ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
 

หลวงปู่นาค ปุญญนาโค วัดหัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์

 หลวงปู่นาค วัดหัวหิน

ประวัติหัวหิน

วัดหัวหินเป็นวัดเล็ก ๆ มีความสำคัญในฐานะที่พระมหากษัตริย์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖  แห่งราชจักรีวงศ์ถึงรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานทุนทรัพย์ก่อสร้างปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน  ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีศาสนกิจหลายครั้ง  อนึ่ง  จุดเด่นอันสำคัญที่ส่งผลให้กิตติคุณของวัดหัวหินเป็นที่เลื่องลือ  และเป็นที่สนใจของสาธุชนทั้งหลาย  ประการหนึ่งก็คือ  เป็นวัดแหล่งพำนักของ หลวงพ่อพระครูวิริยาธิการี (บุญนาค) “ปุญญนาโค”  เจ้าอาวาสองค์แรก  ผู้ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคุณชั้นเยี่ยม  องค์หนึ่งของประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

วัดหัวหินตั้งอยู่ในหมูบ้านตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เขตอุปจารของวัด คือ

               ทิศเหนือ  จดเขตที่ดินของโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  กว้าง ๑๐๕.๙ เมตร

                   ทิศใต้  จดถนนกำเนิดวิถี  กว้าง ๑๑๖ เมตร

                   ทิศตะวันออก  จดลำคูหน้าวัด  ยาว ๑๘๙  เมตร

                  ทิศตะวันตก  จดถนนเพชรเกษม ยาว ๑๖๗ เมตร

 

ข้อมูลประวัติ

เกิด                     วันอาทิตย์  ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง พ.ศ.2400  ณ บ้านลัดโพ อ.คลองกระแซง  เพชรบุรี  เป็นบุตรของ ยพ่วง  นางสุ่ม

         บรรพชา                อายุ 19 ปี ณ วัดหลังป้อม

อุปสมบท               ครั้งแรก อายุ 21 ปี พ.ศ.2421  ครั้งที่สอง พ.ศ.2435  ณ วัดโตนดหลวง

มรณภาพ               วันที่ 4 กรกฎาคม 2472

รวมสิริอายุ            77 ปี 42 พรรษา

 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลของท่านมีหลายชนิด เช่น เหรียญ  ล็อกเกต  ขี้ผึ้ง  ตะกรุดสามกษัตริย์  ผ้าเช็ดหน้าสีขาว  ผ้าประเจียดสีแดง   ส่วนที่นิยมและแพร่หลายมากที่สุด คือ พระเนื้อผง  ลักษณะผงน้ำมัน ที่นิยมเรียกขานว่า พระวัดมฤคทายวัน

                เมื่อปี 2466  รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้สร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่หาดชายทะเล อ.ชะอำ  จึงโปรดให้หลวงปู่นาค  สร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก  โดยนิมนต์พระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในแถบเพชรบุรี  ประจวบฯ  มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง  พระที่สร้างประกอบด้วย พิมพ์ปรกโพธิ์  นางกวัก  พระพุทธชินราช  สมเด็จ 7 ชั้น  พระศรีอาริยเมตไตรย์ (ปางป่าเลไลยก์)         

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิยม        

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ   
 
รวมทริปทั้งหมด
 

รูปของ หลวงปูนาค วัดหัวหิน
รูปของ หลวงปูนาค วัดหัวหิน

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน ชินราช
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน ชินราช

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน ชินราช พิมพ์กลางแดง
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน ชินราช พิมพ์กลางแดง

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน นางกวัก พิมพ์กลาง
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน นางกวัก พิมพ์กลาง

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน พระศรีอริยาเมตไตรย์
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน พระศรีอริยาเมตไตรย์

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน พิมพ์จิ๋ว
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน พิมพ์จิ๋ว

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน พิมพ์สามเหลี่ยมขาว
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน พิมพ์สามเหลี่ยมขาว

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันนางกวักใหญ่
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันนางกวักใหญ่

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันปางป่าเลไลย์
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันปางป่าเลไลย์

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันพิมพ์เล็ก
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันพิมพ์เล็ก

พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันพิมพ์สามเหลี่ยมแดง
พระเนื้อผง หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวันพิมพ์สามเหลี่ยมแดง

พระเหรียญ หลวงปูนาค วัดหัวหิน เหรียญเสมา
พระเหรียญ หลวงปูนาค วัดหัวหิน เหรียญเสมา

พระพุทธชินราช หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน ชินราช พิมพ์กลางดำ
พระพุทธชินราช หลวงปูนาค วัดหัวหินพระมฤคทายวัน ชินราช พิมพ์กลางดำ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปูนาค วัดหัวหิน ล็อตเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปูนาค วัดหัวหิน ล็อตเกต

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
ความคิดเห็นจากคุณ : hongsard@mail.com [ 21:8 26/4/2551 117.47.158.74 : 117.47.158.74 ]
ผมมีนางกวักใหญ่แต่ไม่ได้ห้อยสวยมากเลยเก็บเข้ากล่องและปางป่าเรไร

ความคิดเห็นจากคุณ : mahapporn@gmail.com [ 20:42 6/3/2556 183.89.20.168 ]
ผมมีรุ่นแรกเนื้อเงินสวยมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mahapporn@gmail.com [ 20:42 6/3/2556 183.89.20.168 ]
ผมมีรุ่นแรกเนื้อเงินสวยมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : smt.hnong@gmail.com [ 0:16 5/1/2556 171.99.244.81 ]
ผมมีเหรียญและผ้ายันต์ของหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน เหรียญเป็นเหรียญ2472ผ้ายันต์เป็นผ้ายันต์สีขาวและสีแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : smt.hnong@gmail.com [ 0:14 5/1/2556 171.99.244.81 ]
ผมมีเหรียญและผ้ายันต์ของหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน เหรียญเป็นเหรียญ2472ผ้ายันต์เป็นผ้ายันต์สีขาวและสีแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : paitoon6009@hotmail.com [ 11:47 14/12/2555 110.77.148.75 ]
เหรียญหลวงปู่นากเนื้อทองคำพิมพ์เสมาปี2537 ต้องการให้เช่าด่วนครับ(เลี่ยมทองพร้อมใช้สภาพไม่ผ่านการใช้)

ความคิดเห็นจากคุณ : ชัว [ 3:11 23/11/2555 49.49.47.157 ]
ผมมีหลวงพ่อนาด2533ทองแดงกะไหร่ไฟ มีอยู่หลายเหรียญปล่อยเหรียญละ1000สนโทรมาคับ 080-8573454

ความคิดเห็นจากคุณ : therock1414@hotmail.com [ 1:0 24/9/2555 110.49.249.192 ]
เรามีหลวงพ่อนาคปี2499ใครสนบอกเราได้ ขายไม่แพง โทร 0844982859

ความคิดเห็นจากคุณ : piliwan.r@hotmail.com [ 18:18 19/9/2555 125.27.157.53 ]
รับเช่าหลวงพ่อนาควัดหัวหินและหลวงพ่อทองสุขวัดเพรียงกับวัดมฤคทายวันสนใจติดต่อที่เบอร์ 0843192380

ความคิดเห็นจากคุณ : lobinjing_1@hotmail.com [ 10:49 10/8/2555 122.154.65.106 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อนาคมีตะกรุดฝังอยู่สองดอกอยากทราบว่ารุ้นไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : piliwan.r@hotmail.com [ 17:51 18/6/2555 110.49.233.203 ]
มีหลวงพ่อนาคเหรียญเงินปี33สภาพสวยมากพร้อมตลับเดิมสนใจติดต่อที่084-3192380 -088-9583562

ความคิดเห็นจากคุณ : prayutas@yahoo.com [ 21:59 9/6/2555 124.121.28.231 ]
ผมมีหลวงพ่อนาค สร้างวิหาร ปี 2533 จำนวน 5 เหรียญใครสนใจติดต่อคุณโอ๋ 089-4440977

ความคิดเห็นจากคุณ : apichart_hh@hotmail.com [ 14:19 29/1/2555 49.49.197.63 ]
เรามีเหรียญรุ่นแรกต้องการให้เช่าสวยเนื้อเงิน0840091245

ความคิดเห็นจากคุณ : apichart_hh@hotmail.com [ 14:12 29/1/2555 49.49.197.63 ]
เรามีเหรียญรุ่นแรกต้องการให้เช่าสวยเป็นของตาที่เป็นลูกศิษญ

ความคิดเห็นจากคุณ : pumalai@hotmail.com [ 21:38 29/11/2554 115.87.51.238 ]
รับเช่าหลวงพ่อนาคทั้ง วังมฤค 2499 , 120 ปี ครับ เน้นสวย ราคาสูงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : กิตตินันท์ [ 15:38 17/8/2554 183.89.137.238 ]
ราคาพระพุทธกัวกมฤคทายวันรุ่แรกแท้ราคาเปิดอยู่เท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chokchai_10@hotmail.com [ 0:25 27/7/2554 203.113.28.178 ]
รับเช่าเปลี่ยนสายพ่อนาค088-2346943

ความคิดเห็นจากคุณ : chokchai_10@hotmail.com [ 0:22 27/7/2554 203.113.28.178 ]
รับเช่าเปลี่ยน2499หรือสายพ่อนาค ติดต่อ084-1421524

ความคิดเห็นจากคุณ : goo-bird@hotmail.com [ 12:53 6/5/2554 180.183.116.96 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อนาคหนวดป่านต้องการปล่อยครับสนใจติดต่อ 082-642-2754

ความคิดเห็นจากคุณ : lovehuahin@hotmail.com [ 22:20 19/4/2554 223.205.243.211 ]
หลวงพ่อนาค120ปีหลวงพ่อละม้าย หลวงพ่อเสริมปลุกเสกเดี่ยว

ความคิดเห็นจากคุณ : tar.korn@hotmail.com [ 15:19 26/2/2554 58.9.139.253 ]
มีเหรียญหลวงปู่นาค 2499 1 เหรียญต้องการปล่อยครับ เอ

ความคิดเห็นจากคุณ : falcon_big@hotmail.com [ 15:47 22/12/2553 125.27.204.25 ]
อยากได้ สมเด็จมฤค....ซักองค์ไว้กันเหนียว เรียนยุนครปฐม บ้านยุสมุทรสาคร 0894136642

ความคิดเห็นจากคุณ : suraphong@leathermine.com [ 14:34 27/10/2553 125.24.23.72 ]
ให้บูชา สมเด็จปรกโพธิ์ วัดมฤค หลังยันต์ สวย 1500 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : anek032@hotmail.com [ 16:18 20/10/2553 113.53.248.130 ]
ต้องการปล่อย หลวงพ่อนาค ปี 33 ราคา 500 บาท รับประกันแท้ครับ 0809408518

ความคิดเห็นจากคุณ : chuyusho@hotmail.com [ 21:31 11/10/2553 125.27.146.85 ]
หลวงพ่อนาค มีประสบการทุกรุ่น คับ ไม่ตายโหง แค้วคาด

ความคิดเห็นจากคุณ : jamie2520@yahoo.com [ 17:47 28/8/2553 182.52.74.113 ]
มีสมเด็จปรกโพธิ์ มฤคทายวัน เนื้อดำ สนใจเข้าดูที่ www.phra_amulate.plazathai.com นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณกฤต [ 23:33 10/7/2553 222.123.174.89 ]
ให้เช่า เหรียญหลวงพ่อคูณปี17 ราคา 1000 ติดต่อ 0845919938 คุณกฤต

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 17:21 8/5/2553 125.24.15.121 : 125.24.15.121 ]
มีนางกวักวัดมฤคทัยวันพิมพ์ใหญ่ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : bakery27@hotmail.com [ 13:25 21/4/2553 203.170.255.123 : 203.170.255.123 ]
อยากเช่าเหรียญหลวงปู่นาคปี2499กับ2533ใครมีและอยากปล่อยส่งรูปมาที่e-mailและเบอร์โทรกลับด้วยนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : oasis_hot_freedom@hotmaill.com [ 13:36 26/3/2553 124.120.246.63 : 124.120.246.63 ]
แก้ไข จาก E-MAIL oasis_hot_freedom@hotmaill.comเหรียญหลวงปู่นาคขายเเล้วครับ ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : k_waroot@yahoo.com [ 11:36 17/3/2553 203.158.223.9 : 203.158.223.9 ]
เหรียญเสมา รุ่น 1 ตอนนี้บูชาประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thamma-k@hotmail.com [ 14:34 13/3/2553 124.157.158.145 : 124.157.158.145 ]
ให้เช่าพระหลวงพ่อนาครุ่นเหรียญเสมาและรุ่นสร้างวิหารร้อยปีเนื้อทอง สนใจติดต่อ 082-5481935

ความคิดเห็นจากคุณ : pumalai@hotmail.com [ 7:33 3/3/2553 58.137.102.18 : 58.137.102.18 ]
มีรุ่น 2499 2 เหรียญ มฤคทายวันโพธิ์ตื้น 1 องค์ และรุ่น 2533 อีกเพียบ ใครต้องติดต่อ 0866160276

ความคิดเห็นจากคุณ : maithai_cruise@hotmail.com [ 14:13 27/10/2552 222.123.155.75 : 222.123.155.75 ]
พ่อนาค 120 ปี พ่อละม้ายปลุกเสก ประสบการณ์เพียบ ท่านบอกไว้ใครไม่บูชารุ่นนี้จะเสียดาย

ความคิดเห็นจากคุณ : maithai_cruise@hotmail.com [ 14:10 27/10/2552 222.123.155.75 : 222.123.155.75 ]
เหรียญพ่อนาคมีทันท่านรุ่นเดียวคือรุ่นแรก สร้างปี 2472 ปั๊มจากกรุงเทพ แล้วนำมาพุทธาภิเศกที่วัดหัวหิน

ความคิดเห็นจากคุณ : maithai_cruise@hotmail.com [ 14:5 27/10/2552 222.123.155.75 : 222.123.155.75 ]
เหรียญพ่อนาค มีทันท่านรุ่นเดียวคือรุ่นแรก สร้างปี 2472 ปั๊มจากกรุงเทพฯ แล้วมาให้พ่อนากปลุกที่หัวหิน

ความคิดเห็นจากคุณ : oasis_hot_freedom@hotmaill.com [ 21:40 21/10/2552 124.122.160.245 : 124.122.160.245 ]
ผมมี เหรียญที่ระลึก 120 ปี (เนื้อเงิน) สวยมาก ติดต่อ ที่ 0824447477 ^^

ความคิดเห็นจากคุณ : prariwats@thaimail.com [ 11:41 11/10/2552 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผมมีเหรียญ 2533 เนื้อเงินแท้พร้อมปล่อยบูชา 1000 บ มาดูได้ 0816294929

ความคิดเห็นจากคุณ : tienmas@hotmail.com [ 11:42 20/9/2552 58.9.100.224 : 58.9.100.224 ]
ไปหัวหิน เช่าเหรียญเสมา รุ่นสร้างวิหาร 2533 มา ผิวเหรียญเป็นทองแดงกะหลั่ยทอง

ความคิดเห็นจากคุณ : kaweephon.w@egat.co.th [ 22:18 12/7/2552 125.27.249.93 : 125.27.249.93 ]
ต้องการเช่าพระมฤคทายวันพิมพ์พระศรีอารยเมตรัย (พิมพ์พระมาลัย) และปางป่าเรไลย์ ขอสภาพคมสวยสมบรูณนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 13:49 11/7/2552 58.8.157.165 : 58.8.157.165 ]
fononline99@hotmail.com ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ ผมเอก 085-911-6055

ความคิดเห็นจากคุณ : fononline@hotmail.com [ 18:43 10/7/2552 61.90.14.209 : 61.90.14.209 ]
เหรียญหลวงปู่นาค 2533 ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคับ(ช่วยทีคับ)

ความคิดเห็นจากคุณ : fononline99@hotmail.com [ 18:41 10/7/2552 61.90.14.209 : 61.90.14.209 ]
ของผมเหรียญเงิน120ปีคับ ด้านหลังเป็นยันต์ ร-ร *แต่ข้างล่างยันต์ ร-ร มีเลข ๔ ด้วยอะคับใช่ของแท้ปะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : fononline@hotmail.com [ 18:43 10/7/2552 61.90.14.209 : 61.90.14.209 ]
เหรียญหลวงปู่นาค 2533 ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคับ(ช่วยทีคับ)

ความคิดเห็นจากคุณ : fononline99@hotmail.com [ 18:41 10/7/2552 61.90.14.209 : 61.90.14.209 ]
ของผมเหรียญเงิน120ปีคับ ด้านหลังเป็นยันต์ ร-ร *แต่ข้างล่างยันต์ ร-ร มีเลข ๔ ด้วยอะคับใช่ของแท้ปะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : สายชล [ 12:14 8/7/2552 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
ผมมีเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินสภาพสวยใครสนใจโทรหาผม 0802341663 เปิดราคา 120000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : s.pukkachan@google.com [ 20:26 3/7/2552 125.25.24.110 : 125.25.24.110 ]
ผมมีเหรียญหน้าเป็นหน้าบุทองคำ ไม่ทราบเป็นรุ่นใด อาจารย์ท่านใดทราบช่วยแนะนำด้วยครับ ( แท้ 1.000%)

ความคิดเห็นจากคุณ : yuthaporn13@gmail.com [ 13:18 12/6/2552 118.172.147.61 : 118.172.147.61 ]
ผมอยากบูชาเหรียญ 120 ปี สนใจโทรมานะครับ 0815573193

ความคิดเห็นจากคุณ : manoch3001@hotmail.com [ 11:32 25/5/2552 115.67.35.114 : 115.67.35.114 ]
เหรียนหลวงพ่อนาค ไม่มีคําว่าที่ระลึกปลอมหรือเปล่า (ด้านหน้า)

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก 085-911-6055 [ 10:50 18/5/2552 124.121.190.75 : 124.121.190.75 ]
หนวดหยิม 2499 สภาพ 95% เลี่ยมทอง ต้องการปล่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : rdm_mamee@hotmail.com [ 12:47 6/5/2552 124.121.201.2 : 124.121.201.2 ]
รับเช่า เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน 120ปี 2499 โทร 085-911-6055 เอกครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : prariwats@thaimail.com [ 8:52 26/4/2552 118.174.19.124 : 118.174.19.124 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่นาค เนื้อเงิน ปี2530 สนใจ0816294929

ความคิดเห็นจากคุณ : veeravat@hotmailcom [ 16:19 19/4/2552 124.121.244.145 : 124.121.244.145 ]
เธกเธตเธญเธขเธนเนˆ เน€เธซเธฃเธตเธขเธเธซเธ™เธถเนˆเธ‡249เนƒเธซเน‰เธšเธนเธŠเธฒเธˆเธฐเธšเธนเธŠเธฒเน€เธ—เนˆเธฒเนƒเธ”เธšเธญเธเธ”เน‰เธงเธข

ความคิดเห็นจากคุณ : ajarnnum@yahoo.com [ 13:26 16/4/2552 222.123.26.200 : 222.123.26.200 ]
ต้องการบูชาหลวงพ่อนาค ใบเสมา2499 ใครมีต้องการแบ่งโทร. 0899974112

ความคิดเห็นจากคุณ : kim.6300@hotmail.com [ 20:6 12/3/2552 124.121.223.174 : 124.121.223.174 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อทองสุขออกวัดมฤคทายวันอยู่ไม่ทราบจะมีใครเช่าไหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : hua_hin2551@hotmail.com [ 0:35 7/3/2552 118.174.122.248 : 118.174.122.248 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่นาคหนวดป้านเหรียญเงิน1เหรียญกับ120ปีทองแดง2เหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : วรรธนะ [ 13:44 9/2/2552 118.172.67.113 : 118.172.67.113 ]
มีเหรียญปี2519 เนื้อเงินอยู่ 1 เหรียญ สภาพสวยไม่ได้ใช้ เปิดไม่แพงสนใจติดต่อคุณวรรธนะ 086-6915125

ความคิดเห็นจากคุณ : united_1111@hotmail.com [ 16:30 11/1/2552 61.19.98.126 : 61.19.98.126 ]
ใครที่อยากแบ่งโทรมาได้ครับ 0810123658 หรือเมลก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : pumalai@hotmail.com [ 22:16 26/10/2551 202.133.158.27 : 202.133.158.27 ]
ใครที่อยากแบ่งโทรมาได้ครับ 086-6160276

ความคิดเห็นจากคุณ : pumalai@hotmail.com [ 22:14 26/10/2551 202.133.158.27 : 202.133.158.27 ]
ผมต้องการพระวัดมฤคไว้บูชาบ้าง ใครอยากแบ่งแจ้งครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เอกน้องชมภู่(หัวหิน) [ 11:50 4/9/2551 124.121.191.243 : 124.121.191.243 ]
เรามีพ่อนาคเพิ่ม นางกวักใหญ่พิเศษ เหรียญพ่อนาครุ่นแรกสภาพสวยมาก(หูทะลุ) เหรียญ2499 (หนวดหยิม)สภาพ99%

ความคิดเห็นจากคุณ : เอกน้องชมภู่ [ 13:1 25/8/2551 124.121.191.177 : 124.121.191.177 ]
เรามีเหรียญ2499 (3องค์)-พิมพ์ปาเลไลยก์(สภาพ99%) -นางกวักกลาง2องค์ -120ปีสวยมาก2องค์-ปี33มีเป็นร้อย

ความคิดเห็นจากคุณ : yuthaporn13@gmail.com [ 15:9 17/8/2551 202.91.19.192 : 202.91.19.192 ]
ผมมีหลวงปู่นาคหนวดป้านสวยมากใครมีประสบการณ็ช่วยกรุณาเ

ความคิดเห็นจากคุณ : yuthaporn13@gmail.com [ 15:7 17/8/2551 202.91.19.192 : 202.91.19.192 ]
ผมมีหลวงปู่นาคหนวดป้านสวยมากใครมีประสบการณ็ช่วยกรุณาเ

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : sawadee_29@hotmail.com [ 23:55 21/7/2551 117.47.22.94 : 117.47.22.94 ]
ผมมี หลวงพ่อนาค120 ปีอยากทราบว่าใครปลุกเสกบ้าง

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่นาค วัดหัวหิน

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter