ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
 

หลวงปู่บุญ ขันธโชติ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

 หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

ประวัติ และความเป็นมาวัดกลางบางแก้ว
การค้นคว้าประวัติวัดกลางบางแก้วนี้ ไม่สามารถค้นคว้า ก่อนท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายก (บุญ ขนฺธโชติ) เป็นเจ้าอาวาสได้ เพราะวัดกลางบางแก้วนี้เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่วัดหนึ่ง ไม่เคยมีใครเขียนประวัติไว้ และทั้งสมัยก่อนไม่มีใครใคร่สนใจในเรื่องประวัติ และก็ไม่มีความ สำคัญอันใดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จะสอบถามท่านผู้เฒ่าผู้แก่ก็หาผู้รู้ยาก จึงอาศัยสอบถามจากท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่เพิ่ม ปุญญวสโน) ซึ่ง ท่านก็เคยได้ฟังจากท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายก (บุญ ขนÚธโชติ) ซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า
วัดกลางบาง แก้วเป็นวัดราษฎร์แต่ เดิมชื่อว่าวัดคงคาราม คนทั่วไปแถบบริเวณนครชัยศรีนี้ มักเรียกว่า วัดกลาง เพราะ ตั้งอยู่ปากคลองบางแก้ว ตำบลปากน้ำ แขวงเมืองนครชัยศรี และตำบลปากน้ำในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลนครชัยศรี ครั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม พระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจราชการตามลำน้ำนครชัยศรี (ลำน้ำท่าจีน) ได้เสด็จขึ้นทอดพระเนตรวัดทรงตรัสถามมรรคนายกวัดชื่อนายโป๊ะ ชมภูนิช ทูลว่าชื่อวัดคงคาราม ทรงเห็นว่าเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีตรงปากคลองบางแก้ว และในละแวกนั้นมีวัดใกล้เคียงอีกสองวัด ซึ่งมี อาณาเขตวัดติดต่อกัน คือด้านทิศใต้ติดต่อกับวัดใหม่สุปดิษฐาราม ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับวัดตุ๊กตา จึงได้ทรงประทานชื่อให้ใหม่ว่า “วัดกลางบางแก้ว” ตรงกับสมัยที่พระพุทธวิถีนายก (บุญ ขนฺธโชติ) เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น แต่นั้นมาจึงใช้ชื่อวัดกลางบางแก้ว เป็นทางราชการมาจนถึงปัจจุบันนี้
วัด กลางบางแก้ว หรือ วัดคงคารามนี้ เข้าใจว่าคงเป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือตอนปลายของยุคอู่ทอง จากสภาพโบราณวัตถุภายในวัด เป็นต้นว่าอุโบสถ ใบเสมา และวิหาร ตลอดจนพระพุทธรูปหินทรายแดง ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ คือ หลวงพ่อโตและมีปรากฏตามรอยจารึกว่า

- ได้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๕

- ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๕

- เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร

- ที่ดินตั้งวัดมีเนื่อที่ ๒๓ ไร่ ๖๘ ตารางวา โดยมี หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นโฉนด เลขที่ ๑๐๗๓๔ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด

วัด กลางบางแก้วนี้ ไดรับการปฏิสังขรณ์ ซ่อมสร้างสืบต่อกันเรื่อยมา และหากพิจารณาดูสภาพโดยทั่วไปแล้ว ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยอดีต เพราะมีถาวรวัตถุหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์สืบเนื่องกันต่อๆมา เช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาไม้สักทองด้านในหอไตร ซึ่งมีความงดงามมาก อันแสดงถึงฝีมือช่างเมื่อครั้งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และวัดนี้คงมีมาก่อนท่านกวีเอกสุนทรภู่ ท่านและ นายมี ลูกศิษย์เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรังและได้เขียนนิราศพระแท่นดงรังไว้ คือได้ผ่านปากคลองบางแก้ว เข้าคลองบางแก้วไปขึ้นพักผ่อนที่วัดท่าใน เพื่อเดินทางไปพระแท่นดงรังในสมัยก่อน ดังมีข้อความในนิราศกล่าวถึงดังนี้

ถึง บางแก้วมองเขม้นไม่เห็นแก้ว เห็นแต่แนวคงคา พฤกษาสลอน

มี วัดหนึ่งโตใหญ่ใกล้สาคร สง่า งอนช่อฟ้าศาลาตะพาน

ดูเบื้องบนอาวาสก็ลาดเลี่ยน ต้น ตะเคียนร่มรกปรกวิหาร

อีก ทั้งสระโกสุมปทุมมาล บ้าง ตูมบานเกสรอ่อนละออ

พี่คิดถึงบัวทองของน้องแก้ว ยัง ผ่องแผ้วพรรณรายสีดายหนอ

กำลังสดมิ ได้เศร้าน่าเคล้าคลอ พี่เคยขอชมเล่นไม่เว้นวัน

ตั้งแต่พี่จำพรากมาจากน้อง มิ ได้ต้องบัวทองประคองขวัญ

ชม แต่บัวริมน้ำยิ่งรำพรรณ แสนกระสันโศกเศร้าจนเข้าคลอง

ฉะนั้น ตาม ความในนิราศพระแท่นดงรังของสุนทรภู่นี้ แม้จะไม่ได้ กล่าวออกชื่อวัด ก็เป็นวัดอื่นไปไม่ได้ เพราะตอนปากคลองแม่น้ำ มีอยู่วัดเดียว และนิราศนี้เข้าใจว่าแต่งในสมัยปลายรัชกาลที่ ๒ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) หรือตอนต้นรัชกาลที่ ๓

(พระ บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และวัดนี้ต้องมีมาก่อนแต่งนิราศแน่ จนเห็นต้นตะเคียนรกปรกวิหาร จึงสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ใครจะเป็นผู้สร้างนั้นหาทราบไม่ หรือ จะยืนยันว่าสร้างในสมัยใดก็ไม่อาจจะยืนยันได้ ขอท่านผู้รู้ได้พิจารณาสันนิษฐานเอาเอง ถึงกระนั้นก็ยังมีนิยาย ตำนานเล่ามาเหมือนกัน เข้าใจว่าคงจะมีผู้คิดผูกตำนานให้เข้าเรื่องเข้าราวตามชื่อวัดเท่านั้น เรื่องมีดังนี้

ยังมี เศรษฐีนีสองคนพี่น้อง หญิงผู้พี่ชื่อทัย หญิงผู้น้องชื่อคงทั้งสองมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาใคร่จะสร้าง วัดให้เป็นที่พำนักของสงฆ์ (เขาว่าเศรษฐีสมัยก่อนชอบสร้างวัดไว้ให้ลูกวิ่งเล่น) ทั้งสองคนจึงตกลงกันสร้างวัดขึ้นสองวัดอยู่ใกล้เคียงติดกัน คือตอนปากคลองบางแก้วมุมแม่น้ำ หญิงคนน้องสร้าง น้องชื่อคง จึงตั้งวัดนามว่า “วัดคงคาราม” (วัดกลางบางแก้ว) วัดถัดเข้าไปทางทิศตะวันตก หญิงคนพี่สร้าง พี่ชื่อทัยจึงตั้งวัดนามว่า “วัดภิทัยธาราม” (วัดตุ๊กตา) จะเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบ เพราะเป็นนิยายตำนาน


                                      ถึง บางแก้วมองเขม้นไม่เห็นแก้ว         เห็นแต่แนวคงคา พฤกษาสลอน

                        มี วัดหนึ่งโตใหญ่ใกล้สาคร                             สง่า งอนช่อฟ้าศาลาตะพาน

                                    ดูเบื้องบนอาวาสก็ลาดเลี่ยน                ต้น ตะเคียนร่มรกปรกวิหาร

                        อีก ทั้งสระโกสุมปทุมมาล                               บ้าง ตูมบานเกสรอ่อนละออ

                                    พี่คิดถึงบัวทองของน้องแก้ว               ยัง ผ่องแผ้วพรรณรายสีดายหนอ

                        กำลังสดมิ ได้เศร้าน่าเคล้าคลอ             พี่เคยขอชมเล่นไม่เว้นวัน

                                    ตั้งแต่พี่จำพรากมาจากน้อง                 มิ ได้ต้องบัวทองประคองขวัญ

                        ชม แต่บัวริมน้ำยิ่งรำพรรณ                               แสนกระสันโศกเศร้าจนเข้าคลอง      

ฉะนั้น  ตาม ความในนิราศพระแท่นดงรังของสุนทรภู่นี้  แม้จะไม่ได้ กล่าวออกชื่อวัด ก็เป็นวัดอื่นไปไม่ได้ เพราะตอนปากคลองแม่น้ำ มีอยู่วัดเดียว     และนิราศนี้เข้าใจว่าแต่งในสมัยปลายรัชกาลที่  ๒  (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)   หรือตอนต้นรัชกาลที่ ๓

(พระ บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และวัดนี้ต้องมีมาก่อนแต่งนิราศแน่  จนเห็นต้นตะเคียนรกปรกวิหาร  จึงสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  แต่ใครจะเป็นผู้สร้างนั้นหาทราบไม่ หรือ จะยืนยันว่าสร้างในสมัยใดก็ไม่อาจจะยืนยันได้ ขอท่านผู้รู้ได้พิจารณาสันนิษฐานเอาเอง   ถึงกระนั้นก็ยังมีนิยาย ตำนานเล่ามาเหมือนกัน เข้าใจว่าคงจะมีผู้คิดผูกตำนานให้เข้าเรื่องเข้าราวตามชื่อวัดเท่านั้น  เรื่องมีดังนี้

                        ยังมี เศรษฐีนีสองคนพี่น้อง หญิงผู้พี่ชื่อทัย หญิงผู้น้องชื่อคงทั้งสองมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาใคร่จะสร้าง วัดให้เป็นที่พำนักของสงฆ์ (เขาว่าเศรษฐีสมัยก่อนชอบสร้างวัดไว้ให้ลูกวิ่งเล่น) ทั้งสองคนจึงตกลงกันสร้างวัดขึ้นสองวัดอยู่ใกล้เคียงติดกัน คือตอนปากคลองบางแก้วมุมแม่น้ำ หญิงคนน้องสร้าง น้องชื่อคง จึงตั้งวัดนามว่า “วัดคงคาราม” (วัดกลางบางแก้ว) วัดถัดเข้าไปทางทิศตะวันตก  หญิงคนพี่สร้าง พี่ชื่อทัยจึงตั้งวัดนามว่า “วัดภิทัยธาราม” (วัดตุ๊กตา)  จะเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบ   เพราะเป็นนิยายตำนาน

การเดินทาง

•เส้นทางที่ 1 จากถนนบรมราชชนนีหรือปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน แล้วกลับรถเลี้ยว เข้าพุทธมณฑลสาย 7 ไปตามเส้นทางนครชัยศรีสายใน ผ่านหน้าวัด
•เส้นทางที่ 2 จากถนนเพชรเกษม แยกเข้าตลาดนครชัยศรี เลี้ยวขวาไปอีก 1 กิโลเมตร
•เส้นทางที่ 3 จากทางแยกพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ตามถนนราดยางสายใหม่ข้ามสะพานเข้าตลาดนครชัยศรี แล้วเลี้ยวซ้ายต่อไปวัด
•รถไฟ ลงที่สถานีนครชัยศรี แล้วต่อรถประจำทาง
•เรือ ไปตามลำน้ำท่าจีน ขึ้นท่าน้ำหน้าวัด

ข้อมูลประวัติ

เกิด                         วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2391 ณ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร  เป็นบุตรของ นายเส็ง  นางลิ้ม  เป็นบุตรคนโตในจำนวน 6 คน

บรรพชา                อายุ 15 ปี ณ วัดคงคาราม (วัดกลางบางแก้ว)

อุปสมบท               อายุ 22 ปี ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2412 ณ วัดกลางบางแก้ว

          มรณภาพ               8 เมษายน 2478

          สิริอายุ                    87 ปี 56 พรรษา

หลวงปู่บุญ เกิดที่ ตำบลบ้านนางสาว อำเภอตลาดใหม่ เมืองนครชัยศรี มณฑลนครชัยศรี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๑๐ สัมฤทธิ์ศก เวลาใกล้รุ่ง ตรงกับวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๙๑ อันเป็นปีที่ ๒๕ แห่งแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๓ ) บิดาชื่อเส็ง มารดาชื่อลิ้ม หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน ท่านเป็นบุตรชายหัวปี มีน้องชาย และน้องสาว ๖ คน คือ นางเอม นางบาง นางจัน นายปาน และนางคง

พระวินัยกิจโกศล ( ตรี ปธ.๗ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ได้บันทึกไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ในหนังสือ “บุญวิธี ” ว่า

“ เมื่อยังเยาว์เป็นไข้หนักถึงแก่สลบไม่หายใจ พวกผู้ใหญ่เข้าใจว่าตายเสียแล้ว ระหว่างที่จัดแจงจะเอาไปฝังกันได้กลับฟื้นขึ้นมา จึงได้รับการรักษาพยาบาลต่อมาจนหายเป็นปกติ บิดามารดาได้ถือเอาเรื่องหายจากไข้ ครั้งนั้นเป็นนิมิตดี จึงให้ชื่อว่า “ บุญ ” ”

ใน สมัยที่หลวงปู่บุญยังเยาว์วัยอยู่ บิดามารดาได้ย้ายบ้านจากบ้านตำบลนางสาวไปอยู่ที่ตำบลบางช้างประกอบอาชีพทาง ทำนา ต่อมาบิดาท่าน ได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุท่านได้ ๑๓ ปี ป้าของท่านซึ่งมีความคุ้นเคยกันดีกับท่านปลัดทอง วัดคงคาราม จึงพาท่านไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระปลัดทอง วัดคงคาราม ( วัดกลางบางแก้ว ) เมื่อท่านปลัดทองมองเห็นบุคลิกลักษณะของท่านก็หยั่งรู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้มี บุญสมชื่อ และมีความสามารถที่จะศึกษา ได้กระจ่างแจ้งทำความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาต่อไป จึงได้ขอท่านกับโยมป้าว่าขอให้อยู่กับท่านปลัดทองตลอดไป

หลัง จากนั้นท่านปลัดทองจึงได้สั่งสอนพื้นทางคัมภีร์มูลบทสรรพกิจสนธิมูลกัจจายน์ ภาษาไทย และขอมให้จนหลวงปู่บุญมีความเชี่ยวชาญชำนาญดี เพราะมีปัญญาไวเรียนสิ่งใดก็รู้แจ้งแท้ตลอดในเวลาอันรวดเร็ว
จน อายุได้ ๑๕ ปี ก็สามารถท่องบทสวดมนต์ได้มากมาย ท่านปลัดทองจึงได้บรรพชา ให้เป็นสามเณร เพื่อศึกษาคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ซึ่งท่านปลัดทองก็พยายามฝึกฝนจนหลวงปู่บุญมีความคล่องแคล่ว จนอายุท่านได้ ๑๙ ปี ก็เกิดเจ็บป่วยหนัก รักษาเท่าใดก็ไม่หาย ท่านปลัดทองจึงได้ตรวจชะตาของท่านดูก็ทราบว่าเป็นอย่างไร จึงได้บอกหลวงปู่บุญ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเณรบุญว่า จะต้องลาสึกจากสามเณรเสียก่อน แล้วกลับไปรักษาตัวกับมารดา เมื่ออายุครบด้วย ๒๒ ปี โรคาจะหายจึงจะมาอุปสมบทต่อไปได้ เล่าว่าครั้งนั้นสามเณรบุญถึงกับน้ำตาไหล เพราะจิตใจฝากฝังไว้ในเพศบรรพชิตเป็นมั่งคงแล้ว มิอยากจะลาไป แต่ก็มั่นใจเรื่องในท่านอาจารย์ปลัดทองที่ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าจะกลับมา

ท่าน จึงได้ครองฆราวาสรักษาร่างกายจนกว่าจะหายเป็นปกติดี ก็อายุ ๒๒ ปี ตรงตามคำพยากรณ์ของท่านปลัดทอง นับว่าท่านปลัดทององค์นี้ มีปรีชาทางญาณหยั่งรู้สึกซึ้งมาก เสียดายที่มิอาจเขียนประวัติท่านได้ เรื่องราวของท่านผู้ที่รู้เสียชีวิตไปหมดแล้ว มีเรื่องเล่าว่าท่านปลัดทองนั้นมีอภินิหารมากเรื่องหนึ่ง ควรบันทึกไว้เพราะต่อไปจะสูญหาย คือวัดกลางบางแก้วนั้นอยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี ปีไหน น้ำมากก็ท่วมบริเวณวัดทั้งหมดแต่เมื่อครั้งท่านปลัดทองอยู่ น้ำไม่เคยท่วมวัดให้ได้รับความเสียหายเลย ท่านจะนำทรายมาเสกแล้วให้ลูกศิษย์เอาไปโรยไว้รอบ ๆ วัดเมื่อน้ำเหนือหลากมา ท่านจะเข้าไปนั่งในโบสถ์ ทำการสะกดน้ำ มิให้ไหลเข้ามาท่วมวัดได้ เรื่องนี้ผู้เฒ่าแห่งแม่น้ำนครชัยศรีเล่าให้ฟัง นับว่าบารมีและ กฤตยาคมของท่านปลัดทองนั้นสูงส่งจริง ๆ อีกเรื่องหนึ่งคือ ท่านสามารถระเบิดน้ำลงไปปักเสาศาลาท่าน้ำของวัดได้โดยจีวรไม่เปียก โดยยกเสาได้เพียงองค์เดียวคือทำของหนักให้เบาได้นั่นเอง วิชานี้ภายหลังหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือได้เสกมีดโยนลอยน้ำได้คงได้วิชา จากท่านปลัดทองเพราะวัดอยู่ไม่ห่างกันมาก และหลวงพ่อจ้อยเป็นพระรุ่นราวคราวเดียวกันกับหลวงปู่บุญ

เมื่ออายุท่านได้ ๒๒ ปี หายจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดกลางบางแก้ว ซึ่งท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณรมาก่อน และเล่าเรียนวิชามากับพระปลัดทอง เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๒๓๑ เวลาบ่าย ตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๑๒ โดยมีพระอันดับ ๓๐ รูป พระ ปลัดปาน เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา เป็นอุปัชฌาย์ พระปลัดทอง เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว พระอธิการทรัพย์ วัดงิ้วราย พระครูปริมานุรักษ์ วัดสุประดิษฐาราม และ พระอธิการจับ วัดท่ามอญ ร่วมกันแบ่งภาระหน้าที่ในการให้สรณาคมน์กับศีลและการสวดกรรมวาจา การที่มีพระอาจารย์ร่วมพิธีถึง ๔ องค์ก็ด้วยพระเถระเหล่านี้เป็นที่เคารพนับถือ ของโยม หลวงปู่บุญ จึงต้องนิมนต์ทั้งหมด

เมื่ออุปสมบทแล้วได้ฉายาว่า “ ขนฺธโชติ ”

หลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาคันถธุระและ วิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับ ท่านปลัดทอง และปลัดปาน ผู้เป็นอุปัชฌาย์ของท่าน ปลัดทองและปลัดปานนั้นท่านเป็นสหายกัน เล่ากันว่าเป็นพระที่มีเวทย์วิทยาคมเก่ากล้าทั้งคู่

สำหลับพระปลัดปาน นั้น ท่านพระครูธรรมวิจารณ์ (ชุ่ม) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว) บางกอกน้อยขณะเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๗ อายุ ๙๗ ปีได้เล่าให้ “ อาจารย์ตรียัมปราย ” ฟังว่า หลวงปู่บุญท่านนั้นได้เล่าเรียนและถ่ายทอดเวทย์วิทยาคมจากพระปลัดปานไว้ได้ ทั้งหมดและศิษย์ของพระปลัดปานอีกองค์หนึ่งคือ พระธรรมปิฎก ( น่วม ) วัดสระเกศกรุงเทพฯ พระปลัดปานวัดตุ๊กตาองค์นี้ ท่านได้สร้างลูกอมไว้ มีความศักดิ์สิทธิ์ทางเมตตามหานิยมมาก มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเนื้อแน่นเป็นมันวาวสีชมพูอ่อน หากใครเคยพบหรือมีอยู่จงเก็บไว้ให้ดี เพราะยอดเยี่ยมทางเมตตามาก อภินิหารของท่านปลัดปานมีเรื่องเล่ากันมาว่าท่านมีเมตตาบารมีสูงมากขนาดมี นก กา เหยี่ยว มาอาศัยทำรังอยู่ที่ต้นมะขวิดภายในวัดเต็มไปหมด ถึงเวลาเช้าท่านฉันเสร็จแล้วจะนำอาหารไปให้นกกิน ท่านสามารถเรียกอีกาและเหยี่ยวซึ่งเป็นนกที่ไม่มีความเชื่องได้ง่าย ๆ มาเกาะบนมือแล้วลูบหัวเล่นได้ นอกจากนั้นยังเล่ามาว่า ท่านสำเร็จวิชาทางเรียกเนื้อเรียกปลาคือใช้พระคาถา มหาจินดามณีมนตราคม ได้เชี่ยวชาญเกิดผลศักดิ์สิทธิ์นั้นเอง เพราะท่านสามารถเรียกปลาในคลองบางแก้ว ซึ่งอยู่หน้าวัดให้ขึ้นมาเต็มไปหมดในงานกฐินเพื่อให้ชาวบ้านได้ชมกัน นับว่าท่านเป็นเถราจารย์ที่น่าศึกษามากอีกองค์หนึ่งเสียดายที่คนเก่า ๆ ที่พอจะรู้เรื่องดีได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว

ดังนั้นการศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระและ เวทย์วิทยาคมของหลวงปู่บุญนั้น ท่านจึงได้รับการถ่ายทอดจากท่านปลัดทอง และปลัดปานเป็นหลัก และนับว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทางนี้โดยตรง เพราะเล่ากันว่าท่านสามารถทำของได้ศักดิ์สิทธิ์ และเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระตั้งแต่อายุยังน้อย เคยแสดงอภินิหารและความแก่กล้าทางวิปัสสนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ( แพติสเทวเถระ ) ได้เห็นเมื่อครั้งที่ “ สมเด็จฯ ” ยังเป็น พระพรหมมุนี ซึ่งทรงยกย่องโปรดปรานหลวงปู่เป็นพิเศษในฐานะเพื่อนสนิท

ส่วนเรื่องการธุดงควัตรนั้นจากการสืบเรื่อง ราวโดยละเอียดแล้ว ปรากฏว่าในชีวิตของหลวงปู่เคยออกธุดงควัตรหลายครั้ง ครั้งละนาน ๆ จนมีความชำนาญ เมื่อพระภายในวัดและละแวกวัดใกล้เคียงในสมัยนั้น จะออกธุดงค์ จะต้องไปขอขึ้นธุดงค์กับท่านและท่านสามารถคุ้มครองพระที่ออกธุดงค์ให้สามารถ เดินทางได้ด้วยความปลอดภัย และหยั่งรู้ทุกขณะด้วยญาณวิถีอันแก่กล้าของท่าน

ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ พระปลัดทอง อาจารย์ของหลวงปู่บุญก็มรณภาพ ทางอุบาสกอุบาสิกาก็นิมนต์พระอาจารย์แจ้งเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๘ พระอาจารย์แจ้งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ หลวงพ่อแก่ ” ก็มรณภาพลงเพราะท่านชราภาพมากแล้ว

ทางอุบาสกอุบาสิกาและกรรมการวัดตลอดจนชาว บ้านที่เห็นการปฏิบัติของหลวงปู่เป็นที่น่าเลื่อมใสจึงได้ร่วมใจกันนิมนต์ ให้ท่าน เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน ดังนั้น ทางคณะสงฆ์ซึ่งเห็นชอบด้วย จึงได้แต่งตั้งหลวงปู่บุญให้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ขณะนั้นท่านมีอายุพรรษาได้ ๑๖ จึงได้ปกครองดูแลสืบต่อจากพระอาจารย์แจ้งเป็นต้นมา

หลวงปู่บุญเป็นพระที่หนักในทางวิปัสสนา กรรมฐาน ดังนั้นเมื่อได้ปกครองดูแลพระเณรในวัดจึงได้อบรมทั้งทางคันธธุระ และวิปัสสนาธุระให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั่วไปซึ่งก็ปรากฏว่ามีฆราวาสจำนวนมาก ให้ความสนใจเข้ามาเรียนวิปัสสนากับท่านจำนวนไม่น้อย จนภายหลังหลวงปู่ได้จัดสถานที่สำหรับฝึกสอนวิปัสสนาขึ้นโดยเฉพาะเป็นศาลาทรง แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่หน้าวัดแถบด้านเหนือใกล้แม่น้ำ ซึ่งในสมัยนั้นนับว่ามีทำเลมีเหมาะสม เพราะใกล้แม่น้ำลมพัดเย็นสบาย ศาลาดังกล่าวนี้ได้มีสืบมาจนถึงทุกวนนี้

ภารกิจที่หลวงปู่เคร่งครัดปฏิบัติมิได้ขาด จวบจนชราภาพ คือ การลงกระทำอุโบสถทุกวันเช้าและเย็นและหลังจากเสร็จจากบทสวดมนต์แล้วท่านจะทำ การหยิบยกข้อธรรมขึ้นมาแจกแจงอธิบายในพระอุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เว้นแต่ในช่วงที่ท่านต้องไปธุรกิจที่อื่นเท่านั้น ท่านก็จะมอบให้พระอื่นทำหน้าที่แทนก่อน กิจวัตรข้อนี้สิบต่อมาจนกระทั่งหลวงปู่เพิ่มก็ได้ปฏิบัติตาม จนภายหลังหลวงปู่เพิ่มชราภาพมากท่านจึงได้แต่สวดมนต์อยู่แต่เฉพาะในกุฏิของ ท่าน

ด้วยความสามารถ ซึ่งเอกอุดมด้วยกฤตยาคม และอำนาจญาณอันแก่กล้าของหลวงปู่ท่านสามารถคลี่คลายอธิกรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ปกครองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีพระภิกษุ สามเณรองค์ใดกล้ากล่าวเท็จกับท่าน เมื่อท่านเรียกเข้ามาสอบสวนทวนความ การให้การจะเป็นจริงทุกสิ่งอัน นอกจากนั้น ตบะเดชะของท่ายังเร้นไว้ด้วยอำนาจอันเข้ม คนรุ่นเก่ายุคนั้นเล่าลือกันสืบมาจนทุกวันนี้ว่า ไม่มีใครเลยที่กล้าสบตากับท่านได้ ทั้งนี้โดยแท้แล้วท่านไม่ใช่เป็นคนดุ แต่ท่านมีเมตตาธรรมใจคอเอื้อเฟื้อกว้างขวาง เพียงแต่อำนาจและตบะของท่านโดยแท้ที่แก่กล้า

ด้วยคุณงามความดี และปรีชาสามารถของหลวงปู่ จึงได้รับพระราชทานพระครูโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระครูชั้น สัญญาบัตรที่ “ พระครูพุทธวิถีนายก ” และเลื่อนฐานะตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็น “ ประธานกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ” เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ขณะนั้นท่านมีอายุพรรษาได้ ๔๙ พรรษา ในโอกาสนี้เองที่บรรดาศิษย์ได้จัดงานฉลองกันเป็นการใหญ่ ปรากฏว่า สมเด็จพระสังฆราช ( แพ ) ครั้งที่เป็น พระพรหมมุนี ได้มาร่วมงานโดยมี พระครูวินัยกิจโกศล ( ตรี ปธ. ๗ ) เจ้าอาวาสกัลยาณมิตรในครั้งนั้นมาเป็นแม่งาน มีพระภิกษุจากอารามต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาครและสุพรรณบุรีมาร่วมงานฉลองศักดิ์หลวงปู่เป็นจำนวนมามาย เล่ากันว่าต้องจัดหาที่พักให้หลายวัดบริเวณใกล้เคียงแน่นเต็มไปหมด แสดงให้ เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสที่ประชาชนและพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรีที่มีต่อท่านอย่างท่วมท้น

สานุศิษย์ของหลวงปู่บุญนั้นมีมากมาย ที่ได้ผ่านการอบรมสั่งสอนออกไปบางองค์ก็ครองเพศบรรพชิตอยู่มีชื่อเสียง กิตติคุณโด่งดัง บางคนก็ลาสิกขาออกไปประกอบอาชีพเจริญรุ่งเรืองอยู่จนบัดนี้ก็จำนวนไม่น้อย แต่ก็เป็นการยากที่จะมาลำดับกล่าวไว้ในที่นี้

ครั้นลุถึงวันจันทร์ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เวลาเช้ามีชาวบ้านมาทำบุญถวายอาหารหลวงปู่บุญเป็นอันมากเพราะเป็นวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ หลวงพ่อวงษ์ วัดเสน่หา ได้มาเยี่ยมท่านแต่เช้าและหลวงปู่ออกรับประเคนเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มฉัน อาหารเมื่อฉันอาหารเสร็จจึงเข้ากุฏิทำการสวดมนต์ต่อหน้าที่บูชาซึ่งท่าน ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แต่แปลกตรงที่ว่าเมื่อท่านสวดมนต์แล้วท่านกลับมานั่งสมาธิต่ออีกเป็นเวลานาน คล้ายจะปลุกเสกอะไรสักอย่าง หลวงปู่เพิ่มเล่าว่าธรรมดาท่านจะนั่งตอนกลางคืนหรือในพระอุโบสถ แต่วันนั้นท่านนั่งที่หน้าโต๊ะพระเป็นเวลานานเมื่อออกจากวิปัสสนาแล้วท่าน ได้เรียกหลวงปู่เพิ่มเข้าไปบอกว่ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง หลวงปู่เพิ่มบอกว่าจะไปนำยามาถวายท่าน ท่านว่าไม่ต้อง จากนั้นท่านก็มีอาการคล้ายถ่ายท้องแล้วเรียกหลวงปู่เพิ่มเข้าไปหายังที่จำ วัดพร้อมกับหลวงพ่อวงษ์ บอกให้หลวงพ่อวงษ์จุดเทียนที่โต๊ะบูชาพระ หลวงพ่อวงษ์ก็พยายามจุดเทียนทั้งคู่พอเทียนติดก็พลันก็ลมกรรโชกมาทำให้เทียน ดับ หลวงพ่อวงษ์ก็จุดใหม่ลมก็กรรโชกมาดับทั้งสามครั้งเมื่อจะจุดครั้งที่สี่นั่น เองท่านก็โบกมือห้ามเอาไว้ จากนั้นท่านก็ประสานมือทั้งสองข้างไว้บนหน้าอก ละทิ้งสังขารไปอย่างสงบเฉกเช่นผู้ล่วงความทุกข์ทั้งมวลทิ้งปริศนาเอาไว้ว่า เทียนที่จุดไม่ติดทั้งสามครั้งนั้นคือสังขารมีมาถึงจุดดับไม่มีสิ่งใดจะห้าม ได้ ขณะที่ท่านทิ้งสังขารเป็นเวลา ๑๐.๔๕ น. พอดี
 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลของท่านล้วนแต่ได้รับความนิยมแพร่หลายมีหลายชนิด เช่น เหรียญ  พระชัยวัฒน์  พระเนื้อดิน  พระเนื้อผงยา  และเครื่องรางของขลัง อีกมากมาย

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิยม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

http://www.watkbk.com/page.php?a=1&n=204

สถานที่ท่องเที่ยว
นครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
Phra Pathom Chedi
(พระปฐมเจดีย์) 
นครปฐม
พระร่วงโรจนฤทธิ์
(นครปฐม)
พระราชวังนครปฐม
(นครปฐม)
เนินวัดพระงาม
Wat Phra Ngam
(นครปฐม)
นครปฐม
พระราชวังสนามจันทร์
Snam Chan Palace
(นครปฐม)
พระที่นั่งพิมานปฐม
(นครปฐม)
นครปฐม
พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์
(นครปฐม)
นครปฐม
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
(นครปฐม)
นครปฐม
พระตำหนักมณีราชรัตนบัลลังก์
(นครปฐม)
พระตำหนักทับแก้ว
(นครปฐม)

 

 

รูปของ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
รูปของ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกใบโพธิ์ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกใบโพธิ์ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางสะดุ้งกลับเนื้อดินหลังจาร
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางสะดุ้งกลับเนื้อดินหลังจาร

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มขีดรัศมี เนื้อดินหลังจารตัวอิง
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มขีดรัศมี เนื้อดินหลังจารตัวอิง

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรกเล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรกเล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวนะ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวนะ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวอุ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวอุ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ หลังพระพิมพ์เศรียรโล้นสะดุ้งกลับ มีจาร
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ หลังพระพิมพ์เศรียรโล้นสะดุ้งกลับ มีจาร

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดินหลังจารตัวอัง
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดินหลังจารตัวอัง

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อยา
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อยา

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจาร
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจาร

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาพุทธคุณ
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาพุทธคุณ

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลากลับด้านเนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลากลับด้านเนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลาซุ้มขีด(หนังตลุง)เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลาซุ้มขีด(หนังตลุง)เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมหลาง เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมหลาง เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน6ชั้น เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน6ชั้น เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน7ชั้น เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน7ชั้น เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จออกวัดโคกแขก เนื้อดินณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จออกวัดโคกแขก เนื้อดินณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัดพุด
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัดพุด

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวนะ
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวนะ

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวอัง
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวอัง

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังยันต์ปั๊ม
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังยันต์ปั๊ม

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังเบี้ย
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังเบี้ย

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระยอดขุนพลเนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระยอดขุนพลเนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมกลาง เนื้อผงว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมกลาง เนื้อผงว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้องคลุกรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้องคลุกรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลากลับด้าน เนื้อดิน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลากลับด้าน เนื้อดิน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลาหนังตะลุง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลาหนังตะลุง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มระฆังเนื้อผงยาฯ(หน้า)
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มระฆังเนื้อผงยาฯ(หน้า)

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัศมีขีด เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัศมีขีด เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนางสมาธิซุ้มกระจัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนางสมาธิซุ้มกระจัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปางซ่อนหา เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปางซ่อนหา เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณีหลังจารตัวเทาะว์
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณีหลังจารตัวเทาะว์

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีไม่จุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีไม่จุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลา เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลา เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิฐาน3ชั้น เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิฐาน3ชั้น เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมกลาง เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมกลาง เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงพุทธคุณ
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงพุทธคุณ

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์อู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อขี้นกเขาเปล้า
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์อู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อขี้นกเขาเปล้า

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เล็บมือ เนื้อผงวาสนา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เล็บมือ เนื้อผงวาสนา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมีเนื้อผงยาจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมีเนื้อผงยาจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อผงยาจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อผงยาจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อว่าน

พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินผสมว่าน
พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินผสมว่าน

พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินหลังจารตัวนะ
พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินหลังจารตัวนะ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระแท่น
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระแท่น

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงิน

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ  เนื้อทองแดง วัดกลางบางแก้ว
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ เนื้อทองแดง วัดกลางบางแก้ว

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ  เนื้อเงิน วัดกลางบางแก้ว
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ เนื้อเงิน วัดกลางบางแก้ว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หน้า)
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หน้า)

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หลัง)
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หลัง)

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราชปี72
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราชปี72

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟ
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟ

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟกะไหล่ทอง
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟกะไหล่ทอง

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธบาท
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธบาท

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ เนื้อขี้นกเขาเปล้า
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ เนื้อขี้นกเขาเปล้า

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ รศ.118
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ รศ.118

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด รศ.118
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด รศ.118

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมเล็ก
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมเล็ก

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่ ฐานบัวชั้นเดียว เนื้อขี้นกเขาเปล้า
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่ ฐานบัวชั้นเดียว เนื้อขี้นกเขาเปล้า

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระชัย พิมพ์ป้อมเล็ก ก้นจาร
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระชัย พิมพ์ป้อมเล็ก ก้นจาร

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประคำ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประคำ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระบูชาไม้โพธิ์แกะ ปางห้ามสมุทรปี2473
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระบูชาไม้โพธิ์แกะ ปางห้ามสมุทรปี2473

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หนุมาน เนื้อชี้นกเขาเปล้า
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หนุมาน เนื้อชี้นกเขาเปล้า

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เม็ดประคำ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เม็ดประคำ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เสือเขี้ยวแกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เสือเขี้ยวแกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสิงห์
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสิงห์

 

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
ความคิดเห็นจากคุณ : samai_y@truemail.co.th [ 21:54 30/3/2551 58.9.195.107 : 58.9.195.107 ]
เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญแท้ๆดูง่าย ชมได้ที่ www.heritage-thailand.com เร็วๆนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0832950322 Max [ 20:17 21/7/2556 110.169.244.101 ]
ผมมีประคำหลวงปู่บุญของแท้ 100%อยากจะปล่อยหาคนเช่าให้หน่อยมีทั้งหมด 70เม็ด 2เม็ดเป็นประคำลูกยอดเคยไป

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 20:24 3/7/2556 101.108.54.118 ]
ผมเชื่อว่าหลวงพ่อช่วยได้อีกครั้ง ด้วยเหตุผลที่ผมและพระองค์ไม่คิดอะไร26...

ความคิดเห็นจากคุณ : New_master@hotmail.co.th [ 20:18 3/7/2556 101.108.54.118 ]
ผมจำไม่ได้ว่าวันไหนแต่สิ่งที่ผมได้ทำลงไปณตอนนั้นผมคิดว่าต้องการให้เกิดเลข11แล้วไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่เกิดทำให้ดวงที่ผูกกันต้องชนกันเองด้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : 0832950322 Max [ 20:17 21/7/2556 110.169.244.101 ]
ผมมีประคำหลวงปู่บุญของแท้ 100%อยากจะปล่อยหาคนเช่าให้หน่อยมีทั้งหมด 70เม็ด 2เม็ดเป็นประคำลูกยอดเคยไป

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 20:24 3/7/2556 101.108.54.118 ]
ผมเชื่อว่าหลวงพ่อช่วยได้อีกครั้ง ด้วยเหตุผลที่ผมและพระองค์ไม่คิดอะไร26...

ความคิดเห็นจากคุณ : New_master@hotmail.co.th [ 20:18 3/7/2556 101.108.54.118 ]
ผมจำไม่ได้ว่าวันไหนแต่สิ่งที่ผมได้ทำลงไปณตอนนั้นผมคิดว่าต้องการให้เกิดเลข11แล้วไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่เกิดทำให้ดวงที่ผูกกันต้องชนกันเองด้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : a_throngsak@hotmail.com [ 9:29 7/6/2556 203.148.162.129 ]
ตัดใจให้เบี้ยแก้เดิมๆ ไม่เคยผ่านการใช้ใดๆสภาพ 1000% ขอ200,000.-ขาดตัว 0854831240

ความคิดเห็นจากคุณ : ตั้มกาฬสินธุ์ [ 17:48 4/3/2556 1.1.207.220 ]
ผมมีเหรียญเจ้าสัวเนื้อทองแดงใครสนใจชมภาพได้จะส่งmmsให้ดู0822119410ตั้มและมีพระดีอีกหลายองค์ให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : maroy2555@gmail.com [ 18:23 2/2/2556 202.28.52.138 ]
ผมมีสมเด็จและพระสีวลีเนื้อผงจินดามณีท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0894567916

ความคิดเห็นจากคุณ : maroy2555@gmail.com [ 18:17 2/2/2556 202.28.52.138 ]
ท่านใดต้องการเช่าบูชาพระสมเด็จและพระสีวลีเนื้อผงจินดามณีติดต่อโทร 0894567916

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 8:0 9/1/2556 63.141.199.12 ]
12 เมื่อมีผลดี มันก็มีผลเสีย อย่าทะเลาะกัน ตราบใดพวกกัน หันหน้าหลอกกัน มันจะกินพวกมึงไปทีละคน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:55 9/1/2556 63.141.199.12 ]
11 สรุป อยากรวย มาทำ ถ้าไม่อยากรวย อยากเล่นไม่ต้องทำ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:52 9/1/2556 125.27.122.231 ]
9 ส่วนเลยจาก โคด้านนอกปริมาณตัวเองตัดสินเอา 10 อย่าลืมผมอยู่ฝั่งแดง ดังนั้น อยู่ที่กฎ เลือกให้ถูก

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:46 9/1/2556 63.141.199.12 ]
และถ้ามีชุดอื่น เข้ามาผมไม่รับความปลอดภัยในเรืองเวทย์ ผมพ่วงแค่3สิ่งกับ3อย่างเท่านั้น

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:44 9/1/2556 63.141.199.12 ]
8 ส่วนเวทย์ที่ลงไว้ เหลือเพรชสีเดียวชุดเดียว น้ำแข็ง1เดียวในประเทศ ชา1จังหวัดยังไม่มีข้อมูลอันนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:40 9/1/2556 63.141.199.12 ]
7 ผมยังรับถือศาสนาพุทธ เป้าหมายผมยังเหมือนเดิม ถึงแม้ในบางครั้งเหมือนวนกลับมาอยู่ที่เก่า

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:33 9/1/2556 63.141.199.12 ]
และความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ 6.ทุกครั้งที่ผมจะบอกเรื่องงาน จะมีความจัดเจนยิ่งขึ้น และจะเริ่มวางแผน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:31 9/1/2556 63.141.199.12 ]
ฟ้าโลกจริงหรือป่าว สรุปถึงจริงสุดท้ายผมก็หลอกเค้าอยู่ดี 4. ผมอยู่สีแดง 5.ทุกอย่างที่เคยลงผมใช้อารมย์

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:25 9/1/2556 63.141.199.12 ]
3 จุดอ่อนผมคือผู้หญิง เพราะฉะนั้น ผมหรือไม่พ้น ลูกและเมีย การพ่วงน้องน้ำแข็งเข้ามา ผมก็ไม่รู้ว่า นาง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:21 9/1/2556 63.141.199.12 ]
1 ผมจะเดินนำหน้าคุณเสมอหนึ่งก้าว 2 ผมต้องรับผิดชอบเรื่อง เพรช กับ น้ำแข็ง ทั้งหมด สำหรับสมาชิก

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:17 9/1/2556 63.141.199.12 ]
มารับฟังกันให้ทั่วนะครับผม เหตุผลที่อยากจะบอก เพื่อเครียร์และรับผิดชอบ ในสิ่งที่พวกคุณคิดว่าผมไม่รู้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:24 8/1/2556 204.93.60.79 ]
ให้ผ่านผมพอ เวปนี้เข้าไม่ง่ายครับ รับรอง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:24 8/1/2556 204.93.60.79 ]
ให้ผ่านผมพอ เวปนี้เข้าไม่ง่ายครับ รับรอง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 17:51 6/1/2556 63.141.199.83 ]
เบอร์ครับ ไว้รับแค่ที่บ้านอาจมีผลในการทำงาน ซึ่งคิดว่าจะบอกไม่กี่คน มีพี่ และเพื่อน กันการตรวจสอบ ม

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:26 5/1/2556 50.117.61.93 ]
แล้วแต่ครับ แต่ผมเข้ายากมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:23 5/1/2556 50.117.61.93 ]
ทำไมเวป ขายของกันสนานเลย ผมทำเหรอ หรือใคร

ความคิดเห็นจากคุณ : detwit_pik@hotmail.com [ 20:54 4/1/2556 50.117.61.93 ]
ให้ไว้ใจผม มองด้านล่าง ผมก็ด้านล่าง เพราะจะได้ไม่กระทบกัน เรื่องของ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:16 3/1/2556 125.27.120.8 ]
ดูหนังช่อง 7 และนอนแล้วนะครับ 3วัน นอนไม่ถึง6ชัวโมงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:16 3/1/2556 125.27.120.8 ]
ดูหนังช่อง 7 และนอนแล้วนะครับ 3วัน นอนไม่ถึง6ชัวโมง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:16 3/1/2556 125.27.120.8 ]
ดูหนังช่อง 7 และนอนแล้วนะครับ 3วัน นอนไม่ถึง6ชัวโมง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:12 3/1/2556 125.27.113.151 ]
ให้ลง เลข26 27 4 43 47 48 เท่านั้น เพราะดันไปรวมเวป มันอัพเปลี่ยนเลขไปหมด แค่นี้ครับ สปายผมผีทั้งหมด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:10 3/1/2556 125.27.113.151 ]
สรุปเลยครับ ไม่รู้จำนวน vs 1 คน ผมขอเปลี่ยนเวปนี้นะครับ เพิ่มเป็น 12643 เวทย์อาจมีชนกันมัง ผมต้อง ป

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 14:52 2/1/2556 125.27.119.119 ]
เรื่องเกมส์เปลี่ยนคนดูไม่ได้เหรอ ไมมาที่ผมหมด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 9:39 2/1/2556 125.25.79.143 ]
หรือเป็นหลักฐานไว้ก็ได้ ไม่รู้ผมรู้สึกว่าน่ามีประโยชน์ ทำไงก็ได้ไม่ให้เงินอยู่กับผมก็แค่นี้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 9:38 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เหตุผลที่ทำ ไม่รู้อยากได้ตัวเลขเยอะๆเฉยๆ มันน่าจะมีประโยชน์สักวัน แต่ไม่คิดจะไปขาย มีท่านคืนเค้าได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:23 2/1/2556 125.25.79.143 ]
วิธีเข้าวาป ใช้นิ้วชี้ ฝั่งใครฝั่งมัน พิมพ์คำว่า หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว หน้าเวปแรกจะอยู่บรรทัดสอง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:19 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ส่วนโฆษณาหน้าเวป ทำได้ครับไม่มีใครเอาเข้ามาได้ง่ายๆหรอก

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:17 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ซึ่งผมจะทำอย่างแรก เพื่อให้ผมสบายใจและไม่ได้มีผลเสียอะไร

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:16 2/1/2556 125.25.79.143 ]
มันเป็นความเชื่อของผมเท่านั้นกับการเสียสละในอดีต ถ้าคิดอีกอย่างในทางที่ดี คือเป็นห่วงประเทศไทย

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:13 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ทั้งหมด เพราะผมนับถือไม่กี่องค์ เฉพาะที่เข้ามาหาผมเองและผมเกี่ยวข้องด้วยเท่านั

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:11 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ท่านต้องหมดห่วงในศิษย์ของพพวกท่าน ซึ่งผมไม่เชื่อว่า สมเด็จพุทธจารณ์โตจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:9 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ให้หลวงพ่อที่ผมเคารพทั้งหมดได้ไปเกิด เพราะผมรู้สึกว่าพวกท่านยังไม่ได้เกิด ซึ่งการที่พวกท่านจะไปเกิด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:7 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เอาเป็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหล หรือแค่หินสีต่างๆ แต่ก็ทำให้สิ่งที่รักษาไว้ถูกทำลาย สิ่งที่ผมจะทำต่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 7:4 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ผมทำได้แค่เพียงเรียกเหล็กไหลไปรักษาเขาได้ แต่เรียกให้ตัวเองไม่ได้และเอาของเค้าก็ไม่ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 6:56 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เดินดินธรรมดา ซึ่งเขา1ลูก จะมีแค่1ถึง2ก้อน ซึ่งไม่ได้มีคุณไรเพราะได้ระเบิดมาแล้วเจอ ส่วนที่ผมจะทำคื

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 6:52 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เอาเป็นว่าไม่จำเป็น เพราะมีสิ่งที่จะรักษาป่าเขาอยู่แล้ว นั้นก็คือเหล็กไหลซึ่งอยู่ตามเขา ซึ่งมีคนเก็บ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 6:47 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ะ พวกที่เก็บรูปและคริปไว้จะหายไป 2ก่อนหน้านี้มีการตายเด็กชายที่ไปดำน้ำ กระดูกได้ถูกแยกไปหลายๆจังหวัด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 6:45 2/1/2556 125.25.79.143 ]
2.เรื่องเกี่ยวกับภาพหลุดผู้หญิง ซึ่งหลุดมาวิธีแก้ให้เคลือข่ายล่มสักพักเพื่อส่งไวรัสในการโทรออกลบเฉพา

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 6:41 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เอาเรื่องที่ท่านต้องรู้ก่อน 1ถ้าผมคุยเรื่องสำคัญ เวปโฆษณาด้านซ้ายต้องไม่มีว่างเปล่า

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 6:37 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เรื่องที่ผมจะทำต่อไปครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:53 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ใช่ชื่อสุนัขป่าวครับ ไม่ได้เกิดเป็นสุนัขนะครับ อันนั้นบังเอิญเพราะผมก็ไม่รู้ว่าชื่อไรอีกตัว แค่นี้คร

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:25 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ถ้าจะแก้ในหน้าเวปกดตัวpนิ้วชี้ขวาของท่าน จะขึ้นคำว่าfacebookเข้าไปก็แก้ได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:6 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เอาเป็นว่า ที่ไหนมีใบกัญดูดแล้ว ขนหัวลุกว่ากันอีกทีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:5 2/1/2556 125.25.79.143 ]
เคนนะ จะมีความรักด้านพ่อแม่ด้วยประมาณนี้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:4 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่จะเปลี่ยนสีดำมาเป็นสีชมพูลงในใบกัญได้ ขอเป็นประเทศไทยห้ามเยอะด้วยคนละอย่างกับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:0 2/1/2556 125.25.79.143 ]
ด้านเพลง ผมอ้างได้ป่าว เกี่ยวกับใบกัญนะ ซึ่งผมจะโดนกดดันมาก - -

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 23:58 1/1/2556 125.25.79.143 ]
ซึ่งถ้าผมบอกไปเกี่ยวกับท่นไม่มีใครรับได้ และถ้ามีไรไม่ดี ก็ไไปกันใหญ่ ซึ่งถ้าผมบอกทาง28ง่ายกว่าเยอะ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 23:54 1/1/2556 125.25.79.143 ]
เอาเป็นว่าอย่าให้เนียน เหมือนปลาทาโร่นะครับ เดี๋ยวลูกผมกิน - -

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 23:53 1/1/2556 125.25.79.143 ]
เหตุผล เพื่อสกัดพวกเมล็ดยามที่ร้อน และหาเรื่อง พวกนี้มันรู้อยู่แล้วว่าเล่นไม่ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 23:51 1/1/2556 125.25.79.143 ]
ซึ่งสามารถใส่มาในอาหาร หรือทำให้เนียนเหมือน มะละกอเส้น

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 23:50 1/1/2556 125.25.79.143 ]
เรื่อง ใบกัญเป็นตัวแก้และชนะ ทั้งกิน เหล้า กินเมล็ด เมื่อมาเจอใบกัญไปต่อไม่ได้ คือเมาและอ๊วกต้องนอน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 20:58 1/1/2556 125.27.114.225 ]
ด้านนอกก็เกี่ยวกับ ท่านได้คุยกับประเทศไรในอดีตประมาณนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 20:57 1/1/2556 125.27.114.225 ]
ส่วนเรื่อง ร 5 รู้เพิ่ม เกี่ยวกับพานหิน ซึ่งผมไม่รู้ความหมาย บ้านผมนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 20:55 1/1/2556 125.27.114.225 ]
ขอเพิ่มเรื่อง โรตี เพิ่มใส่กล้วยด้วย มันเป็นของแพ้ทางกันเพื่อคนเก่าๆ จบครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 14:10 31/12/2555 125.25.75.226 ]
เป็น ล 28 ต้องผูกกับผม และผมก็ยังไม่รู้คือใคร ไม่ดีกว่า แค่นี้ครับ สรุป ลมเกิดจากเวทย์1คนก็ได้ และ2ค

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 14:6 31/12/2555 125.25.75.226 ]
ส่วนเวทย์ของหาย อันตรายที่สุดเมื่อคนเริ่มรู้คือ หายไปให้ในเรือนจำ เรื่องน้ำแข็ง ก็อย่างที่บอกห้าม 2

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 14:3 31/12/2555 125.25.75.226 ]
จะไปด้วยความสนุกสักวัน แต่ไม่สนุกด้วยที่เราแคร์พี่ที่มาด้วย พอแคร์มากไปข้างโต๊ะก็กวน ซึ่งผมรู้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 13:59 31/12/2555 125.25.75.226 ]
ผมไม่ต้องการจะมีใครเยอะ เอาเป็นว่าผมรู้ การที่ปล่อยเลขไป ทำให้สิ่งต่างๆสับสน จากการไปเที่ยวเมื่อคืน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 13:57 31/12/2555 125.25.75.226 ]
แต่ต้องมีคนผูกกับผมเป็น ล 28 และไม่ใช่2

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 13:55 31/12/2555 125.25.75.226 ]
เอาเรื่องเปิดทางฝั่งเขมรต้องมีรถไฟกลับมาที่มีท่านคนเก่าได้สร้างไว้แล้วไม่เสร็จเพื่อจะได้ทำเมล็ดแดง ฝ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:10 30/12/2555 125.25.72.104 ]
หลังจากนั้น ทำได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:9 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ผมลงไว้ในfackbookหมดแล้ว ส่วนข้อความถ้าดูแล้วมันมีข้อที่3โลกไม่ได้สรุปมา มันจะลบเองคับ แค่4นาทีนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:18 30/12/2555 125.25.72.104 ]
แต่ตอน36ผมไม่ได้กลัวเจ็บ แค่นี้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:17 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ชะตาต้องเป็นแฟนในการงานและงานเพื่อช่วยหน่วงหรือรั้งในแบบ3โลก แต่ถ้าเกิดคนที่3ช่วงนี้ไม่เป็นไร

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:12 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ส่วนผู้หญิงที่บ้านทั้งสองผมเข้าใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:7 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ตายไปจะเกิดเป็นไร ที่คิดไว้มี แมลงสาบ มด หนู ปลา แมลงมุม นก อันนี้คิดดีนะไม่ดีไม่อยากพูด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:6 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ผมได้เกิดมาจากวันพุทธ ซึ่งประเทศอื่นก็มีแต่จะมีผลป่าวไม่รู้ เพียงแต่ผมใช้วันพุทธเป็นสีดำยังไม่รู้ตัว

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 2:3 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ส่วน9นอก สเก็ดน้ำแข็ง ตอนนี้59 วันพุทธแทนท่านคนอื่นศาสนา ซึ่งผมเอาศาสนามาต่อรองเพราะเวทย์

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:59 30/12/2555 125.25.72.104 ]
5นอกช่วยในเรื่องดินฟ้าอากาศเมื่อร่วมกับ59ไทย ซึ่ง5นอกผมลงfackไว้แทนเป็นเลข

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:56 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ซึ่งการแก้ต้องมี5ไทยกับห้านอกถึงจะเห็นผล ห้าไทยคนไทยนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:55 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ตามด้วยตัวเลขที่ผมเคยบอกมาทั้งหมด เด่น4 ส่วนนอกประเทศให้เค้ามาหาเองเพราะเค้าตามหา5ซึ่งแทนครัทธา

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:52 30/12/2555 125.25.72.104 ]
เมื่อสิ่งที่ตามหาไปหาแขนขาของจังหวัดนั้น ให้ดูตามงานเราให้เครียร์ตามงานสังเกตุจากเรื่องร้ายเกินจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:49 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ซึ่งก้อยหัวเห็นไม่ดีต้องสะกัดผมเฉพาะปราจีนบุรี ส่วนที่อื่นมันขึ้นอยู่ขาและแขนมันจะลงตัวที่สุดก็ตอน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:45 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ต้องบอกเพราะงานสามัญประจำบ้านมาหลายที่ซึ่งล่าสุดก็พึ่งเปลี่ยนสีไป เป็นงานของคนอื่นแต่มันเปลี่ยนเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:43 30/12/2555 125.25.72.104 ]
จากมะม่วงกวนกับส้ม

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:41 30/12/2555 125.25.72.104 ]
นอกเสียจากกรณีมีของหายให้คิดบวก เมื่อความคิดของพวกผมไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ จะเกิดการชน และไฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 1:38 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ผมต้องผูกไว้ด้วยนะครับ เพราะพ่วงดินฟ้าอากาศ และเพื่อทำงานเป็นดำได้สะดวก และไม่มีผมกับก้อยหัว

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:59 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ผมจะโพสในfackดูก่อนครับเวปแบบไหนแต่ต้องอันเดิมตลอดเหมือนเวปพระซึ่งพึ่งเปลี่ยน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:57 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ซึ่งเหรียญสามารถไปนอกโลกได้นะ เฉพาะกลางสุดทุกประเทศสามารถเอาได้ 8เฉพาะตามหาเหรียญ5

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:55 30/12/2555 125.25.72.104 ]
แบ่งเป็นจังหวัดกำหนดไม่ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:53 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ส่วนภารกิจเพิ่มคือ 594 598 593

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:52 30/12/2555 125.25.72.104 ]
สรุปผมดำและต้องมีเรื่องกับวันพุธ ส่่วนคู่ผมผูกเอง 21 24 22 12 4 9 31 36 8 27ซึ่งมีผลกับ 23 7 26 29

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:45 30/12/2555 125.25.72.104 ]
คลื่น=5 เสียง=9 วันพุธ=ดับ ส่วนติดต้องรวม59 เมื่อเครียร์ไม่ได้lg4 ดำหน้าดำหลัง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:42 30/12/2555 125.25.72.104 ]
อื่นให้คิดลบ และขอแบ่งครึ่งท่อนล่างในนามlg4 เมื่อผมอายุ36จะมีเคราะห์อีกครั้ง

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:40 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ม เวทย์ของหายอย่างเดียว หมายถึงวัตถุสิ่งของ เงินบวกลบ ถ้าผมส่งสารไปถึงท่านคือของหายให้คิดบวก ส่วนคน

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 0:37 30/12/2555 125.25.72.104 ]
ได้ปล่อยเหรียญห้าให้ไป3คนทั้งโลก เหรียญ9ฝากไว้อีก3คน ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนได้จากการสรุปจาก3โลก ผมขอยื

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:14 28/12/2555 125.25.78.183 ]
ส่วนศาสนา ไม่มีศาสนาไหนทำให้ไปเกิดได้ นอกจากศสนาพุทธ แค่นี้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:12 28/12/2555 125.25.78.183 ]
ส่วนเค้าจะออกมาตอนไหนคือผมทำ ให้ดูที่เกมส์ที่ผมเล่น ตัวผม4ตัวครับ สรุปโลกจริงแค่2ที่เป็นเฟืองจ่ายสำค

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:8 28/12/2555 125.25.78.183 ]
เมื่อเค้าได้ช่วยและรู้สึกว่าเราไม่เอาเปรียบประเทศเค้าก็น่าจะได้เกิด อันนี้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกิด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:6 28/12/2555 125.25.78.183 ]
และอัสวินหรือนักรบเค้ามาเองครับไม่ได้เรียกหรือสะกดมา

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:4 28/12/2555 125.25.78.183 ]
เราจะได้ความมั่นคงเหมือนการนับถือของคนจีน แต่สิ่งที่มาช่วยเราเค้าต้องการเกิดไม่ช่ายผูกมัด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 5:0 28/12/2555 125.25.78.183 ]
จะมีอัสวินมาฝั่งยุโรปไม่ใช่เอเชียเพื่อเปิดบ้านรับและต้องด้วยเค้าไขปริศนาของประเทศเค้า

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 4:57 28/12/2555 125.25.78.183 ]
ตอบเลยครับ รู้แค่หนึ่งไม่เห็นแก่ตัวหรอกครับ เพราะถ้ารู้เยอะทำงานลำบาก

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:55 27/12/2555 125.25.78.183 ]
โลก2จีน ใครจะทำไรให้คิดถึง แผ่นDVD ตามในเรื่องนั้น ดีที่สุด หาความยุติธรรมที่สุด

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:52 27/12/2555 125.25.78.183 ]
7= เพิ่มเติมเกี่ยวกับประตู

ความคิดเห็นจากคุณ : Detwit_pik@hotmail.com [ 22:50 27/12/2555 125.25.78.183 ]
อีกเรื่อง อัสวินและนักรบประเทศไหนไม่รู้ สรุป ก็เอาโลก2ทั้งหมดเข้าประเทศ

ความคิดเห็นจากคุณ : big7431@hotmail.com [ 1:50 11/7/2555 110.168.240.18 ]
ต้องการให้เช่า ล.ป.บุญเนื้อดินปรกโพธิ์ หลังยันต์โต๊ะกังสภาพสวยแท้ตาเปล่าราคา33,000โทร086570743124ช.ม

ความคิดเห็นจากคุณ : chat_t1@yahoo.com [ 20:29 25/5/2555 101.51.157.219 ]
ต้องการเช่าพระหลวงปู่บุญ ใครอยากแบ่งให้ผมบูชาติดต่อได้ครับ โทร 081-8994374 หรือส่งรูปมาที่เมล์ก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : puttasiri@hotmai.com [ 19:35 16/5/2555 27.130.57.141 ]
รับเช่า พระเครื่องหลวงปู่บุญ สนใจส่งรูปภาพตาม Email หรือ โทรติดต่อ PEM : 08-5088-8846

ความคิดเห็นจากคุณ : kengBL01@hotmail.com [ 13:23 24/4/2555 125.27.192.229 ]
ผมมี หลวง ปู่ บุญ รุ่น ไหน ไม่รู้ มีรูป โทร 0817744982 ขอสายเก่ง น๊ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : กอฟ 081-0082352 [ 16:43 14/4/2555 180.183.160.209 ]
มีพระลีลาหนังตลุงเนื้อผงยา1องและ พระพุทะชินราช 1อง ขายครับ หรือ golf_ox@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : sornyai@hotmail.com [ 11:12 13/4/2555 1.4.165.189 ]
เหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกเนื้อทองแดงสวยมาก 500,000 บาทต่อรองได้ สนใจคุยรายละเอียด 086-8545544

ความคิดเห็นจากคุณ : เจี๊ยบราชวงค์ [ 21:53 1/4/2555 110.49.250.247 ]
ผมมีพระพิมพ์มารวิชัยซุ่มรัตนตรัยเนื้อผงยาจินดามณี ล้วนๆ หลังมีรอยจาร หายากมากๆ เดิมๆให้บูชาครับ (081-1672436)

ความคิดเห็นจากคุณ : เบียร์ [ 19:5 10/3/2555 58.64.81.182 ]
รับเช่าพระสายวัดกลางบางแก้ว ปู่บุญ ปู่เพิ่ม ปู่เจือ รุ่นแรก เจ้าสัว 2535 ลองโทรมาคุยกันครับ 0891177867

ความคิดเห็นจากคุณ : chan_cha1@hotmail.com [ 20:8 28/2/2555 171.96.23.235 ]
มี ลป.บุญ เนื้อดิน20กว่าองค์ สวยๆอยากปล่อยให้บูชา 0891191890

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.com [ 20:27 16/2/2555 171.97.174.185 ]
ผมมีเหรียญหล่อรอยพระพุทธบาทล.ปบุญ วัดกลางบางแก้วสร้างก่อนเหรียญปั๊มให้เช่า 150.000.-(085-0632780)

ความคิดเห็นจากคุณ : tong-nam_@hotmail.com [ 1:30 16/2/2555 183.89.22.79 ]
มีซุ้มแหลมเล็กเนื้อว่านอยากจะปล่อยใครสนใจติดต่อ088-4554714

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.com [ 17:2 4/2/2555 110.49.227.88 ]
ผมมีล.ปบุญรุ่นพระชัยวัฒน์พิมพ์ต้อบัวชั้นเดียวให้เช่า15.000.-เฮียวัฒน์085-0632780

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.com [ 16:1 4/2/2555 110.49.227.88 ]
ผมมีเหรียญล.ปบุญรุ่นรอยพระพุทธเก่ามากๆครับ20.000.-085-0632780เฮียวัฒน์

ความคิดเห็นจากคุณ : ความคิดเห็นจากคุณ [ 23:5 24/1/2555 223.206.90.65 ]
มีเหรียญเจ้าสัวเนื้ออะไรไม่รู้ อยากรู้ว่าแท้หรือเปล่านะคับ เพราะข้างหลังมีจานยันอยู่

ความคิดเห็นจากคุณ : chat_t1@yahoo.com [ 19:10 21/1/2555 101.108.176.117 ]
ต้องการเช่าพระหลวงปู่บุญ ใครอยากแบ่งให้ผมบูชาติดต่อได้ครับ โทร 081-8994374 หรือส่งรูปมาที่เมล์ก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : zee_tar@hotmail.co.th [ 19:47 14/1/2555 101.108.171.174 ]
มีพระชัยงัฒน์ พิมพ์ชะลูด หลวงปู่บุญให้บูชา 1 องค์ สนใจติดต่อตามเมล์ด้านบน หรือ โทร 083-7017091

ความคิดเห็นจากคุณ : pichit7@hotmail.com [ 21:39 2/1/2555 124.120.46.9 ]
ผมมีพระลีลา เนื้อผงจินดามณี วัดกลางบางแก้ว อยู่ 1องค์ เหมือนในรูปทุกอย่าง 081-4395694

ความคิดเห็นจากคุณ : ริว [ 21:10 15/12/2554 101.51.106.142 ]
หลวงปู่บุญ

ความคิดเห็นจากคุณ : อิ้ว 0816977468 [ 10:11 6/11/2554 125.24.13.141 ]
ผมมีพระชัยวัฒน์พิมพ์ชลูด ยังไม่เคยส่งประกวด แต่ที่ดูเขาประกวดกันก็ยังไม่เคยเห็นว่าสวยแจ่มกว่าองค์นี้

ความคิดเห็นจากคุณ : sukvaree@hotmail.com [ 11:38 3/11/2554 49.49.74.174 ]
อยากจะปล่อยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว เนื้อว่านพิมพ์ซุ้มแหลม สนใจติดต่อ 0890019741

ความคิดเห็นจากคุณ : pa.trd@hotmail.com [ 15:51 26/10/2554 202.91.18.206 ]
ผมมีพระหลวงปู่บุญเป็นเนื้อดินพิมพ์สะดุ้งกลับสนใจติดต่อ0807538186

ความคิดเห็นจากคุณ : chat_t1@yahoo.com [ 19:39 19/10/2554 182.53.93.114 ]
ต้องการเช่าพระหลวงปู่บุญ ใครอยากแบ่งให้ผมบูชาติดต่อได้ครับ โทร 081-8994374 หรือส่งรูปมาที่เมล์ก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : taexjr@hotmail.com [ 7:57 22/9/2554 103.1.165.199 ]
ผมมีพะผงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว พระพมพ์เศียร์โล้นสะด้งกลับ เนื้อผงจินดามนีจุ่มรัก 0855455399

ความคิดเห็นจากคุณ : ตี๋ [ 15:28 12/8/2554 223.205.66.110 ]
มีตะกรุดมหารูดปกป้องจักรวาลเนื้อเงินของหลวงปู่เจือ(ของแท้ สภาพเดิมไม่เคยใช้)สนใจติดต่อ 0882293203

ความคิดเห็นจากคุณ : puttasiri@hotmail.com [ 23:30 31/7/2554 14.207.226.222 ]
รับเช่า พระเครื่องหลวงปู่บุญ สนใจส่งรูปภาพตาม Email หรือ โทรติดต่อ PEM : 08-5088-8846

ความคิดเห็นจากคุณ : phokapanit_k@hotmail.com [ 11:45 30/7/2554 171.99.64.154 ]
ผมมีหลวงปู่บุญ ป้อมเล็ก

ความคิดเห็นจากคุณ : outlaw [ 15:13 22/6/2554 202.29.57.211 ]
มีเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นแรก หลวงปู่บุญ สมบูรณ์ แท้ 100 เปอร์เซ็น ติดต่อ outlaw_bb@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : natnapa_1986@hotmail.com [ 18:11 21/6/2554 180.180.190.22 ]
หลวงปู่บุญ ซุ้มรัศมี แท้100%ราคา35000 สนใจติดต่อ 0855630720

ความคิดเห็นจากคุณ : chutheyley20@gmail.com [ 10:9 21/6/2554 118.173.58.75 ]
ผมมีพระหลวงปู่บูญ เนื้อผงยา สามองค์ นางกวักคู่หันข้างเนื้อดินหายากมาก หนึ่งองค์ รับประกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : pp [ 8:44 14/6/2554 223.204.37.44 ]
ผมมีหลวงปู่ซุ้มระฆัง

ความคิดเห็นจากคุณ : ใครมี139) เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เจือ เนื้ [ 0:33 2/6/2554 27.55.175.131 ]
ใครมี139) เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เจือ เนื้อกะไหล่ทองเมล ราคามาคุยกันนะเปิดมาเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : pat.123.123@hotmail.com [ 17:49 22/5/2554 14.207.203.190 ]
ใครมีขุนแผนห้าเหลี่ยมพิมพ์ใหญ่ผงพุทธคุณขอชมหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : caiman588@hotmail.com [ 20:44 14/5/2554 58.9.82.129 ]
มีพระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูดและ ร.ศ.118 สวยเดิม ติดต่อ 0892304066

ความคิดเห็นจากคุณ : atisak2000@hotmail.com [ 22:9 27/4/2554 125.25.196.247 ]
มีพระผง หลวงปู่บุญ พระนางสมาธิซุ้มกระจัง เนื้อผงยาจินดามณี เปิดที่19000 บาท ติดต่อ 081-4740243

ความคิดเห็นจากคุณ : natenapa-1986@hotmail.com [ 19:34 21/4/2554 113.53.85.185 ]
ผมมีหลวงปู่บุญรุ้นซุ้มรัสมีให้เช้า สนใจติดต่อ 0805135323

ความคิดเห็นจากคุณ : tbravo11@gmail.com [ 19:34 10/4/2554 182.53.144.247 ]
ให้เช่าพิมพ์เจ้าสัวเนื้อยาจินดามณีลงรักปิดทองรุ่นแจกกรรมการสภาพเดิม ๆ หายากมาก 0836033404 พันธร

ความคิดเห็นจากคุณ : www.vorra.plazathai.com [ 10:43 8/2/2554 58.8.46.240 ]
มีเหรียญเจ้าสัว แท้สนใจ สอบถามได้ที่ เบอร์089-7882584

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 3:15 9/1/2554 125.25.52.139 ]
ให้เช่าเจ้าสัว เงิน-ทองแดง ชัยวัฒน์118 ลีลาหนัง ปิดตาพระบูชา เนื้อผงจินดา ดอนยายหอม น้ือย เฮง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ไนท์เมื่องราช [ 1:51 24/12/2553 118.174.97.44 ]
ชอบพระลีราพิทพ์หนังตลุงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chit1990@hotmail.com [ 17:4 20/12/2553 124.120.80.107 ]
มีพระเจ้าสั่วหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว1องค์ แท้100%ส่นจัยติดต่อ ราคา ว่ามา (พิมเล็ก) ไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : teer_chai@hotmail.com [ 9:40 19/12/2553 58.11.40.174 ]
พระเนื้อผงยาวัดกลาง 4อง ต้องการให้เช่า ถูกมาก 0816990703

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 21:5 17/12/2553 124.121.147.192 ]
ให้เช่าเจ้าสัว เงิน-ทองแดง ชัยวัฒน์118 ลีลาหนัง ปิดตาพระบูชา เนื้อผงจินดา ดอนยายหอม น้ือย เฮง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : zointer@hotmail.com [ 15:42 29/11/2553 58.64.83.202 ]
รับเช่าเหรียญ เจ้าสัว ปี 2535 โทร 0891177867

ความคิดเห็นจากคุณ : ปรัชญา [ 10:9 16/11/2553 125.25.231.117 ]
เหรียญเจ้าสัวเนื้อทองคำ และเนื้อผงยาจินดามณีอีกหลายพิมพ์ สนใจ โทร 084-7347687

ความคิดเห็นจากคุณ : tsw2003@hotmail.com [ 21:50 10/11/2553 124.120.39.163 ]
พระผงสีดำ มีฐาน 16 ชั้น ..หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ท่านเคยสร้างรึเปล่า .. 083 0093178 .อู๊ด

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 15:24 10/11/2553 124.121.156.107 ]
พ่อให้มาแบบเจ้าสัวเนื้อเงินแต่ดำเหมือนทองแดงกับชัยวัฒน์เขียน 118 ไม่แพงแลกอะไรก็ได้ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ขวัญ [ 17:11 31/10/2553 125.27.238.227 ]
มีพระลีลาผงยาจินดามะนีให้เช่าโทร0895335917 31ตค 53

ความคิดเห็นจากคุณ : pai_kone@hotmail.com [ 17:27 30/10/2553 183.89.27.24 ]
ได้พิมพ์เจ้าสัวหลังเปนพระพุทธนั่งเนื้อผงขี้นกเขาเปล้าเนื้อออกเทาๆเข็มไม่ทราบหลวงปู่บุญสร้างออกมาป่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : pasit_lek@hotmail.com [ 13:53 30/10/2553 125.24.86.171 ]
หลวงปู่บูญ และ หลวงปู่เพิ่ม มีโชคลาภ แคล้วคลาด เมตตา เจริญรุ่งเรื่องมากๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 12:19 29/10/2553 58.9.159.159 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 12:19 29/10/2553 58.9.159.159 ]
พระชัยพิมพ์ ต้อ แท้!! สวยดูง่าย!!ไม่ต้องผจญภัยครับทุกท่าน 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:52 28/10/2553 182.52.25.73 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลงขี่เสือ รุ่นพิเศษ ปี2517 โทร. 089-0382753 ไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:13 28/10/2553 182.52.25.73 ]
ผมมีเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ รุ่น2หลังยันต์3แถวเนื้อทองแดง โทร. 089-0382753 ไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 1:36 19/10/2553 180.180.18.116 ]
ผมมีเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ รุ่น1 ไม่จาร โทร. 089-0382753 เปิด 4500

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:43 17/10/2553 58.11.6.69 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:14 10/10/2553 124.121.151.45 ]
มีพระเครื่องของวัดกลางบางแก้วเยอะมากอยากให้เช่าครับ 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : pasen2504@hotmail.com [ 20:18 6/10/2553 118.173.198.55 ]
ผมมีเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินและทองแดงใครสนใจติดต่อ 0843122699

ความคิดเห็นจากคุณ : tatayaya@hotmail.com [ 9:4 5/10/2553 110.49.205.175 ]
มีเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกเนื้อทองคำมีลายเต็มพื้นที่ มีภาพถ่ายให้ชม (สนใจ0817236592)

ความคิดเห็นจากคุณ : kpm491@hotmail.com [ 3:54 5/10/2553 110.168.95.230 ]
มีพระปิดตาแกะด้วยงาช้างท้องจารของหลวงปู่บุญเปิด 35 k สนใจโทร 084-8881138

ความคิดเห็นจากคุณ : mong_chuen66@hotmail.com [ 9:46 2/10/2553 27.130.79.188 ]
มีพระเนื้อผงยาจินดามณีของหลวงปู่บุญพิมแปลกไม่เคยเห็นลงหนังสือที่ไหนสนใจชมติดต่อ084-9114780

ความคิดเห็นจากคุณ : wat.wong-a_@hotmail.co.th [ 21:3 30/9/2553 113.53.22.253 ]
อยากได้เหรียญเจ้าสัวรุ่น2 เนื้อเงิน สนใจแลกกับพระคงหรือพระเปิมลําพูน มีหลายองค์ สนใจติดต่อ 086-91908

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 4:8 27/9/2553 110.168.5.65 ]
มีพระเครื่องของวัดกลางบางแก้วหลายอย่าง+พระสายนครปฐม อยากให้เช่าครับราคากันเอง 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:19 25/9/2553 182.52.178.141 ]
ผมมีเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เจือ วัดกลางบางเเก้ว รุ่นเจริงพร เนื้อทองเหลือง ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:15 25/9/2553 182.52.178.141 ]
ผมมีเหรียญเจ้าสัว หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นเจริญพร ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : pounpon@hotmail.com [ 20:13 24/9/2553 182.232.110.85 ]
มีหลวงปู่บุญเนื้อทองคำรุ่นแรก (1ใน 30 องค์) รับประกันความแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : ttttdd@hotmail.com [ 17:19 22/9/2553 182.232.90.163 ]
มีเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อทองคำหนักบาทกว่า ไม่รู้รุ่นใด

ความคิดเห็นจากคุณ : rut5249@hotmail.com [ 9:40 20/9/2553 180.183.213.186 ]
พี่พอจาทราบบ้างมั่ย พอดีได้เบี่ยแก้หลวงปู่บุญมา1ตัว แต่ลงมุกหมดทั่งตัว เบีย่แก้แบบนี้ทำออกจากวัดป่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : changetong@hotmail.com [ 8:30 19/9/2553 124.121.76.148 ]
ผมศรัทธาหลวงปู่บุญมาก ถ้าว่างจะไปกราบรูปหล่อท่านที่วัดกลางบางแก้วประจำ มีท่านเป็นกำลังใจทำอะไรก็ดี

ความคิดเห็นจากคุณ : tik_flower@windowslive.com [ 20:2 15/9/2553 124.121.222.124 ]
มีเจ้าสั่วเนื้อทองคำโบราณ แบบพิมพ์ที่8สร้างพร้อมเนื้อเงิน นาก ทองแดง ปี2460ถึง2475 โทร 0851195763

ความคิดเห็นจากคุณ : np.wan@hotmail.com [ 9:55 7/9/2553 182.52.85.229 ]
เพื่อนสมาชิกศิษย์หลวงปู่บุญ ผมมีพระเนื้อดิน เนื้อผง เนื้อผงยาจินดา หลายองค์ สนใจ089-8261859

ความคิดเห็นจากคุณ : ccsk2009@hotmail.com [ 18:47 6/9/2553 118.172.51.22 ]
ได้หลวงปู่บุญเนื้อลงยามณี หลังจาน ของอดีตผู้พิพากษา ได้ราคาก็ปล่อย 087- 0787809

ความคิดเห็นจากคุณ : pagkar2008@hotmail.com [ 17:5 5/9/2553 125.27.112.192 ]
ให้เช่าพระสมเด็จหลวงปู่บุญพิมพ์เข่าตุ่มห้าชั้นเนื้อผงจินดามณี สนใจโทร.0868228253

ความคิดเห็นจากคุณ : unclekaew@gmail.com [ 18:43 2/9/2553 110.49.23.200 ]
มีหลวงปู่บุญพิมพ์ ซุ้มรัศมีขีด เนื้อผงยา สนใจติดต่อทางเมล์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : phatchara-pim@hotmail.com [ 13:43 2/9/2553 117.47.168.51 ]
ผมต้องการปล่อยพระรีลาหนังตลุงเนื้อผงยาจินดามณี(ของหลวงปู่บุญ รีลากลับด้าน )0813647337

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 0:28 1/9/2553 111.84.6.210 ]
พระชัยวัฒน์พิมพ์ต้อสวยดูง่ายได้พุทธคุณโทรหาเบิร์ดซิครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiyoot_sri@hotmail.com [ 14:56 27/8/2553 112.142.150.74 ]
มีขันน้ำมนต์หลวงปู่ลงลัก จานยันตร์ ใบใหญ่ ได้จากหลวงปู่ตั้งแต่สมัยคุณทรวด สนใจรูปส่งเมล์มา

ความคิดเห็นจากคุณ : intouch_liam@hotmail.com [ 22:52 23/8/2553 115.67.0.103 ]
ผมมีสะดุ้งกลับอยู่องค์หนึ่งแปลกมาก จะมีรอยเอาก้านไม้ขีดมากดรอบ ๆ องค์พระ มีอยู่ สามสิบแปดรอย อยากทราบว่าทำไว้เพื่ออะไร

ความคิดเห็นจากคุณ : ps_suwansuk@hotmail.com [ 13:57 30/3/2551 202.29.52.243 : 202.29.52.243 ]
ต้องการเบี้ยแก้มาบูชาบ้างสั่งได้ทางไหน

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter