ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
 

หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ วัดประดู่ฉิมพลี  กรุงเทพฯ

 หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

ข้อมูลประวัติ

เกิด                         วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2430  ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน เป็นบุตรของ นายลอย  นางทับ  รัตนดอน

บรรพชา                เมื่ออายุ 17 ปี พ.ศ.2447  ณ วัดประดู่ฉิมพลี

อุปสมบท               อายุ 20 ปี ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2450 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม

มรณภาพ               วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2524

รวมสิริอายุ            93 ปี 10 เดือน 22 วัน

พระราชสังวราภิมณฑ์ ( โต๊ะ อินทสุวณณเถร ) วัดประดู่ฉิมพลี หรือที่เรียกขานกันทั่วไปว่า “หลวงปู่โต๊ะ” ท่านเป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีกุนยังเป็นอัฐศกตรงกับวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๒๙ ณ.บ้านคลองบางน้อย ตำบลบางพรมหม อำเภอคณฑี เป็นบุตร นายพลอย กับ นางทับ รัตนคอน มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคนหนึ่งชื่อ เฉื่อย เมื่อเยาว์วัยอยู่กับบิดามารดาและได้เล่าเรียนวิชาหนังสือไทยที่วัดเกาะแก้ว ปากคลองบางน้อย ใกล้บ้านเกิด ครั้นมารดาถึงแก่กรรม พระภิกษุแก้ว ผู้เป็นญาติบวชอยู่กับพระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ พาท่านมาฝากให้อยู่กับอธิการสุข วัดประดู่ฉิมพลี เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ส่วนนายเฉื่อยน้องชายนั้นมิได้ตามมาด้วย

บรรพชา อุปสมบท

         ท่านมาเรียนหนังสือต่อที่วัดประดู่ฉิมพลีอีกประมาณ ๔ ปี พออายุได้ประมาณ ๑๗ ปี ก็บรรพชา เป็นสามเณรที่วัดนี้ โดยมีพระอธิการสุขเป็นอุปัชฌาย์ บรรพชาได้วันเดียวพระอธิการสุข ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์และผู้อุปการะของท่านก็ได้มรณะภาพ นายคล้าย นางพันธ์ ซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะใภ้ของพระอธิการสุข และมีบ้านอยู่ใกล้วัดประดู่ฉิมพลีจึงได้อุปาการะท่านต่อมา

         เมื่อบรรพชาแล้ว ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักวัดประดู่ฉิมพลี ซึ่งมีพระอธิการคำเป็นเจ้าอาวาสปกครองสืบมา พร้อมกับเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์พรมหมอีกทางหนึ่งด้วย จนกระทั่งอายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดประดู่ฉิมพลี เมื่อวันอังคาร เดือน ๘ อุตตราษาฒขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะแม นพศก ตรงกับ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พระครูสมณธรรมสมาทาน (แสง) วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) เป็นอุปัชฌาย์ พระครูอักขรานุสิต (ผ่อง) วัดนวลนรดิศ เป็นกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมวิรัต (เชย) วัดกำแพง เป็นอนุสาวนาจารย์ มีฉายาในพระพุทธศาสนาว่า “อินทสุวณโณ” ได้เล่าเรียนปฏิบัติทั้งทางคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ทั้งสองด้าน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนสอบนักธรรมชั้นตรีได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ และปีนั้นเองเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลีว่างลงอีก เพราะพระอธิการคำมาณภาพทางคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม

 ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ และสมณศักดิ์
 
         พระอธิการโต๊ะได้บริหารงานของวัด ตลอดจนปกครองพระภิกษุสามเณรสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกด้วยความเที่ยงธรรมสม่ำเสมอ ประกอบด้วยเมตตากรุณาสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ให้ได้รับความร่มเย็นทั่วหน้า ทั้งได้ประพฤติปฏิบัติสมณธรรม เป็นอจลพรมหมจรรย์ตลอดมา จึงได้รับตำแหน่งทางคณะสงฆ์และสมณศักดิ์สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับ คือ

         พ.ศ. ๒๔๕๕–๒๔๕๗ เป็นเจ้าคณะตำบลวัดท่าพระ
         พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นพระครูสังฆวิชิต ฐานานุกรมของสมเด็จพระวันรัต (เฮงเขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แต่ครั้งยังเป็นพระเทพโมลี
         พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูวิริยกิตติ
         พ.ศ. ๒๔๙๗ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม (พัด จ.ป.ร.)
         พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระอุปัชฌายะ
         พ.ศ. ๒๕๐๖ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
         พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบบัญชีของวัดประจำตำบล วัดท่าพระ
         พ.ศ. ๒๕๑๑ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ
         พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระสังวรวิมลเณร
         พ.ศ. ๒๕๒๑ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสังวราภิมณฑ์

วัดประดู่ฉิมพลี

         พระราชสังวราภิมณฑ์ท่านอยู่กับวัดประดู่ฉิมพลีมาตั้งแต่เด็ก บรรพชาอุปสมบทที่วัดนี้ และได้เป็นอธิบดีสงฆ์วัดนี้มาช้านานถึง ๖๙ ปีจนมรณภาพ พูดได้ว่าท่านผูกพันกับวัดประดู่ฉิมพลีอย่างแน่นแฟ้นมาตลอดชีวิต ท่านจึงเป็นธุระดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์และทำความเจริญต่าง ๆ ให้แก่วัดของท่านเอง ความเจริญทั้งหลายทุก ๆ ด้านที่บังเกิดแก่วัดประดู่ฉิมพลีในทุกวันนี้ ถ้าจะพูดว่าเป็นผลงานของท่าน ก็ไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้

         อันวัดประดู่ฉิมพลีนี้เดิมเรียกว่าวัดสิมพลี เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเรียกว่า วัดประดู่นอกคู่กับวัดประดู่ในหรือวัดประดู่ในทรงธรรม จะเป็นวัดมีมาแต่เดิมหรือไม่ไม่ทราบได้ สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาพิชยญาติ (ทัต บุนนาค) แต่ครั้งยังเป็นพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา จางวางพระคลังสินค้า ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสำเร็จบริบูรณ์เอาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ้นเวลาถึง ๘ ปี

         วัดประดู่ฉิมพลี อยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ มีเนื้อที่เฉพาะเขตอาราม ไม่รวมที่ธรณีสงฆ์ถึง ๑๓ ไร่เศษ จัดว่าเป็นวัดใหญ่และงดงามมั่นคงมาก ผิดกว่าวัดที่เป็น “วัดราษฎร์” ทั่วไป ด้วยเหตุที่ท่านผู้สร้างท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีสูงในแผ่นดิน คือเป็น “ผู้สำเร็จราชการในพระนครทุกสิ่งทุกพนักงาน” ทั้งยังว่าการพระคลังสินค้าด้วย ภูมิสถานที่ตั้งวัด คิดดูในสมัยก่อนจะต้องสง่างามอย่างยิ่ง ด้วยเขตวัดด้านหน้าจดคลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) ซึ่งเป็นคลองใหญ่ตลอดแนว มีศาลาท่าน้ำ มีลานหน้าวัดกว้างขวาง เขตพุทธาวาสมีกำแพงก่ออิฐถือปูน มีบัวทั้งข้างล่างข้างบนตลอดแนว บนกำแพงทำเป็นเสาหัวเม็ดยอดปริกห้าชั้น ลานหน้าวัดภายในกำแพงปูด้วยแผ่นหินแกรนิตจากเมืองจีนทั้งหมด ตรงกำแพงด้านหน้าเป็นประตูเข้าสู่พุทธาวาส ซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นหลักของวัด คือ

         ๑. อุโบสถขนาดใหญ่กว้าง ๖ วา ๒ ศอก ยาว ๑๖ วา ตั้งอยู่ลึกเข้าไปใกล้กับกำแพงด้านใน หรือด้านในขนานกับลำคลอง หน้าวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
         ๒. ถัดอุโบสถออกมาตรงกลางสร้างพระเจดีย์ทรงรามัญ องค์เจดีย์กลม แต่ฐานกบบัลลังก์เป็นแปดเหลี่ยม มีบัวประดับที่เชิงระฆัง ที่เหนือบัลลังก์ และที่ใต้ปลียอด กับ มีเครื่องประดับประดาที่ยอดดังเช่นเจดีย์รามัญทั้งหลายทั่วไป เจดีย์นี้สร้างไว้เหนือเรือนตึกแปดเหลี่ยม ซึ่งเสามีรายและและมีชานโดยรอบทำนองมณฑปแต่เรียกกันว่าวิหาร ภายในวิหารเดิมจะประดิษฐานสิ่งใดไม่ทราบแน่ ปัจจุบันนี้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นของทำในชั้นหลัง
         ๓. ข้างนอกออกมามีวิหารน้อยมีมุขหน้าหลัง ๒ หลัง อยู่ตะวันออกหลังหนึ่ง ข้างตะวันตกหลังหนึ่ง หันหน้าไปทางทิศใต้ ลงคลองบางกอกใหญ่ หลังตะวันออกประดิษฐานพระยืน หลังตะวันตกประดิษฐานพระไสยาสน์.
         ๔. หน้าวิหารน้อยทั้งสองนั้นมีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุขขนาดย่อมอีกหลังละองค์
         ๕. นอกจากนี้ก็มีหอวัดระฆังและหอพระไตรปิฎก ซึ่งบัดนี้รื้อลงสร้างหอสมุดแทน สังฆาวาสอยู่ลึกลงไปทางข้างใต้ จะเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ เพราะรื้อลงปรับปรุงใหม่เกือบหมดแล้ว เหลือแต่กุฏิใหญ่ที่เป็นกุฏิเจ้าอาวาสหลังเดี่ยว

 

นั่งสมาธิในอุโบสถ วัดประดู่ฉิมพลี
         อาคารอันเป็นอุโบสถวิหารทั้งหมดสร้างตามแบบที่เรียกกันว่าเป็น “พระราชนิยม” ในรัชกาลที่ ๓ คือเป็นแบบที่มุ่งหมายให้ความมั่นคงถาวรยิ่งกว่าอื่น เพราะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตังแต่ในรัชกาลที่หนึ่ง เมื่อแรกสถาปนาพระนครกรุงเทพ ฯ มีอายุล่วงเข้า ๕๐ ปีแล้วเป็นฟื้น เกิดชำรุดทรุดโทรมลงทั่วกัน ถึงคราวต้องบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงรับภาระเป็นอันมาก ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ดังกล่าวนั้น นับเฉพาะวัดก็ถึง ๑๗ วัด

         ซึ่งแต่ละแห่งที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ เรียกได้ว่าเท่า ๆ กับสร้างใหม่ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน วัดสระเกศ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดระฆังโฆสิตาราม วัดโมฬีโลกยาราม วัดอินทาราม เป็นต้น ทั้งยังทรงพระราชศรัธาสร้างขึ้นใหม่ ๓ วัด และพระราชทานทุนอุดหนุนผู้มีศรัทธาให้สร้างขึ้นด้วยอีกถึง ๓๓ วัด การซ่อมสร้างทั้งนั้นย่อมหมดเปลืองทุนทรัพย์จำนวนมาก ถึงเศรษฐกิจการเงินของบ้านเมือง จะกำลังมั่นคงรุ่งเรืองขึ้นมากในเวลานั้น ก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องการประหยัดและความคงทนทานถาวรด้วยเป็นหลัก ดังนั้นการสร้างทำอาคารสถานต่าง ๆ นอกจากจะสร้างทำตามแบบสถาปัตยกรรมไทยแท้อย่างเดิมแล้ว

         จึงได้ทรงสร้างตามแบบที่ทรงพระราชดำริแก้ไขขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือความแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักด้วย ตามแบบพระราชนิยมอย่างใหม่นี้ ส่วนของอาคารส่วนใดที่ทำด้วยไม้และพอจะเปลี่ยนเป็นอิฐเป็นปูนได้เป็นเหลี่ยม ส่วนประดับประดาที่เคยใช้ไม้มาวาดเจียนจำหลักจนบอบบาง เช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ก็โปรดให้ลดเสีย หรือใช้อิฐปูนก่อตั้งแทน ลายจำหลักไม้ปิดทอประดับกระจกก็เปลี่ยนเป็นลายปั้นปูนประดับกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ สี หน้าบันอย่างเก่าที่มีไขราคูหา เป็นที่น้ำฝนจะติดขัง นกหนูจะอาศัยทำรังให้รกรุงรังได้ ก็เปลี่ยนเป็นหน้าบันก่อปูนปิดตันหมดเป็นกะเท่เซ น้ำฝนขังติดอยู่ได้เหมือนแบบเก่า ดูตัวอย่างได้ที่วัดที่ทรงสถาปนาและที่ผู้อื่นสถาปนามากมายหลายวัด เช่น วัดราชโอรส วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพธิดา วัดนางรอง วัดอัปสรสวรรค์ วัดจันทาราม วัดสัมพันธวงศ์ (รื้อแล้ว) วัดกลางจังหวัดสมุทรปราการ วัดนางชี วัดเศวตฉัตร วัดมหรรณพาราม วัดกัลยานิมิตร ดังนี้ อุโบสถวัดประดู่ฉิมพลี

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2468  ซึ่งวงการนิยมเรียกว่า “พระผงแช่น้ำมนต์ 13 พิมพ์แรก”  หลังจากนั้นมีการสร้างติดต่อกันเรื่อยมา  จนกระทั่งท่านมรณภาพ  ทั้งประเภทพระเนื้อผง  เหรียญ  และพระกริ่ง  ที่นิยมมากได้แก่ พระปิดตาพิมพ์ต่าง ๆ เช่น พระปิดตาจัมโบ้ 1-2  พระปิดตาข้างกนก  พระปิดตาหลังเต่า  พระปิดตา นะ ทะ นะ  และพระปิดตาปลดหนี้ เป็นต้น

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  เมตตามหานิยมเป็นหลัก         

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่น่าสนใจ

 

วัดราชบูรณะ
(กรุงเทพ)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
Wat Ratchabophit
(กรุงเทพ)
วัดเทพธิดาราม
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
Wat Ratchanatdaram
(กรุงเทพ)
วัดมหาธาตุราชรังสฤษดิ์
Wat Mahathat
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดบวรนิเวศวิหาร
Wat Bowon Niwet
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดสระเกศ
Wat Saket
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดสุทัศน์เทพวราราม
Wat Suthat
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
เสาชิงช้า
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดไตรมิตรวิทยาราม
Wat Trai Mit
(กรุงเทพ)
 
วัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม
(กรุงเทพ)
วัดธรรมมงคล
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดอินทรารามวิหาร
(กรุงเทพ)
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
(กรุงเทพ)
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
(กรุงเทพ)
อนุสาวรีย์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(กรุงเทพ)
พระบรมรูปทรงม้า
(กรุงเทพ)
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
(กรุงเทพ)
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตร
Democracy Monument
(กรุงเทพ)
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
(กรุงเทพ)
หอสมุดแห่งชาติ
National Library
(กรุงเทพ)
หอสมุดดำรงราชานุภาพ
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
พระที่นั่งวิมานเมฆ
Vimanmek Palace
(กรุงเทพ)
 
พิพิธภัณฆ์รถม้าพระที่นั่ง
The Royal Carriage Museum
(กรุงเทพ)
 

พิพธภัณฆ์ศิลปาชีพ
(กรุงเทพ)

 

พระที่นั่งอนันตสมาคมและรัฐภา
Anandhasmakhom Palace
(กรุงเทพ)

กรุงเทพ
สนามหลวง
Sanam Laung
(กรุงเทพ)
 

พิพิธภันธ์สถานแห่งชาติ
National Museum
(กรุงเทพ)

 

หอศิลปแห่งชาติ
The National Arts Gallery
(กรุงเทพ)

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตเรือพระราช
Royal Barge National Museum
(กรุงเทพ)

กรุงเทพ
ตึกถาวรวัตถุ
(กรุงเทพ)
 

พิพิธภัณฆ์เครื่องปั้นดินเผา
(กรุงเทพ)

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำล
Museum of Sciences and Planetarium
(กรุงเทพ)

 

พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์
Philatelic Museum
(กรุงเทพ)
 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งแระเทศไทย
(กรุงเทพ)

 

พิพิธพัณฑ์แร่และหิน
Rare Stone Museum
(กรุงเทพ)

 

หอเกียรติภูมิรถไฟ
Hall of Railway Heritage
(กรุงเทพ)

 

พิพิธภัณฑ์ปราสาทมิวเซียม
(กรุงเทพ)

 
 

วังสวนผักกาด
Suan Pakkad Palace
(กรุงเทพ)

 

บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์
Bangkok Doll Museum
(กรุงเทพ)

 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Thailand cultural Centre
(กรุงเทพ)

 

สะพานพระราม 9
(กรุงเทพ)

กรุงเทพ
คลองมหาสวัสดิ์
(กรุงเทพ)
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
สวนงูสถากาชาติไทย
Pasteur Institute
(กรุงเทพ)
 
กรุงเทพ

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา
Dusit Zoo
(กรุงเทพ)

กรุงเทพ
สวนหลวง ร. 9
King Rama IX Royal Park
(กรุงเทพ)
พิพิธภัณฑ์เด็ก
 
สวนสยาม
Siam Water Park
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
ซาฟารีเวิลด์
Safari World
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
(กรุงเทพ)
       

 
แผนที่จังหวัดกรุงเทพ/map of BANGKOK
 


แผนที่ท่องเที่ยวทางเรือกรุงเทพฯ


แผนที่จังหวัดกรุงเทพ/map of BANGKOK นี้มาจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

รูปของ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
รูปของ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์กลีบบัวใหญ่
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์กลีบบัวใหญ่

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์ซุ้มชินราช
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์ซุ้มชินราช

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์ซุ้มประตู
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์ซุ้มประตู

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์พระคง
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์พระคง

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์หยดแป้ง
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงแช่น้ำมนต์พิมพ์หยดแป้ง

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงรูปเหมือนหลังเตารีด ปี 2523
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระผงรูปเหมือนหลังเตารีด ปี 2523

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระสังกัจจายน์เนื้อเกสร ปี 2520
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระสังกัจจายน์เนื้อเกสร ปี 2520

พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระสิวลีเนื้อเกสร ปี 2521
พระเนื้อผง หลวงปู่โต๊ะพระสิวลีเนื้อเกสร ปี 2521

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาเงินล้านเนื้อเกสร ปี 2521
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาเงินล้านเนื้อเกสร ปี 2521

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาข้างกนกเนื้อเกสร ปี 2522
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาข้างกนกเนื้อเกสร ปี 2522

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ 1 ปี 2520
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ 1 ปี 2520

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตานะทะนะเนื้อเกสร ปี 2522
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตานะทะนะเนื้อเกสร ปี 2522

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาปลดหนี้เนื้อเกสร ปี 21-23
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาปลดหนี้เนื้อเกสร ปี 21-23

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตามหาเสน่ห์เนื้อเกสร ปี 2518
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตามหาเสน่ห์เนื้อเกสร ปี 2518

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตามหาลาภหลังเต่า ปี 2521
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตามหาลาภหลังเต่า ปี 2521

พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตายันต์ดวงเล็กเนื้อผงใบลาน ปี 21-23
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตายันต์ดวงเล็กเนื้อผงใบลาน ปี 21-23

พระเหรียญ หลวงปู่โต๊ะเหรียญเสมา เนื้อทองคำ ปี 2517
พระเหรียญ หลวงปู่โต๊ะเหรียญเสมา เนื้อทองคำ ปี 2517

พระเหรียญ หลวงปู่โต๊ะเหรียญพัดยศเนื้อทองคำ
พระเหรียญ หลวงปู่โต๊ะเหรียญพัดยศเนื้อทองคำ

พระเหรียญ หลวงปู่โต๊ะเหรียญล้อแม็ค เนื้อทองคำ
พระเหรียญ หลวงปู่โต๊ะเหรียญล้อแม็ค เนื้อทองคำ

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่โต๊ะพระปรกใบมะขาม ปี 2521
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่โต๊ะพระปรกใบมะขาม ปี 2521

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่โต๊ะล็อคเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่โต๊ะล็อคเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่โต๊ะล็อคเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่โต๊ะล็อคเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่โต๊ะ รูปถ่ายขาว-ดำ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่โต๊ะ รูปถ่ายขาว-ดำ

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
ความคิดเห็นจากคุณ : samai_y@truemail.co.th [ 21:49 30/3/2551 58.9.195.107 : 58.9.195.107 ]
พระพิมพ์สมเด็จของหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกๆสวยๆดูง่าย โปรดรอชม www.heritage-thailand.com

ความคิดเห็นจากคุณ : cha2032@hotmail.com [ 20:10 24/5/2556 58.9.172.223 ]
เปิดหลวงปู่เอี่ยมปี15ยันต์5สภาพใหม่ไม่ได้ใช่พร้อมกล่อง คุยกันได้ 0860466605

ความคิดเห็นจากคุณ : เปรม / puttasiri@hotmail.com [ 0:33 22/5/2556 14.207.130.213 ]
รับเช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ทุกรุ่น พระสวยให้ราคาดี ติดต่อ เปรม 08-5088-8846

ความคิดเห็นจากคุณ : a_aaa_22@hotmail.com [ 2:9 27/4/2556 115.67.71.49 ]
ขอโทษครับ ผมอยากทราบราคาให้เช่า หลวงปู่โต๊ะ หลังพัดยศ เนื้อนวฯ ปี 18 และ เหรียญปิ๊กโก๋ 12 บล็อก

ความคิดเห็นจากคุณ : a_aaa_22@hotmail.com [ 1:58 27/4/2556 115.67.71.49 ]
ผมมีหลวงปู่โต๊ะ หลังพัดยศ 18 และ จิ๊กโก๋ บล็อก 2 ราคาเปิดปัจจุบันเท่าไหร่ครับใครรู้บอกหน่อยครับ 09-1198-7497

ความคิดเห็นจากคุณ : i62306230@hotmail.com [ 15:4 25/3/2556 119.42.87.228 ]
มีให้บูชา พระสีวะลีรูปไข่ เนื้อผงใบลานสร้าง1000กว่าองค์ แท้แน่นอน5.000 บพระที่บ้านผมเอง 081-0466647

ความคิดเห็นจากคุณ : pok_sf400@hotmail.com [ 14:52 20/3/2556 203.154.149.228 ]
มีสมเด็จหลวงปู่โต๊ะหลังข้าวสารดำ 1 องค์ พร้อมให้บูชา 089-0418686

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 14:56 10/3/2556 49.49.75.162 ]
ให้เช่าพระปิดตาปลดหนี้ยันต์นะ รับจากหลวงปู่ เนื้อใบลาน ราคา 35,000 บาท โทร 0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : ืืืืnnppoo006@hotmail.com [ 14:20 6/3/2556 110.77.208.29 ]
เหรียญหลวงปู่โต๊ะปี16เปิดอยู่ที่13,000

ความคิดเห็นจากคุณ : nnppoo006@hotmail.com [ 14:17 6/3/2556 110.77.208.29 ]
ผมมีหลวงปู่โต๊ะปี12เปิดอยู่20,000 โทร083-6959730

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiyuthye@gmail.com [ 23:6 26/2/2556 182.232.31.215 ]
ผมต้องการปล่อยปิดตาเนื้อใบลายหลวงปู่โต๊ะ ออกวัดถ้ำสิงโตทอง60ปี2515สภาพสวยครับไม่ได้ใช้ 0904464862

ความคิดเห็นจากคุณ : mr_doi12@hotmail.com [ 21:6 4/2/2556 223.206.59.155 ]
ปดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อเงิน 8 พันใบเทา

ความคิดเห็นจากคุณ : puttasiri@hotmail.com [ 20:57 27/1/2556 14.207.235.171 ]
รับเช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ทุกรุ่น สนใจติดต่อ PEM : 08-5088-8846 หรือ Email : puttasiri@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : wirat [ 14:14 1/1/2556 182.53.54.65 ]
ผีปิดตานะทะนะ ราคาได้เท่าไหรคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โก๋อุดร [ 19:16 28/9/2555 27.55.9.224 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะรุ๋น111 ราคาแล้วแต่ความชอบ 0878603959

ความคิดเห็นจากคุณ : โก๋อุดร [ 19:16 28/9/2555 27.55.9.224 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะรุ๋น111 ราคาแล้วแต่ความชอบ 0878603959

ความคิดเห็นจากคุณ : โก๋อุดร [ 19:16 28/9/2555 27.55.9.224 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะรุ๋น111 ราคาแล้วแต่ความชอบ 0878603959

ความคิดเห็นจากคุณ : Musashi_5454@hotmail.com [ 10:50 10/9/2555 125.24.53.103 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะจัมโบ้2. สวยมากทุกอย่างชัดเจนและครบเครื่องให้เช่า เสนอมาได้ 0810299967 จ.นนท์

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 16:5 6/9/2555 119.46.176.222 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะปลดหนี้ยันต์นะใบลาน พระบาง รับจากหลวงปู่ 35,000บาท0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : ขจรศักดิ์ [ 20:37 4/9/2555 58.9.107.7 ]
ให้เช่าพระปิดตามหาลาภใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ ปี 2523 เนื้อนวะ บูชา 3500 ติดต่อ 086 6552890

ความคิดเห็นจากคุณ : chatthawat2519@windowslive.com [ 18:34 12/8/2555 171.7.133.135 ]
กำลังหาเช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ราคาไม่โดดมาก อยากได้มาขึ้นคอสักองค์

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 19:3 10/8/2555 171.99.73.229 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2521-23 4,500 ติดต่อ 0889830472 กอล์ฟครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 19:1 10/8/2555 171.99.73.229 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2521-23 4,500 ติดต่อ 0889830472 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 19:0 10/8/2555 171.99.73.229 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2521-23 4,500 ติดต่อ 0889830472 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 18:59 10/8/2555 171.99.73.229 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2521-23 4,500 ติดต่อ 0889830472 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 18:58 10/8/2555 171.99.73.229 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2521-23 4,500 ติดต่อ 0889830472 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 18:13 8/8/2555 171.99.75.180 ]
ให้เช่าพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ 2521 -2523พร้อมกล่องเดิม 088-983-0472 กอล์ฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 18:8 8/8/2555 171.99.75.180 ]
หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ ปี 2521-2523 พร้อมกล่องเดิมสนใจติดต่อ 088-983-0472 คุณกอล์ฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : thr_golf@hotmail.com [ 18:8 8/8/2555 171.99.75.180 ]
หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ ปี 2521-2523 พร้อมกล่องเดิมสนใจติดต่อ 088-983-0472 คุณกอล์ฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : hoenix18@hotmail.com [ 19:33 5/8/2555 110.49.249.229 ]
ผมมีเหรีญเสมาหลังพัดยศหลวงปู่โต๊ปี18 ติดต่อรักษ์ 0817432836

ความคิดเห็นจากคุณ : hoenix18@hotmail.com [ 19:12 5/8/2555 110.49.249.229 ]
ผมมีเหรีญเสมาหลังพัดยศหลวงปู่โต๊ปี18 รักษ์ 0817432836

ความคิดเห็นจากคุณ : chayathon_kae@yahoo.co.th [ 15:24 31/7/2555 122.155.36.212 ]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ เก่าแตกลายงาขึ้นกุเก่ามากมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : Nattaya-jjs@hotmail.com [ 10:31 11/7/2555 124.122.76.163 ]
มีพระหลวงปู่โต๊ะแทบทุกรุ่นเก็บไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : ส [ 10:14 9/7/2555 110.49.243.145 ]
มีหลวงปูโต๊ปี2512ให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : ศักดิ์ [ 20:53 8/7/2555 58.11.21.43 ]
ให้เช่าพระปิดตามหาลาภใบโพธิ์หลวงปู่โต๊ะ ปี 2523 เนื้อนวะ บูชา 2500 ติดต่อ 086 6552890

ความคิดเห็นจากคุณ : กอล์ฟ punch33120@hotmail.com [ 19:7 28/6/2555 14.207.211.46 ]
ผมมี สมเด็จหลวงปู่โต๊ะ เก้าชั้นคับ ทั้ง อกตรงและอกว้า ปี 14 ปล่อยองค์ละ 3000 สนใจโทร 0844322132

ความคิดเห็นจากคุณ : ขจรศักดิ์ [ 23:0 25/6/2555 58.9.138.156 ]
ให้เช่าพระปิดตามหาลาภใบโพธิ์เล็กหลวงพ่อเกษม ปี 252 เนื้อนวะ ตอกโค๊ต บูชา 2500 ติดต่อ 086 6552890

ความคิดเห็นจากคุณ : khazma88@hotmail.com [ 17:56 12/6/2555 110.49.232.29 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ความคิดเห็นจากคุณ : khazma88@hotmail.com [ 17:54 12/6/2555 110.49.232.29 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : ipomkrub@hotmail.com [ 21:41 10/6/2555 58.8.165.73 ]
ปลดหนี้ยันตรีหนาๆพร้อมทองยกซุ้ม 35,000

ความคิดเห็นจากคุณ : puttasiri@hotmail.com [ 19:25 16/5/2555 27.130.57.141 ]
รับเช่า พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ทุกรุ่น สนใจส่ง ภาพตาม Email หรือ โทรติดต่อ PEM : 08-5088-8846

ความคิดเห็นจากคุณ : นุ/wattanachai_2012@hotmail.co [ 10:28 3/5/2555 58.11.2.138 ]
มีปิตาปลดหนี้หลังยันต์นะเนื้อใบลานและพิมพ์คะแนนเนื้อเกสรสนใจติดต่อได้ครับ 0890504283

ความคิดเห็นจากคุณ : thanakorn1579@gmail.com [ 16:12 26/4/2555 1.4.225.153 ]
ให้บูชาพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี้เนื้อผงใบลาน พร้อมเลี่ยมทอง

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 12:46 24/4/2555 119.46.176.222 ]
ให้เช่าพระปิดตาใบลานปลดหนี้ 0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : Thananakorn1579@gmail.com [ 14:54 19/4/2555 1.4.234.18 ]
พระปิดตาปลดหนี้ยันต์นะเนื้อผงใบลานหลวงปู่โต๊ะพร้อมเลี่ยมทองราคา50,000

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 13:42 16/4/2555 223.206.96.148 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โค๊ะ รุ่นปลดหนี้ยันต์นะเนื้อใบลาน ปี 21-23 ราคา39,000 บาท โทร. 0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 12:35 21/3/2555 119.46.176.222 ]
ให้เช่าพระปิดตาปลดหนี้ยันต์นะพร้อมกล่องเดิม ราคา 37,999 บาท 0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : pancake089763@hotmail.com [ 17:2 15/3/2555 180.183.69.81 ]
ปล่อยเช่าหลวงปู่โต๊ะพิมท์สี่เหลี่ยม มียันต์ข้างหลัง 1500.ครับ 0807535978

ความคิดเห็นจากคุณ : singto [ 11:25 15/3/2555 101.108.23.225 ]
มี

ความคิดเห็นจากคุณ : running_45@hotmail.com [ 1:31 11/3/2555 125.25.102.77 ]
ผมมีล๊อกเกตหลวงปู่โต๊ะด้านหลังฝังตะกุดทอง อยากทราบว่าราคาเท่าไรแล้วสร้าง พ ศอะไรค้บ

ความคิดเห็นจากคุณ : tnatchot@sanook.com [ 16:42 28/2/2555 180.180.110.92 ]
มีพระพิมพ์ปิดตาหลวงปู่โต๊ะ รุ่นปิดตาปลดหนี้ ปลุกเสกปี 36

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 14:2 28/2/2555 119.46.176.222 ]
ให้เช่าพระปิดตาปลดหนี้ยันต์นะพร้อมกล่องเดิมได้ตอนเป็นทหารที่วัดประดู่ปี23 ราคาแบ่งไปทำบุญ 40,999 บาทแท้ล้านเปอร์เซนต์ 0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : suthee.m@viennafareast.com [ 9:47 27/2/2555 58.136.23.130 ]
แบ่งให้เช่าเหรียญหลวงปู่โต๊ะ ปี 17-18-19 สนใจติดต่อ 0879771794 อาทร์

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 19:6 26/2/2555 223.207.86.47 ]
ให้เช่าพระปิดตาปลดหนี้ยันต์นะเนื้อใบลาน รับจากมือหลวงปู่โต๊ะปี2523 พร้อมกล่อง 40999 ยาท 0870126298

ความคิดเห็นจากคุณ : nopring_tustele@hotmail.com [ 1:1 26/2/2555 124.120.5.197 ]
มีพระปิดตากนกข้างเนื้อผงใบลานครับอยากทราบราคา ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ทรงพล [ 13:15 25/2/2555 110.77.249.213 ]
มีพัดยศสนใจติดต่อ0879410448

ความคิดเห็นจากคุณ : running_45@hotmail.com [ 3:32 25/2/2555 125.25.96.40 ]
ผม มีหลวงปู่โต๊ะที่เป็นรูปล็อกเกต ด้านหลังฝังตะกุดทองอยากรู้ว่าสร้างปีไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : poooooooou99@hotmail.com [ 17:27 22/2/2555 110.49.221.84 ]
ผมมีนาคปรกใบมะขามเนื้อทองคำแท้ สนใจติดต่อได้ครับ 083-7112217 จิม

ความคิดเห็นจากคุณ : หน่อง [ 8:9 21/2/2555 58.9.148.34 ]
ผมมีพระปิดตาจัมโบ้ปี ๒๕๒๑ ผงใบลานสนใจติดต่อ 0870701064

ความคิดเห็นจากคุณ : o_tai@hotmail.com [ 22:30 16/2/2555 49.229.148.68 ]
ราคาเช่า พระผงจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ ปี18

ความคิดเห็นจากคุณ : channarong_001_@hotmail.com [ 5:11 14/2/2555 182.232.189.146 ]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะคับให้เช่าคับเนื้อผงใบลาน รุ่นปลอดหนีคับด่วน ติดต่อดูก่อนได้ที่ เบอร์0857146869

ความคิดเห็นจากคุณ : สิทธิ์ [ 21:35 10/2/2555 124.122.203.104 ]
มีสมเด็จเนื้อตะกั่วซุ่มชื่อแบบที่3 อุ2ข้าง 1 ใน 16 ครับ ตั้งต้น 5 แสน 0819878012

ความคิดเห็นจากคุณ : bososen@hotmail.com [ 22:42 31/1/2555 110.168.94.105 ]
มีหลวงปูโต๊ะ ปี 16 พัดยส เหรียนเงิน ปลอ่ยเช่าคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : boom.boom2000@hotmail.co.th [ 18:42 27/1/2555 124.122.41.164 ]
ใครสนใจเหรียญจี๊กโก๋หลวงปู่โต๊ะ พ.ศ. 2512 สนใจติดต่อ 082- 6739059

ความคิดเห็นจากคุณ : bigzamaloveyou@hotmail.com [ 9:48 26/1/2555 180.183.111.245 ]
มี ร/ ลป.โต๊ะปี10 /ลพ.กวยรุ่นแรก/ลพ.คูณปี17/รูปหล่อ.ลพเดิม/ลพ.กลั่นปี05

ความคิดเห็นจากคุณ : เเจ๊ค [ 22:4 25/1/2555 110.49.243.224 ]
มีเหรียนปิดตาหลว_ปู่โต๊ะbangkok bang 0891544589

ความคิดเห็นจากคุณ : osaveo_Love@hotmail.com [ 10:31 25/1/2555 58.8.138.248 ]
มีพระปิดตาจัมโบ้ พระราชสังวราภิมณฑ์ หลวงปู่โต๊ะ อยากปล่อยครับบ เสนอมาเลย 0800536265

ความคิดเห็นจากคุณ : ihaertae4@hotmail.com [ 12:13 9/1/2555 124.120.45.186 ]
ต้องการปล่อยพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะสนใจติดต่อ0807750240

ความคิดเห็นจากคุณ : skysnake_99@hotmail.com [ 14:14 30/12/2554 101.108.65.57 ]
มีพระปิดตายันต์ดวงเล็กเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์สภาพสวยตลับเงิน สนใจ (086-7945947)ณัฐ..

ความคิดเห็นจากคุณ : สมุทรเจริญ [ 17:56 21/12/2554 58.9.205.62 ]
ให้เช่าพระสมเด็จโพ ๖ แช่น้ำมนต์ มีทองติดมาแต่เดิม ๑ องค์ โทร. 0800709582

ความคิดเห็นจากคุณ : puttasiri@hotmail.com [ 0:51 1/12/2554 183.89.237.243 ]
รับเช่า พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ทุกรุ่น สนใจส่ง ภาพตาม Email หรือ โทรติดต่อ PEM : 08-5088-8846

ความคิดเห็นจากคุณ : สุเมธ [ 13:45 14/11/2554 125.25.97.248 ]
มีปิดตาข้างกนกไม่มีตะกรุด แต่ไม่รู้เท่าไหร่มี1องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 23:29 23/10/2554 101.51.19.12 ]
ผมมี เหรียญหลวงปู่โต๊ะ ปี2511 ปล่อยครับไม่แพง 8500 ท่านใดสนใจโทรถาม 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : aram@rtaf.mi.th [ 9:46 21/10/2554 119.46.176.222 ]
ให้เช่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊เนื้อผงใบลานยันต์นะปี 21-23 ได้จากมือหลวงปู่ตอนอารักขาปี 2522 มีผงเกศาด้วย อยากแบ่งเงินไปทำบุญด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : cha2032@hotmail.com [ 18:42 15/10/2554 58.11.26.195 ]
มีตะกรุดเงินหลวงปู่โต๊ะและตะกั่วให้เช่าสนใจติดต่อ 086-0466605

ความคิดเห็นจากคุณ : cha2032@hotmail.com [ 18:34 15/10/2554 58.11.26.195 ]
มีเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่น1ให้เช่าสนใจติดต่อตามเมลที่แจ้งครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : note@gimil.com [ 21:36 5/10/2554 110.49.224.80 ]
ผมมีปิดตาหลวงปู่โต๊ะเนื้อชินตะกั่วหรือเงินไม่แน้ใจปีก็ประมาณ๑๐-๑๙ข้างหลังตอกโค้ดยันต์นะใครรู้บอกที

ความคิดเห็นจากคุณ : nung2009nan@hotmail.com [ 16:22 4/10/2554 180.180.182.204 ]
มีเหรียญจิ๊กโก๋หลวงปู่โต๊ะสวยมีกะไหล่ สนใจติดต่อ หนึ่งพะเยา 086-1802812

ความคิดเห็นจากคุณ : jakkith2008@hotmail.com [ 14:33 3/10/2554 118.172.160.21 ]
ผมมีปิดตาหลวงปู่โต๊ะรุ่นมหาลาภ ยันต์นะทะนะ 12000 สนใจติดต่อได้ที่ 0899570337 กฤษณ์ ราคาต่อรองกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : tad_1967@hotmail.com [ 9:36 30/9/2554 124.121.237.39 ]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ หลังยันต์ดวงใหญ่ เนื้อเกษร มีตะกรุด 9 ดอก(หายาก) โทร.0819275973 เปิด 80000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : tad_1967@hotmail.com [ 9:34 30/9/2554 124.121.237.39 ]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ หลังยันต์ดวงใหญ่ เนื้อเกษร มีตะกรุด 9 ดอก(หายาก) โทร.0819275973 เปิด 80000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : tal1942@hotmail.com [ 13:0 26/9/2554 61.90.22.159 ]
มีพระคงอยู่องค์กับพิมก้างปลา สนใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : thechay99@hotmail.com [ 9:51 13/9/2554 124.121.160.213 ]
ให้เช่า เหรียญจิ๊กโก้ ปี12 บล็อคเสริม ปิดตาปลดหนี้ ปิดตาจัมโบ้2 ติดต่อมาได้ครับ 081-918-2508 24ชม.

ความคิดเห็นจากคุณ : babyply@hotmail.com [ 13:38 12/9/2554 101.109.160.29 ]
มีหลวงปุ่โต๊ะพัศยศ16เนื้อกะไหล่ทองมั้ย

ความคิดเห็นจากคุณ : thechay99@hotmail.com [ 12:51 17/8/2554 180.183.56.17 ]
ให้เช่า ปิดตาปลดหนี้ 30,000 ปิดตาจัมโบ้ 30,000 สนใจติดต่อด้วยแท้ล้านเปอร์เซ็น 081-918-2508

ความคิดเห็นจากคุณ : puttasiri@hotmail.com [ 23:23 31/7/2554 14.207.226.222 ]
รับเช่า พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ทุกรุ่น สนใจส่ง ภาพตาม Email หรือ โทรติดต่อ PEM : 08-5088-8846

ความคิดเห็นจากคุณ : jj_love2829@hotmail.co.th [ 1:20 26/7/2554 202.91.19.195 ]
มีพระปิดตาปี2521-2523สภาพสวยเดิมๆ พร้อมกล่อง สนใจโทร 081-7367261

ความคิดเห็นจากคุณ : goo-bird@hotmail.com [ 20:10 24/7/2554 27.130.169.220 ]
มีพระปิดตาจัมโบ้ ปี 2521เนื้อผงใบลาน สนใจติดต่อ 0826422754 อยู่แถวปากน้ำครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mysyt2000@yahoo.com [ 12:48 17/7/2554 110.169.175.33 ]
พระสิวลีเนื้อผงใบลานฝังตะกรุด3ดอก มีใครทราบไหมครับว่าสร้างจำนวนกี่องค์ ค่านิยมประมาณเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jenpza_007@hotmail.com [ 20:24 9/7/2554 180.183.120.159 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกสภาพ85-90%สวยเดิมต้องการปล่อยสนใจโทร0892218766ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : supapboorud_5@hotmail.com [ 10:3 21/6/2554 125.26.91.127 ]
ผมมีหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ2505 สนใจ0807213724,044921004

ความคิดเห็นจากคุณ : kensagi_027017@hotmail.com [ 18:49 16/6/2554 119.42.77.94 ]
ผมมีพระปิดตาจัมโบ้ ปี 2521 เนื้อผงใบลาน มีกล่องใส่พร้อม 084-7960437

ความคิดเห็นจากคุณ : jaturon_lim@yahoo.co.th [ 20:20 14/6/2554 110.168.74.57 ]
เพื่อนรุ่นน้องให้ปิดตาจัมโบ้ 2 เนื้อเกสรน้ำตาลปี๊บมาเมื่อวาน..... ดีใจมากเล้ย ย ย ย ...

ความคิดเห็นจากคุณ : big-kung@windowslive.com [ 13:3 13/6/2554 124.120.168.59 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะจำโบ้ 1 ปี20 ให้เช่า โทร089-799-9093

ความคิดเห็นจากคุณ : big-kung@windowslive.com [ 13:1 13/6/2554 124.120.168.59 ]
มีพระปิดตาหลว

ความคิดเห็นจากคุณ : snowwhitecosmetic@gmail.com [ 18:42 10/6/2554 182.53.59.159 ]
ให้เช่า ลป. โต๊ะ เนื้อตะกั่วลายสานวิปัสสนา 25,000 บาท สนใจโทร. 084-7624482

ความคิดเห็นจากคุณ : ur_mytype@hotmail.com [ 2:18 3/6/2554 124.122.150.130 ]
ต้องการเช่า พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ช่วยส่งรูปพระให้ดูก่อนนะครับ ตามเมลล์ ข้างต้นหรือ โทร 085-1618899 ขอบคุณครับ (อ้วน)

ความคิดเห็นจากคุณ : pomminintakong@hotmail.com [ 13:55 2/6/2554 122.154.90.34 ]
ผมมีหลวงพ่อโต๊ะปี17

ความคิดเห็นจากคุณ : sante_tthotmail.com [ 22:6 25/5/2554 182.53.226.67 ]
มีปิดตาหลวงปู่โต๊ะสภาพ85เปอร์เชนสนใจติดต่อราค้าว่าตามสภาพ 0877487506

ความคิดเห็นจากคุณ : sonsun-2523@hotmail.com [ 22:38 23/5/2554 49.229.162.8 ]
มีปิดตาจัมโบ้1เนื้อสมเด็จให้เช่าสนใจติดต่อ 082-1559365

ความคิดเห็นจากคุณ : sante_tthotmail.com [ 22:2 23/5/2554 125.27.18.177 ]
ปิดตาหลวงพ่อโต๊ะรุ่นจับโบ้2สนใจติดต่อ0877487506

ความคิดเห็นจากคุณ : max2new369@hotmail.com [ 9:29 19/5/2554 125.27.237.138 ]
เหรียหลวงปู่ โต๊ะ ปี 12 ครับ ! เปิดปล่อย ราคา ถูก ! สนใจ ติดต่อ (0859690556)

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง-ท่าน้ำนนท์ [ 1:57 14/5/2554 58.9.157.59 ]
จัดจ้าน"ดั่งบางขุนพรหมเลยครับ"โพธิ์6ปี84ดูง่ายไม่ต้องผจญภัย!! 0869887361..ราคาเบาๆ!!

ความคิดเห็นจากคุณ : chabu_pork@hotmail.com [ 17:50 9/5/2554 203.185.148.134 ]
พระสมเด็จเนื้อตะกั่วลายสานฯ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี16 ตอกโค๊ด สภาพสมบูรณ์ (60,000)089-0381453

ความคิดเห็นจากคุณ : swnt_nt@hotmail.com [ 19:1 1/5/2554 119.160.212.240 ]
สมเด็จหลวงปู่โต๊ะพิมพ์สามชั้นก้างปลา รุ่นแช่น้ำมนต์ สนใจติดต่อได้ที่ 0806097128

ความคิดเห็นจากคุณ : ร้านพระเครื่องฉัตรทรงรักษ์ [ 14:37 21/4/2554 125.27.156.226 ]
ที่ร้านมีหลวงปู่โต๊ะโพธ์ 6 โพธ์ 8 แช้น้ำมนย์ พิมพ์ชื่อร้านพระเครื่องฉัตรทรงรักษ์ เข้าไปชมได้เลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jenpza_007@hotmail.com [ 6:32 15/4/2554 180.183.121.153 ]
มีจัมโบ้1เนื้อเกสรหายากมาก(ลุงเป็นเด็กวัดประดู่ฉิมพลีเลยได้มา)ดูของได้ที่ นวมินท์85 หรือ0886203871

ความคิดเห็นจากคุณ : jenpza_007@hotmail.com [ 21:4 10/4/2554 180.183.126.38 ]
ผมมีจัมโบ้1เนื้อผงเกสรสวยมากๆผมไห้คนรู้จักรเขาเปิดแผงพระอยู่พันธุ์ทิพเขาว่าแท้100%0886203871ดูของจิง

ความคิดเห็นจากคุณ : suteesak@hotmail.com [ 9:4 6/4/2554 223.25.209.8 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ 1 องค์ไม่ทราบว่ารุ่นไหนอยากให้ช่วยดูให้หน่อย แต่ถายรูปยังงัยก็ถ่ายไม่ติด

ความคิดเห็นจากคุณ : pasitlek1@hotmail.com [ 16:9 5/4/2554 125.24.59.112 ]
ปิตตาพาโชค มี หนึ่งองค์ ๐๘๔-๖๔๙๒๙๕๖

ความคิดเห็นจากคุณ : champbec@hotmail.com [ 14:55 4/4/2554 125.24.215.13 ]
คุณแช้มป์ ผมมีปิดตาหลวงปู่โต๊ะปลดนี้ปี 2518 พร้อมกล่อง ให้ผู้สนใจบูชาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หนุ่ย [ 15:26 29/3/2554 115.87.50.85 ]
มีหลวงพ่อโต๊ะรุ่นพิเศษพ.ศ.46ให้เช่าราคาให้เสนอเองอยากให้เช่าไว้กับคนเก็บบูชาพระเบอร์โทร0895404515

ความคิดเห็นจากคุณ : แบงค์ wanted_sodasex@hotmail.com [ 1:37 15/3/2554 125.24.205.10 ]
มีหลวงปู่โต๊ะปี 12 เงิน สนใจโทร 0878027889

ความคิดเห็นจากคุณ : juk1997@hotmail.com [ 17:54 11/3/2554 110.164.161.117 ]
มีปิดตาเนื้อเกสร ปี 21-23 สนใจติดต่อ ปุ๊ 082-0593606 แท้ 100%

ความคิดเห็นจากคุณ : ร้านพระฉัตรททรงรักษ์ [ 10:52 9/3/2554 125.27.241.56 ]
ที่ร้านมีหลวงปู่โต๊ะ โพธ์ 6 ฐานเกย โพธ์ 8 แช่น้ำมนค์ สนใจ โทร 0868914569

ความคิดเห็นจากคุณ : ร้านพระฉัตรทรงรักษ์ [ 10:48 9/3/2554 125.27.241.56 ]
ที่ร้านมีเหรียนหล่อหลวงปู่โต๊ะพิมพ์หลวงพ่อแพสภาพสวย การสร้างเพียง 20องค์ สนใจโทร 0868914569

ความคิดเห็นจากคุณ : thak99@hotmail.com [ 11:38 8/3/2554 125.26.89.3 ]
ผมมีเหรียญพัดยศใหญ่หลวงปู่โต๊ เนื้อ นวะ10ธ.ค.2516 แท้100เปอร์ ครับสวยประกวดได้ ด่วน โทร.085-2636008

ความคิดเห็นจากคุณ : plikblue@hotmail.com [ 1:12 3/3/2554 1.47.118.96 ]
0875966787รีบมากไม่รู้ที่ปล่อยราคาโทรมาคุยพระแท้ชัว100%ออกตัวต่อได้

ความคิดเห็นจากคุณ : plikblue@hotmail.com [ 1:4 3/3/2554 1.47.118.96 ]
ต้องการขายปิดตาจัมโบ้2เนื้อเกสรพิเศษฝังตระกรุด9ดอกเหลี่ยมทองสภาพ100%โทร

ความคิดเห็นจากคุณ : jobokub@hotmail.com [ 9:23 2/3/2554 223.207.17.167 ]
มีพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตานะทะนะเนื้อเกสร ปี 2522 ราคาเปิด9000 สนใจโทร 080-5940436

ความคิดเห็นจากคุณ : วัชร 0860610333 [ 16:23 1/3/2554 125.27.230.254 ]
ผมมีเหรียนหล่อหลวงปู่โต๊ะพิมพ์หลวงพ่อแพพิมพ์ลึก สร้างเพียง 20 องค์ สภาพสวย สนใจโทรด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : rung_x@yahoo.co.th [ 13:8 28/2/2554 203.146.6.162 ]
Lungputao *2510 * - sonjai Tel. 085-1141875

ความคิดเห็นจากคุณ : pongpang_1103@hotmail.com [ 14:43 27/2/2554 101.108.237.21 ]
อยากได้มั่งจัง

ความคิดเห็นจากคุณ : โป้ง [ 12:11 23/2/2554 124.122.13.223 ]
ขายพระพิมพ์วันทาเสมา สนใจติดต่อ 088-4985165

ความคิดเห็นจากคุณ : guloj_love@hotmail.com [ 20:33 20/2/2554 110.49.149.155 ]
ให้เช่า หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 40000 บาท สนใจติดต่อ 0899698284

ความคิดเห็นจากคุณ : wasan14.dew@hotmail.com [ 14:17 17/2/2554 223.206.141.129 ]
มีหลวงปู่โต๊ะรูปไข่หลังพัตยศปี18เนื้อทองแดง สนใจโทร 089-7356034

ความคิดเห็นจากคุณ : ศิษย์ [ 10:44 12/2/2554 61.7.182.48 ]
มีกนกข้าง เนื้อผงกสร 083-1186362

ความคิดเห็นจากคุณ : วัชร 0860610333 [ 8:28 7/2/2554 180.180.20.250 ]
ผมมีหลวงปู่โต๊ะพิมพ์ โพธ์ 6 แช่น้ำมนต์ สภาพสวยแท้ 100 / สนใจโทรถามราคาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ta_nongtor@hotmail.com [ 13:54 31/1/2554 124.121.58.52 ]
ผมมีเหลียนหลวงปู่โต๊ะรุ่น2ปี2511สวยๆๆๆๆครับๆๆไม่แน่ใจว่ามีออกวัดอืนดวยหรือเปล่าๆๆๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : nook235@hotmail.co.th [ 14:19 24/1/2554 202.143.175.163 ]
อยากได้ปิดตาจัมโบ้2ขอไม่แพงมากศัทธาจริงด่วนมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : nookky953@hotmail.com [ 12:48 14/1/2554 202.143.175.163 ]
อยากได้ปิดตาจัมโบ้2ขอไม่แพงมากศัทธาจริงด่วนมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:20 21/12/2553 125.25.33.127 ]
ให้เช่าเหรียญเงินพัดยศ+ขาโตะ+สิวลี+ ก้างปลา+ปรก+ เผือก ขุดสระ-เหรียญ81-ดิ่ง -ปากน้ำ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : teer_chai@hotmail.com [ 10:38 19/12/2553 58.11.40.174 ]
สมเด็จหลวงปู่โต๊ะ ฐานเกย 2510 สวย 0816990703

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:0 17/12/2553 124.121.147.192 ]
ให้เช่าเหรียญเงินพัดยศ+สมเด็จขาโตะ+สิวลี+ ก้างปลา+ปรก+ เผือก ขุดสระ-เหรียญ81 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : devil_peamkung_kubz@hot [ 8:15 11/12/2553 124.121.35.59 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่โต๊ะ รุ่นสร้างปี 19 15000*

ความคิดเห็นจากคุณ : แจ๊ค [ 22:30 10/12/2553 58.8.75.245 ]
มีเหรียญหลวงปู่โต๊ะปี17ทองแดง เลี่ยมเงิน เปิดไว้3000ครับ อยู่แถวบางรัก(0875165180)

ความคิดเห็นจากคุณ : dtuhs9t7 yohuij@oiytuhdfg.com [ 10:16 8/12/2553 58.10.9.216 ]
สวัส ดี คราฟ พี่ น้อง คราฟ 55555555+

ความคิดเห็นจากคุณ : teer_chai@hotmail.com [ 10:28 30/11/2553 61.90.81.240 ]
หลวงปู่โต๊ะ โพธิ์ 8 1500 0816990703

ความคิดเห็นจากคุณ : teer_chai@hotmail.com [ 10:22 30/11/2553 61.90.81.240 ]
โพธ 8 15000 0816990703

ความคิดเห็นจากคุณ : teer_chai@hotmail.com [ 10:21 30/11/2553 61.90.81.240 ]
หลวงปู่โต๊ะโพธ 8 ปี2510 สภาพใช้ 15000 0816990703

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 1:14 30/11/2553 58.9.163.197 ]
สมเด็จโพธิ์ 6 ปี84 สภาพ สวยแท้!! ดูง่าย!!มีซ่อมราคาเบาๆ//ไม่ต้องผจญภัยโทรหาเบิร์ดนะครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 1:9 30/11/2553 58.9.163.197 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 1:8 30/11/2553 58.9.163.197 ]
ปรกใบมะขาม ยันต์นะ ผิวไฟ แว๊บ!! แสบตา เลยครับท่าน แท้!! ดูง่ายไม่ต้องผจญภัยครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : sola145@hotmail.com [ 21:36 22/11/2553 124.121.42.19 ]
สมเด็จวัระฆัง2คลอง 3แสน 0836195849

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณเจ [ 11:49 19/11/2553 58.9.220.82 ]
ผมหลวงพ่อเกษรรุ่น 2 ค้าขายดีมาก สนใจติดต่อ 0183756989

ความคิดเห็นจากคุณ : dual-pp@hotmail.com [ 19:0 16/11/2553 222.123.90.7 ]
มีจัมโบ้1เนื้อเกสรสนใจติดต่อ0806573115

ความคิดเห็นจากคุณ : goog_999_@hotmail.com [ 13:2 11/11/2553 110.168.102.67 ]
ผมมีตะกุดมหารุด108 ราคา150000สนใจโทร0858492940

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:3 10/11/2553 124.121.156.107 ]
ให้เช่ากริ่ง3โค๊ต+เหรียญเงินพัดยศ+ขาโตะ+สิวลี+ ก้างปลา+ปรก+ เผือก ขุดสระ-เหรียญ81 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : comman306@thaimail.com [ 13:31 2/11/2553 61.19.114.74 ]
มี สมเก็จปรกโพธิ์ของหลวงปู่โต๊ะ สนใตดต่อ 0882235168

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:49 29/10/2553 58.9.159.159 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:49 29/10/2553 58.9.159.159 ]
พระสมเด็จโพธิ์ 6 ปี84 สภาพ สวย ดูง่าย!!/มีซ่อม/ราคาเบาๆ//ไม่ต้องผจญภัยโทรหาเบิร์ดนะครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 20:36 28/10/2553 182.52.25.73 ]
ยังอยู่เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ปี12หลวงปู่โต๊ะมีจารข้างหน้าด้วยครับ โทร. 089-0382753 ไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 20:31 28/10/2553 182.52.25.73 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลียันต์ดวง โทร.089-0382753 เปิด15000ราคาต่อรองได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 20:28 28/10/2553 182.52.25.73 ]
ยังอยู่ครับพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ออกวัดถ้ำสิงโตทองยันต์ดวงไม่มีตะกรุด โทร.0890382753เปิด17000ต่อรองได้

ความคิดเห็นจากคุณ : chainarongtoa@hotmail.com [ 18:13 28/10/2553 124.121.127.127 ]
อยากได้ปลดหนี้ยันต์นะด่วน0854341919

ความคิดเห็นจากคุณ : เบียร์ [ 0:10 28/10/2553 125.27.239.178 ]
มีเหรียญหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกให้เช่า10000บาทโทร0807885069เบียร์

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:6 27/10/2553 124.122.6.195 ]
ให้เช่ากริ่ง3โค๊ต+เหรียญเงินพัดยศ+ขาโตะ+สิวลี+ ก้างปลา+ปรก+ เผือก ขุดสระ-เหรียญ81 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : peper2520@hotmail.com [ 12:32 20/10/2553 124.120.102.157 ]
มีเหรียญหลวงปู่โต๊ะปี12ให้เช่าราคาถูกมาก(สมบัติเจ้าคุณปู่)ครับติดต่อ สอ.สามารถ087-760-1778

ความคิดเห็นจากคุณ : tong-nam_@hotmail.com [ 1:43 20/10/2553 110.164.33.219 ]
มีพระปิดตาเนื้อผงธูป ออกวัดถ้ำสิงโตทอง ปี35สนใจ 0822900106 นครปฐม ราคา1500.

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:26 17/10/2553 58.11.6.69 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:29 11/10/2553 180.180.19.205 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ออกวัดถ้ำสิงโตทอง 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : นัท [ 22:17 11/10/2553 27.55.9.88 ]
อยากเช่าปลดหนี้ใบลานยันต์นะครับ 082-684-2345

ความคิดเห็นจากคุณ : โรจน์ [ 11:21 11/10/2553 58.10.84.127 ]
ขายรูปเหมือนใบโพธิ์เสาร์5 เนื้อนวะหลวงปู่โต๊ะยันต์นะ + กล่องเดิมวัด 8,000 บาท ติดต่อ 086-9745018

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:17 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่ากริ่ง3โค๊ต+เหรียญพัดยศ+สมเด็จขาโตะ+สิวลี+สด ก้างปลา-ลป เผือก พระดังๆอีกมากไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 21:34 9/10/2553 125.27.193.31 ]
ผมมีพระมเหศวร กรุสว่างอารมณ์ ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 21:30 9/10/2553 125.27.193.31 ]
ผมมีหลวงพ่อเจริญ ครบ ๕ รอบ วัดหนองนา สุพรรณบุรี ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 21:24 9/10/2553 125.27.193.31 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ ปี 2521 ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : mong_chuen66@hotmail.com [ 18:0 9/10/2553 27.130.83.146 ]
มีรูปหล่อหลวงปู่โต๊ะเนื้อทองผสมสนใจติดต่อ084-9114780

ความคิดเห็นจากคุณ : pon_1973@hotmail.com [ 16:16 9/10/2553 113.53.85.75 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่โต๊ะ ปี12 จิ๊กโก๋12 มีโค๊ต เปิดให้บูชาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kerkchai2525@hotmail.com [ 15:42 7/10/2553 223.206.3.178 ]
มีเหรียญหลวงปู่โต๊ะ ปี 12 มีจาร กะไหล่ทองเต็ม 2เหรียญ สนใจติดต่อ 084-5914292

ความคิดเห็นจากคุณ : kerkchai2525@hotmail.com [ 15:41 7/10/2553 223.206.3.178 ]
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะพระปิดตาจัมโบ้ 2 ปี 2521 พร้อมกล่องเดิม 0845914292สนใจติดต่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : bunyuen.p@cpf.co.th [ 12:2 5/10/2553 203.113.18.72 ]
อยากได้พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะสักองค์ครับ ส่งข้อมูลมาที่ bunyuen.p@cpf.co.th ได้เลยครับ ด่วนๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 1:18 3/10/2553 125.27.198.219 ]
ผมมีเหรียญจิ๊กโก๋ ปี 2512 หลวงปู่โต๊ะ ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : Jack [ 14:7 1/10/2553 58.10.102.7 ]
มีปิดตาจับโบ้ 2 เนื้อเกสรมีเกสาไม่มีกล่องเดิม พ่อรับมาจากวัด เปิดไม่แรง 17,000 โทร 086-9745018

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ็มmong_chuen66@hotmail.com [ 10:7 30/9/2553 183.89.211.111 ]
มีพระปิดตาจัมโบ้2สนใจโท.084-9114780

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 3:21 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่ากริ่ง3โค๊ต+เหรียญพัดยศ+สมเด็จขาโตะ+สิวลี+สด ก้างปลา-ลป เผือก พระดังๆอีกมากไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : satha2009@windowslive.com [ 9:4 24/9/2553 61.19.66.140 ]
ผมมีเหรียญจิ๊กโก๋ ปี 2512 สภาพสวย 1 เหรียญไม่ได้ใช้ สนใจ 086-7215874 ราคา พันกลาง ๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : jamie21520@yahoo.com [ 0:48 24/9/2553 58.9.13.163 ]
หลวงปู่โต๊ะพิมพ์กนกข้าง พร้อมพระปิดตาเนื้อตะกั่วหลัง ยันต์นะ โค้ต "ต" สนใจโทร .08-7699-4389 (พล)

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 7:44 21/9/2553 202.90.6.36 ]
ผมมีสมเด็จปรกโพธิ์ฐานสิงห์เก่ามากชุบรักน้ำเกลี้ยง มีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นพระต้นแบบของหลวงปู่ฯ

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 1:51 21/9/2553 61.90.98.98 ]
พระสมเด็จโพธิ์6ปี84สภาพสวยดูง่าย/มีซ่อม/ราคาเบาๆ//โทรหาเบิร์ดนะครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : Pov00@hotmail.com [ 20:39 16/9/2553 110.164.247.49 ]
ผมมีหลวงปู่โต๊ะปลดหนี้เนื้อผงใบลานหลังยันนะพิมพ์กลางตะกูดเงิน1ดอก แต่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นรุ้นใหน

ความคิดเห็นจากคุณ : vut_sptd@hotmail.com [ 23:59 10/9/2553 1.46.254.37 ]
ผมมีจันลอยหลวงปู่โต๊ะ เปิด 15000 สนใจโทรติดต่อได้ครับ 0875600436 วุต

ความคิดเห็นจากคุณ : gun_sanowa@windowslive.com [ 20:40 9/9/2553 180.183.228.57 ]
ผมอยากได้ "เหรียญกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์" ของหลวงปู่โต๊ะ ลองคุยกันได้คับ...!

ความคิดเห็นจากคุณ : เดส [ 16:15 1/5/2551 125.26.70.18 : 125.26.70.18 ]
อยากได้จัง

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter