ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
 

หลวงปู่เหมือน นันทสร วัดนาวง(โรงหีบ)  ปทุมธานี

 หลวงปู่เหมือน วัดนาวง

ข้อมูลประวัติ

ประวัติย่อหลวงปู่เหมือน นนฺทสร เจ้าอาวาส วัดนาวง (โรงหีบ) องค์ที่ 2 ต.หลักหก อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี

นามเดิม เหมือน เนียมน้อย ชาตะวันพุธเดือน 11 ปีมะโรง พ.ศ.2423 บุตรนายเนียม นางพ่วง ภูมิลำเนา บ้านบางพัง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้เข้าบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระธรรมมนุสารี (สว่าง) วัดเทียนถวาย เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌายะ เจ้าอธิการเนตร วัดบางกฎีไทย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธัญญะเขตต์ เขมากร (หลวงพ่อช้าง) วัดเขียนเขตต์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ในสำนักพระ-ธรรมนุสารี วัดเทียนถวาย ผู้เป็นพระอุปัชฌายะ ได้ศึกษาเล่าเรียนในทางสมณกิจพอควรแก่กาลสมัยแล้ว ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่สำนักวัดโพธิ์ทองบน ได้อยู่แลช่วยเจ้าอาวาส(ท่านอาจารย์เล็ก) ปฏิบัติพระศาสนา และปฏิสังขรณ์อารามตลอดมา

ขณะนั้น ทางวัดนาวง (โรงหีบ) เจ้าอาวาส (พระอธิการชื่น) ได้มรณะภาพลง ขาดผู้ปกครองดูแลวัด พระธรรมานุสารี ผู้เป็นพระอุปัชฌายะได้เห็นอัธยาศัยอันดี ของท่าน (หลวงปู่เหมือน) จึงได้ส่งท่านให้ไปเป็นผู้ปกครองดูแลวัด ตั้งแต่ราวปี 2457 เป็นต้นมา

เมื่อท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ได้จัดการอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรและศิษย์ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาให้อยู่ในธรรมวินัยของแต่ละเพศ และได้ปฏิสังขรณ์ก่อสร้างกุฏิตลอดจนกระทั่งถนนหนทางภายในบริเวณวัดให้เป็นที่เจริญเรื่อยมา โดยความอุปถัมภ์ของ หลวง-นาวาเกนิกร (ซิวเม๋ง โปษยจินดา) ผู้เป็นเจ้าของจัดสร้างขึ้น อนึ่งวัดนี้เมื่อผู้เป็นเจ้าของสิ้นชีพไปแล้ว บุตรและธิดาก็ได้อุปถัมภ์เรื่อยมา แม้หลวงปู่เหมือนจะได้ปฏิสังขรณ์และก่อสร้างวัตถุสิ่งใดภายในวัด บุตรและธิดาของผู้เป็นเจ้าของก็ได้บริจาคทรัพย์ร่วมด้วยเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฎอยู่ทุกวันนี้ เป็นต้นว่า ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ถนนเทคอนกรีต และโรงเรียนประถมศึกษา สถานที่เหล่านี้สำเร็จขึ้นมาได้ก็เพราะว่า เกิดจากปัจจัยของหลวงปู่เหมือน และบุตร ธิดาของผู้เป็นเจ้าของตลอดกระทั่งศิษย์และท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายด้วย

อนึ่ง หลวงปู่เหมือน เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้ตั้งอยู่ในคุณธรรม มีเมตตา กรุณา เป็นนิจต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไปกอบด้วยท่านเป็นผู้มีวิชาทางไสยศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ ได้ใช้วิชานี้รักษาบุคคลทุกเพศวัยที่ป่วยเป็นไข้มาหาท่านๆก็รักษาให้ด้วยจิตเมตตาโดยสม่ำเสมอ ไม่มีอคติ แต่ชีวิตของท่าน ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป เพราะเป็นธรรมดาของสังขารย่อมตกอยู่ในไตรลักษณ ต่อมาท่านก็ได้ เริ่มอาพาธเรื่อยๆมาแม้จะมีแพทย์ปัจจุบันและแผนโบราณที่ดีก็ไม่ทำให้ท่านหายได้ ท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพลงในคืนวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2502 เวลา 23.30 น. ด้วยอาการอันสงบ ที่วัดนาวง ต.หลักหก อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี ท่านได้อยู่ในสมณเพศ 59 พรรษา รวมอายุของท่านได้ 80 ปี


สรุปประวัติโดยย่อ

เกิด                         วันพุธ  เดือน 11 ปีมะโรง  พ.ศ.2423  เป็นบุตรของ นายเนียม  นางน้อย  เนียมน้อย

                อุปสมบท               ปี 2443 ณ พัทธสีมาวัดเทียนถวาย

                มรณภาพ               วันที่ 7 ธันวาคม 2502

                รวมสิริอายุ            80 ปี 59 พรรษา

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                หลวงปู่เหมือน ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องแพทย์แผนโบราณ  และน้ำมนต์  จะมีเหรียญรูปไข่  ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นที่ระลึกจากการสร้างหอสวดมนต์        

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิยม

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี

เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัด เป็นศาลาแบบจตุรมุขยอดปรางค์ ประดิษฐานเสาหลักเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายก้านดอกบัวหลวงทำจากไม้ชัยพฤกษ์ และมีรูปหล่อพระนารายณ์สี่กรทรงเหนือหลังนกฮูกและพระวิษณุหล่อด้วยสัมฤทธิ์ ด้านหลังของมณฑปบรรจุพระยอดธงวัดไก่เตี้ย อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายประกอบด้วยเครื่องรางของขลังที่รวบรวมมาจากวัดต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี

ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรือนปั้นหยา ด้านหน้าก่อปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีลวดลายตกแต่งด้านหน้า ที่สวยงาม ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ

หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านกีฬา ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านดนตรี และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติ และผลงานอันล้ำค่า ของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30-16.00 น. ปิดวันจันทร์ โทร. 0 2986 5020-4 โทรสาร 0 2986 5023 เว็บไซต์ www.culture.go.th/supreme/main.php
ภายในบริเวณใกล้เคียงกับหออัครศิลปิน ยังมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก หอจดหมายเหตุแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

เป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตรแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางสินค้าการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร ครบวงจร เพื่อภาคการเกษตรกรรมไทย ยิ่งใหญ่ ทันสมัย ก้าวไกลไปสู่ความเป็นหนึ่ง บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ “ตลาดไท” ถูกออกแบบให้ยิ่งใหญ่กว้างขวาง และสะดวกสบาย แตกต่างจากตลาดกลางแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง ด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วน ตามประเภทของสินค้าที่หลากหลาย ทำให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่หลากหลายวันละกว่า 15,000ตัน จากเกษตรกรทั่วประเทศไทย โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็น อาคารส้ม เป็นตลาดผลไม้ส้มเขียวหวาน, อาคารผลไม้รวม เป็นตลาดที่ช่วยรองรับผลไม้รวมจากเกษตรกรทั่วประเทศ เช่น มะม่วง แคนตาลูป กระท้อน มะปราง น้อยหน้า ผรั่ง มะละกอ ละมุด พุทรา แตงไทย ส้มโอ ส้มเช้ง กล้วยหอม ชมพุ่ องุ่น มะขามเทศ ฯลฯ, ลานขายผลไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากในช่วงฤดูกาลผลไม้จะมีผลไม้แต่ละชนิดจำนวนมาก พื้นที่นี้เปิดให้เกษตรกรและผู้ซื้อมาซื้อขายกันโดยตรง, ตลาดไม้ดอกไม้ประดับและกิ่งพันธุ์ไม้ รวบรวมกลุ่มผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ และกิ่งพันธุ์ไม้จากแหล่งผลิตที่สำคัญ และรวบรวมกลุ่มผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเพาะปลูก, อาคารผัก, ตลาดสด ขายสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภทเช่น เนื้อ หมู เป็ด ไก่ ปลา อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ร้านขายของชำ ชั้น 2 มีสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป, ตลาดดอกไม้ มีร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายจำนวนมาก เช่น ดอกกุหลาบ กล้วยไม้ เยอรบีร่า ร้านจัดทำพวงหรีด ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ตลาดไท เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน กม.ที่ 42 เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0 2908 4490-2 www.taladthai.com

พิพิธภัณฑ์บัว

อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ในการดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรวบรวมพันธุ์บัว ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์เทศและพันธุ์ลูกผสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัว เพื่อศึกษาเรื่องการนำส่วนต่าง ๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการรวบรวมพันธุ์บัวต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ และพันธุ์ลูกผสม กว่า 100 สายพันธุ์ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ำ อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลนี บัวกระด้ง ฯลฯ รวมทั้งบัวที่ชื่อว่า "มังคลอุบล " ที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกา เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0 2549 3043 - 5 โทรสาร 0 2549 349, 0 2577 2357


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานีตั้งอยู่ในเนื้อที่ 62 ไร่ ณ ตำบลรังสิต ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี ระหว่างคลอง 5 และคลอง 6 เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายกเข้าไป 4 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย 35,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น ห้องนิทรรศการถาวร ห้องท้องฟ้าจำลอง ห้องประชุมสัมมนาห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

นิทรรศการภายในอาคาร เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่น นิทรรศการ ประทีปแห่งแผ่นดิน ดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์เปิดโลกสิ่งแวดล้อม เรียนรู้มหัศจรรย์แห่งชีวิตโลกล้านปี โลกดาวเคราะห์ กีฬากับวิทยาศาสตร์

นิทรรศการนอกอาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น สวนสมุนไพร สวนวิทยาศาสตร์ สวนเกษตรธรรมชาติ นาฬิกาแดด ไม้ในวรรณคดี สวนธรณีวิทยา


ท้องฟ้าจำลอง รังสิตภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มีท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ห้องฉายดาวเป็นแบบโดมเอียง จุที่นั่งได้ 160 ที่นั่ง พร้อมทั้งสามารถฉาย ภาพยนต์แบบ IMAX ได้ ซึ่งถือเป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หอดูดาว สร้างเป็นหอดูดาวแบบโดม ติดตั้งกลองขนาด 16 นิ้ว รุ่น LX 200 พร้อม CCD นอกจากนี้ยังมีกล้องภาคสนามอื่นอีกเช่นกล้องนิวโทเนียน 16 นิ้ว และกล้องหักเหแสง ขนาด 4 นิ้ว อีก 3 ตัว เพื่อกิจกรรมดาราศาสตร์ ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

กิจกรรม มีหลากหลายกิจกรรม เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ทั้งค่ายไป-กลับ ค่ายแรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การประชุมอบรม สัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

การเข้าชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชมท้องฟ้าจำลอง คนละ 30 บาท

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โทร . 0 2577 5455-9 หรือ www.rscience.net

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียตนาม และเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณ แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่ระลึก เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2902 0299 ต่อ 2890 โทรสาร. 0 2516 6115


สวนสนุกดรีมเวิลด์

อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานีตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถ กิโลเมตรที่ 7 เส้นทางสายรังสิต-นครนายก บริเวณคลองสาม หากเดินทางโดยรถประจำทาง มีรถจากหมอชิต สาย ปอ. 523 (หมอชิต-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) หรือ ปอ. 538 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) หรือนั่งรถโดยสาร ขสมก.มาลงที่รังสิต แล้วต่อรถสายที่ไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แวะลงที่หน้าดรีมเวิลด์ดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่ ประกอบด้วยดินแดนต่างๆ 4 ดินแดน ซึ่งได้รับการออกแบบ ให้มีบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ดรีมเวิลด์ พลาซ่า ดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิศดารตลอดสองข้างทาง ดรีมการ์เด้น เป็นอุทยานสวนสวยที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงาม ท่ามกลางความเย็นสบายจากทะเลสาบขนาดใหญ่ และเคเบิ้ลคาร์ ที่จะพาชมความงามของทัศนียภาพในมุมสูง แฟนตาซี แลนด์ เป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ประกอบด้วย ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา บ้านขนมปัง และบ้านยักษ์ แอดแวนเจอร์ แลนด์ ดินแดนแห่งการผจญภัย และท้าทาย ประกอบด้วย รถไฟตะลุยจักรวาล ไวกิ้งส์ เมืองหิมะ เป็นต้นอัตราค่าบริการ บัตรผ่านประตู ชาวไทย ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 95 บาท บัตรรวมเครื่องเล่น 330 บาท ชาวต่างประเทศ 450 บาท เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดถึง 19.00 น. โทร. 0 2533 1152, 0 2533 1447 โทรสาร 0 2533 1899

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลคูคต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นทั้งอนุสรณ์สถานเทิดทูนวีรกรรมบรรพบุรุษไทย ที่ได้ใช้สติปัญญา ความสามารถตลอดจนเลือดเนื้อและชีวิต เข้าปกป้องผืนพสุธามาตุภูมิแห่งนี้ไว้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยตลอดจนเหตุการณ์รบครั้งสำคัญของไทย และสงครามที่กองทัพไทยได้ไปปฏิบัติการรบในต่างประเทศ อาทิ สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี โดยใช้หุ่นจำลองเหตุการณ์ และภาพถ่าย มีห้องจัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ เครื่องหมายยศของทหารทุกยุคสมัย ดินจากสมรภูมิรบที่สำคัญ ด้านหน้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง และที่น่าสนใจมากคืออาคารภาพปริทัศน์ แสดงภาพจิตรกรรมอันงดงามบนผนังโค้งวงกลม เรื่องราวจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันประกอบเสียงคำบรรยาย รวมความยาวโดยรอบถึง 90 เมตร ด้านนอกจัดแสดงวัตถุยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ปลดประจำการ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมู่คณะต้องการผู้บรรยายควรติดต่อล่วงหน้า สามารถใช้บริการรถประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, ปอ. 503, ปอ. 504, ปอ. 510, ปอ. 513, ปอ. 524, ปอ. 529 และ ปอ. 539 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2532 1020-1

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานีตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน กม. 46-48 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 9 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อกัน จัดแสดงเรื่องราวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีทันสมัย และหุ่นจำลอง ครอบคลุมเนื้อหางานการเกษตรทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ ระบบนิเวศ ส่วนด้านนอกมีเรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิต และจำลองสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของไทย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประชุมสัมมนาด้านวิชาการเกษตร และยังเป็นแหล่งการศึกษาทางด้านโครงการพระราชดำริ เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดวันจันทร์ เวลา 09.30–15.30 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2529 2211-4

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้าน ชาติพันธุ์วิทยา ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 305 ไร่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จึงได้อัญเชิญนามพระราชพิธีมาเป็นชื่อหน่วยงานนี้ว่า "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก"โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์วิทยานั้น กำเนิดมาจากนโยบายของกรมศิลปากรที่ตระหนักถึงแนวทาง การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่มุ่งเน้นทางด้านการกระจายความเจริญ จากเมืองไปสู่ชานเมือง นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉพาะสาขาในส่วนกลาง ลำดับที่ 3 นอกจากนี้ทางกรมศิลปากรได้จัดให้พิพิธภัณฑสถานเฉพาะด้านสาขาอื่นๆ ผนวกกับการสร้างอาคารของหน่วยงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่โยกย้ายออกจากกรุงเทพฯ มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเตรียมจัดให้เป็นพื้นที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งเรียนรู้สหสาขาวิชาที่ครอบคลุมความรู้ เรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยทั้งศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์วิทยา และธรรมชาติวิทยา เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์การเรียนรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เป็นบทนำการเดินทางท่องเที่ยว และศึกษาในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ภายในพื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษกจึงมีพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ อยู่ร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ หอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เป็นต้น ถึงแม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม แต่สามารถให้ความรู้แก่นักเรียน หรือผู้ที่สนใจได้ ในรูปแบบของนิทรรศการสัญจรตามสถานศึกษา และศูนย์กลางชุมชน พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุจำลอง ภาพสไลด์ เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยาย และในปี พ.ศ.2548 นี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก เปิดให้บริการในส่วนของศูนย์ข้อมูลโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ซึ่งจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา ผ้า อาวุธ เครื่องใช้ในการเกษตร เป็นต้น จำนวนมากกว่า 10,000 รายการ ในรูปแบบของคลังเปิด เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (เข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

ตลาดน้ำคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากตำนานการอพยพของชาวรามัญเข้ามาสู่เมืองสามโคก หรือจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน เส้นทางสำคัญในการค้าขายของบรรพบุรุษได้บอกเล่าวิถีชีวิต ที่อิงแอบกับสายน้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชาวชุมชนสองฝากฝั่ง อันเต็มไปด้วยเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรือง ทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมและความสำคัญทางด้านการสถาปนาของพระเจ้าแผ่นดินหลากหลายพระองค์ อำเภอคลองหลวง ถือเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดตำนานทางประวัติศาสตร์ ที่แฝงด้วยเรื่องราวให้น่าค้นหาอีกมากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีความเป็นอยู่ของชาวคลองสาม ที่ผูกพันธ์อยู่กับสายน้ำได้สร้างวัฒนธรรมชุมชนที่งดงามท่ามกลางการดำรงชีวิต ที่ผูกพันธ์อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ และในวันนี้จะเป็นวันที่ชาวคลองสามได้นำความภาคภูมิใจในอดีต มาบอกเล่าด้วยเรื่องราวใหม่ ที่ทำให้คนทั้งประเทศได้ร่วมเป็นหนึ่งกับความภาคภูมิใจนี้ก็คือการกำเนิดขึ้นของตลาด

น้ำคลองสาม ตลาดน้ำคลองสามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุด ที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ในการก่อตั้งชุมชนตลาดน้ำแห่งนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีการบอกเล่าเรื่องราวแห่งการดำเนินชีวิตอันงดงาม ในสมัยโบราณแล้ว ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ท่ามกลางวิถีสมัยใหม่อย่างแท้จริงด้วยความยาวกว่า 20 กิโลเมตร ตลอดลำน้ำแห่งนี้ เราจะได้สัมผัสกับเรือลำเล็กลำน้อยมากกว่า 100 ลำ ซึ่งจะนำสินค้ามาขายให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่ายใช้สอยกันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจากปทุมธานี สินค้าประเภทอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาว-หวาน หรือสินค้าประเภทของชำร่วยของที่ระลึกก็มีให้เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่ ไม่เพียงแต่จะเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ที่ดึงดูดใจด้วยเสน่ห์ที่แปลกตา ตลาดน้ำคลองสามยังได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ให้มีความใสสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกับอดีตอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ที่เชื่อมโยงทางบกและทางน้ำให้ติดต่อถึงกัน ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และได้สุนทรียรสจากความเป็น"ตลาดน้ำ"อีกแห่งของเมืองไทยอย่างแท้จริง


ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดกำเนิดมาจากการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อรองรับเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักนักกีฬา จำนวน 5,000 ยูนิต สนามกีฬา อาคารสระว่ายน้ำ อาคารยิมเนเซียม ทั้งหมด 7 อาคาร ซึ่งปัจจุบันได้ทำการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อาคารยิมเนเซียม 3 ได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ศูนย์บริการการกีฬา เป็นหน่วยงานที่แยกส่วนของการกีฬาออกจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เนื่องจากมีสภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของศูนย์บริการการกีฬานั้น มีพันธกิจหลัก คือการจัดให้มีกิจกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างหลากหลายและทั่วถึง รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปสามารถใช้สนามกีฬาได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับการกีฬาของประเทศในทุกๆด้าน ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสนามกีฬาหลัก ศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามเทนนิส อาคารยิมเนเซียม 3 หลัง รวมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ภายในศูนย์กีฬาแห่งนี้ต้องการให้บริการทางด้านกีฬาที่ครบถ้วนมากที่สุด ในเรื่องของกีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป
 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

 
 

 

 

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
ความคิดเห็นจากคุณ : weera_nung@hotmail [ 21:31 6/6/2551 125.25.38.214 : 125.25.38.214 ]
บล็อก พ ขีด ต กลาก มีเก๋ดีระวังนะครับพีน้อง ดูความเก่าของเนื้อเหรียญนะครับเป็นวิทยาทาน

ความคิดเห็นจากคุณ : ชูศักดิ์ แตงประดิาฐ์ [ 11:22 27/4/2555 203.209.83.141 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : aek_aekachai14@hotmail.com [ 11:30 12/4/2555 210.213.51.35 ]
ผมก็มี2483หางชิด/2523เนื้ออัลปาก้า+เนื้อทองแดง/2535รุ่นเงินล้านล้อแม็ก+เนื้อผง+เจ้าสัว

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ๋ดาวทอง [ 20:43 16/1/2555 101.108.114.172 ]
ผมมีทุกรุ่นคับสวดยอดมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha_joe@hotmail.com [ 16:9 15/9/2554 110.164.187.238 ]
อยากมีให้ลูกเเขวนคอครับ มีใครอนุเคราะห์ได้บ้างครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : malibu_ie@hotmail.com [ 19:45 19/7/2554 180.183.96.143 ]
หลวงปู่เหมือนสุดยอดมากๆ...เด็กวัดนาวงส่วนใหญ่จะห้อยหลวงปู่เหมือนกันเยะเพราะมีประสบการณ์มากมายสุดที่จะบรรยาย

ความคิดเห็นจากคุณ : beau_b_22@msn.com [ 22:10 12/4/2554 1.47.155.33 ]
เราก็นับถือมาก นักเยนนาวงเก่า

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:0 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกสภาพสวย ลพ เงิน ขี้ตา+หล่อ ลพทบ+หล่อ ลพเขียน หล่อ ลพ พรหม 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 4:32 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรกสภาพสวย ลพ เงิน ขี้ตา+หล่อ ลพทบ+หล่อ ลพเขียน หล่อ ลพ พรหม 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : sonteenclub004@hotmil.com [ 13:15 18/9/2553 115.67.157.101 ]
ลูกศิษแม่ชีน้อย วัดนาวง

ความคิดเห็นจากคุณ : sonteenclub004@hotmil.com [ 13:12 18/9/2553 115.67.157.101 ]
แม่ชีน้อย แสนสีธัมมา ไม่มีเหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : nawong000@hotmail.com [ 22:22 21/4/2553 124.122.57.9 : 124.122.57.9 ]
แคลวคาดดีมากวันนั้นงานวัดนาวงโดนไล่ยิงลูกปืนเหินขึ้นต้นไม้หมดทุกนัดเลยนับถืออยู่ตลอดคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chuen-chao@hotmail.com [ 9:51 22/2/2553 61.19.99.147 : 61.19.99.147 ]
ผมมีทุกรุ่น - นับถือมาก - มีประสบการณ์หลายอย่างที่ประสบด้วยตัวเองและครอบครัว - อู๊ดหน้าวัด

ความคิดเห็นจากคุณ : ning [ 12:10 21/11/2552 110.164.80.17 : 110.164.80.17 ]
ผมมี2483 2องค์ 2523อาปาก้า 1 องค์ 2535 3องค์ รูปหล่อหลวงปู่ปี2535 1องค์ ผมว่าผมตัวจริงอยู่นะเด็กนาวง

ความคิดเห็นจากคุณ : khwun120620@hotmail.com [ 19:42 27/10/2552 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
อยากทราบราคา เหรียญรุ่นหางห่างเนื้อเงิน 2483 ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคับ ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : อู๊ด [ 21:9 30/9/2552 110.164.97.90 : 110.164.97.90 ]
ผมแขวนมาตั้งแต่เด็ก นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : chuen-chao@hotmail.com [ 21:6 30/9/2552 110.164.97.90 : 110.164.97.90 ]
อู๊ดหน้าวัด-ผมนับถือมากครับเมตตาดีมากๆผมใช้มาตั้งแต่ยังเด็กพุทธคุณดีเยี่ยมทั้งเมตตาและแคล้วคลาดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กดอนเมือง [ 21:34 4/9/2552 117.47.23.172 : 117.47.23.172 ]
ดีมากครับเมตตาดีมากๆ น่าใช้ครับพุทธคุณดีเยี่ยมทั้งเมตตาและแคล้วคลาดครับ นับถือมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : north_gear47@hotmail.com [ 12:19 25/8/2552 119.160.218.135 : 119.160.218.135 ]
2483 รุ่นแรก 15000 ต่อรองได้ ไข่

ความคิดเห็นจากคุณ : ประจักษ์ เนียมน้อย [ 15:40 15/7/2552 125.24.18.169 : 125.24.18.169 ]
ปู่ผมชื่อเม่นเป็นพี่ชายปู่เหมือนพ่อชื่อเเจ่มผมนับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : dang.peter@hotmail,com [ 3:25 26/6/2552 62.192.140.226 : 62.192.140.226 ]
พระบ้านเกิด นับถืออยู่ในใจเสมอทุกเวลา ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : beer_oiy@hotmail.com [ 10:41 20/5/2552 124.121.162.17 : 124.121.162.17 ]
สอนใจโทรมาได้ที่0849754688 ปี2483

ความคิดเห็นจากคุณ : beer_oiy@hotmail.com [ 10:38 20/5/2552 124.121.162.17 : 124.121.162.17 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญ ปี2483 เป็นเหรียญที่ปู่ให้มาต้อนนี่ปู่อายุ 90 กว่าเพราะว่าปู่เป็นลูกศิษหลางปู่

ความคิดเห็นจากคุณ : lex.don@hotmail.com [ 19:50 3/4/2552 202.149.24.161 : 202.149.24.161 ]
แพงไมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : faz_aa_2007@hotmail.com [ 8:34 15/3/2552 124.121.153.64 : 124.121.153.64 ]
ผมมีขายคับรุง2 พ.ศ.2483สมใจติดต่อ 0851636800....ราคา2500

ความคิดเห็นจากคุณ : zarjack555@hotmail.com [ 13:13 9/3/2552 124.121.168.30 : 124.121.168.30 ]
หลวงปู่เหมือนอยู่ในใจผมตลอดคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nambunchoo@hotmail.com [ 13:50 13/2/2552 115.67.91.205 : 115.67.91.205 ]
อยากได้เหรียญหลวงปูเหมือน0856642355

ความคิดเห็นจากคุณ : 410 [ 8:25 31/1/2552 124.121.164.113 : 124.121.164.113 ]
ผมอยู่นาวง

ความคิดเห็นจากคุณ : กนก ( วังเเดง ) [ 9:8 14/1/2552 125.25.55.102 : 125.25.55.102 ]
แคล้วคลาด เมตตาดีเยี่ยมจากประสบการณ์ที่โชกโชนในเรื่องประสบอุบัติเหตุเเละทะเลาะวิวาทมีดีทุกรุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : chanin_09@hotmail.com [ 20:30 13/1/2552 117.47.248.63 : 117.47.248.63 ]
รับเช่าเหรียญรุ่นแรก พิมพ์นิยม ทุกเนื้อครับ ติดต่อโจ้ 087-9084997

ความคิดเห็นจากคุณ : top_navara@hotmail.com [ 20:14 7/1/2552 202.5.95.205 : 202.5.95.205 ]
อยากทราบราคาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : toonzing@hotmail.com [ 20:43 7/11/2551 125.25.8.222 : 125.25.8.222 ]
สุดยอดในพุทธคุณครับ จากประสบการรถมอไซค์+รถยนต์ ล้มบ่อยมากเมื่อก่อนได้พุทธคุณท่านนี่เเหละครับช่วยไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : exgt_donmuang@hotmail.com [ 13:6 7/11/2551 115.67.163.134 : 115.67.163.134 ]
ใครมีหลายองค์แบ่งให้เช่า1องค์นะอยากได้

ความคิดเห็นจากคุณ : จ่าด๊วด [ 9:43 1/11/2551 203.151.53.66 : 203.151.53.66 ]
สุดยอดมากเลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : จ่าด๊วด [ 8:5 1/11/2551 203.151.53.66 : 203.151.53.66 ]
ท่านเยี่ยมมากในทุกด้านครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : อ้อม [ 16:58 7/10/2551 124.121.159.190 : 124.121.159.190 ]
น่าทึ่งและประทับใจที่สุด

ความคิดเห็นจากคุณ : luktep-01 [ 15:35 26/9/2551 61.90.250.14 : 61.90.250.14 ]
สุดยอดคับพี่น้อง

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กแหลมสิงห์ [ 15:22 26/9/2551 61.90.250.14 : 61.90.250.14 ]
สุดยอดมากคับขอบอก

ความคิดเห็นจากคุณ : treemas_peat@Hotmail.com [ 15:14 22/9/2551 124.121.167.127 : 124.121.167.127 ]
เหรียญ หลวงปู่ ประสบการณ์ ดี ทางด้านแคล้วคลาด มาก ครับ ผมเคยขาดเวรจะโดนติดคุก ก็ไม่โดนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : treemas_peat@Hotmail.com [ 19:35 20/9/2551 124.121.159.248 : 124.121.159.248 ]
ผมมีเหรียญเนื้อ เงิน และ ฝาบาตร และก็ รูปถ่ายปี 83 ครับ หลวงปู่เหมือน สุดยอดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thehappyboy2000@hotmail.com [ 15:34 28/8/2551 58.8.61.191 : 58.8.61.191 ]
นับถือมากเหมือนกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : ตาน [ 8:50 5/8/2551 58.10.228.30 : 58.10.228.30 ]
นับถือมากมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : navong-01 [ 12:59 28/6/2551 125.25.202.205 : 125.25.202.205 ]
พรหลวงปู่เหมือน

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : แสวง [ 18:33 11/6/2551 124.121.160.157 : 124.121.160.157 ]
นับถือมาก

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงปู่เหมือน วัดนาวง

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter