ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป

  พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป

บอกเล่าประสบการณ์ พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป
ความคิดเห็นจากคุณ : Toon [ 16:26 30/4/2551 61.19.199.142 : 61.19.199.142 ]
ผมว่าน่าจะเป็นพ.กลั๊กไม้ขีดน่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : ยิว/www.yiw_eang@hotmail.com [ 13:14 1/2/2554 110.49.193.67 ]
ให้เช่าหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดเนื้อแน่น มวลสารครบ พิมพ์ชัดลึก 500,000 ขอชมก่อนได้

ความคิดเห็นจากคุณ : precha_ud@hotmail.com [ 22:36 16/1/2554 125.26.168.114 ]
ให้บูชาหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีด 2497 ดูพระแล้วรับรองจะไม่ผิดหวัง สนใจติดต่อ คุณปรีชา 042-921209

ความคิดเห็นจากคุณ : splimsakul@gmail.com [ 14:42 5/1/2554 180.180.124.167 ]
มีหลวงปู่ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านหน้ารูปหลวงปู่นูนลอยด้านหลังสถูปเจดีย์เนื้อว่านสีดำละเอียด

ความคิดเห็นจากคุณ : worac123@yahoo.com [ 11:23 8/11/2553 182.232.32.91 ]
หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป(อยากขาย)

ความคิดเห็นจากคุณ : worac123@yahoo.com [ 16:54 5/11/2553 182.232.197.29 ]
อยากทราปพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี 2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทุป

ความคิดเห็นจากคุณ : dcentrade@yahoo.com [ 20:32 4/11/2553 124.120.66.194 ]
ให้เช่าหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีด 2497 ของแท้(มั่นใจ) เนื้อ + พิมพ์ตามตำราเป๊ะ 20 ล้าน หาไม่ได้แล้ว นัดคุย

ความคิดเห็นจากคุณ : อ้วน [ 9:37 22/10/2553 118.173.147.37 ]
มีกลักไม้ขีดหลังสถุปไม่ปล่อยแต่ขอคุได้

ความคิดเห็นจากคุณ : wanna_wl@hotmail.com [ 8:33 1/10/2553 144.5.59.105 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูปใครสนใจโทรคุ่ยได้ 0892934399

ความคิดเห็นจากคุณ : werawat2522@hotmail.com [ 15:51 15/9/2553 183.89.220.82 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดหลังสระถูปออกวัดไหนครับ เนื้อว่านปี 2497 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : wy_46@hotmail.com [ 19:45 4/7/2553 118.173.157.107 ]
มีหลวงปู่โต๊ะเหรีญ 12 เตี้ยท้ายเหมือง ต้องการขาย

ความคิดเห็นจากคุณ : wy_46@hotmail.com [ 19:42 4/7/2553 118.173.157.107 ]
มีหลวงปู่ทวดหลังหนังสือ ว.05 0878979917 เตี้ยท้ายเหมือง35000 ok.

ความคิดเห็นจากคุณ : vorasit.y@windowslive.com [ 20:23 10/5/2553 115.67.96.114 : 115.67.96.114 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีด2497แม่ยายให้มาจากเพชรบุรีเก่ามากใครสนใจขอดูใด้ครับ 082 4643455

ความคิดเห็นจากคุณ : lion0071@hotmail.com [ 12:31 30/4/2553 125.27.187.216 : 125.27.187.216 ]
สนใจหลวงปู่ทวด รุ่นกลักไม้ขีด ฝากข้อความไว้ที่ lion0071@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : audy6969@hotmail.com [ 8:46 28/3/2553 183.89.209.69 : 183.89.209.69 ]
ตัวผมมีอยู่หนึ่งองค์ พ่อให้มาพ่อเป็นคนทำด้วย ตอนนี้อยากปล่อยไครราคาดีให้เลยคับ แต่พระมีตำหนินะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jintawong.somkiat@gmail.com [ 12:25 20/3/2553 115.67.86.12 : 115.67.86.12 ]
ผมมีลยู่1ลงค์สวยมากได้มาโดยบังเอิญเถ้าแก่เรือมหาชัยให้มา

ความคิดเห็นจากคุณ : s_kulsin@hotmail.com [ 20:49 14/3/2553 111.84.18.94 : 111.84.18.94 ]
ผมมีหนึ่งองค์ไม่เหมือนองค์เท่าใหร่คับอยากให้เห็นจะได้ช่วยติดชมมีคนเห็นรูปแล้วบอกว่าสวยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noomenjoy@hotmial.com [ 13:23 9/3/2553 111.84.75.27 : 111.84.75.27 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้รู่นกลักไม้ขีด ปี 2497 เดิมๆยังอยู่ในถุงพลาสติกสนใจติดต่อ 080-512-8215 หนุ่ม

ความคิดเห็นจากคุณ : จี๊ด [ 7:15 4/2/2553 125.24.145.245 : 125.24.145.245 ]
กลักไม้ขีด ปี 34 อาจารย์ นอง วัดดีหลวง สงขลา

ความคิดเห็นจากคุณ : เทพนิกร kong001_man@hotmail.c [ 0:38 23/1/2553 110.164.245.208 : 110.164.245.208 ]
ผมมีอยู่1องค์ครับสนใจคุยได้0827949656

ความคิดเห็นจากคุณ : kot539@hotmail.com [ 12:55 22/1/2553 61.7.188.47 : 61.7.188.47 ]
ผมมี1องค์ครับ ใครอยากชม ชมได้นะครับ 0867476992 ร.ต.ท.หัตถพร ทองคำ พัทลุง

ความคิดเห็นจากคุณ : nick_2527neverdie@hotmail.com [ 8:56 8/12/2552 125.27.79.74 : 125.27.79.74 ]
วัดช้างให้ก็มีวัดโพะโค๊ะก็มีราคา7500upครับใครสนใจครับ801088816

ความคิดเห็นจากคุณ : oat-ram@hotmail.come [ 21:10 27/11/2552 110.49.187.24 : 110.49.187.24 ]
อยากใหดูว่าพอมีเค้าโครงบ้างหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้อม [ 16:4 18/10/2552 119.31.108.219 : 119.31.108.219 ]
ผมมีนะหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดจากกรรมการโดยตรงเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : kpscc.pt@hotmail.com [ 14:1 5/10/2552 113.53.14.239 : 113.53.14.239 ]
หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีด เป็นของวัดช้างให้ ปี 2497 รุ่นแรก จะพิมพ์ไม่กี่องค์ ของแท้มีที่โชว์ไม่ใช่

ความคิดเห็นจากคุณ : kai22kook00@otmail.com [ 19:2 5/8/2552 113.53.4.59 : 113.53.4.59 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสธูปสนใจติดต่อได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ccc [ 12:35 4/7/2552 202.29.16.253 : 202.29.16.253 ]
ส่วนมากพระเก๊ทั้งนั้นที่นำมาโฆสณา

ความคิดเห็นจากคุณ : chidchai.so@msn.com [ 15:31 27/6/2552 125.26.67.33 : 125.26.67.33 ]
เนื้อพระรุ่นนี้มีการเก็บเศษเผงพระที่ตกหล่นจากการกดพิมพ์พระ 2497 มาทำครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : - [ 14:24 26/5/2552 119.42.82.193 : 119.42.82.193 ]
ของผมไม่รุ้ว่าปีไหน แต่ไหล่มีจุด

ความคิดเห็นจากคุณ : phayup2496@hotmail.com [ 14:43 15/5/2552 202.143.163.2 : 202.143.163.2 ]
ใครสนใจพิมสี่เหลี่ยมหลังสถูป ปี2497 โทรมาคุยได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : phayup2496@hotmail.com [ 14:39 15/5/2552 202.143.163.2 : 202.143.163.2 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดรุ่นเนื้อว่านปี 2497 หลายพิมห์ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนหรือแบ่งให้บูชาโดยเฉพาะพิมใหญ่หลั

ความคิดเห็นจากคุณ : ขงเบ้ง [ 11:11 25/4/2552 125.24.156.179 : 125.24.156.179 ]
อยากทราบราคาครับ รบกวนผู้รู้บอกหน่อยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mos@love [ 23:37 3/4/2552 118.172.247.230 : 118.172.247.230 ]
ไทชอบ

ความคิดเห็นจากคุณ : manat_m@hotmail.com [ 4:27 26/3/2552 203.144.180.65 : 203.144.180.65 ]
จำได้ว่าสร้างแค่ 99องค์ ดูเนื้อเป็นหลัก

ความคิดเห็นจากคุณ : ake_scnyl@hotmail.com [ 12:57 15/3/2552 119.31.38.39 : 119.31.38.39 ]
อยากทราบราคา หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป ด่วนๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : seree_tota@hotmail.com [ 21:41 9/1/2552 115.67.218.37 : 115.67.218.37 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดสี่เหลี่มหลังสทูปช่วยแนะนำด้วยแท้หรือไม่เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : seree_tota@hotmail.com [ 21:36 9/1/2552 115.67.218.37 : 115.67.218.37 ]
ผมได้หลวงปู่ทวดสี่เหลี่มหลังสทูปมาช่วยแนะนำว่าแท้หรื่อไม่เพื่อเป็นวิทยา

ความคิดเห็นจากคุณ : เก่ง [ 15:51 20/12/2551 61.19.144.194 : 61.19.144.194 ]
อยากรู้ราคาเขาปล่อยเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sakorn_one@hotmail.com [ 14:0 28/11/2551 203.172.199.250 : 203.172.199.250 ]
ที่ไหนให้ราคาดีๆบ้างคับมีหลวงปู่ทวด2-3รุนว่าจะปล่อยแต่อยากทราบที่ๆให้ราคาดีนะคับช่วยแนะนำด้วยสงขลา

ความคิดเห็นจากคุณ : หวัน/max_eang@hotmail.com [ 22:7 14/11/2551 118.172.92.125 : 118.172.92.125 ]
หลวงปู่ทวดสี่เหลี่ยมหลังสถูป 2497 ของคุณ 2 คนที่จะปล่อยอยากทราบราคาครับ ผมสนใจครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : choawalit@nci.co.th [ 13:33 5/11/2551 118.173.240.88 : 118.173.240.88 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูปให้เช่า (สนใจติดต่อ คุณธงชัย 0892589086

ความคิดเห็นจากคุณ : Choawalit@nci.co.th [ 13:17 5/11/2551 118.173.240.88 : 118.173.240.88 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด 2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสถูปอ่ะครับ อยากทราบตอนนี้ราคาเท่าไรครับ (ผมจะปล่อย)

ความคิดเห็นจากคุณ : หวัน/max_eang@hotmail.com [ 19:59 12/10/2551 118.172.36.164 : 118.172.36.164 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด 2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสถูปอ่ะครับ อยากทราบตอนนี้ราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : คนชอบพระ [ 22:15 6/10/2551 210.213.6.242 : 210.213.6.242 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพิมพ์สองหน้าผมไม่ทราบที่มาใครทราบขอคำชี้แนะด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : lสมชาย [ 14:15 25/9/2551 202.28.66.252 : 202.28.66.252 ]
ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดใหนก็เหมือนกันครับผมคิดว่าอย่างนั้น

ความคิดเห็นจากคุณ : kuling_123@live.com [ 16:51 16/9/2551 125.24.21.18 : 125.24.21.18 ]
ผมว่าน่าจะเป็น รุ่นกล่องไม่ขีด ของปู่ผมมี กึ่งนคร

ความคิดเห็นจากคุณ : itsara@hotmail.com [ 10:50 2/7/2551 118.172.166.241 : 118.172.166.241 ]
ผมไม่ทราบว่าหลวงปู่ทิมสร้วงหรอรุ่นนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โจ [ 22:2 27/6/2551 58.9.183.213 : 58.9.183.213 ]
หลวงปู่ทวดพิมใหญ่หลังสระถูปออกวัดไหนครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter