ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84

  พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84
พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84

บอกเล่าประสบการณ์ พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84
ความคิดเห็นจากคุณ : step_aek@hotmail.com [ 15:52 11/5/2551 202.91.18.192 : 202.91.18.192 ]
ราคาเท่าไหร่

ความคิดเห็นจากคุณ : ฟหกดฟำ/ไ [ 21:47 2/7/2556 171.101.237.92 ]
1เเสนบาท เนื่อทองเเดงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ฟหกดฟำ/ไ [ 21:47 2/7/2556 171.101.237.92 ]
1เเสนบาท เนื่อทองเเดงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bigbang_bk@hotmail.com [ 19:8 12/6/2556 118.174.48.35 ]
ผมก็มี รุ่น ประมาณ 80-90 ปีกว่านี้เหละ สนใจ ติดต่อทางfacebook

ความคิดเห็นจากคุณ : TOY_Chatchai@hotmail.com [ 12:35 30/1/2554 180.180.12.110 ]
ผมมีเหรียญเงินแท้สวยมาก สนใจติดต่อ 0867718951

ความคิดเห็นจากคุณ : pan-ngern@hotmail.com [ 21:7 24/1/2554 182.53.111.246 ]
มีเหมือนกันหลวงพ่อรุ่งเหรีญเนื้อทองคำแท้ปี 35 ราคาเปิด 100000 เท่านั้น

ความคิดเห็นจากคุณ : mos_nawapol@hotmail.com [ 10:52 28/12/2553 124.121.74.167 ]
ผมมีหลวงพ่อรุ่งเนื้อทองแดงพ.ศ.84อยู่สภาพสวยมากราคา150000บาทสนใจติดต่อ0838453730

ความคิดเห็นจากคุณ : hat.hot@hotmail.com [ 22:13 22/12/2553 110.49.193.233 ]
มีพรัครูรุ่งปี2535ราคา10000บาทแท้100เปอร์เซ็น

ความคิดเห็นจากคุณ : mob_ferrari@hotmail.com [ 17:46 8/12/2553 125.26.101.109 ]
เหรียญหลวงพ่อรุ่งปี84 ผมเปิดอยู่ที่ 90,000 รัปประความแท้ สนใจคุยกันครับ 082-7037894

ความคิดเห็นจากคุณ : traipop1979@yahoo.com [ 12:4 7/12/2553 124.122.170.16 ]
มีอยู่เหรียญนึง เค้าซื้อขายกันไงครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_awa_lit@hotmail.com [ 17:1 22/11/2553 118.175.201.83 ]
ผมมีพระครูรุ่งปี 2484 เนื้อทองแดง "หน้าแก่ยันต์หยิก" สวย เพราะอยู่ในกรอบ อยากได้ปิ๊กอัพซักคัน

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_awa_lit@hotmail.com [ 16:34 22/11/2553 118.175.201.83 ]
ผมมี รุ่นยันหยิก 1 เหรียญ สวยมาก 100 % เพราะอยู่ในกรอบ ใครสนใจติดต่อ 0871162695 คุยกันครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : virat_hbl@hotmail.com [ 12:11 17/11/2553 113.53.26.104 ]
ผมมีพระครูรุ่งปี 2484 อยู่แต่ไม่รู้เนื้ออะไร มีสีคล้ายมะขามเปลียก สวยมาก ๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : satan_tum@hotmail.com [ 15:18 3/11/2553 180.180.21.85 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่งอยู่1เหรียญปี33เนื้อเงินสภาพสวยได้มาจากเพื่อนพ่อ เปิดอยู่12000สนโทร0810081755

ความคิดเห็นจากคุณ : mongkolalva@gmail.com [ 9:44 27/10/2553 203.144.197.162 ]
ผมมีครับเป็นเหรียญทองแดง สวยมาก ผมอยู่ กทม. 0811740018

ความคิดเห็นจากคุณ : newmun_zaa@hotmail.com [ 14:59 13/10/2553 125.26.58.52 ]
ได้หลวงพ่อรุ่งปี33กับหน้าหนุ่มมาค่ะขอปล่อยให้เช่าต่อสอบถามพระผู้ใหญ่ยืนยันแท้โทรสอบถาม0827508019

ความคิดเห็นจากคุณ : kai_ya224@hotmail.com [ 17:28 9/10/2553 58.9.158.240 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี2484เหรียญหลวงปู่โต๊ะปี11สนใจคุยได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : sak@hotmail.com [ 16:31 1/10/2553 125.27.230.86 ]
20000

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 16:28 1/10/2553 125.27.230.86 ]
2484 หลวงพ่อรุ่ง มีกี่รุ่น

ความคิดเห็นจากคุณ : b_a8769@hotmail.com [ 20:21 19/9/2553 117.47.67.100 ]
ผมมีเนื้อเงิน เปิดไว้190000 โทรมา 0817053938 โทรมาได้ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ANEK@hotmail.com [ 20:55 22/8/2553 117.47.35.131 ]
ผมเหรียญหลวงปู่ร่งปี33ลงยา1เหรียญเเท้ร้อยเปอร์เซ็นใด้มาจากผ.ญช่วยตำบลบางยาง

ความคิดเห็นจากคุณ : bestkungnco@hotmail.com [ 11:44 17/8/2553 222.123.169.222 ]
มี1องค์สนใจบอกนะ ราคาคุยกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : bestkungnco@hotmail.com [ 12:24 16/8/2553 117.47.136.62 ]
ผมมี1องค์ สภาพสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : dejidea@yahoo.com [ 17:33 10/8/2553 110.168.120.112 ]
ผมมีเหรียญทองแดงกะไหล่ทอง สวยมากครับ สนใจโทร 0851757883 เดช

ความคิดเห็นจากคุณ : skol_toei@hotmail.com [ 9:0 9/8/2553 202.28.62.245 ]
เหรียญหน้าหนุ่มยันต์ตรง และหน้าแก่ยันต์ตรงบล็อคแตก สนใจ 086-3230657

ความคิดเห็นจากคุณ : missaobird@hotmail.com [ 16:12 7/8/2553 117.47.165.189 ]
ผมมีเหรียญพระครูรุ่งเนื้อ ทองแดงรุ่น 84 ใครสนใจติดต่อ 0822253083 ร้อนเงินครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ham.yrat@hotmail.com [ 12:7 7/8/2553 125.24.236.67 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญปี2484สวยมากสนใจโทร 0845622324

ความคิดเห็นจากคุณ : suratkewnaree@hotmail.com [ 10:38 5/8/2553 113.53.61.135 ]
มีเหรียญ 84 สนใจเสนอราคาพร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาได้นะคะสภาพสวยของแท้คะเบอร์ติดต่อ 0852877940

ความคิดเห็นจากคุณ : ชาย ginzariver@yahoo.com [ 13:45 1/8/2553 125.24.81.139 ]
ผมมี เหรียญทองแดง ปี 84 สวยกริบ เปิด 150,000 โทร 081-8899312

ความคิดเห็นจากคุณ : tory1892@hotmail.com [ 22:44 30/3/2553 125.25.179.60 : 125.25.179.60 ]
เหรียญพระครูรุ่ง ยันต์ยิค เนื้อทองแดง หน้าแก่สภาพแชมป์ 200000 บาท เก๊รับคืน สนใจติดต่อ 0847327379

ความคิดเห็นจากคุณ : gunyaza@hotmail.com [ 10:52 22/3/2553 118.173.229.112 : 118.173.229.112 ]
ผมมีสวยกว่านี้ สภาพ100% ผมเปิด 100000 พอติดต่อได้ที่เมลนี้

ความคิดเห็นจากคุณ : gunyaza@hotmail.com [ 10:50 22/3/2553 118.173.229.112 : 118.173.229.112 ]
ผมมีเหรียญนึงสภาพสวยกว่าองค์ที่ลงนี่อีก ส่วนราคาผมรู้130000-150000 แพงไปเอาไปแล้วเขาก็ต้องปล่อยได้

ความคิดเห็นจากคุณ : tta@hotmal.com [ 21:9 9/3/2553 119.42.82.118 : 119.42.82.118 ]
ผมมี 1 เหรียน เนือทองแดงสึกเล็กน้อยที่จมูก(สวย) ร้อนเงินคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thanad_2@hotmail.com [ 18:36 8/3/2553 202.149.25.234 : 202.149.25.234 ]
อยากทราบราคาครับ มีใครรู้จริงบ้าง พิมพ์หน้าแก่ สภาพสวย ปี 84

ความคิดเห็นจากคุณ : tete007777@hotmail.com [ 21:37 28/2/2553 125.24.78.129 : 125.24.78.129 ]
เหรียญทองแดงสภาพสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : ardya@msn.com [ 21:49 24/2/2553 58.9.233.75 : 58.9.233.75 ]
ผมก็มีสภาพ100% สวยมากๆ คุยกันในเมลได้เลย เดี๋ยวเอารูปให้ดู 100.000 บาท คุ้มแน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : paiwan_za@hotmail.com [ 18:55 10/2/2553 112.143.14.24 : 112.143.14.24 ]
หลวงพ่อรุ่งเนื่อทองแดงยันต์ยิกปี 2484 ออกมาประมาณกี่เหรียญครับ (ผมมีอยู่ 1 เหรียญครับ)

ความคิดเห็นจากคุณ : boy-sakon@hotmail.com [ 8:41 23/1/2553 112.142.17.17 : 112.142.17.17 ]
ทองแดง ยันต์หยิกสวยๆ 130000-150000 เหรียญเงิน สวยๆ250000 ราคาปัจจุปัน 2553

ความคิดเห็นจากคุณ : paijit_pui@hotmail.com [ 15:57 22/1/2553 118.172.80.194 : 118.172.80.194 ]
ผมมีเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรก2484 สภาพ50 % .ให่เช่า 25,000 บาท( 086-5360854 )

ความคิดเห็นจากคุณ : เเบงค์บางเเค [ 10:11 31/12/2552 117.47.13.240 : 117.47.13.240 ]
ผมมีหนึ่งเหรียนผมพงติดตัวไปผมถูกยิงไม้เขาครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : chimyam_k@hotmail.com [ 15:35 15/12/2552 222.123.161.231 : 222.123.161.231 ]
มีเหรียญ หลวงปู่รุ่ง รุ่น ปี 84 ของแท้ อยากทราบราคาตอนนี้เท่าไหร่ ส่ง E-mail มา บอกด้วยค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : in51@hotmail.com [ 10:47 30/11/2552 118.175.2.194 : 118.175.2.194 ]
มีเหรียญพระครูรุ่ง ยันต์ยิค เนื้อเงิน หน้าแก่ 200000 บาท สนใจ 0893003016

ความคิดเห็นจากคุณ : apchpoy@hotmail.com [ 13:52 6/11/2552 125.26.59.20 : 125.26.59.20 ]
ใครสนใจ ส่งเมลมาสอบถามได้แล้วจะลงรูปให้ดูในเมล เรื่องราคาตกลงกันได้

ความคิดเห็นจากคุณ : apchpoy@hotmail.com [ 10:56 4/11/2552 125.26.53.139 : 125.26.53.139 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่ง ปี 2484 พิมพ์หน้าหนุ่ม สภาพไม่เคยผ่านการใช้อยู่ในกล่องพลาสติก สนใจ0810190194

ความคิดเห็นจากคุณ : earthvichai@hotmail.com [ 16:32 12/10/2552 124.121.154.23 : 124.121.154.23 ]
มีแบบเหมือนไม่ได้ใช้อะไรเลย เพราะเพิ่งแกะออกจากพลาสติก ให้เช่า 089-7913603

ความคิดเห็นจากคุณ : ppp-K@windowslive.com [ 14:53 3/9/2552 117.47.5.84 : 117.47.5.84 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุุ่งเนื้อทองแดง ปี84 สภาพสวยมากครับ 80000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : ppp-K@windowslive.com [ 14:52 3/9/2552 117.47.5.84 : 117.47.5.84 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุุ่งเนื้อทองแดง ปี84 สภาพสวยมากครับ 80000 บาท

ความคิดเห็นจากคุณ : infinity_4@hotmail.com [ 2:10 30/6/2552 203.155.230.9 : 203.155.230.9 ]
มีเหรียญพระครูรุ่ง ปี2484 อยู่หนึ่งเหรียญ สภาพ100 เปอร์เซนต์ สนใจโทรมาที่เบอร์ 0898855920

ความคิดเห็นจากคุณ : ham.yrat@hotmail.com [ 10:12 25/6/2552 125.25.173.153 : 125.25.173.153 ]
ราคา50,000.๐๐บาทครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ham.yrat@hotmail.com [ 11:41 23/6/2552 125.27.2.178 : 125.27.2.178 ]
ผมมีเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี84อยู่หนึ่งเหรียญพร้อมให้เช่าด่วน tel.0845622324 (สวยมาก)

ความคิดเห็นจากคุณ : ditchapong@hotmail.com [ 12:54 17/6/2552 125.27.175.7 : 125.27.175.7 ]
เหรียญ ปี 48 สนใจ โทร 0865607242

ความคิดเห็นจากคุณ : molove_128@hotmail.com [ 12:5 16/6/2552 58.9.54.15 : 58.9.54.15 ]
ต้องการเช่าเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง รุ่นใหม่ 0830446884

ความคิดเห็นจากคุณ : akkamate_rv35@hotmail.com [ 0:3 22/5/2552 125.24.85.219 : 125.24.85.219 ]
ผมมีเหรียญปี 24 28 50 51 แท้ครับ 089-1400044

ความคิดเห็นจากคุณ : akkamate_rv35@hotmail.com [ 0:1 22/5/2552 125.24.85.219 : 125.24.85.219 ]
ผมมีเหรียญปี 24,28,50,51 แท้100%ครับไม่แพงนะ

ความคิดเห็นจากคุณ : feepimon@hotmail.com [ 13:4 6/5/2552 125.26.97.86 : 125.26.97.86 ]
ราคา ณ วันนี้เท่าำไรแล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : hs1qma@hotmail.com [ 21:42 2/5/2552 203.144.180.65 : 203.144.180.65 ]
เนƒเธ„เธฃเธฃเธนเน‰เธ•เธณเธซเธ™เธดเน€เธซเธฃเธตเธขเธเธซเธฅเธงเธ‡เธžเนˆเธญเธฃเธธเนˆเธ‡เธงเธฑเธ”เธ—เนˆเธฒเธเธฃเธฐเธšเธทเธญเธฃเธธเนˆเธ™เนเธฃเธ เธšเธฅเนŠเธญเธ„เธเธฅเธฒเธ เธŠเนˆเธงเธขเธšเธญเธเธœเธกเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธš

ความคิดเห็นจากคุณ : mark [ 16:37 23/4/2552 117.47.11.123 : 117.47.11.123 ]
ราคา200000บ.แล้ว

ความคิดเห็นจากคุณ : pradee@pradung.com [ 17:38 2/3/2552 61.7.131.153 : 61.7.131.153 ]
ผมมี1เหรียญ เปิด40,000 สนใจ 081-971-8036 ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_awa_lit@hotmail.com [ 13:32 23/2/2552 125.25.41.62 : 125.25.41.62 ]
ติดต่อมาครับ พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84 0871162695

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_awa_lit@hotmail.com [ 16:5 13/2/2552 125.25.59.47 : 125.25.59.47 ]
ผมมีอยู่เหรียญ...สวยมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_awa_lit@hotmail.com [ 16:5 13/2/2552 125.25.59.47 : 125.25.59.47 ]
ผมมีอยู่เหรียญ...สวยมากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ch_awa_lit@hotmail.com [ 15:55 13/2/2552 125.25.59.47 : 125.25.59.47 ]
ปล่ยไปยังครับ ผมมีอยู่เหรียญสวยม๊าก

ความคิดเห็นจากคุณ : pech0321 @hotmsil.com [ 10:17 16/12/2551 203.172.138.4 : 203.172.138.4 ]
ตอนนี้ราคาถึงไหนแล้วคับแล้วต่ำสุดคือเท่าไหหร่ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : thabtong191@thaimail.com [ 13:4 11/12/2551 203.155.88.117 : 203.155.88.117 ]
อยากทราบว่าเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี38ใครเป็นผู้ปลุกเสกคับและมีกี่บล็อกคับ

ความคิดเห็นจากคุณ : wiwat_bs@windowslive.com.com [ 10:16 9/12/2551 222.123.165.216 : 222.123.165.216 ]
ให้บูชานางพญานั่งพานหลวงพ่อรุ่งปลุกเสกและเกจิลุ่มแม่น้ำท่าจีนอายุประมาณ70ปี ติดต่อ 0858376774

ความคิดเห็นจากคุณ : kkoki2506@sanook.com [ 20:18 2/12/2551 117.47.179.177 : 117.47.179.177 ]
2 หมื่นครับ ปล๊อคแตก ยันต์ยิค ลงปี 2484 0813283242 รับประกันคืนเงิน

ความคิดเห็นจากคุณ : ไอซ์/Y_ice-za_Y@hotmail.com [ 10:49 15/10/2551 58.9.196.138 : 58.9.196.138 ]
มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี 33 38 43 49 สนใจเสนอราคาและเบอร์ติดต่อกลับมานะคะสภาพสวยของแท้แน่นอน

ความคิดเห็นจากคุณ : ไอซ์/Y_ice-za_Y@hotmail.com [ 10:35 15/10/2551 58.9.196.138 : 58.9.196.138 ]
มีเหรียญปี33 38 43 49 สนใจเสนอราคาพร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาได้นะคะสภาพสวยของแท้คะ

ความคิดเห็นจากคุณ : patatung@hotmail.com [ 0:17 24/8/2551 125.26.171.75 : 125.26.171.75 ]
อยากทราบ ตำหนิ แท้ เก๊ ที่นี่ครับpatatung@hotmail.com

ความคิดเห็นจากคุณ : preecharpon@hotmail.com [ 7:19 13/7/2551 118.172.67.175 : 118.172.67.175 ]
สุดยอดความชอบ ต้องเหรียญหลวงพ่อรุ่ง เก็บได้ 6 เหรียญแล้วครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : bee.pimporn@gmail.com [ 8:11 23/6/2551 125.26.54.29 : 125.26.54.29 ]
ดูว่าแท้ตรงไหน ดูว่าปลอมตรงไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : bee.pimporn@gmail.com [ 8:10 23/6/2551 125.26.54.29 : 125.26.54.29 ]
ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะ

ความคิดเห็นจากคุณ : อ้วนสมุทรสาคร [ 15:11 18/6/2551 58.9.104.102 : 58.9.104.102 ]
ผมมีเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84 35,000บาท สภาพพอสวย

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

ความคิดเห็นจากคุณ : oletidus@hotmail.com [ 19:24 14/5/2551 61.7.189.118 : 61.7.189.118 ]
ราคาเท่าไหร่ครับ ตอบด่วน(กะลังมีเงิน)

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเหรียญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เหรียญรุ่นแรกปี84

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter