ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก

  พระเหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก
พระเหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก
พระเหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก
ความคิดเห็นจากคุณ : ya_ka_oo@hotmail.com [ 20:21 29/3/2551 58.9.18.55 : 58.9.18.55 ]
อยากได้มาห้อยคอหรูๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : nakhonthai@hotmail.com [ 19:48 1/8/2556 49.231.118.204 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั้นรุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดเนื่้อทองแดงแท้ 100%คับ0872244775

ความคิดเห็นจากคุณ : nakhonthai@hotmail.com [ 19:47 1/8/2556 49.231.118.204 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั้นรุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดเนื่้อทองแดงแท้ 100%คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nakhonthai@hotmail.com [ 19:48 1/8/2556 49.231.118.204 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั้นรุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดเนื่้อทองแดงแท้ 100%คับ0872244775

ความคิดเห็นจากคุณ : nakhonthai@hotmail.com [ 19:47 1/8/2556 49.231.118.204 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั้นรุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดเนื่้อทองแดงแท้ 100%คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ่janjo11@hotmail.com [ 14:42 4/6/2556 182.53.213.112 ]
พุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อกลั่นที่ผมคล้องคออยู่มหัศจรรย์จริงๆ ครับ คนกรุงเก่า

ความคิดเห็นจากคุณ : thegame_tak@hotmail.com [ 23:50 24/1/2554 118.172.210.86 ]
มีเหรียญทองแดงสภาพสวยมากโทร . 084-3546422, 081-1813534

ความคิดเห็นจากคุณ : kob_flower_rose@hotmail.com [ 11:14 20/1/2554 119.160.218.135 ]
มีเหรียญพิมพ์ขอเบ็ดทองแดง2เหรียญสวยมากแท้100%เปิดเหรียญละ2000000ติดต่อ085-562-9847(กบ)

ความคิดเห็นจากคุณ : sombatzey@yahoo.com [ 15:37 11/1/2554 202.176.83.70 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่กลั่นรุ่นแรก 1เหรียญ ตั้งราคาไม่ถึงล้าน

ความคิดเห็นจากคุณ : gegie.pen@gmail.com [ 13:43 4/1/2554 58.97.37.61 ]
ช่วยดูให้หน่อยว่าแท้หรือไม่ 0830184381

ความคิดเห็นจากคุณ : gegie.pen@gmail.com [ 13:20 4/1/2554 58.97.37.61 ]
มีหลวงปูกลั่นอยู่รุ่นแรกใครสนใจหรืออยากดูเป็นขวัญตาเข้ามาดูได้ที่ e-mail นี้

ความคิดเห็นจากคุณ : สมชาย [ 10:42 21/12/2553 125.26.35.91 ]
555

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong99999@hotmail.com [ 10:37 21/12/2553 125.26.35.91 ]
มีเหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ดเนื้อทองแดง ปี2469สภาพ90% 0892100737

ความคิดเห็นจากคุณ : anon_8221@hotmail.com [ 12:52 16/12/2553 110.164.210.156 ]
ผมอยากได้ครับมีใครให้บูชามั้ยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : อำนวย [ 22:35 13/12/2553 125.26.63.29 ]
เหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก แท้ 100% ราคาตั้ง 15 ล้านบาท สนใจติดต่อ 083-0123919

ความคิดเห็นจากคุณ : wachara_leang@hotmail.com [ 15:45 26/11/2553 182.93.213.68 ]
ไม่เคยเห็นของจริง ซักที

ความคิดเห็นจากคุณ : bom_clubza123@hotmail.com [ 18:34 6/11/2553 183.89.213.235 ]
คนอยุธยาทั้งตระกลูครับ มีอยู่2เหรียญ ไม่ขาย!! แต่อยากโชว์

ความคิดเห็นจากคุณ : bom_clubza123@hotmail.com [ 18:30 6/11/2553 183.89.213.235 ]
ที่บ้านมี2เหรียญครับ คนอยุธยามาตั้งแต่รุ่นทวดแระ ไม่ขายครับแต่อยากโชว์

ความคิดเห็นจากคุณ : imaxman-tu@hotmail.com [ 21:53 5/11/2553 111.84.85.23 ]
มีเหรียญพิมพ์ขอเบ็ต2469ทองแดงกะไหล่ทองสภาพ80

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้อม โก๋หลังวัง [ 20:50 2/11/2553 125.24.92.247 ]
นี่เเหละครับพี่น้อง ที่เขาเรียกกันว่าเหรียญในตำนาน

ความคิดเห็นจากคุณ : gameza10@hotmail.com [ 18:53 15/10/2553 117.47.30.42 ]
เหรียญหลวงพ่อกลั่นหายากมากเลยนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เอื้อมศรี [ 20:11 21/9/2553 124.120.38.218 ]
ข้าพเจอมีเหรียญหลวง พ่อกลั่นรุ่นแรก ๒๔๖๙ เนื้อทองแดง สภาพสวยมาก คมกริบราคา2ล้านบาทติดต่อ029162366

ความคิดเห็นจากคุณ : myself260521@hotmail.com [ 17:51 20/9/2553 117.47.238.43 ]
มีเนื้อกะไหล่ทองค่ะ สภาพสวยมาก เพราะพ่อเก็บไว้ไม่ได้คล้องคอค่ะ สนใจติดต่อ 082-3166456 ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ้ [ 18:49 21/8/2553 58.9.118.72 ]
มีเหรียญ(หลวงพ่อกลั่นเนื้อตะกั่ว)0827845123

ความคิดเห็นจากคุณ : diaw_navigator26@hotmail.com [ 16:24 13/8/2553 110.49.193.213 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่น เป็นเหรียญทองแดง สนใจ 0970317999 ด่วนครับ สวยจิงๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : PUSH0011@hotmail.com [ 21:43 12/8/2553 110.164.168.55 ]
วัดสระแก้วก็มี

ความคิดเห็นจากคุณ : tongsing_19@hotmail.com [ 7:58 11/8/2553 182.232.61.39 ]
ผมมีหนึ่งเหรียญไม่รู้ว่าดีเปล่าใครอยากดูติดต่อกลับทางเมล์ได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : anothai_2300@hotmail.com [ 18:18 10/8/2553 58.9.119.190 ]
ผมมีอยู่องค์นึง รอเอารูปมาลงไม่รู้ว่าดีป่าว ให้เช่า 30000 รอดูรูปนะครับ !! ต่อได้นิดหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : tateesexy@hotmail.com [ 14:44 6/8/2553 180.183.25.4 ]
มีของปู่ค่ะ แท้ๆค่ะ ตำหนิตรงทุกอย่าง ร้อนเงิน 400.000 บาท บอกขายไปแล้วแต่ไม่มีใครให้เงินสด เลยไม่เอา

ความคิดเห็นจากคุณ : mr.tattoo [ 10:26 29/7/2553 222.123.10.71 ]
มีเหมือนกันเตี่ยให้มา ราคาเป็นล้านเลยเหรอจริงนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : tai_tod@hot mail.com [ 8:57 6/7/2553 125.26.177.83 ]
มีพิมพ์เสี้ยนตองสภาพสวยมากกะไหล่ดํายังพออยู่ด้านหน้ามีขี้กรากราคาหนึ่งแสนบาท 0897221136

ความคิดเห็นจากคุณ : pakdee2509@gmail.com [ 22:17 4/7/2553 115.67.59.215 ]
มีเหรียญหลวงพ่อกลั่นสภาพใช้ ให้เช่าราคา 350,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : อ๊อด/dejidea@yahoo.com [ 20:13 1/7/2553 124.120.107.194 ]
ผมมีเหรียญกะไหล่ทอง สภาพสวยมากๆ ห่วงเชื่อมยังติดอยู่ครบ สภาพผิวได้อายุส่องเพลินแน่ๆ สนใจเมลมาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : gaewtip@.com.th [ 21:59 24/6/2553 110.49.10.168 ]
อยากได้ของปลอมราคาถูกมีใหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : som.sak2010@hotmail.com [ 8:58 22/6/2553 125.26.151.77 ]
มีเหรียญคิดว่าน่าจะ80%สนใจmailมาได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sarak_sri@hotmail.com [ 14:58 21/6/2553 118.172.123.55 ]
ผมก็มีเหรียญหลวงพ่อกลั่นผมเสนอราคา550000เท่านั้นครับเพราะพระผ่านการใช้มาแล้วสภาพประมาณ60เปอร์เซนต์ค

ความคิดเห็นจากคุณ : nonzit01@hotmail.com [ 16:12 20/4/2553 124.122.196.68 : 124.122.196.68 ]
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติรุ่นพ.ศ.2469 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง พิมพ์ขอเบ็ด ติดต่อ 081-9255713 ตั๊กเมิองนนท

ความคิดเห็นจากคุณ : wabmaster_@hotmail.com [ 23:20 18/4/2553 210.4.151.12 : 210.4.151.12 ]
ใครอยากให้ตรวจหลวงพ่อกลั่น ตรวจให้ฟรีส่งรูปมาตามเมล์ ถ่ายหน้าหลังให้ชัดนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sorn_kotoy@hotmail.om [ 16:0 10/4/2553 118.172.85.8 : 118.172.85.8 ]
มี 2 เหรียญ แท้แน่นอน เพราะเช็คแล้ว หลายซียน พันทิพก็ขึ้นมาแล้ว เซียนยังของซื้อ อยากดูซิบมาทางเมล

ความคิดเห็นจากคุณ : suprabrainpower@yahoo.com [ 14:40 13/3/2553 58.8.150.136 : 58.8.150.136 ]
รับเช็คหลวงพ่อกลั่น องค์ละ 500 บาท รูป หน้า-หลัง-ข้าง รับสอนดูด้วย องค์ละ 50000 บาท ของแท้ย่อมแพง

ความคิดเห็นจากคุณ : ns.spac@gmail.com [ 13:1 18/2/2553 58.8.123.50 : 58.8.123.50 ]
ของผมก็มีครับ เนื้อเงินรุ่นหนึ่ง ให้เช่า 200,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : moo_atv@hotmail.com [ 13:41 17/2/2553 125.26.10.75 : 125.26.10.75 ]
มีพิมพ์ขอเบ็ดเหรียญเงิน1เหรียญพิมพ์เสี้ยนตองอีก1เหรียญสภาพสวย อยู่ที่อยุธยาครับ moo_atv@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : luxnam@hotmail.com [ 19:34 19/1/2553 61.7.129.82 : 61.7.129.82 ]
ผมมีอยู่เหรียญ 1 ครับ แต่ไม่รู้ ว่า แท้ หรือ ปล่าว สน ใจดูรูป ทาง เมล ได้ ครับ ซิบ มาเลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : luxnam@hotmail.com [ 19:31 19/1/2553 61.7.129.82 : 61.7.129.82 ]
ผมมีอยู่เหรียญ 1 ครับ แต่ไม่รู้ ว่า แท้ หรือ ปล่าว ถ้าแท้ ต้อง ดูไง อ่า ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : luxnam@hotmail.com [ 18:58 19/1/2553 61.7.166.140 : 61.7.166.140 ]
ผมมีอยู่เหรียญ 1 ครับ แต่ไม่รู้ ว่า แท้ หรือ ปล่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : wi_chai_wichai@hotmail.com [ 15:13 19/1/2553 202.29.37.34 : 202.29.37.34 ]
ผมมีหลวงพ่อกลั่นหนึ่งองค์ ให้เช่า 3500,000 บาท โทรถามได้ 081-9436546

ความคิดเห็นจากคุณ : techin_phuket@hotmail.com [ 13:10 18/1/2553 125.26.71.80 : 125.26.71.80 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่นเนื้อนากและทองแดงรุ่นแรก สนใจติดต่อ 089-4718238

ความคิดเห็นจากคุณ : ตรงมา [ 18:40 16/1/2553 115.67.34.101 : 115.67.34.101 ]
nongtong.235@gmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : เจริญสุข [ 10:4 3/1/2553 58.9.35.13 : 58.9.35.13 ]
เดี๋ยวนี้วงการเล่นแต่ขิงเก๊

ความคิดเห็นจากคุณ : nat.1414@hotmail.com [ 0:25 28/12/2552 118.172.5.202 : 118.172.5.202 ]
ผม มี1องค์คับ รุ่นแรก 2469 450000 0826967483 ดูได้คับ ลำพูนคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nat.1414@hotmail.com [ 10:57 26/12/2552 118.172.3.223 : 118.172.3.223 ]
ผม มี1องค์คับ รุ่นแรก 250000 0826967483 ดูได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : rungrangjung_@hotmail.com [ 21:47 16/12/2552 119.42.79.159 : 119.42.79.159 ]
ผมมี1เหรียญแต่ไม่รู้ของจริงหรือปล่าวคับ อยู่เชียงใหม่คับลองมาดูกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : ohm_471@hotmail.com [ 20:8 6/12/2552 117.47.227.88 : 117.47.227.88 ]
ผมมีเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเล่นกันอยู่เท่าไหร่ครับได้มาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : ardya@msn.com [ 21:7 3/12/2552 58.9.57.11 : 58.9.57.11 ]
อยากได้จัง ทำไงดี

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 23:3 1/12/2552 124.122.232.203 : 124.122.232.203 ]
มีสองเหรียญตะกั่วกับทองแดงไม่แพงมาชมที่บ้านแถวรังสิตได้เลยไม่หวง0897913603 ชาญ

ความคิดเห็นจากคุณ : sameru_15@hotmail.com [ 1:41 1/12/2552 124.157.135.29 : 124.157.135.29 ]
ผมมีเหรียญเงิน รุ่นแรก สนใจดูก่อนได้ ติดต่อที่ 0854111674 (ติ่งกรุงเทพ)

ความคิดเห็นจากคุณ : sky_x27@hotmail.com [ 14:33 28/11/2552 202.29.9.8 : 202.29.9.8 ]
ผมมีเหรียญทองแดงครับสภาบสวยพอได้ลางหน่อยๆสนใจ081-0145136 นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail.com [ 20:18 12/11/2552 124.122.245.208 : 124.122.245.208 ]
ใครมีเหรียญแท้ๆรุ่นแรกสวยๆสู้ตายครับ0816386374ลองคุยกัน---ต้อย

ความคิดเห็นจากคุณ : manie_999@hotmail.com [ 19:52 22/10/2552 61.90.5.14 : 61.90.5.14 ]
มีรุ่นนี้ บูชา 3 แสน สนใจโทรได้ ดูแล้วถูกใจค่อยว่ากัน 08-7699-4389

ความคิดเห็นจากคุณ : dr_bevip_90919@hotmail.com [ 21:15 19/10/2552 124.122.222.22 : 124.122.222.22 ]
มีเหรียญหลวงพ่อเหมือนกันแต่ไม่รู้รุ่นไหน ทรงเสมาเหมือนกันแต่ข้างหลังคว่าที่ระฤกเขียนว่า"ที่ระลึก"ใคร

ความคิดเห็นจากคุณ : maenammoon@hotmail.com [ 0:48 16/10/2552 124.121.82.90 : 124.121.82.90 ]
ผมก็มีครับ ทุกอย่างเหมือนในรูปเป๊ะ สนใจอยากดูไม่มีปิดบัง ติดต่อได้เลยครับ 0814888743 หรือ MAIL ก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : amza1150@hotmail.com [ 20:11 12/10/2552 125.25.19.28 : 125.25.19.28 ]
มีเหรียญ หลวงพ่อกลั่น รุ่นแรก พิมพ์ขอเบ็ด ให้เช่าบูชา สนใจติดต่อ 0837400146 หรือ 025857949

ความคิดเห็นจากคุณ : ho_ktcm@hotmail.com [ 21:31 10/10/2552 124.122.165.209 : 124.122.165.209 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่นร่นแรกใครสนใจให้ราคามาแล้วติดต่อมาที่0869898611

ความคิดเห็นจากคุณ : thongh@cementhai.co.th [ 18:26 9/10/2552 117.47.118.157 : 117.47.118.157 ]
ผมมีเหรียญเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : อยุธยา [ 11:59 2/10/2552 58.9.23.80 : 58.9.23.80 ]
ผมมี2เหรียญพิมขอเบ็ด เหรียญเงินกับทองแดงแบ่งให้เช่า1เหรียญกับผู้ที่ศัทธาจริงๆครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thnee_2005@hotmail.com [ 16:18 20/9/2552 124.120.170.228 : 124.120.170.228 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรก2469ต้องการให้เช่า200,000คับสนใจติดต่อ 081-009-9516 ธานี

ความคิดเห็นจากคุณ : sitmeesay@hotmail.com [ 6:6 16/9/2552 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
ผมมีอยู่เหรียญหนึ่งคับ เนื้องลงยาสถาพสวยครับ ราคาคุยกัน สนใจโทรมาได้คับ 081-778-1148 ถ้าไม่โทรย้ำนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : polsitt.com [ 11:27 18/8/2552 203.144.136.4 : 203.144.136.4 ]
ผมมีเหรีญนเงินหลวงพ่อกลั่นได้มาจากคนพื้นที่

ความคิดเห็นจากคุณ : สมหมาย [ 13:34 31/7/2552 117.47.152.2 : 117.47.152.2 ]
มีอยู่แท้แน่นอนคับรับประกันตลอดชีวิตปล่อย850.000-คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : niwat2498@hotmail.com [ 17:22 9/7/2552 125.27.141.237 : 125.27.141.237 ]
ใครสนใจและประสงค์ที่จะบูชาเหรียญหลวงปู้กลั่น เนื้อทองแดงสวย 089-2567085

ความคิดเห็นจากคุณ : niwat2498@hotmail.com [ 17:22 9/7/2552 125.27.141.237 : 125.27.141.237 ]
ใครสนใจและประสงค์ที่จะบูชาเหรียญหลวงปู้กลั่น เนื้อทองแดงสวย 089-2567085

ความคิดเห็นจากคุณ : narong.or.k@Gmail.com [ 8:18 27/6/2552 203.113.105.59 : 203.113.105.59 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดแต่หมอนไม่มีพ.ศ.บอก อย่าทราบว่าเป็นรุ่นไหนครับสวยคมชัดมากตาให้ไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : 4386๑ฟ้นนส.แนท [ 15:15 21/6/2552 222.123.52.91 : 222.123.52.91 ]
ท่นใดต้องการเช่าเหรียญหลวงพ่อกลั่น แท้ ติดต่อ 0837-0837-55

ความคิดเห็นจากคุณ : saiyan_p@advanceagro.com [ 1:52 21/6/2552 203.144.139.234 : 203.144.139.234 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่น 2469 หลายเหรียญ ให้เช่า ราคาต่อรองได้ครับ 081-3055919

ความคิดเห็นจากคุณ : saiyan_p@advanceagro.com [ 1:50 21/6/2552 203.144.139.234 : 203.144.139.234 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่น 2469 หลายเหรียญ ให้เช่า ราคาต่อรองได้ครับ 081-3055919

ความคิดเห็นจากคุณ : onikun@thaimail.com [ 0:22 20/6/2552 115.67.245.9 : 115.67.245.9 ]
ผมมีอยู่เหรียญเงินหน้าทองไม่รู้จริงเปล่า

ความคิดเห็นจากคุณ : phai@thaimail.com [ 14:1 19/6/2552 118.175.158.29 : 118.175.158.29 ]
ผมก็มีหนึ่งเหรียญไม่รู้ว่าจริงหรือบ่าว ใครดูเป็นบอกบ้างซิ จะส่งรูปไปให้ดูครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ธนวัฒน์ [ 10:32 5/6/2552 58.64.63.128 : 58.64.63.128 ]
ญาติฝากให้หาคนเช่าบูชา รุ่น 1 หน้าสึก ใช้คล้องคอประจำ มีคนให้ 2 แสน แต่อยากได้ราคาที่สูงกว่านั้น งดนายหน้า สนใจดูพระติดต่อ 081-6262326

ความคิดเห็นจากคุณ : atip/king_bobo32@hotmail.com [ 11:24 4/6/2552 61.19.31.74 : 61.19.31.74 ]
สุดยอดเลยครับ วาสนาคงไม่ถึง

ความคิดเห็นจากคุณ : ab@hotmail.com [ 21:58 28/5/2552 124.121.147.199 : 124.121.147.199 ]
ลพ กลั่น นี่สุดยอดเลยครับ พุทธคุณสุดๆจริงๆ ใครมีก็เป็นบุญวาสนาอย่างสูง

ความคิดเห็นจากคุณ : y-oollada@hotmail.com [ 16:12 8/5/2552 125.27.229.175 : 125.27.229.175 ]
หลวงพ่อกลั่นรุ่น ปีพ.ศ 2469

ความคิดเห็นจากคุณ : ธนะรัตน์ [ 11:53 27/4/2552 124.121.115.42 : 124.121.115.42 ]
ผมก็มีเหรียญไม่รู้แท้หรือปล่าวใครสนใจ 0861038830

ความคิดเห็นจากคุณ : คุณต้อย [ 18:57 13/4/2552 203.130.159.6 : 203.130.159.6 ]
ซื้อจริงอยากได้ซักเหรียญถ้าสวยสู้ขาดใจครับ0816386374เช็คมาเลยน่ะครับไม่งั้นจะเสียเวลาเพราะไงก็ดูเป็น

ความคิดเห็นจากคุณ : tansanda@hotmail.com [ 22:58 5/4/2552 222.123.155.159 : 222.123.155.159 ]
แอน มีนะคะได้มาจากคุณปู่ อยากแบ่งให้เช่าในราคาไม่แพงค่ะ(เ หรียญอื่นๆอีกมาก ) สนใจติดต่อได้นะคะ

ความคิดเห็นจากคุณ : เต้ย [ 6:17 21/3/2552 203.172.199.250 : 203.172.199.250 ]
ผมอยากได้

ความคิดเห็นจากคุณ : chanok44@hotmail.com [ 12:22 19/3/2552 125.24.243.158 : 125.24.243.158 ]
มี 1เหรียญ ขอเบ็ด กะไหล่สวย สภาพไม่ได้ใช่ เปิด 750 000บ.เท่านั้น 081 610 0770

ความคิดเห็นจากคุณ : vamzaxja@hotmail.com [ 17:33 16/3/2552 124.121.207.236 : 124.121.207.236 ]
ผม มีเหรียญหลวง พ่อกลั่นรุ่นแรก อยู่สน ใจติดต่อ 0865356884

ความคิดเห็นจากคุณ : vamzaxja@hotmail.com [ 17:26 16/3/2552 124.121.207.236 : 124.121.207.236 ]
ดี ครับผมมีเหรียญ หลวงพ่อกลั่นรุ่นแรก สน ใจติดต่อได้ ที่ 0865356884

ความคิดเห็นจากคุณ : WinGPAiNai@hotmail.com [ 15:49 15/3/2552 124.120.248.147 : 124.120.248.147 ]
ผมมี หลวงพ่อกลั่น ให้ เช่า ราคาคุยกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : ใหญ่ [ 17:40 12/3/2552 58.9.152.246 : 58.9.152.246 ]
มี1เหรียญครับ หลวงพ่อกลั่น ตำหนิครบ แท้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : suriya.rue@chaiyo.com [ 22:45 5/3/2552 124.121.190.222 : 124.121.190.222 ]
เหรียญหลวงพ่อกลั่นเนื้อเงินองทองสภาพ99%มีหูเชื่อมสมบูรณ์ทุกอย่าง 0863090295

ความคิดเห็นจากคุณ : suriya.rue@chaiyo.com [ 22:38 5/3/2552 124.121.190.222 : 124.121.190.222 ]
เหรียญหลวงพ่อกลั่นเนื้อเงินองค์ทองใครสนใจขอดูได้ 0863090295 อยู่วังน้อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : panu_kg@hotmail.com [ 14:8 2/3/2552 58.8.12.173 : 58.8.12.173 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่น รุ่นแรก สภาพใช้ห้อยเปลือย สึก สนใจ 089 4772319

ความคิดเห็นจากคุณ : suraponck@yahoo.com [ 12:53 25/2/2552 58.8.231.127 : 58.8.231.127 ]
ผมมีเหรียญขอเบ็ด เนื้อเงินลงยา 1 ล้านบาท สนใจโทรมา 08-5488-7653

ความคิดเห็นจากคุณ : เซียนตี๋ มจพ. [ 15:39 22/2/2552 124.121.17.157 : 124.121.17.157 ]
สวยมากๆ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bombvtp@hotmail.com [ 16:4 9/2/2552 125.26.170.34 : 125.26.170.34 ]
มีเหรียญตะกั่ว คล้ายลองพิพ์ แต่ เซียนกทม บอกไม่มี

ความคิดเห็นจากคุณ : somchjy.cjm.com [ 14:45 28/1/2552 125.26.252.114 : 125.26.252.114 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่นร่นแรกใครสนใจให้ราคามาแล้วติดต่อมาที่0854579247

ความคิดเห็นจากคุณ : siri9498@gmail.com [ 3:14 6/1/2552 203.144.187.18 : 203.144.187.18 ]
หลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดนิยมแท้แน่นอน ให้เช่า 400,000 บาทครับ 089-6619498 หรือเมล์มาส่งรูปให้ดูได้ครั

ความคิดเห็นจากคุณ : rung321@hotmail.com [ 9:26 29/12/2551 202.149.25.239 : 202.149.25.239 ]
เหรียญโภคทรัพย์ ร.๕

ความคิดเห็นจากคุณ : auy-695@hotmail.com [ 3:6 18/12/2551 58.9.212.200 : 58.9.212.200 ]
ผมมีคับแต่ดูไงคับว่าของแท้ตอบด้วยนะคับแล้วราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : sanit_1988@hotmail.com [ 17:36 17/12/2551 58.8.230.237 : 58.8.230.237 ]
สนใจคุยได้ 0838662971

ความคิดเห็นจากคุณ : aek@hotmail.com [ 10:52 15/12/2551 122.154.100.153 : 122.154.100.153 ]
กะหลั่ยเงินน่าจะมีหรือชุบทีหลังก็มี

ความคิดเห็นจากคุณ : suppergey@hotmail.com [ 10:50 15/12/2551 122.154.100.168 : 122.154.100.168 ]
ผมมีเป็นกะหลั่ยเงินครับได้มาจากคนอยุธยา

ความคิดเห็นจากคุณ : nujoy3505@gmail.com [ 22:6 16/11/2551 125.27.123.85 : 125.27.123.85 ]
ผมมีเหรียญ หลวงพ่อกลั่นรุ่นขอเบ็ดรับมาจากลูกหลวงปู่อั้นสนใจติดต่อ 0873663341 ของแท้รับประกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : nujoy3505@gmail.com [ 22:3 16/11/2551 125.27.123.85 : 125.27.123.85 ]
ผมมีแล้วครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : สมนะ [ 21:14 14/11/2551 125.26.247.84 : 125.26.247.84 ]
พระของแท้จะออกบิณทบาตรตอนเช้า

ความคิดเห็นจากคุณ : tipamon@hotmail.com [ 11:39 6/11/2551 115.67.125.30 : 115.67.125.30 ]
ดิฉันก็มีเหรียญหลวงพ่อกลั่นแท้ 100% มีคนเคยให้ราคา 5แสนแล้วอยากได้มากกว่านี้สนใจ โทร.086-344-3125

ความคิดเห็นจากคุณ : voraponglikit_24@hotmail.com [ 9:58 6/11/2551 125.27.83.226 : 125.27.83.226 ]
เจอมาสองครั้งแหละคับ ดูแล้วชอบแต่ดูว่าแท้ไงคับตอบด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : putipong9999@hotmail.com [ 12:4 4/11/2551 118.175.144.77 : 118.175.144.77 ]
ผมเหรียญ เงิน เนื้อฉลุหน้าทองคำ หายากมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : yuneyongdecha.jack@gmail.com [ 20:31 2/11/2551 222.123.165.217 : 222.123.165.217 ]
ผมมีเหรียญทองแดงกะไหล่สวยมากไม่ได้ขายแต่อยากได้ข้อมูลที่จริงบางคนบอกว่าบล็อกเดียวกับแชมป์ที่ตั้งฮั่ว

ความคิดเห็นจากคุณ : อั๋น [ 12:12 28/10/2551 118.173.202.38 : 118.173.202.38 ]
เหรียญคมมากดีจริงแคล้วคาดด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : สุลักษณ์ [ 10:23 14/10/2551 125.27.73.252 : 125.27.73.252 ]
ผมมีเป็นสิบ เหรียญ น่าจะปลอมหมด

ความคิดเห็นจากคุณ : tum.26@hotmail.com [ 0:7 10/10/2551 202.57.174.128 : 202.57.174.128 ]
มีเหมื่อนกันต้องการขาย เนื้อเงินองค์ทองคำ ราคาไม่เเพง แสนนิดๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : suriya.rue@chaiyo.com [ 9:12 24/9/2551 124.121.192.244 : 124.121.192.244 ]
เหรียญหลวงพ่อกลั่นเนื้อเงินองค์ทองคุณตาผมให้มาแต่ตอนนี้ผมอยากได้บ้านใครสนใจติดต่อขอดูได้ 0863090295

ความคิดเห็นจากคุณ : baithong.aor@Gmail.com [ 9:20 22/9/2551 202.41.187.247 : 202.41.187.247 ]
มีเหรียนหลวงพ่อกลั่นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่าจะดูอย่างไรดี(ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

ความคิดเห็นจากคุณ : aor_jidasupa@hotmail.com [ 9:15 22/9/2551 202.41.187.247 : 202.41.187.247 ]
อยากรู้ว่าดูอย่างไรว่าเป็นของแท้(ขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppe_9_9@hotmail.com [ 14:36 12/9/2551 125.24.155.24 : 125.24.155.24 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ดเนื้อทองคำ รับมรดกมา ให้เช่า ติดต่อ นพ 081-8222728

ความคิดเห็นจากคุณ : bank.02@hotmail.com [ 9:55 3/9/2551 118.173.237.207 : 118.173.237.207 ]
ยากได้

ความคิดเห็นจากคุณ : โอ๋ [ 12:0 30/8/2551 61.7.216.140 : 61.7.216.140 ]
ผมมีเหรียญเงิน 0831114037

ความคิดเห็นจากคุณ : pancake@thaimail.com [ 19:53 28/8/2551 125.26.252.171 : 125.26.252.171 ]
อยากรู้ว่ามีตำหนิตรงไหนบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : แดง..อุทัยธานี [ 17:59 26/8/2551 125.25.29.213 : 125.25.29.213 ]
มีเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกสภาพ 95 เปอร์เซ็นต์แท้แน่นอนให้เช่าให้ราคาเท่าไหร่083-9277412

ความคิดเห็นจากคุณ : mark.147@hotmail.com [ 21:37 29/7/2551 125.24.77.168 : 125.24.77.168 ]
สวยๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : mark.147@hotmail.com [ 21:37 29/7/2551 125.24.77.168 : 125.24.77.168 ]
ผมมี เหรียญ หลวงปู่เอี่ยมรุ้น ยันต์5

ความคิดเห็นจากคุณ : chingchai www.@asahitec.co.th [ 14:18 23/7/2551 58.137.63.131 : 58.137.63.131 ]
ราคาตลาดในปัจจุบัน

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้น [ 16:43 14/7/2551 124.121.201.36 : 124.121.201.36 ]
ส่วนผมไม่มีสักเหรียญขอมั่งจิ ton_chewchan@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ้ [ 4:12 26/6/2551 222.123.153.119 : 222.123.153.119 ]
ขายหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรก สนใจคุยกันราคาล้านเศษ 081-199-9679

ความคิดเห็นจากคุณ : joe_l_olo@hotmail.com [ 4:11 26/6/2551 222.123.153.119 : 222.123.153.119 ]
ขายหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรก สนใจคุยกันราคาล้านเศษ 0811999679

ความคิดเห็นจากคุณ : katawut_2534@hotmail.com [ 9:8 20/6/2551 203.172.179.220 : 203.172.179.220 ]
ผมมีรุ่นศิษย์สร้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก [ 18:17 9/6/2551 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
อยากได้มาก

ความคิดเห็นจากคุณ : เอกชัย [ 19:39 31/5/2551 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผลมี่

ความคิดเห็นจากคุณ : ditop1258@hotmail.com [ 18:53 23/5/2551 222.123.156.148 : 222.123.156.148 ]
อิอิผมมี1เหรียญ สพาบดีเลยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ความคิดเห็นจากคุณ : chan.2528@hotmail.com [ 22:33 20/5/2551 117.47.102.187 : 117.47.102.187 ]
ของผมก็มีครับแต่ไม่มั้นใจว่าแท้รึเปล่าครับ(จากเด็กอุบล)

ความคิดเห็นจากคุณ : p.cadet-49 chaiyo.com [ 1:16 10/5/2551 124.120.216.216 : 124.120.216.216 ]
ผมมีอยู่2เหรียญ แต่ดูแล้วคงจะเป็นของปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : ตุ๊ suprabrainpower@yahoo.com [ 12:36 19/4/2551 124.120.85.58 : 124.120.85.58 ]
ผมมีหนึ่งเหรียญ สภาพ 95 เปอร์เซ็นต์

ความคิดเห็นจากคุณ : สมชาย [ 16:8 14/4/2551 125.26.14.103 : 125.26.14.103 ]
ของผมมันไม่มี ผ้ารัดอก

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha.16@hotmail.com [ 21:17 5/4/2551 117.47.199.29 : 117.47.199.29 ]
มีเหรียญแต่ไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไร (หลวงปู่กลั่น )

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ หลวงพ่อกลั่นเหรียญรุ่นแรก

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter