ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด

  พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด

บอกเล่าประสบการณ์ พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด
ความคิดเห็นจากคุณ : sawaengsa@hotmail.com [ 23:6 5/4/2551 203.130.133.238 : 203.130.133.238 ]
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด

ความคิดเห็นจากคุณ : maxzz_343@hotmail.com [ 20:12 7/8/2556 101.109.16.128 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี97 พิมพ์ใหญ่กรรมA ปลอย995000

ความคิดเห็นจากคุณ : maxzz_343@hotmail.com [ 20:12 7/8/2556 101.109.16.128 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี97 พิมพ์ใหญ่กรรมA ปลอย995000

ความคิดเห็นจากคุณ : methawee_noise@hotmail.com [ 19:33 12/5/2556 115.67.6.245 ]
เปิดที่ 600,000 ค่ะ แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาจากพระภิกษุกะมือค่ะ มีกระดาษแนบรุ่นด้วย สนใจ 0832888868

ความคิดเห็นจากคุณ : methawee_noise@hotmail.com [ 19:33 12/5/2556 115.67.6.245 ]
เปิดที่ 600,000 ค่ะ แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาจากพระภิกษุกะมือค่ะ มีกระดาษแนบรุ่นด้วย สนใจ 0832888868

ความคิดเห็นจากคุณ : methawee_noise@hotmail.com [ 19:33 12/5/2556 115.67.6.245 ]
เปิดที่ 600,000 ค่ะ แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาจากพระภิกษุกะมือค่ะ มีกระดาษแนบรุ่นด้วย สนใจ 0832888868

ความคิดเห็นจากคุณ : methawee_noise@hotmail.com [ 19:33 12/5/2556 115.67.6.245 ]
เปิดที่ 600,000 ค่ะ แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาจากพระภิกษุกะมือค่ะ มีกระดาษแนบรุ่นด้วย สนใจ 0832888868

ความคิดเห็นจากคุณ : ประวัติ จันทร์ฉาย [ 15:2 1/2/2554 110.77.242.129 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดปี ๒๔๙๗ สวยแชมป์ ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท โทร ๐๘๙๗๗๖๒๖๓๒

ความคิดเห็นจากคุณ : สมศักดิ์ ดีเยี่ยม [ 14:58 1/2/2554 110.77.242.129 ]
ผมมีอยู่องค์ พิมพ์พระรอดปี ๒๔๙๗ ราคาประเมินไม่ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : nook2007@hotmail.com [ 22:41 28/1/2554 113.53.192.154 ]
มีเหมือนกันค่ะสวยมากได้มาจากป้าตอนนี้ป้า90แล้วแล้วพระจพมีอายุเท่าไหร่ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : kaitsonna@hotmail.com [ 12:48 26/1/2554 180.180.9.128 ]
มี ๑ องค์ พิมพ์พระรอด ปี ๙๗ ต้องการปล่อย ๑๕๐,๐๐๐ ติดต่อ สุรเกียรติ ๐๘๙ ๘๐๔๒๕๘๔

ความคิดเห็นจากคุณ : kamphon-auto@hotmail.com [ 18:38 25/1/2554 118.173.227.196 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดพิมพ์พระรอดหน้าเล็ก เปิดให้บูชา 300,000 ติดต่อได้ที่ 089-9978349 สวยมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noo_mos_na@hotmail.com [ 19:55 8/1/2554 124.157.230.200 ]
ผมมี1องค์คับปล่อย คับ 27000 เบอร์ติดต่อ0875339704

ความคิดเห็นจากคุณ : splimsakul@gmail.com [ 11:34 30/12/2553 180.180.124.167 ]
พระเครื่องหลวงปู่ทวดมีสัทธาอยู่ในศิลแล้วจะได้ครอบครองอย่างคิดไม่ถึ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : chonvit_pee@hotmail.com [ 22:39 18/12/2553 1.46.176.110 ]
มีพิมพ์พระรอดอยู่แต่ด้านหลังอูมครับ ไม่รู้ว่าปีไหน วัดช้างไห้ปี 97 มีหลังอูมไหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbaytong@windowslive.com [ 15:14 14/12/2553 180.180.194.69 ]
ผมมี 1 องค์ โทร. 087-7964-987 พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด แท้ 100%

ความคิดเห็นจากคุณ : chal2611@hotmail.com [ 10:40 9/12/2553 183.89.63.70 ]
ผมเช็คที่พญาไม้แล้วว่าแท้ต้องการใช้เงิน 200,000 เชิญทำบุญได้ ที่ 0830309737

ความคิดเห็นจากคุณ : jutart2516@hotmail.com [ 15:50 19/11/2553 118.175.86.99 ]
มี1องค์ของแท้ 100%เหลี่ยมทองแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : marum45@hotmail.com [ 13:34 9/10/2553 110.49.205.58 ]
ให้ผู้ที่เคารพศรัทธาหลวงปู่ทวดบูชาพิมพ์พระรอดกลางราคาเบาๆหมื่นต้นๆ โทร0838393445

ความคิดเห็นจากคุณ : wy_46@hotmail.com [ 19:1 7/10/2553 118.173.72.225 ]
ผมเคยเห็นของแท้อาแป๊ะท้ายเหมืองพิมพระรอดสวยมากผมเพิ่งดูพระไม่กี่ปีแต่ถ้าดูของแท้บ่อยๆ แท้หรือไม่

ความคิดเห็นจากคุณ : mal1732@hotmail.com [ 13:58 28/9/2553 124.157.212.153 ]
................ผมมีรพระรอด...หน้าเล็ก...

ความคิดเห็นจากคุณ : copter1965@hotmail.com [ 9:7 13/9/2553 118.172.11.225 ]
ผมมี1องค์ครับเปิด20000โทร0819921169

ความคิดเห็นจากคุณ : subaby05@gmail.com [ 22:52 9/9/2553 182.232.47.194 ]
ผมมีพลวงปู่ทวด น่าจะเป็นพิมพ์พระรอด ด้านหลังมีรอยนิ้วมือ อยู่คับ ใครรู้บอกหน่อย 0856796819

ความคิดเห็นจากคุณ : siamgames@hotmail.com [ 0:49 5/7/2553 118.173.83.35 ]
หลวงปู่ทวด พิมพ์พระรอดปี 97 อยู่ ภูเก็ต อยากพิสูจน์ความแท้ ความสมบูรณ์ โทร 085-8853323

ความคิดเห็นจากคุณ : musician_pains@hotmail.com [ 12:56 24/6/2553 110.168.104.38 ]
หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรวด2แสน5หมื่นบาท สำหรับผู้ที่ศรัทธาจริงๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : อาพอ [ 11:37 12/6/2553 118.173.86.150 ]
ผมมีหลวงปุุ่ทวดปี97อยุุ่1อง

ความคิดเห็นจากคุณ : บัณฑิต [ 11:20 12/6/2553 113.53.87.49 ]
ว้ผมมีพิมพ์พระรอดใหญ่ 97 แท้100% องค์สวยกว่าที่โชว์หลังโรยแร่มากเดิมประจำตระกูล เปิดราคาไว้400000 บ

ความคิดเห็นจากคุณ : วัน [ 12:48 30/4/2553 202.151.6.28 : 202.151.6.28 ]
หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เก็บพร้อมสติกเกอร์ระบุพิมพ์ในถุงดำสนใจติดต่อได้ที่ 081-6081426

ความคิดเห็นจากคุณ : withoon999@gmail [ 23:35 19/4/2553 110.49.54.236 : 110.49.54.236 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พระรอดปี 2497 เปิด 250,000 สนใจโทร081-9631998อยู่หาดใหญ www.money.co.cc

ความคิดเห็นจากคุณ : chandet@nmc.ac.th [ 17:17 6/4/2553 110.164.197.170 : 110.164.197.170 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด เนื้อว่านปี 2497 พิมพ์พระรอด หน้ากรรมการ สนใจติดต่อ 081-0630001

ความคิดเห็นจากคุณ : ตะวัน [ 15:4 19/3/2553 202.151.6.28 : 202.151.6.28 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี 2497 จำนวน 6 พิมพ์ สภาพเก่าเก็บไม่อยากคุยเรื่องราคา ถ้าสนใจลองโทรได้ที่ 081-6081429

ความคิดเห็นจากคุณ : phasid@hotmail.com [ 2:18 18/3/2553 183.89.15.22 : 183.89.15.22 ]
ดูรูปก่อนได้ครับ ส่งให้ทางเมล์ อยู่ นนทบุรี 084-1005388

ความคิดเห็นจากคุณ : พสิษฐ์/phasid@hotmail [ 2:16 18/3/2553 183.89.15.22 : 183.89.15.22 ]
หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอดแท้อยู่ที่จ.นนทบุรี ดูได้ 084-1005388

ความคิดเห็นจากคุณ : ทหาร นรา/pupkub1@hotmail.com [ 20:2 12/3/2553 118.175.208.79 : 118.175.208.79 ]
พี่คับผม มีหลวงปู่ทวด ปี 2597 อยู่1องค์แต่ไม่รู้รุ่นไหนช่วยดูให้มั้งคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : fogus_joejo@hotmail.com [ 2:2 10/3/2553 112.142.58.172 : 112.142.58.172 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2497 วัดช้างไห้แท้100% สวยมากๆ เปิด 300,000 โทร.082-4535780

ความคิดเห็นจากคุณ : fogus_joejo@hotmail.com [ 3:53 26/2/2553 112.142.6.226 : 112.142.6.226 ]
มี พิมพ์พระรอด ปี 97 ของแท้ 100 % ราคา 300000 สนใจ 0824535780 ได้ ด่วน !!!!!!!!!!

ความคิดเห็นจากคุณ : fogus_joejo@hotmail.com [ 3:50 26/2/2553 112.142.6.226 : 112.142.6.226 ]
มีหลวงปู่ทวด พิมพ์พระรอด ปี 97 "ของแท้" สวยสุด ๆ คุยต่อรองราคา + ดูรูป ทางเมลล์ได้เลยคับตลอด 24 ชม.

ความคิดเห็นจากคุณ : kitcha_service@hotmail.com [ 20:10 10/2/2553 124.120.204.186 : 124.120.204.186 ]
สนใจ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kitcha_service@hotmail.com [ 20:7 10/2/2553 124.120.204.186 : 124.120.204.186 ]
พระสมเด็จบางขุนพรม พิมพ์เส้นด้าย หลังตายาง 2500 3 แสน ใครสนใจลองโทรมา 0873219107 อาต

ความคิดเห็นจากคุณ : jowee11@hotmail.com [ 13:1 5/2/2553 119.31.25.178 : 119.31.25.178 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดปี2497 1 องค์ดูไม่เป็นไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าสภาพสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : tee_naruk [ 21:9 19/1/2553 125.25.21.231 : 125.25.21.231 ]
ผมมีพิมพ์พระรอด 1องค์ พระสวยแท้ 250,000 (ติดรางวัลที่1) สนใจโทร 086-7609496

ความคิดเห็นจากคุณ : dkr_kengjung2006@hotmail.com [ 16:38 13/1/2553 125.24.140.125 : 125.24.140.125 ]
ผมมีพระหลวงปู่ทวด 2497 ติดต่อได้ 089-5496700 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pongpeera_9@hotmail.com [ 14:56 27/12/2552 125.25.25.121 : 125.25.25.121 ]
มีหลวงปู่ทวด 2497 พิมพ์พระรอด หน้าใหญ่ พระสวยแท้ เห็นแล้วต้องชอบ สนใจติดต่อ 084-33 555 66

ความคิดเห็นจากคุณ : taweerat416569@hotmail.com [ 14:50 15/12/2552 111.84.2.2 : 111.84.2.2 ]
ผมมีองค์หนึ่งกับพิมพ์นิยม2497

ความคิดเห็นจากคุณ : anakorn_6738@hotmail.com [ 23:2 24/11/2552 58.147.58.57 : 58.147.58.57 ]
ผมมีอยู่1องค์ใส่ติดตัวตลอด มีอยู่วันหนึ่งถูกไฟฟ้าช้อตบนฝ้าเพดาน เหมือนกับตายไปแล้ว แต่ได้ท่านช่วยรอด

ความคิดเห็นจากคุณ : kaikt@hotmail.com [ 21:9 31/10/2552 125.24.23.32 : 125.24.23.32 ]
ผมมีพิมพ์พระรอดใหญ่หัวมีขีด1องค์ พระสวยแท้ 300000 สนใจโทร 0828889057

ความคิดเห็นจากคุณ : j.chaisat@windowslive.com [ 15:31 16/10/2552 124.120.25.43 : 124.120.25.43 ]
พ่อผมเป็นตำรวจที่ประจวบฯ ได้ตอนบรรจุใหม่ๆ ท่านเกษียณหลายปีแล้ว หลวงปู่ทวดอยู่ที่ผม 1 องค์ 0837230334

ความคิดเห็นจากคุณ : auddy1728 [ 9:31 8/10/2552 125.25.123.85 : 125.25.123.85 ]
ผมมีเหรียญรุ่น๒ห้อยติดคอตลอดแคล้วคลาดจริงๆประสบการณ์เกียวกับอุบัติเหตุเชื่อขนมกินได้

ความคิดเห็นจากคุณ : gim-song@hotmail.com [ 22:18 29/9/2552 125.25.20.99 : 125.25.20.99 ]
ผมก็มีองค์หนึ่งติดรางวัลที่1 ราคา 300,000 บาท สนใจติดต่อมาได้ 0867609496

ความคิดเห็นจากคุณ : เอ [ 11:44 21/9/2552 125.24.174.255 : 125.24.174.255 ]
อยากทราบราคาหลวงปู่ทวด เนื่อว่าน ปี 2497 พิมพระรอด

ความคิดเห็นจากคุณ : chi-no-bu@hotmail.com [ 9:28 16/9/2552 58.9.35.39 : 58.9.35.39 ]
ผลมีหลวงปู่ทวด 2 องค์ ปล่อย 50000 โทร 0832780197

ความคิดเห็นจากคุณ : yai_kanapong@hotmail.com [ 11:22 7/9/2552 203.172.219.28 : 203.172.219.28 ]
บ้านผมก็มี 1องค์ สนใจติดต่อมาได้ในราคา 300000

ความคิดเห็นจากคุณ : nikorn26@windowslive.com [ 18:1 8/8/2552 114.128.125.144 : 114.128.125.144 ]
มีหลวงปู่ทวด2497 พระหูยาน กรุเก่า แท้ สนใจ คุยกันได้ 0899489146

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กยะลา [ 14:41 5/7/2552 61.7.188.58 : 61.7.188.58 ]
องค์หลักสมเด็จปิลันทร์ องค์ซ้ายห้อย๙๗พิมพ์พระรอดกลางมีปัญหาหรือเมียจับได้รอดตลอดขลังดีอีกองค์หาอยู่

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้องผู้รับเหม่าก่อสร้าง [ 12:54 3/7/2552 202.122.130.31 : 202.122.130.31 ]
ผมมีครับ แต่ผมไม่รู้รุ่นครับแต่แท้แน่นอน และติดต่อสร้างบ้านได้ที่ 0875524500

ความคิดเห็นจากคุณ : munpluk@sanook.com [ 12:49 3/7/2552 202.122.130.31 : 202.122.130.31 ]
บ้านผมองค์2องค์ปล่อย

ความคิดเห็นจากคุณ : raywon_44@hotmail.com [ 19:26 25/6/2552 117.47.246.132 : 117.47.246.132 ]
ผมมี1องค์ มีประสบการณ์แล้วยิงไม่ออก พ่อตาให้มาอยู่ปัตตาณี พิมพะรอดปี97แท้1000%บูชา 0809184613

ความคิดเห็นจากคุณ : Thanapol_25@yahoo.com [ 12:56 23/6/2552 119.46.11.194 : 119.46.11.194 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งคับพิมพ์พระรอดไม่เเน่ใจว่าเป็น 2497 หรือเปล่า.ช่วยดูให้หน่อยครับ..ติดต่อทาง mail ผม

ความคิดเห็นจากคุณ : ood_div3@hotmail.com [ 18:15 11/6/2552 125.26.86.230 : 125.26.86.230 ]
ผมมีรุ่น ฮ.ตกคนที่ทราบประวัติจะรู้ดีครับสนใจติดต่อ ส.อ.เทพฤทธิ์ 0849677697

ความคิดเห็นจากคุณ : จจจจ [ 14:26 11/6/2552 61.7.149.51 : 61.7.149.51 ]
สุดยอดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tomtiw14402@hotmail.com [ 18:23 1/6/2552 116.58.231.242 : 116.58.231.242 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด เนื้อว่านปู่ให้พ่อมา 20 กว่าปีเเล้ว สนใจติดต่อ 0878017705 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 0:16 27/5/2552 61.7.131.202 : 61.7.131.202 ]
สนใจโทร 082-880-1528 ครับไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : plenew @chaiyo.com [ 13:22 22/5/2552 125.27.195.48 : 125.27.195.48 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดรุ่นแรกปี2497 หลายพิมพ์ มีมากสะสมมากว่า40ปีโทร0812916511

ความคิดเห็นจากคุณ : Thanapol_25@yahoo.com [ 11:55 9/5/2552 202.149.25.239 : 202.149.25.239 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งคับพิมพ์พระรอด 2497 ช่วยดูให้หน่อยครับ..ติดต่อทาง mail ผม

ความคิดเห็นจากคุณ : Thanapol_25@yahoo.com [ 11:53 9/5/2552 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งเเต่ยังไม่เคยให้ใครดูครับถ้าอยากดู(เพื่อที่จะได้พิจารณาว่าเเท้ไหม)รบกวนส่ง Mail

ความคิดเห็นจากคุณ : s_ut_911@hotmail.com [ 9:37 3/4/2552 125.26.70.115 : 125.26.70.115 ]
มีพระเครื่องหลวงปู่ทวด พิมพ์พระรอดแท้ 2475 สนใจติดต่อ 0852070509

ความคิดเห็นจากคุณ : s_ut_911@hotmail.com [ 9:29 3/4/2552 125.26.70.115 : 125.26.70.115 ]
ผมมีพิมพ์พระรอด 2497 แท้ 100 เปอร์เซนต์ไม่เคยโชว์ที่ใหน สนใจ 0852070509

ความคิดเห็นจากคุณ : pee.kimtong@hotmail.com [ 23:24 15/3/2552 222.123.98.146 : 222.123.98.146 ]
จากเป็นเด็กยันโตรอดตายมาตลอด ไม่รู้ว่าอะไร แต่ผมมี1องค์ ถ้าชอบว่ากัน7หลัก086-8899495

ความคิดเห็นจากคุณ : pee.kimtong@hotmail.com [ 23:22 15/3/2552 222.123.98.146 : 222.123.98.146 ]
จากเป็นเด็กยันโตรอดตายมาตลอด ไม่รู้ว่าอะไร แต่ผมมี1องค์ ถ้าชอบว่ากัน7หลัก086-8899495

ความคิดเห็นจากคุณ : wichai.tkc@gmail.com [ 15:28 11/3/2552 58.8.135.164 : 58.8.135.164 ]
แท้ไม่แท้ผมไม่รู้ แต่มีคนแก่คนหนึ่งที่เจเจมอลล์ร้านขายของเก่าสมัย ร.5 ให้แฟนผมมา 1 องค์เลี่ยมทองแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 19:54 9/3/2552 61.7.131.80 : 61.7.131.80 ]
สนใจโทร 082-880-1528 ครับ 6xxxxx

ความคิดเห็นจากคุณ : niapattar1@hotmail.com [ 10:18 8/3/2552 125.26.232.147 : 125.26.232.147 ]
ผมมีพระรอดเนื้อว่านสายมาก พ.ศ.2497 ถ้าสนใจติดต่อ 085-7391647 ได้น่ะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : niapattar1@hotmail.com [ 10:13 8/3/2552 125.26.232.147 : 125.26.232.147 ]
หลวงปูทวดพิมพ์พระรอดสายสุดๆ มี 1 องค์ ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ 085-7391647 เร็วน่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : LABOJ@msn.com [ 21:42 18/2/2552 125.27.211.36 : 125.27.211.36 ]
ผมมีพระหลวงปู่ทวดองค์หนึ่ง รุ่น ร.ศ.๒๑๖ ใครสนใจติดต่อมาได้ที่ 0848936742 ต่อรอราคาได้

ความคิดเห็นจากคุณ : LABOJ@msn.com [ 21:40 18/2/2552 125.27.211.36 : 125.27.211.36 ]
ผมมีพระหลวงปู่ทวด รุ่น ร.ศ.๒๑๖ องหนึ่ง ใครสนใจติดต่อมาได้ ต่อรอราคาได้ โทรมาที่ 0848936742

ความคิดเห็นจากคุณ : winij-8896-@hotmail.com [ 19:18 9/1/2552 202.149.25.225 : 202.149.25.225 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอดแท้อยู่ที่จ.สุพรรณบุรี ดูได้สนใจ 089-1684046

ความคิดเห็นจากคุณ : Cockstreet@hotmail.com [ 9:3 8/1/2552 203.113.22.84 : 203.113.22.84 ]
พระรอดผมมี สวยมากแท้ดูง่าย ราคาเปิดไว้เริ่มที่ 60000

ความคิดเห็นจากคุณ : s_morn@hotmail.com [ 1:7 27/12/2551 125.26.83.40 : 125.26.83.40 ]
ผมมี 1 องค์ อยากทราบราคาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kik_E-mo_zaza@hotmail.com [ 19:15 18/12/2551 125.25.246.97 : 125.25.246.97 ]
หวลงปู่ทวดพิมพิ์พระรอด..พระดูง่าย..สภาพสวย..สนใจติดต่อ..080-6702616

ความคิดเห็นจากคุณ : kik_E-mo_zaza@hotmail.com [ 19:10 18/12/2551 125.25.246.97 : 125.25.246.97 ]
พระรอด 2497 สภาพสวยมากๆๆๆๆ..เลี่ยมทอง..สนใจติดต่อ...080-6702616

ความคิดเห็นจากคุณ : sin24971@hotmael.com [ 9:58 28/11/2551 202.29.83.65 : 202.29.83.65 ]
ผมก็มีสนใจติดต่อ 0832137627

ความคิดเห็นจากคุณ : sepia3@thailand.com [ 23:48 13/11/2551 202.173.218.20 : 202.173.218.20 ]
ผมก็มีพิมพ์พระรอด2497 อยู่1องค์ สนใจติดต่อ 085 8875748

ความคิดเห็นจากคุณ : vittaya_sign1@hotmail.com [ 10:43 27/10/2551 61.7.147.191 : 61.7.147.191 ]
ผมมี 1 องค์สภาพเนื้อจัดปล่อย ( 70,000 Bath ) ต่อรองได้ สนใจติดต่อ 08-5164520

ความคิดเห็นจากคุณ : woravit_yut@hotmail.com [ 17:34 18/10/2551 114.128.10.247 : 114.128.10.247 ]
ผมมี 1 องค์ พิมพ์พระรอด2497 แท้ 100% ปล่อย 50,000 woravit_yut@hotmail.com โทร 089-2647501

ความคิดเห็นจากคุณ : saichon.sur@tmbbank.com [ 20:47 1/10/2551 124.121.40.11 : 124.121.40.11 ]
ผมมี 1 องค์ โทร. 089-0088-209 พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด แท้ 100%

ความคิดเห็นจากคุณ : saichon.sur@tmbbank.com [ 20:42 1/10/2551 124.121.40.11 : 124.121.40.11 ]
ผมมี 1 องค์ โทร. 089-0088-209

ความคิดเห็นจากคุณ : aia-_@hotmail.com [ 14:51 30/9/2551 125.27.171.47 : 125.27.171.47 ]
ผมมี 1 องค์ครับ 70000 โทรมาเลย 085-0566033

ความคิดเห็นจากคุณ : สนใจนะของคนที่ให้ราคาส่งภาพเข้ [ 21:8 30/8/2551 222.123.47.8 : 222.123.47.8 ]
อยากได้เลยครัราคานี้ให้แท้จริงเถอะ tat94-91@hotmajl.com 0897321428

ความคิดเห็นจากคุณ : princess.047@hotmail [ 0:57 19/7/2551 124.120.190.225 : 124.120.190.225 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งคับพิมพ์พระรอด 2497 เหมือนกันสนใจติดต่อ 0850472207

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

ความคิดเห็นจากคุณ : บ [ 13:15 25/6/2551 222.123.159.206 : 222.123.159.206 ]
บ้านผมมีองค์หนึ่งปล่อย28000

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter