ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกเหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี 2517

  พระเหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกเหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี 2517
พระเหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกเหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี 2517
พระเหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกเหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี 2517

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกเหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี 2517
ความคิดเห็นจากคุณ : ทด [ 14:40 7/5/2551 58.10.155.231 : 58.10.155.231 ]
ให้เช่า เหรียญหลองพ่อเกษม เขมดก รุ่นกองพันลำปาง

ความคิดเห็นจากคุณ : phatthanee_air@hotmail.com [ 20:35 29/1/2554 110.49.193.115 ]
หลวงพ่อเกษมรุ่น 2517 ที่ออกณ วัดตำหนักธรรม ต.แม่คำมี จ.แพร่ ข้างหลังเป็นพระธาตุเหรียญเงิน ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : nat.1414@hotmail.com [ 19:3 8/1/2554 223.204.130.92 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517 ผมมี 1 องค์ 0841711712 ]er^o

ความคิดเห็นจากคุณ : dNA-ROSE@hotmail.com [ 2:19 11/12/2553 124.121.150.52 ]
เหรียญรุ่นนี้สร้าง 2000 เหรียญใช่ไหมครับ ทําไมมีกันทุกคนเลยอ่า5+ 0894419342 รับประกันตลอดชีพ

ความคิดเห็นจากคุณ : somchaisur@counterservice.co.t [ 9:52 6/12/2553 182.232.159.29 ]
ผมมีอยู่หลายรุ่น ทุกรุ่นทันหลวงพ่อ ทั้งพระผงและเหรย

ความคิดเห็นจากคุณ : somchaisur@counterservice.co.t [ 9:50 6/12/2553 182.232.159.29 ]
ผมมีอยู่กล

ความคิดเห็นจากคุณ : eiwjn@hotmail.com [ 13:20 10/11/2553 110.49.34.45 ]
รุ่นนี้ผมมีให้เช่า 4000 โทรมาได้ 0856257170

ความคิดเห็นจากคุณ : lloouu [ 16:37 9/11/2553 124.120.144.148 ]
ผมมีของ ปี 2536

ความคิดเห็นจากคุณ : takaci_@msn.com [ 17:45 27/9/2553 1.46.172.68 ]
มีหนึ่งเหรียน ราคา40000 บาท สนจัย 0876567251

ความคิดเห็นจากคุณ : evolution.pk@hotmail.com [ 21:15 17/6/2553 124.120.39.103 ]
มีเหรียญหลวงพ่อเกษม รุ่นกองพันลำปาง สภาพสวย สนใจติดต่อ 0865248866 น้อยมีนบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : เค [ 17:20 6/5/2553 58.8.118.71 : 58.8.118.71 ]
ผมมีรุ่นกองพันลำปางปี17สภาพสวยสนใจติดต่อ086-6173741

ความคิดเห็นจากคุณ : 0849390940 [ 14:14 17/4/2553 58.9.18.182 : 58.9.18.182 ]
มีรู่นกองพันลำปางปี17 ปล่อย 45000

ความคิดเห็นจากคุณ : snps1970@yahoo.co.th [ 17:20 15/2/2553 58.8.36.198 : 58.8.36.198 ]
ขอราคาด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : swphan@hotmail.com [ 13:29 8/2/2553 124.121.156.118 : 124.121.156.118 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ เนื้อว่านปี 2497 พิมพ์ชลูด แท้แน่นอน ได้รับการประกันจากกรรมการประกวดพระ

ความคิดเห็นจากคุณ : roch.see@hotmail.com [ 11:11 4/2/2553 123.242.161.202 : 123.242.161.202 ]
ผมมีรุ่นกองพันลำปางเนื้อเงิน สภาพสวยมากเห็นเส้นผมชัดเจน แจ้งเมล์มาผมจะส่งภาพให้ครับ 084-9484853

ความคิดเห็นจากคุณ : คนเหนือ [ 12:16 16/1/2553 58.9.14.2 : 58.9.14.2 ]
มีรุ่นปี17 เห็นเส้นผมหลวงพ่อชัดมาก สนใจบูชา 50000

ความคิดเห็นจากคุณ : คนเหนือ [ 12:12 16/1/2553 58.9.14.2 : 58.9.14.2 ]
ผมมีรุ่นปี17

ความคิดเห็นจากคุณ : คนลำปาง [ 13:20 13/1/2553 202.29.109.51 : 202.29.109.51 ]
มีรุ่งกองพันลำปาง ปี 17 1 องค์ ประสบการณ์อธิษฐานอะไรถ้าเราตั้งใจทำจะได้ดั่งใจเราอธิษฐาน

ความคิดเห็นจากคุณ : คนลำปาง [ 13:18 13/1/2553 202.29.109.51 : 202.29.109.51 ]
มีรุ่นกองพันลำปางปี 2517 1 องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : thirawat_888@windowslive.com [ 8:10 9/11/2552 125.24.242.243 : 125.24.242.243 ]
อยากทราบว่าหลวงพ่อเกษม เขมโก ท่านสร้างพระสมเด็จ เนื้อหยกบางหรือเปล่าครับ ใครทราบช่วยบอกทีนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : dj-maxkix [ 18:16 10/6/2552 125.26.241.0 : 125.26.241.0 ]
มีเหรียญระฆังปี17สนใจติดต่อ0840283100

ความคิดเห็นจากคุณ : : mack999999999@hotmail.com [ 16:38 23/3/2552 58.147.16.70 : 58.147.16.70 ]
ผมต้องการเช่าราคาประมาณเท่าไหรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mack999999999@hotmail.com [ 13:41 9/3/2552 61.7.170.154 : 61.7.170.154 ]
ผมมีอยู่ 2 องค์นะครับ โทร 084-372-8780 ติดต่อได้ที่ คุณแม็ก

ความคิดเห็นจากคุณ : 0809049042 [ 2:33 8/3/2552 124.121.134.11 : 124.121.134.11 ]
เหรียญหลวงพ่อเกษม รุ่นเป็นพระเนื้อชิน สนิมเเดง คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tos_vpd7@hotmail.com [ 13:27 11/2/2552 58.8.139.92 : 58.8.139.92 ]
จะเอามาบูชา ราคาประมาณ

ความคิดเห็นจากคุณ : reansai@hotmail.com [ 9:34 7/2/2552 203.170.246.250 : 203.170.246.250 ]
รุ่นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 712487 [ 19:8 13/1/2552 125.25.59.231 : 125.25.59.231 ]
ตอนนี้ผมมี รุ่น38 รุ่นนี้นี้ยมหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 021454 [ 19:4 13/1/2552 125.25.59.231 : 125.25.59.231 ]
ไครมีหลวงพ่อเกษฆ เขมโกเหรียญ รุ้นกองพันลำปาง

ความคิดเห็นจากคุณ : malinee_y2k@hotmail.com [ 23:17 20/10/2551 203.144.187.19 : 203.144.187.19 ]
ตอนนี้ผมมี รุ่น ปี 2516 รุ่นนี้นิยมหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

ความคิดเห็นจากคุณ : หลวงพ่อเกษมเขมโก [ 6:29 4/10/2551 124.157.180.39 : 124.157.180.39 ]
รุ่นกองพันลำปางปี2517

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโกเหรียญรุ่นกองพันลำปาง ปี 2517

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter