ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รูปเหมือนรุ่น 90 ปี เนื้อชาร์ปรถไฟ

  พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รูปเหมือนรุ่น 90 ปี เนื้อชาร์ปรถไฟ
พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รูปเหมือนรุ่น 90 ปี เนื้อชาร์ปรถไฟ
พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รูปเหมือนรุ่น 90 ปี เนื้อชาร์ปรถไฟ

บอกเล่าประสบการณ์ พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รูปเหมือนรุ่น 90 ปี เนื้อชาร์ปรถไฟ
ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : komsan@hotmail.com [ 14:56 5/1/2554 125.26.85.9 ]
ผมมีหลวงพ่อพรหมชาร์ปรถไฟอยู่

ความคิดเห็นจากคุณ : kadordew@hotmail.com [ 4:45 12/11/2553 124.120.139.134 ]
ผมหลานตาฉั่น ผมมี ผอเล็ก กับ 90 กับ เหรีญ1บาทใหญ่ โค๊ดดาวระฆังสน ใจโทร0839014615 ไม่ปลอมชัว หลานแท้ๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : permsuk108@yahoo.com [ 18:56 26/10/2553 58.9.52.141 ]
หลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟ เล่นหากันที่เท่าไหร่เหรอครับท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะข้าน้อยด้วยขอรับ

ความคิดเห็นจากคุณ : pong.com.th [ 19:9 11/10/2553 58.11.44.58 ]
ผมมีหกางปี13และก้นระฆังเนื้อชาร์ปรถไฟอย่างละ1องค์ศรัทธาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ton ทลฉ. [ 2:22 24/9/2553 118.174.152.25 ]
ได้มาขึ้นคอแล้วครับ หูกลางตอกโค๊ต15 ผ.ลงจาร สมเด็จหลังผันต์10 ขึ้นคอแล้วสบายใจมากครับ(ด้วยแรงศัทธาจริงๆครับ)

ความคิดเห็นจากคุณ : chainunfilm2010@gmail.com [ 20:2 27/8/2553 124.121.7.185 ]
ผมมีอยู่องค์1ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไร ชัยคลองสอง

ความคิดเห็นจากคุณ : นายช่างใหญ่ รฟท. [ 18:15 31/3/2553 124.121.248.122 : 124.121.248.122 ]
ปล่อยให้พ่อค้า หากินกับพระจูงจมูก ไม่มีศักดิ์ศรี ครฟ.รู้ไม่จรีง อวดรู้ ไม่ควร ใช้ชื่อ คนรถไฟ(ขยะรฟท)

ความคิดเห็นจากคุณ : noith33@hotmail.com [ 17:55 16/12/2552 58.9.61.8 : 58.9.61.8 ]
ผมสนใจครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นหา ราคา ตอนนี้อยุ่เท่าไหร่ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : kchalach@gmail.com [ 17:53 18/11/2552 180.183.23.144 : 180.183.23.144 ]
ผมมีรูปเหมือน ล.พ.พรหมเนื้อชาร์ปรถไฟ โค๊ต 999 สนใจแบ่งให้เช่าราคาเบาๆ 2,800.- ติดต่อไก่ 086-313-7850

ความคิดเห็นจากคุณ : ateekun@hotmail [ 13:3 30/8/2552 113.53.114.99 : 113.53.114.99 ]
ผมก็มีกับเขา1องค์..บางคนแท้ชัว...แต่บางคนบอกไม่ค่อยดี แต่ผมศรัธาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 14:43 24/8/2552 124.121.22.233 : 124.121.22.233 ]
ชาร์ปรถไฟพ่อพรหมมีครับสร้างช่วงปี13ถึง16ที่มีปัญหาคือปี33ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 17:34 23/8/2552 125.24.142.124 : 125.24.142.124 ]
เช่าพระต้องเล่นที่ตาครับอย่าเล่นด้วยหูศรัทธาจริงไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายเอาที่กำลังไหวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 17:34 23/8/2552 125.24.142.124 : 125.24.142.124 ]
ที่มีปัญหาอยู่เรื่องขโมยของหลวงเท่าที่ทราบเป็นปี33ครับผู้สร้างคนละชุดกันครับยุคแรกชัวร์ครับพี่น้อง

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 17:33 23/8/2552 125.24.142.124 : 125.24.142.124 ]
ชาร์รถไฟที่สร้างทันพ่อพรหมอยู่ระหว่างปี13ถึง16ครับของปลอมมีครับแต่ยังห่างไกลความจริง

ความคิดเห็นจากคุณ : ลูกทะเล [ 13:4 21/8/2552 124.121.21.222 : 124.121.21.222 ]
ใช่ครับใครคิดไม่ดีกับพ่อพรหม ทำของปลอมมาขาย ขายของปลอม โปรดระวัง เวรกรรมทวงคืน

ความคิดเห็นจากคุณ : ลูกทะเล [ 12:57 21/8/2552 124.121.21.222 : 124.121.21.222 ]
ของปลอมมีครับเป็นของธรรมดาของพวกมิจฉาชีพแต่เนื้อหายังห่างไกลความจริงครับไม่น่าห่วงถ้ามีของแท้ซักองค์

ความคิดเห็นจากคุณ : ลูกทะเล [ 12:56 21/8/2552 124.121.21.222 : 124.121.21.222 ]
รุ่นที่มีปัญหาขโมยของหลวงเท่าที่ทราบเป็นปี33ครับไม่เกี่ยวกับพระยุคแรกครับด้วยความเคารพ

ความคิดเห็นจากคุณ : ลูกทะเล [ 12:55 21/8/2552 124.121.21.222 : 124.121.21.222 ]
พ่อพรหมเนื้อชาร์ปมีสร้างขึ้นมาจริงครับช่วงปี13ถึง16และช่วงปี33แยกเนื้อหาความเก่าดูไม่ยากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : suchat_tv@hotmail.com [ 14:31 11/8/2552 118.174.123.179 : 118.174.123.179 ]
ใครทำไม่ดี..คิดไม่ดี กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโปรดระวัง..คุณ วินัย อยู่เย็น ก็ตายไปแล้ว..หมอ สมสุข ก็..

ความคิดเห็นจากคุณ : คนรถไฟ [ 14:25 11/8/2552 118.174.123.179 : 118.174.123.179 ]
ใครทำอะไรไม่ดี..คิดไม่ดีกับวัตถุ มงคลของหลวงพ่อ โปรดระวัง..คุณ วินัย ก็ตายไปแล้ว เมือ สองสามเดือนก่อ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 11:12 1/7/2552 124.122.227.246 : 124.122.227.246 ]
ยังไงผมก็ยังคิดว่าพี่เป็นคนดี จิตใจดี ติดต่อกลับมานะครับ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 11:11 1/7/2552 124.122.227.246 : 124.122.227.246 ]
พี่วินัย มีปัญหาติดขัดอะไรก็โทรมาบอกได้ผมแฟร์ๆครับ จะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไป ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 11:11 1/7/2552 124.122.227.246 : 124.122.227.246 ]
พี่วินัย เทพารักษ์ ช่วยติดต่อกลับด้วยผมติดต่อพี่ไม่ได้เลยขออนุญาติลงนะครับพอดีพี่เค้าชอบเข้ามาอ่าน

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:29 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
ขอให้โชคดี มีพระดีๆไว้ใช้ติดตัว อย่าลืมเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับ พ่อพรหมชาร์ปรถไฟ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:25 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
แนะนำเพื่อเผยแพร่บารมีพ่อพรหมชาร์ปรถไฟ และอยากให้ท่านมีของดีราคาไม่แพงเกินเอื้อมไว้ใช้ครับพี่น้อง

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:22 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
แต่สำหรับผมนะครับถ้าเป็นเนื้อชาร์ปที่สร้างระหว่างปี 13 ถึง 16 ขึ้นคอได้ทุกรุ่นครับแล้วแต่ศรัทธาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:17 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
อีกพิมท์ที่ใชสลับกันก็ พิมท์เข่ากว้างหลังเตารีดเนื้อชาร์ปครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:13 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
ลืมบอกไปไม่ใช่แค่แนะนำ บูชาติดตัวด้วยครับ ผมใช้พิมท์เข่ากว้าง และพิมท์ก้นระฆังโค๊ตระฆัง เนื้อชาร์ปนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:3 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
ขอให้โชคดี มีพระดีๆไว้ใช้ติดตัว อย่าลืมเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับ พ่อพรหมชาร์ปรถไฟครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:2 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
หากสิ่งที่ผมแนะนำแล้วมีคนสนใจชื่นชมในบารมีพ่อพรหมชาร์รถไฟ ขอบารมีพ่อพรหมคุ้มครองท่านและครอบครัวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:1 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
หากต้องการชื่นชมกับบารมีพ่อพรหมชาร์ปรถไฟและมีไว้ติดตัวเผื่อลูกหลานอย่ารอช้าแพงแล้วจะหาว่าไม่เตือน

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:59 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
มีหลายพิมท์ให้เลือกบูชาตามความชอบครับรับรองไม่ผิดหวังถ้าได้เห็นของจริง0816227107รินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:57 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
ดูไม่เป็นโทรมาปรึกษาได้ครับ พอจะมีของแบ่งปันกันไปใช้ในราคาเป็นกันเอง 0816227107

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:56 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
นอกจากประสบณ์ส่วนตัวแล้วยังเป็นของเก่าเก็บจากญาติผู้ใหญ่เลยมั่นใจที่จะแนะนำชาร์ปรถไฟพ่อพรหมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:53 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
ชีวิตก้าวหน้า การงานก้าวหน้า ติดต่อลูกค้าก็ดีครับ พ่อพรหมชาร์ปรถไฟดีจริงๆครับ ลองบูชาดูครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:52 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
ผมใช้อยู่ครับ การงานดี เลยอยากให้มีไว้ใช้กัน พอมีแบ่งปัน เป็นของเก่าเก็บจากญาติผู้ใหญ่ครับเลยมั่นใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:46 26/6/2552 124.121.196.92 : 124.121.196.92 ]
เป็นของดีที่อยากแนะนำไว้ใช้ ทันหลวงพ่อเหมือนกัน ราคายังไม่แพง พ่อพรหมชาร์ปรถไฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : kookkai_Freeman@hotmail.com [ 12:9 24/6/2552 119.42.98.148 : 119.42.98.148 ]
รีบเก็บกันก่อนที่ราคาจะแพงครับ ผมยังใช้ตอง๙๙๙ใหญ่อยู่เลย

ความคิดเห็นจากคุณ : ไก่ [ 21:43 17/6/2552 124.121.180.107 : 124.121.180.107 ]
0813820640

ความคิดเห็นจากคุณ : ไก่อุทัย [ 21:42 17/6/2552 124.121.180.107 : 124.121.180.107 ]
ยินดีให้คำปรึกษาหลวงพ่อพรมเเละเเบงปันกันได้ครับ0813820640

ความคิดเห็นจากคุณ : rsr9419@truemail.co.th [ 23:0 29/5/2552 58.8.130.105 : 58.8.130.105 ]
สอบถามkai.ได้ประวัติการสร้างที่มาที่ไปฯพุทธคุณยอดเยี่ยม

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:9 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
อย่ารอให้แพงแล้วค่อยคิดบูชาตามแฟชั่นเสียดายตังส์บูชาตอนนี้ไม่หนักกระเป๋าแน่ครับแนะนำด้วยความจริงใจ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 16:1 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
ไม่รีบบูชาตอนนี้ถ้าแพงแล้วจะเสียดายภายหลังนะครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:56 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
แนะนำให้แล้วนะครับพ่อพรหมเนื้อชาร์ปอย่ารอให้แพงแล้วค่อยเก็บพระดีมีพุทธคุณอย่ารอช้าครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:52 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
มีหลายพิมท์ให้เลือกบูชาตามความชอบครับรับรองไม่ผิดหวังถ้าได้เห็นของจริง0816227107รินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:46 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
เอาเป็นว่าถ้าศรัทธาพ่อพรหมเน้นพุทธคุณไม่เน้นโชว์ตามแฟชั่นต้องเนื้อชาร์ปครับขอบอกว่าดีทั้งนอกดีทั้งใน

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:42 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
สำหรับผมพ่อพรหมเนื้อชาร์ปเท่านั้นครับ รุ่นอื่นไม่เอาเลยครับ เล่นยากครับ เคยโดนมาแล้วเลยเซ็งซื้อก็แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:37 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
ศรัทธาพ่อพรหมไม่มั่นใจ ดูไม่เป็น ขอแนะนำชาร์ปรถไฟพ่อพรหม ดูง่ายเล่นหาสบายใจ ราคาไม่แพงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:34 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
ปัจจุบันผมติดตัวเป็นประจำ การงานก้าวหน้า ไม่ลองไม่รู้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:30 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
เป็นของดีที่อยากแนะนำไว้ใช้ ทันหลวงพ่อเหมือนกัน ราคายังไม่แพง พ่อพรหมชาร์ปรถไฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน0816227107 [ 15:26 2/4/2552 124.121.24.213 : 124.121.24.213 ]
ดูไม่เป็นโทรมาปรึกษาได้ครับ พอจะมีของแบ่งปันกันไปใช้ในราคาเป็นกันเอง 0816227107

ความคิดเห็นจากคุณ : nattapong_bc@hotmail.com [ 14:27 13/3/2552 61.7.131.17 : 61.7.131.17 ]
สนใจโทร 082-880-1528 ครับแท้ไม่แพง

ความคิดเห็นจากคุณ : seak.09@hotmail.com [ 20:55 7/3/2552 61.7.135.81 : 61.7.135.81 ]
ดีมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : nun2004@windowslive.com [ 0:0 2/3/2552 124.121.192.135 : 124.121.192.135 ]
ผมมีอยู่ครับแพ้1oo%

ความคิดเห็นจากคุณ : mo__piya@hotmail.com [ 0:20 28/2/2552 58.137.14.66 : 58.137.14.66 ]
ผมมีอยู่หนึ่งอง ได้มาจากอาจารย์

ความคิดเห็นจากคุณ : เชษฐ์ ลองพิมพ์ [ 10:26 25/10/2551 195.189.142.144 : 195.189.142.144 ]
รูปหล่อเนื้อชาร์ปนี้อภิสิทธิ์เฉพาะพนักงานการรถไฟฯ ของปลอมมีครับ แต่ทำไม่เหมือน เนื่องจากใช้ตะกั่วทำแล้วยิงปรอทใส่ให้เกาะที่ผิว ถ้าดูเนื้อตะกั่วออกก็จบครับ "พระเนื้อชาร์ปแต่ละพิมพ์นั้นมีสร้างจริงหรือไม่ หาดูได้ที่หนังสือเล่มปกแดงพิมพ์นึง,โปสเตอร์รวมวัตถุมงคล ที่ทางวัดให้บูชาพิมพ์นึงและตามเวปครับ"

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน [ 21:8 13/10/2551 125.25.137.64 : 125.25.137.64 ]
ผมใช้อยู่ครับ...ด้านการงาน ความก้าวหน้า ดีเหมือนกันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน [ 21:6 13/10/2551 125.25.137.64 : 125.25.137.64 ]
พอจะมีแบ่งให้ครับ เป็นของเก่าเก็บ ผู้ใหญ่ใจดีแบ่งให้มาครับ0816227107

ความคิดเห็นจากคุณ : ริน [ 20:30 1/10/2551 125.25.96.127 : 125.25.96.127 ]
ยังไม่มีปลอมครับ ถ้าปลอมดูง่ายมากๆครับเนื้อนี้ทำปลอมลำบากมาก มีพวกเซียนบางคนเสียผลประโยชน์เลยสวด

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : tuk/lasua1976 [ 19:37 16/8/2551 202.57.133.162 : 202.57.133.162 ]
ผมสนใจหลวงพ่อพรหมเนื้อชาร์ปรถไฟครับ แต่ผมดูไม่เป็นกลัวปลอมครับ

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รูปเหมือนรุ่น 90 ปี เนื้อชาร์ปรถไฟ

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter