ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน

  พระเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน
ความคิดเห็นจากคุณ : jane_utun@hotmail.com [ 15:35 18/4/2551 118.172.164.22 : 118.172.164.22 ]
อยากทราบว่าราคาเหรียญไข่ปลาเล็กเนิ้อเงิน 0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : จตุโชค มาประเสริฐ [ 15:44 20/8/2556 223.206.90.226 ]
มีหลวงพ่อเดิมไข่ปลาเล็กหลังยันต์ เนื้ออาปาก้า อยากทราบว่าราคาประมาณเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : จตุโชค มาประเสริฐ [ 15:43 20/8/2556 223.206.90.226 ]
มีหลวงพ่อเดิมไข่ปลาเล็กหลังยันต์ เนื้ออาปาก้า อยากทราบว่าราคาประมาณเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_nok@hotmail.com [ 18:4 27/7/2556 223.207.52.125 ]
ดีคับ เพื่อนๆ นานแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เหรียญนี้ผมมี(ข้างเม็ด) เหรียญหลังหนุมานผมก็มี แลกความรู้กันได้0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_nok@hotmail.com [ 18:4 27/7/2556 223.207.52.125 ]
ดีคับ เพื่อนๆ นานแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เหรียญนี้ผมมี(ข้างเม็ด) เหรียญหลังหนุมานผมก็มี แลกความรู้กันได้0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_nok@hotmail.com [ 18:3 27/7/2556 223.207.52.125 ]
ดีคับ เพื่อนๆ นานแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เหรียญนี้ผมมี(ข้างเม็ด) เหรียญหลังหนุมานผมก็มี แลกความรู้กันได้0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jojo27161@hotmail.com [ 15:5 16/7/2556 101.51.243.234 ]
ผมก็มีแบบนี้ครับเนื้อเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jojo27161@hotmail.com [ 15:5 16/7/2556 101.51.243.234 ]
ผมก็มีแบบนี้ครับเนื้อเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jojo27161@hotmail.com [ 23:38 30/6/2556 101.51.197.96 ]
ผมก็มีแบบนี้ครับเนื้อเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : จตุโชค มาประเสริฐ [ 15:44 20/8/2556 223.206.90.226 ]
มีหลวงพ่อเดิมไข่ปลาเล็กหลังยันต์ เนื้ออาปาก้า อยากทราบว่าราคาประมาณเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : จตุโชค มาประเสริฐ [ 15:43 20/8/2556 223.206.90.226 ]
มีหลวงพ่อเดิมไข่ปลาเล็กหลังยันต์ เนื้ออาปาก้า อยากทราบว่าราคาประมาณเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_nok@hotmail.com [ 18:4 27/7/2556 223.207.52.125 ]
ดีคับ เพื่อนๆ นานแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เหรียญนี้ผมมี(ข้างเม็ด) เหรียญหลังหนุมานผมก็มี แลกความรู้กันได้0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_nok@hotmail.com [ 18:4 27/7/2556 223.207.52.125 ]
ดีคับ เพื่อนๆ นานแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เหรียญนี้ผมมี(ข้างเม็ด) เหรียญหลังหนุมานผมก็มี แลกความรู้กันได้0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_nok@hotmail.com [ 18:3 27/7/2556 223.207.52.125 ]
ดีคับ เพื่อนๆ นานแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เหรียญนี้ผมมี(ข้างเม็ด) เหรียญหลังหนุมานผมก็มี แลกความรู้กันได้0856060419

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jojo27161@hotmail.com [ 15:5 16/7/2556 101.51.243.234 ]
ผมก็มีแบบนี้ครับเนื้อเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jojo27161@hotmail.com [ 15:5 16/7/2556 101.51.243.234 ]
ผมก็มีแบบนี้ครับเนื้อเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jojo27161@hotmail.com [ 23:38 30/6/2556 101.51.197.96 ]
ผมก็มีแบบนี้ครับเนื้อเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : yutthapong012@hotmail.com [ 1:12 20/12/2553 125.26.10.215 ]
เหรียญหลวงพ่อเดิมไข่ปลาเล็ก เนื้อเงิน ลงยา ปล่อย 95000 สภาพ 95

ความคิดเห็นจากคุณ : wankheun@hotmail.com [ 20:35 9/11/2553 1.47.30.57 ]
เรามีเหรียญเงินรูปไข่ปลาเล็กแท้100%ดูที่ อ.ตาคลีเปิดที่ 95000 บ. สนใจติดต่อ 087-6980085 สภาพ 97%

ความคิดเห็นจากคุณ : aob_mali@hotmail.com [ 11:3 3/11/2553 1.47.140.210 ]
ตำหนิคือมีเนื้อเกินที่ใต้สังฒาติ มีขีดขนานข้างแขนขวา หูข้างซ้ายจะใหญ่กว่าข้างขวา ตา2ข้างไม่เท่ากัน

ความคิดเห็นจากคุณ : mali-aing@hotmail.com [ 20:20 1/11/2553 111.84.80.142 ]
เรามีเหรียญเงินรูปไข่ปลาเล็กปี82สภาพ97%เปิดที่ราคา95,000สนใจติดต่อที่087-6980085

ความคิดเห็นจากคุณ : wankheun@hotmail.com [ 16:21 1/11/2553 1.47.72.253 ]
เรามีเหรียญเนื้อเงินรูปไข่ปลาเล็ก ปี 82 สภาพ 97 % เปิดราคาที่ 95000 สนใจติดต่อ 0876980085

ความคิดเห็นจากคุณ : 0873873079 [ 12:1 25/10/2553 61.90.5.22 ]
ล.พ.เดิมปี37พร้อมเลี่ยมทอง15.000

ความคิดเห็นจากคุณ : 0873873079 [ 12:1 25/10/2553 61.90.5.22 ]
ล.พ.เดิมปี37พร้อมเลี่ยมทอง15.000

ความคิดเห็นจากคุณ : tonmai_nina@homail.com [ 20:42 5/9/2553 118.173.74.182 ]
ผมมีหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ เนื้อเงินพ.ศ.2482ต้องการปล่อยเช่า086-6866107 ต้นครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : anothai_2300@hotmail.com [ 13:42 26/8/2553 58.9.112.103 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อเดิมปี 2482 เนื้อเงิน แต่หูหัก ใครสนใจ ติดต่อโดยตรงที่ 0812495185 เปิดที่ราคา 50000

ความคิดเห็นจากคุณ : doraemonna@hotmail.com [ 11:55 20/8/2553 117.47.3.248 ]
ผมมีเหรียญไข่ปลาเล็กคับ10000

ความคิดเห็นจากคุณ : wiboon_phuk@hotmail.com [ 13:5 11/8/2553 119.46.63.141 ]
อยากทราบราคาสูงสุดของเหรียญรุ่นนี้ ผมมีอยู่ 1 เหรียญพ่อให้มา

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_999@hotmail.com [ 13:11 25/3/2553 125.25.205.115 : 125.25.205.115 ]
ใครรู้ว่าตำนิที่ใดแลกเปลี่ยนความรู้ได้ที่ 0856060419 รังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : lloulove_999@hotmail.com [ 13:9 25/3/2553 125.25.205.115 : 125.25.205.115 ]
ดีคับพี่น้อง ใครที่มีเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญเงินหลังหนุมานและเหรียญไข่ปลาเล็กกันบาง ใครรู้ตำนิ

ความคิดเห็นจากคุณ : THOMAS2521@windowslive.com [ 1:10 16/2/2553 115.67.229.209 : 115.67.229.209 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินรุ่นไขปลาเล็กสภาพสวยราคาเริมที่90000คับสนใจโทร8097992725

ความคิดเห็นจากคุณ : n_aa2522@hotmail.com [ 12:34 10/2/2553 58.8.114.174 : 58.8.114.174 ]
มีเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ รูปไข่ตัดหวง โทร.0883284590

ความคิดเห็นจากคุณ : aud4739010007@hotmail.com [ 13:14 20/1/2553 119.31.51.37 : 119.31.51.37 ]
เหรียญไข่ปลารู่นนี้ผมชอบมากๆเลยอยากทราบว่าเขาบูชาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : songkram_1979@hotmail.com [ 23:37 11/1/2553 118.175.236.85 : 118.175.236.85 ]
หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน ผมมี 1 เหรียญ สภาพ 100 % สนใจติดต่อด่วน 084 5974491 ผมอยู่พิโลก

ความคิดเห็นจากคุณ : เจต [ 11:56 18/11/2552 125.26.56.135 : 125.26.56.135 ]
ผมก็มีครับ 0810146623

ความคิดเห็นจากคุณ : muple@hotmail.com [ 2:35 14/11/2552 124.120.179.69 : 124.120.179.69 ]
ผมมีเหรียญเงินหลวงพ่อ ด้านหลังเป็นพระประจําวันศุกร์ลงยาสีเขียวไม่บอกพ.ศทันหลวงพ่อมั้ยครับบอกด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : กาหลง [ 19:38 14/9/2552 125.26.78.129 : 125.26.78.129 ]
มีอยู่ 1 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมเปิดที่ 100000 สถาพ 100 % สนใจโทร 045608159

ความคิดเห็นจากคุณ : chalerm_2548@hotmail.com [ 19:59 26/8/2552 203.170.246.142 : 203.170.246.142 ]
อยากทราบราคาบูชาหลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน ครับ ท่านใดทราบ ช่วยMail บอกด้ววยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 17:15 1/6/2552 61.7.131.95 : 61.7.131.95 ]
ของแท้หายากจริงๆสนใจโทร 082-880-1528 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : abc@com [ 0:59 8/5/2552 202.28.80.4 : 202.28.80.4 ]
เหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อน้อยราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : o-nobody-o@hotmail.com [ 2:5 9/4/2552 118.172.66.142 : 118.172.66.142 ]
หลวงพ่อเดิมรูปไข่เนื้อเงินรุ่นแรก เค้าเช่าราคาเท่าไหร่ครับ ตอบทีผมอยุ่เชียงราย

ความคิดเห็นจากคุณ : jane_@utun_hotmail.com [ 18:9 8/4/2552 118.172.164.53 : 118.172.164.53 ]
ใครรู้ประวัติเหรียญเงินหลังหนุมานบางและอยากทราบว่าราคาเหรียญไข่ปลาเล็กเนิ้อเงิน 0856060419 คุณรังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 18:26 30/3/2552 61.7.131.98 : 61.7.131.98 ]
ผมมีหนึ่งเหรียญหายากสวยยังไม่ผ่านการใช้สนใจ 082-880-1528 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jane_@utun_hotmail.com [ 13:8 25/3/2552 118.172.166.159 : 118.172.166.159 ]
ใครรู้ประวัติเหรียญเงินหลังหนุมานบางและอยากทราบว่าราคาเหรียญไข่ปลาเล็กเนิ้อเงิน 0856060419 คุณรังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : jane_@utun_hotmail.com [ 22:0 24/3/2552 118.172.169.112 : 118.172.169.112 ]
ใครรู้ประวัติเหรียญเงินหลังหนุมานบางและอยากทราบว่าราคาเหรียญไข่ปลาเล็กเนิ้อเงิน 0856060419 คุณรังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : jane_@utun_hotmail.com [ 11:15 24/3/2552 118.172.164.155 : 118.172.164.155 ]
ใครรู้ประวัติเหรียญเงินหลังหนุมานบางและอยากทราบว่าราคาเหรียญไข่ปลาเล็กเนิ้อเงิน 0856060419 คุณรังสิต

ความคิดเห็นจากคุณ : pradee@pradung.com [ 11:16 8/3/2552 61.7.131.203 : 61.7.131.203 ]
ผมมี2เหรียญหายากครับ สนใจ 081-971-8036

ความคิดเห็นจากคุณ : 0800069492 [ 22:54 7/3/2552 222.123.184.56 : 222.123.184.56 ]
คุณหนูครับ เหรียญเงินหลังหนุมานหาวเป็นดาวเสนอราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jojo [ 12:0 19/2/2552 118.175.129.227 : 118.175.129.227 ]
ราคาน่าจะอยู่ที่ หลักแสน นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หนู [ 1:16 20/9/2551 195.189.142.142 : 195.189.142.142 ]
ต้องการปล่อยเหรีญเงินหลังหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

ความคิดเห็นจากคุณ : chum_k@hotmail.com [ 10:46 21/8/2551 124.120.12.30 : 124.120.12.30 ]
อยากทราบราคาบูชาหลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน ถ้าทราบ086-3194163 คุณเอ็มขอบคุณครับ หรือส่งเมลล์มาก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : chum_k@hotmail.com [ 10:20 21/8/2551 124.120.12.30 : 124.120.12.30 ]
อยากทราบราคาบูชาหลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน ถ้าทราบ086-3194163 คุณเอ็มขอบคุณครับ หรือส่งเมลล์มาก็ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : wiboon_jin@hotmall.com [ 17:48 3/8/2551 125.27.196.149 : 125.27.196.149 ]
อยากทราบราคาเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินนี้ราคาเท่าไร ผมมีอยู่ 1 เหรียญ พ่อยกให้

ความคิดเห็นจากคุณ : toiey199 [ 16:1 23/7/2551 125.26.165.219 : 125.26.165.219 ]
0831461229

ความคิดเห็นจากคุณ : toiey199 [ 16:0 23/7/2551 125.26.165.219 : 125.26.165.219 ]
อยากทราบราคาหลวงพ่อเดิมรูปไข่เนื้อเงินรุ่นแรก

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutisa104_@hotmail.com [ 9:32 23/6/2551 61.7.135.71 : 61.7.135.71 ]
หน้าเหรียญหลวงพ่อเดิมข้างหลังหลวงพ่อน้อยเนื้ออัลปาก้าครับมีหรือเป่ลาครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ หลวงพ่อเดิมเหรียญเนื้อเงิน

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter