ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A

  พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A

บอกเล่าประสบการณ์ พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A
ความคิดเห็นจากคุณ : 073ss.apetit73@sanook.com [ 11:55 24/4/2551 202.149.24.161 : 202.149.24.161 ]
เวลานี้ผมมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด Aติดตัวเป็นประจำ ผมมีอาชีพค้าขาย มีอภินิหารเสมอครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : แดง [ 22:37 28/7/2556 115.67.129.59 ]
ผมมี97 พิมพใหญ่ไหล่จุดหูขีด 100 %

ความคิดเห็นจากคุณ : แดง [ 22:37 28/7/2556 115.67.129.59 ]
ผมมี97 พิมพใหญ่ไหล่จุดหูขีด 100 %

ความคิดเห็นจากคุณ : esso_1007@hotmail.com [ 22:15 17/6/2556 113.53.111.206 ]
ให้เช่าหลวงปู่ทวด เนื้อว่านปี 97 เอามาจากนราธิวาส สภาพสวย 0818649105

ความคิดเห็นจากคุณ : ืีnung-love-nung@hotmail.com [ 20:48 28/5/2556 110.49.250.136 ]
ผมมีพระ หลวงปู่ทวดปี97 พิมพ์ ใหญ่ หูขีด ปล่อย ล้าน5

ความคิดเห็นจากคุณ : Roi_et25@hotmail.com [ 19:13 24/5/2556 110.49.224.153 ]
ผมมีองค์รับพิมเอกรอบทองเหลืองครับสนใจติดต่อได้นะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : lovezaza144@homail.com [ 23:30 18/5/2556 125.27.92.88 ]
องนี่เนื้อเดียวกะผมเลย อิอิ

ความคิดเห็นจากคุณ : noodzaa_@msn.com [ 14:44 10/5/2556 203.99.253.13 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี05 พระที่ปัตตาตีให้มา เคยเอาไปให้เค้าดูแท้ 700000 - 0899928316

ความคิดเห็นจากคุณ : noodzaa_@msn.com [ 14:44 10/5/2556 203.99.253.13 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี05 พระที่ปัตตาตีให้มา เคยเอาไปให้เค้าดูแท้ 700000 - 0899928316

ความคิดเห็นจากคุณ : noodzaa_@msn.com [ 14:44 10/5/2556 203.99.253.13 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี05 พระที่ปัตตาตีให้มา เคยเอาไปให้เค้าดูแท้ 700000 - 0899928316

ความคิดเห็นจากคุณ : noodzaa_@msn.com [ 14:44 10/5/2556 203.99.253.13 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี05 พระที่ปัตตาตีให้มา เคยเอาไปให้เค้าดูแท้ 700000 - 0899928316

ความคิดเห็นจากคุณ : kissme_704@hotmail.com [ 15:23 25/1/2554 124.157.154.2 ]
ลายอะเอียดเกี่ยวกับพ่อทวดเนื้อว่าน2497พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A

ความคิดเห็นจากคุณ : ิbamrung_w@yahoo.co.th [ 13:49 23/1/2554 110.49.193.220 ]
ผมมีพระหลวงปู่ทวด เนื้อว่านปี 2497 พิมพ์ใหญ่ไหล่จุด เปิดเช่าเพราะจำเป็น 300000฿ 0870322572

ความคิดเห็นจากคุณ : sa.lak.jai@hotmail.com [ 0:2 13/1/2554 125.26.66.106 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี 97 พิมพ์ใหญ่ A สวยมากครับให้เช่าราคา 1,000,000 บาท ติดต่อ 083-361-3143

ความคิดเห็นจากคุณ : thitil@hotmail.com [ 8:25 8/1/2554 118.172.234.179 ]
ผมมีเนื้อว่านปี 97 พิมพ์ใหญ่ สภาพสวยมาก เปิด 890,000 บาทสนใจโทร 089-804-5179

ความคิดเห็นจากคุณ : thitil@hotmail.com [ 21:34 7/1/2554 118.172.228.249 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่ A สวยมากไม่ได้ใช้ให้เช่าราคา 890,000 บาท ติดต่อ กฤษ 089-804-5179

ความคิดเห็นจากคุณ : chai [ 5:53 28/12/2553 203.150.234.231 ]
หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ไหล่จุดหัวขีดปี 97 สภาพไม่ได้ใช้เปิดกรุใหม่ๆมี 2ที่ ราคา500,000 บ083028962

ความคิดเห็นจากคุณ : sukhumvit53@hotmail.com [ 14:41 25/12/2553 118.173.119.239 ]
ผมมีพระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน2497 หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมาก เปิดไว้ 999,999 ครับ ติดต่อ 0854715483

ความคิดเห็นจากคุณ : oneteet@hotmail.com [ 20:59 2/12/2553 1.46.36.190 ]
หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่2497หัวมีขีดสวยเปิดราคา500000สนใจสอบถามดูของโทร0861287695

ความคิดเห็นจากคุณ : bangduan1@hotmail.com [ 19:18 26/11/2553 182.52.164.182 ]
ขอชมได้ พระหลวงปูทวด พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ราคากันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : ounpeeounpee@hotmail.com [ 22:8 18/11/2553 58.9.112.95 ]
ต้องการขายพระหลวงปู่ทวด2497พิม A เปิดราคา300000สภาพ100เปอร์ด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : x-saiber@hotmail.com [ 15:55 7/11/2553 125.27.7.119 ]
ต้องการปล่อย พระหลวงปู่ ทวด 2497 ติดต่อได้ครับราคา 700000 ติดต่อที่เบอร์ 0876000033

ความคิดเห็นจากคุณ : pai282@hotmail.com [ 21:56 25/10/2553 125.26.98.15 ]
พระหนื้อว่าน 2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีดไหล่จุด ของแท้ครับ ผมพึ่งได้มาวันออกพรรษา ดูสภาพก่อน 0883736608

ความคิดเห็นจากคุณ : pai282@hotmail.com [ 21:56 25/10/2553 125.26.98.15 ]
พระหนื้อว่าน 2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีดไหล่จุด ของแท้ครับ ผมพึ่งได้มาวันออกพรรษา ดูสภาพก่อน 0883736608

ความคิดเห็นจากคุณ : focus_8899@hotmail.com [ 16:45 21/10/2553 125.27.156.255 ]
เป็นพระมรดกของคุณพ่อ คุณพ่อได้มาตอนกดพิมพ์ในพิธีปลุกเสกคุณพ่ออยู่ในพิธีนั้นด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : focus_8899@hotmail.com [ 16:39 21/10/2553 125.27.156.255 ]
เป็นพระมรดกของคุณพ่อ องค์นี้ไม่เคยผ่านการใช้มาเลย เก็บไว้ในเชฟอย่างเดี๋ยวเลยครับ วันนี้ขอโชว์ให้เ

ความคิดเห็นจากคุณ : jojo [ 18:32 17/10/2553 61.7.133.194 ]
0802901598

ความคิดเห็นจากคุณ : jojo [ 18:30 17/10/2553 61.7.133.194 ]
เนื้อว่าน2497หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมากยังไม่ผ่านการใช้ อยากให้เช่า200000บาทต้องการเงินลงทุนดูสภาพก่อน

ความคิดเห็นจากคุณ : kaezero@hotmail.com [ 21:5 13/10/2553 183.88.118.145 ]
หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี97พิมพ์ใหญ่หัวมีขีดAของแท้แน่นอน ติดต่อ 080-7072456

ความคิดเห็นจากคุณ : minewin290@hotmail.com [ 11:0 10/10/2553 110.49.205.41 ]
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี 97 สนใจขอชมได้ ผู้อยากได้ไว้เป็นมงคลแก่ชีวิต ขอเช่าได้ราคามิตรภาพ0810063097

ความคิดเห็นจากคุณ : manoppon@hotmail.com [ 10:43 17/9/2553 182.52.42.36 ]
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497พิมพ์A สภาพ99%เปิดไว้ที่/1,500,000 บาทTel.081-9004231

ความคิดเห็นจากคุณ : focus_8899@hotmail.com [ 16:35 6/9/2553 119.42.127.177 ]
ใครสนใจหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่สภาพสวยมากๆไม่เคยออกมาใช้สภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ของมรดกปู่ได้มาตอนทำพิธี

ความคิดเห็นจากคุณ : มาศ [ 4:59 6/9/2553 124.120.36.174 ]
มีพระหลวงปู่ทวดหัวขีดไหล่จุดแท้ร้อยเปอร์เช็น 0809250853

ความคิดเห็นจากคุณ : doom-doom1234@hotmail.com [ 12:6 1/9/2553 125.25.191.101 ]
เรามีอยู่ 1 องค์. ตำหนิของพระและมวลสารของเนื้อว่านชัดเจน (สายมาก) สนใจติดต่อ เอ้ 080-3056444

ความคิดเห็นจากคุณ : suparbchenvijit@hotmail.com [ 16:46 31/8/2553 119.42.95.33 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดอยู่องค์ ปี 97 สนจัยติดต่อมาได้นะคับ ผมต้องการแค่ 70000 บาทคับ 0805789105

ความคิดเห็นจากคุณ : sombatsombat@windowslive.com [ 11:51 28/8/2553 61.90.71.26 ]
ผมมีหลวงพ่อทวด เนื้อว่านปี 2497สภาพ80เปอร์เซ็น 120000 โทร 0858137155

ความคิดเห็นจากคุณ : a-2498@hotmail.com [ 13:45 25/8/2553 125.27.12.255 ]
มีเนื้อว่าน2497หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมากยังไม่ผ่านการใช้ เปิดไว้ 1,200,000 ครับ ติดต่อ 0858383939

ความคิดเห็นจากคุณ : a-2498@hotmail.com [ 13:43 25/8/2553 125.27.12.255 ]
มีเนื้อว่าน2497หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมากยังไม่ผ่านการใช้ เปิดไว้ 1,200,000 ครับ ติดต่อ 0858383939

ความคิดเห็นจากคุณ : nook_zas@hotmail.com [ 13:33 25/8/2553 125.27.12.255 ]
มีเนื้อว่าน2497หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมากยังไม่ผ่านการใช้ เปิดไว้ 1,200,000 ครับ ติดต่อ 0858383939

ความคิดเห็นจากคุณ : a-2498@hotmail.com [ 13:24 25/8/2553 125.27.12.255 ]
มีเนื้อว่าน2497หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมากยังไม่ผ่านการใช้ เปิดไว้ 1,200,000 ครับ ติดต่อ 0858383939

ความคิดเห็นจากคุณ : a-2498@hotmail.com [ 13:21 25/8/2553 125.27.12.255 ]
มีเนื้อว่าน2497หูขีด ไหล่จุด สภาพสวยมากยังไม่ผ่านการใช้ เปิดไว้ 1,200,000 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : วุฒิ,wuttisakc@gmail.com [ 16:51 20/8/2553 119.160.214.28 ]
สนใจอยากเช่าหลวงปู่ทวด 2497 ครับ ไครมีช่วยส่งรูปและราคามาให้ดูทาง mail พร้อมเบอร์โทรกลับครับ อยากเช่

ความคิดเห็นจากคุณ : aunkeang@hotmail.com [ 14:26 5/8/2553 118.172.147.56 ]
หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน 2497 พิมพ์ใหญ่่ ให้เช่าสนใจดูรูปก่อนทางemail

ความคิดเห็นจากคุณ : joe-nong@hotmail.com [ 21:21 27/6/2553 112.143.11.64 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพิมใหญ่ใหล่จุด ชองพาสติกเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมใหญ่2497ราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nava_5411@hotmail.com [ 13:39 13/6/2553 118.173.152.53 ]
ผมมีหลวงปู่ทวนหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ ต้องการเปิดราคา สภาพสวยราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : bearlnw@hotmail.com [ 11:15 23/4/2553 158.108.11.73 : 158.108.11.73 ]
ผมไม่ทราบว่าหลวงปู่ทวดของผมแท้หรือป่าว แต่คุณปู่ให้พ่อมา พ่อให้ผมอีกที ท่านบอกว่าปี97 ใครดูเป็นบ้าง

ความคิดเห็นจากคุณ : srikularp@yahoo.com [ 9:48 6/4/2553 112.142.40.86 : 112.142.40.86 ]
มีของวัดช้างไห้ 2497 อยากปล่อย มาก 0896702537

ความคิดเห็นจากคุณ : chuchart15@hotmail.com [ 14:20 2/4/2553 118.173.181.224 : 118.173.181.224 ]
ผมมีหลวงพ่อทวด 2497 ที่หัวมีขีด ไหล่จุด สนใจโทรมา แล้วจะส่งภาพไปให้ดู ราคาเปิดไม่สูงมาก 087-2887397

ความคิดเห็นจากคุณ : withoon999@gmail.com [ 23:52 18/3/2553 119.31.121.87 : 119.31.121.87 ]
ปัจจุบันราคากลางหลวงปู่ทวด ปี 97 พิมพ์ใหญ่ ใหล่จุดอยู่ที่เท่าไหรครับ www.money.co.cc

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiphorn@rtaf.mi.th [ 11:51 12/3/2553 210.246.192.22 : 210.246.192.22 ]
มีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497พิมพ์ใหญ่แท้ๆมีความจำเป็นสนใจอยากดูกรุณาโทร.083-6266899 ไชยพร

ความคิดเห็นจากคุณ : pook500@hotmail.com [ 14:8 8/3/2553 58.147.21.128 : 58.147.21.128 ]
มีหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี 97 พิมพ์ใหญ่ A สภาพสวย สนใจติดต่อ 089-4222132 คุณหนุ่ม

ความคิดเห็นจากคุณ : mississ_spell@hotmail.com [ 12:25 8/3/2553 110.164.224.216 : 110.164.224.216 ]
สภาพสวยกริป สมบูรณ์ เนื้อจัดจ้าน ไม่ผ่านการใช้ แสนนึงคงน้อยไป อยากได้@เข้ามาคุยกัน

ความคิดเห็นจากคุณ : นายจริญ [ 20:34 7/3/2553 118.173.201.79 : 118.173.201.79 ]
กระผมมี 1 องค์ ปล่อย 250000ครับท่าสนก๋เขียนไวนะเดียวมาอ่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : พัชรินทร์ [ 13:34 7/3/2553 118.174.100.84 : 118.174.100.84 ]
หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี 2497 ดูอย่างไร มีอยู่องค์ ฟังดูใกล้เคียง แต่ดูไม่เป็น ช่วยให้รายละเอียดด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : nutty_boy90@hotmail.com [ 11:11 6/3/2553 117.47.9.133 : 117.47.9.133 ]
พระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ให้เช่า 100000 ชมพระได้โทร 089-2229689

ความคิดเห็นจากคุณ : อาร์ม armnova@hotmail.com [ 0:3 3/3/2553 114.128.167.238 : 114.128.167.238 ]
ขายพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด Aราคากันเองสนใจโทร0847824241

ความคิดเห็นจากคุณ : puangsiri_tk@hotmail.com [ 0:15 20/2/2553 115.67.212.154 : 115.67.212.154 ]
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497พิมพ์A เปิดไว้ที่/1,500,000 บาทTel.080-565-2265

ความคิดเห็นจากคุณ : beta_nat@hotmail.com [ 14:25 3/2/2553 61.90.251.161 : 61.90.251.161 ]
มีองค์นึงสวยไม่ได้ใช้ เปิด 1,500,000บาท ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : teee-ot@hotmail.com [ 17:39 16/1/2553 113.53.112.79 : 113.53.112.79 ]
หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ไหล่จุดหัวขีดปี 97 สภาพไม่ได้ใช้จากคุณตาเปิดที่ 900,000 ครับ ติดต่อที่ 0857416664

ความคิดเห็นจากคุณ : rubber_tong@hotmail.com [ 20:17 11/1/2553 203.146.63.187 : 203.146.63.187 ]
พึงไปเจอมาครับงานอย่างแรงครับเจ้าของหวง พิมพ์ใหญ่ A ครับ ถ้าขอแบ่งควรเช่าเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : rubbet_tong@hotmail.com [ 20:13 11/1/2553 203.146.63.187 : 203.146.63.187 ]
พึ่งไปเจอมาหนึ่งองค์สุดยอดครับงานอย่างแรงเจ้าของหวงจังแต่ว่า

ความคิดเห็นจากคุณ : sorapol_a@hotmail.com [ 13:34 9/1/2553 114.128.136.129 : 114.128.136.129 ]
ผมมีอยู่1องค์ครับ พระอยู่ในSave พึ่งจะนำออกมาให้เช่า ไม่ทราบว่าราคาเช่าประมาณเท่าไหร่ครับ 0832435886

ความคิดเห็นจากคุณ : r.amnat@hotmail.com [ 14:4 27/12/2552 113.53.190.217 : 113.53.190.217 ]
ใครสนใจติดต่อ 0806078666

ความคิดเห็นจากคุณ : pom1999-2000@hotmail.com [ 12:5 26/12/2552 125.24.84.39 : 125.24.84.39 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี 2497

ความคิดเห็นจากคุณ : ilovedeathnote@windowsLIve.com [ 17:44 17/12/2552 110.49.35.246 : 110.49.35.246 ]
ผมมีรุ่นนี้อยุคัป อยากถามคัยสนจัยคัป

ความคิดเห็นจากคุณ : chinboyman007@hotmal.com [ 7:50 27/11/2552 124.120.84.39 : 124.120.84.39 ]
ผมมีพิมพ์ใหญ่หูมีขีด1องค์อยากทราบราคาเช่าเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : winjanrung@hotmail.com [ 22:26 23/11/2552 117.47.51.160 : 117.47.51.160 ]
ผมมีหนึ่งองค์ครับ เปิด 120000

ความคิดเห็นจากคุณ : aon109@hotmail.com [ 17:19 19/11/2552 124.120.49.105 : 124.120.49.105 ]
ผมขอความรู้หลวงปู่ทวดไหล่จุด ใส่ซองพลาสติก ตรงกระดาษพิมพ์ หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ (พิมพ์ใหญ่) พ.ศ.๒๔๘๗

ความคิดเห็นจากคุณ : aon109@hotmail.com [ 17:19 19/11/2552 124.120.49.105 : 124.120.49.105 ]
ผมขอความรู้หลวงปู่ทวดไหล่จุด ใส่ซองพลาสติก ตรงกระดาษพิมพ์ หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ (พิมพ์ใหฯญ่) พ.ศ.๒๔๘๗

ความคิดเห็นจากคุณ : aon109@hotmail.com [ 17:19 19/11/2552 124.120.49.105 : 124.120.49.105 ]
ผมขอความรู้หลวงปู่ทวดไหล่จุด ใส่ซองพลาสติก ตรงกระดาษพิมพ์ หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ (พิมพ์ใหญ่) พ.ศ.๒๔๘๗

ความคิดเห็นจากคุณ : BELL_8851@HOTMAIL.COM [ 11:6 14/11/2552 58.11.4.133 : 58.11.4.133 ]
อยากได้2497พิมพ์ไหนกอ้ได้ราคาไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : dome_11@windowslive.com [ 13:19 25/10/2552 110.49.17.36 : 110.49.17.36 ]
เล่นหลบไปหลบมากับรถพ่วง 18 ล้อเหมือนงูเลี้ยน หลบกันประมาณ หกครั้งความเร็ว120 กม/ชม ห่างกันแค่เมตรเด

ความคิดเห็นจากคุณ : kanyayon3@hotmail.com [ 10:28 16/10/2552 125.27.188.161 : 125.27.188.161 ]
ช่วยดูให้หน่อยคะว่ารุ่นไหน แท้ไหม

ความคิดเห็นจากคุณ : ttm-huaiyot@hotmail.com [ 22:26 12/10/2552 118.173.132.217 : 118.173.132.217 ]
อยากให้ส่งรูปหลวงปู่ทวด รุ่น 97 มาให้ดูและช่วยลักษณะของแท้ด้วยว่ามีลักษณะเด่นอย่างไร

ความคิดเห็นจากคุณ : naypun90@thaimi.com [ 14:46 10/8/2552 58.9.163.51 : 58.9.163.51 ]
ผมมีพลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี/2497ให้บูชาเพื่อนำเงินไปสร้างโบถ์วัดจันทร์บางกรวย ให้ท่านทำบุญ สนใจติดต่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : ฝ่ากระสุนเหล็ก นค./seesen.99@h [ 16:50 8/6/2552 125.26.221.96 : 125.26.221.96 ]
มีเนื้อว่านปี97พิมพ์ใหญ่2องค์ มีโค๊ตตัว ท และอีกองค์โค๊ต หมายเลข12ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ฝ่ากระสุนเหล็ก นค./seesen.99@h [ 16:49 8/6/2552 125.26.221.96 : 125.26.221.96 ]
มีเนื้อว่านปี97พิมพ์ใหญ่2องค์ มีโค๊ตตัว ท และอีกองค์โค๊ต หมายเลข12

ความคิดเห็นจากคุณ : ฝ่ากระสุนเหล็ก นค./seesen.99@h [ 16:47 8/6/2552 125.26.221.96 : 125.26.221.96 ]
มีเนื้อว่านปี97พิมพ์ใหญ่2องค์ มีโค๊ตตัว ท และอีกองค์โค๊ต หมายเลข12

ความคิดเห็นจากคุณ : ฝ่ากระสุนเหล็ก นค. [ 16:44 8/6/2552 125.26.221.96 : 125.26.221.96 ]
มีเนื้อว่านปี97พิมพ์ใหญ่2องค์ มีโค๊ตตัว ท และอีกองค์โค๊ต หมายเลข12

ความคิดเห็นจากคุณ : ฝ่ากระสุนเหล็ก นค. [ 16:42 8/6/2552 125.26.221.96 : 125.26.221.96 ]
มีเนื้อว่านปี97พิมพ์ใหญ่2องค์ มีโค๊ตตัว ท และอีกองค์โค๊ต หมายเลข12

ความคิดเห็นจากคุณ : seesen.99@hotmail.com หรือดาบไ [ 16:38 8/6/2552 125.26.221.96 : 125.26.221.96 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดเนื้อว้านปี97พิมพ์ใหญ่2องค์ องค์หนึงมีโค๊ตตัว ท อีกองค์โค๊ตในเนื้อเป็นหมายเลขครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : diary_2551@hotmail.com [ 23:38 18/5/2552 125.27.49.217 : 125.27.49.217 ]
มีหลวงปู่ทวดปี2497รุ่นไหล่จุดและอีกหลายรุ่นรับประกันความแท้ครับถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงินครับ 0877977287

ความคิดเห็นจากคุณ : diary_2551@hotmail.com [ 23:34 18/5/2552 125.27.49.217 : 125.27.49.217 ]
มีหลวงปู่ทวดพระเนื้อว่านปี 2497ของแท้จากวัดครับไม่แท้ยินดีคืนเงินสนใจติดต่อ 087-7977287หนึ่ง

ความคิดเห็นจากคุณ : benz_za135@hotmail.com [ 23:46 16/5/2552 125.24.13.39 : 125.24.13.39 ]
หลวงปูท่านคงไม่พอใจถ้าใครมีแล้วคิดแต่จะขาย ไม่ต้องห่วงครับแค่คิดจะขายอีกไม่นานท่านก็หายไปเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : b_3--@hotmail.com [ 21:59 6/4/2552 124.120.3.200 : 124.120.3.200 ]
ให้เช่าพระหลวงปู่ทวด (((พิมพ์ใหญ่ พ.ศ 2497))) สวยงาม เนื้อว่านผุดทั้งองค์เลย สนใจติดต่อ หมูสุพรรณ

ความคิดเห็นจากคุณ : นิด [ 0:6 4/4/2552 117.47.195.10 : 117.47.195.10 ]
มีอยู่หนึ่งองค์ค่ะแต่ไม่มีขีดต้องการขอชมหรือเช่าใว้บูชาโปรดพิมพ์เบอร์ตอบมาด้วยนะค่ะแล้วจะโทรกลับไป

ความคิดเห็นจากคุณ : the.way-69@hotmail.com [ 22:20 16/3/2552 118.172.169.155 : 118.172.169.155 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ต้องกานให้เช่าบูชา:::ราคากันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : บินช่า [ 21:32 14/3/2552 58.9.127.243 : 58.9.127.243 ]
สุดยอดเกจิพระ คัฟ ขอบอกว่า ไห้คุณมากๆๆๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : anan.acc@hotmail.com [ 15:54 14/2/2552 118.173.159.214 : 118.173.159.214 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งไม่ทราบว่าใช่ไหม แต่พิมพ์ได้ ที่หูมีขีด

ความคิดเห็นจากคุณ : manwoodmin@gmail.com [ 15:32 18/1/2552 117.47.197.5 : 117.47.197.5 ]
พูดถึงอิทธิฤทธิ์ที่ท่านคุ้มครองผมรถคว่ำขับประมาณ140คนในรถห้าคนไม่มีใครเป็นอะไร คนที่มีรักษาไว้ดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : www.daw2552@hotmail.com [ 20:9 16/1/2552 115.67.72.22 : 115.67.72.22 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A อยากส่งรูปให้เซียนดูอยากรู้ว่าส่งได้ที่ไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : witayingch@hotmail.com [ 22:27 29/12/2551 119.31.23.55 : 119.31.23.55 ]
สนใจ ติดต่อ 084 7573188

ความคิดเห็นจากคุณ : k_evo3@hotmail.com [ 13:7 28/11/2551 58.10.77.77 : 58.10.77.77 ]
ผมมีอยูองค์ใครสนใจเมลมานะคับรุ่นนี้เลยคับเสนอราคามาด่วนคับก่อน30/11/51 โทร

ความคิดเห็นจากคุณ : wichatg_boy@hotmail.com [ 14:11 30/10/2551 58.97.26.30 : 58.97.26.30 ]
หลวงปู่ทวด ปี2497 มีที่ฝังตะกรุดใต้ก้นบ้างหรือเปล่าครับ อยากทราบจริง ๆ ครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sukderm@gmail.com [ 0:12 29/10/2551 58.64.107.226 : 58.64.107.226 ]
ผมมี หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี 2497 ทั้งพิมพ์กรรมการ และพิมพ์หัวมีขีด แท้เดิม องค์ละ 100,000 ถ้วน

ความคิดเห็นจากคุณ : chaopray.com @hotmail.com [ 19:53 26/10/2551 124.122.244.143 : 124.122.244.143 ]
มีหลวงปู่ทวด ปี 2497 หลายองค์ ดูได้เลย การันตี รุ่นตา เช่ามาจากวัด องค์ละ 10 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : gun_kingza@hotmail.com [ 14:29 16/10/2551 117.47.100.199 : 117.47.100.199 ]
อยากรุว่าดูยังไงถึงเป็นรุ่น 97

ความคิดเห็นจากคุณ : keyyo300@hotmail.com [ 21:52 2/10/2551 222.123.79.56 : 222.123.79.56 ]
พ่อผมมีจริงๆขาย(((((((ไม่ขายนะโว้ย)))))))))

ความคิดเห็นจากคุณ : wing46 [ 11:15 27/9/2551 118.172.137.54 : 118.172.137.54 ]
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497พิมพ์ใหญ่ไหล่จุดสวยมากเปิดไว้ที่/@๑๙๐,๐๐๐฿T.0836266899

ความคิดเห็นจากคุณ : noppadol_muang@hotmail.com [ 14:36 18/8/2551 124.120.223.54 : 124.120.223.54 ]
พระที่ไม่ได้ใช้จะมีสีอะไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : champ_aek@hotmail.com [ 15:1 31/7/2551 125.24.83.189 : 125.24.83.189 ]
ผมมีอยู่องค์หนึ่งครับ ตรงไหล่ซ้ายมีจุดแบบนี้เลยครับ องค์นี้แรงมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : บิ๊ก [ 23:12 14/7/2551 125.25.216.172 : 125.25.216.172 ]
รุ่นนี้สายกลางเล่นกันเท่าไหร่ครัน

ความคิดเห็นจากคุณ : คนรักพระ [ 16:50 9/6/2551 125.27.110.221 : 125.27.110.221 ]
ผมให50.000ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : jiji.1010@hotmail.com [ 9:58 21/5/2551 125.24.0.247 : 125.24.0.247 ]
ผมอยากทราบว่าพระหลวงปู่ทวด พระเนื้อว่านปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A ตอนนี้เขารับเช่ากันอยู่เท่าไร

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter