ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า

  พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า
พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า
พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า
ความคิดเห็นจากคุณ : ลายเคง [ 15:0 3/6/2551 203.172.214.209 : 203.172.214.209 ]
ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:31 5/8/2556 58.8.149.90 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:23 5/8/2556 58.8.149.90 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:16 5/8/2556 61.90.52.117 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:16 5/8/2556 61.90.52.117 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : hs7xvk@hotmail.com [ 21:36 28/7/2556 115.67.162.55 ]
มีเหรียญทองแดงกะหรั่ยทองสภาพ99% ราคาแล้วจะตกลงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : hs7xvk@hotmail.com [ 21:35 28/7/2556 115.67.162.55 ]
มีเหรียญทองแดงกะหรั่ยทองสภาพ99% ราคาแล้วจะตกลงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@hotmail.com [ 12:59 26/6/2556 183.88.105.33 ]
มีหลวงปู่ทวดปี08บล็อกชุบเช่า60000สภาพ100%พี่ชายเช่ามาจากวัดเลยติดต่อ0867905427

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@h0tmail.com [ 12:56 26/6/2556 183.88.105.33 ]
มีหลวงปู่ทวดปี08บล็อกชุบเช่า60000สภาพ100%พี่ชายเช่ามาจากวัดเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:31 5/8/2556 58.8.149.90 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:23 5/8/2556 58.8.149.90 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:16 5/8/2556 61.90.52.117 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : eak_2608@hotmail.com [ 17:16 5/8/2556 61.90.52.117 ]
ผมมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญทองแดงรุ่นเลื่อสมณศักดิ์ปี08สนใจราคาเปิด250,000บาทโทร0834444093

ความคิดเห็นจากคุณ : hs7xvk@hotmail.com [ 21:36 28/7/2556 115.67.162.55 ]
มีเหรียญทองแดงกะหรั่ยทองสภาพ99% ราคาแล้วจะตกลงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : hs7xvk@hotmail.com [ 21:35 28/7/2556 115.67.162.55 ]
มีเหรียญทองแดงกะหรั่ยทองสภาพ99% ราคาแล้วจะตกลงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@hotmail.com [ 12:59 26/6/2556 183.88.105.33 ]
มีหลวงปู่ทวดปี08บล็อกชุบเช่า60000สภาพ100%พี่ชายเช่ามาจากวัดเลยติดต่อ0867905427

ความคิดเห็นจากคุณ : serm2522@h0tmail.com [ 12:56 26/6/2556 183.88.105.33 ]
มีหลวงปู่ทวดปี08บล็อกชุบเช่า60000สภาพ100%พี่ชายเช่ามาจากวัดเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : สัน [ 16:42 7/6/2556 49.231.97.161 ]
มีเหรียญเลื่อนหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดง แท้ 100%. ขาย450,000โทร085-2966053

ความคิดเห็นจากคุณ : cjcff@hotmail.com [ 21:40 8/1/2554 223.205.0.118 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด -ทิม ปี08 เนื้ออาปาก้ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ขอเรียนส่งเรียนป.เอกยกให้ 087-2052789

ความคิดเห็นจากคุณ : panare3@hotmail.com [ 9:37 6/1/2554 118.173.186.91 ]
อยากขอเช่าเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง(กรรมการ) ไม่เกี่ยงราคา

ความคิดเห็นจากคุณ : skyboom999999@hotmail.com [ 12:29 20/12/2553 58.10.161.117 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 130,000 บาทครับ เลียมกรอบทอง รับประกันเเท้ 100% สนใจติดต่อเมล์

ความคิดเห็นจากคุณ : siriphaen@hotmail.com [ 0:9 15/12/2553 1.47.78.139 ]
มีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๐๘ เปิด ๑๒๐,๐๐๐. และรุ่นเตารีดเนื่้อชินพิมพ์ A ปี ๐๕ เปิด ๑๐๐,๐๐๐

ความคิดเห็นจากคุณ : s_kongchinda@hotmail.com [ 20:5 7/12/2553 125.26.6.235 ]
มีอยู่องค์ นึงคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kongzero123@hotmail.com [ 7:28 4/12/2553 125.27.237.175 ]
รุ่น08 เนื้ออาปาก้า 90 % เเท้เเน่นอน ราคา 50000 บาท โทร 0890466276

ความคิดเห็นจากคุณ : kui24_99@hotmail.com [ 9:59 30/11/2553 124.121.73.80 ]
ผมดพิ่งได้มาเหรียญเลื่อน เนื้อเงิน ปี 08 สวยสมบูรณ์มาก ให้บูชา 2 ล้านบาท โทร 0871109929

ความคิดเห็นจากคุณ : pisit1973@hotmail.com [ 0:21 25/11/2553 110.49.126.217 ]
มีหลวงปู่ทวดปี08 เนื้ออัลปาก้า หุ้มทอง ให้เช่า 1 เหรียญ สภาพ70% 55,000 T.0830508548

ความคิดเห็นจากคุณ : pae_14203@hotmail.com [ 10:21 10/11/2553 117.47.73.194 ]
มีเหรียญสมณศักดิ์08เนื้อทองแดงสภาพดีของแท้แน่นอน50000Bติดต่อที่ 086-5224049

ความคิดเห็นจากคุณ : km_ch@hotmail.com [ 16:29 9/11/2553 113.53.158.58 ]
ใครมีทองแดงรมดำถือว่าเป็นหนึ่งใน 3000 เพราะสร้างแค่ 3000 เท่านั้นเองคับนับวันจะหายาก

ความคิดเห็นจากคุณ : pae_14203@hotmail.com [ 0:33 9/11/2553 223.204.205.107 ]
มีเหรียญสมณศักดิ์08เนื้อทองแดงสภาพดีของแท้แน่นอนติดต่อที่ 086-5224049

ความคิดเห็นจากคุณ : info@manopyachtingphuket.com [ 16:52 2/11/2553 115.87.195.135 ]
อยากเช่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี08 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ อยู่ภูเก็ตจะดีมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : mut2546@hotmail.com [ 20:43 1/11/2553 27.55.32.60 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 2508สภาพใหม่มากๆให้เช่าราคา 65000 บาทครับสนใจ 0869122217 คุณบอลครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mut2546@hotmail.com [ 20:39 1/11/2553 27.55.32.60 ]
มีอยู่ 1 องค์ ปี2508ใหม่มากๆ 55000

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 11:29 17/10/2553 58.11.6.69 ]
ชมพระได้ที่ ท่าน้ำนนท์ ฝั่ง บางศรีเมืองครับ!! 086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : km_ch@hotmail.com [ 14:57 13/10/2553 113.53.145.122 ]
ปี 08 มีหลายรุ่นนะครับ ช่วยบอกด้วยว่ามีรุ่นไหนจะได้เช็คราคาถูก

ความคิดเห็นจากคุณ : yong_2532@hotmail.com [ 16:33 12/10/2553 223.206.98.185 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้าคุณสนใจเท่าไร โทรมาที่ 0868189553

ความคิดเห็นจากคุณ : myname@pookaek.com [ 22:4 9/10/2553 125.26.58.95 ]
ผมมีหลวงพ่อทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08 รุ่นบล็อกแตกผ่าปาก เนื้อเงินอยากให้เช่าในราคาเบาๆ 299,999.00

ความคิดเห็นจากคุณ : เด็กภูเก็ต [ 13:44 8/10/2553 118.173.152.188 ]
อยากคุยกับคนรู้จริง โทร082-4227168 โอ๋

ความคิดเห็นจากคุณ : อภิรัฐ [ 11:29 5/10/2553 125.26.71.69 ]
สร้างเนื้อทองคำ 9 เหรียญ เงิน 90 เหรียญ ทองแดง 900 และอับปาก้า 9000 เหรียญ จ๊ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuum_joom@hotmail.com [ 23:33 22/9/2553 125.25.122.251 ]
มีเหรีญ เลื่อนสมณศักดิ์08 ให้เช่า 30,000 สนใจ 0821900206 แท้ 100%

ความคิดเห็นจากคุณ : jimmy_cater2003@hotmail.com [ 17:47 16/9/2553 110.164.235.253 ]
มีเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทิม08เนื้อเงินให้บูชา130000บาทสนใจติดต่อ0804426152

ความคิดเห็นจากคุณ : winwinwin92@hotmail.com [ 20:17 14/9/2553 125.27.197.171 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาคุยกันได้คับ 0892558073

ความคิดเห็นจากคุณ : por_kannikar@hotmail.com [ 18:2 11/9/2553 115.67.66.156 ]
มีเหรียญเลื่อน หลวงปู่ทวด ปี 08 สมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง อยากให้เช่าสนใจคุยกันค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : name_7070@hotmail.com [ 9:39 5/9/2553 182.232.80.226 ]
มีหลวงปู่ทวด ปี08 1เหรียญเเท้ แต่ไม่ให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 22:7 31/8/2553 111.84.31.254 ]
เหรียญเลื่อนเนื้อเงินองค์ดาราหล่อแชมป์!!ราคานักสะสมโทรหาเบิร์ดครับ086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : inw1472@hotmail.com [ 10:48 26/8/2553 118.173.243.203 ]
ผมมีสนใจไม่แพง 25000 ครับด่วนๆๆๆ 085-2194219

ความคิดเห็นจากคุณ : nitiram_@hotmail.com [ 18:5 24/8/2553 58.8.134.173 ]
มีหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำตอกโค๊ตปี08 เปิดราคา 800,000 โทร 0814093617

ความคิดเห็นจากคุณ : tong_aae@hotmail.com [ 22:27 20/8/2553 124.120.254.61 ]
ผมมีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์086-5499391

ความคิดเห็นจากคุณ : puy_2499 [ 18:33 12/8/2553 114.128.36.179 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด ปี 08 สภาพแช้มเปิดให้เช่า 15000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : panu.pong52@hotmail.com [ 22:9 1/8/2553 125.26.82.176 ]
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี08 อัลปาก้าพิมพ์นิยม 60,000.-(ต่อลองได้นิดหน่อย) สนใจโทร088-3563945

ความคิดเห็นจากคุณ : pkk.26@hotmail.com [ 20:25 5/7/2553 58.8.125.159 ]
อยากได้เหรียญเลื่อน08ใครต้องการให้บูชาโทร0858136066

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 15:59 20/6/2553 115.67.157.187 ]
เหรียญเลื่อนเนื้อเงินองค์ดาราพร้อมตลับทองราคาโทรถาม086-9887361

ความคิดเห็นจากคุณ : เบิร์ดบางศรีเมือง [ 0:29 29/4/2553 115.67.145.179 : 115.67.145.179 ]
เหรียญเลื่อน08เนื้อเงินพร้อมตลับทองราคาโทรถามครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sutas_105@hotmail.com [ 22:48 13/4/2553 183.89.57.6 : 183.89.57.6 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด 08 เนื้ออัลปาก้า ของแท้ 100 % อยากให้เช่าราคากันเอง 35,000 บาท.สนใจติดต่อ 086-0006583

ความคิดเห็นจากคุณ : kh_crew@hotmail.com [ 20:34 3/4/2553 114.128.19.193 : 114.128.19.193 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 2500, 2504, 2508 , 2497 รุ่นสร้างแจกกรรมการ อย่างละ 1 องค์ อยากให้เช่า

ความคิดเห็นจากคุณ : wichitd@ttt.co.th [ 15:39 10/3/2553 114.128.168.185 : 114.128.168.185 ]
ผมมีให้เช่าครับ หลวงปู่ทวด ปี08 เนื้ออัลปาก้า 5000

ความคิดเห็นจากคุณ : yen2010@hotmail.com [ 14:52 2/3/2553 202.149.25.235 : 202.149.25.235 ]
ผมมีเหรียญเงินปี08นิยมสภาพสวยมากๆสนใจโทร 086 - 4125059

ความคิดเห็นจากคุณ : tumyam_6969@hotmail.com [ 10:18 15/2/2553 125.26.198.239 : 125.26.198.239 ]
เหรียญปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อเงินอาจารย์นองหมายเลข โค๊ดชัดเจน แท้ครับ สภาพ 99 % โทร081-7172691

ความคิดเห็นจากคุณ : too_yuy@hotmail.com [ 13:32 13/2/2553 125.24.121.10 : 125.24.121.10 ]
มีหลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า 20000 โทรมาเลยด่วนจำนวมมีจำกัดโทร 0896836016

ความคิดเห็นจากคุณ : โรจน์/ppiroj@gmail.com [ 21:56 29/1/2553 61.7.190.77 : 61.7.190.77 ]
หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 เนื้อทองคำ 1 องค์ / ทองแดงรมดำ 1 องค์ mail.ppiroj@gmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : Fi0o [ 21:53 29/1/2553 61.7.190.77 : 61.7.190.77 ]
สนใจหลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 เนื้อทองคำ 1 องค์ / ทองแดงรมคำ 1 องค์ mail มาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : non.nee@live.com [ 18:50 18/1/2553 202.28.169.166 : 202.28.169.166 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี08ของดีจริงๆให้เช่าครับเปิดราคา35000เท่านั้นครับ(เนื้ออัลปาก้าครับ)0830256048

ความคิดเห็นจากคุณ : toonza_32@hotmail.com [ 21:53 15/1/2553 124.120.118.103 : 124.120.118.103 ]
เหรียญหลวงปู่ทวด ปี08 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า แท้ ให้เช่า 45000 ครับ 083-2417151

ความคิดเห็นจากคุณ : tanatip_pam@hotmail.com [ 23:15 17/11/2552 124.157.199.169 : 124.157.199.169 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี07กับ08หลังเตารีดของแท้..ให้เช่าถูกๆองค์ล่ะ10000ทั้ง2องค์

ความคิดเห็นจากคุณ : tanatip_pam@hotmail.com [ 23:13 17/11/2552 124.157.199.169 : 124.157.199.169 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี07กับ08หลังเตารีดของแท้..ให้เช่าถูกๆองค์ล่ะ10000ทั้ง2องค์083-8902856

ความคิดเห็นจากคุณ : tanatip_pam@hotmail.com [ 23:12 17/11/2552 124.157.199.169 : 124.157.199.169 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี07กับ08หลังเตารีดของแท้..ให้เช่าถูกๆองค์ล่ะ10000ทั้ง2องค์[ร้อนเงิน]ด่วนๆ083-8902856

ความคิดเห็นจากคุณ : chaiwat444444@hotmail.com [ 21:19 21/10/2552 125.25.72.241 : 125.25.72.241 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี 08 สนใจติดต่อได้ที่ 08-41019794

ความคิดเห็นจากคุณ : pob999@windowlive.com [ 16:29 14/10/2552 124.121.234.157 : 124.121.234.157 ]
ผมมี 1 เหรียญครับ เนื้ออัลปาก้าพิมพ์นิยมผ่าปาก (ไม่ชุบนิเกิ้ล) สภาพ 80 %

ความคิดเห็นจากคุณ : pob555@windowlive.com [ 16:26 14/10/2552 124.121.234.157 : 124.121.234.157 ]
ผมก็พึ่งได้มา 1 เหรียญครับ เป็นเนื้ออัลปาก้าพิมพ์นิยม (ผ่าปาก ไม่ชุบนิเกิ้ล)

ความคิดเห็นจากคุณ : song_za11@hotmail.com [ 18:15 9/10/2552 112.142.141.210 : 112.142.141.210 ]
มีเนื้อเงิน 1องค์ ราคา 490000 โทร 0854321166

ความคิดเห็นจากคุณ : เอก iaek_d@hotmail.com [ 22:34 3/9/2552 115.67.45.107 : 115.67.45.107 ]
ผมมีแต่ขายไปแล้วไม่ทราบราคาแค่ 3,000 แต่ยังเหลือเหรียญทองแดงกะไหล่เงินอยุ่พอใช้ ลองถาม 085 1651811

ความคิดเห็นจากคุณ : kongmon10@hotmail.com [ 20:21 14/8/2552 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
ผมมีเนื้อทองแดงอยู๋ 1 องค์คับ ใครสนใจติดต่อมาได้คับ จะส่งรูปไปให้ดู

ความคิดเห็นจากคุณ : sahara_404 [ 22:16 12/8/2552 125.24.157.118 : 125.24.157.118 ]
ผมมีอยู่1อะของปู่ 0813759945

ความคิดเห็นจากคุณ : sahara_404@hotmail.com [ 22:14 12/8/2552 125.24.157.118 : 125.24.157.118 ]
ผมมีอยู่1อะคับปู่ให้มาอะ สนใจให้เช่า ขอเปิดที่ 45000สนใจดูท่านได้ ของแท้แน่นอน0813759945

ความคิดเห็นจากคุณ : NRX_2552@nm.com [ 21:17 7/7/2552 110.49.42.244 : 110.49.42.244 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี08 เนื้ออัลปาก้า ราคาเช่าไม่แพงโทรมาคุยกันได้ 0897192277

ความคิดเห็นจากคุณ : oneon_e111@hotmail.com [ 12:15 3/7/2552 58.181.183.55 : 58.181.183.55 ]
อยากให้บูชาต่อใครอยากได้เสนอราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : porjad191@hotmail.com [ 12:41 25/6/2552 203.172.170.162 : 203.172.170.162 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 45000 0848494151

ความคิดเห็นจากคุณ : porjad191@hotmail.com [ 12:39 25/6/2552 203.172.170.162 : 203.172.170.162 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 45000

ความคิดเห็นจากคุณ : krisorn_i@hotmail.com [ 18:6 14/6/2552 112.142.5.153 : 112.142.5.153 ]
ผมมีอยู่เหรียญหนึ่งอยากให้เช่า 500000 tel 0871132275

ความคิดเห็นจากคุณ : แบงค์ [ 21:59 13/6/2552 118.173.55.229 : 118.173.55.229 ]
หลวงพ่อทวดปี08 ราคาไปกันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : biw2005@sanook.com [ 22:17 11/6/2552 222.123.50.97 : 222.123.50.97 ]
ผมมีพระหลวงปู่ทวดเยอะครับสวยทุกองค์แต่ผมไม่รู้ที่ปล่อยอะครับ ติดต่อคุยโทร 085-6441008

ความคิดเห็นจากคุณ : นาย [ 12:12 4/6/2552 125.27.121.29 : 125.27.121.29 ]
ผมมีหลวงปู่ทวด ปี 08 หลังเตารีด ราคา 500000 บาท สนใจ 0835840326-0824615744

ความคิดเห็นจากคุณ : songsak-rt@hotmail.com [ 17:21 25/5/2552 210.246.178.51 : 210.246.178.51 ]
อยากทราบความเป็นมา,ราคา เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

ความคิดเห็นจากคุณ : nong_jaaa@hotmail.com [ 19:5 14/5/2552 61.19.65.100 : 61.19.65.100 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี08 เนือ้อาปาก้า

ความคิดเห็นจากคุณ : narnia_ktn@hotmail.com [ 13:54 21/4/2552 113.53.177.29 : 113.53.177.29 ]
ผมมีรุ่นนี้มีรูปจะให้ดูเมลมาได้คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : รังสรร [ 16:24 8/4/2552 124.157.247.49 : 124.157.247.49 ]
มีหลวงปู่ทวดเอเงินปี08 ราคา5000 0859931601

ความคิดเห็นจากคุณ : โก้ [ 22:21 11/3/2552 125.24.48.252 : 125.24.48.252 ]
อยากรู้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0878385615 [ 11:50 2/3/2552 118.172.157.228 : 118.172.157.228 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี 08 ครับเปิดราคา50000บาท สภาพไม่ผ่านการใช้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0878385615 [ 9:44 2/3/2552 118.172.157.228 : 118.172.157.228 ]
ผมมีครับหลวงปูทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 50000บาทครับแท้ 100% สภาพไม่ผ่านการใช้

ความคิดเห็นจากคุณ : 0878385615 [ 9:36 2/3/2552 118.172.157.228 : 118.172.157.228 ]
ผมมีหลวงปู่ทวดปี08 อัลปาก้าอยากให้เช่าราคา 50000บาทครับแท้ 100 % สภาพไม่ผ่านการใช้

ความคิดเห็นจากคุณ : science37@hotmail.com [ 11:58 23/2/2552 202.149.25.241 : 202.149.25.241 ]
หลวงปู่ทวด 08 มีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองมั้ยครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ibm_coolza@hotmail.com [ 19:15 13/2/2552 119.42.70.195 : 119.42.70.195 ]
ผมมี เนื้อเงิน ของแท้สนใจเมล์มานะสวยมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : w3709674@snook.com [ 14:15 11/2/2552 118.172.118.142 : 118.172.118.142 ]
มีหลวงปู่ทวดปี08 เนื้อทองแดง

ความคิดเห็นจากคุณ : tuanim88@yahoo.com [ 16:0 8/12/2551 58.8.84.11 : 58.8.84.11 ]
มีเนื้อทองคำ เป็นของมรดก อยากทราบว่ามีใครสนใจบ้าง ของแท้แน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : sinhawat_2551@hotmail.com [ 21:17 4/11/2551 124.121.189.47 : 124.121.189.47 ]
มีสมเด็จให้เช่าราคากันเองคับ........บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : nicole4@thaimail.com [ 22:49 23/10/2551 124.121.220.211 : 124.121.220.211 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 ให้เช่าครับ 0897949622

ความคิดเห็นจากคุณ : chitanuwatara@sanook.com [ 21:42 23/10/2551 125.27.170.204 : 125.27.170.204 ]
สร้างเนื้อทองคำประมาณ 50 เหรียญ เงินพบน้อย ทองแดงรมดำ 3000 เหรียญ อัลปาก้า 20000 เหรียญ

ความคิดเห็นจากคุณ : chitanuwatara@sanook.com [ 21:38 23/10/2551 125.27.170.204 : 125.27.170.204 ]
สร้างในวาระที่ พระครูวิสัยโสภณ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโท พัดยศขาว ฝ่ายวิปัสสนา

ความคิดเห็นจากคุณ : chitanuwatara@sanook.com [ 21:34 23/10/2551 125.27.170.204 : 125.27.170.204 ]
สร้าง ปี 08 มี 2พิมพ์ พิมพ์นิยมกับธรรมดา มีเนื้อทองคำ เงิน ทองแดงรมดำ และอัลปาก้า

ความคิดเห็นจากคุณ : nussara_ooo_@hotmail.com [ 20:33 18/10/2551 118.173.35.175 : 118.173.35.175 ]
ใครรู้ประวัติ การสร้างหลวงปู่ทวดปี 08 รบกวนบอกให้รุ้ด้วย ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นจากคุณ : nussara_ooo_@hotmail.com [ 20:32 18/10/2551 118.173.35.175 : 118.173.35.175 ]
ใครรู้ประวัติ การสร้างหลว

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:35 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ tel.0867205502

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : noppong_2521@hotmail.com [ 13:34 6/6/2551 222.123.30.12 : 222.123.30.12 ]
มีหลวงปู่ทวดปี 08 อยากให้เช่าราคาเปิด 60000 บาทครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter