ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
 

หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ วัดช้างเผือก  เพชรบูรณ์

 หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก

ประวัติวัดช้างเผือก

เป็นที่ประดิษฐานศพของพระครูพชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ ที่บรรจุศพอยู่ในโลงแก้ว ซึ่งศพของท่านไม่เน่าเปื่อย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่เดินทางผ่าน ในเดือนมีนาคมจะมีงานประจำปีครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อทบเป็นประจำทุกปี การเดินทาง จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ถึงสามแยกวังชมพูเลี้ยวซ้านไปตามเส้นทางอำเภอหนองไผ่ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 118 ก่อนถึงสามแยกบ้านนายมซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดไปอีกประมาณ 700 เมตร

ข้อมูลประวัติ

       เกิด                     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2424  ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง  เป็นบุตรของ นายเผือก  นางอินทร์  ม่วงดี

                บรรพชา                อายุ 16 ปี ณ วัดช้างเผือก

                อุปสมบท               อายุ 21 ปี ณ วัดเกาะแก้ว

                มรณภาพ               วนที่ 14 มีนาคม 2519  ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

                 รวมสิริอายุ            95 ปี 73 พรรษา

หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ ความจริงท่านเป็นพระเถระรุ่นเก่า แต่เป็นด้วยเหตุว่าท่านมีอายุ และพรรษาที่ยาวนาน ท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2519 สิริรวมอายุได้ 95 ปี จึงทำให้ท่านเป็นพระเถระที่ไม่เก่าเท่าไรนัก  อาจจะเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยก็ได้ คือท่านเป็นพระเถระทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รวมกัน   ถึงแม้ว่าหลวงพ่อทบจะได้ละสังขารไปจากพวกเราแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ได้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นอเนกอนันต์คุณให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านไปอีกนานแสนนาน

ชาติกำเนิด   ณ ที่หมู่บ้านยางหัวลม ตำบลนายม(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลวังชมภู) จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ 114 ปีก่อนโน้น ยังมีครอบครัวของชาวไร่ที่มีฐานะมั่นคงอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งก็เป็นครอบครัวของ คุณพ่อเผือก และคุณแม่อินทร์ นามสกุล ม่วงดี ซึ่งทั้งคุณพ่อเผือกและคุณแม่อินทร์ได้แต่งงานอยู่กินกันมาเป็นเวลานาน โดยมีบุตรคนหัวปีชื่อ เด็กชายหว่าง และบุตรีคนที่สองชื่อ ใบ แล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะได้ลูกอีกเลย ตราบจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงเจ็ดปี คุณแม่อินทร์จึงได้ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สาม   เป็นธรรมดาสำหรับผู้มีบุญญาธิการ จะได้มาจุติยังโลกมนุษย์ คุณแม่อินทร์ก็เช่นกัน ขณะที่ท่านจะตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สามนั้น ท่านฝันไปว่าได้มีผู้นำช้างเผือกมามอบให้จำนวน 1 เชือก ในฝันท่านก็ได้รับเอาไว้โดยให้เจ้าของเดิมนำไปผูกไว้กับต้นมะขามหน้าบ้าน ช้างเผือกเชือกนี้งดงามมากจริงๆ   พอตื่นจากความฝันแล้ว คุณแม่อินทร์จึงปลุกคุณพ่อเผือก แล้วเล่าความฝันให้ฟัง เมื่อคุณพ่อเผือกฟังจนจบแล้ว จึงได้บอกกับคุณแม่อินทร์ว่าเป็นความฝันที่ดี และเป็นนิมิตหมายว่าจะมีผู้มีบุญญาธิการลงมาเกิด และคุณพ่อเผือกยังบอกคุณแม่อินทร์ต่อไปอีกว่าถ้าหากไม่เชื่อแล้วละก็ขอให้คอยดูกันต่อไป   หลังจากนั้นอีกไม่นานคุณแม่อินทร์ก็เริ่มตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์ครั้งนี้ก็มีความแตกต่างจากการตั้งครรภ์ทั้งสองครั้งแรกนั้นมาก กล่าวคือ เมื่อคุณแม่อินทร์ตั้งครรภ์ครั้งก่อนๆ นั้นท่านแพ้ท้องอยากจะรับประทานของแปลกๆ เช่น อยากจะรับประทานแกงนก ผัดเผ็ดปลาไหล หรือลาบเลือดเป็นต้น   แต่สำหรับครั้งที่สามนี้ ปรากฎว่าคุณแม่อินทร์ท่านรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไม่ได้เลย ถ้าหากว่าวันไหนท่านรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ หรือเพียงได้กลิ่นเนื้อสัตว์ วันนั้นท่านจะรู้สึกไม่สบายไปตลอดทั้งวันเริ่มต้นด้วยเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนเป็นอย่างนี้ตลอดมาเป็นประจำ ทั้งๆ ที่ก่อนจะตั้งครรภ์คุณแม่อินทร์ก็รับประทานอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ได้ และไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน พอตั้งครรภ์บุตรคนที่สามก็เริ่มเป็นอย่างนี้ นับว่าแปลกมาก   พอคุณแม่อินทร์ตั้งครรภ์ได้ครบกำหนด 9 เดือน ท่านก็ได้ปวดท้องอย่างแรง และได้คลอดบุตรชายที่น่ารัก น่าเอ็นดูออกมาลืมตาดูโลก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ2424 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง    ในขณะที่ทารกน้อยกำลังคลอดออกมานั้น กลับมีกิริยาอาการแปลกประหลาดกว่าทารกแรกเกิดโดยทั่วๆ ไป หรืออาจะเป็นนิมิตหมายของผู้มีบุญญาธิการลงมาจุติก้ได้ กล่าวคือโดยปกติทารกแรกเกิดเวลาที่คลอดออกมาจะต้องส่วนหัวหรือส่วนเท้าโผล่ออกมาก่อน แต่ทารกน้อยบุตรชายของคุณแม่อินทร์ เวลาที่คลอดออกมากลับเอาศรีษะและเท้าโผล่ออกมาพร้อมๆ กัน เมื่อคุณพ่อเผือกและคุณแม่อินทร์เห็นบุตรชายคลอดออกมาแตกต่างจากทารกโดยทั่วไปเช่นนั้น จึงได้ตั้งชื่อบุตรชายคนใหม่ของท่านว่า “ ทบ”

วัยเด็ก
   ในชีวิตวัยเด็กก่อนที่จะบวชเรียนนั้น เด็กชายทบเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดี จึงไม่ค่อยเดือดร้อนและลำบากเท่าไหร่ เด็กชายทบเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กที่ฉลาดอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ในสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนประชาบาล ถึงมีก็ต้องมีในเมืองใหญ่ๆ พ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดต้องการที่จะให้ลูกหลานเรียนหนังสือก็ต้องนำเอาลูกหลานไปฝากไว้ที่วัด เพื่อให้พระผู้ที่มีวิชาความรู้ได้ฝึกสอนการเขียน การอ่านตัวหนังสือไทย อักขระขอม และคณิตศาสตร์ เท่าที่จำเป็นต้องใช้ในสมัยนั้น   เด็กชายทบก็เช่นกัน พออายุได้ 10 ขวบ คุณพ่อเผือกก็ได้นำไปฝากไว้ที่วัดช้างเผือก เพื่อให้เรียนหนังสือไทย หนังสือขอม พร้อมกับคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กชายทบ ก็ไม่ทำให้คุณพ่อเผือกเสียชื่อ ทั้งเขียน ทั้งอ่านได้คล่องแคล่วกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน จนได้รับคำชมเชยจาก หลวงตากี ซึ่งเป็นครูสอนเด็กชาวบ้านในขณะนั้นว่า เป็นเด็กฉลาดว่านอนสอนง่าย เติบใหญ่ไปภายหน้าจะได้ดีกว่าคนอื่นๆ  อุปนิสัยของหลวงพ่อทบ ท่านเป็นคนมีเมตตา เยือกเย็น สุขุม ปรานีต่อสัตว์ทั้งปวง ดังจะเห็นได้จากเรื่องนี้ ก่อนที่หลวงพ่อทบจะออกบวชนั้น แถวนายมเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมายังเรียกว่าเป็นป่าดงดิบ มีแต่ป่าไม้ สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ชุกชุมมาก  ในสมัยนั้นชาวนาชนบทต้องดำรงชีวิตด้วยอาหารจากป่าเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ หัวเผือก หัวมัน ผลไม้ชนิดต่างๆ ป่าไม้ไม่ถูกทำลาย มนุษย์ก็ยังมีไม่มากเหมือนปัจจุบัน ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมด ถ้าหากว่าออกไปหาอาหารเพียงชั่วครู่ก็จะได้อาหารติดมือมาทำกับข้าวทันที คนในสมัยก่อนโน้นฝากปากฝากท้องไว้กับธรรมชาติ คือป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งผิดกับคนในสมัยนี้อย่างลิบลับ ที่ฝากปากฝากท้องไว้กับร้านอาหาร ดูมันง่ายและสะดวกดี  ภายในครอบครัวของหลวงพ่อทบก็เช่นกัน บิดามารดากับคนงานที่จ้างมาทำไร่ ก็มักจะออกหาอาหารในป่าเป็นประจำ และที่ชอบหากันบ่อยก็ได้แก่ ไก่ป่า นกเขา นกคุ่ม เป็นต้น บางทีก็ลงหาตามแม่น้ำลำคลอง ซึ่งที่ได้เป็นประจำคือปลา หอย กบ เขียด เป็นต้น เมื่อหามาได้เป็นจำนวนมาก ก็จะแบ่งให้ญาติพี่น้องเอาไปกินบ้าง ที่เหลือก็จะขังเอาไว้ทำอาหารมื้อต่อไป  เด็กชายทบเมื่ออยู่บ้านเห็นพ่อกักขังสัตว์เหล่านี้ไว้ ก็เกิดความสงสารจึงนำสัตว์เหล่านั้น แอบไปปล่อยเข้าป่า แต่ถ้าเป็นปลา กบ เขียด ก็จะนำไปปล่อยตามแม่น้ำ หนอง บึง ต่อไป  เมื่อบิดากลับมาจากงานไร่และรู้ว่าท่าปล่อยปลา ปล่อยกบ ไปเสียแล้ว ทำให้บิดาท่านเกิดความโมโหและภาคทัณฑ์ไว้ว่า ถ้าปล่อยอีกจะถูกลงโทษ  ต่อมาไม่นานบิดาของท่านไปดักไก่ป่ามาได้และขังเอาไว้ ท่านเข้าก็เกิดความสงสารจึงปล่อยไก่เข้าป่าไป ทำให้บิดาท่านโมโหมาก จึงลงมือทุบตีท่านหลายที แต่แปลกท่านกับยืนรับโทษทัณฑ์อย่างนิ่งเฉย ไม่ร้องไห้ ท่านยืนยอมรับความเจ็บปวดนั้นแต่ผู้เดียว ท่านถูกบิดาทำโทษหลายๆ ครั้งในระยะหลังนี้ก็เพราะท่านเมตตาสงสารสัตว์เหล่านั้น  คุณพ่อเผือกเมื่อทำโทษลูกชายบ่อยๆ ลูกชายของท่านก็ไม่ยอมหลาบจำสักที ท่านจึงต้องยอมแพ้ เพราะถ้าตีต่อไปอาจจะเป็นอันตรายเปล่าๆ และท่านก็รู้นิสัยของลูกช่ายท่านดีว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยว มีใจเมตตาปรานีต่อสัตว์ ยอมเจ็บตัวเพื่อแลกกับอิสรภาพของสัตว์ต่างๆ อีกทั้งคุณพ่อเผือกก็เกิดความสงสาร เมื่อท่านคิดได้ดังนั้น ท่านจึงเลิกทำโทษลูกชายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  หลวงพ่อทบในวัยรุ่นๆ นั้น ท่านมีเพื่อนมากมายทั้งในหมู่บ้านยางหัวลม และหมู่บ้านใกล้เคียง บางครั้งก็มักจะพากันมาเยี่ยมเยียนถามข่าวอยู่เสมอ บางคนก็มาชวนท่านให้ไปล่าสัตว์บ้าง ตกปลาหรือหว่านแหบ้าง บางคนก็มาชวนท่านไปเที่ยวสาวๆ บ้านใกล้เคียงบ้าง ซึ่งท่านในขณะนั้นกลับไม่ยินดียินร้ายแต่ประการใด คงได้แต่ปฏิเสธไป ท่านกลับชอบอยู่คนเดียวอย่างสงบ วันๆ ท่านก็เอาแต่เลี้ยงหมู หมา กา ไก่ ไปตามปกติ พอถึงวันพระท่านก็จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดช้างเผือกเป็นประจำ เป็นที่ตื่นตาแก่เด็กวัยรุ่นโดยทั่วไป เพราะวัยรุ่นสมัยนั้นมีหลวงพ่อทบคนเดียวที่ชอบไปทำบุญเมื่อยังไม่แก่เฒ่า

บรรพชาและอุปสมบท    ลุถึงปี พ.ศ.2440 นายทบ  ม่วงดี อายุขณะนั้นได้ 16 ปี ก็บังเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตในการครองเรือนที่เห็นว่าไม่มีสาะแก่นสารอันใด หวังเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่ง จึงขออนุญาตจากคุณพ่อเผือก และคุณแม่อินทร์ ซึ่งท่านทั้งสองก็มองเห็นความตั้งใจอันดีของลูกชายจึงออกปากอนุญาต และได้นำนายทบ ม่วงดี ลูกชายไปบรรพชาที่ วัดช้างเผือก โดยมี พระอาจารย์สี เจ้าอาวาสวัดช้างเผือกในขณะนั้น เป็นผู้บรรพชาให้  เมื่อเมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ก็ได้ศึกษาหาความรู้ต่างๆ ในสำนักของพระอาจารย์สี ไม่ว่าจะเป็นพระธรรม พระวินัย สวดมนต์เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ตลอดจนหัดเทศน์ เรียกได้ว่าท่านไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อย่างแท้จริง                จนถึงปี พ.ศ.2445 สามเณรทบ มีอายุครบ 21 ปี ทางคุณพ่อเผือกและคุณแม่อินทร์ ก็ได้นำสามเณรทบไปทำการอุปสมบทที่ วัดศิลาโมง บ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ท่านพระครูเมือง เป็นพระอุปัชณาย์  พระอาจารย์ปาน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สี เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายาว่า “ธัมมปัญโญภิกขุ”  หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านก็ได้กลับไปจำพรรษาที่วัดช้างเผือก 2 พรรษา ในระหว่างนี้หลวงพ่อทบก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจาก พระอาจารย์สี ซึ่งในขณะนั้นพระอาจารย์สี เป็นพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทางวิปัสสนากรรมฐาน เวทมนตร์คาถา หลวงพ่อทบได้ศึกษาและฝึกฝนจนแก่กล้าเป็นที่ยอมรับของพระอาจารย์สี   ต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปขอศึกษาวิชาเพิ่มเติมจาก พระอาจารย์ปาน เจ้าอาวาสวัดศิลาโมง ตำบลนายมในสมัยนั้น ซึ่งหลวงพ่อทบก็ได้เรียนวิชากับพระอาจารย์ปานจนสำเร็จสมกับความตั้งใจ   พระอาจารย์สีและพระอาจารย์ปาน แท้จริงแล้วทั้งสองท่านนี้เป็นศิษย์ของ หลวงพ่อทรัพย์ตาพรรณ ในครั้งแต่ก่อนโน้นเป็นที่เลื่องลือว่าหลวงพ่อทรัพย์ตาพรรณเป็นผู้วิเศษ มีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อกล่าวอะไรออกมาย่อมเป็นดังคำพูด

ออกแสวงหาความรู้    เมื่อหลวงพ่อทบได้ศึกษาวิชาความรู้จากพระอาจารย์สีและพระอาจารย์ปานจนเจนจบครบถ้วนหมดแล้ว ท่านจึงเข้าไปกราบลาพระอาจารย์สี เพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้ต่อไปอีก พระอาจารย์สีเห็นความเด็ดเดี่ยวและตั้งใจจริงของท่าน จึงกล่าวอนุญาตให้ไป พร้อมกันนี้พระอาจารย์สียังได้กล่าวฝากวัดช้างเผือกกับท่านอีกว่า “หากจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว ก็ให้กลับมาพัฒนาวัดช้างเผือก อย่าปล่อยให้ร้างนะ” ซึ่งท่านก็รับคำ  จากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทางไปจำพรรษาที่ วัดวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเวลาอีก 2 พรรษา พอออกพรรษาจึงคิดที่จะออกจาริกแสวงหาวิชาความรู้ไปในที่ต่างๆ ต่อไปอีก  หลังจากที่หลวงพ่อทบได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะออกท่องเที่ยว เพื่อเสาะแสวงหาความรู้อย่างแน่นอนแล้ว หลวงพ่อทบซึ่งในระยะนั้นกิตติศัพท์ชื่อเสียงของท่านยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก ก็ได้ออกเดินทางจากวัดวังโป่งทันที โดยออกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรแต่เพียงรูปเดียว  ในช่วงที่ท่านได้ออกเดินธุดงค์นี้ ท่านได้บำเพ็ญศีลและเจริญภาวนาพร้อมกับแสวงหาวิชา ศึกษาเวทมนตร์คาถาตามถ้า หน้าผา ผนังหินใหญ่ ที่มีผู้จาริกได้เขียนไว้ในสมัยก่อน บางครั้งท่านได้เดินไปตกหุบเขาที่ไม่มีบ้านเรือนคนอาศัยอยู่เลย ซึ่งต้องอาศัยดำรงชีพด้วยผลไม้หรือใบไม้เท่านั้นในการประทังความหิวโหย แต่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อคงพากเพียรที่จะได้ศึกษาวิชาอาคมอย่างไม่หยุดยั้ง   เคยมีคนกราบนมัสการถามท่านว่า หลวงพ่อเดินธุดงค์ฉันของป่าไม่กลัวอันตรายหรือ ท่านตอบว่าก็ดูพวกสัตว์ต่างๆ มันกิน ก็ไม่เห็นมันเป็นอันตรายเลยนี่  นอกจากนี้หลวงพ่อทบยังเคยผจญกับโขลงช้างป่า ซึ่งกำลังมุ่งหน้ามายังทิศที่ท่านปักกลดภาวนาอยู่หลายครั้ง พอพวกมันเดินเข้ามาใกล้กลดของท่าน ก็จะมีจ่าโขลงออกมายืนบังกลดของท่านเอาไว้ ไม่ให้ช้างเชือกอื่นๆ เข้ามาใกล้กลดของท่านได้เลย

อุปนิสัยของหลวงพ่อทบ   หลวงพ่อทบ ท่านมีรูปร่างเล็กแกร่ง นิ้วมือของท่านเรียวงาม ฝ่ามืออ่อนนุ่ม ยามเมื่อท่านลูบหัวศิษย์จะรู้สึกว่า นุ่มประดุจฝ่ามือของบิดามารดาถนอมบุตรกระนั้น  หลวงพ่อทบเป็นพระเถระที่พูดน้อยไม่ค่อยจะช่างคุย ถามคำท่านก็ตอบคำมิได้เสแสร้ง แต่ท่านได้สำรวมมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว นัตย์ตาของท่านมีประกายแวววาวแสดงถึงความมีอำนาจทุกคนที่เคยไปกราบนมัสการท่านจะบอกเป็นเสียงด้วยกันว่า นัตน์ตาของท่านมีมหาอำนาจและไม่กล้าสบตากับท่านตรงๆ แต่ว่าในความมีอำนาจนั้นจะแฝงแววแห่งความเมตตาเอาไว้ด้วย   ในการต้อนรับแขกที่เดินทางไปกราบนมัสการท่านในแต่ละวันนั้น ท่านจะตอนรับอย่างเสมอภาคกัน ไม่เคยเลือกฐานะหรือความคุ้นเคยเป็นหลักแม้แต่น้อย ใครมาก่อนพบก่อน ใครมาทีหลังพบทีหลัง คนรวยคนจนในสายตาของท่านก็คือคนเหมือนกัน ถ้าท่านสงเคราะห์ได้ท่านก็จะรีบสงเคราะห์ให้ด้วยความเต็มใจ ไม่เคยเห่อเหิมในยศฐาบรรดาศักดิ์ ท่านถือว่าลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นโลกธรรม แม้สมณศักดิ์ที่ได้รับมาท่านก็คงวางเฉยไม่ยินดียินร้าย ท่านยังคงเป็นหลวงพ่อทบ หรือพระอธิการทบธรรมดาๆ ท่านเคยอยู่อย่างไร ท่านก็อยู่อย่างนั้น ทรัพย์สินเงินทองที่เขาถวายท่านมา ท่านก็นำไปลงทุนไว้ในพระพุทธศาสนาจนหมดสิ้น เมื่อท่านถึงกาลมรณภาพก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าพอจะเอามาประกอบพิธีศพของท่านได้ เป็นที่ซาบซึ้งของบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอันมาก ในความมักน้อยสมถะของท่าน  อีกประการหนึ่งที่ท่านได้สั่งสอนอบรมอยู่เสมอนั่นก็คือ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เพราะท่านเองนั้นได้ทำเป็นตัวอย่างแกศิษยานุศิษย์ ก็คือ ท่านได้มีความกตัญญูต่อบรรดาพระอาจารย์ของท่านที่ล่วงลับไปแล้ว โดยท่านทำบุญกุศลถวายอยู่เป็นประจำทุกปี ในเวลาว่างถ้าหากท่านได้สนทนากับลูกศิษย์เป็นที่ถูกคอแล้ว ท่านมักจะเอ่ยถึงนามพระอาจารย์ของท่านให้ศิษย์ฟังอยู่เสมอ เช่น หลวงปู่ศุข เก่งอย่างนั้น หลวงพ่อเง่าท่านเก่งอย่างนี้ พระอาจารย์สีกับพระอาจารย์ปานเก่งไปอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งนามของพระอาจารย์ของท่านที่ท่านเอ่ยออกมาเป็นการยกย่องไว้เหนือเกล้า ไม่มีการลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาด  ปากของท่านก็มีประกาศิตเหมือนปากของพระร่วงเลยทีเดียว พูดคำไหนเป็นคำนั้น ให้พรใครคนนั้นก็เจริญก้าวหน้า ถ้าเผลอสาปแช่งหรือดุด่าก็จะเป็นไปตามปากของท่านทุกประการ นับว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เป็นที่เลื่องลือและกล่าวขานกันมาก ในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จึงมีคนเดินทางไปขอพรท่านอย่างเนืองแน่นทุกวันมิได้ขาด

ปฏิปทาของหลวงพ่อ    หลวงพ่อทบ ท่านเป็นพระที่มีเมตตา เยือกเย็นสุขุม ปรานีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย พูดน้อย ชอบการก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้ว ได้ทำการก่อสร้างบูรณะวัดวาอาราม ไปตามสถานที่ต่างๆ ท่านได้เป็นผู้นำทำการก่อสร้างพระอุโบสถสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วถึง 16 หลัง ทั้งยังได้วางศิลาฤกษ์หลังที่ 17 ไว้แล้วที่วัดช้างเผือก ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็พอดีท่านมรณภาพเสียก่อน ทั้งนี้ไม่นับผลงานของท่านอีกมากมาย เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ บ่อน้ำ สระน้ำ และอื่นๆ อีก  คุณวิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทบก็คือ ท่านเป็นพระภิกษุที่ไม่เลือกชั้นวรรณะ ตลอดชีวิตของท่านให้การต้อนรับแกบุคคลทั้งหลายเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเพียงใด มั่งมีหรือยากจน ผู้ใดเดินทางไปกราบท่านก็จะได้รับการต้อนรับเท่าเทียมกันหมด ไม่มียินดียินร้ายหรือทะเยอทะยานในลาภ ยศ สรรเสริญ  ตรงกันข้าม เมื่อผู้ใดมีความทุกข์ไปหาท่าน ก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ไม่นิยมการสะสมเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้วจึงไม่มีทรัพทย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโลกอันเป็นส่วนตัวของท่านเลยแม้แต่น้อย   นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอน ท่านเคยพูดว่าที่ต้องกลับมาอยู่วัดช้างเผือกอีก ก็เพราะว่าพระอาจารย์สี พระอาจารย์ของท่านได้สั่งเอาไว้ว่า วาระสุดท้ายให้มาอยู่ประจำวัดนี้อย่าให้ร้าง ทั้งท่านยังได้กล่าวอีก(พ.ศ. 2518) ว่าตัวของท่านขณะนี้ตายแล้ว เพียงแต่ไม่เน่าเท่านั้นเอง

ปัจฉิมวัย   เมื่อปี พ.ศ.2507 หลวงพ่อทบท่านมีอายุได้ 83 ปี ความไม่เที่ยงแห่งสังขารก็เริ่มรุกรานท่านให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ในระยะนี้นัยน์ตาของท่านก็เริ่มฝ้าฟางลง จนในที่สุดก็บอดมืดสนิททีเดียว ซึ่งนายแพทย์ผู้รักษากล่าวว่า นัยน์ตาของหลวงพ่อได้หมดอายุแล้ว  ถึงแม้ว่าดวงตาของท่านจะมืดบอดไม่เห็น แต่ท่านก็ยังสร้างและบูรณะวัดวาอารามอีกหลายแห่ง และภายหลังจากที่ท่านได้ระลึกว่า การที่ท่านจะอยู่ในตำแหน่งโดยที่นัยน์ตาของท่านมองอะไรไม่เห็นเช่นนี้ น่าจะไม่ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมา  ฉะนั้นท่านจึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งพระครูวิชิตพัชราจารย์ เจ้าคณะอำเภอชนแดน แต่ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเกินกว่าจะกล่าวได้ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยฐานะกรมการศาสนา ก็มีมติให้ท่านคงดำรงตำแหน่งพระครูวิชิตพัชราจารย์กิตติมศักดิ์ต่อไปจนตลอดอายุ  เมื่อหลวงพ่อทบท่านได้ลาออกจากสมณศักดิ์แล้ว ท่านยังคงคิดถึงวัดที่ท่านได้เคยอาศัยอยู่กับพระอาจารย์สีมาก่อน นั่นคือ วัดช้างเผือก ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้างไม่มีผู้ใดจะคิดบูรณะ ร้างมาประมาณกว่า 30-40 ปี แล้ว อนึ่งท่านก็ยังคงจดจำคำของพระอาจารย์สีที่เคยบอกกับท่านไว้เมื่อ 68 ปีที่แล้ว่า หากถึงวาระสุดท้ายก็ให้กลับไปวัดช้างเผือก อย่าปล่อยให้ร้างนั้นได้อย่างแม่นยำ  ดังนั้นท่านจึงได้ออกจากวัดพระพุทธบาทชนแดนทันทีที่ได้รับนิมนต์ให้มาช่วยบูรณะวัดศิลาโมง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดช้างเผือกนัก เพราะเห็นว่าสะดวกดีที่จะได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดช้างเผือกต่อไป  หลวงพ่อทบท่านได้บูรณะวัดศิลาโมง จนเห็นว่าสมควรจะได้ไปทำการบูรณะวัดช้างเผือกแล้ว ท่านก็ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดช้างเผือกซึ่งร้างรอท่านให้ช่วยปลูกฟื้นฟูอยู่ หลังจากนั้นวัดช้างเผือกก็เปลี่ยนสภาพจากวัดร้างที่ไม่มีใครสัญจรไปมา นอกเสียจากพวกเด็กเลี้ยงควายจะได้ไปอาศัยพักร่มเงาบนกุฏิที่เก่าคร่ำคร่าจะพังมิพังแหล่ ซึ่งมีอยู่หลังเดียวกับศาลาการเปรียญที่ทรุดโทรมอย่างถึงที่สุดแล้ว พระอุโบสถแลเห็นเพียงแต่ฐาน เพราะส่วนบนปรักหักพังลงมาจนหมดสิ้น กลับกลายเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของตำบลวังชมพูในปัจจุบัน

ถึงกาลมรณภาพ   แต่แล้วเหมือนฟ้าผ่ามาลงท่ามกลางท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งปราศจากเมฆฝนแม้แต่น้อย เมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันเศษของวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2519 หลวงพ่อทบเหมือนเป็นไข้ นายแฉล้ม ชีพราหมณ์ เป็นผู้สังเกตอาการของหลวงพ่อทบได้ดีกว่าผู้อื่น เริ่มมีอาการวิตกกังวลเต็มไปด้วยความกระสับกระส่าย  เขาตัดสินใจนำรถมารับหลวงพ่อทบเพื่อที่จะรีบพาท่านไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯทันที แล้วอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ในขณะที่รถกำลังพาท่านไปกรุงเทพฯ มาถึงตำบลนาเฉลียง ออกจากวัดช้างเผือกมาได้ประมาณ 15 กิโลเมตร หลวงพ่อทบก็ปิดเปลือกตาลงอย่างสนิท พร้อมกับการกำหนดลมหายใจเป็นครั้งสุดท้าย มันเป็นเวลาสี่โมงเย็นพอดี หลวงพ่อทบก็มรณภาพลงอย่างสงบบนรถนั่นเอง   ข่าวหลวงพ่อทบมรณภาพดังกึกก้องอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ทราบข่าวต่างก็พากันมุ่งตรงมายังวัดช้างเผือกในทันที วันแล้ววันเล่าที่คณะกรรมการวัดต้องทำงานอย่างหนัก ข้าวของเครื่องบริขารของหลวงพ่อได้รับการสำรวจอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะพระเครื่องรางของขลังทั้งหมดได้ถูกเก็บรวบรวมในทันที เพื่อรอการตรวจเช็คของกรรมการต่อไป  ประชาชนจำนวนเรือนหมื่นได้ไปออกันอยู่ที่วัดช้างเผือกตลอดเวลาที่มีพิธีบำเพ็ญกุศลมิได้ขาด จนกระทั่งครบ 100 วัน ศพของท่านยังคงเก็บไว้ที่วัดช้างเผือกตลอดมา มิได้ทำการณาปนกิจหรือเผาแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อทำตามคำสั่งของท่านที่ให้เก็บศพไว้เพื่อสร้างมณฑปและโลงแก้ว สำหรับใช้เป็นที่เก็บศพของท่านอย่างถาวร ให้ลูกหลานได้กราบไหว้ต่อไป ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งสำหรับพระเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อทบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดและวันมรณภาพของท่าน ซึ่งไม่น่าจะมาคล้องจองกันได้อย่างประหลาด กล่าวคือ หลวงพ่อทบเกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2424  ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง แล้วมรณภาพในวันที่ 14 มีนาคม 2519 เวลาบ่าย 4 โมงเย็น ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ(4) รวมอายุได้ 95 ปี (9+5=14)
 

 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลของท่าน คือ พระกริ่ง  รูปหล่อ  เหรียญ  พระเนื้อผง  ตะกรุด  และผ้ายันต์  และที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ รูปหล่อโบราณ และตะกรุด ปี พ.ศ.2505  มีหลายพิมพ์ด้วยกัน

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  เมตตามหานิยม            

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่น่าสนใจ

 

อำเภอเมืองเพชรบุรี
พระนครคีรี(เขาวัง)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

Phra Nakhon Kriri Historical Park or Khao Wang
(เขาวัง)
เพชรบุรี
เขาบันไดอิฐ
Khao Bandai It
(เพชรบุรี)
หาดเจ้าสำราญ
Hat Chao Samran
(เพชรบุรี)
เพชรบุรี
ถ้ำเขาหลวง
Tham Khao Luang
(เพชรบุรี)
เพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร
Wat Mahathat Worawihan
(เพชรบุรี)
เพชรบุรี
วัดใหญ่สุวรรณาราม
Wat Yai Suwannaram
(เพชรบุรี)
เพชรบุรี
พระรามราชนิเวศน์
Phra Ram Ratchaniwet
(เพชรบุรี)
วัดกำแพงแลง
Wat Kamphaeng Laeng
(เพชรบุรี)

 

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
ความคิดเห็นจากคุณ : anake@jan.com [ 21:19 5/4/2551 202.91.18.205 : 202.91.18.205 ]
หลวงพ่อทบเป็นเคารพของคนเพรชบูรณ์และจังหวัดค้างเคียง

ความคิดเห็นจากคุณ : papapong_ch@hotmail.com [ 14:12 18/8/2556 1.0.240.32 ]
ผมมีหน้าฝรั่งของแท้ เดือดร้อนต้องการปล่อยให้เช่า350,000 tel..085-7972522.

ความคิดเห็นจากคุณ : manoppurijan@gmail.com [ 11:28 9/8/2556 1.4.164.112 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบปี17รุ่นจิ๊กโก๋วัดช้างเผือกเนื้อทองเหลืองสนใจติดต่อ0912052361

ความคิดเห็นจากคุณ : papapong_ch@hotmail.com [ 14:12 18/8/2556 1.0.240.32 ]
ผมมีหน้าฝรั่งของแท้ เดือดร้อนต้องการปล่อยให้เช่า350,000 tel..085-7972522.

ความคิดเห็นจากคุณ : manoppurijan@gmail.com [ 11:28 9/8/2556 1.4.164.112 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบปี17รุ่นจิ๊กโก๋วัดช้างเผือกเนื้อทองเหลืองสนใจติดต่อ0912052361

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmaail.com [ 13:58 4/4/2556 183.89.116.128 ]
ให้เช่า หน้าฝรั่ง หัวไม้ขีด สภาพสวยพร้อมพระต่างๆอีกมากสนใจ คุย ชาญ 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 11:49 11/3/2556 171.4.146.85 ]
ตอนเรารับของจากมือท่าน...กรรมการชุดนี้เจอพ่อเจอแม่เธอหรือยังจึงมาฟันธงว่าของเรา..ร.ต.แก่ๆอายุ๗๗เก๊

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 11:39 11/3/2556 171.4.146.85 ]
หลวงพ่อทบท่านเป็นพระชั้นสูงอย่าทำให้ท่านเสียชื่อยุทธการเขาค้อทหารลพบุรีรับของจากมือท่านแทบทุกนาย

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 11:26 11/3/2556 171.4.146.85 ]
พวกเธอยังอยู่ในโครนตรมอีกนานนัก..ตอนนี้เป็นไงไอ้ชุดเปิดตำนานเอาของเก้ไปขายเป็นแท้ระวังหัวจะพัง

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 11:21 11/3/2556 171.4.146.85 ]
ศึกษาให้ดีศึกษาให้ละเอียดให้รู้ที่มาที่ไปฟังเหตุฟังผล...ไม่แน่ใจอย่าฟันธงว่าของคนอื่นเก้แต่ของกูแท้หมด

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 10:24 11/3/2556 171.4.170.225 ]
คิดให้ดีทำให้ดีเรามิใช่รู้คนเดียวหลวงพ่อทบท่านก็รู้แต่ท่านพูดไม่ได้ว่า...พวกเปรตกำลังทำอะไรกันน่าสงสารเปรต

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 10:8 11/3/2556 171.4.170.225 ]
หลวงพ่อทบท่านนอนพนมมือในโลงแก้วท่านให้พรหรือสาบแช่งหนอ...กลุ่มลูกศิษที่แบ่งส่วนธุรกิจไม่ลงตัว

ความคิดเห็นจากคุณ : saosin_emo_i2@hotmail.com [ 22:10 15/10/2555 223.206.92.162 ]
มีความต้องการบูชาเหรียญ ลพ ทบ ครับ ใครมีให้บูชา แอด มาที่นะครับ facebook ก็ได้เมลก็ได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tharinee98@gmail.com [ 2:17 7/10/2555 115.67.165.108 ]
ผมมีหลวงพ่อฐานสูง ให้เช่าครับแท้100% สนใจติดต่อ0804890631

ความคิดเห็นจากคุณ : tharinee98@gmail.com [ 1:51 7/10/2555 115.67.165.108 ]
ผมมีหลวงพ่อฐานสูง ให้เช่าครับแท้100% สนใจติดต่อ0804890631

ความคิดเห็นจากคุณ : แบงค์ นครสวรรรค์ [ 21:2 9/8/2555 115.67.0.87 ]
ให้เช่ารูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งปี2491สภาพสวยครับ ราคาลองคุยกัน0845785883

ความคิดเห็นจากคุณ : ohm8382@hotmail.com [ 9:49 17/7/2555 223.204.234.19 ]
ขอแก้ไขเบอร์โทรครับ เหรียญเสมาลงยาสีขาว หลวงพ่อทบ ปี2500 เนื้ออัลปาก้า 081-8868441 นัดดูพระได้ เปิด 80,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : ohm8382@hotmail.com [ 3:8 9/5/2555 223.207.155.249 ]
ผมมีเหรียญเสมาลงยาสีขาวหลวงพ่อทบปี2500สภาพสวย สนใจโทรมาคุยครับ 0816686441 นัดดูพระได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 13:17 8/5/2555 110.169.140.135 ]
ให้เช่ารูปหล่อ รุ่นหัวไม้ขีด สภาพสวยงามเหมือนไม่ได้ใช้ 088-9787309

ความคิดเห็นจากคุณ : apichat1418@hmil.com [ 9:0 8/5/2555 110.169.202.88 ]
บารมีท่านเมตตรา แคล้วคลาด อยากขาย กวักลาภเล็ก วัดช้างเผืออก 084-8757114

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 2:42 16/3/2555 223.205.115.177 ]
เด็กมันเกิดไม่ทันแต่มันอวดรู้หลวงพ่อท่านให้ของเก๊ทหารได้ไงเป็นกรรมการรู้ให้จริงคิดให้ดีหลวงพ่อท่านจะเสีย

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหารลพบุรี [ 2:29 16/3/2555 223.205.115.177 ]
กรรมการเกิดทันหรือจึงตีของเขาเก๊ของเขามีที่มาที่ไปคิดได้ไงใจแคบไม่ใช่ของกล่มตนตีเก๊หมดน่าสงสารหลวงพ่อทบ

ความคิดเห็นจากคุณ : โคกสำโรง [ 2:20 16/3/2555 223.205.115.177 ]
เนื้อขี้นกเขาเปล้าตาเป็นทหารไปรับมากับมือท่านเองเลยไปรบเขาค้อส่งประกวดเพชรบูรณ์กรรมการบอกเก๊ไอ้โง่เอ้ย

ความคิดเห็นจากคุณ : Pisut_2330@hotmail.com [ 12:21 10/2/2555 110.77.174.33 ]
ผมมีหลวงพ่อทบพิมพ์อุ้มบาตรหลังหลวงพ่อเขียน สนใจติดต่อ 084 - 9328112

ความคิดเห็นจากคุณ : kit.2052440@thaimail.com [ 14:3 30/1/2555 180.183.177.212 ]
ขายเหรียนหลวงพ่อทบหน้าแก่ปี2491 ราคา 3 หมื่นต่อรองได้ 0896406162

ความคิดเห็นจากคุณ : su.pat.9@hotmail.com [ 15:35 4/1/2555 223.207.153.207 ]
เมื่อปี38ผมขับรถหลับนัยลงเขาขาดที่สระบุรีในคอผมมีเหรียญวัดจันนิมิตรเพียงเหรียญเดียว

ความคิดเห็นจากคุณ : bigandcoke@hotmail.com [ 15:27 21/11/2554 223.206.242.195 ]
ผมมีหลวงพ่อทบไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนสนใจติดต่อ 0858008187

ความคิดเห็นจากคุณ : ouydee@hotmail.com [ 10:6 17/11/2554 58.9.232.110 ]
ผมมีเหรียญหล่อโบราณ สองหน้าก้นชนวน หายาก สนใจติดต่อ จักรพงษ์ แก้วเขียว 0811486169

ความคิดเห็นจากคุณ : potpanin@hotmail.com [ 10:3 12/11/2554 124.121.134.60 ]
เหรียนหลวงพ่อทบปี19 วัดโบส สนใจติดต่อ 0813449685

ความคิดเห็นจากคุณ : aekkalux2010@hotmail.com [ 12:43 27/10/2554 118.173.227.166 ]
อยากได้หลวงพ่อทบ รุ่นไหนก็ได้ขอแบบแท้ๆๆ เอาใว้ใช้สักองค์ครับ 081-1905334

ความคิดเห็นจากคุณ : nutmontri@hotmail.com [ 18:8 20/10/2554 118.172.234.51 ]
ผมมีรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบโบราณ94 รับประกันความเเท้ สนใจติดต่อ 0829236077 ราคาไม่เเพง

ความคิดเห็นจากคุณ : samsangsom@hotmail.com [ 19:35 9/10/2554 223.204.236.8 ]
มีหลววงพ่อทบหน้าฝรั่งปี2491.2505.96ไขว้ .ฐานสูงหลายองค์สนใจติดต่อที่เบอร์089-2706532

ความคิดเห็นจากคุณ : samsangsom@hotmail.com [ 19:34 9/10/2554 223.204.236.8 ]
มีหลววงพ่อทบหน้าฝรั่งปี2491.2505.96ไขว้ .ฐ

ความคิดเห็นจากคุณ : taexjr@hotmail.com [ 21:11 8/10/2554 202.91.19.217 ]
มีพุทธกวักใหญ่สอบถาม 085-5455399

ความคิดเห็นจากคุณ : thai3079@hotmail.com [ 16:7 15/9/2554 118.175.82.104 ]
ศรัทธาหลวงพ่อมากครับติดตัวตลอดเลยครับ โดยเฉพาะตระกรุดโทนและแหวนเพชรกลับบารมีหลวงพ่อไม่เป็นรองใครครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sannn_2525@hotmail.com [ 21:10 22/8/2554 223.204.172.244 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อทบ ปี2519/รูปหล่อขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ปี18สนใจโทร084-6244399

ความคิดเห็นจากคุณ : a-rure@hotmail.com [ 17:44 11/8/2554 125.26.181.63 ]
เหรียนทองแดงหลวงพ่อทบปี18สนใจติดต่อa-rure@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : temper_ard@hotmail.com [ 19:0 31/7/2554 27.130.155.80 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อ หน้าหลวงพ่อทบ หลังหลวงพ่อเขียน 0811377655

ความคิดเห็นจากคุณ : big_1th@hotmail.com [ 19:49 12/7/2554 58.11.62.65 ]
ข้ามั่นใจในตะกรุดของข้าเพราะข้าลงเอง (เด็กตลาดสามแยก)

ความคิดเห็นจากคุณ : ตั้ม [ 9:51 10/7/2554 61.90.97.151 ]
ผมมีหลวงพ่อทบ รุ่น ฐานสูง คับ ใครสนใจติดต่อได้ที่ 0894401841 - 0845247501 (ตั้ม)

ความคิดเห็นจากคุณ : chan3593@hotmail.com [ 0:18 17/6/2554 125.25.3.159 ]
ผมมีหลวงพ่อทบพิมพ์อุ้มบาตรสนใจติดต่อได้ที่คุณ หฤษฎ์ 081-0021456/0840938558

ความคิดเห็นจากคุณ : ryo_wut@hotmail.com [ 21:39 30/5/2554 223.206.0.63 ]
มีหลวงพ่อทบพิมหน้าฝรั่งคับ ผิวไฟ สีออกแดงๆ สภาพพอสวยคับ ราคาไม่แพง สนใจติดต่อ 085-2713357

ความคิดเห็นจากคุณ : jk.sunes@hotmail.com [ 8:14 28/3/2554 58.8.208.98 ]
มีหลวงพ่อทบ พระกริ่งเพชรกลับวัดโบสถ์โพธิ์ทองปี16นวะ1ใน500องค์ 085-2244117

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:59 25/3/2554 101.108.127.85 ]
ให้เช่าหน้าฝรั่ง-หัวไม้ขีด+เหรีญพุ่มข้ายวบินฑ์-แอปเปิ้ล-ตะกรุด4ดอก-ลพเงิน บางคลาน-เขียน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:36 11/3/2554 124.121.157.177 ]
ให้เช่า หล่อโบราณปี 94 +ปี 05+หน้าฝรั่ง+เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์+ลพ เงิน+เขียน+พรหม 089-7913603ไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : jocho5-@hotmel.com [ 7:31 29/1/2554 118.174.84.86 ]
รูปหล่อ 94มีประสบการณ์การสูงกำลังเเรงสนใจโทร0892141595

ความคิดเห็นจากคุณ : suradit_2520@hotmail.com [ 11:34 25/1/2554 115.87.119.3 ]
ผมมีรูปหล่อ หลวงพ่อทบ รุ่นชนนี สภาพสวยติดรางวัลที่ 2 พร้อมเช่า 25000 02-9320880 ติดต่อเล็ก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : www.ban_moung.hotmail.com [ 9:49 23/1/2554 223.204.203.101 ]
ผมมีไว้บูชาอยู่หลายรุ่นเพราะเป็นชาวเพชรบูรณ์

ความคิดเห็นจากคุณ : kob_flower_rose@hotmail.com [ 10:42 20/1/2554 119.160.218.135 ]
มีรูปหล่อโบราณฐานสูงปี05สวยมากเปิด20000ติดต่อ085-562-9847(กบ)

ความคิดเห็นจากคุณ : TumTam_jung@hotmail.com [ 4:4 18/1/2554 118.172.228.101 ]
มีหลวงรูปหล่อหลวงพ่อทบหัวไม้ขีดวัดชนแดนปี05 อยากทราบว่า ราคาอัพอยู่ที่เท่าไหร่ ช่วย บอก ทีครับ Thx

ความคิดเห็นจากคุณ : boms000@hotmail.com [ 15:22 13/1/2554 125.24.160.31 ]
เหรียญโดดร่ม เนื้อทองฝาบาตร(นิยม) ต่อไปจะแพงมากนะครับ รีบหา ทะลุหลักแสนชัว ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : บอมส์ ปึกเตียน [ 15:19 13/1/2554 125.24.160.31 ]
ต่อไปเหรียญโดดร่ม จะแพงมากโดยเฉพาะ เนื้อทองฝาบาตร (นิยม) ทะลุแสน ชัว

ความคิดเห็นจากคุณ : yoy47@hotmail.com [ 21:26 8/1/2554 118.172.234.31 ]
ผมมีเนื้อผงประมาณ 15 รุ่นครับสนใจโทรติดต่อได้ครับ 0849883431 เด็กเพชรบูรณ์

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiwat_just@hotmail.com [ 17:55 1/1/2554 119.42.106.77 ]
มีเหรียญหลวงพ่อทบปี16รุ่นพระครูวิวิตภัชราจารย์

ความคิดเห็นจากคุณ : cocoa1978@hotmail.co.th [ 18:46 11/12/2553 124.121.204.207 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อทบ ปี2483 สวย ได้มาจากคนพื้นที่ครับ 080=7981345 ด่วน 8000 เองครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : popza_zaaa@hotmail.co.th [ 10:40 8/12/2553 223.206.245.91 ]
มีหลวงพ่อทบพิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เขยเมื่องเพชร [ 5:41 30/11/2553 58.10.170.2 ]
คูณ 19 ทองแดง 40000 T.0807747170ลาดกระบัง

ความคิดเห็นจากคุณ : jocho5-@hotmel.com [ 22:0 15/11/2553 125.27.47.234 ]
มีหลวงพ่อทบรูปหล่อ94สวยแช่มชอบโทร 0892141595

ความคิดเห็นจากคุณ : toon [ 14:45 15/11/2553 110.168.99.20 ]
ผมมี หน้าฝรั่ง 0811004107

ความคิดเห็นจากคุณ : ADISAK241@hotmaii.com [ 22:35 13/11/2553 111.84.42.122 ]
ผมมีเหรียญหล่อโบราณดูให้หน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : cocoa1978@hotmail.co.th [ 23:29 10/11/2553 124.122.5.84 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อทบ ปี2483 สวย ได้มาจากคนพื้นที่ครับ 080=7981345

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:6 10/11/2553 124.121.156.107 ]
ให้เช่าหน้าฝรั่ง-หัวไม้ขีด+เหรีญพุ่มข้ายวบินฑ์-แอปเปิ้ล-ตะกรุด4ดอก-ลพเงิน บางคลาน-เขียน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : sab_clubza@hotmail.com [ 12:49 5/11/2553 111.84.83.146 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบ รุ่นหนึ่ง ที่วัดเขาน้อย เขาปูน เพชรบูรณ์

ความคิดเห็นจากคุณ : นำชุน [ 1:0 4/11/2553 58.10.170.229 ]
ผมเป็นเขยหล่มสักไปกราบหลวงพ่อมาแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : สุภาพ [ 22:9 2/11/2553 180.210.216.74 ]
มีแหวนธงชาติหลวงพ่อทบวัดช้างเผือก และหัวไม้ขีดเล็ก ติดต่อ0870220994

ความคิดเห็นจากคุณ : rugayuttaya@hotmail.com [ 11:58 26/10/2553 183.89.253.115 ]
ให้เช่าหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งราคา200,000บาท rugayuttaya@hotmail.com 0805951662

ความคิดเห็นจากคุณ : rugayuttaya@hotmail.com [ 22:15 24/10/2553 183.89.246.147 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่ง สภาพสวยมาก0805951662

ความคิดเห็นจากคุณ : แม๊ก [ 15:12 24/10/2553 119.42.88.27 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งอุดกริ่ง94ไม่ทราบว่าวัดไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : sasass@hotmal.com [ 21:14 22/10/2553 125.24.150.133 ]
รู้สึกว่า 0897913603 มีพระทุกรุ่นทุกพิมพ์ ผิดปกติ ใครเช่าหาต้องระวัง

ความคิดเห็นจากคุณ : rugayuttaya@hotmail.com [ 22:15 24/10/2553 183.89.246.147 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่ง สภาพสวยมาก0805951662

ความคิดเห็นจากคุณ : rugayuttaya@hotmail.com [ 22:15 24/10/2553 183.89.246.147 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่ง สภาพสวยมาก0805951662

ความคิดเห็นจากคุณ : แม๊ก [ 15:12 24/10/2553 119.42.88.27 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งอุดกริ่ง94ไม่ทราบว่าวัดไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : sasass@hotmal.com [ 21:14 22/10/2553 125.24.150.133 ]
รู้สึกว่า 0897913603 มีพระทุกรุ่นทุกพิมพ์ ผิดปกติ ใครเช่าหาต้องระวัง

ความคิดเห็นจากคุณ : ธนากร [ 15:29 13/10/2553 118.172.234.11 ]
หลวงพ่อทบ 2491 พิมพ์อกซื่อ แท้ ล้าน% สนใจ ขอดูภาพที่ เมล์ aaaa.155@windowslive.com ก่อนตัดสินใจเช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : aaaa.155@windowslive.com [ 13:21 13/10/2553 118.172.234.11 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบปี 2491 พิมพ์อกซื่อ วัดศิลาโมง แท้ๆ โทร 0877390485 ต้องการชมรูปภาพติดต่อE-mail

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:37 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่าหน้าฝรั่ง-หัวไม้ขีด+เหรีญพุ่มข้ายวบินฑ์-แอปเปิ้ล-ตะกรุด4ดอก-ลพเงิน บางคลาน-เขียน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : senior_top@hotmail.com [ 0:8 10/10/2553 58.11.41.58 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อทบ ปี2518 ฉลองครบรอบ81พรรษา ออกวัดโบสถ์ โพธิ์ทอง สนใจติดต่อ0801108051

ความคิดเห็นจากคุณ : manikung@sanook.com [ 1:44 9/10/2553 61.7.139.147 ]
ชนทะลุขาไม่เป็นไรคับ (คล้องพุธกวักใหญ่ปี 05 วัดชนแดนคับเจอมากับตัวเองเลยคับพุทธคุณสุดยอด)

ความคิดเห็นจากคุณ : badmintonnnn@hotmail.com [ 7:29 28/9/2553 222.123.205.118 ]
อยากทราบราคาพระหลวงพ่อทบรุ่นโดดร่มครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 2:54 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าหน้าฝรั่ง-หัวไม้ขีด+เหรีญพุ่มข้ายวบินฑ์-แอปเปิ้ล-ตะกรุด4ดอก-ลพเงิน บางคลาน-เขียน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : jocho5-@hotmel.com [ 8:13 20/9/2553 118.172.191.116 ]
ผมมีหลวงพ่อทบรุ่นหัวไม้ขีดปี05วัดชนเเดนสนใจติดต่อ089-2141595

ความคิดเห็นจากคุณ : jocho5-@hotmel.com [ 8:10 20/9/2553 118.172.191.116 ]
มีหัวไม้ขีดปี05โทร0892141595

ความคิดเห็นจากคุณ : สมส่วน [ 21:31 17/9/2553 110.49.193.87 ]
ใครสนใจเหรีญทูลเกล้าได้จากวัด 100% สนใจ 0879191591 อ้อมใหญ่

ความคิดเห็นจากคุณ : สมส่วน [ 23:8 16/9/2553 110.49.205.54 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งแท้ 100%สนใจติดต่อ 0879191591

ความคิดเห็นจากคุณ : jocho5-@hotmel.com [ 22:9 16/9/2553 118.172.193.219 ]
มีหัวไม้ขีดปี05โทร0892141595

ความคิดเห็นจากคุณ : jocho5-@hotmel.com [ 22:6 16/9/2553 118.172.193.219 ]
ผมมีหลวงพ่อทบรุ่นหัวไม้ขีดปี05วัดชนเเดนสนใจติดต่อ089-2141595

ความคิดเห็นจากคุณ : jirapang_97@hotmail.com [ 9:34 15/9/2553 119.42.64.59 ]
มีหลวงพ่อทบอุ้มบาตร วัดชนแดน สวยมากสภาพเดิม เปิด 200,000 บาท สนใจ 081-8889509

ความคิดเห็นจากคุณ : cumcan9@hotmail.com [ 10:56 13/9/2553 110.164.171.167 ]
รูปหล่อหลวงพ่อทบ-หัวไม้ขีด สนใจติดต่อ 0862597919

ความคิดเห็นจากคุณ : สัมพันธ์ [ 17:32 11/9/2553 222.123.223.109 ]
อกซื่อวัดชนแดนระดับแช้มป์ ทุกสนาม อยู่ลพบุรีโน่น

ความคิดเห็นจากคุณ : สัมพันธ์ ลพบุรี [ 17:26 11/9/2553 222.123.223.109 ]
หลวงพ่อทบหล่อโบราณ ปี๙๔ ตารับมากับมือหลวงพ่อเองมีปลอมด้วยหรือใครพอรู้จริงบ้างช่วยไขความข้องใจหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : pk_kingdevil@hotmail.com [ 12:10 7/9/2553 125.24.200.24 ]
มีตระกรุด 2 อั่วหลวงพ่อทบวัดชนแดนสนใจ 089-1179130

ความคิดเห็นจากคุณ : prchinchang@hotmail.com [ 12:27 9/8/2553 118.175.16.2 ]
มีหลวงพ่อทบ (พิมพ์สมเด็จ) ปี17 ใครสนใจโทรมา 084 -124 7741

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:11 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าหน้าฝรั่ง-หัวไม้ขีด+เหรีญพุ่มข้ายวบินฑ์-แอปเปิ้ล-ตะกรุด4ดอก-ลพเงิน บางคลาน-เขียน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ยศ wirat_chawan@hotmail.com [ 15:40 6/7/2553 180.210.216.68 ]
อยากได้หลวงพ่อทบ 087-687-4356

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 11:53 6/7/2553 124.121.155.82 ]
ให้เช่า หน้าฝรั่งและพระเครื่องอื่นๆของพระดังจำนวนมากราคาเบาๆ รังสิต 2 กันเอง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : san.esd@gmail.com [ 11:12 26/6/2553 58.136.229.246 ]
ปล่อยเหรียญทูลเกล้า ท.เล็ก 0894882867 นัดดูแถวรังสิตได้

ความคิดเห็นจากคุณ : wrc_1981@hotmail.com [ 19:20 10/6/2553 58.9.116.155 ]
ผมมีหลวงพ่อทบรุ่นโดดร่ม สนใจติดต่อ 0839050032

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:34 11/5/2553 124.121.156.230 : 124.121.156.230 ]
ให้เช่า หน้าฝรั่งและพระเครื่องอื่นๆของพระดังจำนวนมากราคาเบาๆ รังสิต 2 กันเอง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:59 7/5/2553 124.121.155.245 : 124.121.155.245 ]
ให้เช่า หน้าฝรั่งและพระเครื่องอื่นๆของพระดังจำนวนมากราคาเบาๆ รังสิต 2 กันเอง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : นนท์เด็กนายม [ 22:56 4/5/2553 119.31.121.87 : 119.31.121.87 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าหรั่ง หน้าจิ๊กโก๋ อุ้มบาตร พุทธกวัก ไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่า เป็นของรุ่นปู่รุ่นย่า ช่วยบอกวิธีดูด้วยครับ ขอบคุณ

ความคิดเห็นจากคุณ : อานนท์ [ 22:44 4/5/2553 119.31.121.87 : 119.31.121.87 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าหรั่ง ไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่า ช่วยบอกวิธีดูด้วยครับ ขอบคุณ

ความคิดเห็นจากคุณ : เมธา [ 14:58 24/4/2553 124.122.232.179 : 124.122.232.179 ]
ผมมีหลวงพ่อทบอกชื่อเนื้อตกั่ว1องใครดูเป็นหรือมีตำหนิตรงใหนช่วยบอกหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : prasong1914@hotmail.com [ 9:5 22/4/2553 114.128.186.110 : 114.128.186.110 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อทบปี2517 วัดช้างเผือกเนื้อทองเหลืองสนใจติดต่อ0845205383

ความคิดเห็นจากคุณ : ร.ต.ต.ประชัญ [ 9:3 22/4/2553 125.27.77.9 : 125.27.77.9 ]
มียันต์ฝ่าเท้าหลวงพ่อทบ-สมเด็จฯ-เหรียญ ในงานพระราชทานเพลิงศพ เพราะเป็นจนท.ตร.ผู้แบกโรงศพ 0868173948

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:1 18/4/2553 124.121.147.190 : 124.121.147.190 ]
ให้เช่า หล่อโบราณปี 94 +ปี 05+หน้าฝรั่ง+เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์+ลพ เงิน+เขียน+พรหม 089-7913603ไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : dj_kangyoyo@hotmail.com [ 15:43 16/4/2553 180.180.65.124 : 180.180.65.124 ]
ผมมีหลวงพ่อทบ ปี 98 เนื้อทองเหลือง ครับ มี 2 องค์ สนใจติดต่อได้ที่ 0840490980

ความคิดเห็นจากคุณ : pa_nut191@hotmail.com [ 9:4 10/4/2553 124.121.149.242 : 124.121.149.242 ]
ผมมีตะกรุดหลวงพ่อทบยุคแรกแน่นอนขนาด5นิ้วมี3ดอกต่างกันไปและพระอื่นๆสนใจ080-9105052นัส รังสิตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:22 8/4/2553 124.122.7.23 : 124.122.7.23 ]
ให้เช่า หน้าฝรั่ง+ฐานสุง+หัวไม้ขีด+พระดังๆอีกมากไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : นันท์ [ 22:37 6/4/2553 61.7.136.167 : 61.7.136.167 ]
ผมมีหลงพ่อทบหัวไม้ขีดออกวัดชนแดนปี 05 ใต้ฐานตอก ทบ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 0:31 2/4/2553 124.122.45.135 : 124.122.45.135 ]
ให้เฃ่าพระเครื่องลพ ทบ เหรียญ-รูปหล่อ เกือบทุกรุ่นและลพ เงิน บางคลาน ลพ เขียน 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : badmintonnnn@hotmail.com [ 13:40 27/3/2553 114.128.4.70 : 114.128.4.70 ]
รูปหล่อหลวงพ่อทบใหม่มีราคาเท่าไรบ้างครับอยากทราบราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 17:35 23/3/2553 124.121.153.28 : 124.121.153.28 ]
ให้เช่าพระเครื่องหลวงพ่อทบ รูปหล่อ-เหรียญเก่าและพระเกจิดังๆอีกมากมายรังสิตครับ 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : somsakeed@holmail.com [ 12:2 5/3/2553 119.31.121.87 : 119.31.121.87 ]
หัวไม้ขีดราคาเท่าไหร่ของผมต้องการจะปล่อย โทร 085 - 8735018

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:16 5/3/2553 124.121.149.8 : 124.121.149.8 ]
ให้เช่า หน้าฝรั่งและพระเครื่องอื่นๆของพระดังจำนวนมากราคาเบาๆ รังสิต 2 กันเอง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : มาโนช [ 22:42 26/2/2553 124.122.129.77 : 124.122.129.77 ]
เรามีรูปหล่อหน้าฝรั่งใครสนใจคุยกัน่ะครับขอที่ซื้อจริงน่ะครับ0830617800ขาย150000หรือแลกเหรียญหลักๆสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:42 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่า หล่อโบราณเสมา เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เหรียญไข่และ ลพ เงิน ลพ เขียน ไม่แพง0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : tah_bantok@hotmail.com [ 11:1 10/2/2553 202.149.25.235 : 202.149.25.235 ]
จะปล่อยหลวงพ่อทบถ้าให้ราคาดี 0843828478

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:8 8/2/2553 124.121.158.159 : 124.121.158.159 ]
ให้เช่ารูปหล่อโบราณ+เหรียญและพระอื่นๆอีกมาก ชาญแถวรังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : วันชัย [ 17:40 8/2/2553 124.120.86.73 : 124.120.86.73 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงปู่ทบของแท้ 0877551051

ความคิดเห็นจากคุณ : Teerapat@mail.com [ 4:26 7/2/2553 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อทบปี17วัดชนแดนออกวัดช้างเผือกสนใจ085-9711309มี16องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:17 2/2/2553 124.121.149.13 : 124.121.149.13 ]
ให้เช่าเหมาพระเครื่อง ลพ ทบ หลายชิ้นเหรียญ+รูปหล่อโบราณไม่มีในสารบบแล้ว089-7913603ชาญ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 18:32 13/1/2553 124.121.158.243 : 124.121.158.243 ]
เหนือคำบรรยาย แบ่งไปสะสมเหรียญ+ลอยองค์ มีแบบสวยกับพอใช้ราคาแล้วแต่ชอบสนใจคุยกัน089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : big_1th@hotmail.com [ 8:57 4/1/2553 125.25.122.178 : 125.25.122.178 ]
หลวงพ่อทบสุดยอด

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 17:35 30/12/2552 61.7.138.200 : 61.7.138.200 ]
หลวงพ่อทบโดดร่มสภาพ90 เปอร์เซ็น 8000 บาท สนใจ 086-207-2138 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 17:31 30/12/2552 61.7.138.200 : 61.7.138.200 ]
ตะกรุดหลวงพ่อทบ 2500 บาท สนใจ 086-207-2138 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 17:28 30/12/2552 61.7.138.200 : 61.7.138.200 ]
เหรียญหลวงพ่อทบปี16สภาพสวยคม 1,000 บาท สนใจ 086-207-2138 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:51 30/12/2552 124.121.150.219 : 124.121.150.219 ]
ให้เช่าเหมาพระ ลพ ทบ หลายชิ้นไม่แพพร้อมพระอืนๆอีกมาก รังสิต 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : เตเต้ลูกพญาเหล็กไหล [ 14:58 22/12/2552 110.164.232.73 : 110.164.232.73 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งเปิด300.000บาทไม่ผ่านการใช้งานได้จากรุ่นปู่ได้จากมือหลวงพ่อเลี่ยมกรอบเลยสวยมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : behind5@hotmail.com [ 13:3 9/12/2552 119.42.101.48 : 119.42.101.48 ]
ใครมีหลวงพ่อทบรุ่นหัวไม้ขีด หรือรุ่นโดดร่มสวยๆ ราคาสมเหตุสมผล แบ่งให้บูชากันบ้างไหมครับ อยากได้จริงๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : nick_2527neverdie@hotmail.com [ 9:9 8/12/2552 125.27.79.74 : 125.27.79.74 ]
ผมมีหลวงพ่อทบ๙๔ตอกใต้ก้นคมชัดเปิด4500 สนใจ 0801088816

ความคิดเห็นจากคุณ : pa_nut191@hotmail.com [ 17:20 1/12/2552 124.122.6.243 : 124.122.6.243 ]
ผมมีตะกรุดหลวงพ่อทบรุ่นแรกยุคแรกดูโครตง่ายยาว5นิ้วสมบูณมากสนใจโทร0809105052นัส

ความคิดเห็นจากคุณ : big_1th@hotmail.com [ 12:43 28/11/2552 125.25.146.189 : 125.25.146.189 ]
มีอุ้มบาตอยู่องค์ครับเนื้อเงินปี่2505คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 21:45 24/11/2552 124.122.232.215 : 124.122.232.215 ]
เก็บไว้เยอะและก็พ่อให้แต่ไม่อยากเก็บแล้วปล่อยให้คนชอบสะสม ลพ ทบ เอาไปแบบไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:52 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
มีหลายรุ่นพ่อให้มาเก่าดีไม่เหมือนในรูป ให้เช่าไม่ชอบเก็บ 089-7913603 รังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:52 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
มีหลายรุ่นพ่อให้มาเก่าดีไม่เหมือนในรูป ให้เช่าไม่ชอบเก็บ 089-7913603 รังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 15:37 8/11/2552 124.120.34.138 : 124.120.34.138 ]
ใครมีเหรียญแท้ๆรุ่นแรกสวยๆสู้ตายครับ0816386374ลองคุยกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 22:52 7/11/2552 124.122.231.128 : 124.122.231.128 ]
มี 3- 4ชิ้นแบ่งให้เช่าไม่แพงประชดเศรษฐกิจ 089-7913603 รังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : lanon_1966@hotmail.com [ 12:58 26/10/2552 110.49.13.163 : 110.49.13.163 ]
รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกปี16 จำนวน30องค์สนใจโทร.0840987089

ความคิดเห็นจากคุณ : lanon_1966@hotmail.com [ 12:42 26/10/2552 110.49.13.163 : 110.49.13.163 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกปี16จำนวน30องค์สนใจติดต่อ0840987089 จะนำไปสร้างโบสถ์ที่ อ.หล่มสัก

ความคิดเห็นจากคุณ : lak251717@windowslive.com [ 19:22 20/10/2552 119.31.31.53 : 119.31.31.53 ]
ผมมีหลวงพ่อทบรูปหล่อปี05อยู่2องค์ราคาปานกลางและเหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์เนื้อทองแดงสนใจโทร0843298852

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 12:25 14/10/2552 124.122.7.45 : 124.122.7.45 ]
มีพระเครื่องของหลวงพ่อทบ หลายชนิดครับ ให้เช่าไม่แพง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : Prasit1133@hotmail.com [ 11:9 8/10/2552 58.136.74.171 : 58.136.74.171 ]
มีรูปหล่อหน้าฝรั่งหลวงพ่อทบสวยสนใจติดต่อ 089-2355177

ความคิดเห็นจากคุณ : lak251717@windowslive.com [ 22:48 7/10/2552 110.49.172.91 : 110.49.172.91 ]
ผมมีหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งอยากปล่อยเดือดร้อนสนใจโทร0843298852

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha_sakul69@yahoo.co.th [ 12:46 2/10/2552 124.157.131.203 : 124.157.131.203 ]
มีเหรียญอัลปาก้ารูปแอ๊ปเปิล ปี 2516 ออกวัดช้างเผือก สวยมากเลยยยย

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha_sakul69@yahoo.co.th [ 12:44 2/10/2552 124.157.131.203 : 124.157.131.203 ]
มีเหรียญเสมาทองเหลืองปี 94 ออกวัดพระพุทธบาทชนแดน 0581925454

ความคิดเห็นจากคุณ : F-dizzy@hotmail.com [ 14:6 19/9/2552 118.172.236.42 : 118.172.236.42 ]
ผมมีเหรียญหน้าแก่เนื้ออัลปาก้าวัดชนแดน2491 0838714339 0838777308

ความคิดเห็นจากคุณ : บอม [ 13:8 18/9/2552 118.172.233.11 : 118.172.233.11 ]
ผมมีรูปหล่อปี18 และเคยเห็นปรูหล่อพิมพ์ต่างต่างอีกหลายรุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : เคหัวจุก [ 14:23 10/9/2552 58.9.81.38 : 58.9.81.38 ]
ผมมีรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อทบออกวัดสว่างอรุณสนใจติดต่อ0891231179

ความคิดเห็นจากคุณ : F-dizzy@hotmail.com [ 21:30 9/9/2552 118.172.237.150 : 118.172.237.150 ]
เหรียญหน้าแก่ 2491วัดชนแดน เนื้ออัลปาก้า อยู่กับผมอีกหนึ่ง สวยสุด ชมได้คับ เอฟ ห้วยสะแก

ความคิดเห็นจากคุณ : happylovescen@hotmail.com [ 19:9 13/8/2552 124.121.239.12 : 124.121.239.12 ]
รูปหล่อบูชา 5 นิ้ว ปี 2500 หล่อดินไทย สนใจติดต่อ 0846581868(เกียรติ)

ความคิดเห็นจากคุณ : farsj13_2008@hotmail.com [ 19:7 13/8/2552 124.121.239.12 : 124.121.239.12 ]
รูปหล่อบูชา 5 นิ้ว ปี 2500 หล่อดินไทย สนใจติดต่อ 0846581868(เกียรติ)

ความคิดเห็นจากคุณ : pradee@pradung.com [ 12:39 3/8/2552 58.147.40.185 : 58.147.40.185 ]
หลวงพ่อทบ หัวไม้ขีด หัวโต สนใจ 085-740-7042

ความคิดเห็นจากคุณ : bsrilidol@yahoo.com [ 12:51 15/7/2552 125.27.99.16 : 125.27.99.16 ]
อยากเช่าสมเด็จหลวงพ่อทบใครมีช่วยแจ้งราคาไห้ทราบหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณพี [ 13:4 14/7/2552 203.114.104.97 : 203.114.104.97 ]
มีเหรียญรูปไข่เนื้อเงินลงยาปี 2483 หลวงพ่อทบ สนใจติดต่อ0819722707

ความคิดเห็นจากคุณ : โอ๋ [ 13:40 4/7/2552 124.121.157.85 : 124.121.157.85 ]
คนวังโป่งมีหลวงพ่อทบปี2518

ความคิดเห็นจากคุณ : hamwa_rit@hotmail.com [ 15:49 2/7/2552 125.26.141.120 : 125.26.141.120 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบ รุ่นหน้าฝรั่งฐานสูงของแท้สนใจติดต่อ0804041179

ความคิดเห็นจากคุณ : y2k_net99@hotmail.com [ 15:9 25/6/2552 117.47.3.145 : 117.47.3.145 ]
ผมมีหลาวงพ่อทบรุ่นหน้าฝรั่งพิมอกซื่อแท้ล้าน%สภาพสวยหล่อโบราณเหลี่ยมทองสนใจโทร.083-5303597หนุ่ยเพชรบู

ความคิดเห็นจากคุณ : - [ 0:43 21/6/2552 124.120.13.21 : 124.120.13.21 ]
รับซื้อนิตยสารเกี่ยวกับพระเครื่องครับชอบอ่านมากๆผมซื้อโลละ10บาทครับ0833368355รับซื้อถึงที่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : spch_kunkung@yahoo.co.th [ 10:50 14/6/2552 124.122.152.11 : 124.122.152.11 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อทบ ออกปี17 วัดช้างเผือก สนใจติดต่อ 085-365-8001

ความคิดเห็นจากคุณ : spch+kunkung@yahoo.co.th [ 10:49 14/6/2552 124.122.152.11 : 124.122.152.11 ]
สนใจสมเด็จหลวงพ่อทบ ออกวัดช้างเผือก ปี17 ติดต่อ 085-365-8001

ความคิดเห็นจากคุณ : yutaphum.boy@hotmail.com [ 12:21 10/6/2552 117.47.189.157 : 117.47.189.157 ]
เปิดโดดร่มปี2500หลวงพ่อทบพิมพ์A-Bสวยๆโทร0843873048(บอย)

ความคิดเห็นจากคุณ : yutaphum.boy@hotmail.com [ 12:18 10/6/2552 117.47.189.157 : 117.47.189.157 ]
มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อทบเปิดราคาเบาๆหลายรายการรับประกันแท้ตลอดชีพโทร0843873048(บอย)

ความคิดเห็นจากคุณ : pairut_1@hotmail.com [ 19:1 3/6/2552 222.123.109.227 : 222.123.109.227 ]
ผมมีหลวงพ่อทบรุ่นโดดร่มปี2500ต้องการปล่อยให้เช่า8000บาทติดต่อผมโดยตรง 086-2004985 อยู่เพชรบูรณ์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : spch_kunkung@hotmail.com [ 20:44 28/5/2552 124.120.191.85 : 124.120.191.85 ]
ผมมีพระสมเด็จของหลวงพ่อทบ ออกวัดช้างเผือก 2517 อยากปล่อยไม่ทราบว่าควรปล่อยเท่าไหร่

ความคิดเห็นจากคุณ : somlove@sanook.com [ 12:34 22/5/2552 118.172.178.144 : 118.172.178.144 ]
หลวงพ่อทบ เป็นพระที่กราบได้สนิทใจ แม้ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอยากได้เหรียญและรูปหล่อหน้าฝรั่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : paxspeedza@hotmil.com [ 18:51 17/5/2552 117.47.161.153 : 117.47.161.153 ]
ผมเป้นคน่ที่เพชรบูรณ์คับหลวงพ่อทบผมก็ได้ยินชื่อเสียงมานานเหมือนกานคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pairut_1@hotmail.com [ 18:36 14/5/2552 124.157.227.99 : 124.157.227.99 ]
ผมมีหลวงพ่อทบปี94 แท้ สภาพใช้ และรุ่อื่นอีกมากมาย สนใจติดต่อ0862004985 จากคนเพชรบูรณ์

ความคิดเห็นจากคุณ : washida_2009@hotmail.com [ 16:16 28/4/2552 119.31.89.114 : 119.31.89.114 ]
มีตระกรุดหลวงพ่อทบและและหลวงพ่อทบรุ่นหัวไม้ขีดคับของแท้แน่นอนสนใจติดต่อได้ที่0896438367

ความคิดเห็นจากคุณ : - [ 14:22 16/4/2552 124.120.0.241 : 124.120.0.241 ]
ขายเหมาพระเครื่อง200องค์ 3500บาท 0833368355

ความคิดเห็นจากคุณ : daverine_gto@hotmail.com [ 0:27 29/3/2552 124.120.182.25 : 124.120.182.25 ]
ผมมีเหรียญออกวัดจันทร์นิมิตร 1 เหรียญ สวยมากครับ สนใจโทรมาคุยกันได้ครับ ต้าร์ 086-5181199

ความคิดเห็นจากคุณ : daverine_gto@hotmail.com [ 0:20 29/3/2552 124.120.182.25 : 124.120.182.25 ]
ผมมีรูปหล่อหัวไม้ขีด สวยมากครับ สนใจโทรมาคุยกันได้ครับ เปิดไม่แพงครับ ต้าร์ 086-5181199

ความคิดเห็นจากคุณ : yutaphum.boy@hotmail.com [ 11:26 22/3/2552 117.47.48.225 : 117.47.48.225 ]
มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อทบเปิดราคาเบาๆหลายรายการรับประกันแท้ตลอดชีพโทร0813725873(บอย)

ความคิดเห็นจากคุณ : yutaphum.boy@hotmail.com [ 13:22 18/3/2552 117.47.49.91 : 117.47.49.91 ]
เปิดฐานสี่เหลี่ยมวัดช้างเผือกปี16สวยโทร081-3725873

ความคิดเห็นจากคุณ : หรั่ง [ 14:53 13/3/2552 124.120.247.205 : 124.120.247.205 ]
สนใจหลวงพ่อทบอายุ ๙๔ ปีโทร 080-7026636

ความคิดเห็นจากคุณ : chanudom1@msn.com [ 10:18 12/3/2552 58.9.221.109 : 58.9.221.109 ]
วันปีใหม่2551ผมไปกราบรูปหล่อหลวงพ่อทบ และพักแรมกางเต้นท์ที่บนเขาคร้อ ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : teerawat2012@gmail.com [ 15:55 7/3/2552 125.27.178.127 : 125.27.178.127 ]
ผมมีแหนบเนื้อเงิน ยันต์ห้า คุยกันได้ 086-7942639 ต้า

ความคิดเห็นจากคุณ : อานนท์ [ 10:21 3/3/2552 118.172.229.31 : 118.172.229.31 ]
ผมมีหลวงพ่อทบ94ปี18แล้วก็96แล้วก็หัวไม้ขีดปี18

ความคิดเห็นจากคุณ : โชค [ 0:12 22/2/2552 118.172.172.100 : 118.172.172.100 ]
มีเหรียญหลวงพ่อทบพิมพ์เสมาอายุ 94ปีออกวัดชนแดนแบ่งให้เช่า 1 เหรียญเป็นเนื้อฝาบาตรติดต่อ087-4342612

ความคิดเห็นจากคุณ : suchalee_p@hotmail.com [ 10:9 8/2/2552 125.25.73.186 : 125.25.73.186 ]
อยากบูชาวัตถุมงคล หลวงพ่อทบ ทุกรุ่นที่ทันหลวงพ่อ ราคาอย่าแรงมากนะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : songklod-k@hotmail.com [ 14:17 1/2/2552 119.160.217.144 : 119.160.217.144 ]
เด็กดงขุยมีรูปหล่อและเหรียญหลวงพ่อทบสนใจติดต่อมาคุยกันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : y2k_net99@hotmail.com [ 21:17 31/1/2552 222.123.169.180 : 222.123.169.180 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าฝรั่ง(พิมอกซื่อ)เนื้อทองเหลืองออกวัดศิลาโมงสนใจติดต่อ0835303597

ความคิดเห็นจากคุณ : อดุล [ 1:56 30/1/2552 125.26.90.172 : 125.26.90.172 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบแคบปี05 และฐานสูงปี12 สนใจโทรติดต่อได้ 0844298534

ความคิดเห็นจากคุณ : สิน [ 22:50 15/1/2552 58.8.168.44 : 58.8.168.44 ]
มีเหรียญหลวงพ่อทบพุ่มข้าวบิณฑ์รุ่นแรกปี 2483เนื้อทองแดง สภาพสวยรับประกันแท้ 100 %ติดต่อ087-4342612

ความคิดเห็นจากคุณ : สินอนันต์ [ 11:37 6/4/2551 58.8.172.26 : 58.8.172.26 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อทบปี2518ออกวัดชนแดนเนื้อทองเหลืองสนใจติดต่อ0897910932

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter