ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร


วัดป่าอุดมสมพร อยู่ในเขตอำเภอพรรณานิคม ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร (ตามทางหลวงหมายเลข 22 เลี้ยวขวาเข้าประมาณ2 กิโลเมตร) ภายในบริเวณวัดเป็ฯที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้นปลายยอดแหลม

ประวัติ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน ที่บ้านม่วงไข่ ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นบุตรของ เจ้าไชยกุมมาร (เม้า) ในตระกูล "สุวรรณรงค์" ซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองพรรณานิคมมาก่อน
มารดาของพระอาจารย์ฝั้นชื่อ "นุ้ย" บุตรของ "หลวงประชานุรักษ์" มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน พระอาจารย์ฝั้นเป็นบุตรคนที่ 4 สมัยเป็นเด็กท่านเป็นคนอ่อนโยน เรียบร้อยนิสัยใจคอเยือกเย็น มีความขยันหมั่นเพียร และสู้งานทุกอย่าง ช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดี

การศึกษาขั้นต้น ท่านได้เรียนหนังสือที่วัดโพธิชัย ในบ้านม่วงไข่นั่นเอง ท่านเรียนหนังสือเก่งและแตกฉานมาก ต่อมาได้ไปอยู่กับนายเขียน อุปพงศ์ ผู้เป็นพี่เขย ซึ่งเป็นปลัดเมืองอยู่ที่ขอนแก่นได้เรียนหนังสือต่อจนจบการศึกษา มีความคิดว่าจะเข้ารับราชการ แต่ได้เปลี่ยนใจเสียก่อนเพราะในระหว่างที่อยู่กับพี่เขยนั้น พี่เขยได้เคยใช้ให้เอาปิ่นโตไปส่งให้นักโทษคนหนึ่งคือพระยาณรงค์ ซึ่งเป็นถึงเจ้าเมืองขอนแก่น ต้องโทษฐานฆ่าคนตาย นอกจากนี้ก็มีข้าราชการใหญ่อีกหลายคนที่ต้องติดคุกอยู่ด้วย ต่อมาเมื่อพี่เขยถูกย้ายไปจังหวัดเลย ท่านก็ไปเยี่ยม ก็ไปพบว่าพี่เขยของท่านซึ่งเป็นถึงปลัดก็เกิดไปติดคุกอยู่ที่จังหวัดเลย ในข้อหาฆ่าคนตายเหมือนกัน ท่านได้ประสบเหตุการณ์อย่างนี้เข้าก็สลดหดหู่ใจไม่ได้ คนใหญ่คนโตยังต้องติดคุกเช่นนี้จึงหมดอาลัยที่จะเข้ารับราชการตามความคิดฝันมาก่อน จากนั้นท่านก็เดินทางกลับมาพรรณานิคมแล้ว บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทอง บ้านบะทอง ในระหว่างเป็นสามเณรท่านได้เอาใจใส่ศึกษาพระธรรม และเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง พออายุครบ 20 ปี ก็ได้อุปสมบทที่วัดสิทธิบังคม บ้านไร่ อ.พรรณานิคม โดยมี พระครูป้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สัง กับพระอาจารย์นวล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ บวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง ขณะเดียวกันพระครูป้องก็ได้สอนกัมมัฎฐานให้ด้วย พอออกพรรษาในปีนั้นท่านได้ออกเดินธุดงค์ติดตาม ท่านพระครูธรรม เจ้าอาวาสวัดโพนทอง เป็นการฝึกหัดกัมมัฏฐานไปด้วย

พ.ศ. 2463 เดือน 3 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มาที่วัดบ้านม่วงไข่ ได้แสดงธรรมเทศนาให้ชาวบ้านฟัง พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ไปฟังอยู่ด้วย เกิดความประทับใจในพระธรรมที่พระอาจารย์มั่นแสดง เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างที่สุด จึงขอมอบตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นโดยทันที โดยมีท่านอาญาครูดี กับพระอาจารย์กู่ รวมอยู่ด้วย แต่พระอาจารย์มั่นไม่ได้รับทั้ง 3 ร่วมเดินธุดงค์ไปด้วย เพราะทั้ง 3 ยังไม่พร้อมในเครื่องบริขาร และยังไม่มั่นใจว่าทั้ง 3 จะเอาจริงๆ จึงบอกให้ติดตามไปหาภายหลัง พระอาจารย์มั่นจึงเดินธุดงค์ไปก่อน

หลังจากที่ได้เตรียมเครื่องบริขารเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 ก็ออกเดินติดตามพระอาจารย์มั่นไปได้ไปพบกับพระอาจารย์ดุลย์ ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ ซึ่งก็กำลังติดตามหาพระอาจารย์มั่นเช่นกัน พระอาจารย์ฝั้นจึงได้ขอศึกษาธรรมเบื้องต้นจากพระอาจารย์ดุลย์ซึ่งได้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นมาก่อนแล้ว จากนั้นทั้ง 4 จึงได้ออกติดตามพระอาจารย์มั่นกันต่อไป และได้ไปพบกับพระอาจารย์มั่น ที่บ้านตาลโกน อ. สว่างแดนดิน ได้ศึกษาธรรมกับพระอาจารย์มั่นเป็นครั้งแรกในวันนั้น เป็นเวลา 3 วัน

หลักจากนั้นพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ไปพบ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเกระ ที่บ้านหนองดินดำซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระธรรมร่วมกับพระอาจารย์มั่นมาตลอด พระอาจารย์ฝั้นได้รับการอบรมจากพระอาจารย์เสาร์เพิ่มเติม จากนั้นก็ได้ไปกราบ พระอาจารย์สิ่งห์ขันตยาคมโม ที่บ้านหนองวาย ได้รับการอบรมธรรมจากรพระอาจารย์สิงห์ กำลังสำคัญของพระอาจารย์มั่นท่านหนึ่ง หลังจากนั้นมา พระอาจารย์ฝั้นก็ได้มีโอกาสรับการอบรมธรรมจากพระอาจารย์มั่นเป็นประจำเสมอมา ได้ฝึกกัมมัฏฐานจนพลังจิตแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ และมั่นคงแน่วแน่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ในที่สุดท่านจึงได้ตัดสินใจทำการ ญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รถ เป็นพระกรรมวาจารย์พระอาจารย์มุก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลักจากทำการญัตติกรรมแล้ว พระอาจารย์ฝั้นก็ได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่วัดอรัญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ร่วมกับพระอาจารย์อื่นๆ อีกหลายท่าน

พอออกพรรษาพระอาจารย์มั่นก็ได้แบ่งสายกันออกเดินธุดงค์พระอาจารย์ฝั้นได้มุ่งหน้าไปทางบ้านนาบง แล้วเลียบไปกับฝั่งโขง เข้าศรีเชียงใหม่ หินหมากเป้ง บ้านผักบุ้ง พระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี แล้วจึงกลับมายังวัดอรัญวาสี อ.ท่าบ่อ ทราบว่าพระอาจารย์มั่นไม่อยู่ ได้ออกเดินธุดงค์ไปทางวาริชภูมิ จ.สกลนคร พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ออกติดตามไป เพราะมีความตั้งใจว่าพรรษานี้จะอยู่กับพระอาจารย์มั่นอีก จึงไปพบพระอาจารย์มั่นที่บ้านสามผง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ในปี พ.ศ. 2469 พระอาจารย์ฝั้นพร้อมกับพระภิกษุอื่นๆ ทำการบัตติกรรมในโบสถ์น้ำอีกครั้งหนึ่ง ตามพระธรรมวินัย โดย ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ฝั้นได้ไปจำพรรษาที่บ้านดอนแดงคอกช้าง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ตามหน้าที่ที่พระอาจารย์มั่นได้มอบหมายให้ หลังจากออกพรรษาแล้วก็ได้ร่วมกันออกเผยแพร่ธรรม โดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเอาโยมมารดาของพระอาจารย์มั่น(นางจันทร์)ไปอุบลราชธานีด้วย

ในปีนี้พระอาจารย์ฝั้นก็ได้จำพรรษาที่บ้านบ่อชะแนง อ. หัวตะพาน จ.อุบลราชธานีช่วยพระอาจารย์กู่เทศนาสั่งสอนญาติโยม จนชาวบ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใสแนวปฏิบัติของพระกัมมัฎฐานนี้มาก โดยปกติพระกัมมัฎฐานในสายนี้ได้รับการต่อต้านจากผู้ไม่เข้าใจในแนวปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง มีการขับไล่ไสส่ง หาว่าเป็นพระเถื่อนก็มี แต่ในที่สุดเมื่อรู้ความจริงก็ต่างยอมรับนับถือและเลื่อมใสไปตามๆกัน

พ.ศ. 2471 อันเป็นพรรษาที่ 4 ของพระอาจารย์ฝั้น ท่านได้จำพรรษาที่หนองน่องบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.นครพนม ออกพรรษาแล้วก็ได้กลับมาที่อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานีอีกครั้งร่วมกับพระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์มหาปิ่น ว่าจะไป จ.ขอนแก่น

เพื่อช่วยท่านเจ้าคุณพระพิศาล เจ้าคณะธรรมยุตขอนแก่น ในการเดินทางครั้งนี้พระอาจารย์ฝั้นได้แวะเยี่ยมญาติโยมที่บ้านพรรณานิคมด้วย แล้วจึงมุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่น พบกับพระอาจารย์สิงห์ตามที่นัดกันไว้ที่วัดเหล่าเงา (วัดวิเวกธรรม) ต.โนนทัน อ.พระลับ มีพระในคณะประมาณ 70 รูป ได้แบ่งกำลังกันออกเผยธรรม จัดตั้งสำนักสงฆ์แบบวัดป่าขึ้นในจังหวัดขอนแก่นหลายแห่ง สอบชาวบ้านให้เลิกกลัวผี และยึดเอาไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่ง ในพรรษาปี 2472 นี้ พระอาจารย์ฝั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านผือ ต. โนนทัน ได้ขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนของชาวบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของภูติฝีปีศาจ ที่ชาวบ้านกลัวกันมาก พระอาจารย์ฝั้นก็ได้สอนธรรมให้จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมาก

พ.ศ. 2473 ก็ได้จำพรรษาที่บ้านผือ พอออกพรรษาแล้วก็ธุดงค์ไปหนองหาน จ.อุดรธานี พ.ศ. 2474 (พรรษาที่ 7 ) พระอาจารย์ฝั้นได้จำพรรษาที่ภูระงำ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ในระหว่างพรรษานี้พระอาจารย์ฝั้นมีอาการอาพาธ ได้รับความทุกข์ทรมานมาก จึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะนั่งภาวนาทำความเพียรไปจนมรณภาพ ท่านนั่งภาวนาเป็นเวลานานมากกว่า 15 ชั่วโมงติดต่อกัน และเมื่อถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็รู้สึกตัวเขา อาการไม่สบายก็หายไป ว่ากันว่าในตอนนี้ท่านได้สำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว

พอออกพรรษาพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ออกธุดงค์ไปพบพระอาจารย์สิงห์ที่ อ.น้ำพองได้รับการขอร้องจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) เจ้าคณะมณฑลอีสาน ให้นำคณะกัมมัฎฐานไปเผยแพร่ธรรมที่ จ.นครราชสีมา พระอาจารย์ฝั้นก็ไปในคณะนี้ด้วย ได้พักที่วัดสุทธิจินดา อ.เมือง นครราชสีมา ในโอกาสนี้ได้มีการมอบที่ดินสำหรับสร้างวัดป่าสาลวันแก่พระกัมมัฏฐานนี้ด้วย

หลังจากนั้น พระอาจารย์ฝั้นก็ได้เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกโดยมากับพระอาจารย์สิงห์ และพระมหาปิ่น เพื่อเยี่ยมอาการป่วยของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส พักอยู่ได้ 3 เดือนพระอาจารย์ฝั้นก็ได้เดินทางกลับไปยังนครราชสีมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวม ในพรรษาที่ 8 ของท่าน (พ.ศ. 2475) จากนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์ฝั้นได้จำพรรษาอยู่ในวัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยตลอดมา คือพรรษาที่ 9-10 (พ.ศ.2476-2477) ท่านได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่ ต.พลสงครามในป่าช้า แล้วจำพรรษาที่นั่นและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่ปักธงไชยอีกแห่งหนึ่ง ในพรรษาที่ 10 ท่านได้จำพรรษาที่โนนสูง พอออกพรรษาแล้วก็ได้เดินธุดงค์ไปทางดงพญาเย็น ได้ผจญกับสิ่งแปลกๆ ต่างๆ นานา

ปี พ.ศ. 2479 พระอาจารย์ฝั้นได้ออกเดินทางจากนครราชสีมามุ่งหน้าไปยังเชียงใหม่พร้อมกับพระอาจารย์อ่อน เพื่อจะติดตามมหาพระอาจารย์มั่น ไปพบพระอาจารย์มั่นที่วัดเจดีย์หลวงและเดินทางกลับนครราชสีมาในปีรุ่งขึ้น (2480) และได้จำพรรษาอยู่ที่นครราชสีมาตลอดมา

หลังจากออกพรรษาในปี พ.ศ. 2486 พระอาจารย์ฝั้นได้ธุดงค์ออกจากวัดป่าศรัทธารวมไปเขาพนมรุ้ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุรินทร์ พอเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2487 ก็ได้ไปจำพรรษาที่วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยรักษาพยาบาลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ด้วยธรรมโอสถ จนสมเด็จฯ หายเป็นปกติ ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างยิ่ง

ในขณะเดียวกันก็ได้พยาบาลรักษาพระอาจารย์มหาปิ่นซึ่งอาพาธด้วยโรคปอดด้วย จนพระอาจารย์มหาปิ่นหายเป็นปกติเช่นกัน

ในระยะนี้เป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรได้บินมาทิ้งระเบิดตามจุดต่างๆ ที่มีทหารญี่ปุ่นอยู่ ในจังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์ฝั้นก็สามารถล่วงรู้ได้ว่า เวลาใดที่เครื่องบินจะมาทิ้งระเบิด ก็จะบอกให้พระเณรชาวบ้านรีบหลบภัย ยังความแปลกใจเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุใดพระอาจารย์ฝั้นจึงมีความสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้?

ออกพรรษาปี 2487 พระอาจารย์ฝั้นได้เดินทางกลับสกลนคร ระหว่างทางได้พักที่วัดป่าเกาะแก้ว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้กราบนมัสการพระธาตุพนมด้วย ออกจากธาตุพนมมุ่งหน้าไปยังนาแก พักที่วัดนาแก แล้วมาพักที่วัดป่านาโสก จากนั้นก็ออกเดินทางไปยังวัดป่าบ้านนามน อ.เมือง จ.สกลนคร แล้วไปยังวัดป่าสุทธวาส พักอยู่ 3 คืนแล้วจึงเดินทางต่อไปยังอำเภอพรรณานิคม ถึงบ้านบะทอง อันเป็นบ้านเกิดของท่าน พักที่วัดบ้านบะทอง 1 คืน รุ่งขึ้นพระอาจารย์ฝั้นก็ไปพักที่ป่าช้าใกล้ๆ กับหนองแวง ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็น "วัดป่าอุดมสมพร" จนบัดนี้

ปี พ.ศ. 2488 พระอาจารย์ฝั้นจำพรรษาที่วัดป่าธาตุนาเวง สกลนคร ได้บูรณะจนดีขึ้น และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น"วัดป่าภูธรพิทักษ์" อันเป็นวัดหนึ่งที่พระอาจารย์ฝั้นเป็นเจ้าอาวาสด้วย ท่านได้จำพรรษาต่อมาหลายพรรษา ได้ถือโอกาสไปปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์มั่นตามโอกาส ตามวัดป่าที่พระอาจารย์มั่นไปพำนักอยู่ในละแวกนั้น ในระหว่างพรรษา ปี 2492 พระอาจารย์มั่นได้อาพาธ คณะศิษย์ได้นำท่านมารักษาที่วัดป่าสุทธาวาสในตัวเมืองสกลนคร พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ไปคอยดูแลพระอาจารย์มั่นอยู่ด้วย พระอาจารย์มั่นได้มรณภาพในปีนี้เอง และได้ทำการประชุมเพลิงศพพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยไปในวันที่ 31 ม.ค. 2493

หลังจากเสร็จงานศพพระอาจารย์มั่นแล้ว พระอาจารย์ฝั้น ได้เดินทางไปแสวงหาความวิเวกทางจังหวัดนครพนมอีก โดยมีจุดมั่นอยู่บนภูวัว พรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ ออกพรรษาแล้วได้เดินทางจากสกลนครมาอุดรธานี แล้วมากรุงเทพฯ อีกครั้ง โดยได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดจันทบุรี พร้อมกับพระอาจารย์กงมา โดย พระอาจารย์วิริยังค์ เป็นผู้นิมนต์มาพักที่วัดดำรงธรรม อ.ขลุง จ.จัทนบุรี วัดเขาหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ และวัดอื่นๆ อีกหลายวัด เป็นเวลา 3 เดือนจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยทางเรือ ถึงกรุงเทพฯ แล้วได้พักที่วัดนรนารถฯ เทเวศ - วัดอโศการาม สมุทรปราการ พระอาจารย์ลี ได้พาพระอาจารย์ฝั้นไปลพบุรี และนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีด้วย แล้วจึงกลับสกลนคร และนับตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์ฝั้นก็ได้เดินทางมากรุงเทพฯ บ่อยครั้ง

ปี พ.ศ. 2495 พระอาจารย์ฝั้นได้ไปสร้างสถานวิเวกไว้ที่ถ้ำเป็ด อ.ส่องดาว ใกล้กับวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมของพระอาจารย์วัด อุตตโม

ปี พ.ศ. 2496 ได้มิมิตเห็นถ้ำอยู่แห่งหนึ่งบนภูพาน พอออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปหาสถานที่แห่งนั้น และก็ได้พบตามที่ได้นิมิตไว้ สถานที่แห่งนั้นก็คือ "ถ้ำขาม" บนภูพานนั่นเอง พระอาจารย์ฝั้น ได้ขึ้นไปพักบนถ้ำขามและสร้างเป็น "วัดถ้ำขาม" ในเวลาต่อมา โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา ปัจจุบันวัดถ้ำขามเป็นสถานที่วิเวกอันเพรียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งอย่างท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามอย่างยิ่ง

นับตั้งแต่นั้นมา พระอาจารย์ฝั้น ก็มีภารกิจที่จะต้องดูอยู่ด้วยกัน 3 วัด คือวัดป่าอุดมสมพร วัดป่าภูธรพิทักษ์ และวัดถ้ำขาม โดยท่านได้ไปๆ มาๆ ทั้ง 3 วัดนี้เป็นประจำ ได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความมุ่งมั่นและจริงจัง อบรมศิษย์ด้วยความเอาใจใส่ เมตตาธรรมของท่านนั้นกว้างใหญ่ไพศาล แผ่ถึงทั่วทุกคนที่ไปพบกราบท่าน พระอาจารย์ฝั้น ได้ตรากตรำงานหนักมาตลอดชีวิตของท่าน จึงเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้เคยพบเห็นท่านเสมอ

พระอาจารย์ฝั้น ได้สร้างสรรค์ถาวรวัตถุไว้มาก ไม่ใช่เพียงแต่ในด้านศาสนสถานอย่างเดียวเท่านั้น ในด้านสังคมก็ได้ช่วยสร้างไว้มาก อย่างเช่นตึกสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสกลนครหรือ โรงพยาบาลพรรณานิคม ที่ได้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงพยาบาลด้วย ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี ก็ด้วยบารมีของท่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าทุกพระองค์ ก็ได้เคยเสด็จฯ ไปนมัสการพระอาจารย์ฝั้นอยู่เสมอได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระอาจารย์ฝั้นอย่างใกล้ชิด ทรงสนทนาธรรมตรัสถามข้อสงสัยด้วยความสนพระทัยอย่างยิ่ง เมื่อโอกาสใดที่พระอาจารย์ฝั้นเดินทางมากรุงเทพฯ ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพระอาจารย์ฝั้นถึงวัดที่พระอาจารย์ฝั้นมาพักทุกครั้ง

เดือนกันยายน 2519 พระอาจารย์ฝั้น ได้เกิดอาพาธ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้นิมนต์ท่านเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ โดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รักษาอยู่ระยะหนึ่งท่านก็ขอกลับวัดป่าอุดมสมพร สกลนครอาการบางอย่างก็หายเป็นปกติ แต่ก็ได้มีโรคอื่นแทรกซ้อนมา จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคม 2519 อาการของโรคหัวใจของท่านก็กำเริบ วันที่ 27 ธ.ค.19 พระอาจารย์ฝั้นเกิดอาการช็อค ทางคณะแพทย์ได้นิมนต์ให้ท่านเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนคร แต่ท่านไม่ยอมไป คณะแพทย์หลวงได้ทราบข่าวจึงได้ขอนิมนต์ท่านให้เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ ท่านก็ไม่ยอมเช่นกัน ยังคงพักรักษาอยู่แต่ที่วัดป่าอุดมสมพรตลอดมา โดยมีคณะแพทย์หมุนเวียนกันไปเผ้าอาการตลอดเวลา จนกระทั่งถึง วันที่ 4 มกราคม 2520 เวลา 19.50 น. พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ละขันธ์ธาตุไปด้วยอาการสงบ

ข่าวมรณภาพของพระอาจารย์ฝั้นได้แพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว สาธุชนผู้มีความเคารพในตัวท่านได้หลั่งไหลไปคารวะศพท่านที่วัดอย่างเนืองแน่น ต่างอาลัยอาวรณ์ในพระอาจารย์ฝั้นเป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นที่รวมแห่งจิตใจของศิษย์ทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบข่าวก็ได้เสด็จฯ ไปยังวัดป่าอุดมสมพร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 20 ทรงสรงน้ำศพและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พระราชทานหีบทองทึบประกอบศพด้วย

ศพของพระอาจารย์ฝั้นได้ตั้งบำเพ็ญกุศลจากวันนั้นจนถึงบัดนี้

 

 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองสกลนคร

พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปลายถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมือง สกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐปูนรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร สำหรับยอดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ น้ำหนักทองคำถึง 247 บาท มีซุ้มประตูเปิด-ปิดทั้ง 4 ด้าน ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง เป็นเจดีย์สร้าง ขึ้นสวม รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาดม พระกัสสะปะและพระพุทธโคดม (ซึ่งคือสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพ และสักการะอยู่ทุกวันนี้) สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง สกลนคร มาแต่ โบราณ ภายในวิหารพระธาตุ เชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของ พุทธศาสนิกชน ในจังหวัด สกลนครทุกวันพระตอนค่ำจะมีประชาชนไปบูชากราบ ไหว้พระธาตุและหลวงพ่อองค์แสนจำนวน มากงานประจำปีของพระ ธาตุเชิงชุม จะเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 9 ค่ำถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี(กำหนดตามจันทรคติ)

หนองหาร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีชื่อเสียงและกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในตัวเมืองสกลนครมีเนื้อที่ประมาณ 123 ตาราง กิโลเมตร เป็นที่รวมของลำห้วยต่างๆ หลายสายและยังเป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งผลิต อาหาร ที่สำคัญทั้งทางด้านการเพาะปลูก การเลี้ยสัตว์ การประมง ซึ่งเป็นอาชีพ หลักของชาวบ้านในชุมชนรอบหนองหาร ระดับน้ำในหนองหารลึก ประมาณ 3-8 เมตร ในบริเวณหนองหารมีเกาะต่างๆกว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัด และพระพุทธรูป ซึ่งไม่สามารถบอก ได้ ว่าสร้างมานานเท่าใด นอกจากนั้นตามเกาะ ต่างๆ เหล่านี้จะมีต้นไม่ใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด บางเกาะได้สร้าง ศาลาพักร้อน เช่น เกาะแก้ว เกาะดอนสะคาม และเกาะดอนสะทุงฯลฯ ในบริเวณหนองหารมี เรือยนต์ท้องแบนขนาดจุ 90 คน บริการนำเที่ยวรอบหนองหารในเวลา กลางวัน สาหร่ายสีทอง ซึ่งอยู่ไต้พื้นน้ำเมื่อแดดส่องลงในน้ำจะเห็นสาหร่ายรูปต่างๆสวยงามมาก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ติดกับหนองหารบริเวณตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ได้รับอนุมัติให้จัดขึ้นเป็นแห่งที่ 10 ของประเทศ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จ เป็นองค์ประธานพิธี เปิดสวนสมเด็จฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2530 มีลักษณะเป็นสวนล้อมสระน้ำขนาดใหญ่ชื่อ สระพังทอง เป็นสระโบราณ สวนประกอบด้วยสวน ดอกไม้ ไม้ประดับ สวนป่า สวนน้ำ สวนหิน และสวนออกกำลังกาย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา หาความรู้ด้านพฤกษ ศาสตร์ได้อีกด้วย

ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง เขตอำเภอเมืองสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 5 กิโลเมตร ในเส้นทางสกลนคร อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงสี่แยก เป็นพระธาตุที่ชาวบ้านสักการะบูชามาก อีกแห่งหนึ่ง ปรางค์สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลง มีทับหลังสลักภาพพระกฤษณะฆ่าสิงห์ ในรูปแบบศิลปะเขมรแบบปาปวน ลักษณะคล้ายกับปราสาทหิน ของขอม ที่ปรากฏหลายแห่ง ในภาคอีสาน ลวดลายสลักหินบนซุ้มประตูหน้าต่างยังมีลักษณะสมบูรณ์ปรากฏชัด ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นฝีมือผู้หญิงสร้างทั้งหมด เพื่อแข่งขันกับผู้ชายที่สร้างพระธาตุภูเพ็ก รูปแบบ และศิลากำหนด อายุว่าราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 งานประเพณีของพระธาตุเจงเวง จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ เดือนสี่ของทุกปี

พระธาตุดุม เป็นพระธาตุที่สร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุดุม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง สกลนคร มีปรางค์องค์เดียวที่สร้างด้วยศิลาแลง พบทับหลังภาพเทวดาทรงพาหนะ เหนือหน้ากาล ประกอบด้วยสัตว์ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะเขมรแบบปาปวน

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อยู่กลางเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอเมืองสกลนคร บนเส้นทางสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทางหลวงหมายเลข 213) ห่างจากตัวเมืองสกลนคร 13 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปทางด้านขวามือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นสถานที่ประทับ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ สถานที่ตั้ง เป็นป่าไม้ร่มรื่น มีไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ในระหว่างที่ไม่ได้ประทับ อยู่ที่พระตำหนัก ทรงอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ได้ทุกวัน โดยทำหนังสือถึงสำนัก เลขาธิการพระราชวัง พระบรมมหา ราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 และเมื่อได้รับ หนังสือตอบรับแล้ว จึงจะเดินทางไปชมได้

น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งงู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร บริเวณ ใกล้เคียงจะเป็นที่ตั้งของน้ำตกต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกตาดโตน อยู่ท่ามกลางป่าไม้ร่มเย็น และหน้าทางเข้าบริเวรน้ำตกคำหอม บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นช่วงที่คด เคี้ยวไปมาเหมือนงูที่ถูกย่างหรือปิ้ง ซึ่งมีไหล่ทางลดหลั่นเป็นชั้นๆ กินพื้นที่บริเวณ กว้าง สามารถทำให้มองเห็นทิวทัศน์ ตัวเมืองสกลนครและ หนองหารในระยะไกลที่สวยงาม การคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ สะดวกปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าถึงตลอดทั้งปี สำหรับน้ำตกต่างๆ ในฤดูฝนจะมีน้ำมากส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

อุทยานแห่งชาติภูพาน ที่ว่าการอุทยานแห่งชาติภูพานตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ติดถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ทางหมายเลข 203 ห่างจากตัว จังหวัด ประมาณ 25 กิโลเมตร จะพบที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ทางขวามือ มีเรือนรับรองแก่ผู้ไปเที่ยว 1 หลัง รับนักท่องเที่ยว ได้ประมาณ 20 คน

จุดท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน มีผานางเมิน ลานสาวเอ้ น้ำตกห้วยใหญ่ ถ้ำเสรีไทย ยอดภูเขียวและทางผีผ่าน น้ำตกปรีชาสุขสันต์ ภาพรอยสลักที่ภูผายนต์


แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอพรรณานิคม

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม ตามเส้นทางสกลนคร- อุดรธานี จากสกลนคร ถึงอำเภอพรรณานิคม ประมาณ 37 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าไปตัวอำเภอพรรณานิคมวัดป่าอุดมสมพรห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ที่วัดป่าอุดมสมพรลักษณะตัวพิพิธ ภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลม กลีบบัวสามชั้น ปลายยอดแหลมตั้งอยู่บนเนินดิน ซึ่งขุดดินจาก บริเวณใกล้เคียงยกสูงขึ้น บริเวณด้านหนึ่งมีสระน้ำ ขนาดใหญ่ และรอบๆ เจดีย์ตกแต่งเป็นสวนหย่อมมีต้นไม้ร่มเย็น ภายในบริเวณกลางพิพิธภัณฑ์ ประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นเหมือนองค์จริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือด้านหน้า พระรูปตกแต่งด้วยเครื่องบูชา และตู้กระจกบรรจุอัฐิ ด้านฝาผนัง โดยรอบเป็นตู้กระจกแสดงเครื่อง อัฐบริขารที่ท่านใช้ เมื่อยามมีชีวิต และประวัติความเป็นมา ตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

พระธาตุภูเพ็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม บนเส้นทางหลวงสาย สกลนคร-อุดรธานี ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทางแยกย้ายไปอีก 14 กิโลเมตร เป็นทางลูกรังสามารถนำรถยนต์ขึ้นไปถึงพระธาตุได้ จากนั้นเดินขึ้นบันไดอีกประมาณ 491 ขั้น จะถึง องค์พระธาตุซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาภูเพ็ก เทือกเขาภูพาน บรรยากาศโดยรอบมี ต้นไม้ปกคลุมอากาศเย็นสบาย องค์พระธาตุสร้างด้วยศิลาแลง มีฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น ตัวปราสาทสูง 7.67 เมตร สร้างไม่แล้วเสร็จไม่มีหลังคา และยอดปราสาทเพียงแต่ทำขื่อ ตั้งไว้เท่านั้น ตามตำนานอุรังคธาตุ ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผู้ชาย และกลุ่มผู้หญิงเพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า แต่กลุ่มผู้ชายที่สร้างพระธาตุ ภูเพ็กได้ยุติการสร้าง เมื่อเห็นดาวเพ็กบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นกลลวงของกลุ่มผู้หญิงผู้สร้าง พระธาตุนารายณ์เจงเวง ปราสาทหลังนี้จึงได้ชื่อว่าปราสาท พระธาตุภูเพ็กตามชื่อดาว "เพ็ก" พระธาตุภูเพ็กสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เมื่อขึ้นไปถึงบริเวณพระธาตุ ซึ่งมีวัดพระธาตุ ภูเพ็กมีพระภิกษุ และสามเณรจำพรรษาอยู่ตลอดปี แม้ว่าการขึ้นไปถึงค่อนข้างยาก แต่เมื่อขึ้นไปแล้วจะหายเหนื่อย มองเห็นทัศนียภาพของขุนเขาต่างๆ บนเทือกเขา อย่างชัดเจน

วัดถ้ำขามหรือภูขาม ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกหนึ่งในเขตเทือกเขาภูพาน ในเขตบ้านคำข่า หรือชาวบ้านเรียกกันว่าภูถ้ำขาม การเดินทางใช้เส้นทาง เดียวกับการเดินทางไปพระธาตุภูเพ็ก คือจากจังหวัดสกลนครไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าทางลูกรังไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนที่จะตรงขึ้นไปพระธาตุภูเพ็กจะมีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร วัดถ้ำขามหรือภูขามนี้เดิม เป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีธรรมชาติร่มรื่นบรรยากาศเงียบสงบ และทิวทัศน์อันสวยงาม ปัจจุบัน ได้มีการสร้างตำหนักธรรมขนาดใหญ่เป็นรูปแบบพระอุโบสถ ภายในประดับด้วยรูปพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ เข้าชมความงาม ของธรรมชาติรอบข้าง และได้กราบไหว้พระอาจารย์ฝั้นด้วย พระอาจารย์ฝั้นจำพรรษา อยู่ที่วัดนี้จนประมาณ พ.ศ. 2507 ท่านอาพาธจึงได้ไปจำพรรษา ที่วัดป่าอุดมสมพร


แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอพังโคน-วาริชภูมิ

เขื่อนน้ำอูน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพังโคน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ก่อนถึงอำเภอพังโคน ประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ (ทางหมายเลข 2093 )เข้าไปประมาณ 6.6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัด ประมาณ 57 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์เข้าไปถึงบริเวณสันเขื่อน สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่น้ำที่กว้างใหญ่รายล้อมด้วยเทือกเขาภูพานและป่าไม้ ที่สวยงามบริเวณ ระบายน้ำออกจากเขื่อน ในฤดูแล้งจะมีนกเป็ดน้ำบินลงมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก บริเวณสันเขื่อน เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นลำน้ำอูน ซึ่งต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน ลักษณะการใชประโยชน์ ของเขื่อน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน บรรยากาศทั่วไปเหมาะสำหรับการพัก ผ่อนหย่อนใจ

ภูอ่างศอ ตั้งอยู่ในตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร เดินทางขึ้นไปอีก 5 กิโลเมตร เหมาะที่สุด สำหรับผู้ที่ชอบตั้งแคมป์เป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะในฤดูหนาวนั้นมีความงามไม่แพ้ภูกระดึง ที่จังหวัดเลย

พระธาตุศรีมงคล ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุศรีมงคล ตำบลบ้านธาตุ อำเภอวาริชภูมิ ห่างจากจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ฐาน สี่เหลี่ยมยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า สร้างด้วยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชำรุด การคมนาคมสะดวก รถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณวัดนับเป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาววาริชภูมิ


แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอส่องดาว

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวง ตั้งอยู่บนยอดเขา จุดที่สูงที่สุดในเขตตำบล ปทุมวาปี อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 105 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอส่องดาวการคมนาคมสะดวก รถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณที่ตั้ง ลักษณะพิพิธภัณฑ์เป็นรูปทรง จตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชั้นล่างตกแต่ง เป็นห้องแสดง ภาพประวัติพระอาจารย์ตั้งแต่เกิดและตู้กระจกแสดงอัฐบริขารของพระอาจารย์ วันที่ท่านใช้ยามมีชีวิต ชั้นบนประดิษฐานรูปปั้นของท่าน ในท่านั่งขัดสมาธิและเครื่องสักการะบูชา ที่ตกแต่งสวยงาม ธรรมชาติรอบๆ บริเวณพิพิธภัณฑ์ เป็นป่าไม้ร่มรื่น บริเวณใกล้เคียงกัน เป็นถ้ำพวง ซึ่งเป็นประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่สูงจรดเพดานหลังคา

ผาดงก่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอำเภอส่องดาว ห่างจากจังหวัด 105 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถขับรถ ได้ถึงยอดภูผาเหล็ก อันเป็นยอดสูงสุดของเทือกเขาภูพาน หากยืนบนภูเขาแห่งนี้จะมองเห็น ภูผาหัก ภูไม้ ภูชากลาก ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้อย่างชัดเจน

ผาน้ำโจ้ก เป็นผาที่อยู่ในเทือกเขาภูพานเช่นเดียวกับผาดงก่อ เพียงลดต่ำลงมาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นสายน้ำสูงประมาณ 50 เมตร ไหลลงสู่หาด ซึ่งต่อมาพระอาจารย์วัน ได้สร้างอ่าง เก็บน้ำห้วยหาด ที่บ้านภูตะคาม กิ่งอำเภอไชยวาน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ นอกจากนี้ยังมองเห็น ทัศนียภาพข้างทิวเขาภูพาน และหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดอุดรธานี

ภาพเขียนสามพันปี เป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ยุคเดียวกับภาพเขียนสีที่บ้านเชียงหรือประมาณ 3,600 ปี ปรากฏอยู่บริเวณหน้าถ้ำ ผักหวาน เขตหมู่บ้านภูตะคาม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว ภาพที่พบนั้นเป็นรุปคน และสีที่ใช้วาดเป็นสีแดง เช่นเดียวกับภาพเขียนโบราณนี้ ยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากต้องเดินเท้าหรือขับรถจักรยานยนต์เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจาก ตัวจังหวัดถึง 105 กิโลเมตร


แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอกุดบาก

เขื่อนน้ำพุง อยู่เลยพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปประมาณ 30 กิโลเมตร จากตัวเมืองไป ตามถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ 37 กิโลเมตร จะอยู่ทาง ด้านซ้ายมือเขื่อน้ำพุงเป็นเขื่อน แบบหินทิ้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความยาว 1,720 เมตร สูง 40 เมตร กักเก็บน้ำ ได้ 150 ลูกบาสก์เมตร มีกำลังผลิตไฟฟ้า 6,300 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมได้ใช้ อย่างทั่วถึงสิ้นค่าก่อสร้าง 120 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนน้ำพุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 ธรรมชาติรอบ บริเวณเขื่อนเงียบสงบ เย็นสบาย

แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอสว่างแดนดิน

ปราสาทบ้านพันนา ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร ในเส่นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ลักษณะปราสาทมียอดเดียวมีฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า รองรับสร้างด้วยศิลาแลงเหมือนปราสาทขอมทั่วไป บริเวณใกล้กับตัวปราสาทเป็นสระน้ำ รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้นๆ มีน้ำขังตลอดปี เชื่อว่าสร้างสมัยเดียวกับ ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ปราสาทบางส่วนยังคงสภาพสมบูรณ์

แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอกุสุมาลย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และพิพิธภัณฑ์ไทยโส้ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร ทางด้านขวามือตามเส้นทางสายสกลนคร-นครพนม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะ บูชาของชาวไทยโส้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของแพทผู้ซึ่งช่วยคุ้มครอง ชาวไทยโส้ ในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของชาวโส้ เมื่อคราวที่อพยพมาจากฝั่งแม่น้ำโขง มีแผ่นป้ายเขียนข้อความภาษาของชาวไทยโส้ เปรียบเทียบกับภาษาไทยให้เห็นถึง ความแตกต่างของภาษา และสำเนียงการออกเสียง

แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเต่างอย

อุทยานแห่งชาติห้วยหวด เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า- อยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก แห่งหนึ่ง และสร้างเขื่อนชลประทาน ห้วยหวดที่อุทยานแห่งชาติห้วยหวด ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร สภาพป่า ในเขตอุทยานฯ มีความสมบูรณ์ทิวทัศน์สวยงาม เงียบสงบ ห่างจากที่ทำการ อุทยานฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของห้วยหวดรีสอร์ทที่สร้างอยู่ริม อ่างเก็บน้ำห้วยหวด และบริเวณใกล้เคียงกับบ้านพักมีน้ำตก 2 แห่ง ที่ตกลงมาจาหน้าผาสูง เป็นสภาพธรรมชาติ ที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่ง นอกจากนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำยังเป็นที่อาศัย ของฝูงนกกระยาง และนกเป็ดน้ำ ซึ่งจะพบเห็นได้ในเวลาเย็น ในฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ดอกไม้และพันธุ์ไม้ ต่างๆ โดยเฉพาะดอกดุสิตา ซึ่งเป็นดอกหญ้าเล็กๆสีม่วงจะขึ้นเต็มทั่วทั้งบริเวณ ทางรีสอร์ทยังมีบริการ เรือยนต์ท้องแบนมีขนาดบรรจุนักท่องเที่ยว ได้ประมาณ 80 คน เพื่อนำเที่ยวชม ธรรมชาติรอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำ


 
 
 

รูปของ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
รูปของ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระปิดตาเนื้อผง
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระปิดตาเนื้อผง

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงผสมว่านพิมพ์สี่เหลี่ยม
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงผสมว่านพิมพ์สี่เหลี่ยม

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์ทุ่งเศรษฐีวัดป่าถ้ำขาม
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์ทุ่งเศรษฐีวัดป่าถ้ำขาม

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์สมเด็จ ศิษย์ ตร.สร้างถวาย
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์สมเด็จ ศิษย์ ตร.สร้างถวาย

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์ห้าเหลี่ยม
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์ห้าเหลี่ยม

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์ห้าเหลี่ยมครบรอบ72ปี
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงพิมพ์ห้าเหลี่ยมครบรอบ72ปี

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือน วัดศรีโพนเมือง
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือน วัดศรีโพนเมือง

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือนรถ่นสร้างโบสถ์ วัดศรีโพนเมือง
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือนรถ่นสร้างโบสถ์ วัดศรีโพนเมือง

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือนหลังโต๊ะหมู่
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือนหลังโต๊ะหมู่

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปไข่
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปไข่

พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงใบโพธิ์
พระเนื้อผง พระอาจารย์ฝั้น พระผงใบโพธิ์

พระเนื้อผง ระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือนหันข้าง
พระเนื้อผง ระอาจารย์ฝั้น พระผงรูปเหมือนหันข้าง

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญเนื้อเงินปี2516
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญเนื้อเงินปี2516

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญเนื้อทองคำรุ่นแรกปี2513(รุ่นแปด)
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญเนื้อทองคำรุ่นแรกปี2513(รุ่นแปด)

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญเสมาเนื้อทองแดงปี2515
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญเสมาเนื้อทองแดงปี2515

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญแปดเหลี่ยมปี2517
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญแปดเหลี่ยมปี2517

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญแปดเหลี่ยมปี2519
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญแปดเหลี่ยมปี2519

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญโต๊ะหมู่ เนื้อเงินปี2517
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญโต๊ะหมู่ เนื้อเงินปี2517

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญกฐินต้นเนื้อเงินปี2515
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญกฐินต้นเนื้อเงินปี2515

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญกฐินต้นเนื้อทองคำปี2515
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญกฐินต้นเนื้อทองคำปี2515

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญทองคำปี2517
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญทองคำปี2517

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญระฆังพิมพ์ห้าจุดปี2514
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญระฆังพิมพ์ห้าจุดปี2514

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นเก้า เนื้ออัลปาก้าปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นเก้า เนื้ออัลปาก้าปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นเก้างามเอก เนื้ออัลปาก้าปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นเก้างามเอก เนื้ออัลปาก้าปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นเจ็ด เนื้อทองแดงรมดำปี2511
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นเจ็ด เนื้อทองแดงรมดำปี2511

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าปี2507
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าปี2507

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าปี2507
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าปี2507

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสอง เนื้อทองแดงลมดำ(บล๊อคน้ำตัน)ปี2507
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสอง เนื้อทองแดงลมดำ(บล๊อคน้ำตัน)ปี2507

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสาม เนื้อทองแดง)ปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสาม เนื้อทองแดง)ปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสี่ เนื้อทองแดงปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสี่ เนื้อทองแดงปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสี่ เนื้ออัลปาก้าปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสี่ เนื้ออัลปาก้าปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสุดท้ายเนื้อเงิน
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสุดท้ายเนื้อเงิน

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสุดท้ายเนื้อทองคำ
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นสุดท้ายเนื้อทองคำ

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นหก เนื้อทองแดงรมดำปี2510
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรุ่นหก เนื้อทองแดงรมดำปี2510

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรูปไข่ เนื้อทองคำปี2517
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญรูปไข่ เนื้อทองคำปี2517

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญอาร์มปี2515
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เหรียญอาร์มปี2515

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญทรงระฆัง เนื้อฝาบาตรปี2514
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญทรงระฆัง เนื้อฝาบาตรปี2514

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญนาคปรกใบมะขามรุ่นแรก เนื้อทองแดง
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญนาคปรกใบมะขามรุ่นแรก เนื้อทองแดง

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญพระกฐินต้นรุ่นแรก เนื้อเงินปี2515
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญพระกฐินต้นรุ่นแรก เนื้อเงินปี2515

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสองสร้างโบสถ์น้ำ เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507ปี2507
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสองสร้างโบสถ์น้ำ เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507ปี2507

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสาม เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสาม เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสามศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสามศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสี่ เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507ปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสี่ เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507ปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสี่ศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2508
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสี่ศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2508

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสุดท้ายเนื้อทองคำ
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นสุดท้ายเนื้อทองคำ

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นหก เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2510
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นหก เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2510

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นหกศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2510
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นหกศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2510

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นห้า เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2509
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นห้า เนื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2509

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) ปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) ปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อกะไหล่เงินปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อกะไหล่เงินปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อฝาบาตรปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อฝาบาตรปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อรมดำปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อรมดำปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อสัมฤทธิ์ปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อสัมฤทธิ์ปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้ออัลปาก้าปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้ออัลปาก้าปี2513

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเจ็ด นื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2511
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเจ็ด นื้อทองแดงรมดำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2511

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเจ็ดศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2511
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเจ็ดศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2511

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นแปด เนื้อทองคำ
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นแปด เนื้อทองคำ

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นแรกศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นแรกศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นแรกออกวัดป่าถ้ำขาม เนื้อทองคำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นแรกออกวัดป่าถ้ำขาม เนื้อทองคำศิษย์ ทอ.สร้างถวายปี2507

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญหลังโต๊ะหมู่ เนื้อเงินหน้าทองคำปี2518
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญหลังโต๊ะหมู่ เนื้อเงินหน้าทองคำปี2518

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญออกวัดศรีโพนเมือง เนื้อทองคำ
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญออกวัดศรีโพนเมือง เนื้อทองคำ

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญอาร์ม เนื้อเงินลงยาปี2515
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญอาร์ม เนื้อเงินลงยาปี2515

พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญเนื้อทองคำรุ่นแรกปี2513
พระเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญเนื้อทองคำรุ่นแรกปี2513

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระกริ่งปวเรศ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระกริ่งปวเรศ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระกริ่งอาจาโรปี2519
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระกริ่งอาจาโรปี2519

พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาเจ็ดนิ้วปี2518
พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาเจ็ดนิ้วปี2518

พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาหกนิ้วปี2518
พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาหกนิ้วปี2518

พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาหกนิ้วปี2519
พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาหกนิ้วปี2519

พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาห้านิ้วปี2518
พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาห้านิ้วปี2518

พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาห้านิ้วปี2519
พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พระรูปเหมือนบูชาห้านิ้วปี2519

พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น รูปหล่อ
พระรูปหล่อ พระอาจารย์ฝั้น รูปหล่อ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต พระอาจารย์ฝั้น ล็อกเกต

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
ความคิดเห็นจากคุณ : พนัส [ 11:42 15/6/2551 117.47.235.92 : 117.47.235.92 ]
ชอบมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : จุ้ย ลำภู/หนองบัวลำภู [ 13:42 24/4/2556 1.2.240.237 ]
เหรียญอาจารย์ฝั้น รุ่น 9 งามเอก ผมมี อัลปาก้า ทองแดงรมดำ ทองฝาบาตร อยากปล่อย โทร 089-9413600

ความคิดเห็นจากคุณ : lek_juK23@hotmail.com [ 13:1 3/2/2556 125.24.186.195 ]
มีล็อกเก็ตอาจารย์ฝั้นรับกับมือ รุ่นแรกพิมพ์กลางรับประกันสวย 0891459638

ความคิดเห็นจากคุณ : rattasat.cpvn@hotmail.com [ 20:39 4/1/2556 113.162.237.56 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั้นรุ่นสอง ศิษย์ ทอ สร้างถวายปี2507เนื้อทองแดงสวยมาก สนใจติดต่อที่email ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : rattasat.cpvn@hotmail.com [ 20:35 4/1/2556 113.162.237.56 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่่นสองคราบ ศิษทอ.สร้างถวาย ปี2507 เนื้อทองแดงสวยมาก สนใจติดต่อที่email นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kaijaetai2010@hotmail.com [ 16:14 3/12/2555 1.4.228.57 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่น2 เนื้อทองแดงลมควัน ท อ สร้างถวาย สนใจติดต่อ ที่ จ.บึงกาฬ 0856455289 (ไก่แจ้ แขวงกาทางบึงกาฬ)

ความคิดเห็นจากคุณ : ชอบพระ [ 20:45 17/11/2555 1.1.171.54 ]
ไม่มีบุญวาสนากับวัตถุมงคลของท่านครับ ขอน้อมเอาำปฏิปทาการปฏิบัติธรรมของท่านดีกว่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : spsakorn429@gmail.com [ 19:43 28/10/2555 1.4.248.200 ]
ผมมีเหรียญพระอาจาย์ฝั้นปี 07 ทอ.สร้างถวาย สวยมากครับ สนใจโทร.081-8714756

ความคิดเห็นจากคุณ : vinaikara2010@hotmail.com [ 8:17 23/10/2555 27.55.8.136 ]
ให้เช่าเหรียญระฆัง 5 จุด นิยม ไหล่ชิด สภาพสวยๆ ราคา 75000 สนใจ โทร 081 4583081 อยู่ บางบัวทอง

ความคิดเห็นจากคุณ : หนองคาย [ 10:43 11/10/2555 119.42.73.102 ]
เหรียญรุ่น 9 เนื้อทองฝาบาตร 2เหรียญคับ 0801915031

ความคิดเห็นจากคุณ : sangmanee8003@gmail.com [ 11:29 10/10/2555 119.46.251.194 ]
ผมเป็นคนสกลครับ มีพระปู่ฝั้นรุ่น4-9สนใจ 0845148003 ราคากันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : วินัย ทิพย์ชัย [ 17:26 30/8/2555 203.144.224.162 ]
ให้เช่า รูปหล่อหลวงพ่อทบ พิมพ์อกซื่อ วัดศิลาโมง 150000 สนใจโทร 0814583081

ความคิดเห็นจากคุณ : vinaikara2010@hotmail.com [ 15:30 29/8/2555 203.144.224.162 ]
ให้เช่ารูปหล่อโบราณ หลวงพ่อทบ พิมพ์อกซื่อ วัดศิลาโมง สภาพสวยมากครับ ราคา 150000 สนใจโทร 0814583081

ความคิดเห็นจากคุณ : มหาเวช [ 14:44 16/8/2555 110.49.233.220 ]
ผมมีพระปิดตาเนื้อปลอดพิมพ์หลังเรียบจารมือหลวงปู่ฝั้น สวยมากเดิมๆครับ แท้ร้อยเปอร์เช็นต์ ผู้ไดสนใจอยากจะได้ไปขิ้นคอ โทรมาได้ครับพระสวยมาก 0821111341

ความคิดเห็นจากคุณ : Peang_ice_@hotmail.com [ 11:25 15/8/2555 183.88.36.13 ]
ผมมีเหรียญรุ่นเก้า งามเอก เนื้อรมดำ สภาพ70-75% ราคาไม่เกิน1หมื่น(ต่อรองได้) ผมอยู่มหาชัยTel.082-2433674<ด่วน!>

ความคิดเห็นจากคุณ : airblade197@hotmail.com [ 18:27 25/7/2555 61.19.221.10 ]
มีเหรียญ อ.ฝั้นรุ่น4 สวยมาก สนใจติดต่อ 0853112341

ความคิดเห็นจากคุณ : labag@thaitechrubber.com [ 13:34 23/7/2555 110.77.230.130 ]
ผมมีหลวงปู่ฝั้นรุ่น9ทองแดง สวยคม สนใจ 0824379577

ความคิดเห็นจากคุณ : maxlnw2555@hotmail.com [ 9:12 18/7/2555 58.9.203.141 ]
ผม มีเหรียญรุ่น 4 สภาพสวยมาก สนใจติดคัรบ 0825698310

ความคิดเห็นจากคุณ : aaa042525@hotmail.com [ 17:44 15/7/2555 58.11.151.134 ]
มีเหรียญหลวงปู่มั่น 100 ปี ราคา13000 สภาพ 90 % กะไหล่ทองเดิมๆ สนใจ 0846531874 อยู่กทม.ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : dekdue_001@hotmail.co.th [ 16:54 15/7/2555 101.109.106.199 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นเก้า ปี 2513 ผมอยาบทราบราคาอ่ะคับ คือผมอยากเปิดประมูลคับขอความกรุณาตอบมาด้วยนะคับขอบคุณคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ขจรศักดิ์ [ 23:39 25/6/2555 58.9.138.156 ]
ใหัเช่าเหรียญ อ.ฝั้น รุ่นที่ 116 ร่มโพธิ์ทอง แบบที่ 2 ปี 2519 บูชา 500 ติดต่อ 086 6552890

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ [ 13:17 14/6/2555 203.113.18.113 ]
มีหลวงปู่ฝั้นรุ่น 9 งามเอก เนื้ออัลปาก้า สนใจ 087-2319539 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pp-sanitation@gfn.co.th [ 20:41 3/6/2555 113.53.252.114 ]
ขับรถข้ามเกาะกลางถนนรอดมาได้

ความคิดเห็นจากคุณ : natepong_1984@hotmail.com [ 15:43 30/5/2555 203.209.83.31 ]
รุ่นสามผิวไฟสภาพ80เปอร์เซ็นต์พร้อมทองสวยๆขอทุน+ทอง31,000สนใจ 087-0939139 นทีพงษ์

ความคิดเห็นจากคุณ : dordear@hotmail.com [ 17:48 26/5/2555 58.8.179.212 ]
ผมมีเหรียญ อ.ฝั้นรุ่นแรกปี 07ทองแดงใครคิดว่าดูขาดขอเชิญครับ 0870727207

ความคิดเห็นจากคุณ : vinaikara2010@hotmail.com [ 17:28 11/5/2555 58.137.99.202 ]
ให้เช่าเหรียญพระพุทธยอดฟ้า เนื้อเงิน วัดเชตุพน ปี 2510 ราคา 15000 สนใจโทร 0814583081 บางบัวทอง

ความคิดเห็นจากคุณ : waraghon-22@hotmail.co.th [ 9:31 24/4/2555 101.108.48.173 ]
ผมวรากรครับ มรเหญียญหลวงปู่ฝั่นร่น2ครับ 0819887785

ความคิดเห็นจากคุณ : 0827207178 [ 20:20 15/4/2555 125.27.181.169 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่นสี่ใครสนใจติดต่อได้0827207178

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณเทวัน [ 16:57 11/4/2555 124.122.166.55 ]
มีเหรียญหลวงปู่มั่นออกที่วัดสักกะวันเนื้อดีสนใจติดต่อ0860168440(มีเหรียนเดียวด่วนช้าหมด)

ความคิดเห็นจากคุณ : cocoa1978@hotmail.co.th [ 14:57 9/4/2555 1.1.163.137 ]
เรียญอาจารย์ฝั่น ระฆัง 5 จุด สวยเดิมๆเก่าเก็บ 90,000 ***0807981345 สกลนคร

ความคิดเห็นจากคุณ : cocoa1978@hotmail.co.th [ 17:1 26/3/2555 125.26.250.209 ]
ผมมีเหรีญยอาจารย์ฝั่น รุ่น 9 เนื้อ ฝาบาตร เหลี่ยมทอง เบาๆ 30,000 ติดต่อ 0807981345 สกลนคร

ความคิดเห็นจากคุณ : วินัย ทิพย์ชัย [ 15:58 19/3/2555 203.144.224.162 ]
ให้เช่าเหรียญระฆัง 5 จุด เนื้อทองฝาบาตร เหรียญ สวยๆ ครับ ราคา 75000 โทร 081 4583081

ความคิดเห็นจากคุณ : วินัย ทิพย์ชัย [ 15:49 19/3/2555 203.144.224.162 ]
ผมมีเหรียญระฆัง 5 จุดเนื้อทองฝาบาตรอยากทราบราคา สภาพสวยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : วินัย ทิพย์ชัย [ 15:31 19/3/2555 203.144.224.162 ]
ผมมีเหรียญระฆัง 5 จุดเนื้อทองฝาบาตร สภาพสวยอยากทราบราคาเท่าไร่

ความคิดเห็นจากคุณ : vinaikara2010@hotmail.com [ 14:52 19/3/2555 202.91.18.201 ]
ผมมีเหรียญระฆัง 5 จุดสภาพสวย อยากปล่อย สนใจโทรถาม 08

ความคิดเห็นจากคุณ : สมศักดิ์ รัตนพานิช [ 22:10 11/3/2555 58.9.98.89 ]
ให้เช่าเหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 9 ( งามเอก ) เนื้ออัลปาก้าราคา 15000 ติดต่อ สมศักดิ์ 086 6552890

ความคิดเห็นจากคุณ : platong1@hotmail.com [ 17:4 10/3/2555 125.26.243.221 ]
รุ่น9 แท้หายาก ทำใหม่ทีหลังมีมาก ของแท้ๆที่รับจากมือหลวงปู่ฝั้นราคาหลักแสนนะครับ แต่หายากครับ ที่มี

ความคิดเห็นจากคุณ : platong1@hotmail.com [ 16:58 10/3/2555 125.26.243.221 ]
แปลกใจว่าเหรียญรุ่นเก้าหลวงปู่ฝั้นในเน็ตบอกหลักพัน แต่มีคนติดต่อขอบูชาจากผมหลักเกือบแสน(หลักพันx100)

ความคิดเห็นจากคุณ : titpichai_J@hotmail.com [ 10:33 8/3/2555 61.7.139.204 ]
ผมมีเหรียญรุ่น4ทองแดงเก่าแท้คมชัด มีเส้นหนวดแมวครบที่ใบหู ชาบไหล่ข้างขอบเหรียญ/อื่นๆ โทร 080-8123631

ความคิดเห็นจากคุณ : ballza_2530@hotmail.com [ 20:19 7/3/2555 125.26.181.60 ]
ผมมีรูปหล่อ อาจารฝั้นตอกโค๊ต 95kสนใจติดต่อ0879528897 บอล อุดร ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ลูกหลานหลวงปู่ฝั่น [ 22:13 3/3/2555 113.53.109.110 ]
มีเหรียญรุ่น 9 อยู่ที่พรรณา สนใจติดต่อ 0800056460

ความคิดเห็นจากคุณ : surachat_it@hotmail.com [ 22:16 29/2/2555 223.205.162.148 ]
อยากถามว่าเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่น7 มีเนื้อเงินลงยาใหม

ความคิดเห็นจากคุณ : uop3131@hotmail.com [ 12:29 22/2/2555 223.206.223.241 ]
ขอให้ขอ้มูยของหลวงปู่ให้ศึกษาหนอ่ยครับอยากให้เขาศึกษาแต่ไม่ยอมเปิดใจให้เขารู้ดว้ยจะให้อยากรู้ได้ยังไ

ความคิดเห็นจากคุณ : lovelelovele@hotmail.com [ 11:45 18/2/2555 61.91.100.98 ]
.ใครสนใจพระกริ่งอาจาโร 0883427386

ความคิดเห็นจากคุณ : ปอ้มขอนแก่น-0804030773 [ 17:15 25/1/2555 49.48.122.228 ]
ผมมีหลวงปู่ฝั้นรุ่นแจกกรรมการหลังยันมี-มิมิติยันเต็มเนื้อทองแดงผสมมิตินาดบาง-บนและล้างสนใจติดต่อปอ้ม

ความคิดเห็นจากคุณ : ภูมิใจ [ 14:20 22/1/2555 58.9.213.149 ]
กระผม มี อาจาร์ฝั้น สภาพสวย รุ่น 4 ศิษย์ทอ . สร้าง ถวาย ก.ท.ม. ราษบูรณะ สนใจติดต่อมา 0846635584

ความคิดเห็นจากคุณ : lovelelovele@hotmail.com [ 15:57 18/1/2555 61.91.100.98 ]
ผมมีพระกริ่งอาจาโรให้บูชาครับ ราคา 12000 และพระสมเด็จวัดระฆัง ราคา 1700000 บาท สนใจ 0883427386

ความคิดเห็นจากคุณ : lovelelovele@hotmail.com [ 9:33 18/1/2555 61.91.100.98 ]
ผมมีพระกริ่งอาจาโรให้บูชา และสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ราคาสมเด็จ 1700000 บาท ติดต่อ 0883427386

ความคิดเห็นจากคุณ : lovelelovele@hotmail.com [ 14:45 13/1/2555 61.91.100.98 ]
ผมมีพระสมเด็จวัดระฆังให้บูชา และพระกริ่งอาจารย์ฝั่น อาจาโร มีโค๊ตใต้ฐานด้วยครับ 0883427386

ความคิดเห็นจากคุณ : lovelelovele@hotmail.com [ 9:22 11/1/2555 61.91.100.98 ]
ผมต้องการปล่อยพระสมเด็จวัดระฆังให้บูชา ขอดูภาพทางเมลย์ได้ครับ โทร 0884327386

ความคิดเห็นจากคุณ : lovelelovele@hotmail.com [ 8:58 11/1/2555 61.91.100.98 ]
ผมมีพระสมเด็จวัดระฆัง และพระกริ่งอาจาโร ใครสนใจโทรถามราคาได้ที่ 0884327386 และขอดูภาพทางmailได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นรากร อมรพิบูลย์ [ 19:30 6/1/2555 58.9.98.220 ]
ให้เช่าเหรียญอาร์มเนื้อเงินลงยาสีนำเงิน ราคา25000 ติดต่อนรากร0859646413

ความคิดเห็นจากคุณ : man.u_m2516@hotmail.com [ 17:54 4/1/2555 110.168.13.241 ]
ผมมีอาจารยฝั้นรุ่น2 น้ำกลวงผู้ใดสนใจ 0894548355 ตลอด 24 ชม.

ความคิดเห็นจากคุณ : lnwfox007@hotmail.co.th [ 19:8 14/12/2554 125.26.181.177 ]
ผมมีพระสมเด็จสามชั้น ของอาจารย์ฝั้น สนสอบถามข้อมูลติดต่อ 086-0692743

ความคิดเห็นจากคุณ : ปอ้มขอ นแก่น [ 15:53 9/12/2554 223.206.17.150 ]
มีปากน้ำรุ่นแรกเคือบแลก สภาพดี สนใจติดต่อ 0868536651และไม่เคือบแลกเปิด190000บาทเพราะลุกตอ้งการใช้เงิ

ความคิดเห็นจากคุณ : tidnu@hotmail.com [ 10:31 6/12/2554 103.1.164.9 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่มั่น 2 เหรียญเหรียญอุดมสมพรและเหรียญ วัดสักกะวัน สภาพสวยปล่อยถูกๆสนใจเมลมาด่วนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thawatchai2ipd@hotmail.co.th [ 21:59 27/11/2554 61.7.180.162 ]
มีเหรียญอาจารย์ฝั้น รุ่น 21 เนื้อทองแดงจารหลังเต็ม 5,000 บาท 0868640790 จากสกลนครเหรียญเงินไปแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : kiktmm_2532@hotmail.com [ 21:55 23/11/2554 183.88.50.101 ]
ให้เช่าพระ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลีใน แล้วก็พระสมัยลบบุรีอีกองค์สวยทุกองค์ สนใจ 0880676922 และมีเหรียณพระอาจารย์ ฝั้นอีกสององค์

ความคิดเห็นจากคุณ : tonpowerbatter@hotmail.com [ 15:51 20/11/2554 58.11.197.103 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั้นรุ่นแรกวัดป่าถ้ำขาม 2507 ศิษย์ ทอ. สร้างถวายมี 1 เหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : mkmk-kmkm1 [ 15:1 18/11/2554 223.204.155.15 ]
รุ่นแรกเนื้อทองแดง(นำตาลเข้ม)อักษรอ่านออกแต่ไม่คมกริบน่าจะแท้ สนใจ 089 8878135

ความคิดเห็นจากคุณ : wut_kung2550@hotmail.com [ 13:14 4/11/2554 206.53.148.240 ]
มีเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่นสี่เนื้อทองแดงรมดำ ทอ.สร้างถวาย ปี08 สนไจติดต่อ 080-566-3178 วุฒิ

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 2:11 23/10/2554 125.27.196.14 ]
ผมมีหลายรุ่น ท่านใดสนใจโทรถาม 089 0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : popzaa555@hotmail.com [ 12:37 22/10/2554 110.171.31.77 ]
รุ่นแรกครับ ได้มาพระอาจารย์ของผมเอง ท่านได้มากับมือของท่างเองเลยตรับ 0843041258 อัลปาก้า แท้ 100 %

ความคิดเห็นจากคุณ : a1978.t5@hotmail.com [ 11:8 22/10/2554 202.28.35.252 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้น รุ่น 9 งามเอก เนื้ออัลปาก้า สนใจ 087-2319539 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jimmy_meemii@hotmail.com [ 4:6 13/10/2554 58.9.45.77 ]
ผมมี รุ่นสี่ 2508 ทองแดงรมดำ สภาพดี 95% สนใจติดต่อ 0839198299

ความคิดเห็นจากคุณ : วุฒ [ 14:34 1/10/2554 180.183.117.183 ]
หลวงพ่อฟั้น 2513 อุดมสมพร ของเก่าตกทอดสนใจบูชา 0818799816 เเละหลวงพ่อปานไก่หางพวงรับประกัน เเท้100%

ความคิดเห็นจากคุณ : nuye273@hotmail.com [ 13:50 27/9/2554 118.174.123.133 ]
มีเหร๊ยญพระอาจารย์ฝั้นครับ..รุ้น..ร่มโพธิ์ทองแท้100%ให้บูชาในราคา 9000บาท สนใจโทร0804926070คุณทิวา

ความคิดเห็นจากคุณ : nuye273@hotmail.c0m [ 13:47 27/9/2554 118.174.123.133 ]
มีเหรียญ.พระอาจารย์ฝั้นครับ..รุ้นร่มโพธิ์ทองแท้100%ครับให้บูชาที่ราคา9000สนใจโทร..0804926070

ความคิดเห็นจากคุณ : kaewkangdong@hotmail.com [ 0:0 26/9/2554 82.138.191.183 ]
รบกวนคุณ : นาท [ 16:34 17/9/2554 49.48.148.79 ] ส่งรูปมาให้ดูได้เปล่าจะ ( มีปี2507 คนสกล )

ความคิดเห็นจากคุณ : tuskanrai@hotmail.com [ 23:58 22/9/2554 58.9.218.158 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่น2พิมพ์น้ำกลวงแท้100%ใครสนใจติดต่อได้0878069690 ทัสคับ อย

ความคิดเห็นจากคุณ : punya_2550@hotmail.com [ 14:22 22/9/2554 125.26.119.167 ]
ผมมีเหรียญรุ่นแรก ทอ สร้างถวาย สวยมากคับ สนใจติดต่อ 0844319800

ความคิดเห็นจากคุณ : สมชาย [ 10:26 18/9/2554 58.8.122.85 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่น 2 ขาย 40,000 ครับ 0874846568

ความคิดเห็นจากคุณ : นาท [ 16:34 17/9/2554 49.48.148.79 ]
มีเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่น2507 เนื้อแดงรมดำราคา 500,000 บาท สนใจติดต่อ0899404720

ความคิดเห็นจากคุณ : tuskanrai@hotmail.com [ 3:0 16/9/2554 203.144.144.162 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่น2พิมพ์น้ำกลวงแท้100%ผ่านการตรวจสอบจากโต๊ะเซียนมาแล้วสนใจ0878069690ดุสิต กทม.

ความคิดเห็นจากคุณ : sh.k_15@hotmail.com [ 10:47 14/9/2554 115.87.150.249 ]
ให้เช่าพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 4 โทรมาคุยกันก่อนได้ครับ 084-7578141 กทม.

ความคิดเห็นจากคุณ : นาท [ 9:45 9/9/2554 223.204.9.177 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์ฝั้นปี2507 เนื้อแดงรมดำแท้ครับ สนใจติดต่อ 0899404720

ความคิดเห็นจากคุณ : saleeart2@hotmail.com [ 11:56 5/9/2554 223.206.129.63 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์ฝั้นปี2507 เนื้อแดงรมควันแท้ร้อยเปอร์เซนต์สนใจติดต่อที่เบอร์0899404720

ความคิดเห็นจากคุณ : บอย tussanai_tgl@hotmail.com [ 13:58 30/8/2554 118.173.252.101 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นให้เช่าบูชาครับ 50,000 ต้นๆ รุ่น 2 ครับสนใจโทร 081-4319737

ความคิดเห็นจากคุณ : บอย tussanai_tgl@hotmail.com [ 13:58 30/8/2554 118.173.252.101 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นให้เช่าบูชาครับ 50,000 ต้นๆ รุ่น 2 ครับสนใจโทร 081-4319737

ความคิดเห็นจากคุณ : santi-mickey@hotmail.com [ 14:45 22/8/2554 223.204.11.67 ]
ผมมีหลวงปู่ตื้อพ.ศ16 ต๊อกโคตด้วย อยากแรกกับอาจารย์ ใครสนใจติดต่อสอบถาม 0827362811 มิกกี้ สกกลนคร

ความคิดเห็นจากคุณ : tor-ja-narak@hotmail.com [ 15:14 19/8/2554 113.53.230.178 ]
เหรียญ อ.ฝั้นรุ่น 7 ทองแดงรมดำ ให้บูชา 24,000 บาท ดูพระได้ที่ อุดร บึงกาฬ 086-2362326 ต่ออุดร

ความคิดเห็นจากคุณ : SANYASO_101@HOTMAIL.COM [ 17:6 18/8/2554 113.53.202.134 ]
ต้องการปล่อยเหรียญระฆัง5จุดเนื้อทองแดง20000ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : n.i_airservice@hotmail.co.th [ 20:28 12/8/2554 223.206.166.23 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์รุ่น5ครับ นเรศ 0871986457

ความคิดเห็นจากคุณ : ีulairut_21@hotmail.com [ 11:19 4/8/2554 202.91.18.170 ]
อยู่สกลค่ะมีรุ่นสองโบสว์น้ำ ทอ สร้างถวาย มีพี่ดูแล้วบอกว่าประมาณ ห้าแสนกว่าจะปล่อยไหม๊ 0801882508

ความคิดเห็นจากคุณ : พิเชษ [ 11:34 1/8/2554 113.53.204.21 ]
ต้องการป่ลอยเหรียญระฆังอาจารย์ฝั้นรุ่น14 สนใจโทร084-6848577 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : pn_cs@hotmail.com [ 22:51 27/7/2554 14.207.205.126 ]
เหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่น9เนื้อทองฝาบาตรราคา19999เซียนดูหลายท่านแล้วแท้ 100 % ติดต่อ นุ 0871052061

ความคิดเห็นจากคุณ : Hengtoon@hotmail.com [ 12:9 26/7/2554 223.205.128.254 ]
มีเหรียญรุ่นแรกปี07เนื้ออัลปาก้า ต้องการปล่อย500000 สนใจติดต่อ 0868530207

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ๊กซ์ของจิงไม่ได้กินกระทิงแดง [ 18:37 22/7/2554 124.122.8.15 ]
ของปลอมหมดทุกเหรียญมีไม่กี่องค์หรอกของแต่ละรุ่นที่แท้ของจิงตัวหนังสือจะไม่คมและไม่ใหญ่จะไม่ใหม่หรอกครับอยากเตือนไว้ไม่ได้ฝอยแต่มันจิงนี้หว่า

ความคิดเห็นจากคุณ : m888999@hotmail.com [ 14:44 22/7/2554 115.87.12.207 ]
รับเช่าเหรียญพระอาจารย์ฝั้น ทุกรุ่น สนใจติดต่อ.เอ็ม บางนา โทร.081-670-9621

ความคิดเห็นจากคุณ : yaztony@hotmail.com [ 10:22 20/7/2554 125.25.181.17 ]
เหรียญอาจารย์ฝั้น รุ่นสอง 07 น้ำกลวง ขอบเต็มแท้แน่นอน ติดต่อ 087-111-7759

ความคิดเห็นจากคุณ : fern271226@hotmail.com [ 22:17 4/7/2554 110.164.160.10 ]
บอยหัวหิน ผมมีอ.ฝั่นรุ่น2น้ำกรวงเนื้อทองแดง สภาพสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : นพดล อิงคเวทย์เภสัช [ 20:5 28/6/2554 58.9.155.34 ]
ให้เช่าเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่น9เนื้อทองฝาบาตรราคา15000ติดต่อนพดล 086-6056338

ความคิดเห็นจากคุณ : นพดล อิงคเวทย์เภสัช [ 19:56 28/6/2554 58.9.155.34 ]
ให้เช่าเหรียญกฐินปื15เนื้อเงินราคา8000ติดต่อนพดล 086-6056338

ความคิดเห็นจากคุณ : กรต ปัฐวิกรณ์ [ 23:0 26/6/2554 110.171.29.135 ]
ผมมีเหรียญรุ่น2ศิษย์ทอ.สร้างถวายสนใจโทร 081-2693915เปิดราคาไม่แพง แท้แน่นอน100%

ความคิดเห็นจากคุณ : ninja_pigcat@hotmail.com [ 21:6 26/6/2554 110.169.200.62 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นแรก 2507 เนื้ออัลปาก้า ดูของได้ครับใครสนใจโทรมา 086-8937699 ไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : พล [ 15:19 22/6/2554 58.9.146.76 ]
ผมปล่อยเหรียญรุ่น 9 เนื้อกะหลั่ยเงิน แท้ 8000 สนใจติดต่อ 0869794355

ความคิดเห็นจากคุณ : somkit_555@hotmail.com [ 10:45 21/6/2554 49.230.82.157 ]
ผมมีรุ่น2คัฟ ต้องการปล่อยสนใจโทรมาได้คฟ ผมเป็นคน อ. พังโคนโดยกำเนิด

ความคิดเห็นจากคุณ : cha@fhvg.com [ 15:8 19/6/2554 49.229.133.107 ]
ผมกัอมีรุ่น 2 3 4 9 งามเอก สภาพ 100% สนใจ 080 7447115

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัชชัย [ 12:32 19/6/2554 58.8.85.224 ]
ผมมีเหรียญรุ่น๙ครับต้องการปล่อยราคาคุยกันได้0872779822

ความคิดเห็นจากคุณ : richas_1241@hotmail.com [ 13:31 18/6/2554 58.11.160.14 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั่นรุ่นแรกปี๒๕๐๗ วัดถ้ำขาม สวยสภาพใช้งานให้บูชาราคากันเองครับ 089 7924352

ความคิดเห็นจากคุณ : คนสกล [ 18:17 9/6/2554 49.48.151.186 ]
รุ่น 9 เนื้อกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดงผิวไพสวยเดิมๆหายากสุดๆ บูชา 35000 สนใจติดต่อ 084-4395606

ความคิดเห็นจากคุณ : atcha118@hotmail.com [ 13:55 7/6/2554 14.207.205.13 ]
ผมมีอ.ฝั้นรุ่น2รมดำครับ สวยมากสภาพแชมป์ สนใจเมล์มาคุยเลยครับ.

ความคิดเห็นจากคุณ : srinakorn45@hotmail.com [ 15:53 5/6/2554 202.80.239.130 ]
มีเหรียญรุ่นแรก2507 เนื้ออัลปาก้า 0843339420

ความคิดเห็นจากคุณ : nanthiphat@hotmail.com [ 10:40 4/6/2554 49.229.197.89 ]
ผมมีพระกริ่งอาจารย์ฝั่นตอกโค๊ดฐาน๗๓๙สภาพสวยสนใจโทร0847621266เปิดที่ 5,000 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นาย วิทยาธร แช่มชื่น [ 12:9 2/6/2554 203.146.128.111 ]
เหรียญพระอาจารย์ฝั้นรุ่น9 เนื้ออัลปาก้า (งามเอก) แท้สภาพดีๆต่อลองได้ 60,000 บาท 085-8000-581

ความคิดเห็นจากคุณ : 279พระเครื่อง [ 21:21 1/6/2554 182.52.185.148 ]
รับเช่า-ให้เช่า-รับจัดหา เหรียญและวัตถุมงคล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 0866393708

ความคิดเห็นจากคุณ : KANG.COM [ 13:25 31/5/2554 183.89.196.77 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั้นรุ่นสองปี2505อยากทราบว่าราคาเท่าใหร่ครับ 0843285799

ความคิดเห็นจากคุณ : kiattisak8989@hotmail.com [ 14:38 13/5/2554 125.26.197.224 ]
รุ่น2 และรุ่น4 เนื้อทองแดง 15000 บาท ต้า 0872214949

ความคิดเห็นจากคุณ : kiattisak8989@hotmail.com [ 14:34 13/5/2554 125.26.197.224 ]
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 2 และรุ่น 4 เนื้อทองแดง ทั้งสองเหรียญราคา 15000 บาท -ต้า 0872214949

ความคิดเห็นจากคุณ : soi3pasa@hotmai.com [ 17:56 10/5/2554 223.204.62.204 ]
หลวงปู่ฝั้นรุ่น2กับ9ให้เช่ารุ่น2ปล่อยที่250,000- รุ่น9ปล่อยที่25,000- สนใจโทร 085-0060061 0872699296

ความคิดเห็นจากคุณ : ballza_2530@hotmail.com [ 22:57 7/5/2554 180.180.170.111 ]
ผมมีเหรียญ พระอาจารย์ฝั้น เหรียญรุ่นเก้า(งามเอก) เนื้อฝาบาตรปี2513ต้องการปล่อยให้เช่าบูชา0879528897

ความคิดเห็นจากคุณ : arm_new777@hotmail.com [ 3:39 1/5/2554 124.121.184.12 ]
ด่วน มีเหรียญ รุ่น4 2508 ทอ สร้าง ขาย ราครคุยได้ 0826722394

ความคิดเห็นจากคุณ : arm_new777@hotmail.com [ 3:37 1/5/2554 124.121.184.12 ]
มีพระอาจารย์ฝั้นรุ่นที่4ทอ2508 ขายด่วยคุยได้ โทร0826722394

ความคิดเห็นจากคุณ : eiqsang_bb@windowslive.com [ 9:35 27/4/2554 49.48.161.86 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ฝั่นรุ่น2 ทอ.สร้างถวาย ไครสนจัยคุยได้ 0854218124 ผึ่งได้มาจากยายที่จังหวัด สกลนคร

ความคิดเห็นจากคุณ : cocoa1978@hotmail.co.th [ 8:47 24/4/2554 125.25.35.162 ]
มีรุ่น 2 น้ำกลวงราคาเบาๆ ดูพระได้ตลอด ที่ปากเกร็ด จากคนสกล 0807981345

ความคิดเห็นจากคุณ : Jakkrapong .chanantho@gmail.co [ 13:7 23/4/2554 118.173.21.226 ]
มีเหรียญ รุ่น 2 โบสถ์นํากลวง 2507 สองเหรียญสภาพเก่าเก็บราคา 40.000-50.000 บาท.สนใจ 08-98730716 มีรุ่

ความคิดเห็นจากคุณ : anothai.pu@mcot.net [ 14:15 22/4/2554 61.19.226.253 ]
ตอนเด็กๆประถมไปกราบท่านบ่อยเพราะแม่เป็นครู จะพานร.และชาวบ้านขึ้นไปพัฒนาวัดถ้ำขามก่อนวันจะมีงานทุกครั

ความคิดเห็นจากคุณ : anothai.pu@mcot.net [ 14:13 22/4/2554 61.19.226.253 ]
ตอนเด็กๆประถมไปกราบท่านบ่อยเพราะแม่เป็นครู จะพานร.และชาวบ้านขึ้นไปพัฒนาวัดถ้ำขามก่อนวันจะมีงานทุกครั้ง ท่านจะเรียกเราไอ้อ้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : ranger501@windowslive.com [ 13:56 18/4/2554 118.173.243.77 ]
ของพ่อผมมีอยู่เหรียญหนึ่ง เห็นมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหน ในเหรียญก็ไม่ได้บอกรุ่น และพ.ศ. ไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : cat00783@hotmail.com [ 19:8 10/4/2554 101.109.72.173 ]
มีรุ่นสองคะแต่ดูไม่เป็นว่าเนี้ออะไรเอามาให้แฟนแขวนคนเล่นพระมาเจอบอกให้40000คะ0879543096

ความคิดเห็นจากคุณ : kpp1987@hotmail.com [ 12:26 9/4/2554 180.183.69.112 ]
รับซื้อเหรียญพระอาจารย์ฝั้น ทุกรุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : ump capital [ 10:48 9/4/2554 49.49.118.188 ]
ผมมี เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 5 พศ 2509 เนื้อทองเเดงรมดำ สนใจติดต่อพูดคุยดูภาพได้ที 081-3608895

ความคิดเห็นจากคุณ : arpokum@hotmai.com [ 13:48 30/3/2554 58.10.125.93 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อปี 07 ครับ มีกรอบด้วย เก่ามาก หายากครับ....สนใจโทร 080-910-5019 คุณเฮงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pa_series@hotmail.com [ 19:43 28/3/2554 183.89.50.229 ]
ผมมีพระบูชารูปเหมือนท่าน คุณป้าได้รับจากมือท่าน รับรองแท้ครับมีความจำเป็นปล่อยครับ0817707646ด่วนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ธนวุฒิ [ 9:17 26/3/2554 183.89.50.229 ]
ท่านใดต้องการพระบูชา พระบูชาอาจารย์ฝั้น รุ่นฐานภูเขา ได้รับจากมือท่าน ของจริงสนใจติดต่อ 0817707646

ความคิดเห็นจากคุณ : Singgen@hotmail.com [ 18:53 12/3/2554 110.49.234.125 ]
ผมมีรุ่น2ปี2507สนใจดูได้อ.ศรีสงครามจ.นครพนมโทร0806224476

ความคิดเห็นจากคุณ : psaenjumsarn@gmail.com [ 9:41 7/3/2554 182.53.193.228 ]
ผมมีรุ่นแรกเนื้อทองแดงผ่านการใช้มาบ้าง สนใจส่งเมลมาจะส่งรูปไปให้ดู

ความคิดเห็นจากคุณ : ืnata_pola@hotmail.com [ 10:57 4/3/2554 58.10.61.14 ]
ปี 40 สวยมากๆ ให เช่า 3,000 บาท โทร 0860668668 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : ballsteet@windowslive.com [ 0:38 1/3/2554 210.5.172.162 ]
ผมมีอาจารย์ฝั้นรุ่นแรกของแท้ ปล่อย120000

ความคิดเห็นจากคุณ : hpp08058@hotmail.com [ 14:39 26/2/2554 223.205.14.119 ]
ผมมีเหรีญอาจารฝันรุ้นเเรก ปี2507

ความคิดเห็นจากคุณ : พิทักษ์ city.boy99@hotmail.com [ 21:59 7/2/2554 180.183.241.238 ]
**ปู่ผมมีเหรียญ หลวงปู่ฝั้นรุ่นแรก ทั้งเนื้ออัลปากา และเนื้อทองแดงเลยครับ สวยระดับแชมป์ 084-7977755

ความคิดเห็นจากคุณ : ศราวุธ beersab_poysa@hotmail [ 18:17 7/2/2554 182.53.158.239 ]
ไห้บูชาเหรียญหลวงปู่ฝั้น รุ่น 9 เนื้อ อัลปาก้า 30,000 โทร 089-4603410 ดูรูปได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : gbow2528@hotmail.com [ 14:58 4/2/2554 110.164.246.8 ]
มีเหรียญพระอาจารย์ฝั้น ปี 07 สนใจติดต่อ 0860810391

ความคิดเห็นจากคุณ : auttapon@live.com [ 10:47 2/2/2554 203.150.245.183 ]
ผมมีหลวงปู่ฝั้น รุ่นแรก ปี 2507 วัดถ้ำขาม สนใจติดต่อ 0845320220

ความคิดเห็นจากคุณ : kiattisak8989@hotmail.com [ 9:51 18/1/2554 113.53.94.90 ]
เหรียญรุ่น 4 ปี 2508 วัดป่าภูธรพิทักษ์ ศิษย์ ทอ. สร้างถวาย สภาพ 90% ราคากันเอง 0872214949

ความคิดเห็นจากคุณ : วิชัย ปิ่นเกล้า [ 0:53 16/1/2554 58.9.248.188 ]
ให้เช่าเหรียญอาร์มปี15อาจารย์ฝั้นทองดงราคา6500ติดต่อ วิชัย 082-6366631

ความคิดเห็นจากคุณ : วิชัย ปิ่นเกล้า [ 0:51 16/1/2554 58.9.248.188 ]
ให้เช่าเหรียญอาจารย์ฝั้น กฐิน ทอ.เนื้อเงินปี15ราคา5000 ติดต่อ วิชัย 082-6366631

ความคิดเห็นจากคุณ : วิชัย ปิ่นเกล้า [ 0:49 16/1/2554 58.9.248.188 ]
ให้เช่าเหรียญอาร์มเนื้อเงินลงยาสีนำ้เงินราคา15000ติดต่อ วิชัย 082-6366631

ความคิดเห็นจากคุณ : nanato73@hotmail.com [ 0:23 9/1/2554 223.205.232.9 ]
ผมมีเหรียญหลวงปูฝั่นรุ่น4ของแท้ครับจากสกลนครครับมีคนต้องการอยู่ครับ45000.รับประกันครับของแท้แน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : choompupch@hotmail.com [ 13:41 4/1/2554 222.123.216.71 ]
มีเหรียญหลวงปู้ฝั่นรุ่น4 2508วัดป่าภูธรพิทักษ์ ศิษย์ ท.อ.สร้างถวาย อยากทราบประวัติตอบทีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : จอห์น-สกลนคร [ 20:40 16/12/2553 110.164.167.200 ]
อยากขายปู่มั้นเนื้อว่าน108บูรพาจารย์ปี2516#0870919585

ความคิดเห็นจากคุณ : werapun108@hotmail.co.th [ 15:30 10/12/2553 180.180.32.6 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั่นรุ่นแรกเนื้อทองแดงต้องการปล่อยให้บูชาราคาคุยกันได้ใครสนใจ0881144607 วีรพันธ์

ความคิดเห็นจากคุณ : werapun108@hotmail.co.th [ 15:22 10/12/2553 180.180.32.6 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ฝั่นรุนแรกแเ นื้อทองแดงแท้100%สนใจคุยกันได้ 0881144607 วีรพันธ์

ความคิดเห็นจากคุณ : predada@hotmail.com [ 14:49 10/12/2553 125.26.247.159 ]
หลวงปู่ฝั้นรุ่กแรก เนื้ออาปาก้า มีตำนิ ยิ้งหย่า S ตรงหูเหรียญ ทุกท่านทราบดี 0879451028

ความคิดเห็นจากคุณ : กาสิน [ 21:5 9/12/2553 58.10.170.51 ]
หลายคนบอกรับกับมือแต่อายุยังไม่ถึง 30 เลยยย

ความคิดเห็นจากคุณ : blueimmage@hotmail.com [ 13:55 9/12/2553 182.52.201.3 ]
เหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นแรก ชนะเลิศการประกวด ต้องการปล่อย 2000000 บาทครับ สวยมาก ๆ โทร. 0866787932

ความคิดเห็นจากคุณ : blueimmage@hotmail.com [ 13:49 9/12/2553 182.52.201.3 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นแรก เนื้อทองแดง ผ่านการประกวดได้รับรางวัลที่ 1 ขอปล่อยที่ 2 ล้าน 0866787932

ความคิดเห็นจากคุณ : narumol_2517@hotmail.com [ 21:35 7/12/2553 124.122.105.14 ]
เราก็มีหลงปูฝั้น และราคาเท่าไหร่หล่ะแจ้งให้ทราบด้วยรอคำตอบอยู่

ความคิดเห็นจากคุณ : noi152504@gmail.com [ 9:50 19/11/2553 125.26.215.47 ]
รุ่นแรก 2507ทองแดง มีองค์เดียวราคา 800,009บาท ตอ่รองได้ดูพระได้ตลอดเวลา 0847865071

ความคิดเห็นจากคุณ : noi152504@gmail.com [ 13:54 18/11/2553 125.26.220.195 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นแรก 2507 ทองแดง 1 องค์ แท้ สนใจสอบถาม 0847865071 ด.ต.ธงชัยฯ ดูเหรียญได้ตลอดเว

ความคิดเห็นจากคุณ : jib_beer@hotmail.com [ 9:17 12/11/2553 119.42.94.215 ]
มีพระกริ่งรูปเหมือนอาจารย์ฝั้น อยากทราบราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : chat_chai007@hotmail.com [ 10:55 11/11/2553 125.26.130.104 ]
มีเหรียญหลวงปู่ร่นเก้าคับ แท้ๆ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : popzaa555@hotmail.com [ 12:18 9/11/2553 182.232.45.114 ]
มีรุ้นสองน้ำกลวงรมดำ 1 เหรียญ 100,000 แท้ 100 % รุ้นสี่ทองแดงและรมดำอย่างละ 1 เหรียญ ๆ ละ 50,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : yuth1578@hotmail.com [ 0:11 9/11/2553 1.46.65.64 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั่น รุ่นสี่ 2508 สภาพยังไม่ผ่านการใช้100% อยากทราบราคาครับ 086-3443056

ความคิดเห็นจากคุณ : wee_45@hotmail.com [ 10:59 4/11/2553 124.157.144.69 ]
ผมอยู่แถว วัดอาจารย์ฝั่น อาจาโร มีพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร รุ่นสองศิษย์ ทอ.ส้ราง ปี 2507 0827404002

ความคิดเห็นจากคุณ : teang2512@hotmail.com [ 14:9 3/11/2553 118.173.244.127 ]
มีเหรียญหนึ่ง ของบรรพบุรุษ เหมือนรุ่น 9 ครับ สอบถาม 080-7436049

ความคิดเห็นจากคุณ : teang2512@hotmail.com [ 14:6 3/11/2553 118.173.244.127 ]
ผมมีเหรียญรุ่น คล้ายๆรุ่นเก้างามเอกเหมือนกัน แต่เพื่อนบอกไม่ใช่ มีสึกนิดเพราะใช้มาแล้วครับ โทร.

ความคิดเห็นจากคุณ : Jakkrapong .chanantho@gmail.co [ 17:7 1/11/2553 182.52.55.243 ]
มีเหรียญ รุ่น 2 โบสถ์นํากลวง 2507 สองเหรียญสภาพเก่าเก็บราคา 40.000-50.000 บาท.สนใจ 08-98730716

ความคิดเห็นจากคุณ : Jakkrapong .chanantho@gmail.co [ 16:56 1/11/2553 182.52.55.243 ]
มีพระกรุนาดูน/ นาคปรกกลาง/ ใหญ่/ นั่งเมือง/ แผงตัดเก้า.....พระแท้จากญาติ- อ.นาดูน จ.มหาสารคาม.สนใจ08

ความคิดเห็นจากคุณ : kitte23500_3za@hotmail.com [ 17:9 30/10/2553 124.121.215.112 ]
รู่น3 ปี2508 เนื้อทองเหลือง ราคาเท่าไรหรอ

ความคิดเห็นจากคุณ : poom_bsru@hotmail [ 11:10 21/10/2553 183.89.86.178 ]
ผมอยู่สกลคับมีรุ่น4มีเหรียญเดียวเป็นของตกทอดมารับรองของแท้ 0875593775 ต้องสนใจจริงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : songpol_2519@hotmail.com [ 22:5 18/10/2553 1.47.54.203 ]
เล่นพระไม่ค่อยเก่ง แต่อยากให้บูชา ปี07 400000 รับกะมือ

ความคิดเห็นจากคุณ : pata.pol@hotmail.com [ 21:3 17/10/2553 180.210.216.74 ]
ผมมีเหรียญอาจาร์ฝั้น รุ่น 9 งามเอก เนื้อทองแดงรมดำ สภาพสวยครับ สนใจติดต่อ 0895222163 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noonut-69hotmali.com [ 20:50 16/10/2553 118.174.82.227 ]
เหรียญพระอาจารย์ฝันรุ่นเก้างามเอกสวย 089-0300890

ความคิดเห็นจากคุณ : cia_panu@hotmail.com [ 19:5 15/10/2553 118.172.208.92 ]
ผมมีพระเหลียนของอาจารย์ผัน ปี 2519รุ่นโพร์ทอง แต่มันไม่เป็นเหลียมไครช้วยบอกทีว่าเปงของแท้หรือแปล่า

ความคิดเห็นจากคุณ : khomkrich_khom@hotmail.com [ 14:33 15/10/2553 119.31.4.170 ]
ผมมีเหรียญพระอาจายร์ฝั้นรุ่น 2 ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : รัก-สกลนคร [ 18:2 14/10/2553 110.49.193.85 ]
เหรียญพระอาจารย์ฝั่นรุ่นแรกเนื้อทองแดงสร้างกี่เหรียญคะ ใครรู้ช่วยตอบด้วยค่ะ ราคาเช่าเท่าไหร่

ความคิดเห็นจากคุณ : sakura_0469@hotmail.com [ 12:32 14/10/2553 125.26.66.199 ]
เหรียญพระอาจารย์ฝั้นรุ่นแรกปี2507 เนื้ออัลปาก้า ต้องการปล่อยราคา1,500,000สนใจติดต่อ086-0030441

ความคิดเห็นจากคุณ : g_poonclub@hotmail.com [ 20:53 12/10/2553 110.49.72.215 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์ฝั้นรุ่น2 0890003593

ความคิดเห็นจากคุณ : supol_lo@hotmail.com [ 16:33 12/10/2553 61.90.65.108 ]
ผมมีผงหัวช้างสนใจ0813617657

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:12 11/10/2553 180.180.19.205 ]
ผมมีเหรียญท่านพ่อลี ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดธารเกษม สระบุรี 2523 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 22:9 11/10/2553 180.180.19.205 ]
ผมมีเหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นร่มโพธิ์ เหรียญเล็ก 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : lobster_2509@hotmail.com [ 21:53 10/10/2553 223.206.48.245 ]
น้าของดิฉันมีไม่จิ้มฟันและชานหมากของหลวงปู่ซึ่งยายรับมาจากมือหลวงปู่เมื่อท่านอยู่ที่โคราชค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : lobster_2509@hotmail.com [ 21:51 10/10/2553 223.206.48.245 ]
น้าของดิฉันมีไม่จิ้มฟันของหลวงปู่ซึ่งยายรับมาจากมือหลวงปู่เมื่อท่านอยู่ที่วัดจังหวัดนคราชสีมาและชาน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:10 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่าเหรียญระฆัง 5จุดปี 14 45000 บาท+ลพ เงิน ชี้ตา+ลพ พรหม ปั๊มเหมือน+ลพ ทบ ฝรั่ง 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : nuttakorn_09@hotmail.com [ 20:49 9/10/2553 182.232.229.154 ]
มีรูปหล่อหลวงปูฝั่น วันที่ 3 เมษายน 2515 รูปหล่อ 7 นิ้ว รูปนั้ง อยากทาบราคาคับ ติดต่อทางเมล

ความคิดเห็นจากคุณ : surin [ 14:30 3/10/2553 58.8.156.66 ]
มีเหรียญรุ่นแรก ทอ. เนื้ออัลป้า ๒๐๐๐๐๐๐ ติดต่อ ๐๘๖-๐๐๓๐-๔๔๑

ความคิดเห็นจากคุณ : นที nateepra@hotmail.com [ 1:12 3/10/2553 125.27.198.219 ]
ผมมีพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรกปี 2507 เนื้อเงิน ท่านใดสนใจ 089-0382753

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_intrue@com [ 22:4 2/10/2553 183.89.149.137 ]
ผมมีพระเหรียอาจาฝ้น 2507 สนใจติดต่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : MM_on15@hotmail.com [ 20:20 2/10/2553 114.128.132.107 ]
อยากทราย ว่ามีพระปรอท หลวงปู่ฝั้นใหมครับ ที่เคยได้ยินข่าวว่าท่านทำแจกลูกหลานในตอนที่ท่านเริ่มทำพระ

ความคิดเห็นจากคุณ : วัฒน์ [ 21:52 30/9/2553 125.25.238.64 ]
มีรุ่นแรกอยากปล่อย สนใจ โทร 0863699818

ความคิดเห็นจากคุณ : เบญจวรรณ [ 15:41 27/9/2553 119.42.73.144 ]
รุ่น4ราคาประมาณ50000-60000มั้ง

ความคิดเห็นจากคุณ : ladnok2522@gmail.com [ 9:44 26/9/2553 117.47.172.131 ]
มีเหรียญครบ ๗๕ ปี บ้างครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noknue@hotmail.com [ 11:4 23/9/2553 118.172.104.139 ]
ใครพอมีเหรียญพระอาจารย์ เกษม เขมโกหลังอัฐบริขาร ปี16 ออกทางอีสานช่วยโทรกลับ085-7239981

ความคิดเห็นจากคุณ : abcgmm@msn.com [ 19:40 15/9/2553 58.9.2.181 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นแรก เนื้อทองแดง ระดับแชมป์ทวีปเอเซียครับ สนใจ.0899435779

ความคิดเห็นจากคุณ : ร้านยิมสยาgooebola@hotmail.com [ 3:53 14/9/2553 124.120.4.113 ]
หัวใจตรปัต พระอาจารย์ ฝั่น สนใจหลังไมค์ 085-4979-673

ความคิดเห็นจากคุณ : chardchai_u@hotmail.com [ 8:10 12/9/2553 222.123.156.188 ]
ผมมีเหรียญพระอาจาย์ฝั้นรุ่นแรกศิษย์ ทอ.สร้างถวาย 1,000,000 เนื้อ ทองคำ 081-8585687

ความคิดเห็นจากคุณ : oic-zx@hotmail.com [ 21:33 11/9/2553 61.7.149.173 ]
เหรียญอาจารย์ฝั่น รุ่น 21 ทองคำครับ ต้องการปล่อยด่วน 0810669333 สุรินทร์

ความคิดเห็นจากคุณ : TUY_sri@yahoo.co.th [ 10:55 11/9/2553 125.27.16.199 ]
อยากรู้ครับว่าตอนนี้เหรียญรุ่น4ราคาเปิดที่เท่าไหร่ครับบอกหน่อยครับอยากรู้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : TUY_sri@yahoo.co.th [ 10:53 11/9/2553 125.27.16.199 ]
อยากรู้ครับว่าตอนนี้เหรียญรุ่น4ราคาเปิดที่เท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : lekcharee@hotmail.com [ 20:36 10/9/2553 61.19.88.4 ]
ตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วครับล้านก็ไม่ปล่อยตั้งแต่แขวนเหรียญท่านอะไรก็ดีเข้ามาในชีวิตครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : lekcharee@hotmail.com [ 20:34 10/9/2553 61.19.88.4 ]
ผมมีเหรียญแต่มั่นใจว่าแท้ไปใหนแคล้วคลาดตอนแรกจะปล่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : lekcharee@hotmail.com [ 20:33 10/9/2553 61.19.88.4 ]
ใช่ครับเซียนพระย่อมบอกว่าปลอมเพราะอยากเช่าราคาถูกใช่หรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pi-chit007@hotmil.com [ 13:9 8/9/2553 124.157.212.33 ]
มีรุ้น9อยู่องหนึ่งสนใจติดต่อ0874624526

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbyby_bear24@hotmail.com [ 1:25 2/9/2553 58.8.242.33 ]
มีหลวงปู่ฝั่นรุ่นเก้างามเอก แท้ มีผ้าสาระเศษจากหลวงปู่ให้มาด้วย อยากได้ 17000 สนใจติดต่อได้860928472

ความคิดเห็นจากคุณ : panudda_1002@hotmail.com [ 13:29 30/8/2553 125.27.24.83 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นสาม สวยมากค่ะ หมื่นกว่าๆ สนใจติดต่อค่ะ 0863914513 ส้มค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : panudda_1002@hotmail.com [ 13:27 30/8/2553 125.27.24.83 ]
มีเหรียญหลวงปู่ฝั้นรุ่นสามค่ะปี 2508 ราคา 10000 เนื้อทองแดงปนดำสวยมากเลยค่ะสนใจติดต่อได้0863914513

ความคิดเห็นจากคุณ : arinm@hotmail.co.th [ 16:12 25/8/2553 118.172.202.155 ]
ดิฉันมีเหรียน อ.ฝั้น ปี13 รุ่นเก้าฝาบาตร 1 เหรียน จะให้บูชา

ความคิดเห็นจากคุณ : phuntakun2010@hotmail.com [ 22:58 24/8/2553 110.49.193.23 ]
มีเหรียญรุ่น6,7,9สภาพสวยมากราคาคุยกันได้081-3841866

ความคิดเห็นจากคุณ : npigky@gmail.com [ 20:53 24/8/2553 125.26.249.78 ]
แขวนเดี่ยวได้ รอดตาย 2 ครั้งแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : นายประสบชัย ทะวงค์นา [ 23:31 17/6/2551 203.113.17.148 : 203.113.17.148 ]
ผมเป็นคนจังหวัดสกลนครผมเป็นส

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter