ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ หลวงปู่ดุลย์เหรียญรุ่นแรก ปี 2508

  พระเหรียญ หลวงปู่ดุลย์เหรียญรุ่นแรก ปี 2508
พระเหรียญ หลวงปู่ดุลย์เหรียญรุ่นแรก ปี 2508
พระเหรียญ หลวงปู่ดุลย์เหรียญรุ่นแรก ปี 2508

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ หลวงปู่ดุลย์เหรียญรุ่นแรก ปี 2508
ความคิดเห็นจากคุณ : อออ [ 8:59 15/6/2551 202.91.18.205 : 202.91.18.205 ]
อออ

ความคิดเห็นจากคุณ : touy_ok@hotmail.co.th [ 13:51 24/7/2556 49.48.85.200 ]
ผมมี2508 1องครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : daimonm8@gmail.com [ 0:7 21/7/2556 118.174.63.151 ]
ผมมี1เหรียญ 98% ยากดูเทียบหน่อยครับใครมีบาง

ความคิดเห็นจากคุณ : touy_ok@hotmail.co.th [ 13:51 24/7/2556 49.48.85.200 ]
ผมมี2508 1องครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : daimonm8@gmail.com [ 0:7 21/7/2556 118.174.63.151 ]
ผมมี1เหรียญ 98% ยากดูเทียบหน่อยครับใครมีบาง

ความคิดเห็นจากคุณ : pratabu@hodmail.com [ 21:19 10/6/2556 101.51.131.70 ]
สวยจริงหรือเป่ลา

ความคิดเห็นจากคุณ : oonnarak_@hotmail.com [ 16:58 10/5/2556 110.77.212.5 ]
2508 หลวงพ่อดูลย์ ตำหนิครบ 0874484468

ความคิดเห็นจากคุณ : oonnarak_@hotmail.com [ 16:58 10/5/2556 110.77.212.5 ]
2508 หลวงพ่อดูลย์ ตำหนิครบ 0874484468

ความคิดเห็นจากคุณ : วิชัย ปิ่นเกล้า [ 0:12 16/1/2554 58.9.248.188 ]
ให้เช่ารูปหล่อหลวงปู่ดุลย์ก้นช้างเนื้อนวะราคา9500ติดต่อ วิชัย 082-6366631

ความคิดเห็นจากคุณ : popong1974@yahoo.co.th [ 13:50 11/1/2554 223.205.164.197 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นแรก 2 เหรียญ เนื้อทองแดงรมดำ 1 องค์(สภาพ 85%)และกะไหล่เงิน 1 องค์(99%)

ความคิดเห็นจากคุณ : ธรรมดา [ 19:59 30/12/2553 125.27.87.30 ]
ได้มากับมือหลวงปู่สมัยคุณพ่อ หวงมากพอเราแขวน เซี้ยนพระ ขอดูบอกว่าปลอมซะงั้น งงทำไมหลวงปู่ให้พระปลอม

ความคิดเห็นจากคุณ : nung_ndtindy@hotmail.com [ 15:30 18/12/2553 203.156.183.129 ]
หลวงปู่ดูน08สภาพสวยครับมีรูปให้ดูด้วยส่งเมล์มาครับเดียวส่งไปให้ดูหรือโทร0848701382

ความคิดเห็นจากคุณ : ปอ [ 10:41 16/12/2553 125.26.119.203 ]
ผมมีพระผงและเหรียญของหลวงพ่อรุ่นแรกครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : preecha2521@hotmail.com [ 17:55 14/12/2553 58.181.143.243 ]
มี 08 อยู่ 1 เหรียญครับ 35000 สนใจติดต่อ 085-1992027 ป้อง สุรินทร์

ความคิดเห็นจากคุณ : totjii009@yahoo.com [ 15:6 26/11/2553 61.19.69.20 ]
ผมมีอยู่1เหรียญให้บูชา5000

ความคิดเห็นจากคุณ : กาย [ 10:15 17/11/2553 113.53.104.107 ]
สวยมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : panngurn@gmail.com [ 18:21 13/11/2553 125.25.34.96 ]
คุณ kendochi@hotmail.com หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวยังงัยคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : joszaa@hotmail.com [ 11:37 22/10/2553 61.91.188.47 ]
ผมมีหนึ่งเหรียญครับ เป็นรุ่นแรก สนใจ 0814705309 นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : joszaa@hotmail.com [ 11:37 22/10/2553 61.91.188.47 ]
ผมมีหนึ่งเหรียญครับ เป็นรุ่นแรก สนใจ 0814705309 นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : joszaa@hotmail.com [ 11:36 22/10/2553 61.91.188.47 ]
ผมมีหนึ่งเหรียญครับ เป็นรุ่นแรก สนใจ 0814705309 นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กสุรินทร์เหลา [ 10:19 11/10/2553 125.27.100.65 ]
ผมมีหลวงปู่ดุลย์ ปี08 คุณพ่อได้มาตอนเป็นทหารพ่อบอกว่าข้ามขายเด็ดขาดเอาไว้ให้ลูกหลาน พ่อรอดตายมาเพราะ

ความคิดเห็นจากคุณ : saksiri.me45@hotmail.com [ 21:55 4/10/2553 125.26.79.195 ]
อยากทราบว่าพระแท้ดูตำหนิตรงไหนครับช่วยบอกหน่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : sombat@swdengineering.com [ 9:18 28/9/2553 125.27.97.113 ]
ผมมี 1 เหรียญสภาพ 98% 95000 ขาดตัวครับ พี่ๆ คนไดสนใจคุยกันได้ครับ 0832308881 หรือจะให้ส่งรูปจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : ans222333@hotmail.com [ 17:48 26/9/2553 1.47.32.178 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ดุลย์ ปี 08 สนใจติดต่อ เดี่ยว สร. 0858262459

ความคิดเห็นจากคุณ : เสือ [ 13:49 26/9/2553 117.47.23.94 ]
เอ้ทำไใเป็นหลวงพ่อคูณนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : nuimaejo@hotmail.com [ 20:13 6/9/2553 114.128.19.252 ]
ผมมีเหรียญ 1 ครับ สภาพ 90 % สนใจเมล์มาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kobkaroe1@hotmail.com [ 20:27 16/8/2553 182.52.57.43 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญครับ ได้มาจากปู่ สนใจติดต่อ 0867206454

ความคิดเห็นจากคุณ : suprabrainpower@yahoo.com [ 10:8 16/8/2553 110.164.243.72 ]
มีรุ่น 1 ให้เช่า 100,000 บาทขาดตัว ห้ามต่อ 089-4900-111 ตุ๊

ความคิดเห็นจากคุณ : kobkaroe@hotmail.com [ 20:46 12/8/2553 113.53.66.127 ]
มี หลวงปู่ดุลย์ สภาพสวย ติดต่อ 0862606289

ความคิดเห็นจากคุณ : mr.tree2524@hotmail.com [ 16:58 11/8/2553 111.84.170.115 ]
ผมมีปี2521รุ่นไตรมาส เมตตาดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : manich_25@hotmail.com [ 16:50 9/8/2553 125.24.15.67 ]
เหรียญปี 08 ของปลอมมีมากกว่าของแท้ โปรดระวังด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : babana_ch@hotmail.com [ 14:39 30/7/2553 124.157.225.148 ]
ผมมี 1 เหรียญ 0833791371

ความคิดเห็นจากคุณ : jor_nguannoi@hotmail.com [ 12:43 30/6/2553 125.25.176.166 ]
มี 1 องค์ ปี 08 สวยงามน่าเคารพนับถือยิ่ง (หลวงปู่ฝากไว้) ปฎิปทาหลวงปู่นั้นยอดยิ่งนัก

ความคิดเห็นจากคุณ : kangkarch@windowslive.com [ 2:51 12/3/2553 58.11.82.26 : 58.11.82.26 ]
ผมมีรุ่นแรกปี08สภาพสวยเดิมๆๆและกายทิพย์ลงยาสีแดงหาชมได้ยากสภาพสวยประกวด โทรมาคับ0854823439..ต้น..

ความคิดเห็นจากคุณ : kangkarch@sanook.com [ 19:6 3/3/2553 58.8.167.112 : 58.8.167.112 ]
ผมมี1เหรียญสภาพสวยมากๆๆแท้..ไม่ใช่เชียนพระแต่มีพระแท้.โทรมาครับ 084-3545389..หลักหกครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kae-milo@hotmail.com [ 11:3 23/2/2553 183.89.128.136 : 183.89.128.136 ]
น่ากลัวยังไง

ความคิดเห็นจากคุณ : kae-milo@hotmail.com [ 11:2 23/2/2553 183.89.128.136 : 183.89.128.136 ]
น่ากลัวไง เพ้อเจ้อหน่า

ความคิดเห็นจากคุณ : eyeevil_28@hotmail.com [ 8:38 22/2/2553 110.49.105.55 : 110.49.105.55 ]
ดีมากครับพุทธคุณ ๑๐๘ ผมคนสุรินทร์ครับผมมีแต่เหรียญกายทิพย์ครั้บ

ความคิดเห็นจากคุณ : sompet @hotmail.com [ 15:19 6/1/2553 125.26.113.19 : 125.26.113.19 ]
มีเหรียญหลวงพ่อดุลย์รุ่นแรก ปี 2508 สภาพสวย 0872453116

ความคิดเห็นจากคุณ : มีอยุ่รุ่น หนึ่งคับ [ 11:38 24/10/2552 58.8.139.125 : 58.8.139.125 ]
ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหน วันหลังจะเอารูปมาให้ดู

ความคิดเห็นจากคุณ : teerapong [ 14:54 5/10/2552 110.49.78.208 : 110.49.78.208 ]
มีเหรียญหลวงปู่ดุลย์ รุ๋นเเรก2508 แท้100% สนใจ 0820794881

ความคิดเห็นจากคุณ : doow_deey@yahoo.com [ 21:16 28/9/2552 110.49.135.150 : 110.49.135.150 ]
ผมมีอยู่เหรียญหนึงครับและมีรูปเป็นของแท้ดั้งเดิมจากสุรินทร์แต่ไม่รู้ว่าจะไห้ดูอย่างไรส่งไฟล์ไม่เป็นติดต่อเบอร์เดียวกันกับคุณวาณิช เริ่มต้นที่ห้าหมื่นคับยังเสียดาย

ความคิดเห็นจากคุณ : ojhg235@hotmail.com [ 14:52 23/9/2552 203.172.207.159 : 203.172.207.159 ]
ชอบมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : www.doow_deey@yahoo.com [ 20:5 12/9/2552 111.84.16.93 : 111.84.16.93 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญสภาพสวยมากสนใจติดต่อ วาณิช 0854958672

ความคิดเห็นจากคุณ : www.doow_deey@yahoo.com [ 20:5 12/9/2552 111.84.16.93 : 111.84.16.93 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญสภาพสวยมากสนใจติดต่อ วาณิช 0854958672

ความคิดเห็นจากคุณ : www.doow_deey@yahoo.com [ 20:4 12/9/2552 111.84.16.93 : 111.84.16.93 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญสภาพสวยมากสนใจติดต่อ วาณิช 0854958672

ความคิดเห็นจากคุณ : dmanod@hotmail [ 13:3 11/9/2552 124.120.155.202 : 124.120.155.202 ]
ใครมีรุ่น08อยากซื้อครับสวยๆน่ะครับ0816386374

ความคิดเห็นจากคุณ : โหน่งบ้านดุง [ 16:43 31/8/2552 125.26.171.89 : 125.26.171.89 ]
หายากแล้วครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : golf_ph10@hotmail.com [ 19:24 27/8/2552 202.91.19.201 : 202.91.19.201 ]
ผมมี่อยู่เหรียญ 1 คร้บ

ความคิดเห็นจากคุณ : som_wang_38@hotmail.com [ 13:24 18/8/2552 124.120.216.92 : 124.120.216.92 ]
ราคาเท่าไหร่ ขอดูรูปสภาพ ขอเบอร์โทรติดต่อครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : som_wang_38@hotmail.com [ 13:24 18/8/2552 124.120.216.92 : 124.120.216.92 ]
ราคาเท่าไหร่ ขอดูรูปสภาพ ขอเบอร์โทรติดต่อครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : 0865074004 [ 12:30 30/6/2552 124.120.87.128 : 124.120.87.128 ]
อยากทราบราคาเล่นหาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : som_wang_38@hotmail.com [ 21:31 29/6/2552 124.122.246.7 : 124.122.246.7 ]
ผมมีติดตัวอยู่ 2 เหรียญ 0873573888

ความคิดเห็นจากคุณ : bungsix [ 18:9 23/3/2552 222.123.219.169 : 222.123.219.169 ]
เหรียญหลักของภาคอีสานเหรียญหนึ่งเลยครับ ราคาตอนนี้ก็อยู่ในราวหมื่นต้นๆ(ไม่สวย) จนถึงหลักแสน(สวย)

ความคิดเห็นจากคุณ : songyot_sam@hotmail.com [ 21:49 10/3/2552 124.121.82.131 : 124.121.82.131 ]
อยากทราบว่าราคาเล่นหาของเหรียญนี้เท่าไหร่ครับ...ใครทราบรบกวนลอกทีนะครับ(ขอบคุณครับ)

ความคิดเห็นจากคุณ : nok1329@hotmail.com [ 11:31 7/1/2552 115.67.56.117 : 115.67.56.117 ]
สวยงามมาก ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : srichai_srichai@hotmail.com [ 19:10 5/12/2551 203.170.208.67 : 203.170.208.67 ]
สภาพยังไม่100%

ความคิดเห็นจากคุณ : โหน่งบ้านดุง [ 13:1 9/10/2551 125.26.166.192 : 125.26.166.192 ]
ผมมีรุ่นนี้ครับ 0868618618 สร้างอยางเดียวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sit [ 11:34 25/9/2551 125.24.15.212 : 125.24.15.212 ]
ดีมากครับ ผมมีติดตัวอยู่ 2 เหรียญเนื้อเงินและทองแดงปี13 เมตตามหานิยมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sakol_nvs@hotmail.com [ 15:13 15/8/2551 58.9.61.32 : 58.9.61.32 ]
ผมมีอยู่รุ่นหนึ่งไม่รู้ปีไหน....แต่เก่าพอตัว.............เซรน

ความคิดเห็นจากคุณ : budog@thaimail.com [ 19:23 4/8/2551 61.90.150.130 : 61.90.150.130 ]
งามดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : budog@thaimail.com [ 19:21 4/8/2551 61.90.150.130 : 61.90.150.130 ]
เหนียวดี

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : kendochi@hotmail.com [ 15:0 20/6/2551 58.9.62.31 : 58.9.62.31 ]
หลวงปู่ดุลย์ น่ากลัวมาก

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ หลวงปู่ดุลย์เหรียญรุ่นแรก ปี 2508

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter