ไทย ENG [Knowledge]

Renaissance Phuket Resort & Spa
 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง

  พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง

บอกเล่าประสบการณ์ พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง
ความคิดเห็นจากคุณ : pesemai@hotmail.com [ 11:20 2/5/2551 222.123.218.8 : 222.123.218.8 ]
ที่บ้านมีหลวงพ่อเดิมอยู่หนึ่งองแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้หรือป่าว สีเท่า หนักเหมือนเล็ก ถ้าคุรู้ว่ารุ่นไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : nokzaza_23@hotmail.com [ 13:42 25/6/2556 182.53.246.12 ]
หลวงพ่อเดิมฐานเตี้ย 1 องค์ ราคาคุยกัน โทร 090-0583362

ความคิดเห็นจากคุณ : nokzaza_23@hotmail.com [ 13:42 25/6/2556 182.53.246.12 ]
หลวงพ่อเดิมฐานเตี้ย 1 องค์ ราคาคุยกัน โทร 090-0583362

ความคิดเห็นจากคุณ : 0806839194 [ 14:40 29/12/2553 223.205.91.51 ]
ผมมีฐานสูงวัดหนองหลวงราคาถูกให้เข่า

ความคิดเห็นจากคุณ : ts05_eng@hotmail.com [ 12:9 4/11/2553 124.121.217.136 ]
ผมมีองค์หนึ่งพิมพ์ฐานสูงผมเปิดราคา 18000 ครั เช่าต่อมา ไม่ได้แห่ดูครับ ดูประวัตสนใจติดต่อ 0817025788

ความคิดเห็นจากคุณ : siriputto@hotmail.com [ 15:33 2/11/2553 136.8.2.68 ]
ออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง 15,000 บาท ขึ้นไป ติดต่อ 087-1138563

ความคิดเห็นจากคุณ : ST@PR.com [ 9:55 26/10/2553 182.93.134.24 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมกรุแตก ปี2493 ครับ 0839529186

ความคิดเห็นจากคุณ : satha2009@windowslive.com [ 16:36 9/8/2553 61.19.66.194 ]
ผมก็มีเก่ามาก ๆ 086-7215874 ชอบสะสมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : navy391@hotmail.com [ 5:11 21/4/2553 210.246.144.163 : 210.246.144.163 ]
ผมมีหนึ่งองค์ครับพิมพ์ฐานสูงคอตึงสัพคุณที่เจอกับตัวเองรักษาโรคได้วัส 2009 กระเด็นเลยของจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 13:37 13/12/2552 119.42.127.244 : 119.42.127.244 ]
มีอยู่องค์สภาพใช้สึก 9000 สนใจ 086-207-2138 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Lux-pra@hotmail.com [ 0:37 6/12/2552 125.25.80.237 : 125.25.80.237 ]
สะสมพระ ลพ.เดิม รุ่นนี้เหมือนกัน เพื่อนๆพี่ๆ ท่านใดสนใจ สอบถามราคาได้ครับ 083-2987528 ไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : pompom.navy@hotmail.com [ 13:59 20/11/2552 112.142.30.238 : 112.142.30.238 ]
ผมมี1องค์แต่ใต้ฐานเป็นโค๊ดเหมือนกดปั้มลงไปในเนื้อคับไม่รู้รุ่นไหนอาจารย์ใครรู้ช่วยบอกทีคับ 081431985

ความคิดเห็นจากคุณ : pompom.navy@hotmail.com [ 14:42 19/11/2552 112.142.30.238 : 112.142.30.238 ]
ผมมี 1 องค์แต่ใต้ฐานเป็นโค๊ดเหมือนกดปั้มลงไปในเนื้อครับไม่รู้รุ่รไหนอาจารย์ให้มาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : no_ok2528@hotmail.com [ 14:2 9/11/2552 203.114.110.89 : 203.114.110.89 ]
หลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงฐานสูงครับ สภาพเก่าเก็บ 25,000 โทร. 0855961850

ความคิดเห็นจากคุณ : nat.1414@hotmail.com [ 18:9 12/10/2552 118.172.36.44 : 118.172.36.44 ]
ผม มี1องค์คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nat.1414@hotmail.com [ 18:0 12/10/2552 118.172.36.44 : 118.172.36.44 ]
ผมมี 1องค์คับ ฐานสุงวัดหนองหลวง 12000 0826967483

ความคิดเห็นจากคุณ : tola-love@hotmail.com [ 21:51 11/10/2552 117.47.140.115 : 117.47.140.115 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมพิมฐานสูงสมบูรณ์กว่าในรูปเยอะเลยครับ รับมากับมือ สนใจ 087-3109405

ความคิดเห็นจากคุณ : Mansunt@gmail.com [ 21:49 8/10/2552 124.122.237.165 : 124.122.237.165 ]
หลวงพ่อเดิม ปี 70 ครับเนื่อสวยมากอย่างให้ดูแต่ยังไม่ปล่อยนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Pharmg907 [ 10:28 29/9/2552 81.198.190.36 : 81.198.190.36 ]
Very nice site!

ความคิดเห็นจากคุณ : uncletu_1967@hotmail.com [ 3:44 28/8/2552 125.25.32.48 : 125.25.32.48 ]
อยากทราบว่าหลวงพ่อเดิมฐานสูงราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : anova_rmu@hotmail.com [ 13:41 11/8/2552 202.29.22.253 : 202.29.22.253 ]
พิมพ์ฐานสูงมีแล้ว เมื่อครั้งนิมนต์หลวงปู่ที่เคารพมาเจริญพุทธมนต์งานแต่ง ท่านได้มอบให้เป็นที่ระลึก

ความคิดเห็นจากคุณ : kai_6009@hotmail.com [ 13:25 10/6/2552 118.172.178.49 : 118.172.178.49 ]
ใครต้องการหลวงพ่อเดิมหล่อโบราณวัดหนองหลวงมีทุกพิมพ์ สนใจติดต่อ 084-229-1544 กำนันนวย

ความคิดเห็นจากคุณ : jingjing_pooh@hotmail.com [ 18:45 9/6/2552 58.136.228.40 : 58.136.228.40 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมกรุชอนเดื่อพิมพ์ฐานเตี้ย พิมพ์ฐานสูง รับรองแท้ 100% 085-142-5190

ความคิดเห็นจากคุณ : nyu03@hotmail.com [ 16:1 26/5/2552 117.47.92.247 : 117.47.92.247 ]
ผมหลวงพ่อเดิม ผมเป็นคนคนในพื้นที่ครับใครมีรุ่นไหนก็ส่งรูปมาดูกันได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : APRILNUM2524@GMAIL.COM [ 15:0 3/5/2552 117.47.2.92 : 117.47.2.92 ]
มีหลวงพ่อเดิมวัดชอนเดื่อ ทั้งฐานสูงและฐานเตี้ย 20องค์อ

ความคิดเห็นจากคุณ : APRIL2524@GMAIL.COM [ 14:52 3/5/2552 117.47.2.92 : 117.47.2.92 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิม (วัดชอนเดื่อ 20 องค์ องค์ละ 3000 บาท รับประกันแท้ทุกองค์ สนใจโทร 0862070227)

ความคิดเห็นจากคุณ : kanatip_kung@hotmail.com [ 13:42 3/5/2552 58.147.82.89 : 58.147.82.89 ]
ผมมีองค์หนึ่งพิมพ์ฐานสูงผมเปิดราคา 8000 ครับสนใจ 0850367046

ความคิดเห็นจากคุณ : kanatip_kung@hotmail.com [ 13:34 3/5/2552 58.147.82.89 : 58.147.82.89 ]
มีหลวงพ่อเดิมฐานสูง 2470 เปิดราคา8,000 สนใจติดต่อ 0850367046

ความคิดเห็นจากคุณ : chai-2551@thaimail.com [ 17:16 21/4/2552 118.172.178.81 : 118.172.178.81 ]
งานหล่อพระวัดชอนเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้หล่อหน้ตัก 5 นิ้วและเจ็ดนิ้ว สนใจติดต่อได้ที่วัด

ความคิดเห็นจากคุณ : nu.mj@hotmail.com [ 9:48 31/3/2552 210.86.217.199 : 210.86.217.199 ]
วันที่ 14 เม.ย 52 ทางวัดจะมีการเททองหล่อพระ ขอเรียนเชิญทุกๆท่านไปร่วมงานนะครับผม เด็กตาคลี

ความคิดเห็นจากคุณ : justin-203@hotmail.com [ 10:51 21/3/2552 124.121.105.49 : 124.121.105.49 ]
มีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง ฐานเตี้ยและสูง กรุแตกวัดชอนเดื่อมี 5 องค์ สนใจติดต่อได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tak_lfc@hotmail.com [ 9:47 7/3/2552 222.123.68.83 : 222.123.68.83 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิม แต่ไม่รู้รุ่นไหน อยู่แถวๆแพร่-พะเยา-ลำปาง สนใจดูได้ 081-6710163

ความคิดเห็นจากคุณ : karnklung_51@hotmail.com [ 11:47 23/2/2552 61.19.52.106 : 61.19.52.106 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิม วักชอนเดื่อ ฐานเตี้ย/ฐานสูง ประมา20องค์ สนใจติดต่อได้ครับ 0865240596 รีบๆๆเข้า

ความคิดเห็นจากคุณ : karnklung_51@hotmail.com [ 14:28 30/1/2552 61.19.52.106 : 61.19.52.106 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิม วักชอนเดื่อ ฐานเตี้ย 4องค์ ฐานสูง7 องค์ สนใจติดต่อได้ครับ 0865240596 รีบๆๆเข้า

ความคิดเห็นจากคุณ : CT พระเครื่อง [ 18:0 27/1/2552 114.128.101.151 : 114.128.101.151 ]
มีหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูง สภาพเดิมๆ ให้เช่า 38000 ดูง่ายกว่าองค์ในรูปครับ ก้นจาร รับประกันแท้ตลอดชีพ

ความคิดเห็นจากคุณ : nobita_tah@hotmail.com [ 22:57 6/1/2552 58.136.119.15 : 58.136.119.15 ]
ผมมี5องค์5oooเอาไปได้เลย 084-7079636

ความคิดเห็นจากคุณ : panida_da6514@hotmail.com [ 16:15 5/1/2552 124.120.114.214 : 124.120.114.214 ]
ฐานเตี้ยปี2493ฐานสูงปี2470

ความคิดเห็นจากคุณ : panida_da6514@hotmail.com [ 16:1 5/1/2552 124.120.114.214 : 124.120.114.214 ]
มี2ชุดพิมพ์ฐานเตี้ยฐานสูงได้มาจากวัดค่ะสนใจติดต่อตามเมล์นะค่ะ084-6583773

ความคิดเห็นจากคุณ : chairach@windowslive.com [ 12:17 17/11/2551 118.172.176.104 : 118.172.176.104 ]
ผมก็ได้มาเหมือนกัน ฐานเตี้ย ฐานสูง อย่างละองค์รับจากมือหลวงพ่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : beer89871@yahoo.com [ 21:42 13/11/2551 125.25.60.211 : 125.25.60.211 ]
อยากทราบว่า พิมพ์ฐานเตี้ย กับฐานสูง แตกกรุพร้อมกันหรือไม่ แตกกรุประมาณปีไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tiw_tal@hotmail.com [ 12:45 13/11/2551 119.31.30.178 : 119.31.30.178 ]
หลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูง วัดชอนพึ่งได้มาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : TI_SupvB@mektec.co.th [ 20:19 4/11/2551 118.174.123.186 : 118.174.123.186 ]
หลวงพ่อเดิม

ความคิดเห็นจากคุณ : ระซ่า [ 8:28 28/10/2551 119.42.67.130 : 119.42.67.130 ]
วัดชอนกรุแตก...ได้ฐานสูงมา....ใครสนใจ.ravo7777@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : seeny_moody@hotmail.com [ 19:37 18/10/2551 124.120.252.22 : 124.120.252.22 ]
มีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงช่วงวัดชอนกรุแตก ฐานเตี้ย ( มีคนมาบูชาที่วัดไป 20,000 อัพ)

ความคิดเห็นจากคุณ : aekrat_st@hotmail.com [ 13:26 12/9/2551 58.147.39.236 : 58.147.39.236 ]
ผมมีองค์หนึ่งพิมพ์ฐานสูงผมเปิดราคา 8000 ครับสนใจติดต่อ 0816522200

ความคิดเห็นจากคุณ : au.2529@windowslive.com [ 19:50 31/8/2551 118.173.50.170 : 118.173.50.170 ]
ผมมีอยู่1องค์รุ่นฐานสูง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_live@hotmail.com [ 19:34 28/7/2551 117.47.41.85 : 117.47.41.85 ]
ผมมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวง

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมรูปเหมือนหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูง

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter