ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ

  พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ
พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ

บอกเล่าประสบการณ์ พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ
ความคิดเห็นจากคุณ : aaaa [ 14:44 19/4/2551 125.26.127.11 : 125.26.127.11 ]
อยู่อุบล มีหลวงปู่ทวดคล้ายแบบนี้ แต่ไม่แน่ใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : kruchoon@gmail.com [ 17:35 27/7/2556 223.207.124.85 ]
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ผมโชคดีได้รับแบ่งจากรังใหญ่มา 3 องค์ แบบสภาพเดิมดำกริ๊บไว้ศึกษา มาวันนี้ได้เพิ่มมาอีก 1 องค์ ดีใจจัง สวดถึงท่านตลอดครับ...

ความคิดเห็นจากคุณ : kruchoon@gmail.com [ 17:35 27/7/2556 223.207.124.85 ]
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ผมโชคดีได้รับแบ่งจากรังใหญ่มา 3 องค์ แบบสภาพเดิมดำกริ๊บไว้ศึกษา มาวันนี้ได้เพิ่มมาอีก 1 องค์ ดีใจจัง สวดถึงท่านตลอดครับ...

ความคิดเห็นจากคุณ : kruchoon@gmail.com [ 17:35 27/7/2556 223.207.124.85 ]
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ผมโชคดีได้รับแบ่งจากรังใหญ่มา 3 องค์ แบบสภาพเดิมดำกริ๊บไว้ศึกษา มาวันนี้ได้เพิ่มมาอีก 1 องค์ ดีใจจัง สวดถึงท่านตลอดครับ...

ความคิดเห็นจากคุณ : kruchoon@gmail.com [ 17:35 27/7/2556 223.207.124.85 ]
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ผมโชคดีได้รับแบ่งจากรังใหญ่มา 3 องค์ แบบสภาพเดิมดำกริ๊บไว้ศึกษา มาวันนี้ได้เพิ่มมาอีก 1 องค์ ดีใจจัง สวดถึงท่านตลอดครับ...

ความคิดเห็นจากคุณ : ่jvs_jv@hotmail.com [ 1:24 11/1/2554 223.207.124.2 ]
มีอยู่ที่ผม องค์หนึ่งแต่ไม่ค่อยแน่ใจ ใช่รุ่นนี้ป่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : adun_75@hotmail.com [ 8:48 1/12/2553 125.26.213.2 ]
อยู่ที่หนอบัวลำภู มีหลวงพ่อทวดหลัตัวหนัสือพิมพ์เตารีดใหญ่ บล๊อคเสาอากาศ ได้มาตั้งแต่ปี 33

ความคิดเห็นจากคุณ : www.dum-dd@hotmail.com [ 14:4 13/9/2553 61.19.52.106 ]
มีอยู่องค์ ครับผิวแห้งกะหลั่ยทองสวย เก็บไว้ใช้ครับ สวดนะโม3จบแล้วนะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา

ความคิดเห็นจากคุณ : golf_teerapat@hotmail.com [ 14:24 2/9/2553 125.24.19.52 ]
มีหลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่เสาอากาศปี 2505 หายากตกทอดจากรุ่นตายายสนใจติดต่อ 084-1239905

ความคิดเห็นจากคุณ : domeno_sample@hotmail.com [ 9:28 31/8/2553 124.121.42.25 ]
มีหลวงพ่อทวดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ตัวหนังสือ ท.รุ่นแรกหายากตกทอดจากรุ่นตายายสนใจติดต่อ087-3215054

ความคิดเห็นจากคุณ : sutthisak@hotmail.com [ 14:47 9/8/2553 118.175.82.35 ]
หลวงปู่ทวดหลังหนังสือทใหญ๋กับเสาอากาศเหมือนกันหรือไม่ต่างกันอย่างไร วงเดือนทำไมเรียกอย่างนั้นีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : iake_d@hotmail.com [ 12:51 1/7/2553 125.25.227.100 ]
ผมมีเก็บไว้นานแล้ว รุ่นนี้เลย ใครสนใจโทรหาด่วนเลยเพราะต้องการใช้เงินครับ 0851651811 เอกพล ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : xopalx4@hotmail.com [ 15:2 18/3/2553 183.89.166.36 : 183.89.166.36 ]
อยู่ กทม.-มีนบุรีครับ มี 1 องค์ สนใจติดต่อ 0864125972 คุณลูกน้ำครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : makuto_body@hotmail.com [ 13:34 12/3/2553 125.26.178.218 : 125.26.178.218 ]
หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ บูชา50000 บ. 086-8339946 (ช่างดาว)

ความคิดเห็นจากคุณ : hs2ucc@Gmail.com [ 15:45 26/2/2553 203.130.141.227 : 203.130.141.227 ]
ผมแขวนติดตัวอยู่เดินทางขาดไม่ได้

ความคิดเห็นจากคุณ : xjr-2009@hotmail.com [ 9:30 27/1/2553 58.8.66.79 : 58.8.66.79 ]
มีคับบล็อคนี้เลย ของพ่อให้มา พุทธคุณดีเยียมเลยคัับ

ความคิดเห็นจากคุณ : aob67130@sanook.com [ 14:5 18/1/2553 118.172.234.151 : 118.172.234.151 ]
มีอยู่1องค์เป็นของเก่าจากปู่ให้มาของแท้ 100% เลี่ยมทองแล้ว หลังตัวหนังสือ ปู่รับมาเองกับมือ

ความคิดเห็นจากคุณ : mahanaronk_1984@hotmail.com [ 11:25 7/1/2553 222.123.56.22 : 222.123.56.22 ]
อยู่หนองคาย ต้องการทราบราคาปล่อย จริงๆครับ(อยากปล่อยเหมือนกัน)

ความคิดเห็นจากคุณ : damrong2008@hotmail.com [ 13:59 5/1/2553 118.173.111.235 : 118.173.111.235 ]
มีอยู่ 1 องค์ เซียนพระบอกสวยมาก ถ้าได้ราคาดีขาย สนใจ โทร 086 -4756591 (จว.ระนอง)

ความคิดเห็นจากคุณ : thenred@hotmail.com [ 1:1 20/11/2552 110.164.142.158 : 110.164.142.158 ]
0873484893แวะมาคุยกันได้คับผม

ความคิดเห็นจากคุณ : thenred@hotmail.com [ 0:59 20/11/2552 110.164.142.158 : 110.164.142.158 ]
ผมก็มีอยู่1องค์คับผมเหมือนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : โต้ย [ 21:1 5/8/2552 113.53.89.236 : 113.53.89.236 ]
บทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นะโมโพธิสัตว์โต อาคันติยามะ อิติพระคะวา

ความคิดเห็นจากคุณ : lemon.aaaa@hotmail.com [ 12:54 14/7/2552 125.26.135.0 : 125.26.135.0 ]
ผมมีอยู่ 1 องค์คล้ายแบบนี้มาก อยากปล่อยให้ผู้มีศรัทธาจริงๆบูชาไว้

ความคิดเห็นจากคุณ : look_kan@hotmail.com [ 5:26 30/4/2552 58.8.100.130 : 58.8.100.130 ]
อยู่สุทธิสารครับ ผมมีองค์เดวครับ รักมากแล้ว เอาไว้ใช้ไม่ได้ปล่อย พิมพ์ใหญ่ 05 แวะคุยกันก่อนได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thnshi@hotmail.com [ 17:34 25/4/2552 124.121.128.246 : 124.121.128.246 ]
มีอยู่1องค์ มีคนบอกว่ารุ่นหลังเตารีด 05 แต่ไม่รู้นะว่าพิมพ์อะไร อยากทราบบทสวดเพื่อเป็นสิริมงคล

ความคิดเห็นจากคุณ : may_matinee123@hotmail.com [ 13:41 20/4/2552 117.47.144.37 : 117.47.144.37 ]
ผมมีรุ่นนี้เหมือนกันไม่แน่ใจของแท้หรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kitikhun@hotmeal.com [ 20:56 9/4/2552 117.47.184.190 : 117.47.184.190 ]
ผมก็มีหลวงพ่อทวดแบบนี้แหละ สนใจใหม 083 9271710 ต้องการปล่อยด่วนไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : น้ำมนต์ [ 23:46 11/3/2552 117.47.0.101 : 117.47.0.101 ]
มีรุ่นนี้แท้จากพระเครื่องพัทยา สนใจเช่าบูชาติดต่อ 0894042047

ความคิดเห็นจากคุณ : น้ำมนต์ 0894042047 [ 20:19 11/3/2552 118.172.210.255 : 118.172.210.255 ]
พระแท้รับประกันที่พัทยา สนใจเช่าติดต่อด่วน

ความคิดเห็นจากคุณ : pradee@pradung.com [ 17:5 2/3/2552 61.7.131.153 : 61.7.131.153 ]
ผมมี1เหรียญสวยคม เปิด 30,000 สนใจ 081-971-8036 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ton0072009@hotmail.com [ 12:22 28/2/2552 117.47.239.177 : 117.47.239.177 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดรุ่นนี้สนจัย 0821060278

ความคิดเห็นจากคุณ : ton0072009@hotmail.com [ 12:19 28/2/2552 117.47.239.177 : 117.47.239.177 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ ต้องการปล่อยครับ สนจัยติดต่อที่ 082 -1060278 ต้นครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Chaiyapattana [ 19:57 19/2/2552 117.47.65.12 : 117.47.65.12 ]
ผมมี 1 องค์ แบบนี้เลย รับประกันแท้ ต้องการปล่อย ใครสนใจ โทรฯ 089 693 2557

ความคิดเห็นจากคุณ : pol637@hotmail.com [ 20:19 10/2/2552 58.8.157.77 : 58.8.157.77 ]
ปล่อย55000บาทพรัอมตลับทอง ดูรูปได้

ความคิดเห็นจากคุณ : prontawan@hotmail.com [ 11:49 6/2/2552 118.173.204.157 : 118.173.204.157 ]
ผมอยู่นราธิวาสมี 1 องค์สวยดูง่ายมากแท้100%พร้อมเลี่ยมทองสนใจติดต่อได้0855802978

ความคิดเห็นจากคุณ : ต้า [ 9:37 16/1/2552 124.120.12.249 : 124.120.12.249 ]
มีอยู่องค์แต่ไม่ว์อขายเรอคับของแท100คั

ความคิดเห็นจากคุณ : max.2724@hotmail.com [ 2:59 5/1/2552 118.173.142.205 : 118.173.142.205 ]
พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ สนใจติดต่อ 0822659100

ความคิดเห็นจากคุณ : max.2724@hotmail.com [ 2:47 5/1/2552 118.173.142.205 : 118.173.142.205 ]
ต้องการปล่อยคับ อยู่สงขลาคับ ด่วนนะ ติดต่อได้ที่ 082-2659100

ความคิดเห็นจากคุณ : น้ำ chim_chim@chaiyo.com [ 17:16 22/11/2551 203.144.227.99 : 203.144.227.99 ]
มีอยู่องค์หนึ่งคับ หวงมาก ติดต่อได้คับ 083-9636682

ความคิดเห็นจากคุณ : jukpuk1@hotmail.com [ 16:39 8/10/2551 203.170.231.204 : 203.170.231.204 ]
ผมมีอยู่1องค์ต้องการปล่อยอยากทราบว่าราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : mm_pongyo@hotmail.com [ 10:24 6/10/2551 125.26.206.177 : 125.26.206.177 ]
เลย

ความคิดเห็นจากคุณ : mm_pongyo@hotmail.com [ 10:23 6/10/2551 125.26.206.177 : 125.26.206.177 ]
ผมมีอยู่หลายองศ์ สนใจติดต่อ 0898625774

ความคิดเห็นจากคุณ : sutthinanw@hotmail.com [ 15:23 25/9/2551 125.26.240.201 : 125.26.240.201 ]
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ

ความคิดเห็นจากคุณ : Salamanjer@hotmail.com [ 2:21 21/8/2551 58.8.142.227 : 58.8.142.227 ]
กรุงเทพคับสภาพใช้ มี 1องศคับไม่แน่ใจนะคับว่าแท้หรือเปล่า

ความคิดเห็นจากคุณ : hunterthanee@hotmail,com [ 14:28 4/8/2551 58.9.157.131 : 58.9.157.131 ]
ผมมี 05หลังตัวหนังสือ กระไหล่ทอง สวย 30000 0832307639

ความคิดเห็นจากคุณ : chanchai189hotmail.com [ 10:46 11/6/2551 125.26.115.174 : 125.26.115.174 ]
ผมมีอยู่1องค์ต้องการปล่อยอยากทราบว่าราคาเท่าไรสนใจติดต่อได้0896264665

ความคิดเห็นจากคุณ : kridsada_true_station@hotmail. [ 16:25 12/5/2551 118.172.243.55 : 118.172.243.55 ]
ผมมีอยู่ 1องค์ แบบนี้เลย ลองเทียบแล้ว ถ้าปล่อยราคาเท่าไหรครับ ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ 0871428284

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ : toy_supapron@hotmail.cm [ 20:42 20/4/2551 61.7.138.169 : 61.7.138.169 ]
อยู่อุดร มีหลวงพ่อทวดคล้ายแบบนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจ ขอท่านผ้ร้ กรูณาแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter