมาจาก ปู่ให้พ่อ แล้ว พ่อให้ผมไว้ติดตัว รับรองแท้ 100% 0800772018

ความคิดเห็นจากคุณ : prasert_patasang@hotmail.com [ 14:46 10/6/2556 125.24.168.153 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น1เหรียญทองแดงแท้ สนใจติดต่อ 0836993928

ความคิดเห็นจากคุณ : rinu34@hotmail.com [ 10:53 7/6/2556 115.67.227.219 ]
ให้เช่าเหรียญไม่มีห่วงพระคูรญาณวิลาศ ปี2503 9,999- 0831382377

ความคิดเห็นจากคุณ : nipphitthongsuksai@gmail.com [ 17:28 6/6/2556 110.77.249.8 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่น0เล็ก ปี2503 สภาพ95-98% สนใจ 0811772925 ต้น

ความคิดเห็นจากคุณ : jon.con.ner@hotmail.com [ 17:12 5/6/2556 180.183.251.242 ]
ด่วน เหรียญพระคูรญาณวิลาศ(แดง)วัดเขาบันไดอิฐรุ่นแรก2503เนื้อทองแดงรมดำ ราคา 90000 บาท สนใจ0805051021

ความคิดเห็นจากคุณ : chaleampon96@gmail.com [ 22:54 19/5/2556 49.231.116.176 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงปี03เนื้อทองแดงเลี่ยมทองมีห่วงกับไม่มีห่วงต้องการปล่อยด่วนสนใจโทรมา0860344523

ความคิดเห็นจากคุณ : jittikarn@hotmail.com [ 18:29 17/5/2556 223.206.208.86 ]
มี รุ่น 2503 เหรียญทองแดง 10000 คัยสนจัยนัดดูได้ อยู่ เชียงใหม่ กิ๊ฟ 0904699141

ความคิดเห็นจากคุณ : ตั้ม sptatam@hotmail.com [ 8:56 27/4/2556 101.108.46.16 ]
ท่านไดที่ชื่นชอบหรือกำลังจะเช่าหาบูชาสมเด็จหลวงพ่อแดง ทางส่วนตัวผมมี3สีนัดดูกันได้0911053096

ความคิดเห็นจากคุณ : Watchara.bmp@hotmail.co.th [ 14:30 31/3/2556 115.67.67.49 ]
มีรุ่นแรกปี2503เนื้อทองแดง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ติดต่อ 0874914422

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jirayu201@hotmail.com [ 11:13 28/3/2556 223.204.8.236 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ (มีดาว 3 ดวง) พ.ศ 2511 สนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0821208839

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jirayu201@hotmail.com [ 11:12 28/3/2556 223.204.8.236 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ (มีดาว 3 ดวง) พ.ศ 2511 สนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0821208839

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jirayu201@hotmail.com [ 11:9 28/3/2556 223.204.8.236 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ (มีดาว 3 ดวง) พ.ศ 2511 สนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0821208839

ความคิดเห็นจากคุณ : ch1_opd@hotmail.com [ 14:59 16/3/2556 27.55.159.161 ]
หลวงพ่อแดงติดต่อได้อยู่ปทุม 084-0721425

ความคิดเห็นจากคุณ : sanyalak1@thaimail.com [ 12:56 12/3/2556 101.108.163.212 ]
ให้เช่าเหียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐรุ่น 1 พ.ศ.2503 เนื้อทองแดง สนใจโทร 0843995656

ความคิดเห็นจากคุณ : bmx_thin@hotmail.com [ 20:13 9/3/2556 110.49.233.78 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดงรุ้นไปลพ2511. 0844378539

ความคิดเห็นจากคุณ : bmx_thin@hotmail.com [ 20:9 9/3/2556 110.49.233.78 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดงรุ้นไปรพ2511

ความคิดเห็นจากคุณ : เจตน์ [ 17:54 8/3/2556 49.229.103.134 ]
ของดีอย่างนี้ต้องเก็บไว้เวลาขายไปง่ายนะแต่เวลาชื้อกลับมา90%เป็นของเก้

ความคิดเห็นจากคุณ : n-ton123@hotmail.com [ 19:42 5/3/2556 101.109.109.166 ]
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี2487 มีไหมครับเล่นหาเท่าไร ติดต่อ0843472263

ความคิดเห็นจากคุณ : twolove04@hotmail.com [ 8:10 17/2/2556 49.48.113.121 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดง รุ่นแรกปี03 เนื้อทองแดง (ร้อนเงิน) ราคาคุยกันได้.....086-005-6053

ความคิดเห็นจากคุณ : nikorn narak@hotmail.com [ 16:30 16/2/2556 223.206.36.33 ]
มีสมเด็จวัดระฆังรุ่นที่จอมพลฯถนอมใช้และหลวงปู่ ทวด เนื้อทองแดง ปี05 ให้เช่าสนใจ 089-2571309

ความคิดเห็นจากคุณ : ton_surathap@hotmail.com [ 22:36 22/1/2556 27.130.86.89 ]
หลวงพ่อแดงปี17 สนใจ084-0721425

ความคิดเห็นจากคุณ : ssjackuu@hotmail.com [ 16:23 15/1/2556 118.172.116.138 ]
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง. วัดเขาบัดไดอิฐ รุ่นแรกปี2503 สนใจติดต่อให้เช่าได้ 35000 บาท แจ๊คลำปาง 0833216939

ความคิดเห็นจากคุณ : kengzeda-2006@hotmail.com [ 10:10 31/12/2555 119.42.117.181 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดง ปี03 ใครอยากบูชาติดต่อได้ครับ 083-1129798

ความคิดเห็นจากคุณ : ham-ghz@msn.com [ 18:14 16/12/2555 182.53.15.207 ]
เหรียญหลวงพ่อแดงปี03 ใช้ช้ำ หลังเลือน ให้เช่า 20000

ความคิดเห็นจากคุณ : Nitsoda@hotmail.com [ 16:12 13/12/2555 110.49.233.174 ]
มีหลวงพ่อพ่อแดง2503ทองแดง. 100000. 0810089494

ความคิดเห็นจากคุณ : โรส [ 17:34 5/12/2555 110.168.105.137 ]
มีพระหลวงพ่อแดงรุ่น2503 เนื้อทองแดงรุ่นแรกสนใจติดต่อ โทร 0868943197

ความคิดเห็นจากคุณ : โรส [ 17:26 5/12/2555 110.168.105.137 ]
มีพระหลวงพ่อแดงรุ่น2503 เนื้อทองแดงรุ่นแรกสนใจติดต่อ โทร 0868943197

ความคิดเห็นจากคุณ : โรส [ 17:25 5/12/2555 110.168.105.137 ]
มีพระหลวงพ่อแดงรุ่น2503 เนื้อทองแดงรุ่นแรกสนใจติดต่อ โทร 0868943197d

ความคิดเห็นจากคุณ : paitk2529@hotmail.com [ 12:21 5/12/2555 115.67.69.190 ]
ผมชอบพระหลวงพ่อแดงมาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ืnui25099@hotmail.com [ 8:25 30/11/2555 118.174.84.237 ]
ต้องการทราบราคาเช่าซื้อ พระผงหลวงพ่อแดง ปี 2509 ค่ะ ประมาณเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นจากคุณ : ืnui25099@hotmail.com [ 8:24 30/11/2555 118.174.84.237 ]
ต้องการทราบราคาเช่าซื้อ พระผงหลวงพ่อแดง ปี 2509 ค่ะ ประมาณเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นจากคุณ : kittiaod@hotmail.com [ 13:18 17/11/2555 223.205.116.208 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงหลังเป็นสิงอะครับไมารู้รุนไหนเหรียนเก่ามากครับโทร0841018923

ความคิดเห็นจากคุณ : ้hatumvong@hotmail.com [ 13:50 15/11/2555 110.77.194.42 ]
กำลังร้อนเงินครับ..ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2503 วัดเขาบันไดอิฐ ราคา 20,000 บาท 0872456797 (หนุ่ย)

ความคิดเห็นจากคุณ : วิไลวรร เหมัง [ 11:18 5/11/2555 113.53.234.67 ]
หนูมีแบบรุ่นไม่มีหู

ความคิดเห็นจากคุณ : Intanin_nn@hotmail.co.th [ 15:36 4/11/2555 49.48.15.191 ]
มีเหรียญพระสมเด็จญาณวิลาศ"หลวงพ่อแดง. วัดเขาบัดไดอิฐ ปี 03 ไม่มีห่วง ให้เช่า 399999 บาท 0800930094

ความคิดเห็นจากคุณ : ya-tawan@live.com [ 13:27 29/10/2555 124.121.200.253 ]
ป่อยเหรียนหลวงพ่อแดง03เนื่อทองคำ สภาพ95% 500000

ความคิดเห็นจากคุณ : Peerachaisotsrithip@gmail.com [ 1:58 17/10/2555 49.49.141.17 ]
เหรียญหลวงพ่อแดง2503ต้องการปล่อยครับเนื้อทองแดงยันต์กับหัว สภาพสวยแท้ดูไม่ยาก โทร 086 3927589

ความคิดเห็นจากคุณ : Peerachaisotsrithip@gmail.com [ 1:56 17/10/2555 49.49.141.17 ]
เหรียญหลวงพ่อแดง2503ต้องการปล่อยครับเนื้อทองแดงยันต์กับหัว สภาพสวยแท้ดูไม่ยาก โทร 086 3927589

ความคิดเห็นจากคุณ : Thammarong15@gmail.com [ 1:13 17/10/2555 125.24.45.189 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐพิมพ์ลึกอยากทราบราคาครับรบกวนแนะนำด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณวัฒน์ k.bonn@hotmail.com [ 13:8 16/10/2555 125.27.92.70 ]
น่าเคารพนับถือศรัทธามาก ผู้สืบทอดสายวิชา หลวงพ่อฉุย วัดคงคาแล้วท่านยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม

ความคิดเห็นจากคุณ : g_n_814@hotmail.com [ 17:6 8/10/2555 125.27.70.143 ]
มีหลวงพ่อแดง ปี03 เนื้้อทองแดง ได้มาจากปู่ ( ย่าบอกปูไปศิษย์หลวงพ่อ ) มาดูได้จนกว่าจะพอใจครับ085-3943202

ความคิดเห็นจากคุณ : manat33@hotmail.com [ 11:23 3/10/2555 1.4.128.53 ]
มีรุ่นแม่ทัพภาค ๑ เนื้อทองแดง อยากทราบราคาบูชาครับ 0857804986

ความคิดเห็นจากคุณ : ministep14@hotmail.com [ 11:44 19/9/2555 49.49.194.62 ]
ผมมีรุ่นแม่ทัพสร้าง2511 เนื้อ ทอง คำ แต่ไม่ทราบว่าในการสร้าง เขาใช้ ทอง 100% เลย หรือป่าวคับ บอกทีใครรู็้

ความคิดเห็นจากคุณ : ca,fe.et.fleur@hotmail.com [ 23:12 17/9/2555 124.122.165.10 ]
ต้องการเช่าหลวงพ่อแดง ใครมีติดต่อได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mkmk-kmkm1@hotmail [ 18:19 16/9/2555 223.204.157.82 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงเนื้อเงินสภาพ99 อยู่ อ.เมือง กจ 0898878135

ความคิดเห็นจากคุณ : lumpoo@nanon.com [ 12:14 14/9/2555 110.169.251.111 ]
มีหลวงพ่อแดงปี03 เนื้อทองแดง คุณปู่ให้มา ใครสนใจจะชม ว่าของจริงหรือปล่าวติดต่อได้ค่ะ 0845363699

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.comต้องการ [ 10:5 17/8/2555 27.130.153.71 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อล.พแดง เนื้อเงินปี03(80.000.-)k.วัฒน์085-0632780

ความคิดเห็นจากคุณ : beet__@hotmail.com [ 17:21 16/8/2555 183.89.94.226 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503อยู่ อยากทราบว่าราคาปัจจุบันเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sarabana@hotmail.co.th [ 8:11 14/8/2555 110.164.179.2 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดำ อยากทราบมูลค่าเป็นของเตี่ยแต่เพิ่งตรวจพบ (เดึ่ยเป็นคนราชบุรี)

ความคิดเห็นจากคุณ : somboons_9417@hotmail.com [ 21:12 10/8/2555 1.1.214.13 ]
มีเหรีญหลวงพ่อแดงปี03ติดต่อได้0887317049

ความคิดเห็นจากคุณ : ya-tawan27 [ 1:17 2/8/2555 124.121.82.12 ]
พระเครื่อง

ความคิดเห็นจากคุณ : ananyatapa@hotmail.com [ 14:43 1/8/2555 101.108.18.188 ]
อยากทราบราคาเช่าหลวงพ่อแดง ปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : recontoon31@hotmail.com [ 15:43 26/7/2555 101.51.4.12 ]
มีหลวงพ่อแดง วัดเขาบัดไดอิฐ รุ่นแรก ปี2503 เนื้อทองแดงสภาพ 95% สวยมาก 084-8633501

ความคิดเห็นจากคุณ : m-suwannasri@hotmail.com [ 15:27 25/7/2555 202.143.165.59 ]
ผมก็มีครับ รุ่นแรก03มีหวงและไม่มีหวงเนื้อทองแดง อยู่ จ.สุรินทร์

ความคิดเห็นจากคุณ : sare@sr.com [ 19:19 18/7/2555 27.55.3.137 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปี03 รุ่นเนื้อทองผสมสภาพ 75เปอร์เซ็นต์แท้แน่นอน ขาย 30,000 บาทโทร 083-3122090

ความคิดเห็นจากคุณ : sare@sr.com [ 19:9 18/7/2555 27.55.3.137 ]
ต้องการปล่อยเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นหนึ่งปี03 แท้100เปอร์เซ็นต์ราคา 150,000 บาทโทร 083-3122090

ความคิดเห็นจากคุณ : taotootooher@hotmail.com [ 9:42 17/7/2555 110.49.248.87 ]
หลวงพ่อแดงรุ่นแรกไม่มีห่วงแท้100%สภาพ90-100%(300,000 ครับ)0860094224

ความคิดเห็นจากคุณ : taotootooher@hotmail.com [ 9:12 17/7/2555 110.49.248.87 ]
หลวงพ่อแดงรุะ

ความคิดเห็นจากคุณ : singsamrung111@hotmail.co.th [ 12:32 13/7/2555 171.99.192.55 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง ปี2503 ไม่มีห่วง ของ แท้ สนใจโทร080-5047364 อยู่ ระยอง คับ ชม ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : singsamrung111@hotmail.co.th [ 12:32 13/7/2555 171.99.192.55 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง ปี2503 ไม่มีห่วง ของ แท้ สนใจโทร080-5047364 อยู่ ระยอง คับ ชม ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : mod-wat@hotmail.com [ 15:34 4/7/2555 27.55.4.37 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง ไม่มีห่วง ปี03 แท้ 100%คุยกันได้ค่ะ 083-9271611

ความคิดเห็นจากคุณ : หมู/fineday_m@hotmail.com [ 15:28 23/6/2555 115.67.0.47 ]
หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี 03 สภาพใช้งานของแท้แน่นอนให้เช่า 100,000 โทร. 0817183541

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.comต้องการ [ 9:24 22/6/2555 27.130.213.232 ]
ต้องการปล่อยเหรียญ ล.พแดง รุ่นแรก 03 เนื้อทองแดงผสมทอง 35000.-(085-0632780)

ความคิดเห็นจากคุณ : zooma2529@hotmail.co.th [ 9:41 19/6/2555 1.1.153.70 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงปี18หลังสิงห์มีโค๊ตไต้หางสิงห์

ความคิดเห็นจากคุณ : jak_00754@hotmail.com [ 8:11 14/6/2555 61.90.67.242 ]
ผมมีเหรียญพระครูวิลาศ แดง ปี/2503 รุ่นแรกสนใจติดต่อ 0820119153 (จักรี)

ความคิดเห็นจากคุณ : 0807865892 [ 22:20 8/6/2555 223.206.161.196 ]
ผมก้อมีพระครุญารวิลาสรุ่นแรก

ความคิดเห็นจากคุณ : ya-tawan@live.com [ 12:31 4/6/2555 124.121.168.103 ]
มีหลวงพ่อแดง2503เนื่อทองคำปล่อยครับ0803036777

ความคิดเห็นจากคุณ : lumpoo_fon@hotmail.com [ 13:24 2/6/2555 110.169.249.253 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่ณ 1 ปี 03 เนื้อทองแดง ได้มาจากคุณพ่อ ใครสนใจติดได้ค่ะ 084-5363699

ความคิดเห็นจากคุณ : จูน [ 12:15 2/6/2555 125.26.50.113 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบัดไดอิฐ ปี 03 150000 Tel 089-9723726

ความคิดเห็นจากคุณ : namtip_006@hotmail.com [ 6:56 27/5/2555 58.11.26.119 ]
มีเหรียญ หลวงพ่อแดง ปี 03 เนื้อทองแดง รุ่นแรก ราคายากได้ สัก 50000 ขึ้น สภาพ 80-90% 0889187834

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 20:50 22/5/2555 124.121.77.198 ]
มีเหรียญหล่อรูปไข่รุ่นแรกแจกแม่ครัว เนื้อทองแดงสภาพสวยให้เช่า และพระอื่นๆอีกมากราคาไม่แพงครับ0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : bom......@hotmail.com [ 20:59 1/5/2555 125.27.74.203 ]
มีหลวงพ่อแดงปี03ทองแดง แต่จัดทำขึ้นปี13 ราคาคุยกันได้ 0878258967 เอาหัวไอ้เรืองเป็นประกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : bom.....@hotmail.com [ 20:53 1/5/2555 125.27.74.203 ]
มีเหรียญหลวงแดงปี03

ความคิดเห็นจากคุณ : dream4268@gmail.com [ 14:33 30/4/2555 182.52.203.55 ]
พ่อผมไปทำงานที่เพรชเลยได้มา1องค์ปี03สภาพยังดูได้ 80000 สนใจ0879957504

ความคิดเห็นจากคุณ : neerat_@hotmail.co.th [ 11:42 27/4/2555 110.171.39.156 ]
มีหลวงพ่อแดงปี03 ไม่มีห่วง บองทีราคาเท่าไร่

ความคิดเห็นจากคุณ : nariko_jung55@hotmail.com [ 15:43 25/4/2555 223.205.216.78 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่น1ครับเคยมีเซียนพระให้ได้แค่หกหมื่นรับไม่ได้ครับหาคนสนใจมาคุยกัน0810919690

ความคิดเห็นจากคุณ : jokerturbo@windowslive.com [ 20:54 22/4/2555 110.49.243.87 ]
เปิด150000สวย สนใจโทร0899371442

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.com [ 20:47 18/4/2555 124.121.238.93 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดงรุ่น03 เนื้อทองแดงใช้สึก 75% 8.000.-(k.วัฒน์ 085-0632780)

ความคิดเห็นจากคุณ : mmtwat@hotmail.com [ 11:31 16/4/2555 110.77.239.181 ]
0904075926สมเด็จคัยสนใจโทได้นะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ma_rak_gun@hotmail.co.th [ 6:44 15/4/2555 171.6.209.235 ]
มีเหรียญหลวงปู่แดง ปี03 เนื้อทองแดง พ่อได้มาตอนเป็นทหารรับจากมือ ต้องการปล่อยสนใจ 0865368626 ชาน

ความคิดเห็นจากคุณ : ปอน spondz@hotmail.com [ 22:33 10/4/2555 183.88.249.10 ]
ให้เช่าพระหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดง รุ่น 1 ปี 03 สภาพ 95% เลี่ยมกรอบทองคำแท้ ราคา 150,000 ติดต่อ 0853389833

ความคิดเห็นจากคุณ : bigzaza201240@hotmail.com [ 13:37 31/3/2555 125.25.124.176 ]
หลวงพ่อแดงปี2516ให้เช่าในราครา30000บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : บิ๊กสพานดำ [ 13:2 31/3/2555 125.25.124.176 ]
ขายเหรียญหลวงพ่อเเดงปี2516ในราคา30000บาทสนใจโทร0808041577

ความคิดเห็นจากคุณ : prolik@hotmail.com [ 20:26 27/3/2555 115.87.67.62 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อเเดงเนื้อทองเเดงปี03รมดำราคาให้เช่าอยู่ที่เท่าไรคับ ผู้รู้ช่วยบอกที

ความคิดเห็นจากคุณ : nakarin.mbf@gmail.com [ 8:50 27/3/2555 58.8.187.236 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงต้องการปล่อยให้เช่าราคา45000บาทครับรับประกันของแท้สนใจโทร080646072

ความคิดเห็นจากคุณ : pachara.hi@countrygroup.co.th [ 12:11 22/3/2555 203.170.245.54 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นปี2503เนื้อทองแดงสภาพสวยต้องการให้เช่าราคา30000 บาทสนใจโทร 0831976852

ความคิดเห็นจากคุณ : rang7369@hotmail.com [ 10:6 19/3/2555 115.87.87.154 ]
ให้พระผงหลวงพ่อแดงยกชุด 4เนื้อเช็คแล้วแท้ทุกองค์ครับ 0858460502

ความคิดเห็นจากคุณ : kong-mai1@hotmail.com [ 12:17 17/3/2555 223.207.25.219 ]
มีหลวงพ่อแดง หน้าตัก 6 "

ความคิดเห็นจากคุณ : n_xpac@hotmail.com [ 17:51 14/3/2555 58.11.2.24 ]
ผมมีเหรียญหลวงปูแดง 2503 ไม่มีห่วง ต้องการจะปล่อย....อยากดูรูปติดต่อผมทาง e-mail เลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เกื้อ / chinnaporn@hotmail.com [ 15:43 13/3/2555 115.67.224.70 ]
ผมมีหลวงพ่อแดง ปี 2503 ทองแดง 300,000.- สนใจ 080 562 2487

ความคิดเห็นจากคุณ : nueng_jug2@hotmail.co.th [ 2:15 4/3/2555 119.42.69.106 ]
ผมมีหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปี2503เนื้อทองแดงแท้1000%สนใจคุยกันได้นะครับ0861448204

ความคิดเห็นจากคุณ : Sila_siwa@hotmail.com [ 18:21 2/3/2555 49.49.67.226 ]
มีหลวงพ่อแดงไม่มีห่วง ราที่ถูกใจ 086-2962230

ความคิดเห็นจากคุณ : camuzami@hotmail.com [ 19:39 24/2/2555 180.180.172.112 ]
หลวงพ่อแดง2503 95% โทร 0822196564

ความคิดเห็นจากคุณ : wakimsound@hotmail.com [ 13:11 21/2/2555 61.47.122.226 ]
ผมมี ปี 03 รุ่นสอง เปิด 30,000 สนใจโทร 0854196881

ความคิดเห็นจากคุณ : son7371@gmail.com [ 14:26 14/2/2555 171.4.114.217 ]
เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรก เนื้อเงิน สภาพเดิม เปิด 2.5 ล้านบาท โทร.085-2661714 ทนายป๋อง

ความคิดเห็นจากคุณ : maximum_cool55 [ 21:53 10/2/2555 49.49.196.214 ]
ผมมีเหรียญเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tanut1231@hotmail.com [ 21:24 9/2/2555 125.25.120.235 ]
ขาย บางขุนพรม ราคา 5.000.000 เบอร์ 0892542329

ความคิดเห็นจากคุณ : tanut1231@hotmail.com [ 21:5 9/2/2555 125.25.120.235 ]
ขาย หลวงพ่อเงินวัด บางคลาน ราคา 5,000,000

ความคิดเห็นจากคุณ : แบง [ 10:42 9/2/2555 125.27.225.10 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่น2ราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ICEZA_AAA@hotmail.com [ 20:18 6/2/2555 58.11.19.73 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่นโบสถ์ลั่นปี2516 เนื้อทองแดง สภาพสวย100% โทร081-7635572

ความคิดเห็นจากคุณ : rang7369hotmail.com [ 20:31 4/2/2555 124.120.99.215 ]
มีพระผงญาณวิลาศแดงให้เช่าครับ 4 องค์ ปี 13 แท้ทุกองค์ปล่อยยกชุดครับ 0858460502

ความคิดเห็นจากคุณ : teanavon@hotmail.com [ 11:50 1/2/2555 119.42.75.44 ]
เหรียญหลวงพ่อแดงปี03 มีคนให้มา 0872396398

ความคิดเห็นจากคุณ : nongmooaon77@hotmail.com [ 20:23 30/1/2555 110.77.227.97 ]
อยากทราบว่าเหรียญหลวงพ่อเเดงหลังสิงปี18หลวงพ่อแดงได้ปลุกเสกไหมครับแล้วมีประวัติอย่างไรมีราคาเท่าไรคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : veerasak dipmass [ 23:20 28/1/2555 103.1.164.32 ]
ผมอยากขอถามว่าเหรียญปี03 เนื้อทองคำตอนนี้ประมาณเท่าไรครับ 086-0024313

ความคิดเห็นจากคุณ : stagtom@hotmail.co.th [ 21:47 27/1/2555 110.49.248.123 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดงแบบไม่มีห่วงเนื้อทองแดงมีสนิมเก่าติดแบบสวยสดงดงามมาไห้เช่าราคา900000บาทติดต่อต้อม

ความคิดเห็นจากคุณ : Amnauy_luffy@hotmail.com [ 21:2 27/1/2555 27.55.3.15 ]
ผมมีพ่อแดงรุ่นคุกเข่า ปี2517สนใจโทรได้เลย 0834913787

ความคิดเห็นจากคุณ : jeenkoko1@hotmail.com [ 15:48 20/1/2555 203.151.53.99 ]
เราก็มี2เหรียญได้มา18ปีแล้วแต่ดูไม่เป็นค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : sind_come_back@hotmail.com [ 18:34 19/1/2555 110.168.165.197 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง2503 บล๊อก2 ทองแดงรมควัน 12000 ติดต่อดูได้ โทร.0853290089

ความคิดเห็นจากคุณ : tiger_nn@hotmail.com [ 23:27 17/1/2555 125.26.81.104 ]
ให้เช่าเหรียญพระครูญาณวิลาศ รุ่นหนึ่ง เนื้อทองเเดง ปี 2503 เช่า 800000 สนใจติดต่อ คุณกบ 089 9007889

ความคิดเห็นจากคุณ : k_lion007@hotmail.com [ 21:32 16/1/2555 101.108.207.174 ]
มีเหรียญพระครูญาณวิลาศ ( แดง ) ปี 2503 สภาพถือว่า 95% 200000 สนใจติดต่อ 0848301759

ความคิดเห็นจากคุณ : cat_vatchanee@hotmail.com [ 10:43 16/1/2555 202.183.235.217 ]
หลวงพ่อแดงรุ่น2503ไร้ห่วงตอนนี้ราคาเท่ารัยค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : majer_223@hotmail.com [ 8:3 15/1/2555 171.4.236.113 ]
เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปี 2503เนื้อทองแดงลมควันวัดเขาบันไดอิฐได้จากการตัดเซฟของพ่อตาอายุ 77 ปี

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ๊กพัทยา0832200449 [ 21:58 12/1/2555 223.205.155.212 ]
มีเหลียนหลวงพ่อแดงเนืออัลปาก้ารุ่นสองยันเลข8สวยมักมาก120000หายากมากๆคงมีไม่กี่คนในเมืองไทย

ความคิดเห็นจากคุณ : thaimanguide@gmail.com [ 18:5 9/1/2555 61.90.96.234 ]
เหรียญหลวงพ่อแดง 2503 ( ทองแดง รมควัน) เปิดราคา 100,000.- ดูได้ที่ รัตน์ (พระประแดง) 082 329 6887

ความคิดเห็นจากคุณ : lovely_lingaon@hotmail.com [ 13:35 8/1/2555 58.137.49.228 ]
ผมมีเหรียญเงินหลวงพ่อแดงไม่ทราบรุ่นแต่สวยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : preaw_puch@hotmail.com [ 11:29 8/1/2555 101.109.13.148 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง2503 สภาพ95% ราคา100000บาท ต้องการให้เช่าสนใจ 0810244481 (แอร์เขียงใหม่)

ความคิดเห็นจากคุณ : เก่ง [ 17:45 4/1/2555 223.206.164.119 ]
มีหลวงพ่อแดง2503 เปิด125000 สนใจมาดูได้ครับผมอยู่ปราจีนบุรีครับ รีบติดต่อมานะครับ 084-4526223

ความคิดเห็นจากคุณ : pig_dusit34@hotmail.com [ 14:4 27/12/2554 124.121.130.52 ]
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น03 เนื้อทองแดง สภาพดีสนใจติดต่อโทร.088-630-1031 k.อ้วน

ความคิดเห็นจากคุณ : golfpud2009@hotmail.com [ 12:25 25/12/2554 180.210.216.74 ]
ผมมี พระครูญาณวิลาศ ( แดง ) ปี 2503 สภาพถือว่า 99% 150000 สนใจติดต่อ 0843991952

ความคิดเห็นจากคุณ : net_mildfild@hotmail.com [ 21:22 24/12/2554 49.49.121.217 ]
ผมมีเหรียญแดงรุ่น1ปี2503ของตาให้เช่า450000บ.083-8092807

ความคิดเห็นจากคุณ : mktna@hotmail.co.th [ 1:58 23/12/2554 180.183.112.75 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแดงบอคตื้นมีจุดแดงถูกๆมาปล่อยโทรมานะครับ 0802141150 เอ็มครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : woranat_soung@hotmail.com [ 13:51 19/12/2554 203.114.111.209 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี 03 เป็นเนื้อทองแดงรมดำ ของแท้ 150,000 ติดต่อ 083 1412775

ความคิดเห็นจากคุณ : s481318065@hotmail.com [ 14:57 15/12/2554 110.49.241.44 ]
ช่วยดูพระให้หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : sompongmpk@gmail.com [ 11:5 13/12/2554 110.49.225.42 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่น2503ให้เช่าสวยมากของแท้ติดต่อ0844426565

ความคิดเห็นจากคุณ : ืnaraepol@hotmail.com [ 11:12 10/12/2554 125.27.159.253 ]
มีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 03 ทองแดงและรุ่น 03 เงิน คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : anuluck@hotmail.com [ 1:48 10/12/2554 223.204.71.93 ]
หลวงพ่อแดงปี03เนื้อทองแดง สวย เปิดที่400000สนใจ 0812889866

ความคิดเห็นจากคุณ : phop26@Gmail.com [ 20:24 9/12/2554 223.206.50.154 ]
เหรียญ..จปร...ยังไม่เเพงครับสวยสุดประมาณ3000...5000...ครับเเล้วตกลง....หรือถูกกว่านั้นเล้วเเต่สภาพ

ความคิดเห็นจากคุณ : bad25290000@hotmail.com [ 22:54 4/12/2554 118.172.158.254 ]
หลวงพ่อแดงปี2503บล็อก2 สภาพ90%แท้100เนื้อทองแดง เปิด13000ต่อรองกันได้ 0897059793/0838781857

ความคิดเห็นจากคุณ : Vj_jo@hotmail.com [ 9:39 30/11/2554 118.173.70.39 ]
ท่านใดมีเหรียญหลวงพ่อรุ่นไหนอยฺ่บ่างรบกวนช่วยส่งรายละเอียดให้ดฺด้วยคับสนใจบฺชาครับ/ โจเพชรบฺรี

ความคิดเห็นจากคุณ : boonting@hotmail.co.th [ 22:11 28/11/2554 110.171.180.161 ]
มี 1 เหรียญสภาพ 90% มีจารของหลวงพ่อแดงด้านหน้าเหรียญ บน/ ซ้าย /ขวา ของหลวงพ่อ 0836516006

ความคิดเห็นจากคุณ : amorn0838781857@hotmail.com [ 8:39 27/11/2554 118.172.155.235 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่น2สร้างต่อจากรุ่นแรก3เดือนเนื้อทองแดงสภาพ90 เปอร์เซ็น เปิด 13000 0897059793

ความคิดเห็นจากคุณ : phop26@Gmail.com [ 20:14 26/11/2554 171.4.231.110 ]
เเท้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับเหรียญหลวงพ่อเเดงรุ่นเเรก03สวยเดิมผมเป็นสมาชิกเว็ป.u..สอบถาม0872445471สมภพครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tweety_sarawut@hotmail.com [ 12:57 25/11/2554 124.121.219.97 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่น03ครับสภาพดีเคยผ่านการประกวดมาที่ปทุม ราคาที่ประเมิน75000-90000-0892129614

ความคิดเห็นจากคุณ : tweety_sarawut@hotmail.com [ 12:52 25/11/2554 124.121.219.97 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่น03ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tile_luck_aui@hotmail.com [ 1:39 20/11/2554 110.49.242.185 ]
พระเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงปี2503สภาพแชมห์รับประกันต้องการชมพิมKทิงไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : deang.se@rd.go.th [ 15:7 18/11/2554 223.27.233.126 ]
ให้เช่าหลวงพ่อแดง ปี 2503 สภาพสวยเดิม ๆ ราคา 120,000 บาท สนใจโทร. 0854975261 ( แดง สมุทรปราการ)

ความคิดเห็นจากคุณ : deang.se@rd.go.th [ 14:59 18/11/2554 223.27.233.126 ]
หลวงพ่อแดง ปี 2503 สภาพสวยเดิม 100

ความคิดเห็นจากคุณ : bellzaa@hotmqailcom [ 9:52 10/11/2554 124.122.61.141 ]
พระผงหลวงพ่อแดง สนใจ0839749001 กทมสายไม

ความคิดเห็นจากคุณ : son4604@gmail.com [ 14:38 7/11/2554 223.206.186.35 ]
ผมมีเหรียญเงินรุ่นแรกสภาพสวย เปิด 2 ล้านถ้วน 084-8002163

ความคิดเห็นจากคุณ : bb [ 5:5 2/11/2554 1.47.183.188 ]
ต้องการปล่อยด่วนผมมีเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญไข่ปี17bbbb โทร. 0800872387

ความคิดเห็นจากคุณ : หลานแก่ช้อยที่ร่วงลับไปแล้ว [ 13:18 27/10/2554 183.88.249.206 ]
หลวงพ่อแดง หน้าจะเป็นรุ่นแรกน่ะค่ะ อยากรู้ราคาที่แท้จริง ว่าราคาเท่าไหร่ ไม่คิดปล่อยหรอกค่ะLISABEW@H

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 23:23 23/10/2554 101.51.19.12 ]
ผมมี เหรียญรุ่นแม่ทัพภาค1 ราคาไม่แพงครับ 2500 ท่านใดสนใจโทรถาม 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : sakidteenz7@hotmail.com [ 22:33 22/10/2554 101.51.147.188 ]
เหรียญหลวงพ่อแดง ( เนื้อเงิน ) รุ่นแรก เท่าไหร่ตอนนี้บอกด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sakidteenz7@hotmail.com [ 11:56 18/10/2554 223.205.71.168 ]
หลวงพ่อแดงรุ่นแรก 03 เนื้อเงินเท่าไหร่ครับ รับประกันแท้ 100% สนโทร 086-6060939 เบนซ์ .....

ความคิดเห็นจากคุณ : โคราชกลางเมือง [ 14:46 16/10/2554 49.49.118.243 ]
มรดกจากพ่อ หลวงพ่อแดงรุ่นตระกูลโจว ปี2510 ที่ระลึกครบรอบ 89 ปี หายากมาก (200,000)ปล่อยเลย 0897192967

ความคิดเห็นจากคุณ : aek-108@hotmail.com [ 9:57 14/10/2554 182.52.163.33 ]
ด่วนปล่อยหลวงพ่อแดงรุ่นแรก ปี 03 เนื้อทองแดง สวย 100% ราคา 20000 ต่อลองได้ คับ โทร 086-2059369 - 081-4121855

ความคิดเห็นจากคุณ : thechay99@hotmail.com [ 9:29 11/10/2554 124.122.58.215 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกสภาพสวยครับและรุ่นหลังสายฝน สนใจเสนอราคามานะครับ 081-918-2508

ความคิดเห็นจากคุณ : bb_kary@hotmail.com [ 7:29 7/10/2554 182.53.69.76 ]
ผมก็มีเหรียญหลวงพ่อแดงปี๐๓ต้องการให้เช่าติดต่อ087758183O

ความคิดเห็นจากคุณ : boy_kung_zx@hotmail.com [ 15:47 2/10/2554 113.53.250.164 ]
ผมมีเนื้อทองแดง 2503 รุ่นแรก 1 เหรียญ สภาพด้านหลังสึกประมาณ 80 เปอร์เซ็น คุยได้คับ ชัยภูมิ 087-36162

ความคิดเห็นจากคุณ : eixqiw@windowslive.com [ 11:47 1/10/2554 124.121.129.111 ]
ผมมีหลวงพ่อแดง ปี 2503 อ่า ไม่รู้รุ่นแรกหรือเปล่า พ่อเก็บไว้ในกล่องพระมานานและ คนเพชรบุรี ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เจษฎากร เจิมศิริวัฒนา [ 20:26 26/9/2554 223.205.112.212 ]
ไห้เช่าหลวงพ่อแดง ปี2503 (รูปไข่) ราคา1200 บาท ติดต่อที่ jameszaa_33@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : ruchanee_234@hotmail.com [ 0:18 25/9/2554 124.121.160.14 ]
มีหลวงพ่อแดงแท้ราคา200000ราคาต่อลองใด้

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 15:28 22/9/2554 27.130.69.183 ]
ท่านใดมีเหรียญรุ่นแรกสวยๆสู้ตายครับ 0816386374--0830617800

ความคิดเห็นจากคุณ : juntavong_@hotmail.com [ 2:39 21/9/2554 180.183.120.194 ]
ใครมี เหรียญ ลพ.แดง+ล.พ.เจริญ 2512 หรือ เหรียญ ล.พ.แดง 2510 มาคุยกันได้คับ ตามเมลเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : motaylimbu23@gmail.com [ 19:21 19/9/2554 223.205.245.145 ]
หลวงพ่อแดงรุ่น03 เนื้อทองแดงไม่มีห่วงไห้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : skol_vo@hotmail.com [ 14:32 11/9/2554 110.168.87.110 ]
หลวงพ่อแดงปี2503ของแท้ เนื้อทองแดงให้เช่า คนเมืองเพชรครับ 083-3104-333

ความคิดเห็นจากคุณ : jeeradej19@hotmail.com [ 11:29 5/9/2554 180.183.207.43 ]
ผมมี เหรียญพระครูญาณวิลาศ ( แดง ) ปี 2503 แท้ 100 % สภาพใช้งาน ราคา30,000 โทร.0828898544

ความคิดเห็นจากคุณ : n_nwanchaib_b@hotmail.com [ 13:1 2/9/2554 110.169.177.122 ]
หลวงพ่อแดงปี2503 เนื้อทองแดงให้เช่าราคาคุยกันนะคับคนเมืองเพชรของแท้คับ0866069715

ความคิดเห็นจากคุณ : mc_samran@hotmail.com [ 17:14 24/8/2554 111.84.144.60 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง พ,ศ2503ให้เช่า80000 ร้อยเอ็ดโทร0876530210

ความคิดเห็นจากคุณ : nut_nutzaza@hotmail.com [ 6:40 22/8/2554 124.122.67.238 ]
มีสมเด็จหลวงพ่อแดงได้มาตอบบวชเจ้าอาวาสให้มาสีดำมีตะไบทองเห็นชัดเจนคับวสวยมากสนใจโทร0852443866

ความคิดเห็นจากคุณ : pen@windowslive.com [ 10:14 21/8/2554 118.173.110.243 ]
ผมมีรุ่นเเจกแม่ครัวปล่อย8000ไม่แท่ยินดีคืนเงินอติดต่อทางเมลคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : boxing_1995@hotmail.com [ 19:19 14/8/2554 101.51.45.156 ]
มีหลวงพ่อแดงรุ่นแรก 2503 เข้ามาดูที่ facebook เด็กหลังวัด เด็กเปนโต

ความคิดเห็นจากคุณ : banpon06@hotmail.com [ 18:15 13/8/2554 113.53.219.28 ]
ให้เช่าเหรียนหลวงพ่อแดงราคากันเอง0806741242

ความคิดเห็นจากคุณ : niwtrainee_egat@hotmail.com [ 22:23 9/8/2554 101.109.214.41 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแดง ปี2503 อายุ82ปี คัยสนใจติดต่อที่อีเมล์ได้คับ เนื้อทองแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : lucifer96@windowslive.com [ 11:37 9/8/2554 58.9.26.254 ]
เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจิงๆมีตังซื้อเชิญติดต่อได้คับ lucifer96@windowslive.com หลวงพ่อแดงรุ่นแรก ปี03

ความคิดเห็นจากคุณ : phudit_s@hotmail.com [ 19:31 6/8/2554 115.87.94.179 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญทองแดง ของแท้ ให้เช่า 150,000 ติดต่อ 087-5921617 พงษ์

ความคิดเห็นจากคุณ : chattrakool_b@hotmail.com [ 11:47 4/8/2554 203.156.190.8 ]
มีหลวงพ่อแดง รุ่นปี 03 ต้องการปล่อยแต่ไม่เดือดร้อนเงิน รับประกันของแท้ ราคา2,000,000 บาทถ้วน

ความคิดเห็นจากคุณ : kk_dekden@hotmail.com [ 11:20 4/8/2554 49.49.126.104 ]
มีเหรียญลพ.แดงรุ่นโบสถ์รั่นเนื้อเงินให้เช่าสนใจติดต่อ 0811962002

ความคิดเห็นจากคุณ : tikzazx01@hotmail.com [ 18:23 31/7/2554 223.205.200.40 ]
หลวงพ่อแดง ปี2503 วัดเขาบันไดอิฐ 100000 ราคา คุย (085-4744421)

ความคิดเห็นจากคุณ : ya_ka_oo@hotmail.com [ 20:30 29/3/2551 58.9.18.55 : 58.9.18.55 ]
ไห้เท่าไหร่ละ ผมมีเนื้อทองแดงอยู่3เหรียญเดีย๋วคัดไห้ 0836547273

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter