ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > เจ้าคุณผล วัดหนัง
 

เจ้าคุณผล (พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง  กรุงเทพฯ

 เจ้าคุณผล วัดหนัง

นามและที่ตั้งวัด
วัดหนังเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ ฝั่งขวาหรือนัยหนึ่ง ฝั่งเหนือคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เลขประจำวัด ๒๐๐ เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีสืบมาแต่โบราณ มีนามว่าวัดหนังมาแต่เดิม แม้ได้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงแล้ว ก็มิได้พระราชทานนามใหม่ ประมาณว่า ได้ตั้งขึ้น ในสมัยพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานี กำหนดอย่างต่ำน่าจะเป็น ในราชกาลสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) มิฉะนั้น ต้องสูงขึ้นไปกว่านั้น ข้อนี้มีเลข พุทธศักราชจารึกที่ระฆังเป็นสำคัญ ระฆังใบนี้เป็นของเก่ามีมาก่อน แต่วัดได้สถาปนาเป็นอารามหลวง ตามจารึกปรากฏว่า สร้างแต่ พ.ศ. ๒๒๖๐ พระมหาพุทธรักขิตกับหมื่นเพ็ชร์พิจิตรเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยภิกษุสามเณรทายกทายิกา ตลอดจนมีตาเถรเข้ามาเป็นสมาชิกแห่งสมาคมสร้างระฆังนี้ด้วย
คลองด่านในอดีต ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญยิ่งต่อจังหวัดธนบุรี เพราะเป็นต้นคลองมหาชัย เชื่อมทางคมนาคมระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในลุ่มน้ำท่าจีนและในลุ่มน้ำแม่กลองกับจังหวัด ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองนี้ เดิมนั้นลำคลองคงกว้างกว่าในบัดนี้ เรือขนาดใหญ่สัญจรไปมาได้สะดวก สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) เสด็จประพาส ท้องทะเล ก็เสด็จผ่านทางคลองด่านหลายครั้ง ตามชายฝั่งคลองปรากฏว่า มีวัดตั้งอยู่เรียงราย ไม่ขาดระยะ บางวัดเคยได้รับราชูปการจากราชสำนักก็มี เช่นวัดไทรตรงข้ามปากคลองบางมด สมเด็จพระสรรเพ็ชญที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตำหนักเดิม ทำนองเป็นที่ประทับแต่ครั้งยังเป็นนายเดื่อหรือหลวงสรศักดิ์มาปลูกเป็นหอไตรไว้ นี้แสดงว่าคลองด่าน มีวัดมากมาแต่สมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี และวัดหนังนี้ได้สถาปนาขึ้น เป็นเป็นพระอารามหลวง ในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดมีสีมาชนิดพัทธสีมา ผูกเฉพาะพระอุโบสถ


ศาลาท่าน้ำหน้าวัด ภาพถ่ายเมื่อราว พ.ศ. ๒๕๑๓
นามผู้สร้างและปฏิสังขรณ์

วัดนี้เป็นวัดโบราณ ร้างมานาน ๒๐๐ ปีเศษ จึงไม่ทราบว่าเดิมใครเป็นผู้สร้าง กล่าวเฉพาะ ยุคเป็นพระอารามหลวงนี้ สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม มูลเหตุที่ทรงสถาปนาวัดหนังเป็นพระอารามหลวง น่าจักเนื่องด้วย ราชินิกูลสายท่านเพ็ง พระชนนีสมเด็จพระศรีสุลาลัย เป็นชาวสวนวัดหนัง มีนิวาสสถานอยู่ในถิ่นนั้น คำเล่าของหม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ ว่าอยู่ที่บางหว้า
ในการเรียบเรียงประวัดหนังนี้ มีเรื่องน่าเสียดายอยู่หลายประการ เป็นต้นว่าสถาปนาวัดเมื่อไร ไม่มีวันเดือนปีปรากฏ พระประธานในพระอุโบสถเป็นของสร้างสมัยสุโขทัย แต่ที่มาไม่ปรากฏชัด เพราะสมุดรายงานหมายสั่งการประจำวันซึ่งบันทึกเหตุการณ์ประจำแต่ละวัน มีผู้ทำสูญเสียไป นอกจากทำให้สูญเสียเหตุการณ์เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระศรีสุลาลัยแล้ว ยังทำให้ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ สูญเสียไปด้วยมิใช่น้อย
วัดหนังเริ่มสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อไร อนุมานตามเหตุการณ์
พอจะได้เค้าเงื่อนบ้างดังนี้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พ.ศ. ๒๓๖๗ ระยะกาลตอนนี้นับว่าสมเด็จพระศรีสุลาลัย บรรลุถึงภาวะเป็นอัฉริยนารี ผู้สูงศักดิ์อย่างสูงสุดในพระชนม์ชีพ เป็นกาลระยะหนึ่ง ซึ่งพระองค์ควรจะพึงคำนึงถึง การทรงทำกรณีอะไรสักอย่างหนึ่ง อันเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติ ทั้งส่วนพระองค์ทั้งส่วนราชินิกูล ให้ปรากฏอยู่ชั่วกาลนาน เรื่องที่นิยมมากที่สุดในยุคนั้น ไม่มีอะไรอื่นดีกว่าการสร้างวัด สมเด็จพระศรีสุลาลัยสวรรคตวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๘๐ ปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทำการฉลองวัดหนัง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๐ นั่นเอง การเริ่มสถาปนาคงอยู่ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๓๗๘
การสถาปนาวัดหนังคงจะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ไม่ทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใครบ้างเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง แต่มีปรากฏในพงศาวดารภาคที่ ๓๓ บุพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า กรมหมื่นพิทักษ์ทรงเป็นนายด่านทำการจนแล้วสำเร็จ
ปูชณียสถานเสนาสนะต่าง ๆ ในยุคที่ยังเป็นวัดราษฎร์ เดิมทำอย่างไรและมีอะไรเท่าไรไม่ทราบ ในยุคสถาปนาพระอารามหลวงนี้ สิ่งก่อสร้างในเขตสถาปนาเป็นของทำใหม่ทั้งสิ้น สิ่งที่มิได้ทรงสร้างมีปรากฏเพียงพระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลา ๒-๓ องค์ ในพระวิหารตอนหลัง กับระฆังอีก ๑ ระฆังพระวิหาร ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระภาวนาโกศลเถร


การเดินทาง:
รถเมล์สายที่ผ่าน 111 , 43 , 10
สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ สำนักงานกลางวัดหนัง โทร. 0-2875-4405

ข้อมูลระวัติ

เกิด                       วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2437  ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ณ บ้านโคกขาม  เป็นบุตรของ นายแก้ว  นางยิ้ม  แก้วเพชร

อุปสมบท               ณ วัดหนัง

มรณภาพ               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2513  ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

รวมสิริอายุ            74 ปี 6 เดือน 28 วัน 54 พรรษา

 พระสุนทรศีลสมาจาร คุตตจิตตเถร นามเดิมผล นามฉายา คุตฺตจิตฺโต (ฉายาเดิมที่พระอุปัชฌาย์ ตั้งไว้ในวันอุปสมบทเป็น “คงฺคสฺโส”) เจ้าคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตมหาเถร วัดอนงคาราม อดีตเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี ปรารภว่า ที่ประชุมในคราวพิจารณาคัดเลือก พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ คณะสังฆมนตรี พากันหัวเราะเรื่องฉายา คงฺคสฺโส มีความหมายไม่เหมาะสม ขอให้ผู้เขียนประวัติ ไปเรียน ให้พระวิเชียรกวี (ฉัตร)ทราบ และให้เปลี่ยน ฉายาเสียใหม่ ผู้เขียนกราบเรียนให้ทราบว่า หลวงพ่อ เจ้าคุณวิเชียรกวี อาพาธหนัก ขอให้พระเดชพระคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดธนบุรีเปลี่ยนให้ ท่านจึงเขียน มาให้ หลวงพ่อเจ้าคุณสุนทรฯ คัดเลือกเอา ตามใจชอบเท่าที่ผู้เขียนจำได้มีอยู่ 3ชื่อ หลวงพ่อเลือกเอา คุตฺตจิตฺตเถร ท่านให้เหตุผลว่า ที่เลือกเอา ชื่อฉายา เห็นว่าเกี่ยวกับการรักษาจิตเพราะ หลวงพ่อสนใจ เรื่องทำสมาธิจิต เป็นประจำอยู่แล้ว
หลวงพ่อสุนทรฯ เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2437 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
ปีมะเมีย จุลศักราช 1256 ในรัชกาลที่ 5 ที่บ้านโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรนายแก้ว นางยิ้ม แก้วเพ็ชร
เมื่ออายุ 12 ปี ได้มาอยู่วัดหนัง ศึกษาหนังสือไทยในสำนักของพระครูสังวรยุตตินทรีย์ (คำ) เรียนภาษาบาลี กับนายมิ่ง รักชินวงศ์ อาจารย์สอนบาลีแห่งวัดหนัง พ.ศ. 2453 เลิกการศึกษากลับไปอยู่บ้านช่วยบิดามารดา ประกอบอาชีพ พ.ศ. 2455 สมัครเข้ารับราชการทหารเรือ

วันที่ 27 มีนาคม 2458 อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนัง ตำบลคุ้งเผาถ่าน (บางค้อ) อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี พระภาวนาโกศลเถร (อี่ยม) วัดหนังเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการนิ่ม แห่งวัดโคกขาม พระปลัดแจ้งแห่งวัดหนัง เป็นคู่กรรมวาจาจารย์ อุปสมบทแล้วจำพรรษา ณ วัดหนัง จนถึงวันมรณภาพ ได้ศึกษา พระธรรมวินัย ในสำนักของพระอุปัชฌาย์ และมีความอุตสาหะ ศึกษาในวิปัสนาธุระ ในสำนักของอุปัชฌาย์เช่นกัน
เมื่อ พ.ศ. 2478 หลวงพ่อเจ้าคุณได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ได้เป็นกำลังช่วยบริหารกิจการของวัดตลอดมาเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าอาวาส
จนกระทั่งได้รับตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 นับแต่สถาปนาเป็นพระอารามหลวง การปกครอง หลวงพ่อได้เคารพต่อพระธรรมวินัย
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบ และคำสั่งของคณะสงฆ์ ปฏิบัติงานเด็ดขาดเป็นที่เคารพยำเกรง ของบุคคล ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง และประชาชนทั่ว ๆ ไป
หลวงพ่อศึกษาในอักรสมัย (ภาษาขอม) จนเกิดความชำนาญในการอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี และต่อมาได้ ค้นคว้าหลักวิชาการ ในแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนเป็นผู้ฝึกแนะนำให้กุลบุตรได้ปฏิบัติตามแนวทาง ที่ถูกที่ควร ดำเนิน เพื่อให้เกิดเป็นสุปฏิบัติ โดยควรแก่ความรู้ความสามารถของหลวงพ่อ ที่ท่านได้วิริยะอุตสาหะ สั่งสมอบรมมา นับว่าเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ให้สืบต่อ อายุพระพุทธศาสนา สืบต่อไป
หลวงพ่อไม่ใช่นักพูด แต่หลวงพ่อเป็นนักทำ คือทำตนของท่านให้ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ได้เห็นได้ศึกษา ในการประพฤติปฏิบัติของท่าน นับว่าเป็นผลดีของการปกครองในด้านการเผยแผ่ ก็เท่ากับเป็นการเผยแผ่ตัวอย่างที่ดีให้แก่ชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้เอาเป็นครูในการดำเนินรอยตาม
งานบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างเสนาสนะนั้น หลวงพ่อได้ทำมาก่อนที่ท่านจักได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จับงานมาแต่สมัยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฉะนั้นงานก่อสร้างปฏิสังขรณ์พระอารามจึงไม่เป็นของแปลก และหนักใจของท่าน ท่านมิได้ถือว่างานก่อสร้างเป็นเรื่องของสมภารเจ้าวัด เอกลาภเป็นของลูกวัด ท่านถือเสียว่างานก่อสร้างทุกชิ้นที่เกิดขึ้นในวัดเป็นสมบัติของพระศาสนาเป็นของส่วนรวม เป็นส่วนกลาง เป็นที่บำเพ็ญกุศลของสาธุชนทั่วไป ฉะนันในยุคสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงได้ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงเพิ่มเติม กุฏิคณะไต้ ได้บอกบุญปลูกศรัทธาให้นางชิต นุชเนตรคหปตานี นางขุนเทียน สร้างมณฑปเป็นที่ประดิษฐาน พระบาทจำลอง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหน้าวัด ด้านทิศเหนือ ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เปลี่ยนเครื่องบนมุมกระเบื้อง ยกช่อฟ้าใหม่ ซ่อมศาลาพุทธบาท ศาลาราย บอกบุญสร้างเมรุ ศาลาทึม และปฏิสังขรณ์เสนาสนะไว้ เป็นจำนวนมาก ทำให้พระอาราม เป็นที่เจริญตาเจริญใจ ของสาธุชน ผู้เข้าไปในวัดให้เกิดศรัทธาปสาทะ น้อมใจเข้าสู่แนวทางปฏิบัติ ให้เกิดปัญญาเห็นชัดตามสภาพธรรมในขั้นต่อไป
หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ ได้รับสมณศักดิ์และรับพระราชทานสมณศักดิ์ ตำแหน่งที่การงานโดยลำดับ ดังนี้.-
พ.ศ. 2467 เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมในท่าน เจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม)
พ.ศ. 2468 เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมในท่าน เจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม)
พ.ศ. 2470 เป็นพระปลัด ฐานานุกรมของพระวิเชียรกวี (ฉัตร)
พ.ศ. 2478 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
(ฝ่ายวิปัสสนา)
พ.ศ. 2494 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
พ.ศ. 2500 เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระสุนทรศีลสมาจาร
พ.ศ. 2502 เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนัง
พ.ศ. 2503 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนัง

หลวงพ่อเป็นพระเถระที่ฝักไฝ่อยู่ในวิปัสสนาธุระเท่าที่องค์ปัญญาจะเกิดมีขึ้นแก่ท่านและได้แนะนำให้ ้พระภิกษุ ุทายกทายิกา ผู้มีศรัทธาปสาทะในแนวทางปฏิบัติ ให้ได้รับเรียนวิปัสสนาในสำนักของท่าน และต่างสำนัก กิจวัตรที่หลวงพ่อมีพลังศรัทธาอยู่มาก และสนใจอยู่มากนั้นก็คือ ธุดงควัตร เมื่อเป็นพระอันดับ อยู่ท่านถือการ ธุดงค์เป็นประจำทุก ๆ ปี มาจนตราบเท่าเจริญพรรษายุกาล มากขึ้นโดยลำดับ ได้ทราบว่า หลวงพ่อวิเชียรกวี อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังองค์ที่ 6 ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ได้ขอร้องให้อยู่กับวัด โดยมิให้เดินธุดงค์จาริก ไปในคามนิคมชนบท เพราะเห็นความสำคัญในหลวงพ่อ เจ้าคุณพระสุนทร ฯ เกี่ยวกับ เรื่องวัดวาอาราม ละการอนุเคราะห์ทายกทายิกา ผู้หันหน้ามาพึ่ง เพื่อบำบัดทุกข์โศกโรคภัย นานาประการ และอีกประการหนึ่ง ก็เท่ากับว่า หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทร ฯ เป็นกำลังเป็นมือขวาของหลวงพ่อ เจ้าคุณพระวิเชียรกวี เมื่อท่านละ ทิ้งวัดไปนาน ๆ ก็เกิดความว้าวุ่นใจ ของพระเถระผู้ปกครองวัด ขาดผู้แบ่งเบา ภาระ ขาดที่ปรึกษากิจการงาน ด้วยความเคารพและเห็นใจ ที่หลวงพ่อทั้งสองมีต่อกัน เป็นพื้นอยู่แล้ว เมื่อท่านขอร้องเช่นนั้น ท่านจะไม่ยอมรับเหตุผล ก็เห็นจะผิดวิสัยของท่านผู้ปรารถนาดีต่อกัน จึงจำยอมปฏิบัติตาม
หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มั่นคงอยู่ในเพศพรหมจรรย์ ตลอดชีวิต ความเป็นสมณะของท่าน ตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม ให้ความคุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับบุคคลทุกชั้นทุกวรรณะมิได้แสดงอาการ อันเป็นเหตุให้อาคันตุกะได้รับความหนักใจ เพราะความมากไปด้วยเมตตากรุณนั่นเอง ท่านจึงต้องใช้สังขาร อย่างกรากกรำ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่คนที่หันหน้ามาพึงท่าน มิได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย ไม่ใคร่มีเวลาพักผ่อน เวลาไม่เป็นของท่าน กิจธุระนอกวัดก็มากขึ้นตามลำดับเมื่อกลับถึงวัดก็ควรจักได้พักผ่อน ถึงวัดถึงกุฏิก็ต้องแก้ปัญหา บำบัดความทุกข์เวทนาของบุคคล ผู้มาคอยหวังความอนุเคราะห์อยู่เป็นประจำ เพราะความคุ้นเคย เป็นกันเองนั่นเอง จึงมีผู้ศรัทธาปสาทะในท่านเป็นจำนวนมาก ท่านได้บำเพ็ญตน อยู่ในลักษณะนี้ ชั่วอายุของท่าน จึงเป็นเหตุให้เราคนวัดเกือบจะไม่ได้ยินใครเรียกว่า พระสุนทรศีลสมาจารว่า เจ้าคุณ มีแต่ใช้คำเรียกท่านว่า “หลวงพ่อ”ทั้งในวัดและนอกวัดในที่ทั่ว ๆ ไป เรียกหลวงพ่อกันได้อย่างสนิทใจ เหมือนกับเป็นพ่อของคนเหล่านั้นโดยความรู้สึก โดยปกติคนเราเมื่อมีทุกข์ภัยเกิดขึ้น ก็ไม่มีคนอื่นจะดีไปกว่า บิดามารดาฉันใด หลวงพ่อก็ฉันนั้น จึงเปรียบเสมื่อนว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ความร่มเย็นแก่ชาวบ้านชาววัดมา เป็นเวลานานปี.
 

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิด  โดยเฉพาะพระชัยวัฒน์ ก้นอุดชันโรง  มีด้วยกัน 7 รุ่น  ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน  และยังมีเหรียญรุ่นแรก  พระปิดตาเนื้อชิน และเนื้อผง  นางสามเหลี่ยมพิมพ์ใหญ่ กลาง เล็ก  ทั้งเนื้อชินและผง  หมากทุย  ผ้ายันต์  ตะกรุด เป็นต้น

                เหรียญรุ่นแรก ปี 2509  เนื่องในโอกาสทำบุญ 72 ปี  มีเนื้อทองคำ  เงิน  อัลปาก้า  ทองแดง  ทำจากกองกษาปณ์  และภายหลังได้สั่งปั๊มเพิ่ม แก้ พ.ศ.เป็น 2511 และสั่งเพิ่มอีก แต่ใช้ พ.ศ. เดิม คือ 2509  ทั้งเปลี่ยน พ.ศ. และใช้ พ.ศ.เดิม  ต่างนำมาปลุกเสกพร้อมกัน

                สำหรับเหรียญที่ระบุปี 2511 ได้นำออกมาแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิยม

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดราชบูรณะ
(กรุงเทพ)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
Wat Ratchabophit
(กรุงเทพ)
วัดเทพธิดาราม
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
Wat Ratchanatdaram
(กรุงเทพ)
วัดมหาธาตุราชรังสฤษดิ์
Wat Mahathat
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดบวรนิเวศวิหาร
Wat Bowon Niwet
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดสระเกศ
Wat Saket
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดสุทัศน์เทพวราราม
Wat Suthat
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
เสาชิงช้า
(กรุงเทพ)
กรุงเทพ
วัดไตรมิตรวิทยาราม
Wat Trai Mit
(กรุงเทพ)

 

 

รูปของ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง
รูปของ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง

พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตาพิมพ์สองหน้า เนื้อผง
พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตาพิมพ์สองหน้า เนื้อผง

พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตา เนื้อชินหลังจาร
พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตา เนื้อชินหลังจาร

พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตาเศียรโต เนื้อชินหลังจาร
พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตาเศียรโต เนื้อชินหลังจาร

พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตาข้าวตอกแตก เนื้อชินหลังจาร
พระปิดตา เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระปิดตาข้าวตอกแตก เนื้อชินหลังจาร

พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน(หน้า)ปี2509
พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน(หน้า)ปี2509

พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน(หลัง)ปี2509
พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อเงิน(หลัง)ปี2509

พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงปี2509
พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงปี2509

พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อฝาบาตรปี2509
พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อฝาบาตรปี2509

พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อสตางค์ปี2509
พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้อสตางค์ปี2509

พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้ออัลปาก้าปี2509
พระเหรียญ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง เหรียญรุ่นแรกเนื้ออัลปาก้าปี2509

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระชัยก้นอุดชันโรง
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระชัยก้นอุดชันโรง

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระชัยปั๊มก้นอุดชันโรง
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระชัยปั๊มก้นอุดชันโรง

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระชัยรุ่นแจกงิ้ว
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล(พระสุนทรศีลสมาจาร) วัดหนัง พระชัยรุ่นแจกงิ้ว

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง เจ้าคุณผล วัดหนัง
ความคิดเห็นจากคุณ : verayut_o@hotmail.com [ 17:27 17/7/2551 58.8.202.178 : 58.8.202.178 ]
good

ความคิดเห็นจากคุณ : pong_nuttee_pong@hotmail.com [ 22:19 8/5/2556 58.9.111.216 ]
รับเช่าพระเจ้าคุณผลปี09ทุกเนื้อทุกพิมพครับ0846222012โป้ง

ความคิดเห็นจากคุณ : pong_nuttee_pong@hotmail.com [ 22:13 8/5/2556 58.9.111.216 ]
รับเช่าเหรียญเจ้าคุณผม09 ทุกบลอคทุกเนื้อ อยากปล่อยโทร 0846222012 โป้งครับ ไอดีไลน์ oeic ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pong_nuttee_pong@hotmail.com [ 22:19 8/5/2556 58.9.111.216 ]
รับเช่าพระเจ้าคุณผลปี09ทุกเนื้อทุกพิมพครับ0846222012โป้ง

ความคิดเห็นจากคุณ : pong_nuttee_pong@hotmail.com [ 22:13 8/5/2556 58.9.111.216 ]
รับเช่าเหรียญเจ้าคุณผม09 ทุกบลอคทุกเนื้อ อยากปล่อยโทร 0846222012 โป้งครับ ไอดีไลน์ oeic ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : neng_jt@hotmail.com [ 14:33 25/11/2555 27.55.168.8 ]
มีประสบการณ์ดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nung_mu@hotmail.com [ 4:1 18/10/2555 115.87.119.12 ]
อยากได้สักเหรียญปี09

ความคิดเห็นจากคุณ : khwanchain@hotmail.com [ 10:2 28/3/2555 203.147.11.162 ]
ผมมีเหรียญปี09อยู่4เหรียญสภาพสวยครับมีใบการันตีด้วยไม่แพงครับหมื่นต้น0898956867หลวงพ่อพรหมก็มีนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : khwanchain@hotmail.com [ 9:57 28/3/2555 203.147.11.162 ]
ผมมีเหรียญปี 09 อยู่ 4 เหรียญ สภาพสวยครับ มีใบการันตีพระเครื่องด้วยครับ ไม่แพงครับหมื่นต้นๆ สนใจเบอ

ความคิดเห็นจากคุณ : ณัฎฐกิตติ์ [ 16:42 3/11/2554 171.4.38.21 ]
ผมมีเหรียญเจ้าคุณวิเชียรปี2499และเจ้าคุณผล2509เนื้อเงินสวยอยากให้คนเช็กดู

ความคิดเห็นจากคุณ : orn-love2010@hotmail.com [ 22:45 4/5/2554 58.9.69.214 ]
มีเหรียญเจ้าคุณผล09เนื้อทองฟาบาตรราคาไม่แผงคับ0820626319

ความคิดเห็นจากคุณ : orn-love2010@hotmail.com [ 0:41 30/4/2554 110.171.32.107 ]
มีปิดตาหลวงปูเอียม สนโทร0820626319

ความคิดเห็นจากคุณ : orn-love2010@hotmail.com [ 0:39 30/4/2554 110.171.32.107 ]
มีเหรียญเจ้าคุณผล 2509กับ เหรียญมณฑปหลวงพ่อพรมวัดชองแค ตอกโค๊ต สนใจ0820626319

ความคิดเห็นจากคุณ : booblue11557@hotmail.com [ 2:46 12/4/2554 202.28.7.92 ]
มีเหรียญ เนื้ออัลปาก้า เจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 09 รุ่นแรก จะปล่อยครับ โทรถาม 0820626319

ความคิดเห็นจากคุณ : aof_0803696020@hitmail.com [ 19:31 7/2/2554 223.207.175.81 ]
ผมมีปิดตาเจ้าตุณผล หลังตอกโต๊ด 088-4760244

ความคิดเห็นจากคุณ : วัชร 0860610333 [ 10:43 26/1/2554 125.27.239.10 ]
ผมมีพระปิดตาสองหน้าเนื้อผงสีขาวสวย แล้วแท้100/ องค์สุดท้ายแล้ว เปิดไว้ที่ 4.500 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : cap_tomp@hotmail.com [ 19:42 30/10/2553 180.180.17.90 ]
ผมมีพระชัยวัฒน์ก้นอุดชันโรงสวยกว่าองค์โชแต่ลงรูปให้ดูไม่เป็นใครรู้บอกด้วยอยากให้ชม

ความคิดเห็นจากคุณ : buri.a@hotmail.com [ 15:59 30/9/2553 125.24.46.249 ]
เหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงสภาพใช้บ้าง สำหรับคนที่ศรัทธาท่านครับ แบ่งให้เช่า 081-4886670

ความคิดเห็นจากคุณ : buri.a@hotmail.com [ 15:56 30/9/2553 125.24.46.249 ]
เหรียญเจ้าคุณผล รุ่นแรกเนื้อทองแดงครับ อยากแบ่งให้คนที่ศรัทธาท่านจริงๆนะครับ โทรคุยได้ 081-4886670

ความคิดเห็นจากคุณ : jamie2520@yahoo.com [ 1:31 17/8/2553 58.8.177.211 ]
มีพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะหัวเข่าและปิดตาควัมบดี เข้าดูไดที่ www.phra_amulate.plazathai.com นะครับโทร

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 17:54 18/6/2553 118.173.70.88 ]
มีชัยวัฒน์เจ้าคุณผลสวยมาก 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 17:52 18/6/2553 118.173.70.88 ]
มีพระกรุวัดกลางตลาดพลูพิมพ์ป่าเลไลย์หายาก สนใจ 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : teepoa1974@hotmail.com [ 17:27 8/5/2553 125.24.15.121 : 125.24.15.121 ]
มีหมากทุยเจ้าคุณผลสวยดูง่าย 0871484775

ความคิดเห็นจากคุณ : m_b_kk@hotmail.com [ 11:45 27/4/2553 58.10.90.185 : 58.10.90.185 ]
มีเหรียญ เนื้อทองแดง เจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 09 รุ่นแรก จะปล่อยครับ โทรถามได้ 0869891275

ความคิดเห็นจากคุณ : เชียร(วัดหนัง)0876670928 [ 7:26 22/3/2553 183.89.117.160 : 183.89.117.160 ]
กูนี้ศิษย์เอกหลวงปู่ช้วนรู้จักกูหรือว๊ะกูคนสุดท้ายก่อนหลวงปู่ช้วนจะสิ้นลมมรณภาพ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:5 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่า ปิดตาเนื้อผง 12000 พระชัยเล็ก 15000 ชัยใหญ่ 17000 ไม่แพงแถวรังสิตและ ลป เอี่ยมสวยๆ0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : นนท์ [ 20:14 12/12/2552 124.122.219.124 : 124.122.219.124 ]
เหรียญเจ้าคุณผล ที่วัดหนังยีงพอมีให้บูชาอยู่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chamnan_lek@hotmail.com [ 20:30 10/12/2552 118.172.201.79 : 118.172.201.79 ]
เรา ก็มีพระชัยเจ้าคุณผล กันอุดชันโรง สนใจ 0872018328

ความคิดเห็นจากคุณ : หนู @วุฒากาศ [ 20:51 10/11/2552 58.8.250.111 : 58.8.250.111 ]
ของดีจริงประสบการมากคนไม่เชียร์

ความคิดเห็นจากคุณ : chaibuddhist@yahoo.co.th [ 0:36 23/10/2552 180.183.118.147 : 180.183.118.147 ]
อยากทราบว่าเหรียญปี12มีกี่เนื้อครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chaibuddhist [ 0:33 23/10/2552 180.183.118.147 : 180.183.118.147 ]
อยากทราบว่าเหรียญปี12มีกี่เนื้อครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : lingkob_bas1995@hotmail.com [ 18:52 18/9/2552 110.164.116.196 : 110.164.116.196 ]
ทำมัยต้องอ้างฉันอยู่มา๒๐กว่าปีกับหลวงปู่ช้วนอยู่มาตั้งแต่เด็กทำเชือกและยาเป่าไม่มีใครรู้ฉันเลยของแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : mr-pam@hotmail.com [ 9:59 9/9/2552 124.122.221.232 : 124.122.221.232 ]
ผมมีเหรียญของท่านปี 11 ของคุณยายให้มาแท้แน่นอนเพราะยายของผมเป็นหลานท่านเจ้าคุณผล

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณอ้วน [ 10:46 2/9/2552 58.8.225.158 : 58.8.225.158 ]
ผมมีพระชัยวัฒน์อุดชันโรงแท้1องค์สนใจโทร089-4985934

ความคิดเห็นจากคุณ : enaril20.@hotmail [ 8:30 6/8/2552 125.25.24.29 : 125.25.24.29 ]
อยู่ยงคงประพัน

ความคิดเห็นจากคุณ : enaril20.@hotmail [ 8:28 6/8/2552 125.25.24.29 : 125.25.24.29 ]
แคล้วคลาดจากขับรถมอไซค์ชนกับรถบรรทุก6ล้อเล็กที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ความคิดเห็นจากคุณ : enaril20.@hotmail [ 7:41 5/8/2552 125.25.38.198 : 125.25.38.198 ]
ผมมีรุ่นฐานแตก (บล๊อกแตก)ครับและมีเหรียญทองแดงรุ่นพ.ศ.09และปีพ.ศ.11มีประสบการณ์มากมาย

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่ง [ 20:29 6/6/2552 58.11.20.182 : 58.11.20.182 ]
เหรียญเสมา 09 เนื้อเงินรมดำ เลี่ยมกรอบโบราณ พระบ้านแท้ครับเปิด 20000 คุยครับ084-3264232

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่ง [ 20:29 6/6/2552 58.11.20.182 : 58.11.20.182 ]
เหรียญเสมา 09 เนื้อเงินรมดำ เลี่ยมกรอบโบราณ พระบ้านแท้ครับเปิด 20000 คุยครับ084-3264232

ความคิดเห็นจากคุณ : jark1964@hotmail.com [ 18:3 3/6/2552 210.246.186.9 : 210.246.186.9 ]
โทษครับ ท่านเสีย ปี 12

ความคิดเห็นจากคุณ : ปลา [ 18:38 24/3/2552 58.9.90.60 : 58.9.90.60 ]
สุดยอดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : aeh [ 19:58 7/3/2552 58.9.18.35 : 58.9.18.35 ]
เหรียญปี2509 และปี2512 ก็มีแจกในงานพระราชทานเพลิงศพท่าน แต่มีการตอกโค้ตด้านหลังครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : aeh [ 19:56 7/3/2552 58.9.18.35 : 58.9.18.35 ]
เหรียญปี2509 และปี2512 ก็มีแจกในงานพระราชทานเพลิงศพท่าน แต่มีการตอกโค้ตด้านหลังครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หนูวูฒากาศ [ 13:26 17/2/2552 58.8.60.138 : 58.8.60.138 ]
วัตถุมงคลของท่านมีหลายอย่างให้เล่นหาลองศึกษาดู/ของให้ท่านได้พบของจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : หนูวุฒากาศ [ 13:20 17/2/2552 58.8.60.138 : 58.8.60.138 ]
เหรียญ09ไม่ได้แจกในงานพระราชทานเพลิงศพครับ/และท่านมรณภาพในปี2512ครับ/พระราชทายเพลิงศพ2513

ความคิดเห็นจากคุณ : หนูวุฒากาศ [ 13:15 17/2/2552 58.8.60.138 : 58.8.60.138 ]
เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการจริงไม่มีเชียร์ถ้าศึกษาประวัตท่านจะรู้ว่าท่านนี้แหละของจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : วิน บางนำจื้ด [ 15:33 7/12/2551 125.26.218.238 : 125.26.218.238 ]
ผมก็มี09แต่เป็นเนื้อทองแดงแท้แน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : aeh [ 8:12 5/10/2551 58.9.249.119 : 58.9.249.119 ]
เหรียญปี2509 ก็มีแจกในงานพระราชทานเพลิงศพท่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : jark1964@hotmail.com [ 22:43 6/9/2551 58.9.20.87 : 58.9.20.87 ]
ท่านเสียปี 2511 ครับ ไม่ใช่ปี 2513

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : kkss2499@hotmail.com [ 15:13 7/8/2551 124.121.55.51 : 124.121.55.51 ]
มีแต่ปลอม

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง เจ้าคุณผล วัดหนัง

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter