ไทย ENG [Knowledge]

 
 
พระเครื่อง:พระเครื่อง
หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี
หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
หลวงพ่อกกล่อมวัดโพธาวาส
หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก
หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน
หลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม
พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน
พระครูนิสิตคุณากร (กัน)
หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ
หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
หลวงปู่ไข่วัดบางเลน
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ
หลวงปู่เขียว วัดหรงบล
หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร
หลวงปู่ขาว วัดถ้อกองเพล
หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
หลวงปู่ขำ วัดแก้ว
หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร
พระสมุห์ขิง วัดกลาง
พระอุปัชฌาเข็ม วัดม่วง
หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม
หลวงพ่อครน วัดบางแซะ
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน
หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
หลวงพ่อเงินวัดท้ายตลาด
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเงินวัดอินทรวิหาร
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารท
หลวงปู่จีนวัดท่าลาด
หลวงปู่เจียมวัดกำแพง
สมเด็จพระญานวรเถร
สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร
หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู
หลวงปู่จัน วัดโมลี
หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง
หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) (พลับ)
หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย
หลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาว
หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
หลวงพ่อโขติ วัดตะโน
พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์
หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง
หลวงพ่อดี วัดเหนือ
หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม
หลวงปู่ดู วัดสะแก
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์
หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ
หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
พระครูธรรมมิสรานุวัฒน์
หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง
หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
พระศรีวิสุทธิดิลก(โต)
หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม
หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก
หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม
หลวงพ่อทัพ วัดทอง
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
หลวงปู่ทิม วัดช้างให้
หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก
หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธ์
พระยานรัตน์ราชมานิต
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
อาจารย์นอง วัดทรายขาว
หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว
หลวงปู่นาค วัดหัวหิน
หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม
หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง)
หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้
อาจารย์นำ วัดดอนศาลา
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม
หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
พระวินัยธร (บัว) วัดกลาง
พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน
หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปานวัดมงคลโคธาวาส
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง
เจ้าคุณผล วัดหนัง
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว
พระครูพร วัดดอนเมือง
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน
หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม
หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ
หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อเผือก วัดโมลี
หลวงพ่อเพชร วัเวชิรปรดิษฐ์
หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน
พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
หลวงพ่อเภาวัดถ้ำตะโก
หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
หลวงพ่อมาก วัดโตนด
หลวงพ่อมิ่ง วัดกก
หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง
หลวงปู่เหมือน วัดนาวง
หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ
หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ
หลวงพ่อโม้วัดสน
หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ
หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม
หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก
หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสาย วัด อินทราราม
หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม
หลวงพ่อเสน วัดบางโพ
พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่
หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สี วัดสะแก
หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะบาว
หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร
พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน
หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด
หลวงพ่อคง วัดสรรพรส
พระเกจิอื่นๆ
จตุคามรามเทพ
พระกรุต่าง

ตั้งหมูหินพระเครื่องเป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!   ตั้งหมูหินหน้าค้นหาและหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรก คลิกที่นี่!

ค้นหาแหล่งท่องเที่ยววัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
หมูหิน:พระเครื่อง > พระเนื้อชิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลข้างรัศมี

  พระเนื้อชิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลข้างรัศมี
พระเนื้อชิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลข้างรัศมี
พระเนื้อชิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลข้างรัศมี

บอกเล่าประสบการณ์ พระเนื้อชิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลข้างรัศมี
ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : ptheratap@hotmail.com [ 16:41 2/7/2556 118.173.44.56 ]
ผมอยู่นครศรีธรรมราชมีอยู๋1องค์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ptheratap@hotmail.com [ 16:31 2/7/2556 118.173.44.56 ]
ผมมีวาสนาได้คล้องคอพิมพ์ประภามณฑลรัศมีชีวิตผมดีขึ้นมากเลยคงเก็บไว้เป็นมรดกครับเพราะแท้หายากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ptheratap@hotmail.com [ 16:30 2/7/2556 118.173.44.56 ]
ผมมีวาสนาได้คล้องคอพิมพ์ประภามณฑลรัศมีชีวิตผมดีขึ้นมากเลยคงเก็บไว้เป็นมรดกครับเพราะแท้หายากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ptheratap@hotmail.com [ 16:41 2/7/2556 118.173.44.56 ]
ผมอยู่นครศรีธรรมราชมีอยู๋1องค์ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ptheratap@hotmail.com [ 16:31 2/7/2556 118.173.44.56 ]
ผมมีวาสนาได้คล้องคอพิมพ์ประภามณฑลรัศมีชีวิตผมดีขึ้นมากเลยคงเก็บไว้เป็นมรดกครับเพราะแท้หายากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : ptheratap@hotmail.com [ 16:30 2/7/2556 118.173.44.56 ]
ผมมีวาสนาได้คล้องคอพิมพ์ประภามณฑลรัศมีชีวิตผมดีขึ้นมากเลยคงเก็บไว้เป็นมรดกครับเพราะแท้หายากครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : นนท์0826722276 [ 21:48 25/12/2553 110.164.239.62 ]
ผมมีอยู่หนึ่งเหรียญรับประกันแท้ตลอดชีวิตนัดดูเหรียญทำสัญญาได้เลย 0826722276 นนท์

ความคิดเห็นจากคุณ : np6206@hotmail.com [ 15:18 21/12/2553 110.164.179.2 ]
มีเหรียญปู่ศุขประภามณฑลรัศมีตกทอด 2 เหรียญ องค์พระเล็กล่ำบึก สัมฤทธิ์สมบูรณ์ ทองแดงสึกหน่อย หลังจาร

ความคิดเห็นจากคุณ : aood@hotmail.com [ 22:15 6/12/2553 119.31.89.12 ]
เก็บพระหลวงปู่ศุขไว้หลายองค์ครับ สนใจติดต่อ อ๊อด 0817570446

ความคิดเห็นจากคุณ : tommy_pp@yahoo.com [ 13:35 16/8/2553 124.120.105.175 ]
ผมมีอยู่ หนึ่งองค์ พิมพ์ประภามณฑล ได้มาจากคุณปู่ของผมเองที่ชัยนาท ใครสนใจโทร 089-8128614

ความคิดเห็นจากคุณ : daveman.tae@hotmail.com [ 19:4 18/4/2553 124.120.122.232 : 124.120.122.232 ]
ผมมีอยู่องค์สนใจโทรมาครับ0870123471

ความคิดเห็นจากคุณ : panthipa_joice@hotmail.com [ 15:19 16/4/2553 183.89.212.165 : 183.89.212.165 ]
ไม่รู้ว่ารุ่นไหนแต่รู้ว่าเป็นเนื้อตะกั่วด้านหลังฝังพระปรางนาคปรกตกทอดมาจากคุณลุงที่ทำงานกรมชลฯชัยนาท

ความคิดเห็นจากคุณ : อนันต์สิทธิ์ [ 21:57 20/2/2553 118.174.2.114 : 118.174.2.114 ]
มีพระรุ่นนี้ครับรับประกันแท้ครับสนใจติดต่อครับ0898126173

ความคิดเห็นจากคุณ : birthza@hotail.com [ 23:34 11/2/2553 124.157.220.115 : 124.157.220.115 ]
มีอยู่องค์แต่แถวบ้านกดราคาท่าจะเอาโทรมาที่0890077524แล้วจะส่งรูปให้ดุคัฟ

ความคิดเห็นจากคุณ : s@m321 [ 16:9 2/2/2553 202.183.235.3 : 202.183.235.3 ]
มีพระหลวงปู่ศุขครับ แต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหน

ความคิดเห็นจากคุณ : nuth2004@hotmail.com [ 1:18 30/1/2553 203.172.48.79 : 203.172.48.79 ]
มีหลวงปู่ศุขอยู่หนึ่งองค์ พระเนื้อชิน พิมพ์ประภามณฑล ไม่แน่ใจเรื่องราคา สนใจถาม 0841700202

ความคิดเห็นจากคุณ : dangza_24@hotmail.com [ 19:42 13/1/2553 118.173.166.211 : 118.173.166.211 ]
มีข้างรัศมีหนึ่งองค์สวยแชมป์มีตาและจมูกเปิดราคาที่สามแสนห้าติดต่อ 089-8789494 Wisitphon

ความคิดเห็นจากคุณ : parman357@hotmail.com [ 18:29 20/12/2552 110.49.5.253 : 110.49.5.253 ]
สนใจดูรูปส่งmail มาครับเด๋วจัดให้ ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : glock111@hotmail.com [ 20:44 14/12/2552 222.123.8.206 : 222.123.8.206 ]
มี 1 องค์พิมประภามณฑลเนื้อทองแดง เลี่ยมทอง ไม่รู้แท้รึป่าว เก็บได้ดูพิมพ์แล้วคล้ายๆ

ความคิดเห็นจากคุณ : 13a1a13@gmail.com [ 21:14 12/11/2552 203.144.130.176 : 203.144.130.176 ]
ให้เช่าหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าค่ะ สนใจติดต่อ อร โทร. 088-637-9881

ความคิดเห็นจากคุณ : aomqc@yahoo.com [ 17:48 29/10/2552 124.120.217.94 : 124.120.217.94 ]
อยากทราบราคาประมาณของเหรียญประภามณฑลข้างรัศมี พิมพ์ ก thankk you ครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : mai_artop@hotmail.com [ 15:30 5/8/2552 124.121.56.207 : 124.121.56.207 ]
อยากได้จะทำยังราคาเท่ารัยขะถ้าขายช่วยติดต่อด้วยขะ 083-0452610

ความคิดเห็นจากคุณ : kswee35@hotmail.com [ 21:10 18/6/2552 122.154.3.252 : 122.154.3.252 ]
,มีพระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล สภาพพระเก็บ เนื้อชินตะกัว บูชา 25000 ติดต่อ วี 089-449-9476

ความคิดเห็นจากคุณ : devilball7@hotmail.com [ 21:58 27/4/2552 210.86.208.123 : 210.86.208.123 ]
มีอยู่ 1 องค์ครับ สภาพสวยมาก ๆ บุญแท้ๆที่ได้มา

ความคิดเห็นจากคุณ : pee_tai@hotmail.com [ 18:18 27/1/2552 58.8.153.56 : 58.8.153.56 ]
มีพระรุ่นนี้ปล่อยให้เช่า 25,000 เอาป่าวครับ

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

ความคิดเห็นจากคุณ : Teearpad@Hotmail.com [ 16:16 13/8/2551 203.155.131.137 : 203.155.131.137 ]
ใครมีหลวงปู่ศุขที่ให้เช่าบอกได้นะครับ ส่งรูปให้ดูแล้วบอกราคามา

บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเนื้อชิน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลข้างรัศมี

ชื่อ / Email
ข้อความ
  

 


 

Follow www.moohin.in.th on Twitter