ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A

  พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A

บอกเล่าประสบการณ์ พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A
ความคิดเห็นจากคุณ : sornchai111@hotmail.com [ 21:12 18/4/2551 125.27.86.229 : 125.27.86.229 ]
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A

ความคิดเห็นจากคุณ : tummacha1@hotmail.co.th [ 19:26 21/8/2556 1.2.239.33 ]
เข้ามาดูหลวงพ่อเดิม เอ ที่เฟรสบุ๊ค สมคิด ธรรมชา คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tummacha1@hotmail.co.th [ 19:25 21/8/2556 1.2.239.33 ]
เข้ามาดูหลวงพ่อเดิม เอ ที่เฟรสบุ๊ค สมคิด ธรรมชา คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : onezaba0 [ 12:59 30/7/2556 61.19.87.254 ]
ของผมมี1องค์ครับปั่มAเนื้ออาปาก้าตอนนี้ราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:42 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:42 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:41 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:41 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmail . co [ 6:38 25/6/2556 183.89.153.114 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmail . co [ 6:36 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปากาใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmail . co [ 6:36 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปากาใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : tummacha1@hotmail.co.th [ 19:26 21/8/2556 1.2.239.33 ]
เข้ามาดูหลวงพ่อเดิม เอ ที่เฟรสบุ๊ค สมคิด ธรรมชา คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tummacha1@hotmail.co.th [ 19:25 21/8/2556 1.2.239.33 ]
เข้ามาดูหลวงพ่อเดิม เอ ที่เฟรสบุ๊ค สมคิด ธรรมชา คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : onezaba0 [ 12:59 30/7/2556 61.19.87.254 ]
ของผมมี1องค์ครับปั่มAเนื้ออาปาก้าตอนนี้ราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:42 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:42 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:41 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmailo [ 6:41 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmail . co [ 6:38 25/6/2556 183.89.153.114 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปาก้าใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmail . co [ 6:36 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปากาใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : eakkaluxpee8263@hotmail . co [ 6:36 25/6/2556 183.89.157.187 ]
มีพิมพ์Aเนื้ออัลปากาใต้ฐานมีจาร สภาพ85-90%เปิดที่200000ครับ สนใจโทร0847259193

ความคิดเห็นจากคุณ : จ.เต๋อ [ 20:17 24/1/2554 58.11.97.31 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปี2482พิมพ์A สนใจโทรคุ่ยได้ โทร017412565 24/01/11

ความคิดเห็นจากคุณ : beer_p1267@hotmail.com [ 22:45 22/1/2554 124.122.220.58 ]
ผมมีพิมพ์ A ไปเช็คที่พันทิพย์มาแล้ว แท้ 100% สภาพ 75 - 80 % ต้องการเงิน เปิดอยู่ที่ 300,000 บาท สนใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : prawdaw@hotmail.com [ 22:20 22/1/2554 111.84.233.84 ]
ผมมีหลวงปู่เดิมเนื้อทองเหลือง พ.ศ. 2482 ให้เช่าราคากันเอง 470000 ร้อนเงินครับ 0831450944

ความคิดเห็นจากคุณ : faro_zaza@hotmail.com [ 16:15 17/12/2553 115.87.101.175 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่ง หลวงตาหั้ย มาครับ หลวงตาผมเป็นหลานหลวงพ่อเดิม ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : l_rzaohannoichuam@hotmail.com [ 17:15 26/11/2553 223.206.174.153 ]
หลวงพ่อเดิมพิมa สมบูรณ์ 95 % เเท้ ไม่ โกง ราคา โคตรกันเองนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : phu.kphuvieng@hotmail.com [ 9:11 18/11/2553 222.123.200.174 ]
ผมมีหนึ่งองค์ให้บูชา 1 ล้าน มีใบประกาศรับรองจากผู้ว่าลพบุรี ตามราคาหนังสือพิมพ์ อยากเจอคนจริงติดต่อไ

ความคิดเห็นจากคุณ : cartoonpolo@ [ 3:39 6/11/2553 124.121.130.90 ]
เราก็มีหลวงพ่อเดิมเหมือนกันพ่อให้มา(ทองเหลือง)เราอยู่นครสวรรค์ดูไม่เป็น

ความคิดเห็นจากคุณ : jo28@live.com [ 18:46 4/11/2553 223.207.169.174 ]
มีหนึ่งองค์พิมพ์Aใครสนใจ 0821334885

ความคิดเห็นจากคุณ : deviedragon@hotmail.com [ 20:0 31/10/2553 111.84.59.67 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมรูปหล่อของ แท้ 70% ให้เช่า ราคา 200,000 สนใจ 082-2309601

ความคิดเห็นจากคุณ : winthong_48@yahoo.com [ 13:26 20/10/2553 118.172.143.227 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมพิมพ์A สวยกริ๊ปให้เช่าบูชา 500,000 บาท สนใจโทร. 0865905920

ความคิดเห็นจากคุณ : ธิดาซาตาน [ 0:27 12/10/2553 182.52.110.222 ]
มีหลวงพ่อเดิมพิมพ์นิยมฐานพุทซ้อนอยากรู้ที่มาที่ไปถามมาจะตอบให้ 0853729365 รอเนื้อคู่อยู่

ความคิดเห็นจากคุณ : kuku152@hotmail.com [ 18:16 11/10/2553 223.207.82.245 ]
ให้เช่า ราคา เริ่มต้น 200000

ความคิดเห็นจากคุณ : ruangkitt@gmail.com [ 13:34 5/10/2553 118.175.76.153 ]
ทองเหลือง ลอยองค์ 1 องค์ แบบปั๊มเอ ครับ เปิดที่ 100,000 บาทครับ(0819771907)ตั้งแต่ปี31

ความคิดเห็นจากคุณ : w_aunubon@yahoo.co.th [ 19:31 3/10/2553 27.55.135.190 ]
ผมมี1องค์พิมพ์เอปี2482พ่อให้มาอยากปล่อยสภาพสวยโทร0820594264

ความคิดเห็นจากคุณ : hawaza02@hotmail.com [ 21:29 24/9/2553 124.121.181.67 ]
ผมมี หลวงพ่อเดิม พิม A แม่ได้มาจากมือ ราคา 300,000 บาท ท่วน 084-1277238 จาเอาเงินส่วนนี้ไปรักษาตา

ความคิดเห็นจากคุณ : yuawe@thaimail.com [ 19:53 21/9/2553 125.26.215.206 ]
เรามีพ่อเดิม เอสนใจ 0828151520

ความคิดเห็นจากคุณ : kittipat_chanrit@hotmail.com [ 16:57 19/9/2553 125.26.17.161 ]
ผมกิตติพัฒน์ จั่นฤทธิ์ เกิดที่นครสวรรค์มีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมที่คุณปู่ให้มารุ่นคอตึให้บูชา 088-5120533

ความคิดเห็นจากคุณ : kittipat_chanrit@hotmail.com [ 16:53 19/9/2553 125.26.17.161 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อช้อนซ่อมเปิด 200,000 ของแท้ 0885120533

ความคิดเห็นจากคุณ : nirun_ta@hotmail.com [ 12:0 13/9/2553 118.172.198.174 ]
ผมมีเนื้อผง 1 องค์ไม่รู้ว่าจิงปะคับ ใครดูเป็นแอดมาที่คับ ปี2482 นะ

ความคิดเห็นจากคุณ : copter1965@hotmail.com [ 14:19 9/9/2553 118.172.90.154 ]
ผมมี2องค์ครับเช่ากันเท่าไรแต่ผมจะปล่อยเนื้ออาปาก้า30000เนื้อทองเหลือง20000ครับโทร0819221169

ความคิดเห็นจากคุณ : apilaklikhit@hotmail.com [ 11:4 8/9/2553 125.27.173.80 ]
มีอยู่องค์หนึ่งค่ะ หลวงพ่อเดิมปี 2482 พิมพ์ A เปิด 550,000 ค่ะ โทร. 083-7112331

ความคิดเห็นจากคุณ : terawat_nrosri@hotmail.com [ 12:15 6/9/2553 117.47.4.127 ]
ผมมีครับ1องค์สนใจติดต่อ เบอร์ 083-1640341 แม็ก สภาพสวยครับสนใจติดต่อในอีเมลได้หรือสะดวกก็โทร

ความคิดเห็นจากคุณ : terawat_nrosri@hotmail.com [ 13:16 3/9/2553 202.91.19.194 ]
ผมมีครับ1องค์สนใจติดต่อ เบอร์ 083-1640341 แม็ก สภาพสวยครับสนใจติดต่อในอีเมลได้หรือสะดวกก็โทร

ความคิดเห็นจากคุณ : hello_2522@hotmail.com [ 15:42 2/9/2553 118.173.227.94 ]
ตั้งเปิดไว้ 400,000 มีของเก่าพิมพ์ A (ทองเหลือง)องค์หนึ่ง เมล์หาได้

ความคิดเห็นจากคุณ : ole.2515@windowslive.com [ 14:26 31/8/2553 115.87.125.183 ]
มีพิมพ์Aครับ สนใจโทร 0849090191

ความคิดเห็นจากคุณ : ole.2515@windowslive.com [ 14:21 31/8/2553 115.87.125.183 ]
ผมมีพิมพ์เออยู่หนึ่งองค์ พระท่านให้มาครับ ต้องการปล่อยใ้ห้เช่าครับ แท้แน่นอน สนใจ โทร 084-9090191

ความคิดเห็นจากคุณ : yoonkorat@hotmail.com [ 14:9 18/8/2553 125.26.159.124 ]
ผมจะเช่า หลวงเดิม แต่ผมไม่แน่ใจ ว่าจะโดนหลอกป่าว 0807979283

ความคิดเห็นจากคุณ : wiboon_phuk@hotmail.com [ 13:9 11/8/2553 119.46.63.141 ]
ผมมีอยู่ 1 องค์พ่อให้มาแต่ไม่ทราบพิมพ์ไหน สวยๆๆ ราคาสูงสุดเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : ปีโป้ [ 6:35 1/8/2553 222.123.127.139 ]
ผมก็มีแต่ไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้ปลอยป่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : Pai500@hotmail.co.th [ 11:40 30/7/2553 125.25.200.48 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้มเอ ( ทองเหลือง ) ของแท้เก่ามาก เปิดที่ 300000 สนใจต่อลองได้ 0896433602

ความคิดเห็นจากคุณ : shadow_zeroman999@hotmail.com [ 20:16 19/7/2553 192.168.0.2 ]
มีหลวงพ่อเดิมพิมAร้อนตัง เปิดไว้ที่150.000 คุยได้ 0871944326

ความคิดเห็นจากคุณ : sod_sonix@hotmail.com [ 10:25 19/7/2553 192.168.0.2 ]
มีแบบนี้อยู่องค์ 50000 บาท ขายเลย 0849292467 แชมป์

ความคิดเห็นจากคุณ : shadow_zeroman999@hotmail.com [ 14:45 15/7/2553 118.172.169.131 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมพิมพ์A ร้อนตังต้องการไช้เงิน 150.000คุยได้

ความคิดเห็นจากคุณ : naikajhon@gmail.com [ 14:46 8/6/2553 222.123.24.52 ]
ผมมีรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิมพิมพ์นิยมAเปิด350000(ต่อรองได้)0873057622

ความคิดเห็นจากคุณ : ttuumm2535@hotmail.com [ 10:2 9/5/2553 110.49.205.68 : 110.49.205.68 ]
ผมมีหลวงพ่อ เดิม(เนื้อเงิน)สวยมากตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tapepsi@gmail.com [ 1:52 22/4/2553 203.130.145.98 : 203.130.145.98 ]
หลวงพ่อเดิมพ่อให้มาใช้ตลอดปั๊มไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูในเวปไซด์แล้วเหมือนปั๊ม เอ รุ่งเรืองตลอดมา

ความคิดเห็นจากคุณ : pool.09-cha@hotmail.com [ 21:13 16/4/2553 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
ผมมีหลวงพ่อท่านองค์หนึ่งพมิพ์ เอ พูดคุยกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : nooom_naaam@hotmail.com [ 6:55 15/4/2553 124.120.140.239 : 124.120.140.239 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์ A ปี 2482 สนใจติดต่อมาที่ 0829779722 หนุ่ม อยู่ กทม. ราคา 300000

ความคิดเห็นจากคุณ : หนู [ 11:13 28/3/2553 114.128.183.161 : 114.128.183.161 ]
ผมหนึ่งองค์0812837209

ความคิดเห็นจากคุณ : thanasan_nutty@yahoo.co.th [ 19:39 23/3/2553 58.9.154.88 : 58.9.154.88 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ปี 2482 เนื้อทองเหลือง พิมพ์ A ใต้ฐานมีจารยันต์พุดซ้อน ให้เช่า 550,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : thanasan_nutty@yahoo.co.th [ 20:52 21/3/2553 58.9.211.32 : 58.9.211.32 ]
ผมมีหลองพ่อเดิมพิมพ์เอ (ทองเหลือง) ราคากันเอง โทร.ต่อรองกันได้ นัตตี้ 0891312772 เวลา 18:00 - 20:00

ความคิดเห็นจากคุณ : m_assadej@hotmail.com [ 1:31 12/3/2553 115.67.194.107 : 115.67.194.107 ]
ดิฉันมีหลวงพ่อเดิมอยู่1องค์ แต่ดูไม่เป็นว่าเป็นรุ่นอะไร แล้วแท้หรือเปล่ารบกวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดู

ความคิดเห็นจากคุณ : goman_001@hotmail.com [ 13:46 19/2/2553 202.28.109.180 : 202.28.109.180 ]
ผมมีองค์หนึ่ง 300,000 ต่อได้

ความคิดเห็นจากคุณ : terapong071958689@hotmail.com [ 11:44 19/2/2553 180.183.84.30 : 180.183.84.30 ]
ปล่อยรูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นพิมนิยม เพราะตอนนี้พ่อผมป่วยไม่มีเงินรักษา 0845785006

ความคิดเห็นจากคุณ : terapong071958689@hotmail.com [ 11:38 19/2/2553 180.183.84.30 : 180.183.84.30 ]
มีหลวงพ่อเดิมรุ่นพิมนิยมคับ..สนใจ 0845785006 ไม่อยากปล่อยหรอกคับแต่พ่อผมป่วยไม่มีเงิน

ความคิดเห็นจากคุณ : talivesoda@hotmil.com [ 13:11 16/2/2553 125.26.26.66 : 125.26.26.66 ]
ต้องการปล่อยเช่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์นิยม”กับ”พิมพ์คอตึง” ติดต่อ 084-020-1978 คุณวัฒน์

ความคิดเห็นจากคุณ : ta_ta_tar@hotmail.com [ 12:22 4/2/2553 118.172.182.121 : 118.172.182.121 ]
มีหลวงพ่อเดิมปั๊มเอ เปิดเลยค่ะ150000 มาดูถึงตาคลีลดให้นะค่ะ สนใจ 0846508652

ความคิดเห็นจากคุณ : nouch006@hotmail.com [ 18:50 3/2/2553 124.157.185.15 : 124.157.185.15 ]
มีอยู่องค์นึงค่ะ แต่ดูไม่เป็น แต่เปรียบเทียบกับรูปภาพที่เห็นเหมือนมากและสวยมากค่ะ เชียงใหม่

ความคิดเห็นจากคุณ : ta_ta_tar@hotmail.com [ 10:48 29/1/2553 118.172.174.151 : 118.172.174.151 ]
หนูมีหลวงพ่อเดิมปั๊มเอ คุณพ่อให้มาค่ะ หนูอยู่อ.ตาคลีสนใจติดต่อ0846508652

ความคิดเห็นจากคุณ : 123 [ 23:22 19/1/2553 125.25.205.28 : 125.25.205.28 ]
ผมไม่มี

ความคิดเห็นจากคุณ : pongpat_min@hotmail.com [ 2:9 13/1/2553 58.8.110.80 : 58.8.110.80 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ ต้องการปล่อยราคาคุยกันได้ครับ 089-8434340

ความคิดเห็นจากคุณ : big_1th@hotmail.com [ 8:30 24/12/2552 125.25.124.232 : 125.25.124.232 ]
A,B,C ต่างกันอย่างไรคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : frannaja@hotmail.com [ 18:28 17/11/2552 58.9.157.237 : 58.9.157.237 ]
www.zerofourprakruang.com

ความคิดเห็นจากคุณ : anoma333@hotmail.com [ 11:35 17/11/2552 118.172.186.185 : 118.172.186.185 ]
มีเหมือนในรูปเลยอยากรู้ราคาเท่า

ความคิดเห็นจากคุณ : ottopattaya@yahoo.com [ 22:16 26/9/2552 111.84.72.84 : 111.84.72.84 ]
มีพระของหลวงพ่อเดิม รูปหล่อ ปั้ม เอ ราคาสอบถาม ได้ที่เบอร์080689542,0841081670

ความคิดเห็นจากคุณ : pp.panu_191@hotmail.com [ 12:56 24/8/2552 112.142.44.34 : 112.142.44.34 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้มพิมม์เอ แต่ไม่มีจารย์ ไม่ทราบว่าแท้หรือปลอมครับท่านไดทราบช่วยด้วยครับ 0896084978

ความคิดเห็นจากคุณ : kaitipoom@hotmail.com [ 3:23 23/8/2552 203.113.115.115 : 203.113.115.115 ]
มีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอยู่แต่ไม่ทราบรุ่นไหนได้มานานแล้วเส้นคอที่ด้านหลังมีเส้นเดียว

ความคิดเห็นจากคุณ : udomsak@.hotmail.com [ 17:1 16/8/2552 117.47.143.74 : 117.47.143.74 ]
ต้องการจำหน่ายหลวงพ่อเดิม พิมพ์ A ราคาไม่แพง ร้อนเงิน สนใจติดต่อโทร 089-2725522

ความคิดเห็นจากคุณ : udomsak@.hotmail.com [ 16:57 16/8/2552 117.47.143.74 : 117.47.143.74 ]
ผมมีหลวงพ่อเดินพมพ์ A หยากจำหน่าย ต้องการใช้เงินสนใจ โทร. 089-2725522

ความคิดเห็นจากคุณ : สุภัท จ.พิจิตร [ 12:52 15/8/2552 117.47.143.31 : 117.47.143.31 ]
ผมมีพิมพ์เอ เนื้ออัลปากาไม่มีจาร สนใจโทร 0869372257

ความคิดเห็นจากคุณ : supol_lo@hotmail.com [ 10:36 8/8/2552 58.9.95.9 : 58.9.95.9 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมหนึ่งองค์ตอนนี้เช่ากันที่ราคาเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mickeyandminny.mouse@hotmail.c [ 3:48 8/8/2552 119.42.97.180 : 119.42.97.180 ]
ผมก็มี..เเม่เมียขุดด้จากดินที่วิเชียนบุรี..เก่ามากมีมีดด้วยผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนเพราะดูไม่เป็น...

ความคิดเห็นจากคุณ : boonpo23@gmail.com [ 15:30 14/7/2552 118.174.188.228 : 118.174.188.228 ]
ผมมีอยู่ 1 องค์ ไม่รู้พิมพ์อะไรให้บูชาองค์ละ 100000 บาท สนใจติดต่อโต้ง เมืองมีน

ความคิดเห็นจากคุณ : anchalee_lanpor@hotmail.com [ 22:39 12/6/2552 118.174.210.216 : 118.174.210.216 ]
ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่น2482 พิมพ์A สนใจติดต่อผมได้ 087-1780965,086-9213698

ความคิดเห็นจากคุณ : suritwi.1_1@hotmail.com [ 21:27 9/6/2552 58.9.91.243 : 58.9.91.243 ]
ผมก้อ มี คับ แต่ไม่รู้ รุ่นไหนคับ ผมอยู่บางแค สนใจโทรมา 082-0140-647

ความคิดเห็นจากคุณ : suritwi.1_1@hotmail.com [ 21:27 9/6/2552 58.9.91.243 : 58.9.91.243 ]
ผมก้อ มี คับ แต่ไม่รู้ รุ่นไหนคับ ผมอยู่บางแค สนใจโทรมา 082-0140-647

ความคิดเห็นจากคุณ : suritwi.1_1@hotmail.com [ 21:24 9/6/2552 58.9.91.243 : 58.9.91.243 ]
ผมก้อ มี คับ แต่ไม่รู้ รุ่นไหนคับ ผมอยู่บางแค สนใจโทรมา 082-0140-647

ความคิดเห็นจากคุณ : tomhahar [ 12:14 8/6/2552 118.172.137.242 : 118.172.137.242 ]
พิ์ม a ทองเหลือง 300000 ( 0873181819)

ความคิดเห็นจากคุณ : รู้จริง [ 13:57 29/5/2552 125.25.87.39 : 125.25.87.39 ]
-ประสบการณ์สุดยอดสำหรับทุกรุ่นของหลวงพ่อเดิม..แต่ต้องแท้..แต่ องค์นี้ไม่พูด..ให้คล้องคอฟรีๆไม่เอา

ความคิดเห็นจากคุณ : Natnarong1922@hotmail.com [ 11:0 8/4/2552 125.24.250.36 : 125.24.250.36 ]
ผมก็มีอะแต่ครูน้อยจาร หายากอะ ไม่ให้ใครดูหรอก 55

ความคิดเห็นจากคุณ : bbdb_xl@hotmail.com [ 16:4 27/3/2552 114.128.224.179 : 114.128.224.179 ]
ผมมี 1 องค์คับ พระประกวด สวยมาก พิม a 2482 เปิด 399,999 สนใจ ปอน 051-777796

ความคิดเห็นจากคุณ : A rewat@hotmail.com [ 11:56 24/3/2552 124.120.125.44 : 124.120.125.44 ]
ผมมีปั้ม เอ 2480 ตาไห้ไว้ก่อนเสียเก็บมาร่วม20ปีแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 18:6 15/3/2552 61.7.131.235 : 61.7.131.235 ]
มีเนื้ออัลปาก้าสภาพสวยจารครบสูตรเหายากปิดไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pradee@pradung.com [ 15:54 3/3/2552 61.7.131.198 : 61.7.131.198 ]
ผมมี1องค์เปิด 400,000 สนใจ 081-971-8036 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : wutti_chai_ti@hotmail.com [ 7:47 26/2/2552 115.67.220.69 : 115.67.220.69 ]
ผมมีองค์หนึ่ง หน้าตักห้านิ้ว วัดโพ ปี 2582 ใครสนใจโทร 0846027047

ความคิดเห็นจากคุณ : ts007454@hotmail.com [ 14:8 28/1/2552 58.64.81.103 : 58.64.81.103 ]
มีหลวงพ่อเดิม ปี 2482 โทร0837745217

ความคิดเห็นจากคุณ : ts007454@hotmail.com [ 14:7 28/1/2552 58.64.81.103 : 58.64.81.103 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิม ปี2482 จิงๆๆๆเอดมาคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : toowat@hotmail.com [ 2:56 30/12/2551 222.123.218.205 : 222.123.218.205 ]
ช่วยดูและวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับ เก็บมานานแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : kenchiro.nok@hotmail.com [ 9:52 10/11/2551 122.154.17.67 : 122.154.17.67 ]
มีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับแต่ไม่ทราบรุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : เชียร [ 17:28 20/10/2551 124.122.192.192 : 124.122.192.192 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งสวยมากมีรอยจารด้วย0867863519เรวดี35นนทบุรีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : เชียร [ 13:15 20/10/2551 124.121.16.186 : 124.121.16.186 ]
พ่อเดิมสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : tinkontan@hotmail.com [ 20:56 18/8/2551 124.121.38.235 : 124.121.38.235 ]
มีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับไม่ทราบพิมพ์สนใจติดต่อ ใครดูแม่นดูขาด ทินกร0875750280 เรวดีนนทบุรี

ความคิดเห็นจากคุณ : misaki,za@hotmail.com [ 16:25 31/7/2551 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
มีรูปหล่อกว่าหล่อมากๆของหลวงพ่อตอนวัยสรุ่นมั่งมั๊ย ใครมีให้2ล้านเลย รุ่นABCอ่ะติดตอมาได้ที่ 191 ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : _ [ 18:17 26/7/2551 58.8.162.233 : 58.8.162.233 ]
อยากรู้ราคา พระรูปเหมือน ปี 2482 พิมพ์ A

ความคิดเห็นจากคุณ : ยงยดร์ [ 11:54 8/7/2551 61.7.147.92 : 61.7.147.92 ]
ราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : หมู toyota .com [ 12:57 1/7/2551 117.47.59.65 : 117.47.59.65 ]
พุทธคุนของหลวงพ่อไม่เป็น2รองใครในยามคับขันแค่นึกถึงหรือเอ่ยชื่อหลวงพ่อเดิมแล้วทุกอย่างก็จบลงแบบแฮบปี

ความคิดเห็นจากคุณ : สุทิน [ 16:45 10/6/2551 61.7.253.1 : 61.7.253.1 ]
รูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะมี

ความคิดเห็นจากคุณ : 511 [ 16:40 10/6/2551 61.7.253.1 : 61.7.253.1 ]
ราคาเท่าไหร่แล้วนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : mamm511@hotmail.com [ 16:38 10/6/2551 61.7.253.1 : 61.7.253.1 ]
อยากรู้ราคาเหมือนกัน มีหลวงพ่อเดิมเหมือนรุ่นนี้แต่ไม่รู้ว่าใช้ที่หลวงพ่ดเดิมทำจริงหรือเปล่า

ความคิดเห็นจากคุณ : pngmook@hotmail.com [ 10:47 6/6/2551 125.24.50.188 : 125.24.50.188 ]
สภาพสมบูรณ์มาก มีรอยจาร

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : somkid.tummacha@thaithong.co.t [ 11:3 31/5/2551 125.26.119.78 : 125.26.119.78 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมปั้ม เอ (ทองเหลือง)ตอนนี้ราคาเล่นหากันเท่าไหล่ครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั้ม ปี 2482 พิมพ์ A

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter