ไทย ENG [Knowledge]

Renaissance Phuket Resort & Spa
 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
 

หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี

 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

ข้อมูลทั่วไป - วัดพิกุลทอง - วัดพิกุลทอง วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยโมเสดทองคำธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบ ๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ ด้านหนึ่งของวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น


ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปวัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 กิโลเมตรที่ 7-8 จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพิกุลทอง ไปตามถนนสาย 3008 ประมาณ 8 กิโลเมตร

ข้อมูลประวัติ

                เกิด                      วันที่ 1 มกราคม 2448  เป็นบุตรของ นายบุญ  นางงำ  ขำวิบูลย์

                บรรพชา                วันที่ 15 เมษายน 2463  ณ วัดพิกุลทอง 

                อุปสมบท               วันที่ 21 เมษายน 2469  ณ พัทธสีมาวัดพิกุลทอง

                มรณภาพ               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542

                รวมสิริอายุ              94 ปี

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

             วัตถุมงคลของท่านได้สร้างและปลุกเสกเอาไว้มากมายหลายชนิด  ทั้งในนามวัดพิกุลทอง  และวัดอื่น ๆ ที่มาขอความอนุเคราะห์  ตลอดทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ              สำหรับวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ พระสมเด็จหล่อ (เนื้อทองเหลือง ปี 94)  พระสมเด็จแพพัน(ปี 2510)  พระสมเด็จแพ 2 พัน(ปี 2511)  พระสมเด็จ แพ 3 พัน (ปี 2512)  และอื่น ๆ

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิ

ถานที่ท่องเที่ยว

รวมทริปทั้งหมด

 

รูปของ หลวงพ่อแพ
รูปของ หลวงพ่อแพ

พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จแพ 2 ปี 11
พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จแพ 2 ปี 11

พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จแพพันปี ปี 10
พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จแพพันปี ปี 10

พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 15
พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 15

พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จปรกโพธิ์ปี 14
พระเนื้อผง หลวงพ่อแพพระสมเด็จปรกโพธิ์ปี 14

พระเนื้อผง หลวงพ่อแพสมเด็จแพ 3 พัน บล็อคมือ ปี 12
พระเนื้อผง หลวงพ่อแพสมเด็จแพ 3 พัน บล็อคมือ ปี 12

พระเนื้อผง หลวงพ่อแพสมเด็จแพ 3 พัน บล็อคเครื่อง 12
พระเนื้อผง หลวงพ่อแพสมเด็จแพ 3 พัน บล็อคเครื่อง 12

พระเหรียญ หลวงพ่อแพเหรียญไตรมาส (m-16) ปี 13
พระเหรียญ หลวงพ่อแพเหรียญไตรมาส (m-16) ปี 13

พระเหรียญ หลวงพ่อแพพเหรียญไตรมาสเกลียวเชือก ปี 12
พระเหรียญ หลวงพ่อแพพเหรียญไตรมาสเกลียวเชือก ปี 12

พระเหรียญ หลวงพ่อแพพเหรียญรุ่นทำบุญอายุ 80 ปี 08
พระเหรียญ หลวงพ่อแพพเหรียญรุ่นทำบุญอายุ 80 ปี 08

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อพิมพ์ตื้นปี  94
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อพิมพ์ตื้นปี 94

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อพิมพ์ลึกปี 94
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อพิมพ์ลึกปี 94

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อรุ่น 2 ปี 03
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อรุ่น 2 ปี 03

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแพรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกทองเหลืองกะหลั่ยทอง ปี 08
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแพรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกทองเหลืองกะหลั่ยทอง ปี 08

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
ความคิดเห็นจากคุณ : R.T [ 10:16 2/4/2551 124.157.201.63 : 124.157.201.63 ]
ผมมืแพ2พันแต่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะด้านหลังเป็นหลุมสี่เหลี่ยมและมีหลวงพ่อแพอยู่ข้างในและเป็นรุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : บี้ [ 9:10 9/8/2556 58.9.61.192 ]
ปิดตาหลวงพ่อแพรุ่นแรกปี13 เนื้อผงลายสวยกริ๊บติดต่อ 0854840945 บี้มี

ความคิดเห็นจากคุณ : Kunakorn_sri@hotmail.com [ 12:52 8/8/2556 49.48.226.144 ]
ผมมี สมเด็จแพพิเศษ 30ตุลาคม2517พร้อมกรอบ สนใจโทร0916145232

ความคิดเห็นจากคุณ : Yaso-o-hang@hotmail.com [ 21:10 26/7/2556 115.67.3.75 ]
มีหลวงพ่อแพหลายองค์หลายรุ่นแต่ไม่รู้ราคาอยากปล่อยเช่า085-4455654 K.ไอซ์

ความคิดเห็นจากคุณ : บี้ [ 9:10 9/8/2556 58.9.61.192 ]
ปิดตาหลวงพ่อแพรุ่นแรกปี13 เนื้อผงลายสวยกริ๊บติดต่อ 0854840945 บี้มี

ความคิดเห็นจากคุณ : Kunakorn_sri@hotmail.com [ 12:52 8/8/2556 49.48.226.144 ]
ผมมี สมเด็จแพพิเศษ 30ตุลาคม2517พร้อมกรอบ สนใจโทร0916145232

ความคิดเห็นจากคุณ : Yaso-o-hang@hotmail.com [ 21:10 26/7/2556 115.67.3.75 ]
มีหลวงพ่อแพหลายองค์หลายรุ่นแต่ไม่รู้ราคาอยากปล่อยเช่า085-4455654 K.ไอซ์

ความคิดเห็นจากคุณ : loginmyblood@gmail.com [ 22:13 5/6/2556 124.121.109.47 ]
ผมอยากรู้ราคาหลวงพ่อแพ ปรกใบมะขามปี19 เนื้อทองแดง หน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 0906564955 [ 19:38 21/5/2556 206.53.152.5 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแพ ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อแพ แท้แน่นอนคับ พระราม3สนใจติดต่อขอดูได้คับ ตามเบอข้างบนเลยนะคับ ราคาผมไม

ความคิดเห็นจากคุณ : pandee_p@hotmail.com [ 17:3 13/5/2556 101.109.66.19 ]
ใครมีฐานสิงหลวงพ่อแพเนื้อผงใบลานปี16ส่งเมลบอกราคาได้เลยคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pandee_p@hotmail.com [ 17:3 13/5/2556 101.109.66.19 ]
ใครมีฐานสิงหลวงพ่อแพเนื้อผงใบลานปี16ส่งเมลบอกราคาได้เลยคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ton.eau_501@hotmail.com [ 19:56 20/4/2556 14.207.38.242 ]
ผมมีเหลียนหลวงพ่อแพ ไตรมาส ปี 12 แท้ 100 % ติดต่อได้ 0822224879

ความคิดเห็นจากคุณ : SODEEP@CHAIYO.COM [ 14:31 21/3/2556 183.88.249.222 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแพ ด้านหน้าเป็นพระปิดตา ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อแพ 0899843448

ความคิดเห็นจากคุณ : พิทักษ์ [ 12:21 5/3/2556 125.26.31.108 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแพแต่ผมใม่รู้ว่าเป็นรุ้นใหนเป็นสายรุ้งมีตะกุลสามกษัต

ความคิดเห็นจากคุณ : พืทักษ์ [ 11:59 5/3/2556 125.26.31.108 ]
ผมมีหลวงพ่อแพเป็นสายรุ้งมีตกุลสามกษัตร์ข้างหลังเป็นยันตร์อยากรู้ว่ารุ้นใหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sukitair@gmail.com [ 14:45 5/11/2555 101.51.207.139 ]
ผมมีหลวงพ่อแพหลังยันต์ยุคต้น 0878803492

ความคิดเห็นจากคุณ : สุกิจ ภูมิวิชิต [ 13:48 30/10/2555 101.51.205.228 ]
มีสมเด็จหลวงพ่อแพยุคต้น 0878803492

ความคิดเห็นจากคุณ : sukitair@gmail.com [ 13:45 30/10/2555 101.51.205.228 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแพยุคต้นได้มาตอนเด็กท่านเขียนหัวให้ สนใจ 087-8803492

ความคิดเห็นจากคุณ : เสกสันติ/ saksunti_04@hotmail. [ 11:50 14/10/2555 223.204.246.158 ]
ผมมีพระชัยวัตน์ หลวงพ่อแพ เนื้อทองคำ ปลุกเสกเสาร์5 สัญญาลักษณ์ครองราช 50 ปีเลี่ยมทองติดต่อได้ เสก

ความคิดเห็นจากคุณ : spar-11_03@hotmail.com [ 11:18 21/9/2555 110.77.216.55 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพรุ่นเหรียญไตรมาต ปี2512 สภาพใหม่อยู่ครับ สนใจ ติดต่อ 0904804691 คุณ อภิชาติ

ความคิดเห็นจากคุณ : sareng_1@hotmail.com [ 8:22 28/8/2555 223.207.72.151 ]
มีใครปล่อย หลวงพ่อแพ หน้าบรรโบถน์ไหมคับ 0907087339

ความคิดเห็นจากคุณ : sareng_1@hotmail.com [ 8:18 28/8/2555 223.207.72.151 ]
อยากได้ หลวงพ่อแพ หน้าบรรโบถน์ ฝังตระกรุด,โลหิต,เกศา มีใครปล่อยไหมคับ 0907087339 อยากมีไว้สักองค์คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kornchasa04@hotmail.com [ 11:38 25/8/2555 171.101.216.25 ]
มีพระหลวงพ่อแพให้เช่า บาตรน้ำมนต์ พระสิวลีองค์บูชา สูงประมาณ 2คืบแท้หมด รับกับมือ

ความคิดเห็นจากคุณ : tkone.metal@hotmail.comต้องการ [ 8:54 24/8/2555 27.130.156.222 ]
ให้เช่าล.พแพ3พันสมเด็จเนื้อผงปี12 (5000.-)และซุ้มกอล.พแพ(12000.-)k.วัฒน์(085-0632780)

ความคิดเห็นจากคุณ : aday2511@gmail.com [ 11:51 18/6/2555 27.130.55.23 ]
ผมมีหลวงพ่อ แพพันล้าน ไม่ทราบปี ด้านหน้ารูปพระพุทธรูป ด้านหน้ารุปหลวงพ่อ มีอักขระ 2 ตัว พิมพ์ชื่อ แพพันล้าน อยากทราบราคา ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : polkrit_lueng@hotmail.co.th [ 11:36 14/6/2555 58.9.239.10 ]
ต้องการเช่าหลวงพ่อแพรุ่นปราบเสือ ติดต่อ 081-8385211

ความคิดเห็นจากคุณ : pinit [ 13:47 9/6/2555 27.55.4.181 ]
หลวงพ่อแพรุ่น.ที่ระลึกสร้างพระประธานพร/2516.มีป่าวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : manochop@hotmail.com [ 11:8 30/5/2555 125.26.222.110 ]
ผมมี เหรียญกระหลั่ยทองที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร ปี25หลัง ล.พ แพ สิงห์บุรี ตอนนี้ราคาเท่าไหร่

ความคิดเห็นจากคุณ : loveyou147258369@hotmail.com [ 14:14 2/5/2555 124.121.80.93 ]
ผมมีหลวงพ่อแพเป็นพระสมเด็จเนื้อว่าน108 วัดพิกุญทอง จ.สิงห์บุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : กรกช หิรัญหลวง [ 23:54 24/4/2555 171.4.170.236 ]
หลวงพ่อแพไม่สาบรุ้นไนเนื้อทอง

ความคิดเห็นจากคุณ : mr.thamrong@hotmail.com [ 17:4 17/4/2555 119.46.232.242 ]
มีสมเด็จหลวงพ่อแพ 3 พัน แท้100% อยากทราบว่าราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : somsupoka.31@hotmail.com [ 12:37 6/4/2555 125.27.124.128 ]
มีใครเคยเห็นรูปหล่อหลวงพ่อแพฐานด้านหลังมีคำว่า.มัสยิด..มีตอกโค๊ดตรงหน้าอกด้านซ้าย..ใครรู้บอกด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : zad_naz32@hotmail.com [ 17:10 30/3/2555 115.67.0.99 ]
มีพระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อแพ ฐานสิงห์ หน้าตัก7นิ้ว สวยๆสนใจติดต่อทางEmail

ความคิดเห็นจากคุณ : kanokpol9999@windowslive.com [ 9:55 17/3/2555 58.8.195.229 ]
ผมอยากทราบว่าพระสมเด็จหล่อพิมพ์ลึกราคาสูงมั๊ยครับ..ผมมีอยู่1องค์ครับสภาพตามซอกองค์พระมีคราบน้ำทองครั

ความคิดเห็นจากคุณ : เต้ [ 9:24 13/3/2555 183.89.109.136 ]
ผมมีหลวงพ่อแพวัดพิกุลทอง

ความคิดเห็นจากคุณ : Jaenaja@gmail. com [ 22:1 26/2/2555 124.120.103.118 ]
มีสมเด็จแพพัน ของเก็บมานานแล้วราคาว่ามาครับติดต่อเมล์มาครับ กรุงเทพ

ความคิดเห็นจากคุณ : chai_amulet@yahoo.com [ 23:59 22/2/2555 220.255.2.44 ]
ต้องการ บูชา พระบูชา สังกัจจายย์ ปี2535

ความคิดเห็นจากคุณ : rittichai_5@hotmail.com [ 10:28 17/2/2555 115.67.224.12 ]
ผมมี เหรียญ รุ่น m 16 ให้เช่าถูก แท้ 100% 0867953445

ความคิดเห็นจากคุณ : p_la_08@hotmail.com [ 9:50 14/2/2555 202.44.8.100 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อแพ เนื้อทองคำแท้ 99.99 % ได้มาจากคุณตาผม 087-1528819

ความคิดเห็นจากคุณ : nat@hotmail.com [ 8:12 1/2/2555 180.183.102.191 ]
ผมมีรุ่นฉลอง60ปีพ.ศ.08เลี่ยม-แพ7พัน8พัน-ปิดตาแพปรกโพธิ-เจ้าสัว-เหรียญอีกนิดกล่องเดิมออกวัด0800996689

ความคิดเห็นจากคุณ : doctor_k1@windowslive.com [ 10:12 25/1/2555 182.53.61.227 ]
ผมมีสมเด็จแพ ๙ พันครับใครสนใจ 0846406465

ความคิดเห็นจากคุณ : samuri2427@hotmail.com [ 22:1 18/1/2555 125.26.9.45 ]
ผมมีหลวงพ่อแพ2พันสภาพพอสวย(พระซ่อม)สำหรับคนใช้ราคา..4500...โทร082 9536928..เต้ยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : สงสัย [ 16:16 5/1/2555 118.172.229.74 ]
มีพระสมเด็จ ด้านหลังปั้ม พ่อแพ ไม่มีปี พ.ศ. ไม่ทราบว่าใช่หลวงพ่อแพหรือไม่

ความคิดเห็นจากคุณ : ไม่รู้ [ 16:12 5/1/2555 118.172.229.74 ]
มีสมเด็จด้านหลังเป็นรอยปั้มว่าพ่อแพ ไม่ระบุปี - วัด ไม่รู้ว่าใช่สมเด็จหลวงพ่อแพหรือไม่

ความคิดเห็นจากคุณ : รัฐ ศรีสะเกษ [ 6:45 2/1/2555 125.26.79.0 ]
เชิญชมเหรียญ ลพ.แพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก ปี 2502 สวยที่สุดในโลก> www.sisaket.99wat.com< แท้ 100%

ความคิดเห็นจากคุณ : รัฐ ศรีสะเกษ [ 6:40 2/1/2555 125.26.79.0 ]
เชิญชม เหรียญ ลพ.แพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก "เขมรแดง" ปี 2502 สวยที่สุดในโลกได้ที่ www.sisaket.99wat.com

ความคิดเห็นจากคุณ : sombymayskib@hotmail.com [ 11:26 30/12/2554 125.27.57.56 ]
กระผม มีพระสมเด็จ แพ4พัน แท้ หัวเป็นประกัน 0903966199

ความคิดเห็นจากคุณ : tom_hk2533@hotmail.co.th [ 22:41 18/12/2554 183.89.9.53 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพ รุ่น m16 ครับ โทร -0824098212

ความคิดเห็นจากคุณ : เบียร์/kpp_121@hotmail.co.th [ 15:3 25/11/2554 110.49.235.162 ]
มี พระบูชาหลวงพ่อแพ 3 องค์ ปี 36 หน้าตัก 7 นิ้ว สนใจโทร 0898707023

ความคิดเห็นจากคุณ : ni_new@ [ 4:31 22/11/2554 141.0.8.66 ]
*มีหลวงพ่อแพ ปี 08* เปิดให้เช่า 2,000 คับ "สนใจติดต่อ" 0801085963 นิวคับ {รับประกันความชั่ว}

ความคิดเห็นจากคุณ : นัทธภัทร nuttapat@windowslive. [ 11:44 20/11/2554 223.205.116.139 ]
ผมมีเหรียนอายุ ๙๓ ปี เสาร์๕ ๒๕๓๙ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ;6
พระเหรียญ หลวงพ่อแพเหรียญรุ่นทำบุญอายุ 80 ปี 08 ให้เช่าคับ 083-7842455

ความคิดเห็นจากคุณ : 0847754530 [ 11:3 21/10/2554 49.230.231.204 ]
ผมมีหลวงพ่อแพรุ่นงานกฐินวัดประดับ

ความคิดเห็นจากคุณ : วิชาญ คำมีรักษ์ [ 10:34 3/10/2554 101.51.93.2 ]
ผมมีเหรียญหยดนํ้าหลวงพ่อแพเหรียญนี้ผมได้มามา

ความคิดเห็นจากคุณ : tatuy@hotmail.com [ 22:8 26/9/2554 124.121.92.53 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแพร ปี 2512 คับ ไม่ทราบว่าแท้ป่าว หารูปก้อไม่มี คัยทราบช่วยบอกหน่อยคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : P_kul111@hotmail.com [ 10:2 25/9/2554 101.108.134.195 ]
ผมมีภาพถ่ายขาวดำหายากมาก สนใจส่งภาพให้ดู Tel 0896149135

ความคิดเห็นจากคุณ : นุช [ 19:15 20/9/2554 58.8.64.57 ]
ขอรบกวนถาม ได้รับพระผงหลวงพ่อแพมานานมากเกือบสี่สิบปีก่อน เป็นชุดหนึ่งมีห้าองค์ ไม่ทราบว่าเป็นชุดอะไร. เพราะว่าเลี่ยมเป็นกรอบพระสแตนเลสแบบสมัยก่อนเลยไม่กล้าแกะ

ความคิดเห็นจากคุณ : jack00130@hotmail.com [ 10:4 19/9/2554 125.26.252.13 ]
ผมมีมสเด็จหลวงพอ่แพเนื้อนวะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : golf1015@hotmail.com [ 16:22 14/9/2554 125.24.49.176 ]
ผมมีกริ่งอุบาเก็งหลัวยันต์หลวงพ่อแพเก่ามากใครรู้ประวัติบ้างครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : พงศกร [ 16:9 9/9/2554 223.205.88.203 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแพปี 94 เนึ้อทองเหลึอง แพ3พัน สนใจเชิญคับ 0857262191

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiyuth1000@homail.co.th [ 16:36 5/9/2554 101.108.31.71 ]
ใครมีหลวงพ่อแพปี94บ้างผมต้องการบูชา

ความคิดเห็นจากคุณ : thongchai7501@hotmail.com [ 17:11 31/8/2554 124.121.163.229 ]
ผมมีเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรุ่นซ้มลายไทยเนื้อนวะปี2521ตอกโค้ต706ตาวัดครบรุ่น1เปิด5000บาทรับกันหายากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bellra_16532@hotmail.co.th [ 20:1 24/8/2554 223.205.137.129 ]
ผมมีหลวงพ่อแพปี 88 เนื้อเงินสภาพสมบูรณ์ แท้ 100% จร้า

ความคิดเห็นจากคุณ : พงษ์ [ 17:32 21/8/2554 180.180.147.102 ]
555+

ความคิดเห็นจากคุณ : Star_Wave_@hotmail.com [ 17:31 21/8/2554 180.180.147.102 ]
พระเหรียญ หลวงพ่อแพพเหรียญรุ่นทำบุญอายุ 80 ปี 08 มีให้เช้าคับ 083-7842455

ความคิดเห็นจากคุณ : Sangchai_kpt@hotmail.com [ 12:39 15/8/2554 182.53.34.150 ]
หลวงพ่อมีสร้างพระยอดธงบ้างไหม

ความคิดเห็นจากคุณ : แจ๊ค/artit-a1@hotmail.com [ 5:17 9/8/2554 82.145.211.50 ]
ผมมีสมเด็จ9ชั้นหลวงพ่อแพด้านหลังพิมนูนว่าอุปถัมถ์วัดราษฏร์บำรุงเป็นรุ่นใหนครับ฿0828694533

ความคิดเห็นจากคุณ : new_wiw@hotmail.com [ 19:13 28/7/2554 223.205.72.28 ]
ผมมี เหรียญหลวงพ่อแพร รุ่นไตรมาส ปี12 แท้100% กับพระสมเด็จหลังแตกรายงา(ไม่ทราบชื่อ)0859634770

ความคิดเห็นจากคุณ : chatawat2009@windowslive.com [ 18:42 15/7/2554 58.11.100.26 ]
ผมมีสมเด็จแพพันสภาพสวยมาก สนใจติดต่อ 0816122546

ความคิดเห็นจากคุณ : ปุ่ย [ 9:55 7/7/2554 124.121.68.31 ]
สายตรงหลวงพ่อแพวัดพิกุลทอง 0891684095

ความคิดเห็นจากคุณ : ปุ่ย [ 9:53 7/7/2554 124.121.68.31 ]
สายตรงหลวงพ่อแพวัดพิกุลทอง 0891684095

ความคิดเห็นจากคุณ : bbnb24@hotmail.com [ 18:53 26/6/2554 223.204.207.34 ]
พระผงรูปดหมือนหลวงพ่อแพรุ่นทำบุญอายุครบ 70 ปี ราคาเท่าไหร่ ขอบคุนคร๊าบ

ความคิดเห็นจากคุณ : the-kop_dk23@hotmail.co.th [ 19:43 23/6/2554 125.25.193.142 ]
มีเหรียญหลวงพ่อแพ M16 แต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่า ชมได้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0887661946 [ 15:26 30/5/2554 115.87.220.206 ]
มีเหรียญm16 หลวงพ่อแพปี17สวยมากเดิมเดิม

ความคิดเห็นจากคุณ : ice_-jun@msn.com [ 20:57 29/5/2554 223.204.11.101 ]
ผมมีราคาหลวงพ่อแพ 1 แสน ใครสนโทร 0850016835 ขอนแก่น

ความคิดเห็นจากคุณ : nut2605@gmail.com [ 21:6 28/4/2554 101.109.151.218 ]
ผมอยากได้มากเลยครับๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : hatsanai2009@hotmail.com [ 19:34 26/4/2554 111.84.18.58 ]
มีอีกองค์ครับ หลวงพ่อแพอนุสรณ์ 100 ปีวัดพิกุลทอง ปี2535 สวยมากพร้อมกล่องเดิม ราคา 1000 บาท 089744704

ความคิดเห็นจากคุณ : hatsanai2009@hotmail.com [ 10:12 26/4/2554 1.47.81.194 ]
มีสมเด็จแพพันปี2510 สวยมากครับให้เช่าครับติดต่อ0897447041 ราคา250000บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : แบงค์ [ 22:11 20/4/2554 125.26.13.252 ]
หลวงพ่อแพร สลักหลังองค์ ปี 88 สนใจเช่าโทร 082-2375237 email - pleomaxbb@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : anupong_sdt@hotmail.com [ 14:7 5/4/2554 124.121.173.132 ]
ผมมีสมเด็จสายรุ้ง สภาพสวยมาก และมีหลวงปู่เผือกขุดสระใหญ่/เล็ก ต้องการปล่อย ติดต่อได้ทุกเวลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tor4khow@gmail.com [ 18:23 22/3/2554 124.122.89.115 ]
พระผงพิมพ์สมเด็จสายรุ้งหลังร.5สร้างปีใด

ความคิดเห็นจากคุณ : gotarmy89@hotmail.com [ 16:22 22/3/2554 110.49.10.220 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่น ๒ พัน ใครสนใจจะบูชาติดต่อ 0883490449 ราคาคุยกันได้นะคร้าบ(ด่วนนะคร้าบ)

ความคิดเห็นจากคุณ : gotarmy89@hotmail.com [ 16:11 22/3/2554 110.49.10.220 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่น ๒ พัน ใครสนใจจะบูชาติดต่อ 0883490449 ราคาคุยกันได้นะคร้าบ(ด่วนนะคร้าบ)

ความคิดเห็นจากคุณ : yavichi7@hotmail.com [ 8:6 22/3/2554 124.122.157.224 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพรุ่นเอ็ม16ต้องการปล่อยไม่ทราบราคาเท่าไรถ้าสนใจ0806175581

ความคิดเห็นจากคุณ : supanpong627@hotmail.com [ 20:5 7/3/2554 58.137.11.34 ]
ผมมีหลวงพ่อแพ เหรียญล้อแม็ค รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี เลี่ยมทองพร้อมใช้ ราคาเบาๆ สนใจติดต่อ 086-6833830

ความคิดเห็นจากคุณ : serm_suang@hotmail.com [ 18:53 22/2/2554 223.205.74.99 ]
ผมอยู่วัดพิกุลทองคับ อยากรู้ อยากได้ รุ่นไหน เมล์ถามได้ เมล์ข้างบนคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : วัชร 0860610333 [ 10:24 14/2/2554 125.27.243.135 ]
ผมมี ล.ป แพ หล่อปี 94 สภาพสวยต่อการปล่อย สนใจโทรถามราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : sup2002@hotmail.com [ 16:7 11/2/2554 61.90.31.22 ]
ผมมีหลวงพ่อแพพัน ลายเสือ ของแท้ สนใจโทร0817931892

ความคิดเห็นจากคุณ : hattayaa_3@hotmail.com [ 11:36 8/2/2554 183.89.238.81 ]
มีเหรียญเงินหลวงพ่อแพเขียนว่าลาภ ผล พูน ทวี ราคาเช่าเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องพระ

ความคิดเห็นจากคุณ : วัชร 0860610333 [ 14:34 7/2/2554 125.27.229.211 ]
ผมมี ล.ป แพ หล่อปี 94 สภาพสวยต่อการปล่อย สนใจโทรถามราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : pop_2_3@hotmail.com [ 9:29 25/1/2554 58.9.163.155 ]
ผมมีหลวงพ่อเเผ 4 พัน ให้เช่า 1องค์ ราคาคุยกันได้ครับ 0835483569

ความคิดเห็นจากคุณ : arm.bm@hotmail.com [ 1:7 9/1/2554 223.206.0.158 ]
ผมมีหลวงพ่อแพเสาร์5 แพ86 สนใจติดต่อ0812849928

ความคิดเห็นจากคุณ : kung_ten2005@hotmail.com [ 13:33 15/12/2553 223.25.192.35 ]
ผมมีหลวงพ่อแพเนื้อทองคำปี2528มีจาร สนใจติดต่อได้ที่ 089-9410031

ความคิดเห็นจากคุณ : mam1952@hotmail.com [ 11:2 14/12/2553 182.53.107.125 ]
อยากทราบว่าพระหลวงพ่อแพ ปี 19 ที่เป็นพระประจำวันพฤหัส มีหรือเปล่า และราคาเท่าไรคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : km_ch@hotmail.com [ 17:21 18/11/2553 125.24.202.103 ]
ศึกษาก่อนเช่าเป็นดี แท้ปลอมเป็นไงเพราะของเก้มีเยอะอย่าเห็นแก่ของถูก

ความคิดเห็นจากคุณ : twc-2526@hotmail.com [ 22:24 12/11/2553 91.203.96.30 ]
ผมมีสมเด็จเเพพัน เนื้อว่าน ใต้ฐานมีตะกรุด 3 ดอกคับ สวยมาก ให้เช่า 0841030809

ความคิดเห็นจากคุณ : ฉลอง [ 20:28 10/11/2553 182.232.61.195 ]
ผมมีหลวงพ่อแพนาคปรกปี13 ของเค้าแรงจริงๆครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jjj25191@hotmail.com [ 20:13 2/11/2553 182.232.65.94 ]
ผมมีเหรียนหลวงพ่อเเพรุ่นฉลองพระอารามหลวงทำบุญอายุ90ปี2537

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 2:2 30/10/2553 182.52.178.12 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแพหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพ โทร.089-0382753 ไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : พระปิดตา [ 11:5 29/10/2553 113.53.14.210 ]
ผมมีพระปิดตาปิดทวารปิดหูหลังยันหลวงพ่อแพเนื้อผงราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : หมุ่ย บางโกก [ 22:45 28/10/2553 1.47.133.21 ]
ผมมีพระหลวงพ่อแพ่ รุ่น2502 ราคาแพงมาก หายากพี่น้อง แท้

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:19 28/10/2553 182.52.25.73 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพ ที่ระลึกฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร 15 มี.ค. 2524 โทร. 089-0382753 ไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : djkonone@hotmail.com [ 18:39 26/10/2553 125.26.139.130 ]
ผมมีลพ.แพร 6พัน1องค์ครับ สภาพสวย ราคาเท่าไหร่ ครับแท้ 100เปอร์เซ็น ครับ0845135692

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 19:10 25/10/2553 118.174.122.124 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแพ จัมโบ้ โทร. 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : พี [ 14:55 25/10/2553 124.121.72.162 ]
ผมมีพระสมเด็จแพพันพิเศษเนื้อแร่ ครับ อย่างรู้เขาเล่นกันเท่าไรคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 19:10 25/10/2553 118.174.122.124 ]
ผมมีพระปิดตาหลวงพ่อแพ จัมโบ้ โทร. 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : พี [ 14:55 25/10/2553 124.121.72.162 ]
ผมมีพระสมเด็จแพพันพิเศษเนื้อแร่ ครับ อย่างรู้เขาเล่นกันเท่าไรคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : juy.1252hotmail.com [ 18:54 17/10/2553 222.123.171.244 ]
มีเหรียญไตรมาสปี12 รับประกัน100% สนใจติดต่อ 088-2251030

ความคิดเห็นจากคุณ : lvk90731@hotmail.com [ 10:58 17/10/2553 110.164.140.124 ]
หลวงพ่อแพท่ขี่สิงห์เนื้อทองเหลืองรุ่นไหนคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bird_bird_36@hotmail.com [ 15:58 16/10/2553 223.206.188.135 ]
มีแพ4พันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ปรีชา [ 15:57 16/10/2553 223.206.188.135 ]
มีหลวงพ่อแพ2พันับ4พันครับใครสนบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : ท่าแพ [ 17:18 6/10/2553 115.67.59.116 ]
ผมมีหลวงพ่อคูณรุ้นแรก

ความคิดเห็นจากคุณ : aom_m_aom@hotmail.com [ 21:51 1/10/2553 110.49.121.87 ]
ผมมีสมเด็จแพพัน ตะกุด2ดอก สนใจติดต่อมานะครับ 0801005568 เอ็มครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 5:7 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าเหรียญร่นแรก+หล่อ-เหรียญ ลพเดิม+พรหม+ทบ+เขียน+หล่อ-เหรียญ ลพเงิน บางคลาน+ดู่+จง+จาด0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : nawakan [ 23:15 25/9/2553 202.29.6.246 ]
ผมไม่มีอะไร

ความคิดเห็นจากคุณ : name_tak1221 [ 20:25 24/9/2553 180.180.187.139 ]
ผมมีหลวงพ่อเเพ พระสอเด็ จ 2ปี 11

ความคิดเห็นจากคุณ : stboon_9@hotmail.com [ 15:21 23/9/2553 110.49.7.183 ]
ผมมีสมเด็จปรกโพธิ์ ลาย และ ขาว ใครสนใจติดต่อได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mangtra=kachai@hotmail.com [ 13:32 23/9/2553 180.180.175.89 ]
พระกริ่งสุรินทร์(ทองคำ)หลวงพ่อแพมีหรือไม่เล่นกันในราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : attackpro@hotmail.com [ 15:8 21/9/2553 222.123.205.116 ]
ผมมีหลวงพ่อเเพรุ่นเเรก

ความคิดเห็นจากคุณ : pagasit_art@hotmail.com [ 19:15 20/9/2553 182.232.92.177 ]
ผมมีหลวงพ่อแพ ไกเซอทองคำของแท้แน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : satha2009@windowslive.com [ 17:1 15/9/2553 61.19.66.91 ]
ผมมีรุ่นเสาร์5 พร้อมกล่องเก่าแล้วเดิม ๆ น่าจะไม่มีที่ตินะ สวยจริง ๆ 086-7215874

ความคิดเห็นจากคุณ : k__mon@hotmail.com [ 17:30 11/9/2553 110.49.12.169 ]
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อโลหะ อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นจากคุณ : sarawut_mike@hotmail.com [ 14:51 30/8/2553 203.172.236.168 ]
ผมมีแพพันของแท้สององค์ต้องการให้เช่าราคา120,000ต่อลองได้ครับ 081-948-4500 --089-9002-182

ความคิดเห็นจากคุณ : terapon-kaew@hotmail.com [ 12:59 18/8/2553 202.151.4.24 ]
มีสมเด็จ แพ 4 พันท่านใดสนใจติดต่อได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กวัดพิกุลทอง [ 0:29 18/8/2553 64.255.180.218 ]
ผมมีพระสมเด็จหลวงพ่อแพทุกรุ่นครับสนใจติดต่อ0876433259ราคาตามที่วัดเคยจำหน่ายครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : apichai_33@hotmail.com [ 19:56 11/8/2553 125.24.132.207 ]
อยากทราบว่าหลวงพ่อแพมีพระปิดตาไหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kingpat2525@hotmail.com [ 18:55 6/8/2553 125.26.120.204 ]
อยากขายหลวงพ่อเเพตอนท่านอายุ94ปีเป็นพระพิฆเนสขาย2000

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่ง [ 6:56 4/8/2553 119.42.88.129 ]
เหรียญหลวงพ่อแพ2502ราคาเช่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หนึ่ง pichet_pay@hotmail.com [ 6:51 4/8/2553 119.42.88.129 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพรุ่น/2502หลังโค๊ตใครทราบราคาเช่าบ้างครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : all_toyou@hotmail.com [ 20:7 2/8/2553 118.173.74.64 ]
มีสมเด็จแพหนึ่งพัน สายรุ้ง ดานหลังเป็นหลุมรูปหลวงพ่อแพ อยากทราบว่านุ่นใหนคับ ปีใหน ทันป่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : สุรศักดิ์ โคราช [ 10:34 2/8/2553 125.26.94.206 ]
ผมมีหลวงพ่อแพ ปี12 แต่เป็นหน้าเฉียงผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเป็นเหลียนเงิน

ความคิดเห็นจากคุณ : J-junjoaw@hotmail.com [ 21:38 1/8/2553 27.55.19.41 ]
มีสมเด็จทองเหลืองปี94พิมพ์ลึก,เหรียญปี12(2เหรียญ),รูปหล่อกริ่งปี08ต้องการปล่อยครับ 08-1886-2505 ชวลิต

ความคิดเห็นจากคุณ : เสกสรร [ 21:35 31/7/2553 115.67.169.1 ]
ผมมีขุนแผนหลวงพ่อแพอยากทราบว่าราคาเท่าไร(เหลี่ยมเงินสวยมาก)

ความคิดเห็นจากคุณ : sup_ot1342@windowslive.com [ 23:24 18/7/2553 192.168.0.2 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพรุ่นเสาร์5 สนใจ ส่งร

ความคิดเห็นจากคุณ : cha.001 [ 11:48 28/6/2553 58.8.133.27 ]
ผมมีหลวงพ่อแพห้าพันอยู่1องค์สนใจโทร086-375-0051

ความคิดเห็นจากคุณ : เต่า นฐ01 [ 15:6 3/5/2553 113.53.143.130 : 113.53.143.130 ]
ผมมีสมเด็จสายรุ้งของหลวงพ่อแพและไม่ทราบรุ่นรบกวนท่านให้ความรู้หน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : superkhai@hotmail.com [ 0:23 3/5/2553 222.123.45.224 : 222.123.45.224 ]
พระพุทธรูปปางประทานพร 2512 ทองเหลืองราคาเช่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : wiriyaja@yahoo.com [ 20:9 2/5/2553 115.67.89.223 : 115.67.89.223 ]
มีหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นพิเศษ 0899971463 เจี๊ยบ

ความคิดเห็นจากคุณ : burn_meng_ley@hotmail.com [ 12:11 24/4/2553 124.121.229.24 : 124.121.229.24 ]
ผมมีหลวงพ่อเพรช หลังอุ พิมนิยมมือแบ หลวงพ่อเงินปลุกเสก พิจิตร เสนอราคา พร้อมปล่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : colnishiwa@hotmail.com [ 12:0 4/4/2553 61.90.102.88 : 61.90.102.88 ]
ใครต้องการหลวงพ่อแพ รุ่น 3คณาจารย์เนื้อเงินแท้ สนใจติดต่อ 087-481-8794

ความคิดเห็นจากคุณ : colnishiwa@hotmail.com [ 21:11 1/4/2553 58.11.44.28 : 58.11.44.28 ]
ผมมีหลาวงพ่อแพ รูปทรงเหมือนพีระมิตเนื้อเงินอยากทราบว่าเป็นรุ่นอะไรใครรู้บอกทีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pipat324456@hotmail.com [ 10:34 30/3/2553 124.122.86.140 : 124.122.86.140 ]
ผมมีสมเด็จสายรุ้ง สวยมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ruangsako@hotmail.com [ 15:1 27/3/2553 125.26.15.176 : 125.26.15.176 ]
ผมมีหลวงพ่อแพอยู่หลายรุ่น สนใจติดต่อที่ ruangsako@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : surat_y@yahoo>co.th [ 19:55 23/3/2553 115.67.27.156 : 115.67.27.156 ]
ผมมีพระ เนื้อนวฯหรือทองแดง รูปทรงเหมือนเนื้อผง ด้านหลังมีรูปท่าน และมีคำว่า แพ-พัน ผมอยากทราบประวัติ

ความคิดเห็นจากคุณ : dj-maxkil@hotmail.com [ 10:30 14/3/2553 125.26.240.35 : 125.26.240.35 ]
มีเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อแพปี2541 สวยมาก กล่องเดิม พุทธคุนดีมาก 0840283100

ความคิดเห็นจากคุณ : คมวิศิษฏิ์ komwisit@hotmail.co [ 11:57 13/3/2553 113.53.202.15 : 113.53.202.15 ]
ผมมีพระกริ่งหลวงพ่อแพร มียันต์อยู่ฐานด้านหลัง ไม่รู้ว่าปีอะไร แต่คงเก่าพอสมควร ใครทราบโปรดให้ความกระ

ความคิดเห็นจากคุณ : wason.c@dksh.com [ 13:13 24/2/2553 124.120.126.49 : 124.120.126.49 ]
รูปหล่อหลวงพ่อแพอายุครบ80ปี ตอนนี้ราคาเท่าไร่

ความคิดเห็นจากคุณ : หนุ่มชาววัง [ 20:11 17/2/2553 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
พระสีวลีหลวงพ่อแพเยี่ยมมากๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:49 8/2/2553 124.121.158.159 : 124.121.158.159 ]
ให้เช่าเหรียญหล่อ พิมพ์ลึก กับ พิมพ์ หยดน้ำเหมาไปไม่แพง 13000ชาญ0897913603และพระอื่นๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : lokeyloke@hotmail.com [ 0:28 8/2/2553 202.156.9.233 : 202.156.9.233 ]
want to buy สมเด็จหลวงพ่อแพ พิมพ์แพ 2 พัน & สมเด็จหลวงพ่อแพ พิมพ์แพ 3 พัน, please email me

ความคิดเห็นจากคุณ : ปอย [ 20:13 4/2/2553 124.120.151.190 : 124.120.151.190 ]
มีทุกรุ่นเลยเพราะเราป็นลูกศิษ

ความคิดเห็นจากคุณ : kittipong_sae@hotmail.com [ 12:26 24/1/2553 112.142.136.35 : 112.142.136.35 ]
ผมมีพระหลวงพ่อแพทั้งพระผงและเหรียญหลายรุ่นมากสนใจคุยกัน kittipong_sae@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : ton344@hotmail.com [ 23:26 17/1/2553 110.164.43.214 : 110.164.43.214 ]
พระของหลวงพ่อแพมี ทำเป็น พระแก้มรกตป่าวคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jakapong_oat@hotmail.com [ 7:44 15/1/2553 203.172.138.177 : 203.172.138.177 ]
***ผมมีหลวงพ่อแพหลายรุ่นครับแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนราคาดีใครสนใจเช่าทั้งหมดติดต่อ 080 - 6674869

ความคิดเห็นจากคุณ : jakapong_oat@hotmail.com [ 7:41 15/1/2553 203.172.138.177 : 203.172.138.177 ]
ผมมีหลวงพ่อแพหลายรุ่นครับแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนราคาดีใครสนใจเช่าทั้งหมดติดต่อ 080 - 6674869

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 10:38 5/1/2553 202.12.118.61 : 202.12.118.61 ]
ผมมีพระสมเด็จเนื้อผงหลังลายเซ็นต์/พระขุนแผน 0874044577

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 9:28 2/1/2553 202.143.152.14 : 202.143.152.14 ]
พระขุนแผนปลอมดีมาก ดูเนื้อพระให้ดี พิมพ์ไม่ต้องไปดู

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 9:23 2/1/2553 202.143.152.14 : 202.143.152.14 ]
พระขุนแผนสร้าง ปี 2523 คนส่วนใหญ่มองข้ามไป สร้างครั้งเดียว "หลวงพ่อพูดว่าพระขุนแผนของฉันเก่งนะ"

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 9:13 2/1/2553 124.157.222.194 : 124.157.222.194 ]
พระสมเด็จเนื้อผงหลังรูปเหมือนหลวงพ่อ ปี 2509 จำนวนการสร้าง 84.000 องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 9:1 2/1/2553 124.157.222.194 : 124.157.222.194 ]
พระสมเด็จ ปี2509 หลังรูปเหมือนหลวงพ่อ เป็นพระสมเด็จเนื้อผงรุ่นแรกของหลวงพ่อ เมตตาดีมากๆ นะจะบอกให้

ความคิดเห็นจากคุณ : hiroukikamol@hotmail.com [ 22:8 1/1/2553 125.26.48.54 : 125.26.48.54 ]
คูณ Lokey หาคนไทยโทรกลับ 081-4202387 ด้วย เพราะมีแต่พระหลักครับยินดีรับสายเพราะไม่รู้คุณหารุ่นใหน

ความคิดเห็นจากคุณ : hiroukikamol@hotmail.com [ 21:50 1/1/2553 125.26.48.54 : 125.26.48.54 ]
มีพระหลวงพ่อแพปี2594-2517 ที่นิยมประสบกราณ์เพียบสนใจ 081-4202387 ราคาคุยกันได้เช่น พิมพ์ลึก94ฯลฯ

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 17:35 1/1/2553 124.157.222.194 : 124.157.222.194 ]
ผมมีพระสมเด็จปรกโพธิ์ขาว/พระสมเด็จลายเซ็นต์/rพระขุนแผน/เหรียญM-16 0874044577

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 17:27 1/1/2553 124.157.222.194 : 124.157.222.194 ]
ผมมีพระสมเด

ความคิดเห็นจากคุณ : Keak2010@hotmail.com [ 17:28 30/12/2552 112.142.80.110 : 112.142.80.110 ]
ผมมีสมเด็จหลังรูปเหมือนตอนท่านหนุ่ม ๆ สนใจจะให้ชมทางมือถือได้ส่งข้อมูลมาได้

ความคิดเห็นจากคุณ : aon_252536@homail.com [ 17:55 21/12/2552 125.26.78.194 : 125.26.78.194 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพ ปี13 เหรียญm16 ชินแดง 100% 0844975927

ความคิดเห็นจากคุณ : x-inline@hotmail.com [ 18:32 18/12/2552 124.120.203.217 : 124.120.203.217 ]
ผมมีปี07 อยู่1เหรียญรับประกันความแท้ โทร 0800709153

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiwat_693hotmail.com [ 9:7 16/12/2552 119.42.83.214 : 119.42.83.214 ]
หลวงพ่อแพผมมีทุกรุ่นแต่แพพันไม่มีครับรูปหล่อปี08มี50กว่าองค์

ความคิดเห็นจากคุณ : น [ 18:54 13/12/2552 118.172.239.49 : 118.172.239.49 ]
รี่ระรต

ความคิดเห็นจากคุณ : Lokey [ 23:40 6/12/2552 202.156.9.238 : 202.156.9.238 ]
Looking for Luang Phor Pae Sam Pan, please email me lokeyloke@hotmail.com,

ความคิดเห็นจากคุณ : paduycab@hotmail.com [ 9:59 30/11/2552 113.53.107.121 : 113.53.107.121 ]
มีหลวงพ่อแพ รุ่น ทูลเกล้าแท้100% สนใจติดต่อ 0828569212

ความคิดเห็นจากคุณ : sa.25272hotmail.com [ 0:27 29/11/2552 117.47.185.2 : 117.47.185.2 ]
รับเช่าพระหลวงพ่อแพทุกรุ่น สนใจติดต่อ 082-2373759

ความคิดเห็นจากคุณ : sexza_sexza@hotmail.com [ 14:37 28/11/2552 124.157.222.243 : 124.157.222.243 ]
วัดพิกุลทองสวยมากค่ะอยากไปที่สุดเรย ตาล

ความคิดเห็นจากคุณ : sa2527@hotmail.com [ 22:1 21/11/2552 117.47.50.177 : 117.47.50.177 ]
รับเช่าหลวงพ่อแพทุกรุ่น ให้ราคาดี สนใจติดต่อ 082-2373759

ความคิดเห็นจากคุณ : alway_kumbin@hotmail.com [ 13:31 16/11/2552 61.7.136.14 : 61.7.136.14 ]
ใครที่สนใจพระหลวงพ่อแพพระสมเด็จ แพ ๔ พัน สนใจติดต่อได้ที่ 08-7907-0602 สภาพสวย แท้ ดูง่าย องค์ครู

ความคิดเห็นจากคุณ : ณัฐพล [ 14:35 9/11/2552 202.29.62.202 : 202.29.62.202 ]
ขายรุ่น m16 ขาย 4000 บาท แท้ 100% โทร 0854044967

ความคิดเห็นจากคุณ : ณัฐพล [ 14:31 9/11/2552 202.29.62.202 : 202.29.62.202 ]
มีเหรียญm 16 อยากขาย

ความคิดเห็นจากคุณ : praphat_pu@hotmail.com [ 12:48 4/11/2552 125.26.44.21 : 125.26.44.21 ]
ใครสนใจ แพพัน หลวงพ่อแพ เข้าไปดูที่ ร้าน ปลา&ปูกรุพระเครื่อง ราคาต่อรองได้

ความคิดเห็นจากคุณ : jak_white@hotmail.com [ 23:8 24/10/2552 125.25.73.196 : 125.25.73.196 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อพรหมแท้100%หลวงพ่อเดิม100%มาชมก่อนได้ครับ สนโทรคุยได้ครับ081-4078623 จักร

ความคิดเห็นจากคุณ : jak_white0906@hotmail.com [ 23:5 24/10/2552 125.25.73.196 : 125.25.73.196 ]
ผมมีสมเด็จอยู่องค์1ดูไม่ขาดว่าวัดระฆังฆ์หรือบางขุนพรหมแน่ครับแท้100%บอยท่าพระจันทร์บอกเอง081-4078623

ความคิดเห็นจากคุณ : jak_white0906@HOTMAIL.COM [ 20:26 23/10/2552 125.25.82.225 : 125.25.82.225 ]
ผมมีสมเด็จหลวงพ่อแพ 5พัน ครับฝังตะกรุด อยู่1อง งามครับ 081-4078623

ความคิดเห็นจากคุณ : jak_white0906@hotmail.com [ 20:21 23/10/2552 125.25.82.225 : 125.25.82.225 ]
ผมมีหลวงพ่อแพ 5 พัน ฝังตะกรุด ใครสนมาดูได้ครับ งามวงวาน 081-4078623

ความคิดเห็นจากคุณ : phet-inburi@hot mail [ 5:28 23/10/2552 124.120.241.246 : 124.120.241.246 ]
M 16 เนื่อเงีนราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : JIAB-CHAN@YAHOO.COM [ 22:55 19/10/2552 202.149.25.195 : 202.149.25.195 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อแพ ปี2507 วัดโบสถ์จัดสร้าง สวยมากสภาพ100% รับประกันแท้ครับ ติดต่อ 083-4502228

ความคิดเห็นจากคุณ : สินอนันต์ [ 21:56 11/4/2551 58.8.177.135 : 58.8.177.135 ]
ผมมีหลวงพ่อแพพระสมเด็จหล่อรุ่น2ปี03อยู่1เหรียญรับประกันความแท้100%0897910932

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter