ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19

  พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19
พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19
พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19
ความคิดเห็นจากคุณ : tiew_love_@hotmail.com [ 21:44 12/5/2551 124.122.222.117 : 124.122.222.117 ]
ตำหนิ อาจารย์นำ ปี19

ความคิดเห็นจากคุณ : คนึงศักดิ์/kns02@hotmail.com [ 13:0 30/7/2556 223.204.76.180 ]
ผมต้องการขายเหรียญอาจารย์นำ ปี19เนื้อเงิน บล๊อคลาแตก จีวรจุด นิยม ใครสนใจจริงติดต่อได้ 082-4240343

ความคิดเห็นจากคุณ : boobee2546@gmail.com [ 20:40 26/6/2556 115.67.70.190 ]
มี2เหรียญ สภาพ100%ตกทอดจากผู้ใหญ่ทางพัทลุงครับ 0850218867เตอร์

ความคิดเห็นจากคุณ : คนึงศักดิ์/kns02@hotmail.com [ 13:0 30/7/2556 223.204.76.180 ]
ผมต้องการขายเหรียญอาจารย์นำ ปี19เนื้อเงิน บล๊อคลาแตก จีวรจุด นิยม ใครสนใจจริงติดต่อได้ 082-4240343

ความคิดเห็นจากคุณ : boobee2546@gmail.com [ 20:40 26/6/2556 115.67.70.190 ]
มี2เหรียญ สภาพ100%ตกทอดจากผู้ใหญ่ทางพัทลุงครับ 0850218867เตอร์

ความคิดเห็นจากคุณ : kanru2009@gmail.com [ 11:6 1/12/2553 202.143.161.132 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์นำรุ่นแรกเนื้อบ้านเชียง ครับ อยากทราบราคา ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tee_supachai@hotmail.com [ 20:19 24/11/2553 58.9.190.170 ]
ผมมี1เหรียญครับ 0867879703

ความคิดเห็นจากคุณ : tee_supachai@hotmail.com [ 12:50 20/11/2553 115.87.181.210 ]
ผมมี เสอนราคามาเลย

ความคิดเห็นจากคุณ : tanatjan@hotmail.com [ 12:27 30/10/2553 118.173.116.21 ]
ผมมีอยู่1เหรียญเพิ่งได้มาจีวรมีจุด ข้างหลังมีผดกระจายอยู่ทั่วไป สภาพดีมากไม่ทราบว่าถ้าแท้ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : sonthaya65@hotmail.com [ 0:33 26/10/2553 117.47.73.32 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ ปี 19 บล๊อคลาแตก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sonthaya65@hotmail.com [ 0:36 26/10/2553 117.47.73.32 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ ปี 19 บล๊อคลาแตก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sonthaya65@hotmail.com [ 0:33 26/10/2553 117.47.73.32 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ ปี 19 บล๊อคลาแตก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pupu_456@hotmail.com [ 11:53 11/10/2553 203.146.128.111 ]
ใครมีเหรียญอาจารย์นำ ปี 19 ช่วยส่ง Mail มาให้ดูหน่อยนะครับ pupu_456@hotmail ระบุราคามาด้วยนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : wutt_t@yahoo.com [ 15:0 6/10/2553 216.66.59.121 ]
ผมมีอาจารย์นำรุ่นแรก 2519 ติดตัวตลอด จากคนพัทลุงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : jacksky11@hotmail.com [ 12:14 27/9/2553 114.128.157.202 ]
ต้องการปล่อยเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก มีใบser ผ่านการประกวด สนใจเมลมาบอกเบอร์โทรไว้นะครับ จะโทรกลับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tongsam_2010@hotmail.com [ 15:46 24/8/2553 180.180.71.143 ]
มีเหรียญอาจารย์นำรุ่นแรก ประสบการณ์แน่มากติดตัวตลอดเวลา สนใจโทร 087-2682-948

ความคิดเห็นจากคุณ : หนุ่มชุมชน คนเมืองคอน [ 15:32 24/8/2553 180.180.71.143 ]
เหรียญอาจารรย์นำมีแท้แน่นอน พร้อมประวัติสมัยดผนกิ่งเพชร โทร 087-2682-948

ความคิดเห็นจากคุณ : ves_05@hotmail.com [ 11:25 10/4/2553 110.49.90.161 : 110.49.90.161 ]
อยากทราบราคาและรายละเอียดค่ะใครรู้ช่วยกรุณาบอกด้วยค่ะ รุ่นแรกค่ะ อยากเก็บไว้ใช้เองค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : joysy3@hotmail.com [ 9:6 9/4/2553 113.53.11.81 : 113.53.11.81 ]
สนใจ ปี 19 ปี 20 สภาพ 99% ติดต่อ 0850786509

ความคิดเห็นจากคุณ : บีส [ 15:30 19/3/2553 202.149.25.40 : 202.149.25.40 ]
มีเหรียนอาจารย์นำเนื้อเงิน 0878870843

ความคิดเห็นจากคุณ : พงศกร [ 14:43 7/3/2553 58.8.117.126 : 58.8.117.126 ]
อาจรย์นำ ปี19 ราคา 50,000

ความคิดเห็นจากคุณ : mic_ke81@hotmail.com [ 14:50 5/3/2553 124.121.157.237 : 124.121.157.237 ]
ผมมีคับของพ่อสนใจโทรมาถามด้ายคับ 0841125595

ความคิดเห็นจากคุณ : tawtchai_121030@hotmail.com [ 21:54 21/2/2553 112.142.28.227 : 112.142.28.227 ]
ผมมีรุ่นแรกของแท้แน่นเอาหัวเป็นประกันองค์นี้สภาพดีมากเลยครับใครอยากปรึกษาโทรมาเลยครับ 0812733644

ความคิดเห็นจากคุณ : care_2525@hotmail.com [ 11:6 27/1/2553 61.19.219.171 : 61.19.219.171 ]
มีเหรียญอาจารย์นำเนื้อเงินอาจารย์นำปี 2519 มีประสบการณ์ทุกด้านห้อยแล้วรู้สึกดีมาก อธิฐานอะไรก็จะได้

ความคิดเห็นจากคุณ : Kanthawongs@hotmail.com [ 15:39 5/1/2553 125.27.63.7 : 125.27.63.7 ]
อยากทราบราคารุ่น19ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : p_suchin@hotmail.com [ 10:38 30/11/2552 58.10.18.55 : 58.10.18.55 ]
อยากทราบราคาเหรียญครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : c_pimdee@hotmail.com [ 13:2 23/11/2552 125.24.155.236 : 125.24.155.236 ]
ผมมีสภาพสวย 100% ราคาเปิด 40,000 สนใจโทรมาคับ 089-7887244

ความคิดเห็นจากคุณ : kkoki2506@sanook.com [ 16:20 7/11/2552 118.173.180.214 : 118.173.180.214 ]
ใครสนใจอยากได้ อ.นำรุ่นแรกเลี่ยมทองทำจากร้านแล้ว พระแท้รับประกันตลอดชีพราคา45000 0849653815จีวร-ผด

ความคิดเห็นจากคุณ : slayer_knot@hotmail.com [ 3:34 2/11/2552 119.42.98.196 : 119.42.98.196 ]
พอดีมีอยู่ครับ จะปล่อย สนจัยผมอยู่ชลบุรี นัดเจอดูเองกับตาได้คับ ยังงัยติดต่อได้ครับที่0840836625

ความคิดเห็นจากคุณ : wetcivil@hotmail.com [ 17:0 29/10/2552 58.9.164.145 : 58.9.164.145 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์นำ ปี 19 แท้ๆๆ100% สภาพ สวย คม ชัด สนใจติดต่อ 086-8343444 คุณ เวย์

ความคิดเห็นจากคุณ : weeravatm@yahoo.co.uk [ 20:22 24/9/2552 124.120.20.99 : 124.120.20.99 ]
มีเหรียญอาจารย์นำปี 19 อยากปล่อยครับแต่ไม่ทราบราคา 0815614518 เสือ

ความคิดเห็นจากคุณ : boonlerso@chaiyo.com [ 16:21 12/7/2552 125.26.10.242 : 125.26.10.242 ]
ราคาขึ้นถึง 50000 บาทแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : boonlerso@chaiyo.com [ 16:19 12/7/2552 125.26.10.242 : 125.26.10.242 ]
ขณะนี้เหรียญหลวงพ่อนำรุ่น 2519 กำลังได้รับความนิขมสูงสุดเพราะมีประสบการณ์ของเก้เพียบราคา 50000แล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัช [ 21:14 9/7/2552 58.9.29.74 : 58.9.29.74 ]
ผมมีแท้ๆองค์นึงราคาถูก0832632929

ความคิดเห็นจากคุณ : ธวัช [ 21:14 9/7/2552 58.9.29.74 : 58.9.29.74 ]
ผมมีแท้ๆองค์นึงราคาถูก0832632929

ความคิดเห็นจากคุณ : ton.01493@hotmail.com [ 19:26 28/6/2552 61.7.185.93 : 61.7.185.93 ]
อยากทราบวิธีการดูว่าเหรียญอาจานย์เป็นบร็อกอะไร

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 12:30 12/5/2552 114.128.63.75 : 114.128.63.75 ]
มีเหรียนอาจารนำ19สวยสวยเก๊แท้ไม่รุ้

ความคิดเห็นจากคุณ : thep2551@hotmail.com [ 19:1 2/5/2552 117.47.87.63 : 117.47.87.63 ]
ขายเหรียญอาจารย์นำรุ่นแรกถูกๆไม่เกิน 15000 ครับลดได้คุยได้โทรคุยได้นะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : boy_285@hotmail.com [ 20:12 21/4/2552 125.26.168.98 : 125.26.168.98 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์นำปี19 หยากรู้ว่าแท้หรือปล่าว

ความคิดเห็นจากคุณ : surachai860@sanook.com [ 15:53 11/3/2552 118.173.51.28 : 118.173.51.28 ]
เหรียญท่านอาจารย์นำ รุ่นปี 19 เป็นเนื้อโลหะโบราณ เนื้อไม่เงา เนื้อไม่สวยครับ เหรียญนี้สวยดีครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ขุน [ 11:49 22/1/2552 58.8.226.117 : 58.8.226.117 ]
ไม่ค่อยเห็นเนื้อเงิน และเนื้อพิเสษเละพี่ๆช่วยรวบรวมมาให้ดูเป้นวิทยาทานหน่อยสิครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Bandit_po@hotmail.com [ 13:25 19/1/2552 118.172.196.23 : 118.172.196.23 ]
7,000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : pop_2jz@hotmail.com [ 20:13 9/1/2552 124.120.67.55 : 124.120.67.55 ]
อยากได้เรียน อาจารย์นำปี19 ใครปล่อยไม่แพงสงสารเด็กเอาไปใช้เอง เมล์คุยกันได้นะครับ กทม.

ความคิดเห็นจากคุณ : commando_v2@hotmail.com [ 16:43 8/1/2552 61.19.88.226 : 61.19.88.226 ]
ผมมีแต่บล๊อคลาไม่แตกครับ 10000 บาทสนใจติดต่อ 0822061150 จ่าเจ๋ง แฟร์เท็กซ์

ความคิดเห็นจากคุณ : kiangkai_20092yahoo.com [ 18:35 5/1/2552 125.24.93.136 : 125.24.93.136 ]
ผมก็มีเหมือนกันขายราคาถูกด้วยนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : commonlaw@windoslive.com [ 23:39 28/12/2551 124.121.245.22 : 124.121.245.22 ]
ผมมีอย่างสวยเลยรับประกันกันความแท้ ใครสนใจแรกกับพระกรุได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : wirat_23@hotmail.com [ 22:2 3/12/2551 125.26.169.254 : 125.26.169.254 ]
ผมมีเหรียญอาจารย์นำ ปี 19 ใครสนใจโทรมานะครับ 0800089087 ด่วน แมวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : warm_white@windowslive.com [ 15:30 24/11/2551 61.19.26.10 : 61.19.26.10 ]
ลงรูปได้ไม่

ความคิดเห็นจากคุณ : คิงส์ [ 18:42 27/10/2551 124.121.188.155 : 124.121.188.155 ]
เหรียญแท้ทุกอย่างจะต้องคมและชัด พื้นผิวต้องไม่เรียบขลุดคละทั้งเหรียญเพราะเนื้อโลหะที่หลอมไม่เข้ากัน

ความคิดเห็นจากคุณ : bunlertjoy@sanook.com [ 18:19 5/10/2551 125.27.110.135 : 125.27.110.135 ]
ตำหนิและราคาเหรียญพระอาจารย์นำใครรู้ช่วยไขข้อกังขาหน่อยขอรับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Jomsawat@windowslive.com [ 11:4 25/9/2551 58.137.169.100 : 58.137.169.100 ]
มีเหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี19 ( ของแท้ ) ให้เช่าราคาป็นกันเอง

ความคิดเห็นจากคุณ : กอด [ 14:33 3/9/2551 203.172.155.59 : 203.172.155.59 ]
พระเครื่อง พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : ด่านร [ 14:20 3/9/2551 203.172.155.59 : 203.172.155.59 ]
ราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : dang_gold_smith@hotmail.com [ 17:35 28/8/2551 118.173.74.41 : 118.173.74.41 ]
อยากทราบราคาอาจารย์นำ รุ่นบ้านเชียงราคาเท่าไหร่

ความคิดเห็นจากคุณ : sa-nga@efm.co.th [ 14:10 12/8/2551 61.7.216.140 : 61.7.216.140 ]
ผมมีรุ่น๑เนื้ออัลปาก้า สนใจติดต่อ086-0682599

ความคิดเห็นจากคุณ : hunter@hotmail,com [ 14:2 4/8/2551 58.9.157.131 : 58.9.157.131 ]
ผมมีอยู่ กลับ 0832307639

ความคิดเห็นจากคุณ : sakura-tik@hotmail.com [ 13:7 29/7/2551 203.145.118.17 : 203.145.118.17 ]
อยากได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : wirot89270@hotmail.com [ 15:30 26/7/2551 61.7.144.57 : 61.7.144.57 ]
เหรียญรุ่นแรก อาจารย์นำ มีเนื้อแบบอัลปาก้า ไหมครับ ผมมีอยู่ แต่ไม่เคยเห็นเนื้อนี้ที่อื่น

ความคิดเห็นจากคุณ : kong121kong@hotmail.com [ 14:7 24/7/2551 202.91.19.192 : 202.91.19.192 ]
ราคาเหรียญอาจารย์ที่เป็นเหรียญทองคำว่าราคาเท่าไร

ความคิดเห็นจากคุณ : bb [ 0:26 22/7/2551 58.9.156.175 : 58.9.156.175 ]
ราคาแค่1-2หมื่น เท่านั้นครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Aarm_khotmail.com [ 12:16 9/6/2551 202.143.158.22 : 202.143.158.22 ]
ราคาอยู่ที250000-380000คับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chai.199@hotmail.com [ 21:40 29/5/2551 124.121.225.226 : 124.121.225.226 ]
ช่าวยบอกที่ครับว่าแท้-ปลอม ดูกันอย่างไร

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sailom801@hotmail.com [ 13:10 14/5/2551 118.172.130.86 : 118.172.130.86 ]
อยากทราบราคาเหรียญอาจารย์นำ รุ่นแรก ครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เหรียญรุ่นแรกปี19

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter