ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
 

หลวงพ่อไปล่  ฉันทสโร  วัดกำแพง  กรุงเทพฯ

 หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง


 
ที่ตั้งและสภาพทั่วไป
วัดกาแพงตงอยเลขที่ ๒๙๙ ซอยเพชรเกษม๒๐ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรงเทพฯ ๑๐๑๖๐ ริมคลองบางหลวง(หรอเรยกวาคลองบางกอกใหญ)ตอนใน ช่วงที่เรียกกันวา “คลองชกพระ”โดยตั้งอยู่บนที่ดินทางด้านทิศใต้ของฝั่งคลองบริเวณหัวมุมปากคลองบางจาก ซึ่งเป็นคลองแยกจากคลองชักพระเขาไปทางทิศใต้ วัดกาแพงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินทั้งหมดประมาณ ๑๕ ไรโดยแยกเปนโฉนด ๒ ฉบบคอโฉนดเลขท ๑๓๘๐๒๘ มเนอทประมาณ ๑๑ ไร ๓ งาน ๙๗ ตารางวา (แผนผงท ๑) และอกฉบบเปนท่ดนอกประมาณ ๔ ไร อยอีกฝงของคลองบางจาก (ท่านเจ้าอาวาสแจ้งว่าเอกสารสญหาย แตยังไม่ได้ไปคัดสำเนาจากกรมที่ดิน) ที่ดินของวัดถูกแบ่งเปน ๒ สวน โดยมีคลองบางจากผ่านกลางที่ดินของวัด โดยพื้นที่สวนใหญ่อยู่ทางทิศด้านตะวันออกของคลองบางจากซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพุทธาวาส (แผนผังที่ ๒) อาณาเขตด้านทิศตะวนออกของคลองบางจาก
- ทิศเหนือ จรดคลองชักพระ(คลองบางหลวง)
- ทิศใต้ จรดที่ดินของเอกชน
- ทิศตะวันออก จรดคูน้ำกันอาณาเขตเดิมกับวัดทองศาลางามปัจจุบันถูกถมหมดแล้ว
- ทิศตะวันตก จรดคลองบางจาก

 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏหลักฐานหรือมีขอมูลอ้างอิงใดๆ ว่าสร้างขึ้นสมัยใดสันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามคำบอกเล่าสืบทอดกันมา และคงไดรับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง แม้แต่ชื่อวัดก็ไม่ทราบชื่อเดิม ชื่อที่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นชื่อซึ่งเรียกกันในหมู่ชาวพื้นถิ่นและเรียกกันมาเรื่อยๆ แต่หลักฐานที่เหลืออยูชัดเจนอย่างหนึ่งคือ เจดียบรรจุอัฐิทรงกลมทางทิศใต้ของพระอุโบสถ ที่สวนฐานมีแผ่นศิลาจำหลักข้อความซึ่งสรุปไดวา เจดียนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้บรรจุอัฐิของ “พระพิศาลผลพานิช” ภายหลังจากทีได้จัดการฌาปนกิจศพที่วัดจักรวรรดิราชาวาส และเมื่อได้ไปค้นคว้าในเอกสารสารบาญชีสวนที่ ๑ ในสมัย ร.๕ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ทำให้ทราบว่าพระพิศาลผล-พานิชเดิมชื่อ “จีนสือ” เป็นขุนนางเชื้อสายจีนซึ่งรับราชการตำแหน่งสำคัญในกรมท่าซ้ายและตั้งบ้านเรือนอยูริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก(ฝงธนบุรี) หรือบริเวณศาลเจ้าโรงฟอกหนังในปัจจุบัน จากตำแหน่งที่ตั้งของเจดีย์องคนี้พอจะสันนิษฐานไดว่าพระพิศาลผลพานิชน่าจะมีความสำคัญต่อวัดกำแพงนี้เป็นอย่างมาก เป็นไปได้วาอาจเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมวัด ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ เจ้าอาวาสองคปัจจุบันพบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-เจ้าอยูหัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพระกฐินต้นเป็นการส่วนพระองคที่วัดนี้ และได้พระราชทานแจกันกังไสไว ๑ คู่โดยลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ ซึ่งทานเจ้าอาวาสได้เคยเก็บรักษาไว้ แตถูกขโมยไปเมื่อ ๑๐กว่าปีมาแลว แน่นอนว่าอย่างน้อยเราไดขอมูลว่าวัดนี้จะต้องเคยเป็นวัดสำคัญที่มีคหบดีหรือขุนนางอุปถัมภ์ละผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง

ข้อมูลประวัติ

       เกิด                     วันอังคาร เดือน 6 ปีวอก พ.ศ.2403  เป็นคนบางบอนใต้ บางขุนเทียน ธนบุรี  เป็นบุตรของ นายเหลือ  นางทอง  ทองเหลือ

                อุปสมบท               อายุ 23 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2426  ณ พัทธสีมาวัดกำแพง

                มรณภาพ               ปี 2482

                รวมสิริอายุ             79 ปี 56 พรรษา

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                วัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมมากที่สุดของท่าน ได้แก่ เหรียญหล่อ ปี2478   ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมีอายุครบรอบ 75 ปี มี 2 พิมพ์ คือ เหรียญจอบ  และเหรียญรูปไข่   ซึ่งทั้งสองพิมพ์นี้ได้จัดว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด  สร้างจากเนื้อโลหะผสมทองเหลือง  ด้านหลังเหรียญปรากฏอักษรภาษาไทยเป็นตัวนูนระบุว่า “ที่ระฤก ๔๗๘”        

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  คงกระพันชาตรี  และมหาอุตม์

สถานที่ท่องเที่ยว

กรุงเทพ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
Dusit Maha Prasat Throne Hall
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
Aphonphimok Prasat Pavillion
(กรุงเทพ)
พระที่นั่งพิมานรัตยา
Phiman Rataya Hall
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
The Chakri Maha Prasat Throne Hall
(กรุงเทพ)
วัดพระแก้ว
Wat Phra Kaeo
(กรุงเทพ)
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
Royal Thai Decorations and Coin Pavilion
(กรุงเทพ)
พระบรมมหาราชวัง
The Grand Palace
(กรุงเทพ)
ศาลหลักเมือง
The City Pillar Shrine
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดอรุณราชวราราม
Wat Arun
(กรุงเทพ)

 

 

รูปของ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
รูปของ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นแรกปี 2478
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นแรกปี 2478

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อเงิน
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อเงิน

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อโลหะผสม
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อโลหะผสม

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อทองคำ
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อทองคำ

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญรูปไข่รุ่นแรกปี 2478
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญรูปไข่รุ่นแรกปี 2478

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ พิมพ์จอบ วัดกำแพง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ พิมพ์จอบ วัดกำแพง

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ พิมพ์รูปไข่ วัดกำแพง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ พิมพ์รูปไข่ วัดกำแพง

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นล้างป่าช้า
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นล้างป่าช้า

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อพิมพ์เสมา หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อพิมพ์เสมา หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อหล่อบรรจุอัฐิ เนื้อชชาร์ปรถไฟ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ไปล่ วัดกำแพง เหรียญจอบรุ่นสอง เนื้อหล่อบรรจุอัฐิ เนื้อชชาร์ปรถไฟ

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม




















บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
ความคิดเห็นจากคุณ : อำนาจ สายฉลาด [ 15:1 29/5/2551 203.146.109.125 : 203.146.109.125 ]
ขอบอกว่า ใคร่มีเหรียญของหลวงพ่อไปล่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่า - ใหม่ ไม่ต้องห่วง ปลอดภัย ได้รับความสะดวก

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 16:3 8/8/2556 180.183.18.202 ]
ต้องกานเหรียนรุ้นแลก โทร0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 15:47 8/8/2556 180.183.18.202 ]
มีใครสนใจรุ้นแลกใหมคาบ0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 15:42 8/8/2556 180.183.18.202 ]
ของผม็มีสนใจ0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : joejangclubss@gmail.com [ 12:19 4/8/2556 49.231.101.127 ]
ผมมีเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่คับ อยากได้คำปรึกษา089-0628343

ความคิดเห็นจากคุณ : joejangclubss@gmail.com [ 12:16 4/8/2556 49.231.101.127 ]
ผมมีเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่คับ อยากได้คำปรึกษา089-0628343

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 18:46 1/8/2556 180.183.233.211 ]
ผมมีหลวงปู่ไปลรุ้นแลกคาบ สนใจติดต่อ0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 13:0 24/6/2556 125.25.45.214 ]
เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อ เยอร์โทร 085-919-9588 089-218-6737

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 17:28 20/6/2556 125.25.29.146 ]
เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อ ราคาคุยกันได้ 085-919-9588 089-218-6737

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 13:13 20/6/2556 125.25.29.146 ]
เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อ ราคาคุยกันได้ 085-919-9588 089-218-6737

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 16:3 8/8/2556 180.183.18.202 ]
ต้องกานเหรียนรุ้นแลก โทร0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 15:47 8/8/2556 180.183.18.202 ]
มีใครสนใจรุ้นแลกใหมคาบ0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 15:42 8/8/2556 180.183.18.202 ]
ของผม็มีสนใจ0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : joejangclubss@gmail.com [ 12:19 4/8/2556 49.231.101.127 ]
ผมมีเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่คับ อยากได้คำปรึกษา089-0628343

ความคิดเห็นจากคุณ : joejangclubss@gmail.com [ 12:16 4/8/2556 49.231.101.127 ]
ผมมีเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่คับ อยากได้คำปรึกษา089-0628343

ความคิดเห็นจากคุณ : conba302@hotmail.co.th [ 18:46 1/8/2556 180.183.233.211 ]
ผมมีหลวงปู่ไปลรุ้นแลกคาบ สนใจติดต่อ0843919284

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 13:0 24/6/2556 125.25.45.214 ]
เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อ เยอร์โทร 085-919-9588 089-218-6737

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 17:28 20/6/2556 125.25.29.146 ]
เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อ ราคาคุยกันได้ 085-919-9588 089-218-6737

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 13:13 20/6/2556 125.25.29.146 ]
เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อ ราคาคุยกันได้ 085-919-9588 089-218-6737

ความคิดเห็นจากคุณ : sirisak22@hotmail.com [ 23:32 10/6/2556 171.4.188.198 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่ แต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหน ผมจึงอยากให้พี่ที่ดูพระเก่งรบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ ติดต่อขอดูได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0811001380 ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pokla555@hotmail.com [ 15:9 31/5/2556 110.49.235.228 ]
มีหลวงพ่อไปล่เนื้อทองสวยมากตรวจแล้วแท้ครับสนใจเช่าไว้บูชาติดต่อ0890554964

ความคิดเห็นจากคุณ : doraamon3@gmail.com [ 0:51 20/5/2556 58.9.54.152 ]
รับเช่าหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร ทุกรุ่นครับ ส่งรูปให้ดูด้วยครับ 0879279701

ความคิดเห็นจากคุณ : doraamon3@gmail.com [ 0:21 20/5/2556 58.9.54.152 ]
รับเช่าหลวงปู่ไปล่ทุกรุ่นครับ 0879279701

ความคิดเห็นจากคุณ : doraamon3@gmail.com [ 15:42 18/5/2556 58.9.98.81 ]
รับเช่าหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร ทุกรุ่นครับ ส่งรูปให้ดูด้วยครับ 0879279701

ความคิดเห็นจากคุณ : Mydestroy2@gmail.com [ 13:39 18/5/2556 27.55.149.187 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ไปล่2478เนื้อทองเหลือง สนใจติดต่อได้ครับ 082-8369979หรือ mydestroy2@gmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : ter_fs@hotmail.com [ 12:39 14/5/2556 223.205.187.146 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไป่ลรุ่น 1 ที่ระฤก2478 พิมพ์ 3 จุด สวยงามมาก ให้เช่า 590,000 บาท โทร.089 533 9550

ความคิดเห็นจากคุณ : ter_fs@hotmail.com [ 12:39 14/5/2556 223.205.187.146 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไป่ลรุ่น 1 ที่ระฤก2478 พิมพ์ 3 จุด สวยงามมาก ให้เช่า 590,000 บาท โทร.089 533 9550

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmaail.com [ 14:28 4/4/2556 183.89.116.128 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อรูปไข่รุ่นแรก 2478 สภาพสวยและพระอื่นๆอีกมากสนใจ ==ชาญ 0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : nuyaguza2@hotmail.com [ 21:43 31/3/2556 101.109.27.1 ]
ไห้เช่า หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง รุ่นแรก พิมพ์จอบ ของแท้ สวย มาก 600000 ของแท้ แน่ นอน ขอดู ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : k.theerawat_max@hotmail.com [ 23:59 29/3/2556 116.68.150.77 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่น1 รูปไข่ เนื้อทองเหลือง.....เช้า/บูชา900,000 bth

ความคิดเห็นจากคุณ : nok_yun0891451320@hotmail.com [ 14:7 22/3/2556 14.207.9.236 ]
มีหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อทองคำ ต้องการขาย ในราคา 130,000 บาท ติดต่อเบอร์ 084 6375733

ความคิดเห็นจากคุณ : nok_yun0891451320@hotmail.com [ 14:5 22/3/2556 14.207.9.236 ]
มีหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อทองคำ ต้องการขาย ในราคา 130,000 บาท ติดต่อเบอร์ 084 6375733

ความคิดเห็นจากคุณ : nok_yun0891451320@hotmail.com [ 14:4 22/3/2556 14.207.9.236 ]
มีหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อทองคำ ต้องการขาย ในราคา 130,000 บาท ติดต่อเบอร์ 084 6375733

ความคิดเห็นจากคุณ : nok_yun0891451320@hotmail.com [ 14:2 22/3/2556 14.207.9.236 ]
มีหลงง

ความคิดเห็นจากคุณ : Kraegsak@gmailbcom [ 12:8 13/3/2556 182.53.164.37 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญรุ้แรก จะป่อย ๓๐๐,๐๐๐ จุดสามจุดข้างหูเรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : artmeesard@msn [ 20:36 4/3/2556 125.25.219.115 ]
ผมมีเหรียญหล่อเสมาเล็กของหลวงพ่อไปล่เนื้อสำริดเก่ามากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Overmine [ 19:51 22/2/2556 61.90.65.243 ]
รับซื้อหลวงพ่อไปล่รุ่น 2 รุ่น3 ส่งรูปมาที่ mail bananazooza@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : nid449@hotmail.com [ 1:32 19/12/2555 171.7.119.237 ]
หลวงปู่ไปล่ วัดกำแพง รุ่น2 เนื้อทองเหลือง โค๊ต2หางกระรอก ราคา 9,000บาท สนใจติดต่อ เซนิสศิลป์ บางบอน 0817134449

ความคิดเห็นจากคุณ : noppasit_11@hotmail.com [ 12:34 6/12/2555 202.44.4.251 ]
มีเหรียญจอบหลวงพ่อไปล่วัดกำแพงรุ่นแรกแท้ ราคาคุยกันได้ 087-6996884

ความคิดเห็นจากคุณ : iems1669@gmail.com [ 15:23 26/11/2555 110.49.243.146 ]
หลวงปู่ไปล่รุ่นตุ๊กตา 2478 50000บาทครับสนใจติดต่อ 0817955418

ความคิดเห็นจากคุณ : pilawan_99yuy@hotmail.com [ 17:42 18/11/2555 110.77.192.109 ]
สนใจหลวงพ่อไปล์รุ่นแรก 2478 เปิด 100000 โทเลย 0875903205

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 17:35 3/11/2555 125.25.41.40 ]
ผมมีเหรียญจอบรุ่น2 สภาพสวยต้องการเปิดให้บูชา สนใจโทรคุยครับ 089-218-6737 085-919-9588

ความคิดเห็นจากคุณ : taitle_24@hotmail.com [ 17:1 28/10/2555 58.9.193.119 ]
มีเหรียญหลวงพ่อไปล่รุ่นแรกนะคร่าสวยมาก ของแท้ ล้าน% 800000 สนใจ โทร 083 754-2419

ความคิดเห็นจากคุณ : niphat_@hotmail.com [ 21:26 25/10/2555 125.24.99.63 ]
ผมมีเหรียญรูปไข่ รุ่น2 เปิด 10000 ราคาคุยกันครับ 085-8326980

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 15:15 21/10/2555 101.108.101.121 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่น2 เปิด 4500 มี3องค์ สนใจติดค่อ 089-218-6737 085-919-9588

ความคิดเห็นจากคุณ : ice-kai@hotmail.com [ 15:11 21/10/2555 101.108.101.121 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่จอบใหญ่รุ่น2 เปิด 5000 มี 3องค์ ราคาคุยกันได้ ผมอยู่ปทุมครับ สนใจติดต่อ 089-218-6737 085-919-95889

ความคิดเห็นจากคุณ : noodle_20bath@hotmail.com [ 20:12 29/9/2555 115.67.103.3 ]
หลวงพ่อไปล่วัดกำแพงเนื้อดินลงลักดำปิดทองพระเก่ามากหายาก 0852335924

ความคิดเห็นจากคุณ : noodle_20bath@hotmail.com [ 20:8 29/9/2555 115.67.103.3 ]
หลวงพ่อไปล่วัดกำแพงเนื้อดินลงลักดำปิดทองพระเก่ามาก 0852335924

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 16:30 13/9/2555 182.52.104.101 ]
สนใจติดต่อได้0843375267

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 16:19 13/9/2555 182.52.104.101 ]
สนใจหลวงพ่อไปล่รุ่นแรกของแท้แน่นอนสนใจติดต่อ0843375267ได้ทุกเวลาที่สระบุรีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bum_1512@hotmail.co.th [ 2:55 13/9/2555 49.49.183.161 ]
มีพระเครื่องหลวงพ่อไปล่เนื้อดินเผาสีดำสภาพสมบูรณ์เปิดราคาที่ 999999 บาท สนใจติดต่อที่ 0800098908

ความคิดเห็นจากคุณ : nice142_@hotmail.com [ 9:43 12/9/2555 58.9.76.214 ]
มีหลวงพ่อไปล่รุ่นแรกปี 2478 สภาพดีมากให้เช่าเสนอราคาเลย 0815598003 (ปล.ของแท้แน่นอน ชมได้) นนทบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : surachai_kang@hotmail.co.th [ 11:33 6/9/2555 58.9.85.210 ]
ให้เช่าหลวงพ่อไปล่รุ่น2โคตหางกระรอกพิมพ์นิยมสวยมากๆรับประกันความแท้ (ราคา 9500 บาท)สนใจโทร 083-6066560 คุณเก่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : taien_thai@hotmail.com [ 15:40 8/8/2555 101.109.161.38 ]
มีเหรียญจอบใหย๋รุ่น1 แท้ สนใจ โทร 0811728290

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 10:46 5/8/2555 182.52.104.101 ]
หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 10:9 5/8/2555 182.52.104.101 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่นจอบใหญ่รุ่นแรกสนใจติดต่อได้0843375267

ความคิดเห็นจากคุณ : ืnuy-tay@hotmail.com [ 18:27 4/8/2555 180.183.200.16 ]
หลวงพ่อไปล่ รุ่น พิมพ์เสมา แท้ครับ สนใจ โทร.082-7607247 เต

ความคิดเห็นจากคุณ : nuy-tay@hotmail.com [ 11:45 4/8/2555 110.171.36.171 ]
กกกก

ความคิดเห็นจากคุณ : nuy-tay@hotmail.com [ 11:41 4/8/2555 110.171.36.171 ]
กกกก

ความคิดเห็นจากคุณ : ำำำำ [ 11:41 4/8/2555 110.171.36.171 ]
ดดด

ความคิดเห็นจากคุณ : nuy-tay@hotmail.com [ 11:39 4/8/2555 110.171.36.171 ]
ผมมี หลวงปู่ไปล่ รุ่น 2 พิมเสมา ๒๔๗๘ ได้มาตั้งเเต่ รุ่นพ่อของเเม่แฟน ไม่ต่ำกว่า 80 ปี

ความคิดเห็นจากคุณ : nuy-tay@hotmail.com [ 11:37 4/8/2555 110.171.36.171 ]
ผมมี หลวงปู่ไปล่ รุ่น 2 พิมเสมา ๒๔๗๘ ได้มาตั้งเเต่ รุ่นพ่อของเเม่แฟน ไม่ต่ำกว่า 80 ปี เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว แม่แฟนผมบอก มีคนมาขอเช่า ให้ 80000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : yungying0000@hotmail.com [ 13:17 2/8/2555 223.206.93.236 ]
รูปไข่ รุ่น1

ความคิดเห็นจากคุณ : threejayjiw@hotmail.com [ 15:36 5/7/2555 58.11.13.200 ]
มีจอบ2 เนื้อ ทองเหลือง สวย เดิมๆ องค์ละหมื่น สนใจ ติดต่อ 0867934568 เฮีย อ้วน 46 .....

ความคิดเห็นจากคุณ : graphics_2509@hotmail.com [ 14:53 7/6/2555 110.168.165.22 ]
มีหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 หลัง เขียนที่ระฤก ปล่อยไม่แรง บางแค (หมื่นต้นๆ) 0860162800

ความคิดเห็นจากคุณ : youzaa_1993@hotmail.com [ 2:15 15/5/2555 180.183.136.17 ]
มีหลวงพ่อไปล่ทั้ง รุ่น2 รุ่น3 เก็บอย่างดี ไม่ได้ผ่านการใช้งานคับ 085-817-9503

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 14:2 9/5/2555 124.121.198.89 ]
มีเหรียญหล่อรูปไข่รุ่นแรก เนื้อทองผสมสภาพสวยให้เช่า และพระอื่นๆอีกมากราคาไม่แพงครับ0889787309

ความคิดเห็นจากคุณ : goodydad@hotmail.com [ 7:41 9/5/2555 125.24.39.132 ]
เหรียญจอบใหญ่ รุ่น 2 สภาพสวยไม่ผ่านการใช้ เปิด 20,000- น่าเก็บครับ 084-0188355

ความคิดเห็นจากคุณ : chimkun@hotmail.com [ 22:39 23/4/2555 125.27.235.37 ]
เหรียญจอบใหญ่ รุ่น 2 สภาพสวยไม่ผ่านการใช้ มีคราบบล็อคสวยงาม อาฝากขายครับ 20,000- น่าเก็บครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tamza_40192@hotmail.com [ 20:11 17/4/2555 61.90.113.90 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่จอบใหญ่สร้างมณฑปทุกเนื้อสนใจโทร0816426162 ณเดชวัดกำแพง

ความคิดเห็นจากคุณ : z.k.shop@homail.com [ 17:7 5/4/2555 110.168.142.27 ]
ขาย หลวงพ่อไปล่รุ่น2 มีโค๊ต๒ สภาพไม่เคยใช้สวยมากน่าเก็บ...10000-... ด่วน(ร้อนเงินครับ)081-3079931

ความคิดเห็นจากคุณ : มานะ ใจดี [ 12:13 2/4/2555 171.7.233.154 ]
ผมมีเหรียนปูไปสรุ่น3

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณเจ 0834625846 [ 14:45 22/3/2555 110.168.176.134 ]
ให้เช่า เหรียญจอบใหญ่ รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง 2 องค์สุดท้าย

ความคิดเห็นจากคุณ : jalove1sm54@hotmail.com [ 14:42 22/3/2555 110.168.176.134 ]
มีเหรียญหัวจอบรุ่น สร้างมณดก เหมือนรุ่นแรกเลย เนื้อทองเหลือง มี 2 องค์สุดท้าย องค์ละ 3000 บาทของแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : yamaza5@yahoo.com [ 21:51 10/3/2555 58.11.41.25 ]
อยากชมรูปหลวงพ่อไปล่รุ่นกันสระ ถ้ากรุณาส่งรูปมาให้ดูจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ sittiporn@cshnet.com

ความคิดเห็นจากคุณ : กุ่ยวัดป่า [ 21:49 10/3/2555 58.11.41.25 ]
ใครมีพระหลวงปู่ไปล่ จอบเนื้อดิน กรุณานำมาลงเป็นวิทยาทานด้วยเทอญครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นจากคุณ : tepmala@hotmail.com [ 12:41 6/3/2555 118.172.70.171 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่น1 รูปไข่สภาพสวยเนื้อทองเหลือง ราคา850000 เบอร์ 0819922149

ความคิดเห็นจากคุณ : zu_evoiii@yahoo.com [ 0:20 29/2/2555 110.168.180.57 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่น2อยากให้เก็บไว้(ร้อนเงินครับ)30000

ความคิดเห็นจากคุณ : zu_evoiii@yahoo.com [ 0:14 29/2/2555 110.168.180.57 ]
มีเหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่น2 สภาพสวยราคาขายด่วน(ร้อน)20000บ. 081-3079931

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbewemoza_tawanna@hotmail.com [ 23:8 8/2/2555 124.120.92.88 ]
มีหลวงพ่อไปล่รุ่น2สภาพดีราคา350000โทร090-3480822

ความคิดเห็นจากคุณ : codesiqn@yahoo.com [ 20:6 4/2/2555 110.49.240.84 ]
มีเหรียญจอบ ลพไปล่ รุ่นแรก 2478 (สภาพใช้สึก)ของแท้ ต้องการปล่อย (เสนอราคาขอดูรูปได้ทางอีเมล นะครับ)

ความคิดเห็นจากคุณ : teerachai007@yahoo.com [ 14:29 1/2/2555 58.9.153.155 ]
มีเหรียญหลวงพ่อไปล่รุ่นแรกนะครับสวยมาก 700,000 ครับ สนใจมาทางเมล์ได้เลยครับ teerachai007@yahoo.com

ความคิดเห็นจากคุณ : aom3033@hotmail.com [ 20:3 30/1/2555 101.51.45.126 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นตะกั่วลองพิม รุ่นแรก มีจานด้านหลัง สวย ติดต่อได้ที่ 0850244157

ความคิดเห็นจากคุณ : suree_sinlapa@hotmail.com [ 21:38 29/1/2555 182.53.73.85 ]
มีหลวงพ่อไปล่พิมพ์จอบ รุ่น2 เนื้อทองเหลือง ของแท้ สภาพดี ราคา 500000 สนใจติดต่อ0812948639

ความคิดเห็นจากคุณ : miw_hana98@hotmail.com [ 19:37 27/1/2555 124.121.250.130 ]
มีเหรียญหลวงพ่อไปล่รุ่นแรกนะครับสวยมาก 650,000 ครับ 0807811984 สนใจติดต่อมาได้ครับ ไม่ผิดหวังแน่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nontaey@hotmail.com [ 14:58 21/1/2555 58.8.230.7 ]
มีหลวงพ่อไปล่น่าจะเป้นรุ่น2ของปู่สนใจดูได้ ก.ท.ม. หรือโทร 0866284418 คุณนนท์

ความคิดเห็นจากคุณ : panat_boy12@hotmail.com [ 18:41 25/12/2554 124.120.235.7 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่ ปี2478 แต่เป็นรุ่น 2 มีโค๊ต สนใจติดต่อ 087-931-4456

ความคิดเห็นจากคุณ : ball_junauto@hotmail.com [ 13:16 20/12/2554 124.121.13.9 ]
อยากได้เหรียญจอบรุ่น2 บ้านอยู่ เอกชัย 45 ใครปล่อยได้บอกราคาหน่อยครับ/// ผมมี คับ อยู่เอกชัย 66

ความคิดเห็นจากคุณ : joohokli1971@msn.com [ 9:25 13/12/2554 61.7.169.12 ]
มีเหรียญหลวงพ่อไปล่รุ่นแรกนะครับสวยมาก 700,000 ครับ สนใจมาทางเมล์ได้เลยครับ joohokli1971@msn.com

ความคิดเห็นจากคุณ : sawnaya@gmail.com [ 11:0 29/11/2554 118.174.130.105 ]
มีหลวงพ่อไปล่รุ่น2478 ไม่แน่ว่าแท้หรือเปล่าอยากรู้เป็นกูรูให้หน่อยค่ะ สนใจติดต่อ 0858934031

ความคิดเห็นจากคุณ : cie206@hotmail.com [ 12:34 27/11/2554 49.237.124.156 ]
หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พ.ศ.๒๔๗๘ ]ลองเสนอราคามาครับ 0866730152

ความคิดเห็นจากคุณ : cie206@hotmil.com [ 12:31 27/11/2554 49.237.124.156 ]
ขาย หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พ.ศ.๒๔๗๘ เสนอราคามาเลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ิTepmala@hotmail.com [ 22:20 19/11/2554 223.206.210.16 ]
เหรียญรูปไข่รุ่นแรก 2478 เนื้อโลหะผสมทองเหลือง สภาพสวย 100% สนใจติดต่อ เสี่ยกิตติธัช 084-9480062

ความคิดเห็นจากคุณ : banana_1315@hotmail.com [ 11:46 14/11/2554 125.27.236.182 ]
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก สภาพ 70-50 % ต้องการให้เช่า 590,000 บาท ถ้วยสนใจ โทร.083-8190927

ความคิดเห็นจากคุณ : af_assasas@hotmail.com [ 20:40 10/10/2554 61.90.88.199 ]
ตอนนี้ทางวัดกำแพงได้เปิดจองเหรียญจอบหลวงปู่ไปล่รุ่น3แล้วด่วนๆมีจำนวนจำกัดนะครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : suwitra64@hotmail.co.th [ 13:35 7/10/2554 223.205.71.26 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไป่ลรุ่น 1 ที่ระฤก2478 พิมพ์ 3 จุด ราคา 750000 สนใจติดต่อ 0839885846 วิท

ความคิดเห็นจากคุณ : เหมียว [ 5:33 8/9/2554 182.53.94.45 ]
มีหลวงปู่ไปล่วัดกำแพงจอบรุ่น 2ไห้ เช่า สนใจติดต่อ 089-6943041 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 22:23 29/8/2554 182.52.104.101 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่นแรกสนใจดูรูปได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tommy_p9@hotmail.com [ 9:53 29/8/2554 125.25.82.89 ]
ผมมี1เหรียญครับ ตัวอักษร ฤ ติดตกับเลข4 ครับ รุ่นแรก2478 สนใจติดต่อ 086 2410084

ความคิดเห็นจากคุณ : twisith@hotmail.com [ 9:22 17/8/2554 183.88.81.104 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไปล่ ปี 2478 เนื้อสวย ให้เช่าครับ สนใจติดต่อ 0841896678 หมูภูเก็ต

ความคิดเห็นจากคุณ : n_nenggnen@hotmail.com [ 7:25 8/8/2554 58.9.19.242 ]
ขอทราบรายชื่อพระเกจิที่ร่วมพิธี จอบรุ่น 2 ใครทราบบอกด้วยครับ ขอบพระคุณมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : honji_jk@hotmail.com [ 0:4 6/8/2554 1.47.198.133 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่เหรียญรูปไข่รุ่น 1 2478 ใครอยากชมโทร 087-5910588

ความคิดเห็นจากคุณ : thatree_aium@hotmail.com [ 22:6 4/8/2554 125.26.33.130 ]
สนใจจะหลวงพ่อไปล่ รุ่นแลกจอบใหญ่ ติดต่อ จ.ส.อ.ธาตรี เอี่ยมละออ ป.พัน.31 รอ.ที่เบอร์ 0843834200

ความคิดเห็นจากคุณ : สำพ๘ไห๑นะทฟรสในท [ 17:17 2/8/2554 110.168.180.32 ]
มีเหรียญ หลวงพ่อไปล่ ปี 39 สใจโทร

ความคิดเห็นจากคุณ : temper_ard@hotmail.com [ 19:5 26/7/2554 27.130.173.22 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไปล่ ปี 2478 เนื้อสวย ให้เช่าครับ นัดดู 08111377655

ความคิดเห็นจากคุณ : kiatkamol_fpso@hotmail.com [ 13:19 21/7/2554 49.228.252.77 ]
อยากได้หลวงพ่อไปล่วัดกำแพงรุ่นล้างป่าช้าอยากได้มาก โทรมาหน่อยนะคับ 081-2740458

ความคิดเห็นจากคุณ : na_kod@hotmail.com [ 1:0 5/7/2554 58.137.14.209 ]
ที่บ้านมีเหรียญหลวงพ่อไปล่รุ่นแรก สภาพสวย สนใจติดต่อ 086-5201435

ความคิดเห็นจากคุณ : mr.aun007@hotmail.com [ 19:38 1/7/2554 119.46.90.100 ]
อยากได้เหรียญจอบรุ่น2 บ้านอยู่ เอกชัย 45 ใครปล่อยได้บอกราคาหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 7:17 30/6/2554 182.52.104.101 ]
หลวงพ่อไปล่แท้สนใจติดต่อได้0860070193ราคาคุยกันได้แล้วแต่ชอบครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : amz_joz@hotmail.com [ 20:53 24/6/2554 111.84.69.60 ]
ใครมีรุ่นใหม่ๆไม่แพงเป็นแสนๆคุยคับ0820181270ผมไม่เล่นเก่าคับแพง

ความคิดเห็นจากคุณ : Aum9978@hotmail.com [ 0:11 17/6/2554 58.9.84.165 ]
เหรียญหลวงพ่อไปล่พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองคำ ถูกพิมพ์ขึ้นมาองค์แรกๆของพิมพ์เนื้อทองคำ ของแท้100%สวยแชมป์

ความคิดเห็นจากคุณ : benzrama2@windowslive.com [ 2:17 13/6/2554 180.183.136.109 ]
รับเช่า หลวงปู่ไปล่ ทุกรุ่น โทร. 083-296-6132

ความคิดเห็นจากคุณ : ณัฐ [ 20:16 3/6/2554 49.230.236.161 ]
มีจอบ2เสมาแจกครัวเนื้อไข่เงิน2แท้100%

ความคิดเห็นจากคุณ : aha_tm@hotmail.com [ 15:33 31/5/2554 223.205.130.32 ]
หลวงพ่อไปล่จอบรุ่น 1 แท้ 2478สภาพสวยเปิด 500000 สนใจขอดูก่อน/ต่อรองกันได้ สนใจโทร.0821103809ทอม

ความคิดเห็นจากคุณ : นายอุทัย [ 14:31 20/5/2554 182.53.91.160 ]
มีหลวงปู่ไปล่วัดกำแพงจอบรุ่น 2ไห้ เช่า สนใจติดต่อ 083-6945781 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : natee91@yahoo.com [ 22:38 12/5/2554 58.9.56.186 ]
วัดกำแพงบางขุนเทียนไม่ใช่บางจากเมื่อไหร่จะแก้ศึกษาประวัติน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณอภิชัย [ 13:33 10/5/2554 203.156.25.211 ]
มีหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น ที่ระฤก ๒๔๗๘ สอบถามโทร. 08-050-447-86

ความคิดเห็นจากคุณ : apichai_2521@hotmail.co.th [ 13:26 21/4/2554 119.31.9.177 ]
ผมมีหนึ่งองค์ครับ สวยแต่ดั้งเดิมได้จากหลานหลวงพ่อ ที่ทำงานตั้งแต่เป็นเด็ก สนใจติดต่อ 086 2458676ได้ครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : boom2009x@hotmail.com [ 21:22 2/4/2554 183.89.239.232 ]
ประกาศ มีเหรียญ จอบ2478กรรมการเลื่อยแต่งตัดชิดองค์ เนื้อทองผสมแก่ทอง 0838591678

ความคิดเห็นจากคุณ : af_assasas@hotmail.com [ 2:19 2/4/2554 58.9.92.85 ]
ญาติผมห้อยเหรียญจอบรุ่น2ถูกอริยิง แต่ไม่เข้าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chaichana_jack@hotmail.com [ 14:53 25/3/2554 223.206.37.173 ]
ผมมีครบทุกรุ่นของหลวงปู่ไปล่(รุ่น 2 นะครับ ใครอยากส่องของแท้โทรมาให้ดูได้เป็นวิทยาทาน0886770503jack

ความคิดเห็นจากคุณ : บอย [ 0:16 17/3/2554 58.9.236.111 ]
มีหลวงปู่ไปล์รุ่น1ใครจะบูชาปล่อยที่550000โทรมาที่0869943042

ความคิดเห็นจากคุณ : monk [ 15:12 29/1/2554 110.49.1.64 ]
อยากเห็นรูปหล่อโบราณ(ลอยองค์)

ความคิดเห็นจากคุณ : jutamas@yahoo.co.th [ 18:0 28/1/2554 180.183.245.67 ]
ที่บ้านมีเหรียญหลวงพ่อไปล่รุ่นแรก สภาพสวย สนใจติดต่อ 0872445471

ความคิดเห็นจากคุณ : marum45@hotmail.com [ 13:18 6/1/2554 110.49.205.104 ]
มีเหรียญหลวงพ่อไปล่เนื้อสัมฤทธิ์ จอบใหญ่ 1 เหรียญ ให้เช่า 30000 บาท โทร 0838393445

ความคิดเห็นจากคุณ : number072@gmail.com [ 19:27 27/12/2553 124.121.203.56 ]
หากสนใจเหรียญเสมา/รูปหล่อหลวงปู่(หลายรูปแบบ)/กลมไข่ ติดต่อเมล์มานะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : natee91@yahoo.com [ 22:30 14/12/2553 58.9.68.172 ]
ประวัติต้องเป็นวัดกำแพงบางขุนเทียนในรูปไม่ใช่เป็นกำแพงบางจากลบทิ้งซะ

ความคิดเห็นจากคุณ : af_assasas@hotmail.com [ 3:46 5/12/2553 58.9.48.5 ]
แค่มีรูปหลวงปู่่ไปล่ก็เกินพอ คุ้มทุกทิศทุกเวลา

ความคิดเห็นจากคุณ : af_assasas@hotmail.com [ 3:43 5/12/2553 58.9.48.5 ]
ผมเรียนอยู่วัดราชโอรสรุ่น94ผมห้อยจอบรุ่น2

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 2:41 30/11/2553 125.25.35.254 ]
ให้เช่าเหรียญจอบ+รุปไข่+หล่อโบราณ+เหรียญ ลพแดง+ลพ บ้านแหลม+ลพ เฮง+พระผง ลป บุญ 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : don1_don1@hotmail.com [ 21:49 28/10/2553 118.175.72.64 ]
sหลวงพ่อไปล่ร่น2ที่ระฤก2478ผมได้มาเหรียญหนึ่งไม่ทราบแท้หรือเปล่า0860070193

ความคิดเห็นจากคุณ : mai_sonic123@hotmail.com [ 15:2 25/10/2553 58.11.9.208 ]
ผมมีเหรียญจอบแต่ไม่มีโค๊ด..แท้ไม่แท้หรอค๊าบบอกทิ

ความคิดเห็นจากคุณ : mai_sonic123@hotmail.com [ 15:2 25/10/2553 58.11.9.208 ]
ผมมีเหรียญจอบแต่ไม่มีโค๊ด..แท้ไม่แท้หรอค๊าบบอกทิ

ความคิดเห็นจากคุณ : momotaro168@hotmail.com [ 2:1 19/10/2553 118.173.222.227 ]
ผมมีอยู่2องค์พอ่ผมรับจากมือท่านสมัยแจกทานแม่ครัวรู่น1ทัง2มีไว้เงินทองไม่ขาดมือมีเซียนพระติดต่อขอเช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : netipong.k@hotmail.com [ 9:42 11/10/2553 203.172.199.254 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่พิมพ์จอบใหญ่เนื้อเก่าแก่ทองส่องดูชัด

ความคิดเห็นจากคุณ : ball-182@hotmail.com [ 1:39 9/10/2553 125.24.78.133 ]
ของเเท้สภาพสวย ผมมีเหรียญหลวงพ่อไปล่จอบใหญ่ รุ่นเเรก สนใจติดต่อ 0834294413

ความคิดเห็นจากคุณ : ikkyu_mao@hotmail.com [ 17:3 4/10/2553 115.87.209.7 ]
ผมมี1องค์ หลวงพ่อไปล่หล่อ รุ่น1 สนใจโทรคุยได้ครับ 0864077581

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 4:16 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อรูปไข่+เหรียญจอบ+กริ่งเนื้อชาร์ป+ลพแดง+ลพ บ้านแหลม+ลพ เฮง+พระผง ลป บุญ 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : พัด [ 19:8 14/9/2553 115.87.188.42 ]
มีหล่อลอยองค์ 08 58 2288 58

ความคิดเห็นจากคุณ : Ying_Ojung@hotmail.com [ 21:37 13/9/2553 1.47.67.54 ]
มีกระบองไขว้ ลงยาสีแดง สนใจติดต่อ (เล็ก 08-0303-2277)

ความคิดเห็นจากคุณ : ณัฐกรณ์ 0862102393 [ 15:30 9/9/2553 118.172.173.122 ]
หลวงพ่อไปล่ รุ่น 1 จอบใหญ่ สภาพหน้าสึก สนใจโทรมาได้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0896871089 [ 10:47 7/9/2553 1.47.150.111 ]
มีเนื้อทองคำร่นเสมาอยากทราบราคาอะคะว่าเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:2 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อรูปไข่+เหรียญจอบ+ลพ แขก+ลพ บ้านแหลม+ลพ เฮง+พระผง ลป บุญ 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : siam_keawnaum@hotmail.com [ 15:27 3/8/2553 125.26.20.58 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่รุ่น 1 หน้าสึกหน่อย ปล่อย 650000 บ. สนใจติดต่อ 0860020406 มด

ความคิดเห็นจากคุณ : suwichat@hotmail.com [ 10:23 30/6/2553 58.10.77.253 ]
ขาดอีกหลายรุ่นนะครับ ฝาบาท ตรบเข่า อาจารย์ชุบ ดินก้นสระเต่า ผงใบราน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 9:40 11/5/2553 124.121.156.230 : 124.121.156.230 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อสวยมากๆราคากันเอง+พระดังๆอีกมาก 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : phrachya5@hotmail.com [ 13:57 10/5/2553 119.42.101.252 : 119.42.101.252 ]
ผมมี1เหรียญครับ ตัวอักษร ฤ ติดตกับเลข4 ครับ รุ่นแรก2478 สนใจติดต่อ 0848853043

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 12:29 9/5/2553 125.24.27.108 : 125.24.27.108 ]
มีเหรียญปลงศพปู่ชูวัดนาคประพ่อไปล่ปลุกเศก0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 11:49 9/5/2553 125.24.27.108 : 125.24.27.108 ]
รับเช่าพระเหมาพระ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:35 7/5/2553 124.121.155.245 : 124.121.155.245 ]
สมบัติพ่อให้มา ให้เช่าเหรียญหล่อรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อสวยมากๆราคา 150000 บาท+พระดังๆอีกมาก 0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : aha_tm@hotmail.com [ 16:50 27/3/2553 222.123.228.199 : 222.123.228.199 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่รุ่นแรก รุ่น 2 รูปไข่ และพิมพ์เสมา อย่างละ 1 องค์ แท้ จากพ่อตา หนองแขม สนตาม mail

ความคิดเห็นจากคุณ : thatcha_tao@hotmail.com [ 17:41 17/3/2553 58.9.77.216 : 58.9.77.216 ]
ผมมีเหรียญฉลุเงินหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง สนใจโทร 0898373588 เต่า

ความคิดเห็นจากคุณ : PRARINYA@HOTMELL.COM [ 19:45 14/3/2553 115.67.9.29 : 115.67.9.29 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อไปล่วัดกำแพงรูปไข่ 2478 ผมไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าขอความกรุณาบอกผมที่

ความคิดเห็นจากคุณ : tom_arsenal47@hotmail.com [ 20:18 28/2/2553 64.255.180.202 : 64.255.180.202 ]
มี 1 เหรียญคับ ให้เช่า 8 แสนบาท รุ่น 1 แน่นอน อยากชม@ มา หรือ โทรมาได้คับ 0873331905

ความคิดเห็นจากคุณ : prayoonj@cppcnet.com [ 21:13 25/2/2553 115.67.238.101 : 115.67.238.101 ]
ผมมีเหรียญรูปไข่รุ่นแรกสภาพสวยมากไม่ได้ใช้ดูง่ายมากแท้1000000%สนใจโทร 0897488795 ยูรพะเยา

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:21 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่า เหรียหล่อรูปไข่ 15000บ. รูปหล่อโบราณรุ่นแรก 25000และพระอื่นๆแถวรังสิต089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:20 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่าหล่อรูปไข่ 25000 หล่อลอยองค์ 40000และพระอื่ๆนอีกมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : mai_tig@hotmail.com [ 11:53 5/2/2553 125.24.94.85 : 125.24.94.85 ]
มีเหรียญหลวงปู่ทุกรุ่นคะถ้าสนใจสอบถามได้082-4491200

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 17:33 2/2/2553 124.121.149.13 : 124.121.149.13 ]
มีเหรียญรูปไช่+หล่อโบราณทองเหลืองรุ่นแรกให้เช่าเหมาไปเลย 089-7913603 ชาญแถวรังสิตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nat.aaa@hotmail.com [ 23:28 16/1/2553 202.149.25.201 : 202.149.25.201 ]
มีเหรียญรูปไข่รุ่นแรกปี 2478สภาพสวยกริ๊บ เลี่ยมกรอบทองแล้วอยากชมติดต่อ 0869253181

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:43 13/1/2553 124.121.158.243 : 124.121.158.243 ]
ขอบอกว่าโครตเหนียว แบ่งให้เช่ากันภัย จอบรุ่นแรก+ไข่ พิมพ์โบราณ ชาญ 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : มดหัวบือ [ 17:14 28/12/2552 110.49.134.4 : 110.49.134.4 ]
ผมมีจอบรุ่น๒หกองค์

ความคิดเห็นจากคุณ : donut_nu27@hotmail.com [ 22:9 26/12/2552 58.9.74.99 : 58.9.74.99 ]
ผมเรียนอุเทนถวายโดนปทุมวันยิง แต่ยิงไม่ออก ผมเเขวนจอบรุ่น2 รับรอง คล้องเเล้วหายห่วง รับประกันเเน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : bank_bkk29@hotmail.com [ 12:38 25/12/2552 180.183.212.112 : 180.183.212.112 ]
มีของแท้รูปไข่ทันยุคหลวงพ่อไปล่รูปไข่ออกคับเนื้อทองสวยคับไปได้เลย0832688716ด่วนอยากเห็นโทได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : suwichat@hotmail.com [ 14:0 21/12/2552 58.10.77.83 : 58.10.77.83 ]
รู้หลอว่ามีกี่รู้ เราอยู่ข้างวัดยังไม่รู้เลย

ความคิดเห็นจากคุณ : nuisahakijj@hotmail.com [ 10:44 14/12/2552 58.9.230.153 : 58.9.230.153 ]
เหรียญหลวงปู่ไปล่ รุ่น2 เนื้อกะไหล่ทอง ไม่มีโค๊ต เป็นพิมพ์ของกรรมการจริงป่าวครับ ใครรู้บอกที

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 19:35 12/11/2552 125.24.64.249 : 125.24.64.249 ]
มีเหรียญปลงศพปู่ชูวัดนาคประพ่อไปล่ปลุกเศก0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:1 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
มีเหรียญรุ่นแรกพ่อให้มาอยากให้เช่าหรือแลกคอมพ์ก็ได้ ไม่แพงเอาไปเลย 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:1 11/11/2552 124.121.150.121 : 124.121.150.121 ]
มีเหรียญรุ่นแรกพ่อให้มาอยากให้เช่าหรือแลกคอมพ์ก็ได้ ไม่แพงเอาไปเลย 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : jamie_fox@gmail.com [ 20:21 2/11/2552 58.8.86.73 : 58.8.86.73 ]
ผมมีเหรียญหล่อพิมพ์เสมาพ่อไปล่ เปิด 55000 สนใจขอดูก่อน/ต่อรองกันได้ ชอบใจโทร. 08-7699-4389

ความคิดเห็นจากคุณ : jamie+fox@gmail.com [ 20:14 2/11/2552 58.8.86.73 : 58.8.86.73 ]
ผมมีเหรียญหล่อพิมพ์เสมาพ่อไปล่ วัดกำแพง เปิด 55000 สนใจขอดูก่อน/ต่อรองกันได้ ชอบใจโทร. 08-7699-4389

ความคิดเห็นจากคุณ : TSWTTS [ 13:19 25/10/2552 124.157.141.77 : 124.157.141.77 ]
อยากได้หลวงพ่อไปล่เหรี่ยญหล่อรูปไข่ รุ่น 2

ความคิดเห็นจากคุณ : gudshingmee@thaimail.com [ 10:2 30/9/2552 117.47.134.229 : 117.47.134.229 ]
ผมมีหลวงพ่อไปล่จอบใหญ่รุ่นแรกเนื้อสมฤทธิ์บล๊อกชาวบ้านรับประกันแท้สนใจ โทร0833433205

ความคิดเห็นจากคุณ : บอลอยุธยาอยากเช่า [ 14:59 21/9/2552 202.29.62.202 : 202.29.62.202 ]
บอล(อิสลาม)

ความคิดเห็นจากคุณ : mike_club@hotmail.com [ 0:41 24/8/2552 124.121.11.46 : 124.121.11.46 ]
เคยใช่รุ่นล้างป่าช้าอยู่ โดนฟันจังๆยังไม่เข้าเลย สุดยอดจริงๆ หลวงพ่อท่านไม่ธรรมดา

ความคิดเห็นจากคุณ : บุดดา [ 10:34 21/8/2552 202.12.118.61 : 202.12.118.61 ]
รูปหล่อโบราณลอยองค์ ปี2478 มีหรือไม่

ความคิดเห็นจากคุณ : bbb_id@hotmail.com [ 15:34 6/8/2552 125.27.141.211 : 125.27.141.211 ]
เราจะรู้ได้อย่างไรคะ ว่าเหรียญหลวงพ่อไปล่ของแท้เป็นอย่างไร ให้ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : maroon_bb@hotmail.com [ 11:45 1/8/2552 61.90.88.239 : 61.90.88.239 ]
มีพิมพ์เสมารุ่นแรก ทำพร้อมกับรุ่นจอบกับรูปไข่ หายากมาก ติดตัวตลอดไปไหนมาไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : Whyyye@hotmail.com [ 1:5 21/6/2552 124.122.123.56 : 124.122.123.56 ]
ใครจะเช่ารุ่น1 สนใจ 08-00671223

ความคิดเห็นจากคุณ : toch@yahoo.com [ 15:22 16/6/2552 61.7.166.6 : 61.7.166.6 ]
ผมมีอยู่องค์หนึง แต่ไม่รู้ว่าแท้หรือปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : P_BANGPAMAHOTMAIL.COM [ 12:44 11/6/2552 58.9.105.113 : 58.9.105.113 ]
มีเหรียญรูปไข่รุ่น2สวย0819420562,0841017958

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiwat382@hotmail.com [ 12:21 8/6/2552 58.8.62.114 : 58.8.62.114 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งเหมือนกันครับเก่ามาก ปี2478 ครับ ได้มากับลุงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่ง [ 20:22 6/6/2552 58.11.20.182 : 58.11.20.182 ]
หลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เปิด 6500 มี 3 องค์ เหมา 19000 คุยครับ 0843264232

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่ง [ 20:22 6/6/2552 58.11.20.182 : 58.11.20.182 ]
หลวงพ่อไปล่ รุ่น2 เปิด 6500 มี 3 องค์ เหมา 19000 คุยครับ 0843264232

ความคิดเห็นจากคุณ : kit_entertain@hotmail.com [ 0:44 30/5/2552 115.67.204.63 : 115.67.204.63 ]
มีจอบรุ่นหนึ่งรับประกันของแท้ เพราะคุณปู่เป็นลูกศิษย์ สนใจติดต่อตามเมล

ความคิดเห็นจากคุณ : bmwms9@gmail.com [ 22:41 26/5/2552 222.123.88.4 : 222.123.88.4 ]
หลวงพ่อไปล่รุ่นจอบมีแบบไม่มีห่วงด้วยหรือไม่

ความคิดเห็นจากคุณ : P_BANGPAMA [ 12:26 22/5/2552 58.9.106.189 : 58.9.106.189 ]
มีเหรียญรูปไข่รุ่นสองสวย Tel 0841017958

ความคิดเห็นจากคุณ : mai_tig@hotmail.com [ 22:58 13/5/2552 125.24.89.248 : 125.24.89.248 ]
ใครมีรูปหล่อรอยองค์หลวงปู่ไปล่ว่ามีกี่รุ่นถ้าใครทราบหรือมีกรุณาส่งมาให้ชมบ้างนะครับตามเมล์นี้

ความคิดเห็นจากคุณ : oooo [ 7:46 27/4/2552 124.120.132.118 : 124.120.132.118 ]
หลวงพ่อพ่วง วัดกก เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อไหล่ครับ ใช้แทนกกันได้ พระของหลวงพ่อพ่วงยังหาไม่ยากนัก

ความคิดเห็นจากคุณ : pisitchai_lakdee@hotmail.com [ 20:38 20/4/2552 118.172.133.19 : 118.172.133.19 ]
มีอยู่ 1 เหรียญครับ..จะให้บูชาต่อครับ..สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ 080-5757088 ยินดีส่งรูปให้ดูครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : phairojdk@yahoo.com [ 15:39 11/6/2551 124.120.204.111 : 124.120.204.111 ]
ลงไม่ครบ ขาดรูปหล่อโบราณหลวงพ่อ หากหารูปไม่ได้ ยินดีเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter