ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
 

หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ  สมุทรสงคราม

 หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

ประวัติวัดท่ากระบือ

วัดท่ากระบือ

ที่ตั้ง บ้าน บางยาง ตำบล บางยาง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จากราชบุรีมาสมุทรสาคร เลี้ยวขวาเข้าบ้านอ้อมใหญ่ ตรงไปประมาณ 4 กม. ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ตรงไปอีกประมาณ 4 กม. ข้ามสะพานข้ามคลองปล่องเหลี่ยม เลี้ยวขวาไปประมาณ 2.5 กม. วัดจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ


ประวัติ วัดท่ากระบือแต่เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 ต่อมาจึงยกฐานะเป็นวัด เหตุที่ชื่อว่าวัดท่ากระบือ เนื่องจากบริเวณนี้แต่เดิมเคยเป็นท่าน้ำสำหรับวัวควายลงกินน้ำ

หลักฐานทางด้านโบราณคดี

พระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2485 ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว อาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องลดชั้น 2 ชั้น ซ้อนกันชั้นละ 3 ตับ ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หน้าบันไม้แกะสลักประดับกระจกสี ด้านหน้ามีมุขลด รองรับโครงหลังคาด้วยเสาปูนสี่เหลี่ยม ด้านข้างมีคันทวย ผนังก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานบัว ด้านหน้ามีประตูทางเข้า 2 ประตู ซุ้มประตูทรงมณฑป ผนังตอนบนระหว่างซุ้มหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยรอบอาคารเป็นระเบียงทางเดินและมีบันไดทางขึ้นทางด้านหน้าและด้านข้าง
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงปางสมาธิ และฝาผนังมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นใหม่

พระวิหาร พระวิหาร 2 หลัง ตั้งอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2493 ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องลดชั้น 2 ชั้น ซ้อนกันชั้นละ 2 ตับ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้ามีมุขลด รองรับโครงหลังคาด้วยเสา 4 ต้น ด้านข้างมีชายคาปีกนก เสาหลอกและคันทวย ผนังอาคารก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานบัว

เจดีย์ราย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ จำนวน 4 องค์ เจดีย์ในเรือ 3 องค์ และด้านข้างพระวิหาร 8 องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานบัว ถัดขึ้นไปเป็นชุดฐานสิงห์ และมีบัวรองรับปากระฆัง องค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสอง ส่วนยอดเป็นบัวกลุ่มเถา ปล้องไฉนและปลียอด บางองค์ส่วนยอดชำรุดหักพัง

พระปรางค์ พระปรางค์ จำนวน 4 องค์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของพระอุโบสถติดกับแม่น้ำท่าจีน ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ ก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานเขียง ที่ฐานมีคำอุทิศจารึกอยู่บนแผ่นหินอ่อน ถัดขึ้นไปเป็นชุดฐานสิงห์ เรือนธาตุมีซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ ส่วนยอดทรงปรางค์ มีนพศูลโลหะปักอยู่

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2462 และได้รับการบูรณะเมื่อพ.ศ. 2533 ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง มีชายคาปีกนกโดยรอบ

ศาลาไม้ทรงจตุรมุข เป็นศาลาไม้ ทรงจตุรมุข ด้านล่างโปร่ง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง บริเวณหน้าบัน ชายคา และไม้คอสอง ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลาย


ข้อมูลประวัติ

เกิด                         วันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา พ.ศ.2416  พื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ  เป็นบุตรของ นายพ่วง  นางกิม  พ่วงประพันธ์

อุปสมบท               พ.ศ.2437  อายุ 21 ปี ณ พัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ  ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

มรณภาพ               วันที่ 27 กันยายน 2500  เวลา 01.05 น. พระราชทานเพลิงศพ วันที่ 30 มีนาคม 2501

รวมสิริอายุ            85 ปี 64 พรรษา

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

                มีด้วยกันหลายชนิด เช่น ตะกรุดชุด 9 ดอก  ตะกรุดมหาอุตม์  ตะกรุดมหารูด  ตะกรุดโทนทั้งขนาดใหญ่ และเล็ก  ตะกรุดสามกษัตริย์  หน้าผากเสือ  ไม้กระดอนสะท้อน  แหวนพิรอด  แหวนเนื้อทองคำ เงิน  และทองแดง  หัวแหวนเป็นรูปเหมือน  เสื้อยันต์  ผ้ายันต์  ผ้ายันต์นางกวัก  รูปถ่าย  และเหรียญ  เป็นต้น

                ปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นพิมพ์หลังยันต์หยิก สร้างเมื่อปี 2484  ซึ่งสร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน  มีเนื้อทองคำ  เงิน  และทองแดง  มีชนิดลงยาด้วย               

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง  เมตตามหานิยม

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ


 

 

รูปของ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
รูปของ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญพัดยศเนื้อเงินปี2500
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญพัดยศเนื้อเงินปี2500

พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญพัดยศเนื้อทองแดงปี2500
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญพัดยศเนื้อทองแดงปี2500

พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญพัดยศปี2500
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญพัดยศปี2500

พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84

พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญหล่อปี91
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญหล่อปี91

พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญหล่อปี91
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญหล่อปี91

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อพระพุทธสามเหลี่ยม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อพระพุทธสามเหลี่ยม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อพระพุทธสามเหลี่ยม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อพระพุทธสามเหลี่ยม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

พระพุทธชินราช หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญหลังพระพุทธ
พระพุทธชินราช หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญหลังพระพุทธ

เที่ยววัด วัดไทย รวมที่เที่ยว วัดดังในไทย

ท่องเที่ยววัดดังในเมืองไทย ไปกับหมูหิน.คอม
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ความคิดเห็นจากคุณ : weerapon_pat [ 14:14 29/3/2551 117.47.18.184 : 117.47.18.184 ]
วัดท่ากระบือ อยู่จังหวัด สมุทรสาครครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : Nateevidio@hotmail.com [ 3:28 3/8/2556 125.27.200.24 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่ง ปี2533 ท่านใดสนใจโทร.0890382753

ความคิดเห็นจากคุณ : ชัช [ 15:46 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : ชัช [ 15:43 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : tanakit1978@hotmail.co.th [ 15:37 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : tanakit1978@hotmail.co.th [ 15:33 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : สาโรจน์ยันตระศรี0872969466 [ 8:24 23/6/2556 110.171.16.35 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง.เนื้อเงิน.ปี84.ขาย.850000

ความคิดเห็นจากคุณ : สาโรจน์ยันตระศรี0872969466 [ 8:21 23/6/2556 110.171.16.35 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง.เนื้อเงิน.ปี84.ขาย.850000

ความคิดเห็นจากคุณ : Nateevidio@hotmail.com [ 3:28 3/8/2556 125.27.200.24 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่ง ปี2533 ท่านใดสนใจโทร.0890382753

ความคิดเห็นจากคุณ : ชัช [ 15:46 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : ชัช [ 15:43 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : tanakit1978@hotmail.co.th [ 15:37 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : tanakit1978@hotmail.co.th [ 15:33 17/7/2556 49.231.113.102 ]
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ2515หลวงพ่อรุ้งออกวัดสวนส้มราคา100,000บาท 087-0976007

ความคิดเห็นจากคุณ : สาโรจน์ยันตระศรี0872969466 [ 8:24 23/6/2556 110.171.16.35 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง.เนื้อเงิน.ปี84.ขาย.850000

ความคิดเห็นจากคุณ : สาโรจน์ยันตระศรี0872969466 [ 8:21 23/6/2556 110.171.16.35 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง.เนื้อเงิน.ปี84.ขาย.850000

ความคิดเห็นจากคุณ : watcctv9@gmail.com [ 11:34 11/5/2556 49.48.213.244 ]
ต้งการให้เช่า ลพ.รุ่งปี2484 เนื้อทองแดงสภาพ 95%ราคคุยกัน ต้องการรูปโทรหาได้ 086-0997020 วัช

ความคิดเห็นจากคุณ : bumpook@hotmail.com [ 16:36 5/5/2556 58.9.153.49 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือปี35หลังยันมีหลายเหรียญสนติดต่อ0858364162

ความคิดเห็นจากคุณ : 0858364162 [ 16:30 5/5/2556 58.9.153.49 ]
ให้เช่าลพ รุ่งปี35หลังยันต์เนื้อทองแดง สนใจติดต่อได้0858364162

ความคิดเห็นจากคุณ : watcctv9@gmail.com [ 11:34 11/5/2556 49.48.213.244 ]
ต้งการให้เช่า ลพ.รุ่งปี2484 เนื้อทองแดงสภาพ 95%ราคคุยกัน ต้องการรูปโทรหาได้ 086-0997020 วัช

ความคิดเห็นจากคุณ : bumpook@hotmail.com [ 16:36 5/5/2556 58.9.153.49 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือปี35หลังยันมีหลายเหรียญสนติดต่อ0858364162

ความคิดเห็นจากคุณ : 0858364162 [ 16:30 5/5/2556 58.9.153.49 ]
ให้เช่าลพ รุ่งปี35หลังยันต์เนื้อทองแดง สนใจติดต่อได้0858364162

ความคิดเห็นจากคุณ : auto017@hotmail.com [ 11:43 4/4/2556 161.246.233.104 ]
หลวงพ่อรุ่ง เนื้อเงิน สวยมาก อยากให้ชมครับ ใครอยากชมเมลมาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ออฟ [ 20:45 24/3/2556 115.67.98.224 ]
ต้องการบูชาหลวงพ่อรุ่งปี2533 ราคาไม่เกิน5พัน 0865544716

ความคิดเห็นจากคุณ : ออฟ [ 20:44 24/3/2556 115.67.98.224 ]
มีใครแบ่งให้เช่าเหรีญพ่อรุ่งปี33 ราคาไม่เกิน5พันไหมครับขอแท้ๆนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bare338o8@hotmail.com [ 22:8 3/3/2556 125.27.208.91 ]
มี หลวงพ่อรุ่งปี 84 2535 2538

ความคิดเห็นจากคุณ : bare3388@hotmail.com [ 15:38 3/3/2556 180.183.165.141 ]
มีพระหลวงพ่อรุ่ง 84 2535 2538 สนใจติดต่อ moo mahachai

ความคิดเห็นจากคุณ : sawake2555@gmail.com [ 22:22 17/2/2556 125.27.222.92 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง รุ่นแรก2484 ต้องมีความคมชัด ตำหนิครบ ขอชมได้ สนใจ โทร.086-173-6703 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Seusakhon@hotmail.com [ 11:8 10/2/2556 110.168.142.254 ]
เหรียญเนื้อเงินหลวงปู่รุ่ง หน้าหนุ่มยันต์ตรง2484 พร้อมกรอบทองยกซุ้ม 79000 บาท รับประกันความแท้ตลอดชีพ

ความคิดเห็นจากคุณ : สุรชัย กระทุ่มแบนอ้อมน้อย 0819254158 [ 11:3 10/2/2556 110.168.142.254 ]
ต้องการใหเช่าเหรียญหลวงปู่รุ่ง2484 เนื้อเงินพร้อมกรอบทองยกซุ้มรัปประกันแท้ตลอดชีพ

ความคิดเห็นจากคุณ : Seusakhon@hotmail.com [ 11:0 10/2/2556 110.168.142.254 ]
เหรียญเนื้อเงินหลวงปู่รุ่ง หน้าหนุ่มยันต์ตรง2484 พร้อมกรอบทองยกซุ้ม 79000 บาท รับประกันความแท้ตลอดชีพ

ความคิดเห็นจากคุณ : Seusakhon@hotmail.com [ 10:56 10/2/2556 110.168.142.254 ]
ต้องการให้เช่าหลวงพ่อรุ่ง2484 หน้าแก่ ยันต์หยิก สภาพ 70% แท้ ล้าน% 39000บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : aoodaod@hotamil.com [ 3:19 9/2/2556 171.7.17.133 ]
มาใหม่คับหลวงพ่อรุ่งออกวัดสวนส้ม2501 ติดต่อพี่อ๊อด 0892196232

ความคิดเห็นจากคุณ : phan1659@hotmail.com [ 12:41 2/2/2556 118.173.147.164 ]
ขอคำชี้แนะ พระรุ่งวัดท่ากระบือเนื้อเงิน

ความคิดเห็นจากคุณ : phan1659@hotmail.com [ 10:58 28/1/2556 1.0.159.167 ]
ผมมีอยู่ 1 เหรียญ เนื้อเงินลงยาสีเขียวลูกค้าอยู่ตังเกมาจำนำเมื่อ 9 ปีที่แล้ว(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ความคิดเห็นจากคุณ : chetta_087@hotmail.co.th [ 1:47 28/1/2556 125.24.69.60 ]
ตะกุดเจ้าอาวาสองค์วัดท่ากระบือปัจจุบันให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : 0819221121 [ 20:2 24/1/2556 110.168.182.44 ]
เหรียญพระครูรุ่ง ปี2484

ความคิดเห็นจากคุณ : Panu_petarangsi@hotmail.com [ 23:11 21/1/2556 27.55.3.219 ]
ให้บูชาหลวงพ่อรุ่ง หน้าหนุ่ม ตาเม็ด ยันต์ตรง หลังมีจุดปี84 ที่2 งานองค์พระปฐม โทร 0824854382

ความคิดเห็นจากคุณ : Panu_petarangsi@hotmail.com [ 15:32 15/1/2556 27.55.9.28 ]
มีหลวงพ่อรุ่งหน้าหนุ่ม ตาเม็ด ยันต์ตรงมีจุด ปี84 เนื้อทองแดง สภาพเกือบ100 ให้บูชา 450000 โทร 0824854382

ความคิดเห็นจากคุณ : Panu_petarangsi@hotmail.com [ 15:26 15/1/2556 27.55.9.28 ]
มีหลวงพ่อรุ่งหน้าหนุ่ม ตาเม็ดยันต์ตรงมีจุดปี84 สภาพเกิน 90 ให้บูชา400000

ความคิดเห็นจากคุณ : ออฟ [ 20:34 7/1/2556 115.67.66.160 ]
เหรีญหลวงพ่อรุ่งทองแดงปี2484ในวงการอาจมีน้อยครับ แต่คนในพื้นที่ก็มีเก็บไว้ให้รุ่นหลานกันพอสมควรครับปู่ผมมีเก็บไว้2เหรีญครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bmw_1187@hotmail.com [ 11:28 19/11/2555 101.108.204.236 ]
มีตะกรุด9ดอกปี84 สนใจ 087-0052203

ความคิดเห็นจากคุณ : bmw_1187@hotmail.com [ 15:29 6/11/2555 101.108.185.178 ]
มีตะกรุด9ดอกของหลวงปู่รุ่ง พร้อมลูกสะกดหัวท้าย2ลูก ยุค84 สนใจโทรถาม 087-0052203

ความคิดเห็นจากคุณ : bmw_1187@hotmail.com [ 15:25 6/11/2555 101.108.185.178 ]
มีตะกรุด9ดอกของหลวงปู่รุ่ง พร้อมลูกสะกดหัวท้าย2ลูก ยุค84 สนใจโทรถาม 087-0052203

ความคิดเห็นจากคุณ : มาโนช อุเทนถวาย 01 [ 21:47 30/10/2555 115.67.36.2 ]
ต้องการเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อรุ่งรุ่นแรกให้ราคาสูง 0816386374

ความคิดเห็นจากคุณ : aothongbeach@hotmail.com [ 20:50 18/10/2555 1.0.182.43 ]
ให้เช่าลพ.รุ่ง วัดท่ากระบือเนื้อเงินปี 35 สวยแชมป์

ความคิดเห็นจากคุณ : tar1985jigsaw@yahoo.com [ 14:17 14/9/2555 58.11.60.33 ]
ผมมีหลวงปู่ฝั่นรุ่น2ให้บูชา85,000ราคาคุยกันได้ครับ ของแท้ครับ ผมคนสกลนคร อยู่ อ.พรรณานิคมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : partumsuk@hotmail.com [ 14:6 14/9/2555 101.108.218.20 ]
*-----*อยากรุ้ว่าเหรียญปี33สร้างกี่องคืทองแดงไครได้บอกทีคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : nutpiphat.team@gmail.com [ 20:32 6/9/2555 101.108.136.19 ]
ให้เช่าบูชาเหรียญหลวงปู่ร่งปี2484 เนื้อทองแดง รุ่นแรก 200000 บาทครับ 0885788821 นัทธ์พิภัช

ความคิดเห็นจากคุณ : chon_adisorn@hotmail.com [ 14:51 30/8/2555 171.7.204.87 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งปี38และปี46ครับแต่ไม่ค่อยทราบรายละเอียดสักเท่าสนใจถามได้ครับ0814054713

ความคิดเห็นจากคุณ : top_jirapong@hotmail.com [ 19:44 10/8/2555 223.207.152.6 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่งครับสนใจติดต่อได้ที่ ทิป พิดโลก 0839502723

ความคิดเห็นจากคุณ : winboy00@hotmail.co.th [ 19:0 10/8/2555 171.4.58.177 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่งเนื้อเงินปี 84 หากใครสนใจติดต่อ 0894351300

ความคิดเห็นจากคุณ : ttchaichana@yahoo.co.th [ 20:28 5/8/2555 101.108.82.135 ]
ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อรุ่งรุ่น 2484 ราคาโทรคุยได้ 090-5569247.

ความคิดเห็นจากคุณ : man-tooktoy@hotmail.com [ 20:31 4/8/2555 171.4.184.243 ]
ให้เช่าเหลียญปี33ทองแดงสภาพ90%3500บาทโทร0900768427อยู่ฉะเชิงเทรา

ความคิดเห็นจากคุณ : pattira_pattira@hotmail.com [ 20:36 10/6/2555 182.53.84.154 ]
ไม่ทราบว่าใครมีเหรียญมหาจำนงค์วัดท่ากระบือรุ่นแรกหรือรุ่น1เนื้อทองคำบ้างรู้มาว่าหลักหมื่นแต่ถ้าไม่แรงมากช่วยส่งรูปมาหน่อย0818563647

ความคิดเห็นจากคุณ : dumrongchai_tum@hotmail.com [ 14:13 1/6/2555 125.27.206.210 ]
สนใจหลวงพ่อรุ่งปี33 เปิด12,000

ความคิดเห็นจากคุณ : chalermsak_yai@rtaf.mi.th [ 7:14 31/5/2555 119.46.176.222 ]
ต้องการ.. ปล่อยให้บูชาเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรุ่นแรกพิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก2484เนื้อเงิน..

ความคิดเห็นจากคุณ : pattira_pattira@hotmail.com [ 21:25 30/5/2555 101.108.181.240 ]
ไม่ทราบว่าใครมีเหรียญมหาจำนงวัดท่ากระบือรุ่นแรกเนื้อทองคำบ้างพอรู้มาว่าหลักหมื่นแต่ถ้าไม่แรงมากก้อสนใจครับส่งรูปพร้อมราคาให้ดูหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : ongchaiyongkung@hotmail.co.th [ 9:44 22/5/2555 110.168.36.79 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง ๒๔๘๔ สนใจติอต่อ 0823402486

ความคิดเห็นจากคุณ : pppack.anon@gmail.com [ 22:24 2/5/2555 115.67.32.70 ]
เหร๊ยญพัดยศหลวงพ่อรุ่ง 2500 เนื้อทองแดงกะหลัยทองสภาพ90% ราคา25000 รับประกันแท้ครับโทร0827110746

ความคิดเห็นจากคุณ : rongpolice53@hotmail.com [ 0:6 1/5/2555 182.232.79.148 ]
มีเหรียญรุ่นสุดท้าย 2501 เหรียญปี33เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง 2เหรียญ สภาพเกือบ100%

ความคิดเห็นจากคุณ : muma_ta@hotmail.com [ 0:11 29/4/2555 125.27.226.23 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่ง หน้าหนุ่ม ไม่มีไข่ปลา เนื้อเงิน หายากมาก **แต่ไม่ได้ให้เช่านะ บอกดฉยๆว่ามี

ความคิดเห็นจากคุณ : บอบ [ 17:45 28/4/2555 223.207.107.185 ]
หลวงพ่อรุ่งปี33มี1เหรียยใช้อยู่เลี่ยมกรอบเงินสวยสภาพ 99 เปอร์เซ็นใครสู้ราคาอาจปล่ยให้ 9500 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pig_24@hotmail.co.th [ 21:56 20/4/2555 49.229.38.39 ]
ใครมีหลวงพ่อรุ่งกากเพชรปี38โทร083-8849500ผมมี3สีแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : www.bingzeenza@hotmail.com [ 0:3 20/4/2555 58.9.18.149 ]
มีแหวนหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือมีโค้ตหลวงพ่อรุ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : อนุชิต [ 15:4 21/3/2555 183.89.17.233 ]
พ่อรุ่งวัดท่ากระบืปี84สนใจ0862386686

ความคิดเห็นจากคุณ : soudsoun@hotmail.com [ 14:47 15/3/2555 223.206.210.1 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่งปี 38 เหรียญเงิน ใครสนใจจะเสนอราคา/เบอร์ติดต่อกลับ 0819629955 อยู่ลำปางครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : adisak_c7 @hotmail.co.th. [ 22:33 8/3/2555 58.10.6.206 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งปี 35 หลังยันต์และหลังพระเนื้อทองแดง ปี38 เนื้อทองแดงครับสภาพสวยสนใจโทร 088-066-3987

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้น [ 15:7 7/3/2555 115.87.55.56 ]
ผมมีปี 35 เนื้อเงินลงยา หลังพระ ห้อยอยู่ที่คอ

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณลิ้ม [ 19:22 24/2/2555 115.87.177.251 ]
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี2535เนื้อทองเเดงหลังพระพุทธ 5000- โทร 081-7635572

ความคิดเห็นจากคุณ : bas_-99@hi5.com [ 3:0 17/2/2555 124.120.6.12 ]
ไห้บูชาต่อเทพพพพพพระครูรุ่งปี84ราคาช้าวบ้านเนื่อทองแดง49.000Bส่งรูปไห้ดูได้ติดต่อมาที่ 09-04588717

ความคิดเห็นจากคุณ : bas_-99@hi5.com [ 20:51 16/2/2555 115.87.112.155 ]
ล รุ่ง 2484 ราคา 400000 สพาพ 90/ 0904588717ส่งรูปไห้ดูก่อนก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : bas_-99@hi5.com [ 20:49 16/2/2555 115.87.112.155 ]
ขาย ล รุ่ง2484 ราคา 400000 สพาพ 90/

ความคิดเห็นจากคุณ : cmm123@hotmail.com [ 22:43 15/2/2555 223.205.21.64 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งปี35 หลังยัน สภาพดี1200โท0875694095-0836970258 ผมอยู่มหาชัยบ่อนไก่

ความคิดเห็นจากคุณ : t_h_1_2_1@hotmail.com [ 0:10 4/2/2555 110.49.251.139 ]
มีปี35เหรียญใหญ่900โทร0867993581

ความคิดเห็นจากคุณ : t_h_1_2_1@hotmail.com [ 0:3 4/2/2555 110.49.251.139 ]
มีปู่รุ่งปี33ให้เช่า4500ประกันแท้0867993581

ความคิดเห็นจากคุณ : เหมียว [ 15:37 2/2/2555 49.49.94.132 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่ง1เหรียญแต่พ.ศ2544ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : takechi33@hotmail.com [ 16:23 18/1/2555 58.9.30.28 ]
มีเหรียญหลวงปู่รุ่นแรก ให้เช่า ราคาคุยกันได้ ติดต่อที่ 0873594032

ความคิดเห็นจากคุณ : boonsong 89 @hotmail.com [ 21:23 17/1/2555 101.108.190.137 ]
อยากทราบ หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจัดสร้างรูปหล่อหรือเปล่าครับ ถ้ามีสร้างเมื่อใด ราคาเท่าไร ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : บอย [ 14:3 16/1/2555 58.9.221.142 ]
หลวงพ่อรุ่ง ปี33ให้เช่า สนใจโทรมา 0891094025

ความคิดเห็นจากคุณ : wanlop29@hotmail.com [ 14:38 9/1/2555 61.7.170.118 ]
แขวนหลวงพ่อรุ่งปี 84 (ทองแดง) ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ข้ามเกาะพุ่งชนเสียชีวิต3 คนผมรอดปฏิหาร

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ๊ อุเทนถวาย [ 13:0 2/1/2555 141.0.8.208 ]
ต้องการขายหลวงพ่อรุ่งรุ่นแรก2484 สภาพ90%พร้อมทอง ราคา900,000บาท คุยกันได้ครับ 0812697538

ความคิดเห็นจากคุณ : เจ อ้อมน้อย [ 21:49 22/12/2554 125.24.25.209 ]
อยากรู้ปี33เท่าไรบอกที 0890781486

ความคิดเห็นจากคุณ : pavarast@sendaisteel.com [ 16:53 28/11/2554 118.175.74.55 ]
มีหลวงพ่อรุ่ง เหรียญพัดยศ 2500 ต้องการจะปล่อย ใครสนใจดูรูปส่งเมล์มาเลยครับ จะส่งรูปไปให้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0810081755 [ 20:39 23/11/2554 125.27.210.7 ]
รับเหรียญหลวงพ่อรุ่ง 33 35 84 38 มีแบบใหนคุยกันอยู่ไกล้ไปดูได้เลย อยู่ หนองแขมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 0810081755 [ 20:39 23/11/2554 125.27.210.7 ]
รับเหรียญหลวงพ่อรุ่ง 33 35 84 38 มีแบบใหนคุยกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbooblue1157@hotmail.com [ 17:2 19/11/2554 14.207.221.240 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งเงินลงยาปี35คับกับเหรียญ2484ยันยิกคับสนใจโทร0820626319ราคาเบาๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbooblue1157@hotmail.com [ 17:1 19/11/2554 14.207.221.240 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งเงินลงยาปี35คับกับเหรียญ2484ยันยิกคับสนใจโทร0820626319ราคาเบาๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : paepoly@hotmail.com [ 14:56 1/11/2554 183.89.156.240 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี33 เนื้อทองแดงให้เช่า สภาพ70%แท้ ราคาเปิด4000 บ. สนใจติดต่อ 0900013995 เป้

ความคิดเห็นจากคุณ : beer_bee_2530@hotmail.com [ 23:40 30/10/2554 49.230.36.168 ]
มีหลวงพ่อรุ่ง2484ไม่มีหูห่วงไม่รู้ว่าเนื้ออะไรแต่กะไหล่ทองหน้าแก่ยันต์หยิกอยากปล่อย50000/083-4823896

ความคิดเห็นจากคุณ : padoomyai&hotmail.co.th [ 12:4 26/9/2554 58.11.181.134 ]
ใครมีหลวงปู่รุ่ง ปี 49 เนื้อเงิน ครึ่งองค์ สนใจ 0819813022

ความคิดเห็นจากคุณ : noi192529@hotmail.com [ 10:50 10/9/2554 180.183.165.36 ]
ใครสนใจหลวงพ่อรุ่งปี84 หลวงพ่อคงปี84 หลวงพ่อไสว สิบทัศหลวงพ่อเงิน 0841033274

ความคิดเห็นจากคุณ : noi192529@hotmail.com [ 10:45 10/9/2554 180.183.165.36 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งปี 2484 ปี35 ปี29 ปี33 และหลวงพ่อคงปี 2484 วัดบางกระพรอ้ม และหลวงพ่อไสวคับผู้ใดสนใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@hotmail.com [ 12:24 11/8/2554 223.204.34.242 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งทองแดงปี2535ให้เช่า1500บาทขาดตัวหลังยันต์ส่งเบอร์โทรมาทางเมลนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : jaknarin_lim@hotmail.com [ 22:31 31/7/2554 125.24.240.157 ]
ผมมีพระครูรุ่ง รุ่นแรกหน้าแก่ยันต์ยิก 2484 อยากปล่อย ขอดูรูปได้ที่ 0871145538 ริน

ความคิดเห็นจากคุณ : dNA-ROSE [ 2:23 25/7/2554 124.122.9.206 ]
มีกันเยอะดีเนอะ

ความคิดเห็นจากคุณ : paitoon_sukdee@hotmail.co.th [ 12:36 21/7/2554 125.24.233.22 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งรุ่นแรกสภาพดีเยี่ยม 0809394224

ความคิดเห็นจากคุณ : แป๊ะ [ 21:42 12/7/2554 125.27.224.120 ]
มีหลวงพ่อรุ่ง ออกวัดสวนส้ม 2501 ไม่แน่ใจว่าแท้มั้ย สนให้ไปดูที่แผงลงชื่อร้านและที่อยู่ไว้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : oiy1961@hotmail.com [ 8:48 27/6/2554 119.63.88.131 ]
หลวงพ่อรุ่งที่ออกจากวัดแก้วกัลยา ข้างหลังเขียนว่ารุ่นสร้างโบสถ์ออกปีอะไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : มังคลา [ 13:23 21/6/2554 82.145.209.60 ]
หลวงพ่อรวยวัดตะโก.. หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน.. หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือ.. หลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อม.. หลวงปู่มั่น..ภูริทัศโต..

ความคิดเห็นจากคุณ : คมกฤษ [ 21:3 20/6/2554 82.145.211.99 ]
เปิดไว้เท่าไหร่หร๋อครับ..

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณเถิก เพชรบุรี [ 11:36 6/6/2554 125.27.153.113 ]
ผมมีเหรียญเงินของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ 2484 สนใจติดต่อ 0807037867^^*

ความคิดเห็นจากคุณ : paisangosee@gmail.com [ 10:31 31/5/2554 58.9.39.114 ]
ผมเช่าหลวงพ่อรุ่งปี2484ลงยามา300บาทสรุปว่าเก้ ( มีของเก้ด้วยหรือ) ผู้รู้บอกผมด้วยขอบคุณครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : แม็ก/macky_1928@hotmail.com [ 12:5 28/5/2554 125.24.38.177 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งเหรียญเงิน2484หน้าแก่คับแท้สวย เคยประกวดได้ที่1

ความคิดเห็นจากคุณ : BlueChips@live.com [ 0:5 15/5/2554 223.205.240.51 ]
ต้องการซื้อเหรียญลพ.รุ่ง ขอภาพด้วยครับเอาแบบไม่ใส่กรอบ ด้านหน้า/หลัง/ข้าง ของเหรียญด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : BlueChips [ 23:55 14/5/2554 223.205.240.51 ]
ซื้อหลวงพ่อรุ่งครับ 2484 (หน้าหนุ่ม-หน้าแก่) ส่งภาพมาที่ BlueChips@live.com ถ้าสนใจจะต่อกลับครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jakkrit704@gmail.com [ 16:23 6/5/2554 110.164.188.161 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่งเนื้อเงินลงยาปี2543เช่ามาจากวัดที่ตู้บูชาวัตถุมงคลแต่ข้างหลังเหรียญไม่มีโค๊ด

ความคิดเห็นจากคุณ : wasantonvst@,com(ต้น) [ 14:28 6/5/2554 27.55.49.158 ]
ผมสับสนกับข้อมูลที่ทุกท่านแชร์กันมาเรื่องราคากับเหรียญปี84มีสร้างจำนวนเท่าไดกับราคาถูกจนตกใจครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : บอย [ 13:50 1/5/2554 182.232.244.192 ]
มีหลวงพ่อปี33-2501อย่างละ1เหรียญของพ่อครับอยู่ติดแม่นำท่าจีนครับ085-7666984

ความคิดเห็นจากคุณ : ten_151@hotmail.com [ 16:29 29/4/2554 125.24.45.47 ]
รับเช่า หลวงพ่อรุ่ง2484ทุกรุ่นสภาพใช้ ไม่เเพง ช่วยติดต่อผมที่ 083-8218431

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@hotmail.com [ 0:59 21/4/2554 223.205.35.63 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งทองแดงปี2535ให้เช่า1500บาทขาดตัวหลังยันต์ส่งเบอร์โทรมาทางเมลนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : ต่าย [ 0:38 13/4/2554 61.90.79.80 ]
มีพ่อรุ่งปี84เเละปี33โทร0843838313

ความคิดเห็นจากคุณ : kiku_nueng@hotmail.com [ 21:37 8/4/2554 223.205.36.156 ]
มีเหรียญหลวงปู่รุ่งปี22 เหรียนทองแดงเล็กรุ่นสร้างมหาวิหาร พระผงหลวงปู่สุดวัดกาหลงปี25 085-9978768

ความคิดเห็นจากคุณ : เดียร์/mint-@hotmail.com [ 8:15 1/4/2554 124.121.76.45 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งปี38เงินลงยา+33ทองแดงเล็ก100%ขอ3500. 087-409-7947

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:36 29/3/2554 124.121.87.55 ]
ให้เช่าเหรียญ84ทองแดง+เหรียญวัดหนัง ยันต์4+5+เงิน นิมยม+หล่อลพ พรหม+ลป ดู่+ลพกลั่น+ลพเดิม 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : มาเอดะ [ 11:28 29/3/2554 64.255.164.129 ]
อยากรู้ราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : เซียนน้อย [ 22:35 27/3/2554 64.255.180.177 ]
อยากได้มั่งจัง

ความคิดเห็นจากคุณ : วายุบุตร [ 18:15 25/3/2554 64.255.180.212 ]
มีเหรียญ พระอธิการเชื่อม โชติปาโล เนื้อทองฝาบาตรปี2507 หั้ยเช่าราคา3,500บาท สนจัยโทรสอบถามที่0859201425

ความคิดเห็นจากคุณ : tui_siam_night16@hotmail.com [ 9:58 25/3/2554 58.9.96.202 ]
มีเหลียนหลางพ่อรุ่งให้เช่ามีเหลียนทองแดงปี84กับเหลียนเงินหลังพระประทานสนจัยติดต่อ0851288938

ความคิดเห็นจากคุณ : ศุภกิจ ไชยอารี [ 1:36 8/3/2554 64.255.180.25 ]
มีแต่เนื้อทองแดง ปี34กะปี38อะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจบ้านแผ้ว [ 10:22 6/3/2554 64.255.164.79 ]
ถึงจะมรณะ..ปัยหลายปี..แต่ชื่อเสียงคุณงามความดีจะคงอยู่เป็นตำนานไม่มีวันลางเลือนหายปัย.. สาธุ..

ความคิดเห็นจากคุณ : ศิษย์หลวงปู่รุ่ง [ 11:16 3/3/2554 64.255.180.228 ]
ด้วยเคารพ องค์หลวงปู่ผมมีเหรียญหลวงปู่ปี2500พ่อแขวนคอหั้ยมาตั้งแต่7ขวบ ชีวิตผมมีแต่เรื่องหวาดเสียวเสี่ยงตายมาก้อเยอะแต่ไม่เคยด้ายรับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออกคลาดแคล้วตลอดเลยคับ แถมยังได้ลูกสาวเจ้าของโรงงานอีก..หยิบจับรัยก้อเป็นเงินเป็นทองอีกจะไม่หั้ยนับถือหลวงปู่ได้งัยหละคับ.. ด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า..ราเชน อ้อมน้อย

ความคิดเห็นจากคุณ : jammyjung2009@hotmail.com [ 21:20 1/3/2554 223.205.241.213 ]
หาเช่าหลวงพ่อรุ่งปี 2533 เนื้อเงินของเเท้ สวยๆๆ โทรหาทีค่ะ0804228885

ความคิดเห็นจากคุณ : อดิเทพ ท่าฉลอม [ 22:19 28/2/2554 64.255.164.90 ]
เทพเจ้า.. สงครามอินโดจีน..

ความคิดเห็นจากคุณ : เจษฎา ชัยมงคล [ 15:48 28/2/2554 64.255.164.114 ]
ต้องการ.. ปล่อยให้บูชาเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรุ่นแรกพิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก2484เนื้อเงิน.. สภาพสวยเก่าเก็บกริ๊บๆ.. ราคา350,000ถ้วน สนจัย โทร0840200150 ขอตัวจริงนะคับรับประกันความแท้สวยถูกจัยคับ...

ความคิดเห็นจากคุณ : klds_bi_out@hotmail.com [ 15:56 24/2/2554 64.255.180.185 ]
ลองถาม.. คนมหาชัยดูสิคับ.. ว่าสุดยอดขนาดหนัย.. เด๋วนี้หลักสี่ต้นๆแล้วครับ.. นับวันยิ่งจะหายากขึ้นทุกวัน.. แลกเปลี่ยนประสบการ์ณโทร 0867993668~ กอล์ฟคับสายตรง~หลวงปู่รุ่ง~

ความคิดเห็นจากคุณ : klds_bi_out@hotmail.com [ 15:48 24/2/2554 64.255.180.185 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือรุ่นแรก2484หน้าแก่ยันต์หยิก พุทธคุณเข้มขลังสุดยอด.. ครบเครื่อง.. เมตตามหาอุตย์แคล้วคลาด.. ต้องเจอกับตัวถึงจะรู้ว่าสุดยอดเยี่ยงไร..

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาคริส วิจิตรบรรจง [ 13:29 24/2/2554 64.255.164.27 ]
ต้องการเช่า.. หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหน้าแก่ยันต์หยิกปี84.. ราคาไม่เกี่ยงเพียงแค่อย่าเก๊.. 0816386374=

ความคิดเห็นจากคุณ : june-sk@hotmail.com [ 2:12 11/2/2554 223.205.67.60 ]
มีเสือหลองพ่อสุด 500 สนโทร0805940436

ความคิดเห็นจากคุณ : june-sk@hotmail.com [ 2:9 11/2/2554 223.205.67.60 ]
มีเหรียญหล่องพ่อรุ่งปี 2484หน้าแก่ ปล่อยเช่า8000 สนใจโทร0805940436

ความคิดเห็นจากคุณ : duan_jti@hotmail.com [ 15:56 7/2/2554 61.19.239.55 ]
มีเหรียญเล็กรุ่นแจกแม่ครัวใครเคยเห็นบ้างคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : splato_11@hotmail.com [ 16:10 5/2/2554 125.25.40.194 ]
มีเหรียญหน้าแก่ยันต์หยิกทองแดงกาไหล่ทองเปิดราคา80000ติดต่อราเมศ0891633688

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@hotmail.com [ 22:6 28/1/2554 223.205.64.43 ]
ขอร้องทุกท่านที่ได้รับแจกเหรียญอาจารย์มหาจำนงค์โปรดอย่าจำหน่ายราคาเกินควรท่านได้รับแจกฟรีมีสำนึก

ความคิดเห็นจากคุณ : aniwat_13@hotmail.com [ 18:37 15/1/2554 58.9.99.14 ]
มีเหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง ให้เช่า่ราคาไม่แพง มีครบทุกรุ่น แต่ให้เช่าบางรุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 3:24 14/1/2554 124.122.231.41 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่น1+2+แผ่นปัมลงยา+เหรียญวัดดอนยายหอม+ลพ น้อย+ลพ ไปล่+ลป บุญ +น้อย0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 19:47 17/12/2553 124.121.147.192 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่น1+2+แผ่นปัมลงยา+ดอนยายหอม+ลพ น้อย+ลพ ไปล่0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : may [ 0:40 11/12/2553 125.27.231.102 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งเนื้อเงินลงยาพื้นแดงโบว์เขีบว และพื้นเขียวโบว์แดง ปี 2484 ให้บูชา ติดต่อ089488867

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichan@hotmail.com [ 2:36 30/11/2553 125.25.35.254 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่น1+2+แผ่นปัมลงยา+เหรียญวัดดอนยายหอม+ลพ น้อย+ลพ ไปล่0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : too@2504hotmail. co.th [ 18:30 28/11/2553 61.90.90.7 ]
ผมมีพระครูรุ่ง ปี 2484 2 องค์ ต้องการปล่อย (28.11.2553) เบอร์ติดต่อ 0813725368

ความคิดเห็นจากคุณ : mize99@hotmail.com [ 11:0 28/11/2553 58.9.20.124 ]
มีพระครูรุ่ง ปี 33 เนื้อทองแดง กริ้บๆ สวยมากแชมป์ เปิดที่ราคา 9,000 บาท สนใจ 0874160395 รับรองแท้(ปลอมคืนเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : toon.wo@chaiyo.com [ 20:42 13/11/2553 125.27.235.7 ]
รับเช่าเหรียญหลวงพ่อรุ่งทุกรุ่นทั้งเก่าใหม่ ครับ สนใจโทร. 089-5506985 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuwiset@hotmail.com [ 22:40 10/11/2553 118.174.187.95 ]
มีรุ่น 38 ทองแดง ให้เช่า 500 ไม่ต้องกลัวปลอมเพราะผมคนท่ากระบือ สนใจโทรมาครับ 0835413767

ความคิดเห็นจากคุณ : satan_tum@hotmail.com [ 15:21 3/11/2553 180.180.21.85 ]
มีปี33เนื้อเงินอยู่1เหรียญ ได้มาจากเพื่อนพ่อ สภาพสวย เปิดอยู่12000 สนโทร0810081755

ความคิดเห็นจากคุณ : f_lovemay@hotmail.com [ 21:59 29/10/2553 182.53.92.76 ]
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84 ให้เช่าราคา100,000-150,000บ ต่อรองได้0855654479

ความคิดเห็นจากคุณ : คน ต. ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร [ 11:1 27/10/2553 124.157.154.111 ]
ผมมีเหรียญปี84 หน้า หนุ่มกับหน้าแก่ ปี33-35เนื้อเงินลงยา,ทองแดงสนใจ 085-227-9650

ความคิดเห็นจากคุณ : satan_tum@hotmail.com [ 14:1 23/10/2553 180.180.21.40 ]
ติดต่อได้ที่เบอร์ 0810081755 ครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : satan_tum@hotmail.com [ 14:0 23/10/2553 180.180.21.40 ]
รับเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี 33 35 38 84 รับเช่าตามสภาพครับ และพระอื่นๆทุกสาย ถ้าเป็นเหรียญ ยิ่งดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : satan_tum@hotmail.com [ 14:1 23/10/2553 180.180.21.40 ]
ติดต่อได้ที่เบอร์ 0810081755 ครับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : satan_tum@hotmail.com [ 14:0 23/10/2553 180.180.21.40 ]
รับเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี 33 35 38 84 รับเช่าตามสภาพครับ และพระอื่นๆทุกสาย ถ้าเป็นเหรียญ ยิ่งดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : serm@hotail.com [ 22:38 20/10/2553 222.123.88.105 ]
เหรียญปี35และ33ผมายแล้วครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kriengkrai.nu@thainamthip.co.t [ 10:14 18/10/2553 119.63.88.130 ]
อยากทราบว่า"หลวงพ่อรุ่งที่ออกจากวัดแก้วกัลยา ข้างหลังเขียนว่ารุ่นสร้างโบสถ์ออกปีอะไร ฬครสร้างครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tong BABYja001@hotmail.com [ 20:30 16/10/2553 124.157.155.30 ]
มีสมเด็จรุ่น2 หลวงพ่อรุ่งให้เช่า สภาพสมบูร ราคา 2500 ติดต่อ 0822900106 นครปฐม

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 1:12 10/10/2553 124.121.151.45 ]
ให้เช่าเหรียญเงิน+ทองแดง+แผ่นปัมลงยา+พัดยศ+เหรียญวัดดอนยายหอม+ลพ น้อย+ลพ ไปล่0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ตั้ม [ 14:0 4/10/2553 125.27.239.79 ]
รับเช่าพระ ทุกสาย พระรุ่ง 33 84 35 ราคาว่ากันครับ เบอร์ 0810081755

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 4:22 27/9/2553 110.168.5.65 ]
ให้เช่าเหรียญเงิน+ทองแดง+แผ่นปัมลงยา+พัดยศ+เหรียญวัดดอนยายหอม+ลพ น้อย+ลพ ไปล่0897913603

ความคิดเห็นจากคุณ : โรจน์manying81@hotmail.com [ 3:47 24/9/2553 183.89.24.229 ]
ผมมีปี42ยันต์ตรงอยากให้วิจารแต่ไม่รู้วิทีคราบ 0866887754

ความคิดเห็นจากคุณ : กอน [ 21:24 15/9/2553 124.157.201.12 ]
มั่แล้วหลวงพ่อรุ่งอยู่สมุทรสาครครับผมคนสมุทรสาครผมรู้ผมมีเหรียญของท่านอยู่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mrf99@hotmail.co.th [ 19:47 15/9/2553 125.24.21.65 ]
ให้เช่า200000บาท เหรียญหลวงพ่อรุ่งปี84รุ่นแรก แท้100%รับประกัน 089-5288245

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้อม [ 12:28 3/9/2553 125.24.21.180 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ้งทุกรุ้ง

ความคิดเห็นจากคุณ : volavit-191 [ 20:43 26/8/2553 124.122.69.182 ]
หลวงพ่อรุ่งเนื้อทองแดงลงยาสีเหลืองมีอย่ในสายระบบของวัดท่ากระบือหรือเปล่าครับใครรู้ช่วยตอบหน่อยขอบคุณ

ความคิดเห็นจากคุณ : ham.yrat@hotmail.com [ 15:43 23/8/2553 124.122.180.58 ]
ต้องการปล่อยเหรียญหลวงพ่อรุ่งรุ่นแรกหน้าแก่ยันต์หยิก150000บาทด่วน0845622324

ความคิดเห็นจากคุณ : bestkungnco@hotmail.com [ 12:2 17/8/2553 222.123.169.222 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญปี2484สวยมากสนใจโทร 0844959864

ความคิดเห็นจากคุณ : bestkungnco@hotmail.com [ 12:2 17/8/2553 222.123.169.222 ]
มี1องค์สนใจบอกนะ ราคาคุยกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : krootoa@hotmail.com [ 12:22 15/8/2553 124.122.89.74 ]
รับเช่าพระรุ่งปี 33 35 ส่งรูปพร้อมราคามาทางเม็ลล์เลยครับ(ครูโต) ไม่แท้อย่าส่งมานะครับเสียเวลา

ความคิดเห็นจากคุณ : ham.yrat@hotmail.com [ 14:51 8/8/2553 125.24.204.130 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญปี2484สวยมากสนใจโทร 0845622324 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 17:28 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่า เหรียญรุ่นแรกปี 2484 เนื้อเงิน+ทองแดง สภาพดี+เหรียญวัดหนัง+เงิน ขี้ตาเนื้อนาก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 14:8 4/8/2553 124.122.6.44 ]
ให้เช่าเหรียญรุ่นแรก ทองแดงกับเนื้อเงิน+เหรียญพัดยศ ปี2500+พระสายนครปฐม 089-7913603ชาญ

ความคิดเห็นจากคุณ : serm@hotmail.com [ 22:35 31/7/2553 117.47.246.125 ]
มีหลวงพ่อรุ่งปี35และ33ทองแดงราคากันเองโทร0867905427

ความคิดเห็นจากคุณ : adum555@siamza.com [ 10:37 7/7/2553 110.49.37.240 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่งรุ่น3 วัดสวนส้ม เหรียญปี35 สนใจติดต่อได้0860076457

ความคิดเห็นจากคุณ : pari_1623@msn,com [ 21:21 28/6/2553 111.84.171.51 ]
ตอนนี้ตะกรุด9ดอกยังมีอยู่มัยคับตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : pok189@sanook.com [ 22:9 5/5/2553 111.84.187.109 : 111.84.187.109 ]
ผมมีรูปถ่ายหลวงพ่อรุ่งไม่รู้รุ่นไหนสามาถรเช็คได้ที่ไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : vichit104@gmail.com [ 7:36 29/4/2553 125.27.177.59 : 125.27.177.59 ]
หลวงพ่อรุ่งปี33เขาเล่นกันราคาเท่าไรอยากทราบเพราะเพื่อนเอามาให้ใช้เขาขอ500

ความคิดเห็นจากคุณ : เส [ 18:23 24/4/2553 113.53.114.68 : 113.53.114.68 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ้ง ปี84 สนใจติดต่อ 0800289121

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:18 12/4/2553 124.121.147.178 : 124.121.147.178 ]
ให้เช่า เหรียญรุ่นแรกปี 2484 เนื้อเงิน+ทองแดง สภาพดี+เหรียญวัดหนัง+เงิน ขี้ตาเนื้อนาก 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : kangkarch@windiwslive.com [ 5:54 12/3/2553 58.11.82.26 : 58.11.82.26 ]
ผมมีตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง รุ่นจันทร์เพ็ญเนื้อเงินสภาพสวย สนจัยไหมครับ 0854823439

ความคิดเห็นจากคุณ : kitti [ 21:9 11/3/2553 180.180.153.159 : 180.180.153.159 ]
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือเนือเงินลงยาราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : kitti [ 21:3 11/3/2553 180.180.153.159 : 180.180.153.159 ]
หลวงพ่อรุ่ง เนือเงินลงยาสีเขียวราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : sutthipong2010@hotmail.com [ 18:14 2/3/2553 114.128.133.75 : 114.128.133.75 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่งรุ่นแรกราคาหลักแสนบางองค์เฉียดล้าน

ความคิดเห็นจากคุณ : phuvarha@hotmail.com [ 12:19 1/3/2553 202.149.25.235 : 202.149.25.235 ]
อยากเห็นผ้ายันต์เทพรัญจวน ของหลวงพ่อรุ่ง เพราะมีอยู่ผืน แต่ไม่แน่ใจ นับถือท่านมานาน

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็ดded_dunk@hotmail.com [ 1:43 14/2/2553 118.174.59.150 : 118.174.59.150 ]
หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือมีเนื้อทองแดงรุ่นยัณยิกหน้าหนุ่มปี84รุ่นแรกบล๊อกเลื่อนขวาขาย150000คุยกันๆได้

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 13:17 12/2/2553 124.121.154.158 : 124.121.154.158 ]
ให้เช่าเหรียญเงิน ปี 84 ราคา 65000 บาท ทองแดง 45000 บาทแถวรังสิต089-7913603และพระอื่นๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : neung_za [ 19:58 4/2/2553 125.25.126.254 : 125.25.126.254 ]
เนื้อเงินลงยาสีเขียวน่าจะออกวัดอื่นนะครับ ราคาไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : รักษ์ [ 11:59 22/1/2553 125.24.95.100 : 125.24.95.100 ]
มีปี84เนื้อเงินลงยา0811493419

ความคิดเห็นจากคุณ : อุ๊อ้า [ 20:41 21/1/2553 112.142.46.193 : 112.142.46.193 ]
จังหวัดก็มั่ว แล้วไม่มีการแก้ไขอีก แล้วก็มีแต่ประกาศให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : นพ.บ.ป. [ 21:46 15/1/2553 115.67.35.120 : 115.67.35.120 ]
ใครจะปล่อยหลวงปู่ชิด และหลวงพ่อไสว บอกดว้ยต้องการหาอยู่

ความคิดเห็นจากคุณ : ศิษย์พ่อรุ่ง [ 23:14 13/1/2553 222.123.21.2 : 222.123.21.2 ]
สมุทรสาครครับเวปมาสเตอร์ไม่ใช่สมุทรสงครามแก้ไขด้วยนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 20:15 13/1/2553 124.121.158.243 : 124.121.158.243 ]
ท้าพิสูจน์ เนื้อเงิน+ทองฝาบาตร ใครสวยกว่านี้แบ่งให้เช่าไม่แพง 089-7913603 ที่บ้านได้เลย

ความคิดเห็นจากคุณ : นันทวัฒนื [ 13:42 12/1/2553 58.9.78.114 : 58.9.78.114 ]
ผมมีพระบ้านกร่างพิมพ์อกใหญ่สภาพสวยอยากได้หน้าแก่ยันต์หยิกสนใจอยากแลกโทร0849192828

ความคิดเห็นจากคุณ : ภูดิศ [ 21:14 29/12/2552 125.27.232.5 : 125.27.232.5 ]
ผมได้เหรียญสวนส้ม ปี2501 เนื้อเงินมีไม่เกิน10 เหรียญสวยมากมีท่านใดเคยผ่านตาหรือมีอยู่บ้างครับ ชี้แนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : บอม [ 15:39 16/5/2551 125.25.184.241 : 125.25.184.241 ]
หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือมีเนื้อเงินลงยาสีเขียวไหมครับรุ่นยัณยิกหน้าแก่

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter