ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505

  พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505

บอกเล่าประสบการณ์ พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505
ความคิดเห็นจากคุณ : tanadesh@hotmail.com [ 15:28 27/6/2551 125.25.177.212 : 125.25.177.212 ]
อยากได้พระหลวงปู่ทวดแท้ๆหาเช่าที่ไหนไดครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : หshadow_zeroman999@hotmail.com [ 2:1 31/1/2554 118.172.164.233 ]
มือหลวงปู่ทวดหลังหนังสือปี05 เดิมๆๆ มีคราบคี่เบ้า สภาพ 85% เริ่มที่30000 โทร0871944326

ความคิดเห็นจากคุณ : supachai_cg@hotmail.com [ 11:13 23/1/2554 202.28.68.33 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดไม่รู้รุ่นไหน ผมอยากรู้ว่าเป็นรู่นอะไร ช่วยดูให้ได้ไหมคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Bell [ 6:54 9/12/2553 223.24.99.59 ]
ผมมีอยู่คับสภาพดีมาก ของแท้ครับอยากขายครับ เริ่มที่70000

ความคิดเห็นจากคุณ : pramuk_t@rtaf [ 21:45 9/11/2553 110.49.205.205 ]
ผมสอบถามหน่อยว่า หลวงปู่ทวด เนื้อผงบูชาเท่าไร ผมมีอยู่องศ์หนึ่งของแท้

ความคิดเห็นจากคุณ : sayunnn@hotmail.com [ 17:42 9/10/2553 125.25.43.11 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กหลังตัวหนังสือ2505รมดำเดิมสวยปิ้งพระเดิมๆ 65000- ครับนัดดูของได้รับประกันคืนเงินเต็ม

ความคิดเห็นจากคุณ : karn [ 20:2 23/9/2553 124.120.252.108 ]
ผมขาย แค่ 70000 ถ้วนครับ 0844884866

ความคิดเห็นจากคุณ : sr_kratai@hotmail.com [ 9:2 6/9/2553 124.157.207.122 ]
มีองค์นึงเก่ามากคับ ตกทอดจากรุ่นปู่ ถ้าสนใจทิ้งเมล์ไว้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : suparbchenvijit@hotmail.com [ 16:48 31/8/2553 119.42.95.33 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดอยู่องค์ ปี 97 ผมต้องการแค่ 70000 บาทคับ 0805789105 ติดต่อดูพระได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : man2009@hotmail [ 18:33 30/8/2553 180.180.28.184 ]
หลวงพ่อทวดที่มีตัวหนังสือขอมอยู่ด้านหลัง แล้วมีร้อยขึด รุ่นใหนคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thdt-kae@hotmail.com [ 17:22 9/8/2553 114.128.157.124 ]
ว ธรรมดาราคาเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : note_13636@hotmail.com [ 15:57 12/3/2553 119.63.85.82 : 119.63.85.82 ]
หลวงพ่อทวดเนื้อว่านหลังหนังสือ ใครมีรูปขอชมหน่อยคับ พอดีได้มาองค์ เหมือนรูปด้านบน ขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นจากคุณ : suriyun_612@hotmail.com [ 22:29 8/3/2553 113.53.220.181 : 113.53.220.181 ]
ไม่อุ่นใจเมื่อใส่ท่าน เกินคำอธิบาย ปี05 หนังเล็กหลวงพ่อทวดเมตตามหานิยม

ความคิดเห็นจากคุณ : nuttaponza01@hotmail.com [ 19:7 19/12/2552 113.53.9.191 : 113.53.9.191 ]
ผมมีอยู่ 1 องค์ สถาพสวย กริ๊บ!!! ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nuttaponza00@hotmail.com [ 19:5 19/12/2552 113.53.9.191 : 113.53.9.191 ]
ผมมีอยู่ 1 องค์ สถาพสวย กริ๊บ!!! ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tas-999@hotmail.com [ 10:53 15/9/2552 61.19.219.191 : 61.19.219.191 ]
สาธุหลวงปู่ทวดนับถือมากคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : damkvan@hotmail.com [ 0:4 2/9/2552 125.24.61.145 : 125.24.61.145 ]
มีหลวงปู่ทวดอยู่หลายรุ่น ทั้งเนื้อผงและเหรียญใครสนใจชม หรือเช่า ติดต่อทางเมล์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : suchat-10@hotmail.com [ 11:47 19/8/2552 114.128.48.15 : 114.128.48.15 ]
ผมมีครับใครต้องการ ติดต่อ ทางเมลเลยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : โต้ย [ 20:56 5/8/2552 113.53.89.236 : 113.53.89.236 ]
สุดยอด ดีทุกด้านแล้วแต่จะอธิฐาน

ความคิดเห็นจากคุณ : lnw_music@hotmail.com [ 10:59 11/7/2552 124.121.92.202 : 124.121.92.202 ]
ผมอยากได้ มากเลย คับ รา คา ประมาณ เท่า ไร คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kande_za@hotmail.com [ 16:9 27/3/2552 222.123.240.135 : 222.123.240.135 ]
ผมมีรุ่นนี้อยู่1องค์อยากทราบว่าราคาเท่าไรครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mansara007@hotmail.com [ 6:44 15/9/2551 144.5.59.105 : 144.5.59.105 ]
มีตัง20000เช่ารุ่นไหนบ้างอ่ะคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

ความคิดเห็นจากคุณ : yahoo@.dit-721 [ 13:51 17/7/2551 117.47.114.118 : 117.47.114.118 ]
แคล้วคลาดปลอดภัย

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter